32
720811135634001 FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (PENDIDIKAN RENDAH) DENGAN KEPUJIAN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>> HBML 1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<< NAMA : HARTINI BINTI MOHAMAD SHARIF NO. KAD PENGENALAN : 720811-13-5634 NOMBOR MATRIK : 720811135634001 NOMBOR TELEFON : 0194673873 ALAMAT EMAIL : [email protected] NAMA TUTOR ENCIK JAIS BIN SAHOK PUSAT : PUSAT PEMPELAJARAN SARAWAK 1

HBML 1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU (1).doc

Embed Size (px)

Citation preview

720811135634001

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN

(PENDIDIKAN RENDAH) DENGAN KEPUJIAN

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

HBML 1203

FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU