of 8/8
CIEKAWOSTKI Z ŻYCIA NOBLISTÓW Maria Skłodowska – Curie i jej mąż często przynosili probówki z radem na przyjęcia by rozbawić swoich przyjaciół. Była ona jedynym jak dotąd naukowcem, który zdobył Nagrodę Nobla w dwóch dziedzinach nauki. Nagroda Nobla przyniosła Henrykowi Sienkiewiczowi 100 tysięcy rubli. Był on kawalerem orderu Legii Honorowej. Władysław Stanisław Reymont urodził się jako Stanisław Władysław Rejment. Czesław Miłosz został uhonorowany Nagrodą Literacką Neustad, zwaną również „małym Noblem.” Lech Wałęsa był pokazany w wideoklipie Michaela Jacksona do piosenki „Man in the Mirror.” W roku 1991 Wisława Szymborska została uhonorowana Literacką Nagrodą Goethego. Adres strony internetowej: www.g4.swidnica.pl Redakcja: Adriana Górka, Joanna Łopuszańska – Kułak, Joanna Żach SOME FACTS ABOUT POLISH NOBEL PRIZE WINNERS Maria Skłodowska – Curie and her husband often took some flasks of radium to the parties to amuse their friends. She was the only scientis who won the Nobel Prize in two different fields of science. A Nobel Prize brought the amount of 100 000 rubels to Henryk Sienkiewicz. He was the Knght of the National Order of the Legion of Honour. Władysław Stanisław Reymont was born as Stanisław Władysław Rejment. Czesław Milosz was honored with Neutstad Literary Prize,also called a little Nobel Prize. Lech Wałęsa appeared inn Michael Jackson's videoclip „Man in the Mirror.” 1991 Wisława Szymborska was honored with Goethe Literary Award. We are on Facebook! [email protected] Nr jubileuszowy 2012 / 2013 Szanowni czytelnicy w imieniu całej społeczności Gimnazjum nr 4 w Świdnicy mamy zaszczyt przedstawić Państwu jubileuszowy numer gazetki szkolnej. poświęcony w całości życiu i twórczości Polsikm Noblistom. Jesteśmy placówką, która dąży do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. Wprowadzamy naszych uczniów w świat nauki oraz wspieramy w dokonywaniu wyborów edukacyjnych, zawodowych, osobistych. Zależy nam także na tym, by młode pokolenie – wzbogacając swoją wiedzę o życiu i osiągnięciach sławnych rodaków – odczuwało dumę z faktu bycia Polakiem. Nadanie naszej szkole imienia Noblistów Polskich i popularyzowanie ich osiągnięć, dostarczy gimnazjalistom właściwych wzorców do naśladowania. 2012 / 2013 Special edition. Dear readers in the name of the whole community of Lower - Secondary School no 4 we are honoured to present you this special edition of our school newspaper. In our school we want to develop our students in every field of their lives. We introduce them into the world of science and we support them in choosing their way of educational, professional or personal development. Enriching of young people's knowledge about the lives and achievements of famous Poles is of great interest to us. We want our pupils to be proud of being a part of the Polish nation. By giving our lower- secondary school the name of Polish Nobel Prize Winners we want to show our students the proper paragons of virtue to follow.

Jubileuszowa gazetka szkolna 2012/2013

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wydanie specjalne Gazetki szkolnej poświęcone patronowi Gimnazjum nr 4 w Świdnicy - Noblistom Polskim

Text of Jubileuszowa gazetka szkolna 2012/2013

 • CIEKAWOSTKI Z YCIA NOBLISTW

  Maria Skodowska Curie i jej m czsto przynosili probwki z radem na przyjcia by rozbawi swoich przyjaci.

  Bya ona jedynym jak dotd naukowcem, ktry zdoby Nagrod Nobla w dwch dziedzinach nauki.

  Nagroda Nobla przyniosa Henrykowi Sienkiewiczowi 100 tysicy rubli.

  By on kawalerem orderu Legii Honorowej.

  Wadysaw Stanisaw Reymont urodzi si jako Stanisaw Wadysaw Rejment.

  Czesaw Miosz zosta uhonorowany Nagrod Literack Neustad, zwan rwnie maym Noblem.

  Lech Wasa by pokazany w wideoklipie Michaela Jacksona do piosenki Man in the Mirror.W roku 1991 Wisawa Szymborska zostaa uhonorowana Literack Nagrod Goethego.

