Click here to load reader

Gazetka szkolna - szkola.pluznica.info

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Gazetka szkolna - szkola.pluznica.info

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sport str. 1
Rekolekcje str. 2
Prima-Aprilis str. 2
Zmagania ósmoklasistów str. 3
Kiermasz ksiek str. 4
Debata str. 5
Przedmioty szkolne w yciu str. 7
Dlaczego ogldamy „Trudne sprawy”? str. 7
Krótkometraowe filmy str. 7
Modzi pisz str. 8
Rozrywka str. 9
Opiekunowie: Aleksandra Lisewska, Boena Betcher
1
tulipany i krokusy, a na korytarzu od
razu zrobio si weselej. Na radosny
nastrój wpyway równie óte i zielone kolory
strojów uczniów. Kada klasa wczeniej losowaa
temat, który mia stanowi inspiracj do
przebrania z okazji pierwszego dnia wiosny.
Byy to:
2. Smog i pierwszy promyk soca.
3. Zieleni zakrceni.
5. Zielono nam w gowie i fioki w niej kwitn.
6. Wiosenne marzenie.
Niektóre panie nauczycielki swoim wygldem
przypominay zwiewne wiosenki. W czasie
przerw w bibliotece przedstawiciele wszystkich
klas szukali zada ukrytych w rónych
miejscach. Póniej odpowiadali na pytania
zawierajce motywy wiosenne. Uczestnicy
skorzystao do mae grono, ale wane jest to,
e tradycja zostaa podtrzymana… Agnieszka i Jakub
Dzie Kobiet
Wsi Królewskiej odbyy si
fauloway. Naszym koleankom zabrako
Iza
oraz otrzymay ró.
szkolnych korytarzach zawisy przepikne
yczenia dla wszystkich kobiet. Równie
przyczamy si do ycze, samych piknych
i pachncych bukietem kwiatów dni dla naszych
koleanek i nauczycielek. Redakcja gazetki
2
Wsi Królewskiej 22 marca
eliminacje Ogólnopolskiego
oraz Prezes OSP w Nowej Wsi Królewskiej
Edward Kruk. Do etapu powiatowego
zakwalifikowali si: uczennica kl.VIII Dominika
Szaas – I miejsce, ucze III klasy gimnazjum
Radosaw Baejewski – II miejsce i ucze
VII klasy Krzysztof Szatkowski – III
miejsce. Konkurs na szczeblu powiatowym odby
si 4 kwietnia w Niedwiedziu. Nasi uczestnicy
zajli wysokie miejsca, jednak to za mao, aby
dosta si do dalszej tury. Gratulujemy! Redakcja
Rekolekcje
„By chrzecijaninem”. Rekolekcje
gimnastycznej, a koczyy si w kociele na
modlitwach. Brali w nich udzia uczniowie
i chtni nauczyciele. Kady dzie rekolekcji
przebiega pod innym hasem. Pierwszego dnia
modzie skupiaa si na naukach pod nazw
„Jest sens”, drugiego dnia „Nie jeste sam”,
a trzeciego - „Odwagi”. Rekolekcje prowadzi
ks. Piotr Szyperski, któremu udao si nawiza
znakomity kontakt z uczniami. Na prob
ksidza Piotra kady z uczestników pisa swoj
pochlebn opini na temat kolegi lub koleanki.
Dziki temu dowiedzieli si, co dobrego na ich
temat maj do powiedzenia inni. To wiczenie
budzio pozytywne uczucia i dodawao wiele
energii. Rekolekcjonist jak zwykle wspierali:
proboszcz naszej parafii ks. kanonik Jacek
Dudziski oraz katecheta p. Krzysztof
Paczkowski. Sawka, Adam, Jakub
w tym roku z rekolekcjami, dlatego
te uczniowie ograniczyli si do
malutkich artów. Myl jednak, e
dowcipni moemy by przez cay rok.
