Gazetka Szkolna (2012/2013)

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Gazetka Szkolna (2012/2013)

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Z ycia ...

  ... Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1

  im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013

  Wiedza jest skarbem,

  a praktyka jest kluczem do niego

  Feliks Feldheim

  Oddajemy do Pastwa rk publikacj Rocznik 2012/2013, ktry prezentuje

  wieloaspektowe dziaania Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji

  Narodowej w Biaobrzegach w dobiegajcym koca roku szkolnym.

  03.09.2012 roku spoeczno szkolna rozpocza kolejny rok szkolny, ktry dla naszej

  placwki by wyjtkowy. W padzierniku obchodzilimy niecodzienn uroczysto 40 - lecie

  szkoy. Przygotowania do tego doniosego wydarzenia rozpoczy si kilka miesicy

  wczeniej, a koordynowa je Komitet Obchodw Jubileuszu PSP nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  pod przewodnictwem pani dyrektor mgr Jolanty Plesiewicz.

  12.10.2012 roku odbya si uroczysta msza i pokaz multimedialny powicony

  przeszoci szkoy - Jubilatki. Uroczysto zgromadzia dostojnych goci-przedstawicieli wadz

  miasta i gminy, ksiy, przedstawicieli placwek owiatowych, byych dyrektorw szkoy,

  kadr pedagogiczn szkoy-dawn i obecn, absolwentw szkoy, rodzicw i dzieci.

  Od witowania szkoa pynnie przesza do codziennoci, a wic realizowania zada

  dydaktycznych i wychowawczych. W szkole dziaaj zespoy samoksztaceniowe nauczycieli:

  humanistw, edukacji wczesnoszkolnej, matematyki i przyrody oraz wychowania fizycznego.

  To ich praca z dziemi zaowocowaa licznymi sukcesami w konkursach przedmiotowych,

  recytatorskich, fotograficznych, ortograficznym i zawodach sportowych. W tych ostatnich

  prym wiedli uczniowie z trzech klas sportowych IVa, Va i VIa.

  W szkole funkcjonuj dwie pracownie komputerowe, dobrze wyposaona biblioteka

  szkolna, wietlica doposaona od poowy kwietnia 2013 roku o nowe wyremontowane

  pomieszczenia.

  Szkoa uczy, wychowuje, organizuje czas wolny swych podopiecznych w ramach zaj

  dodatkowych tj. k zainteresowa, zaj dydaktyczno-wyrwnawczych, wietlicy

  rodowiskowej oraz zaj ksztatujcych kluczowe kompetencje Dziecicej Akademii

  Przyszoci. Praca w Samorzdzie Uczniowskim uczy samorzdnoci i demokracji.

  Wychowujemy w duchu poszanowania godnoci czowieka, tradycji wasnego narodu, kraju

  i regionu.

  Dokadniej o tym, co robimy, w dalszej czci publikacji.

  Redakcja

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013

  1. Nauczyciele Zespou Samoksztaceniowego Edukacji Wczesnoszkolnej

  Magorzata Jaszczyk, Elwira Wona, Teresa Szaruch, Marzena Stawiarska, Elbieta Bernat,

  Julita Zych, Anna Leksiska, Jolanta Morawiec, Anna Powiec, Boena Szymaska,

  Anna Majcher.

  Rok szkolny 2012/2013 rozpocz si przygotowaniami do lubowania klas

  pierwszych, ktre odbyo si w czasie uroczystoci obchodw 40-lecia PSP nr 1

  w Biaobrzegach. Grupa dzieci wystpia z programem artystycznym ,,Spotkajmy si za 20

  lat. Wykonano szereg prac plastycznych o naszej szkole.

  Wszyscy uczniowie czynnie wczyli si

  do akcji ,,Sprztanie wiata. Porzdkowali

  teren wok szkoy i jej okolice. Przekonali si,

  e estetyka rodowiska zaley od nas

  wszystkich. Dzieci bray udzia w akcjach

  charytatywnych ,,Gra grosza, zbirka

  sodyczy dla wychowankw Domu Dziecka

  w Radomiu, zbirka nakrtek i butelek

  oraz makulatury. Ogromnym zainteresowaniem

  cieszyy si wyjazdy do kina i teatru,

  ktre uczyy waciwych zachowa w miejscach

  publicznych oraz wiadomego odbioru sztuki, a take blisze i dalsze wycieczki krajoznawcze

  np. do Warszawy (Zamek Krlewski, Centrum Nauki Kopernik), w Gry witokrzyskie

  (fauna i flora witokrzyskiego Parku Narodowego, Jaskinia Raj, pomnik przyrody db

  Bartek), do Kawczyna pod hasem Od ziarenka do bochenka.

  Od czasu istnienia teatru im. Jana

  Kochanowskiego w Radomiu uczniowie

  klas I III maj moliwo uczestnictwa

  w spektaklach przeznaczonych dla dzieci.

  Wychowankowie pani Anny Majcher nie

  opucili do tej pory adnego spektaklu!

  Chtnie bawi si w teatr, przygotowujc

  szkolne jaseka pt. ,,Anio pasterzom

  mwi, akademi z okazji Wielkanocy

  oraz urzdzaj obchody wiatowego Dnia Teatru, wystawiajc przedstawienie pt. ,,Przepis

  na grzeczno i ,,Rady nie od parady. Brali udzia w Gminnym Przegldzie Szkolnych K

  Teatralnych. Licznie uczestnicz w corocznych Gminnych Konkursach Recytatorskich

  uzyskujc nominacje do eliminacji powiatowych. Dziaania te rozwijaj kultur ywego

  sowa, a take ucz swobodnej prezentacji. Angaowali si w organizowane szkolne

  i krajowe konkursy plastyczne, np.: ,,Najpikniejsza ozdoba choinkowa, ,,Najwiksza

  i najpikniejsza pisanka wielkanocna, ,,W mojej rodzinie czuj si bezpiecznie,

  ,,Ziemia - nasze wsplne dobro, ,,Cudzoziemcy w Polsce - rnorodno wzbogaca.

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013

  Uczniowie brali udzia w szkolnym konkursie wiedzy ,,Potrafi zachowa si bezpiecznie.

  Dzieci wykazay si znajomoci podstawowych zasad zachowania bezpieczestwa w rnych

  sytuacjach yciowych. Wszystkie pierwszaki uczyy si bezpiecznie porusza po drogach

  podczas akcji Bezpieczne Pierwszaki.

  Kilkudziesiciu uczniw uczestniczyo w Midzynarodowym Konkursie

  Matematycznym KANGUR, w ktrym Artur Puc z klasy IIIa otrzyma wyrnienie

  oraz Oglnopolskiej Olimpiadzie ,,OLIMPUSEK, w ktrych sprawdzili swoj wiedz

  i umiejtnoci z matematyki i jzyka angielskiego, uzyskujc bardzo dobre wyniki.

  Z ywymi reakcjami spotykaj si wystawy przygotowane przez ,,Biaobrzesk Galeri

  Sztuki systematycznie ogldane przez naszych wychowankw. Jest to moliwo

  bezporedniego kontaktu z malarstwem i innymi formami sztuki.

  Wizyty w szkolnej bibliotece pozwalaj uczniom sta si penoprawnymi czytelnikami.

  Obcujc z ksik na co dzie, dzieci rozwijaj umiejtno czytania i poznawania literatury,

  a ksika staj si nieodzownym towarzyszem ycia.

  Uczniowie rwnie przygotowuj okolicznociowe dekoracje na korytarze szkolne.

  W ramach zaj informatycznych, prowadzonych przez Katarzyn Klich,

  w dniu 26 listopada 2012 roku odby si konkurs pt. Moja szkoa, przeprowadzony

  w zwizku z 40 rocznic powstania Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji

  Narodowej w Biaobrzegach. Jego celem byo przedstawienie szkoy oczyma ucznia,

  wykorzystujc umiejtnoci komputerowe klas I III. Wyniki konkursu s nastpujce:

  I miejsce zajli: Aleksandra Bie kl. IIIc i Pawe Klich kl. IIIb, II miejsce Katarzyna Popiel

  kl. IIIc, III miejsce Kuba Kamiski kl. IIIc. Uczniowie wyrnieni: Mikoaj Syta kl. IIa,

  Julia Kostrzewa i Weronika Rekowska z kl. IIIc. Wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy

  pamitkowe i nagrody ksikowe. Ze wzgldu na due zaangaowanie uczniw w tworzenie

  prac grafik komputerow, w sali informatycznej nr 13 powstaa wystawa prac

  konkursowych.