  Adres strony internetowej:www.g4.swidnica.plRedakcja: Adriana Grka, Joanna opuszaska Kuak, Joanna ach

  SOME FACTS ABOUT POLISH NOBEL PRIZE WINNERSMaria Skodowska Curie and her husband often took some flasks of radium to the parties to amuse their friends.

  She was the only scientis who won the Nobel Prize in two different fields of science.

  A Nobel Prize brought the amount of 100 000 rubels to Henryk Sienkiewicz.

  He was the Knght of the National Order of the Legion of Honour.

  Wadysaw Stanisaw Reymont was born as Stanisaw Wadysaw Rejment.

  Czesaw Milosz was honored with Neutstad Literary Prize,also called a little Nobel Prize.

  Lech Wasa appeared inn Michael Jackson's videoclip Man in the Mirror. 1991 Wisawa Szymborska was honored with Goethe Literary Award.

  We are on Facebook! [email protected]

  Nr jubileuszowy 2012 / 2013

  Szanowni czytelnicy w imieniu caej spoecznoci Gimnazjum nr 4 w widnicy mamy zaszczyt przedstawi Pastwu jubileuszowy numer gazetki szkolnej. powicony w caoci yciu i twrczoci Polsikm Noblistom.

  Jestemy placwk, ktra dy do wszechstronnego rozwoju modego czowieka. Wprowadzamy naszych uczniw w wiat nauki oraz wspieramy w dokonywaniu wyborw edukacyjnych, zawodowych, osobistych. Zaley nam take na tym, by mode pokolenie wzbogacajc swoj wiedz o yciu i osigniciach sawnych rodakw odczuwao dum z faktu bycia Polakiem. Nadanie naszej szkole imienia Noblistw Polskich i popularyzowanie ich osigni, dostarczy gimnazjalistom waciwych wzorcw do naladowania.

  2012 / 2013 Special edition.

  Dear readers in the name of the whole community of Lower - Secondary School no 4 we are honoured to present you this special edition of our school newspaper. In our school we want to develop our students in every field of their lives. We introduce them into the world of science and we support them in choosing their way of educational, professional or personal development. Enriching of young people's knowledge about the lives and achievements of famous Poles is of great interest to us. We want our pupils to be proud of being a part of the Polish nation.

  By giving our lower-secondary school the name of Polish Nobel Prize Winners we want to show our students the proper paragons of virtue to follow.

 • Maria Skodowska Curie

  Urodzia si jako Maria Salomea Skodowska w Warszawie w wczesnym Krlestwie Polskim. Studiowaa na tajnym Warszawskim Uniwersytecie Latajcym i rozpocza swj praktyczny trening naukowy w Warszawie. W roku 1891, w wieku 24 lat, podya za swoj siostr Parya, gdzie ukoczya studia i nadal prowadzia swoj prac naukow. W 1903 roku wraz z mem Piotrem Curie i naukowcem Henrykiem Becquerelem zdobya Nagrod Nobla w dziedzinie fizyki. W 1911 roku zdobya t nagrod ju samodzielnie w dziedzinie chemii.

  Maria Skodowska Curie

  She was born as Maria Salomea Skodowska in Warsaw, in what was then the Kingdom of Poland. She studied at Warsaw's clandestine Floating University and began her practical scientific training in Warsaw. In 1891, aged 24, she followed her older sister Bronisawa to study in Paris, where she earned her higher degrees and conducted her subsequent scientific work. She shared her 1903 Nobel Prize in Physics with her husband Pierre Curie and with the physicist Henri Becquerel. She was the sole winner of the 1911 Nobel Prize

  Po tym zyskaa midzynarodow saw, a jej dziea zostay przetumaczone na wiele jzykw.Oto tytuy najpopularniejszych dzie Wisawy Szymborskiej wydanych na przestrzeni pidziesiciu siedmiu lat, od roku 1952 do 2009:

  1952: Dlatego yjemy 1954: Pytania zadawane sobie 1957: Woanie do Yeti 1962: Sl 1966: 101 wierszy 1967: Sto pociech 1967: Poezje wybrane 1972: Wszelki wypadek 1976: Wielka liczba 1986: Ludzie na mocie 1989: Poezje. Wydanie dwujzyczne polsko - angielskie1992: Lektury nadobowizkowe1993: Koniec i pocztek 1996: Widok z ziarnkiem piasku 1997: Sto wierszy sto pociech 2002: Chwila2003: Rymowanki dla duych dzieci 2005: Dwukropek 2009: Tutaj