Nuwanda
ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Uczniowie
w komisji nadzorujcej nie byo nikogo
z naszych nauczycieli. Jednak dodawali nam
otuchy i yczyli powodzenia przed naszym
wejciem na sal. Jestemy im za to ogromnie
3
w którym trzecioklasici napisali ostatni raz
egzaminy gimnazjalne. Reforma edukacji
szko podstawow. Zdania na temat stopnia
trudnoci egzaminów s podzielone, ale na
pewno wiemy, co zaskoczyo gimnazjalistów
najbardziej.
cz humanistyczna. Historia i WOS nie
przyniosy zbyt wielu trudnoci. Inaczej byo
z jzykiem polskim. Dla gimnazjalistów
najwikszym zaskoczeniem bya fraszka Jana
Izydora Sztaudyngera pt. „Skarga zmitego” -
- „ycie mnie
waciwie chodzi?”. Niektórzy
doszli do prawidowego
tytu (nie bd oczywicie
zdradza ukrytego sensu, aby
doskonale przewiczon. Drugiego dnia odbya
si cz matematyczno-przyrodnicza.
fizycznych, matematycznych oraz chemicznych.
Zaskoczeniem by brak rachunku
Ostatniego dnia, cz naszych nauczycieli
zawiesia strajk, aby moga odby si cz
jzykowa. Widok znajomych twarzy w komisji
nadzorujcej by dla nas bardzo krzepicy.
Niektórzy twierdz, e ten test okaza si
najatwiejszym. W kocu modzie ma du
styczno z jzykami obcymi suchajc
anglojzycznej muzyki, ogldajc filmy, czy
grajc w gry. Trudnoci w podstawowej czci
byo zrozumienie tekstu suchanego. Bardzo
duo osób pomylio si i w pewnym momencie
zamiast zaznaczy weterynarza, zaznaczyo
form by list do kolegi z Anglii, w którym
naleao opowiedzie o swoim obozie
wakacyjnym. Wedug opinii trzecioklasistów
podstawy…
pewnych rzeczy z dystansem i niczego si nie
ba. W kocu, egzamin gimnazjalny nie jest
najwaniejszym testem w naszym yciu.
Trzymam kciuki za wspaniae wyniki dla
wszystkich gimnazjalistów!
Podobnie jak ich starsi
koledzy pierwszego dnia pisali
dniu z matematyki,
w Nowej Wsi Królewskiej przygotowali monta
sowno-muzyczny. Nad caoci programu
muzyczn odpowiada p. Pawe Grdzicki.
Uchwalona 3 maja 1791 r. Konstytucja bya
jednym z najwaniejszych aktów prawnych
w dziejach Polski. Dzi wito to obchodzone
jest bardzo uroczycie w caym kraju. Jakub
4
dni ksiki, w bibliotece w Nowej Wsi
Królewskiej zosta zorganizowany kiermasz
pisanego i promocja czytelnictwa.
yczliwoci nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
Przyniesione pozycje czytelnicze dotyczyy
dla wszystkich grup wiekowych, od
przedszkolaka do seniora. Mona byo
zaopatrzy si w poradniki kulinarne, sowniki,
pozycje popularno-naukowe, piknie wydane
rozchwytywane nowe thrillery i sensacje. Bya
te literatura dla kobiet, m.in. romanse Jadwigi
Courths-Mahler, Heleny Mniszkówny, Eleanor
serdeczne podzikowania wszystkim
bibliotek.
Atrakcj wieczoru byo wspólne gotowanie,
„NIEstraszne” czytanie, konkursy literackie
Ucze kl. VIIb Artur Kuc zaprezentowa pokaz
skonstruowanych przez siebie urzdze
elektronicznych, m.in. taczcego robota
Agata i Dobrusia
zawodowym?”. Prowadzona bya w trzech
panelach:
nauce?
mediach?
pozarzdowej lub sektorze publicznym?
osignli sukces w swojej pracy. Uczniowie sami
wybierali jeden z trzech paneli, w którym
chcieli uczestniczy. Dowiedzieli si, e
motywacja jest jedn z najwikszych si, która
napdza ludzi do dziaania. Chocia suchacze
nie byli skorzy do zadawania pyta, to jednak
uwanie suchali prelegentów. Panele sprawnie
prowadzone byy przez przedstawicieli
Modzieowej Rady Gminy. Jakub
„Obierz kierunek”. Wród zaproszonych goci
znalaz si przedsibiorca Grzegorz wierad,
byy ucze szkoy w Nowej Wsi Królewskiej.