  22 lutego 2013 roku uczniowie klasy IIa wzili udzia w konkursie informatycznym

  organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. Mam 6 lat i potrafi,

  ktrego celem byo promowanie i upowszechnianie inicjatyw podejmowanych w celu

  zapewnienia dzieciom szecioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz korzyci

  pyncych z wczeniejszego rozpoczcia nauki, jak rwnie promowanie umiejtnoci dzieci

  szecioletnich nabywanych w szkole. Do konkursu zostay zgoszone 3 prezentacje

  multimedialne uczniw wykonane w programie Power Point. Poniej przedstawiamy

  po jednej wybranej pracy graficznej kadego z uczestnikw konkursu.

  Dzie Niepodlegoci - Mikoaj Syta kl. IIa

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013

  Moje wymarzone wakacje Anna Rogin kl. IIa

  Dzie Ziemi - Zuzanna Molik kl. IIa

  23 kwietnia 2013 roku z okazji obchodw Dnia Ziemi 2013 odby si konkurs

  informatyczny pt. Dbaj o Ziemi, w ktrym wzili udzia uczniowie klas II i III.

  Kady ucze mia do wykonania 4 prace w programie Paint. Uczniowie wykazali si du

  wyobrani i wykonywali pikne prace graficzne, ktre wzbogaciy wystaw w sali nr 13

  i zostay ocenione w nastpujcy sposb:

  Kategoria klas II: I miejsce Zuzanna Bugajska kl. IIc, II miejsce Mikoaj Syta kl. IIa ,

  III miejsce Maja Federowicz kl. IIc

  Kategoria klas III: I miejsce Pawe Klich kl. IIIb, II miejsce Julia Kozowska kl. IIIc,

  III miejsce zajy: Aleksandra Bie kl. IIIc i Katarzyna Popiel kl. IIIc.

  Wszyscy wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody podczas akademii

  zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka 2013.

  Poniej przedstawiamy kilka wybranych prac konkursowych.

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013

  Uczniowie klas III podczas zaj informatycznych wykonywali rwnie karty

  wielkanocne, ktre wzbogaciy dekoracj tablicy Samorzdu Uczniowskiego.

  2. Nauczyciele Zespou Samoksztaceniowego Przedmiotw Humanistycznych

  Krystyna Trojanowska, Izabela Kiraga, Marzena Jakubowska, Marlena Kiech, Edyta Ofiara,

  Agata Petrzak, Ella Pawlak, Piotr Kincel, Agnieszka Czech, Paulina Mamczarz, Anna Stefanik -

  Chochlewicz, Magdalena Bk, Justyna Bartha w roku szkolnym 2012/2013 organizowali

  lub koordynowali wiele dziaa majcych na celu motywowanie uczniw do poszerzania

  wiedzy i rozwijania wasnych zainteresowa.

  Jzyk polski

  W zwizku z obchodami 40-lecia istnienia PSP nr 1 im. KEN w Biaobrzegach dnia

  10 padziernika 2012 r. w PSP nr 1 odby si Poranek poetycki. Na spotkanie przybyli

  zaproszeni przez dyrekcj szkoy i nauczycielki jzyka polskiego, poeta Henryk Morawski,

  autor sw hymnu szkoy i pan Janusz wika, kompozytor muzyki do sw hymnu.

  Uroczysto rozpocza si powitaniem Goci i prezentacj krtkiego programu

  artystycznego. Uczennice z klasy VI przedstawiy krtk biografi twrcy i kompozytora.

  Chr wykona hymn szkoy, a uczniowie z klasy V c zaprezentowali wybrane wiersze poety.

  Spotkanie przybliyo zebranym twrczo Pana Henryka Morawskiego i Pana Janusza

  wiky. Prelekcja zaproszonych goci bya niezwykle ciekaw lekcj historii. Panowie ukazali

  okolicznoci powstania hymnu i muzyki do niego. Kadego roku uczniowie naszej szkoy

  chtnie bior udzia w kolejnych edycjach Oglnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

  i Warszawskiej Syrenki, a take w konkursach Id wita i Babci, Dziadka Mie

  zdobywajc nagrody i wyrnienia. W tym roku w eliminacjach powiatowych Maego

  Konkursu Recytatorskiego uczennica klasy VI c Maja Pastuszka zdobya wyrnienie,

  natomiast w konkursie Id wita, uczennica klasy IV b Julia Jodowska zaja III miejsce.

  Uczniowie chtnie uczestnicz w szkolnych konkursach przedmiotowych. W tym roku brali

  udzia w Kuratoryjnym konkursie przedmiotowym z jzyka polskiego.

  W maju uczniowie klas V napisz sprawdzian kompetencji w zakresie treci

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013

  polonistycznych celem zapoznania z formu sprawdzianu po szkole podstawowej,

  ktry przygotuj i opracuj nauczyciele jzyka polskiego. Nauczyciele celem rozwijania

  u uczniw zainteresowa prowadzili dodatkowe zajcia pozalekcyjne t.j. koo z jzyka

  polskiego dla klas V. Odbyway si take zajcia przygotowujce uczniw klas VI

  do sprawdzianu po szkole podstawowej oraz dydaktyczno wyrwnawcze z jzyka

  polskiego. Uczniowie klas IV na starcie drugiego etapu edukacyjnego pisali testy

  diagnozujce z jzyka polskiego. Rol testw byo uzyskanie wiadomoci, w jakim stopniu

  uczniowie przyswoili treci zawarte w podstawie programowej po klasie III.

  W ramach obchodw wita Ziemi 2013 uczniowie klas IV wzili udzia w konkursie

  pt. Listy do Ziemi. Spord 63 czwartoklasistw wyoniono 4 najciekawsze prace

  autorstwa: Krzysztofa Kiecha z kl. IVa, Bartosza Baszczyka z kl. IVb, Bartomieja Sobienia

  z kl. IVc i Zofii Grki z kl. IVd. Nasza szkoa rwnie dba o wychowanie patriotyczne uczniw,

  dlatego przygotowywane s akademie powicone wanym wydarzeniom historycznym.

  W tym roku uczniowie wraz z

  nauczycielami polonistami przygotowali

  program sowno -muzyczny z odpowiedni

  opraw plastyczn z okazji wita

  Niepodlegoci i rocznicy uchwalenia

  Konstytucji 3 Maja. Staramy si w

  atrakcyjny sposb przybliy uczniom

  wane wydarzenia dotyczce naszej

  historii, a tym samym trudne tematy

  historyczne przekaza w bardziej

  zrozumiaej formie. W trosce o edukacj

  filmow i teatraln uczniw zorganizowane zostay w naszej szkole wyjazdy do kin i teatrw.

  Uczniowie mieli moliwo obejrzenia wielu ciekawych filmw i spektakli m.in.: Hobbit

  i niezwyka podr, Szatan z VII klasy, Opowieci z Narnii, Alicja w krainie czarw.

  Po przedstawieniach teatralnych odbyway si spotkania z aktorami, w czasie ktrych

  uczniowie mogli dowiedzie si wicej o pracy aktorw i organizacji spektaklu teatralnego.

  Historia

  W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie PSP nr 1 im. KEN w Biaobrzegach mieli

  moliwo wzicia udziau w konkursach,

  wyjazdach do kina, wycieczkach majcych

  na celu ksztatowanie postawy patriotyzmu,

  poczucia jednoci narodowej, wizi z ma

  ojczyzn.

  W padzierniku, w zwizku z obchodami

  40-lecia naszej szkoy zosta zorganizowany

  szkolny konkurs wiedzy historycznej

  pn. ,, Poznajemy histori naszej szkoy i jej

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013

  patrona, ktrego celem byo przyblienie wydarze zwizanych z istnieniem szkoy

  oraz poznanie ta historycznego pocztkw Komisji Edukacji Narodowej. Zwycizcami

  konkursu zostali: Maja Pastuszka kl. VIc, Adrianna Bieliska kl. VIc , Adrian Starczewski

  kl. Vc .

  W listopadzie uczniowie klas szstych obejrzeli film historyczny

  ,,Bitwa pod Wiedniem, dziki czemu poznali fakty historyczne dotyczce jednej

  z najwaniejszych bitew w Europie.