  Her work has been translated into many languages. Here are listed the titles of the best known collections of poems by Wisawa Szymborska. They were published during fifty seven years of her literary career (since 1952 until 2009):

  1952:"That's Why We Are Alive"1954: "Questioning Yourself"1957: "Calling Out to Yeti"1962: "Salt"1966: "101 Poems"1967:"No End of Fun1967: "Selected Poetry"1972: "Could Have"1976: "A Large Number"1986: "People on the Bridge"1989: Poems, bilingual Polish-English edition1992: "Non-required Reading"1993:The End and the Beginning"1996: View with a Grain of Sand"1997:"100 Poems 100 Happinesses2002: "Moment"2003:"Rhymes for Big Kids"2005: "Colon"2009: "Here"

 • WisawaSzymborska

  Wisawa Szymborska (02.06.1923 01.02.2012) bya polsk poetk, eseistk, tumaczk i zdobywczyni literackiej Nagrody Nobla w 1996 roku. Urodzia si na Prowencie, ale pniej do koca swych dni mieszkaa w Krakowie. W Polsce ilo sprzedanych egzemplarzy tomikw jej poezji osigny puapy zarezerwowany dla najpopularniejszych autorw, mimo e, jak wspomniaa w swym dziele Niektrzy lubi poezj, nie wicej ni dwie osoby na sto naprawd interesuj si sztuk.

  Szymborska zostaa uhonorowana w 1996 roku Nagrod Nobla za poezj, ktra z ironiczn precyzj pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ujrze wiato dzienne we fragmentach ludzkiej rzeczywistoci.

  Wisawa Szymborska

  Wislawa Szymborska (2 July 1923 1 February 2012) was a Polish poet, essayist, translator and recipient of the 1996 Nobel Prize in Literature. Born in Prowent, she later resided in Krakw until the end of her life. In Poland, Szymborska's books have reached sales rivaling prominent prose authors, although she once remarked in a poem, "Some Like Poetry" that no more than two out of a thousand people care for the art

  Szymborska was awarded the 1996 Nobel Prize in Literature "for poetry that with ironic precision allows the historical and biological context to come to light in fragments of human reality". She became better known internationally as a result of this.

  Jej osignicia zawieraj teori radioaktywnoci (termin ukuty zosta przez ni), technik izolowania izotopw radioaktywnych oraz odkrycie dwch pierwiastkw: polonu i radu. Pod jej kieunkiem przeprowadzono pierwsze na wiecie badania dotyczce wykorzystania promieniotwrczoci w leczeniu nowotworw. Zaoya Instytut Curie w Paryu I Warszawie, ktre do dzi pozostaj wanymi centrami badawczymi. W czasie I wojny wiatowej zaoya pierwsze polowe centrum radiologiczne.Mimo, e zostaa obywatelk francusk, Maria Skodowska Curie (zawsze uywaa obu nazwisk) nigdy nie zatracia poczucia polskiej tosamoci. Uczya swoje crki jzyka polskiego i zabieraa j z sob na wizyty do Polski. Nazwaapierwszy odkryty przez siebie pierwiatek chmeiczny, po raz pierwszy wydzielony w 1898 roku, polonem na cze swojego kraju ojczystego.Skodowska Curie zmara w 1934 roku z powodu niedokrwistoci aplastycznej, ktrej nabawia si podczas lat wystawiania si na niekontrolowan radiacj.

  in Chemistry.Her achievements

  included a theory of radioactivity (a term that she coined), techniques for isolating radioactive isotopes, and the discovery of two elements, polonium and radium. Under her direction, the world's first studies were conducted into the treatment of neoplasms, using radioactive isotopes. She founded the Curie Institutes in Paris and in Warsaw, which remain major centres of medical research today. During World War I, she established the first military field radiological centres.

  While a French citizen, Marie Skodowska-Curie (she used both surnames) never lost her sense of Polish identity. She taught her daughters the Polish language and took them on visits to Poland. She named the first chemical element that she discovered polonium, which she first isolated in 1898 after her native country.

  Curie died in 1934 of aplastic anemia brought on by her years of exposure to radiation.