Opowiedzia modziey o swoich podróach
i dowiadczeniach zawodowych, które pomogy
mu w zdobyciu sukcesu. Obecnie realizuje
rónego typu projekty technologiczne. Druga
cz debaty miaa form world cafe
i dotyczya edukacji. W dyskusji o przyszoci
owiaty w roli nauczycieli i uczniów udzia wzili
zaproszeni przedstawiciele organizacji
NOoE.
planowane zorganizowanie wicej tego typu
spotka. Jakub
udzia w ogólnopolskich
(uczniowie szkoy podstawowej) otrzymali
i Mateusz Ciecióra. W kategorii Junior –
Agnieszka Makowska zaja III miejsce
w Polsce. W Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym
„LWITKO” najwyszy wynik i tytu kaona
zdobya Agnieszka Makowska, a drugie miejsce
i tytu taona uzyska ucze klasy VIIb Artur
Kuc. W konkursie dobre wyniki osignli
równie Mateusz Ciecióra i Julia Antoszek.
Wszystkim uczestnikom serdecznie
bd rozwija swoje zainteresowania
i umiejtnoci. Szkolnym organizatorem
zainspirowa uczniów do zmierzenia si z t
trudn dyscyplin, jak jest fizyka.
Adam i Jakub
Spotkanie z proz
Pawa II w Wbrzenie. Do rywalizacji
zaproszono uczniów klas siódmych, ósmych oraz
modzie z ostatniej klasy gimnazjum.
Uczestnicy musieli wygosi wybrany przez
siebie fragment jednego utworu
konkursu przystpio dziesicioro uczniów
jednak nie zdoay przebi konkurencji i zdoby
wysokich miejsc. Jednak jestemy z nich dumni,
poniewa due fragmenty prozy recytoway
bezbdnie. Ola Rogucka przedstawia fragment
powieci Krystyny Siesickiej pt.: „Jezioro
osobliwoci”, a Marta Waniowska wystpia
z proz Natalii Rolleczek pt.: „Drewniany
róaniec”. Oba utwory nale do klasyki
literatury modzieowej. Wielkie brawa dla
odwanych dziewczyn!!!
Redakcja gazetki
zrozumiem, wic nawet nie
nauki.
gdy zgbisz jakie zagadnienie. Przykadowo,
rozumiejc, czym s pochodne wglowodorów,
kiedy czytasz skad poywienia, nie bdziesz
zastanawia si „Co to s te estry? Zaszkodz
mi? S trujce?” albo „Jak to? konserwowane
roztworem kwasu etanowego!? Oni chc mnie
otru!”. Bdziesz wiedzie, e jak najbardziej
nadaje si to do spoycia. Innym przykadem
jest zagadnienie z fizyki – soczewki. Nie zdarzy
Ci si sytuacja, w której kto mówi: „Jestem
dalekowidzem”, a Ty zadajesz nurtujce
pytanie: „Masz plusy, czy minusy?”. Znajc
proporcje z matematyki bdziesz w stanie
policzy, ile mki musisz doda do ciasta, skoro
masz dwa razy mniej jajek, ni w przepisie.
Dziki nauce o czowieku z biologii i EDB
bdziesz w stanie okreli, czy noga boli Ci, bo
jest zamana, czy te to zwyky uraz, który
powinien zagoi si w cigu kilku dni. Jeli
chodzi o histori, mona zauway, e lubi si
ona powtarza. Warto wic j zna, aby nie
robi takich samych bdów, jak inni
w przeszoci. Na lekcjach jzyka polskiego
poznajemy wiele wartociowych utworów, które
mog zupenie zmieni nasze nastawienie do
ycia. Czy nie jest to pikne i konieczne, aby
poznawa siebie?