  W lutym nastpio podsumowanie Oglnopolskiego Konkursu Historycznego

  ,,KLIO 2012 - ,, Polskie symbole narodowe, ktrego celem bya popularyzacja

  i poszerzanie wiedzy na temat polskich symboli narodowych, ksztatowanie postawy

  patriotyzmu i poczucia jednoci narodowej. Uczniowie wzili udzia w trzech formach

  konkursu: wiedzy, prac plastycznych i fotograficznym. Spord 8753 uczniw z 457 szk

  z 16 wojewdztw uczniowie naszej szkoy uzyskali nastpujce wyniki w konkursie wiedzy:

  Maja Pastuszka kl. VIc 8 miejsce w kraju, Monika Matysiak kl. VIc - 15 miejsce w kraju,

  Adrianna Bieliska kl. VIc i Karolina liwa kl. VIc 17 miejsce w kraju;

  w konkursie plastycznym: Katarzyna Baranowska kl. Va I miejsce w szkole

  oraz w konkursie fotograficznym : Gabriela Jeak kl. IVb 1 miejsce w szkole.

  W kwietniu zosta przeprowadzony Oglnopolski Konkurs Mitologiczny ,,KLIO 2013

  popularyzujcy wiedz uczniw na temat wierze religijnych pastw krgu

  rdziemnomorskiego oraz ksztatujcy postawy szacunku dla dorobku cywilizacyjnego

  staroytnej Grecji i Rzymu. Wzio w nim udzia 43 uczniw naszej szkoy.

  Oczekujemy na wyniki!

  W roku 150. rocznicy Powstania Styczniowego uczniowie klas VI mieli stworzone

  moliwoci do poznawania historii Polski i zdarze historycznych, ktre dziay si na terenie

  naszej gminy. W zwizku z tym w maju planujemy wycieczk do grobw Powstacw

  znajdujcych si w Suchej. Bdziemy te na Guzolu.

  Ponadto w celu rozwijania zainteresowa uczniw prowadzone jest koo historyczne.

  Jzyki obce: jzyk angielski, jzyk niemiecki

  W roku szkolnym 2012/2013, w PSP nr 1 im. KEN w Biaobrzegach, nauczyciele

  jzykw obcych przeprowadzili liczne konkursy sprawdzajce umiejtnoci jzykowe

  i wiedz o danym kraju.

  W styczniu odbya si olimpiada przedmiotowa z jzyka angielskiego i niemieckiego

  Olimpusek i Olimpus, w ktrej cznie wzio udzia ponad 40 uczniw z klas II - VI.

  W konkursie germanistycznym Olimpus, uczennica Maja Grabarczyk zdobya 43 punkty

  i zaja 18 miejsce w skali kraju. Uczestnictwo w olimpiadzie pozwolio wszystkim uczniom

  sprawdzi swoje umiejtnoci, a uzyskany wynik porwna z wynikami uczniw naszej

  szkoy, wojewdztwa oraz caej Polski. Wszyscy uczniowie biorcy udzia w olimpiadzie

  dostali dyplomy uznania.

  Uczniowie mieli moliwo wykazania si wiedz na temat krajw

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013

  niemieckojzycznych uczestniczc w konkursie przedmiotowym z jzyka niemieckiego.

  cznie w konkursie tym wzio udzia 20 uczniw. Pierwsze miejsce otrzyma Adrian

  Starczewski z klasy Vc.

  22 stycznia 2013r. uczennice klasy IVb i Vb, Dominika Niewiadomska i Weronika

  Nowicka, zdobyy II miejsce w V Biaobrzeskim Festiwalu Kold i Pieni Boonarodzeniowych

  w jzyku angielskim, w kategorii szk podstawowych. Dziewczta wykonay kold Silent

  night.

  W kwietniu 2013r. uczniowie klas IV i V wzili udzia w konkursie zatytuowanym

  Save our Earth. Konkurs mia na celu podniesienie wiadomoci ekologicznej uczniw naszej szkoy oraz ksztatowanie nawykw kultury ekologicznej i kreowanie moralnych

  postaw. Zadaniem uczestnikw konkursu byo zinterpretowanie hase podanych

  przez nauczyciela w jzyku angielskim i przedstawienie ich w formie plakatu.

  Nauczyciel otrzyma 40 prac, z ktrych wszystkie nagrodzone zostay ocenami a najlepsze

  nagrodami ksikowymi oraz dyplomami.

  Uczniowie wymagajcy pomocy w opanowaniu podstawowych umiejtnoci i treci

  z jzyka angielskiego, kadego miesica, uczestnicz w zajciach realizowanych w ramach

  projektu edukacyjnego Dziecica Akademia Przyszoci - wyrwnywanie szans

  edukacyjnych poprzez dodatkowe zajcia rozwijajce kompetencje kluczowe w szkoach

  podstawowych.

  Przeprowadzone konkursy poza urozmaiceniem programu zaj miay na celu przede

  wszystkim rozbudzanie wrd uczniw zainteresowa jzykiem angielskim i niemieckim

  oraz podniesienie umiejtnoci jzykowych (suchania, mwienia, pisania i czytania).

  Muzyka

  W roku szkolnym 2012/2013 zesp wokalny dziaajcy przy PSP nr 1 im. KEN

  w Biaobrzegach, w skad ktrego wchodzi 20 uczniw klas IV - VI uwietni nastpujce

  imprezy szkolne:

  Dnia 12 padziernika 2012r. odbya si Uroczysta Akademia z okazji 40 lecia

  Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach, lubowanie klas I oraz Dzie

  Edukacji Narodowej. Zesp wokalny wykona nastpujce utwory: Nadzieja, Niby nic,

  Piknie y, Na Dzie Nauczyciela.

  25 padziernika 2012r. zesp wokalny wzi udzia w XXII Biaobrzeskim Festiwalu

  Piosenki. Wokalici zapiewali nastpujce piosenki: Piknie y i Moja koleanka,

  za 12 listopada 2012r. zesp wokalny uwietni akademi z okazji wita Odzyskania

  Niepodlegoci, prezentujc takie utwory jak: Wojenko, wojenko, Pierwsza Brygada,

  Hymn pastwowy, Pierwsza kadrowa, Przybyli uani pod okienko i Rota.

  13 grudnia 2012r. w Biaobrzegach odbyy si przesuchania do XI Oglnopolskiego

  Przegldu Kold i Pastoraek 2012r., w ktrym zesp wokalny zaprezentowa koldy:

  Przybieeli do Betlejem, Pjdmy wszyscy do stajenki i zdoby wyrnienie.

  30 kwietnia 2013r. to data Uroczystej Akademii z okazji Uchwalenia Konstytucji

  Trzeciego Maja. Zesp wokalny odpiewa Hymn pastwowy, Polonez Trzeciego Maja,

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013

  Mazurek Trzeciego Maja oraz Jak dugo w sercach naszych.

  19 maja 2013r. podczas Majowych Dni Biaobrzegw zesp wystpi z piosenkami:

  Moja koleanka oraz Kolorowe dzieci.

  27 czerwca 2013r. to poegnanie szstych klas, gdzie zesp wokalny zapiewa

  piosenk pt.Lato czeka, za zesp instrumentalno fletowy klas VI zagra mini koncert

  pt. Wizanka melodii.

  Plastyka

  Uczniowie Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN aktywnie uczestniczyli w wielu

  konkursach plastycznych, odnoszc sukcesy.

  W Powiatowym Konkursie Plastycznym na projekt kartki witecznej z okazji wit

  Boego Narodzenia organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Biaobrzegach I miejsce

  zaja uczennica naszej szkoy Alicja Pitowska, II miejsce Julia Jodowska, a Natalia

  agoda otrzymaa wyrnienie.

  W Eliminacjach Powiatowych XV edycji Oglnopolskiego Konkursu Plastycznego

  dla dzieci i modziey pod hasem: Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek wgla nic

  zego nie zrobi nikomu. I miejsce w kategorii wiekowej 9-12 lat zdobya Zosia Jasik z kl. IVb

  i wyrnienie otrzymaa Wiktoria Traczyk z kl. IVc. Uroczyste podsumowanie i wrczenie

  nagrd odbyo si 26 kwietnia 2013 roku.

  Biblioteka Szkolna

  Magdalena Bk, Justyna Bartha

  Bibliotek w wakacje czekaa przeprowadzka. W lipcu z du doz niepewnoci

  i z ogromnym zapaem zabraymy si do pracy i przy pomocy Dyrekcji szkoy oraz koleanek,

  ksigozbir i sprzt zosta przeniesiony do nowego pomieszczenia biblioteki. Po zakoczeniu

  prac, doszymy do wniosku, e w nowej sali nr 12 bibliotece jest bardzo do twarzy!