 • HenrykSienkiewicz

  Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz (znany rwnie jako Litwos, urodzi si 5 maj 1846 roku a zmar 15 listopada 1916)) by polskim dziennikarzem i pisarzem uhonorowanym literack Nagrod Nobla. Polski szlachcic herbu Olszyk sta si jednym z najbardziej znanych polskich pisarzy przeomu XIX i XX wieku, a literack Nagrod Nobla otrzyma w 1905 roku za swoje niesamowite zasugi jako twrca epicki. Jako syn zuboaej szlachty w Polsce rzdzonej przez Rosjan, Sienkiewicz pisa powieci, ktrych akcja dzieje si za czasw Rzeczypospolitej Obojga Narodw. Wiele jego powieci ukazywa si najpierw w odcinkach w gazetach, nawetdzi dziea te s drukowane.

  Henryk Sienkiewicz

  Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz (also known as "Litwos" May 5, 1846 November 15, 1916) was a Polish journalist and Nobel Prize-winning novelist. A Polish noble man of the Oszyk coat of arms, he was one of the most popular Polish writers at the turn of the 19th and 20th centuries, and received the Nobel Prize in Literature in 1905 for his "outstanding merits as an epic writer." Born into an impoverished noble family in Russian-ruled Poland, Sienkiewicz wrote historical novels set during the Polish Republic, or Commonwealth. Many of his novels were first serialized in newspapers, and even

  obserwacji i kilkukrotnie aresztowanyW sierpniu 1980 roku odegra wan rol w politycznych negocjacjach, ktre doprowadziy do tzw. Porozumie Sierpniowych pomidzy strajkujcymi pracownikami a rzdem. Staa si wspzaoycielem Zwizkw Zawodowych Solidarno. Zosta aresztowany po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji Solidarnoci. Po uwolnieniu nadal dziaa i zosta wanym czonkiem obrad posiedzenia Okrgego Stou w 1989 roku. Doprowadzio ono do czciowo wolnych wyborw w czerwcu 1989 roku, ktre przyniosy rzd pod znakiem Solidarnoci. W 1990 roku z sukcesem ubiega si o wybr na przywrcone w 1989 roku stanowisko prezydenta Reczpospolitej Polskiej. Prowadzi Polsk przez stan transformacji z ustroju komunistycznego w postkomunistyczny, ale jego popularno saba. Po tym jak w 1995 roku przegra walk o reelekcj jego rola w polskiej polityce zmalaa, ale nadal pozostaje wan postaci na arenie midzynarodowej. Wasa nadal wypowiada si na tematy historii i polityki zarwno w Polsce jak i za granic.

  In August 1980 he was instrumental in political negotiations that led to the ground-breaking Gdask Agreement between striking workers and the government. He became a co-founder of the Solidarity trade-union movement. Arrested again after martial law was imposed in Poland and Solidarity was outlawed, upon release he continued his activism and was prominent in the establishment of the 1989 Round Table Agreement that led to semi-free parliamentary elections in June 1989 and to a Solidarity-led government. In 1990 he successfully ran for the 1989-newly re-established office of President of Poland. He presided over Poland's transformation from a communist to a post-communist state, but his popularity waned. After he narrowly lost the 1995 presidential election, his role in Polish politics was diminished. However, his international fame remains. Wasa continues to speak and lecture in Poland and abroad on history and politics.

 • Lech Wasa

  Lech Wasa urodzony 29 wrzenia 1943 jest polskim politykiem, zaoycielem zwizkw zawodowych i dziaaczem na rzecz praw czowieka. Ten charyzmatyczny lider, wspzaoyciel Solidarnoci, pierwszego niezalenego zwizku zawodowego zaoonego w kraju bdcym pod wpywem Zwizku Sowieckiego, zdoby Pokojow Nagrod Nobla w 1983 roku oraz by prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990 1995.

  Wasa z zawodu by elektrykiem. Wkrtce po rozpoczciu pracy w Stoczni Gdaskiej (wtedy im. Lenina), sta si dziaaczem nielegalnych zwizkw Za to by przeladowany przez wadz komunistyczn, zosta poddany.

  Lech Wasa

  Lech Wasa born 29th September 1943 is a Polish politician, trade-union organizer, and human-rights activist. A charismatic leader, he co-founded Solidarity, the Soviet bloc's first independent trade union, won the Nobel Peace Prize in 1983, and served as President of Poland between 1990 and 1995.Wasa was an electrician by trade. Soon after beginning work at the Gdask (then, "Lenin") Shipyards, he became a dissident trade-union activist. For this he was persecuted by the communist authorities, placed under surveillance, fired in 1976, and arrested several times.