sytuacjach. Moe jednak warto uwaa na
wszystkich lekcjach, bo dziki nim otaczajcy
nas wiat staje si dla nas zrozumiay, a my nie
jestemy ignorantami. Nuwanda
paradokumentalne. Tak, zgadza si, patrzc na
trzsce si ujcia i suchajc udawanych
problemów bol oczy i gowa. Jednak wiele osób
mimo to oglda te krótkie, ubogie w fabu
filmy. Myl, e moe to wynika z ludzkiego
pragnienia poznawania rónych historii. Czowiek
ma nieuzasadnion potrzeb ogldania
skada si z oczekiwania zwizanego
z osigniciem czego przez bohatera. Spotyka
si on z przeciwnociami, które w jaki sposób
rozwizuje i osiga to, czego chcia, bd
zupenie inny efekt, sprawiajcy, e jego ycie
jest lepsze. Wszystko super, tylko dlaczego
ludzie nie ogldaj ambitnych filmów? Problem
tkwi w tym, e s one czsto trudne w odbiorze,
przez co zniechcaj osoby, które oczekuj
atwej rozrywki. Dobre filmy warto obejrze
w caoci, a szkoda oglda je czciowo. Jeli
przegapi si kawaek paradokumentu, po
retrospekcji sprzed reklamy i tak bdziemy
wiedzie, co si dziao. Dlatego te ludzie
czciej wybieraj maowartociowe filmy.
trwa tyle samo czasu, co dwa odcinki np.
„Szkoy”. Nuwanda
Krótkometraowe filmy
Czas filmu
sposób. Najczciej porusza sprawy, które
z naszej perspektywy s nieistotne,
a w rzeczywistoci warto zwraca na nie uwag.
Niektóre krótkometraówki to teledyski do
piosenek, inne maj form czyst. Dlaczego
wic by ich nie obejrze? Oto kilka przykadów
ciekawych filmów krótkometraowych, które
Girl”. Serdecznie zapraszam do ogldania!
Nuwanda
niecierpliwia si Melania.
- To jeszcze nie czas i miejsce, ale na pewno ci
si spodoba – powiedziaa Alex z umiechem na
twarzy.
wagonu i pobiega tam.
- Dokd biegniesz? – krzykna Melania.
tam nie byo.
tym czasie moe opowiesz mi co o sobie?
Rozmowa trwaa prawie godzin i cakowicie
ich pochona. W pewnym momencie podesza
do nich Alex z nieznanym blondynem.
- To jest Marek – oznajmia.
Melania.
Umiechnem si do Alex, a ona od razu do
mnie przysza i… – mówi z szerokim umiechem
Marek.
Melania.
kilka godzin. Wszyscy mieli wspaniae humory i
wietnie si bawili. W pewnym momencie pocig
si zatrzyma.
jeszcze jeden szczegó… - powiedziaa Alex.
Kolejny odcinek w nastpnym wydaniu.
Nuwanda
w reyserii Ridleya Scotta. Dosta on nagrod
BAFTA i Zoty Glob w kategorii „najlepszy film”.
By równie nominowany do Oscara. Akcja filmu
dzieje si w czasach staroytnego Rzymu.
Genera Maximus, jeden z najwybitniejszych
dowódców w rzymskiej armii, dowiaduje si, e
umierajcy Marek Aureliusz chce uczyni go
swoim nastpc na tronie. Prawowity dziedzic
Kommodus postanawia pozby si rywala
i skazuje go na kar mierci wraz z ca rodzin.
Maximusowi cudem udaje si uciec, lecz gdy
dociera do rodzinnego majtku, okazuje si, e
onierze spalili dom i zamordowali jego on
i dziecko. Rozpaczajcego Maximusa chwytaj
owcy niewolników i sprzedaj go wacicielowi
gladiatorów. Zostaje on zmuszony do walki na
mier i ycie na arenie. Z walki na walk
zyskuje coraz wiksz popularno, a na jego
9
ludzi. Jednak Maximus chce pomci mord
swoich bliskich, co doprowadza do szeregu
ciekawych wydarze…
obejrzenia przez kadego. W rol gównego
bohatera Maximusa, wcieli si Russell Crowe.
Z filmu moemy wycign niesamowite
wartoci yciowe oraz historyczne, dlatego
warto powici trzy godziny na obejrzenie
tego prawdziwego arcydziea.
wyania si z wody:
straszysz wróble?
chcieli mnie utopi!!!
Rozmawiaj dwa bociany:
porozmawia o pewnych sprawach.
bocian…
rozbiór Polski? - pyta nauczyciel.
- Nie pamitam.
Jak chcesz zda egzamin?
naprawiam....
si mniej dzieci?
bocianów.
z powodu sodkich deszczów
cukrowe.
ogrodnik. – W tym roku na wiosn
z powodu kwanych deszczów