  Wrzesie i padziernik w naszej szkole zapowiaday si bardzo pracowicie.

  Ogromn ilo czasu powiciymy na przygotowania do jubileuszu 40 lecia szkoy.

  Opracowane wczeniej materiay: zdjcia, kroniki szkoy, dyplomy uczniw i inne, posuyy

  do zredagowania okolicznociowego biuletynu. W tym czasie zesp nauczycieli pracowa

  nad scenariuszem uroczystoci i wystaw fotografii, przedstawiajc sawnych absolwentw

  oraz ilustrujc wane wydarzenia PSP nr 1 im. KEN w Biaobrzegach. Caoci jubileuszu

  nadano artystyczny i wspomnieniowy ksztat, ktry - poprzez treci zawarte w akademii,

  prezentacji multimedialnej i okolicznociowej wystawie wpisa si w sowa Wczoraj i dzi

  szkoy podstawowej. Z ogromn trosk i wyczuciem tematu przystpiymy do dekoracji sali

  gimnastycznej i korytarza na parterze budynku. witowanie 40 lecia szkoy oparymy na

  fundamentach biaobrzeskiej owiaty zbudowanych przez naszych wspaniaych

  poprzednikw, ktrych imiona w historii szkoy i miasta wyryy si zotymi zgoskami.

  Nie byoby nas w tym miejscu, gdyby nie zdeterminowane dziaania podejmowane przez

  pierwszego kierownika szkoy Aleksandra Koodziejskiego oraz jego wszystkich

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013

  wsppracownikw i kolejnych nastpcw. Jeszcze raz skadamy im wszystkim wyrazy naszej

  pamici i wdzicznoci. W listopadzie przygotowaymy na korytarzu na I pitrze wystaw

  fotografii, bdc przekrojow wizualizacj dziaalnoci szkoy, a na obchody wita

  Niepodlegoci scenografi

  do szkolnej akademii. Po feriach

  zimowych, na zajciach

  bibliotecznych, uczestniczki wraz

  z nauczycielem bibliotekarzem

  wykonay tablic informacyjn na

  temat ycia i twrczoci Juliana

  Tuwima.

  W Roku Juliana Tuwima

  skupiymy nasz uwag na

  rozwijaniu potrzeby sigania,

  a przez to poznawania jego

  poezji. Pora zimowa sprzyjaa tym

  uczniom, ktrzy przygotowywali si do udziau w konkursach recytatorskich.

  Wsplnie poszukiwaymy dla kadego recytatora waciwego repertuaru. Ju w grudniu

  recytatorzy informowali nas o tym, e Id wita, a w styczniu e warto Babci, Dziadka

  Mie. W marcu skupiymy si na poszukiwaniach najbardziej odpowiednich

  i najpikniejszych wierszy polskich poetw dla uczniw, ktrzy przygotowywali si

  do Maego Konkursu Recytatorskiego i Warszawskiej Syrenki.

  Bibliotekarki od dugiego ju czasu bior udzia w pracy komisji szkolnych eliminacji

  poszczeglnych konkursw. Wiosn wczyymy si do obchodw wita Ziemi, akcentujc

  swj udzia wykonaniem elementw dekoracji do okolicznociowej prezentacji.

  Braymy rwnie czynny udzia w akcji sadzenia zieleni, zaopatrujc uczniw w sadzonki

  drzew i krzeww do nasadzenia terenu wok szkoy. W maju zaplanowany jest konkurs

  czytelniczy dla klas II - gich Znamy lektury i dla klas III cich Piknie czytamy.

  Rwnie i w tym roku przygotowaymy na Majowe Dni Biaobrzegw tablic pt. Z ycia

  szkoy, ilustrujc wydarzenia, imprezy, uroczystoci szkolne oraz udzia uczniw

  w konkursach szkolnych i ich osignicia. Natomiast w czerwcu tak, jak kadego roku

  planujemy wybr i zakup ksiek na nagrody dla uczniw z klas IV VI.

  W cigu caego roku szkolnego nauczyciele - bibliotekarze prowadz dziaalno

  informacyjno-dydaktyczn oraz opiekuczo-wychowawcz majc na celu:

  wypoyczenia, prac indywidualn z czytelnikiem;

  przygotowanie uczniw do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomoc warsztatu informacyjnego biblioteki;

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013

  ksztacenie umiejtnoci korzystania z ksigozbioru podrcznego ze zwrceniem szczeglnej uwagi na posugiwanie si sownikami jzykowymi i rzeczowymi

  oraz encyklopediami;

  inspirowanie uczniw do rozwijania zainteresowa czytelniczych poprzez wystawy nowoci ksikowych, aktualizacj tablic informacyjnych w bibliotece, konkursy

  literackie;

  waciwy dobr literatury i lektury (na okolicznociowe konkursy tematyczne i przedmiotowe);

  pogbianie znajomoci literatury dla dzieci i modziey poprzez cykliczne gone czytanie tekstw wybranych przez nauczyciela bibliotekarza i czytelnikw;

  comiesiczn statystyk wypoycze;

  lekcje biblioteczne, zastpstwa, lekcje czytania, zajcia biblioteczne (z art. 42 KN);

  przygotowanie zdj i artykuw na stron internetow szkoy i do Biaobrzeskiej Gazety.

  3. Nauczyciele Zespou Samoksztaceniowego Przedmiotw Matematyczno

  Przyrodniczych

  Elbieta Siedlecka, Anna Majcher, Boena Lenowolska, Anna Bujska, Honorata Maciejewska,

  Katarzyna Klich, Cezary Rogala w roku szkolnym 2012/2013 organizowali lub koordynowali

  wiele dziaa majcych na celu motywowanie uczniw do poszerzania wiedzy i rozwijania

  wasnych zainteresowa.

  W padzierniku uczniowie Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN

  w Biaobrzegach brali udzia w Kuratoryjnych Konkursach Przedmiotowych z matematyki

  i z przyrody. Gwnym celem tych konkursw byo wdraanie uczniw do samodzielnej

  pracy nad pogbianiem i rozszerzaniem wiedzy, wykorzystaniem twrczego mylenia

  oraz ksztatowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiku intelektualnego.

  W konkursie matematycznym wzio udzia 25 uczniw, a w przyrodniczym 30 uczniw.

  6 listopada 2012 roku odby konkurs matematyczny Olimpus sesja jesienna.

  Wzio w nim udzia 39 uczniw naszej szkoy, w tym 13 uczniw klas IV, 7 uczniw

  klas V i 19 uczniw klas VI. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy matematycznej

  oraz rozwijanie uzdolnie i zainteresowa dzieci, ale przede wszystkim pokazanie innej

  strony krlowej nauk, ktra moe by rdem doskonaej zabawy. Konkursy Olimpus

  stanowi cenne rozszerzenie programw nauczania, s urozmaiceniem programu zaj,

  a take stanowi zewntrzne rdo oceny poziomu wiedzy uczniw.

  Najwysze wyniki otrzymali uczniowie: Wiktoria Trynkos kl. IVb - 14 miejsce w kraju,

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013

  Barbara Puk kl. IVb - 15 miejsce w kraju, Pawe Sapaa kl. IVd - 21 miejsce w kraju, Micha

  Kucharski kl. IVd - 21 miejsce w kraju, Sebastian Gajda kl. Vb - 20 miejsce w kraju, Kamil

  Monicz kl. VIb - 25 miejsce w kraju. Szkolnym Omnibusem zostaa Wiktoria Trynkos kl. IVb.

  8 stycznia 2013 roku odbya si sesja zimowa konkursu Olimpus, w ktrej tak,

  jak dotychczas udzia wzili uczniowie klas IV VI. Osignicia uczniw s jeszcze lepsze,

  ni w edycji poprzedniej. Konkurs zacz cieszy si coraz wikszym zainteresowaniem

  ze strony uczniw, a poniej przedstawiamy najwysze wyniki przez nich otrzymane:

  Wiktoria Trynkos kl. IVb 6 miejsce w kraju, Pawe Sapaa kl. IVd 14 miejsce w kraju,

  Bartomiej Pietrasik kl. IVd 15 miejsce w kraju, Sebastian Gajda kl. Vb 5 miejsce w kraju,

  Marta Tomczyska kl. Vc 13 miejsce w kraju, Mateusz Koperski kl. VIc 13 miejsce

  w kraju, Filip Ponik kl. VId 13 miejsce w kraju, Kamil Monicz kl. VIb 15 miejsce w kraju.