  W Polsce najpopularniejsze s historyczne powieci Sienkiewicza: Ogniem i Mieczem, Potop, Pan Wolodyjowski - znane pod wsplnym tytuem jako Trylogia. W wiecie jest znany z powieci Qvo Vadis, ktrej akcja toczy si w staroytnym Rzymie za czasw cesarza Nerona. Powie ta zostaa sfilmowana kilkukrotnie, za najlepsz uznaje si wersj z 1951 roku.

  Inne popularne powieci autora to:

  Krzyacy Na Polu Chway, W pustyni i w puszczy, Rodzina Poanieckich, Bez Dogmatu, WiryHenryk Sienkiewicz by nie

  tylko wielkim powieciopisarzem, ale te nowelist. Jego najpopularniejsze nowele to:

  Stary Suga, Hania, Selim Mirza, Szkice wglem, Janko Muzykant, Z pamtnika poznaskiego

  nauczyciela, Latarnik, Bartek zwycizca, Jamio, Sachem, Wspomnienie z Maripozy.

  today are still in print. In Poland, he is best known for his historical novels "With Fire and Sword", "The Deluge", and "Fire in the Steppe" (The Trilogy) set during the 17th-century Polish-Lithuanian Commonwealth, while internationally he is best known for Quo Vadis, set in Nero's Rome. Quo Vadis has been filmed several times, most notably the 1951 version.

  His other popular novels are:

  The Teutonic Knights, Qvo Vadis? On the Field of Glory, In Desert and Wilderness, The Polaniecki Family Without Dogma, Vortices.

  Hentyk Sienkiewicz was not just a novelist, he also wrote brilliant short stories. His the most popular short stories are:

  The old servant, Hania, Selim Mirza, Her tragic faith, Johnny the Musician, From the Diary of the

  Poznan Teacher, The Lighthouse keeper, Bart the Victor, Jamio, Sachem, Memories from Maripoza.

 • Wadysaw Stanisaw Reymont

  Wadysaw Stanisaw Reymont urodzi si w Kobielach Wielkich 7 maj 1867 roku, a zmar w Warszawie 5 grudnia 1925. By on polskim pisarzem i zdobywc Literackiej Nagrody Nobla z 1924r. Jego najbardziej znan powieci jest nagrodzona Noblem czterotomowa powie Chopi.

  W listopadzie 1924 otrzyma Nagrod Nobla a konkurentw mia wielkich (byli nimi Tomasz Mann, Maksym Gorki I Tomasz Hardy). Polska opinia publiczna bardziej wspieraa Stefana eromskiego, ale nagroda w kocu trfia do Reymonta. Moliwe, e eromskiemu zaszkodziy jego anty niemieckie przekonania.

  Wadysaw Stanisaw Reymont

  Wladyslaw Stanisaw Reymont (Kobiele Wielkie, May 7, 1867 December 5, 1925, Warsaw) was a Polish novelist and the 1924 laureate of the Nobel Prize in Literature. His best-known work is the award-winning four-volume novel Chopi (The Peasants). In November 1924 he was awarded the Nobel Prize for Literature over rivals Thomas Mann, Maxim Gorky and Thomas Hardy. Public opinion in Poland supported the Nobel for Stefan eromski, but the prize went to the author of Chopi. eromski, considered a better candidate, was reportedly refused for his allegedly anti-German sentiments.

  W 1931 roku wspzaoy polsk awangardow grup literack Zagary. W 1934 zdoby tytu magistra prawa I wyjecha do Parya na stypendium ufundowane mu przez Narodowy Fundusz Kulturalny. W 1936 roku zacz pracowa jako komentator literacki dla Radia Wilno. Po II wojnie wiatowej wyjecha do Stanw Zjednoczonych jako dyplomata PRLu, pracowa w polskim konsulacie najpierw w Nowym Jorku, a pniej w Waszyngtonie. W 1950 przeniesiono go do Parya, a w rok pniej poprosi tam o azyl polityczny, ktry otrzyma. Przez nastpn dekad pracowa on w Paryu jako pisarz bez kontraktu. W 1953 roku opublikowa Zniewolony Umys, a za powie Zdobycie wadzy otrzyma nagrod Prix Litteraire European od Szwajcarskiej Gildii Wydawniczej. W 1960 roku przenis si do Stanw Zjednoczonych by zosta wykadowc literatury polskiej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Pniej zosta profesorem sowiaskich jzykw I literatury. Nie odwiedzi Polski az do 1981 roku.