  To nie koniec matematycznej aktywnoci uczniw naszej szkoy. 25 marca odbya si

  sesja wiosenna konkursu Olimpus, w ktrej wzio udzia 26 uczniw z klas IV.

  Najlepsze wyniki uzyskay ucznennice: Barbara Puk kl. IVb 7 miejsce w kraju,

  Wiktoria Trynkos kl. IVb 9 miejsce w kraju, Zofia Jasik kl. IVb 18 miejsce w kraju,

  Wiktoria Traczyk kl. IVc 19 miejsce w kraju, Nina Piechota kl. IVb 21 miejsce w kraju.

  21 marca 2013 r. nasi uczniowie po raz kolejny wzili udzia w konkursie

  Kangur Matematyczny. Celem konkursu bya popularyzacja matematyki wrd uczniw

  wszystkich typw szk. Testy konkursowe zawieraj zadania o rnym stopniu trudnoci.

  Do kadego zadania doczonych jest 5 odpowiedzi, z ktrych dokadnie jedna

  jest poprawna. W konkursie wzio udzia 33 uczniw z klas III VI, w tym 6 uczniw z klas V,

  14 uczniw z klas VI. Wyniki konkursu s nastpujce: wyrnienia - Marta Tomczyska kl.

  Vc, Sebastian Gajda kl. Vb, Mateusz Koperski kl. VIc, Bartomiej Czekaj kl. VIa,

  Kamil Monicz VIb.

  Od kilku lat nasi uczniowie bior udzia w Oglnopolskim Konkursie Matematycznym

  Albus . Wyniki bd ogoszone dopiero ok. 10 czerwca.

  Z okazji obchodw 40 - lecia istnienia naszej szkoy zorganizowalimy konkurs

  przyrodniczy Pikno terenw nadpilicznych w ramach realizacji projektu Lokalnej Grupy

  Dziaania Zapilicze. Jego celem bya promocja lokalnych walorw i pikna otaczajcej

  przyrody, terenw nadpiliczych, bogactwa flory i fauny. Konkurs przeznaczony

  by dla uczniw klas V i skada si z dwch etapw. W pierwszym - pisemnym uczestniczyo

  17 osb, do drugiego etapu - ustnego zakwalifikowao si 5 uczniw. Laureatk konkursu

  zostaa Paulina Burska z kl. V b, II miejsce zdobya Aleksandra Gwiazda z kl. V b, a III miejsce

  zaj ucze kl. V c Adrian Starczewski.

  W ramach obchodw wiatowego Dnia Ziemi 33 uczniw wzio udzia

  w Oglnopolskim Konkursie Wiedzy Przyrodniczej EKO - TEST na temat ekologii i ochrony

  rodowiska. Celem konkursu byo promowanie postaw ekologicznych wrd uczniw

  oraz zwikszenie ich wiadomoci wobec wspczesnych zagroe rodowiska naturalnego.

  Na wyniki czekamy do koca maja.

  23 kwietnia 2013 roku odby si konkurs matematyczno ekologiczny

  pt. EKO MAT, w ktrym wzili udzia uczniowie klas IV V. Od marca do kwietnia 2013

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013

  roku uczniowie przygotowywali zadania konsultujc swoj prac z nauczycielem matematyki.

  Nastpnie 17 kwietnia 2013 roku komisja wyonia spord 60 plakatw najlepsze

  prace i przyznaa nastpujce miejsca: I miejsce - Bartosz Baszczyk i Bartomiej Rudecki kl.

  IVb, II miejsce - Jakub Skoczkowski i Krystian Bienias kl. IVa, III miejsce - Katarzyna

  Baranowska kl. Va. Wyrnienia otrzymali: Wiktoria Trynkos kl. IVb, Gabriela Jeak kl. IVb,

  Zofia Jasik kl. IVb, Barbara Puk kl. IVb, Daria Potrzebowska kl. IVb, Gabriela Chudzik kl. IVc.

  W ocenie prac komisja

  kierowaa si przede wszystkim

  form wykonania (grafika,

  format, plastyka), trudnoci

  zawartego w treci zadania

  matematycznego, pomysowoci

  i kreatywnoci uczniw.

  Wszyscy uczestnicy konkursu

  za swj wkad pracy zostali

  nagrodzeni ocenami celujcymi

  i bardzo dobrymi z matematyki, natomiast wyej wymienione osoby otrzymay dodatkowo

  dyplomy i nagrody ksikowe.

  Wieloletni tradycj naszej szkoy jest udzia uczniw w Oglnopolskim Turnieju

  Bezpieczestwa Ruchu Drogowego organizowanym we wsppracy ze Starostwem

  Powiatowym oraz Komend Powiatow Policji. Myl przewodni konkursu jest zwrcenie

  uwagi dzieci na aspekty zwizane z bezpieczestwem na drodze oraz uwiadomienie im wagi

  szeroko rozumianego bezpieczestwa w ruchu drogowym. Turniej przebiega w dwch

  etapach. Etap I to test wiedzy, etap II to sprawdzenie umiejtnoci praktycznych tj. jazda

  rowerem po miasteczku ruchu drogowego i torze sprawnociowym. Ponadto caa druyna

  wykonywaa zadanie praktyczne z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej.

  Druyna z naszej szkoy w skadzie: Stpkowska Eliza, Trynkos Kacper, Czekaj Bartomiej,

  Wzitek Szymon zaja III miejsce na etapie powiatowym. Corocznie uczniowie klasy IV

  otrzymuj szans uzyskania karty rowerowej. We wsppracy z Komend Powiatow Policji

  w Biaobrzegach organizowany jest dwuetapowy egzamin - wiedzowy i sprawnociowy,

  uprawniajcy do otrzymania karty rowerowej.

  Po raz pierwszy nasza szkoa wzia udzia w Oglnopolskim Turnieju Wiedzy

  Poarniczej "Modzie Zapobiega Poarom". Organizatorem konkursu by Zarzd Gwny

  Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy wsppracy

  z Komend Gwn i Komend Powiatow. Celem konkursu byo popularyzowanie przepisw

  przeciwpoarowych wrd dzieci i modziey, znajomoci zasad postpowania na wypadek

  poaru, praktycznych umiejtnoci posugiwania si podrcznym sprztem ganiczym,

  wiedzy na temat techniki poarniczej, organizacji ochrony przeciwpoarowej oraz historii

  i tradycji ruchu straackiego. Nasz szko reprezentowali uczniowie: Bartomiej Pitkowski

  z klasy IV b oraz Adrian Starczewski z klasy V c.

  Uczniowie klas VI wzili udzia w konkursie na logo podkoszulka Bezpieczestwo

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013

  w sieci. Konkurs mia na celu propagowanie wiedzy dotyczcej bezpieczestwa w sieci

  i polega na zaprojektowaniu koszulki propagujcej bezpieczne uytkowanie Internetu.

  W ramach realizacji treci programowych i ksztatowania waciwych postaw

  i zachowa uczniw nauczyciele zespou matematyczno - przyrodniczego organizowali

  lub przygotowali do realizacji wycieczki tematyczne. Odbyy si wycieczki do Centrum Nauki

  Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego, turystyczno krajoznawcza Kielce Krajno

  oraz wiele wyjazdw do kina i teatru. W maju - czerwcu planowane s wycieczki: Augustw

  Kozienicki Park Krajobrazowy, Nadlenictwo Dobieszyn, dwudniowa do Sandomierza.

  W roku szkolnym 2012/2013 wsppracowalimy z samorzdem uczniowskim

  kl. IV- VI, przygotowalimy opraw multimedialn obchodw 40-lecia PSP nr 1 im. KEN

  w Biaobrzegach. Wykonalimy dekoracje tematyczne na tablicy Samorzdu Uczniowskiego

  oraz karty boonarodzeniowe i wielkanocne.

  Czynnie wspieralimy wszelakie dziaania prorodowiskowe, koordynujc zbirk

  plastikowych nakrtek. W I semestrze roku szkolnego 2012/2013 wsplnie ze szkoami

  z terenu gminy zebralimy ok. 1 tony.

  Cz pienidzy zostaa przekazana

  rodzicom Dominika Grzegorzewskiego na

  kontynuacj jego rehabilitacji.

  Prowadzilimy zbirk materiaw

  wtrnych (papier, baterie) pienidze

  przeznaczajc na potrzeby szkoy.

  Koordynowalimy szkoln akcj

  Sprztanie wiata oraz szkolne

  obchody Dnia Ziemi (23.04.2013).

  Przygotowana zostaa prezentacja multimedialna poczona z krtkim filmem

  edukacyjnym, przedstawiajca zagroenia i niebezpieczestwa dla Ziemi, jakie niesie ze sob

  dziaalno czowieka.

  Rozstrzygnitych zostao wiele konkursw tematycznych, ktrych efektem bya

  wystawa prac uczniw, odbyy si lekcje o tematyce proekologicznej.

  Z pomoc uczniw sadzilimy roliny wok szkoy, a w ramach rekreacji

  zorganizowalimy dla nich grilla. Nauczyciele

  celem rozwijania u uczniw zainteresowa

  prowadzili dodatkowe zajcia pozalekcyjne

  t.j. koo przyrodnicze dla kl. VI, koo

  matematyczne dla klas IV, zajcia

  komputerowe. Odbyway si take zajcia

  przygotowujce uczniw klas VI

  do sprawdzianu po szkole podstawowej oraz

  dydaktyczno wyrwnawcze z matematyki

  i przyrody. Uczniowie klas IV na starcie

  drugiego etapu edukacyjnego pisali testy diagnozujce z przyrody i matematyki.

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013

  Rol testw byo uzyskanie wiadomoci, w jakim stopniu uczniowie przyswoili treci

  zawarte w podstawie programowej po klasie III. W maju uczniowie klas V napisz sprawdzian

  kompetencji w zakresie treci matematyczno przyrodniczych, celem zapoznania z formu

  sprawdzianu po szkole podstawowej, ktry przygotuj i opracuj nauczyciele przyrody

  i matematyki.

  4. Nauczyciele Zespou Samoksztaceniowego Wychowania Fizycznego

  Anna Kucharczyk, Konstanty Wieczorek, Krzysztof Pramik

  Od 2010 roku w PSP nr 1 im. KEN istniej klasy o profilu sportowym. W kadym roku

  szkolnym powstawaa klasa sportowa. Obecnie funkcjonuj w naszej szkole trzy oddziay klas

  sportowych. Na starcie we wrzeniu kadego roku uczniowie otrzymuj stroje sportowe,

  ufundowane przez Urzd Miasta i Gminy w Biaobrzegach.

  W ramach zaj wychowania fizycznego, dwa razy w miesicu, uczniowie wyjedaj

  na basen do Warki, gdzie ucz si pywa. W czasie ferii zimowych organizowane byy

  dla nich wyjazdy na basen i lodowisko w Radomiu. W czerwcu 2011 zorganizowany zosta

  wyjazd na tygodniowy obz sportowy nad morze.

  W ramach projektu Kibic przez due K, w maju 2012 zorganizowana zostaa

  wycieczka na festyn sportowy na stadion Legii w Warszawie. W grudniu 2012 odby si

  dwudniowy wyjazd do orodka sportowego Warszawianka w Jachrance. Uczniowie

  zwiedzili Muzeum Sportu, korzystali z basenu i sali fitness, grali w tenisa stoowego i squash.

  W maju 2013 roku uczniowie zwiedzili Stadion Narodowy w Warszawie. Obecnie planowany

  jest nabr do klasy sportowej na rok szkolny 2013/2014.

  W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie klas IV VI PSP nr 1 im. Komisji Edukacji

  Narodowej w Biaobrzegach uczestniczyli w wielu zawodach sportowych na rnych

  szczeblach gminnych, powiatowych, midzypowiatowych i wojewdzkich.

  Oto szczegowe zestawienie osigni sportowych uczniw:

  1. II TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA 06 - 07.09.2012 W BIAOBRZEGACH 6 druyn

  DZIEWCZTA kat. 12-13 lat CHOPCY kat.10-11 lat 2 miejsce (klasa IV A sportowa) CHOPCY kat.10- 11 lat 1 miejsce ( nazwa druyny KS Biaobrzegi uczniowie

  klasy VA sportowej)

  CHOPCY kat. 12-13 lat CHOPCY kat. 12-13 lat

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013

  2. POWIATOWE MISTRZOSTWA SZK PODSTAWOWYCH W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEAJOWYCH DN. 10.10.2012 W ADAMOWIE:

  CHOPCY (3 miejsce):

  Szymon Wzitek, Kacper Trynkos, Kacper Kubica, Oskar Walczak, Arkadiusz Nagrodzki,

  Bartomiej Czekaj, Mateusz Kucharczyk, Kacper Osiejewski, Filip Sobolewski, Kacper Szott,

  Wojciech Krzciuk

  DZIEWCZTA (2 miejsce):

  Eliza Stpkowska, Zuzanna Uljasz, Julia Bdziska, Dominika Szczk, Katarzyna Baranowska,

  Julia Wielgus, Anna Ziemnicka, Weronika Marciniak, Angelika mielewicz, Weronika Nowicka

  3. ELIMINACJE MIDZYPOWIATOWE XV MAZOWIECKICH IGRZYSK MODZIEY SZKOLNEJ W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEAJOWYCH DZIEWCZT PIASTW 17.10.2012

  12 miejsce

  Eliza Stpkowska, Zuzanna Uljasz, Julia Bdziska, Dominika Szczk, Katarzyna Baranowska,

  Julia Wielgus, Julia Woniak, Anna Ziemnicka, Gabriela Wodarczyk, Angelika mielewicz

  4. TURNIEJU PIKI NONEJ CHOPCW KLAS PITYCH W BIAOBRZEGACH 23.11.2012 3 miejsce

  Krystian Bienias, Krzysztof Kiech, Krzysztof Cybulski, Mikoaj Sitarek, Grzegorz Federowicz,

  Jakub Skoczkowski, Bartomiej Ponik, Krystian Ryc, Pawe Sapaa

  5. BIEG NIEPODLEGOCI Adamw 2012 - 10.11. 2012 4 uczniw : Oskar Walczak, Kacper Trynkos, Aleksandra Gutkiewicz, Katarzyna Wieczorek

  6. BIEG NIEPODLEGOCI - Biaobrzegi 20 uczniw (10 chopcw i 10 dziewczt). Dziewczta: 1 miejsce - Katarzyna Baranowska, 2 miejsce - Julia Wielgus, 3 miejsce -

  Angelika mielewicz. Chopcy: 1 miejsce - Mateusz Kucharczyk, 2 miejsce - Kacper Szott,

  3 miejsce Kacper Trynkos.

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013

  7. MISTRZOSTWA GMINY W MINI PICE SIATKOWEJ DZIEWCZT 1 miejsce

  8. MISTRZOSTWA GMINY W MINI PICE SIATKOWEJ CHOPCW 1 miejsce

  9. MISTRZOSTWA POWIATU SZK PODSTAWOWYCH W MINI PICE SIATKOWEJ DZIECZT 1 miejsce

  10. MISTRZOSTWA POWIATU SZK PODSTAWOWYCH W MINI PICE SIATKOWEJ CHOPCW 1 miejsce

  11. CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE odbyy si zawody, w ktrych wzio udzia ok. 60 uczniw naszej szkoy.

  12. MISTRZOSTWA POWIATU W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEAJOWYCH 10.04.2013 Adamw udzia wzio 35 osb, awans

  uzyskao 15 uczniw. Kacper Trynkos,

  Oskar Walczak, Jerzy Grodecki, Mateusz

  Kucharczyk, Dawid Leniewski, Jarosaw

  Mielak, Julia Bdziska, Weronika

  Marciniak, Eliza Stpkowska, Dominika

  Szczk, Zuzanna Uljasz, Julia Wielgus,

  Katarzyna Baranowska, Angelika

  mielewicz, Gabriela Wodarczyk.

  13. ELIMINCJACJE MIDZPOWIATOWE XV MAZOWIECKICH IGRZYSK MODZIEY SZKOLNEJ W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEAJOWYCH - 15.04.2013 w Piastowie.

  Udzia wzio 15 uczniw, awans do finau wojewdzkiego uzyska Oskar Walczak

  zajmujc 10 miejsce w stawce 84 uczniw.

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013

  14. XV MAZOWIECKIE IGRZYSKA MODZIEY SZKOLNEJ 26.04.2013 w Kamionie. Nasz szko reprezentowa Oskar Walczak, ktry w stawce 69 startujcych uzyska

  bardzo dobry wynik - 10 miejsce.

  15. MISTRZOSTWA POWIATU SZK PODSTAWOWYCH W MINI PICE NONEJ CHOPCW 22.04.2013 w Przybyszewie 2 miejsce

  cznie w zawodach na rnych etapach rywalizacji, szko nasz reprezentowao

  265 uczniw.