  Miosz wszystkie swe poezje pisa w jzyku polskim, mimo e w swojej ojczynie by pisarzem zakazanym a do momentu zdobycia Nagrody Nobla w 1980 roku.

  In 1931 he co-founded the Polish avant-garde literary group "Zagary". In 1934 he earned a degree as Master of Law and traveled to Paris on a scholarship from the National Culture Fund. In 1936 he began working as a literary programmer for Radio Wilno. After the war, he came to the United States as a diplomat for the Polish communist government, working at the Polish consulate first in New York, then in Washington. In 1950 he was transferred to Paris, and the following year he requested and received political asylum. He spent the next decade in Paris as a freelance writer. In 1953 he published The Captive Mind, and his novel, The Seizure of Power, received the Prix Littraire European from the Swiss Book Guild. In 1960 he moved to the United States to become a lecturer in Polish literature at the University of California at Berkeley. He later became professor of Slavic languages and literature. He did not visit Poland again until 1981.

  He has written virtually all of his poems in his native Polish, although his work was banned in Poland until after he won the Nobel Prize in 1980.

 • Czesaw Miosz

  Czesaw Milosz by synem Weroniki i Aleksandra Mioszw. Urodzi si 30 czerwca 1911 roku w Sztejnie, na Litwie (wtedy jeszcze pod rzdami cara rosyjskiego). Po wybuchu wojny wiatowej Aleksander Miosz zosta powoany do carskiej armii i jako inynier wojskowy budowa mosty i fortyfikacje przy linii frontu. Jego ona i syn towarzyszyli mu w nieustannych podrach po Rosji. Rodzina nie powrcia na Litw a do 1918 roku, kiedy to osiedlili si w Wilnie (wtedy jeszcze nalecym do Polski). Miosz ukoczy szko redni w 1929, a w 1930 roku opublikowano jego pierwsze wiersze w Alma Mater Vilnenis.

  Czesaw Miosz

  Czeslaw Milosz was born to Weronika and Aleksander Milosz on June 30, 1911, in Szetejnie, Lithuania (then under the domination of the Russian tsarist government). After the outbreak of World War I, Aleksander Milosz was drafted into the Tsar's army, and as a combat engineer he built bridges and fortifications in front-line areas. His wife and son accompanied him in his constant travels about Russia. The family did not return to Lithuania until 1918, whereupon they settled in Vilnius (then a part of Poland).Milosz graduated from high school in 1929, and in 1930 his first poems were published in Alma Mater Vilnenis, a university newspaper.

  Reymont ze wzgldu na stan zdrowia nie mg wzi udziau w ceremonii przyznawania nagrody. Nagroda oraz czek na 116 718 szwedzkich koron zostay wysane do Francji, gdzie pisarz by leczony.Dorobek literacki Reymonta liczy 30 tomw prozy. S wrd nich reportae: Pielgrzymka do Jasnej Gry, Z ziemi chemskiej, Z konstytucyjnych dni,oraz szkice z kolekcji Za frontem. S rwnie niezliczone opowiadania o yciu w teatrze, na wsi, o yciu i pracy na kolei: mier, "Suka" "Przy robocie" "W porbie", "Tomek Baran", "Sprawiedliwie" i szkic noweli Marzyciel. Nastpnie takie powieci jak Komediantka, Fermenty, Ziemia obiecana, Chopi, Wampir, ktra nie bya przyjta przez krytykw pochlebnie.

  However, Reymont could not take part in the award ceremony in Sweden due to a heart illness. The award and the check for 116,718 Swedish kronor were sent to Reymont in France, where he was being treated. Reymont's literary output includes about 30 extensive volumes of prose. There are works of reportage: Pilgrimage to Jasna Gra, From the Chem Lands, (From the Days of the Constitution and some sketches from the collection Beyond the Front. There are numerous short stories on life in the theatre, village, life and work on the railway: "Death", "Bitch", "At Work" and "In the Clearing" "Tomek Baran" "Justly" and a sketch for a novel Dreamer. Then there are the novels: Komediantka, Fermenty, Ziemia obiecana, Chopi, The Vampire which was sceptically received by the critics.

 • CIEKAWOSTKI Z YCIA NOBLISTWSOME FACTS ABOUT POLISH NOBEL PRIZE WINNERS