  Z ostatniej chwili!!!

  Oglnopolski Turniej Piki Nonej o Puchar Tymbarku.

  Ruszya rywalizacja XIII edycji Turnieju U-10 w pice nonej w wojewdztwie

  mazowieckim. Patronat nad rozgrywkami sprawuj UEFA, Ministerstwo Sportu, Ministerstwo

  Edukacji. Bardzo udany wystp odnotowaa druyna PSP nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  wygrywajc eliminacje rejonowe, ktre odbyy si 15.05.2013r w Biaobrzegach.

  Z ramienia ROZPN Radom turniej nadzorowa pan P. Oka.

  Wyniki Turnieju:

  PSP Biaobrzegi PSP Siekluki 2:1

  PSP Gzd - PSP Biaobrzegi 1:3

  PSP Podlesie PSP Biaobrzegi 0:3

  PSP Biaobrzegi PSP - Kaszw 4:0

  Skad zwyciskiej druyny stanowi: Krzysztof Cybulski, Kacper Klimek, Mikoaj

  Kozowski, Bartosz Opalewski, Bartomiej Wojtunik, Bartosz Traczyk, Artur Skrzypek.

  Dawid Bieliski, Mateusz Wlazo, Jakub Lao, Kuba Kamiski, Mikoaj Prykiel.

  Druyna z Biaobrzegw awansowaa do finau, w ktrym wemie udzia osiem

  najlepszych druyn z regionu radomskiego.

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013

  IV. Pomoc psychologiczno pedagogiczna w szkole

  Justyna Bartha, Anna Stefanik Chochlewicz, Julita Zych

  W PSP nr 1 im. KEN organizowana jest pomoc psychologiczno pedagogiczna, ktr

  koordynuje pedagog szkolny. Uczniowie korzystaj z pomocy pedagoga, psychologa

  szkolnego, logopedy oraz nauczycieli terapii pedagogicznej.

  Do podstawowych zada pedagoga szkolnego oraz innych specjalistw naley:

  Prowadzenie dziaa pedagogicznych wynikajcych z zada zespou planujcego i koordynujcego udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom.

  Prowadzenie bada i dziaa diagnostycznych dotyczcych poszczeglnych uczniw w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

  oraz moliwoci psychofizycznych uczniw, a take wspieranie mocnych stron uczniw.

  Minimalizowanie skutkw zaburze rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja rnych form pomocy psychologiczno pedagogicznej

  w rodowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczeglnych uczniw.

  Podejmowanie dziaa wychowawczych i profilaktycznych wynikajcych z programu wychowawczego szkoy i programu profilaktyki w stosunku do uczniw, z udziaem

  rodzicw i nauczycieli.

  Wspieranie dziaa wychowawczych i opiekuczych nauczycieli, wynikajcych z programu wychowawczego szkoy i programu profilaktyki.

  Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. Dziaanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdujcym

  si w trudnej sytuacji yciowej.

  Pedagog szkolny wsppracuje z instytucjami takimi jak: Miejsko Gminny Orodek

  Pomocy Spoecznej, Komenda Powiatowa Policji w Biaobrzegach, Sd Rejonowy w Grjcu

  III Wydzia Rodzinny i Nieletnich, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia

  Psychologiczno Pedagogiczna. Ponadto pedagog szkolny jest czonkiem

  Interdyscyplinarnego Zespou ds. przeciwdziaania przemocy w rodzinie.

  Nauczyciele terapeuci pedagogiczni udzielaj pomocy uczniom z trudnociami

  edukacyjnymi, wykazujcymi deficyty funkcji jzykowych, percepcyjnych czy motorycznych.

  Pomoc ta udzielana jest w postaci zaj korekcyjno kompensacyjnych. Uczestnicz w nich

  uczniowie ryzyka dysleksji i z dysleksj rozwojow. Na zajciach uczniowie gwnie rozwijaj

  i doskonal umiejtno czytania i pisania oraz usprawniaj zaburzone funkcje:

  stymuluj i usprawniaj funkcje wzrokowe, suchowe, jzykowe, wzmacniaj koncentracj uwagi, pami i spostrzegawczo, wicz sfer manualn, grafomotoryk i funkcje motoryczne, wicz i doskonal znajomo zasad ortograficznych.

  Nauczyciele terapeuci pedagogiczni oprcz organizacji zaj korekcyjno -

  kompensacyjnych chtnie udzielaj wsparcia rodzicom uczniw ze specyficznymi

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013

  trudnociami w uczeniu si w postaci porad, konsultacji czy fachowej literatury.

  Prowadz rwnie dziaania diagnostyczne diagnozujc uczniw z zaburzeniami

  i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnociami w uczeniu si. Badania

  te przeprowadzane s przy pomocy narzdzi diagnostycznych: Skala Ryzyka Dysleksji

  oraz Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodze szkolnych u dzieci omioletnich,

  do stosowania ktrych specjalici maj odpowiednie kwalifikacje.

  V. wietlica szkolna

  Iwona Kacprzak, Jolanta Wielgus

  wietlica jest miejscem, w ktrym dzieci spdzaj kilka godzin w cigu dnia, dlatego

  tak wane jest, by bya dostosowana do ich potrzeb. Czstym problemem jest czenie

  wietlic ze stowkami w jednym pomieszczeniu.

  Umiejscowienie wietlicy szkolnej razem ze stowk

  w znaczny stopniu ogranicza jej dziaalno.

  Na czas wydania obiadw przerywa si prac wietlicy

  nauczyciele wietlicy peni dyury w stowce podczas

  spoywania przez uczniw obiadw. Rosncym

  wymaganiom wobec szkoy musz towarzyszy

  odpowiednie nakady. Wychodzc naprzeciw potrzebom

  rodzicw, uczniw szkoa oddaa do uytku pikne nowe

  pomieszczenie na funkcjonowanie wietlicy

  szkolnej(pooono terakot, glazur, zainstalowano

  sanitariaty, pomalowano ciany i korytarze itp.),

  zakupiono nowe meble i pomoce. Cieszymy si razem

  z uczniami. Zyskalimy wicej przestrzeni do pracy z dziemi, co rwnie usprawni nasz

  nauczycielsk prac.

  VI. wietlica rodowiskowa

  W szkole od poniedziaku do pitku funkcjonuje wietlica rodowiskowa, ktrej celem

  jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci. Uczniowie bior udzia w zajciach z zakresu

  jzyka polskiego, matematyki, plastyki oraz sportowych, ktre prowadz panie: Krystyna

  Trojanowska, Honorata Maciejewska, Anna Kucharczyk, Anna Powiec, Anna Leksiska

  i Jolanta Morawiec.

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013

  VII. Samorzdno uczniw.

  Samorzd Uczniowski klas I III

  Opiekun: Elwira Wona

  Nauczycielami wspomagajcymi prac dzieci w poszczeglnych dziedzinach s panie:

  Anna Leksiska, Jolanta Morawiec, Anna Powiec, Marzena Stawiarska, Teresa Szaruch

  i Julita Zych.

  Rok szkolny 2012/2013 jest dwunastym rokiem dziaalnoci Samorzdu

  Uczniowskiego klas I III. Na mocy demokratycznych wyborw powoujemy do niego

  przedstawicieli poszczeglnych klas, spord ktrych wikszoci gosw wybieramy

  przewodniczcego.

  W biecym roku jest nim ucze klasy II b Piotr Popis, a jego zastpc jest uczennica

  klasy IIc Zuzanna Rbkowska.

  Czonkami Samorzdu s: Antoni Rbkowski kl. Ia, Martyna Paszczyska kl.Ib,

  Marysia Telbuch kl.Ic, Gabriela Gutkiewicz kl. Id, Natalia Bardo kl. II a, Aleksandra

  Kazimierska kl. IId, Julia Tuszyska kl. IIIa, Daniela Szewczuk kl. IIIb i Wiktoria Bieliska kl. IIIc.

  W tym roku szkolnym, zgodnie z ustalonym planem pracy zrealizowalimy wsplnie

  nastpujce przedsiwzicia:

  - we wrzeniu przygotowalimy wystaw plakatw wyborczych i wybory

  samorzdowe 2012/2013.

  - w padzierniku wykonalimy gazetk z okazji wita Komisji Edukacji Narodowej

  i Dnia Nauczyciela oraz tablic ostrzegawcz Nie dla czadu.

  - w listopadzie zorganizowalimy dyskotek dla klas I - III. Wzio w niej udzia 104

  uczniw. Za obsug sprztu naganiajcego odpowiedzialni byli uczniowie klasy VId.

  Rol wodzirejek peniy uczennice klasy IVc i VI c.

  - 26 listopada Samorzd Uczniowski Klas I III ogosi akcj zbierania sodyczy

  mikoajkowych dla podopiecznych Orodka Opiekuczo Wychowawczego w Radomiu.

  Zebrane smakoyki zapakowalimy w kartony i 6 grudnia delegacja zoona z uczniw klas Ia

  i Ib przekazaa je dzieciom ze Sonecznego Domu.

  - kolejn akcj charytatywn, ktr zorganizowalimy by udzia w XIII edycji Gry

  Grosza. Akcja polega na zbieraniu monet o nominaach: 1 gr, 2 gr, 5gr, 10 gr, 50 gr, 1 z, 2 z

  i 5 z. Po trwajcej 2 miesice zbirce 5 grudnia 2012 odbyo si uroczyste waenie naszej

  gry. Osigna ona wag - 56 kg 40 dag. Na konto Towarzystwa Nasz Dom przekazalimy

  kwot 779 z. Za obie akcje charytatywne otrzymalimy pisemne podzikowania

  i pamitkowe dyplomy.

  - 6 grudnia 2012 r. Samorzd Uczniowski Klas I III zorganizowa akcj Mikoajki

  w klasach I III. w. Mikoaj czstowa wszystkie dzieci musujcymi, owocowymi

  cukierkami.

  - w lutym zorganizowalimy Poczt walentynkow i uczestniczylimy

  w przygotowaniu balu karnawaowego. Przy rytmicznych przebojach serwowanych nam

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013

  przez profesjonalnego dideja, bawilimy si doskonale. Zabaw uprzyjemniay efekty

  dymne, wiata dyskotekowe i dekoracja z kolorowych balonw.

  Samorzd Uczniowski Klas I III jest rwnie organizatorem corocznych konkursw,

  do ktrych nale: konkurs wiedzy o bezpieczestwie dla uczniw klas II, midzyklasowy

  turniej klas III w Dwa Ognie oraz konkursy plastyczne z okazji wit Boego Narodzenia

  i Wielkanocy. wita s rwnie okazj do przygotowania przez nas upominkw i kart

  z yczeniami dla nauczycieli.

  Poza opisanymi dziaaniami systematycznie dbamy o opraw plastyczn i aktualizacj

  informacji zamieszczanych na tablicy ogoszeniowej samorzdu.

  Dziki pracy w organizacji, mali samorzdowcy ucz si kreatywnoci, efektywnego

  planowania i zgodnej wsppracy. Mimo modego wieku doskonale radz sobie z podjtymi

  obowizkami. Spoeczno klas I III moe cieszy si dziki nim bogat ofert wsplnych

  dziaa sucych rozrywce i edukacji.

  VIII. Samorzd Uczniowski klas IV VI

  Opiekun: Magorzata Walasik

  W miesicu wrzeniu 2012 zosta ogoszony konkurs na przewodniczcego

  Samorzdu Uczniowskiego. Sekcja dekoracyjna przygotowaa tablice okolicznociowe z okazji

  "Roku Korczaka" oraz "Dnia Chopaka".

  W padzierniku zorganizowana zostaa akcja fundacji na rzecz osb niewidomych

  i niepenosprawnych - Pom i Ty. Ze sprzeday kalendarzykw na rok 2013 uzyskano 194 z,

  ktre przekazano na rzecz Fundacji. Przedstawiciele Samorzdu Uczniowskiego brali czynny

  udzia w przygotowaniach i obchodach jubileuszu 40-lecia PSP nr 1 im. KEN.

  Przygotowali poczet sztandarowy, dekoracj otarza na boisku szkolnym do celebrowania

  mszy w. oraz gazetk okolicznociow na tablicy SU z okazji Dnia Komisji Edukacji

  Narodowej. Ponadto utworzono sekcj muzyczn, dekoracyjn oraz porzdkow.

  SU zorganizowa dyskotek z okazji Dnia Chopaka oraz gazetk okolicznociow

  z yczeniami dla chopcw naszej szkoy. Pod koniec miesica przygotowano dekoracj

  zwizan z Uroczystoci Wszystkich witych i Dnia Zmarych.

  W listopadzie zorganizowano akcj uwiadamiajc zagroenie, jakim jest czad

  w miesicach jesienno - zimowych. Samorzd zorganizowa gazetk "Nie dla czadu".

  Z okazji wita Odzyskania Niepodlegoci przygotowana zostaa gazetka, przypominajca

  o patriotyzmie i bohaterach walki o wolno. Z troski wypywajcej o bezpieczestwo

  uczniw samorzd przygotowa dekoracj na tablicy o zagroeniach, walce z nimi zwizan

  z ogoszeniem roku 2012/2013 jako "Rok bezpiecznej szkoy". Zorganizowano rwnie akcj

  Pomocna do w zwizku z dniem w. Mikoaja. Dzieci przynosiy sodycze, ktre zostay

  przeznaczone na paczki dla dzieci z ubogich rodzin.

  W akcji wzia udzia dua liczba uczniw z klas I VI. Paczki zostay rozdane

  6 grudnia 2012.

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013

  W grudniu Samorzd przygotowa gazetk Zimowy pejza, dekoracj holu

  szkoy oraz karty witeczne z yczeniami dla instytucji w naszym miecie i gminie.

  Przygotowano w lutym dekoracj na Bal Karnawaowy, w ktrym uczestniczyli

  uczniowie kl. I-VI. W zwizku z Dniem

  Zakochanych, ruszya poczta Walentynowa

  - uczniowie otrzymywali yczenia i wyrazy

  sympatii na kartach walentynkowych.

  W marcu, z okazji wit

  Wielkanocnych, zostay przygotowane karty

  dla pracownikw naszej szkoy. Uczniowie

  przekazywali rwnie yczenia witeczne

  Organom Samorzdowym naszego miasta.

  W dalszej dziaalnoci Samorzdu

  Uczniowskiego kl. IV-VI przewidziany jest

  udzia Pocztu Sztandarowego we Mszy w. dnia 03.05.2013r. oraz 10.05.2013r. na Guzolu.

  Planowana jest take dyskoteka z okazji Midzynarodowego Dnia Dziecka".

  Przez cay czas prnie dziaa sekcja porzdkowa wspierajca dyury na I pitrze

  i parterze oraz sekcja dekoracyjna.

  IX. Stowarzyszenie Jedynka Prezes Anna Powiec

  W marcu 2012 roku wrd pedagogw naszej szkoy zrodzia si inicjatywa zaoenia

  stowarzyszenia. Celem jego miaoby by rozszerzanie i pogbianie pozaprogramowej wiedzy

  pedagogicznej w rnych dziedzinach dziaalnoci spoecznej takich jak:

  integracja mieszkacw,

  ksztatowanie postaw patriotycznych,

  propagowanie osigni dorobku szkoy,

  dziaalnoci edukacyjnej w zakresie kultury i sportu,

  wolontariatu i wszelkich form pomocy dla innych.

  Zosta powoany komitet zaoycielski, ktry przygotowa wszelkie przewidziane

  prawem dokumenty, opracowa projekt statutu, zaoy wniosek o rejestracj do Krajowego

  Rejestru Sdowego i nada nazw Stowarzyszenie JEDYNKA KEN.

  Na zebraniu zaoycielskim wybrano organy Stowarzyszenia tj. zarzd i komisj

  rewizyjn.

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013

  Po dopenieniu wszelkich formalnoci decyzj Krajowego Rejestru Sdowego z dnia

  19 wrzenia 2012 roku Stowarzyszenie zostao zarejestrowane, otrzymao osobowo

  prawn i rozpoczo dziaalno, realizujc cele zawarte w statucie.

  W chwili rejestracji do Stowarzyszenia naleao 17-stu czonkw. Od pocztku swojej

  dziaalnoci zrealizowano kilka pomysw wynikajcych ze statutu:

  wsporganizowanie imprez charytatywnych na rzecz szkoy,

  doksztacanie nauczycieli na rnych paszczyznach,

  zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i modziey.

  W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy 22 czonkw.

  Materiay, przygotowane przez Zespoy Samoksztaceniowe Nauczycieli

  Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach, opracowa zesp

  redakcyjny: Krystyna Trojanowska, Magdalena Bk, Marlena Kiech, Katarzyna Klich

 • Z ycia Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 im. KEN w Biaobrzegach

  Rocznik I. Gazetki szkolnej 2012/2013