February 7 2016 - Page Saint Barbara Catholic February 7, 2016 - Page 2 St. Barbara Catholic Church

Embed Size (px)

Text of February 7 2016 - Page Saint Barbara Catholic February 7, 2016 - Page 2 St. Barbara Catholic Church

 • February 7 2016 - Page

  St. Barbara Catholic Church www.saintbarbarachurch.org

  Saint Barbara Saint Barbara Catholic churchCatholic church

 • February 7, 2016 - Page 2

  St. Barbara Catholic Church www.saintbarbarachurch.org

  Today’s Reading First Reading -- In a vision Isaiah is called to be a mes- senger for the LORD of hosts. Isaiah responds, "Send me!" (Isaiah 6:1-2a, 3-8) Psalm -- In the sight of the angels I will sing your praises, Lord (Psalm 138). Second Reading -- Paul reminds us of the gospel he preached through which we are saved, if we believe it (1 Corinthians 15:1-11 [3-8, 11]). Gospel -- Jesus directs Simon to take his boat into deep water for a miracu- lous catch of fish. Simon and his partners leave all to follow Jesus (Luke 5:1-

  February 6– February 12, 2016

  Saturday 8:00 AM Howard Carmichael † RIP 4:00 PM Antoine Vu Quang Ninh † RIP 5:30 PM Johnny Espino † RIP 7:00 PM Maria Nguyen Thi Hao † RIP 8:30 PM All Souls† RIP

  Sunday 6:30 AM All Souls † RIP 8:00 AM Maurice Larcert † RIP

  9:30 AM Ignacio Huu Dang Nguyen† RIP 11:00 AM Maria & Louis † RIP 12:45 PM Pastora Franco † RIP

  4:00 PM Giuse Pham Van Hưng † RIP 5:30 PM Becky Brewer † RIP 7:00 PM Virginia&Franc.Gutierrez† RIP

  Monday 6:30 AM Maria PhamT.ThuyHanh† RIP 8:15 AM All Souls in Purgatory † RIP

  Tuesday 8:15 AM Ina Faye Wall † RIP 5:30 PM Maria Thuyet † RIP 7:00 PM Maximina Islas Reyes † RIP

  Wednesday 6:30 AM All Souls † RIP

  8:15 AM Mrs. Thuy TX Thursday

  6:30 AM One family TX 8:15 AM Giuse & Phalo† RIP

  Friday 8:15 AM One family SI 5:30 PM All Souls† RIP 7:00 PM Humberto Manuel Bravo† RIP

  ANNOUNCEMENT

  THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY contributes to weekly Sunday Mass. Please help us by using parish enve- lopes with your ID number. If it’s for any reason you are not receiving envelopes please contact the parish office immedi- ately so we can sent you a new set. This is a giving as an act of thanksgiving to the Lord. GRACIAS POR SU GENEROSIDAD y contribuir economi- camente cada Domingo en Misa. Porfavor, use los sobres que se le dan con su número asignado. Si no recibe los sobres, por favor, llame a la oficina de la iglesia inmediatamente para poder mandarselos. Ayudando a la iglesia le damos gracias Dios. CÁM ƠN Sự yêu thương và lòng quảng đại của quí vị đóng góp trong Thánh Lễ Chúa Nhật hàng tuần. Xin Quí vị hãy giúp Giáo Xứ qua việc dùng Phong Bì với mã số của quí vi. Nếu vì lý do nào mà quí vị không nhận được phong bì xin liên lạc văn phòng giáo xứ ngây để văn phòng kiệp thời gian gởi liền cho quí vị. Ðây là phương cách chúng ta “gói gém những món quà” dâng lên Thiên Chúa và cảm tạ Ngài trong các Thánh Lễ.

  THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY !

  Your donations for the week of January 30 – January 31, 2016 $24,970.00

  Your weekly support have been used to sustain the ministries and ongoing

  operating needs of our parish.

  TO CELEBRATE PRESIDENTS DAY

  CHURCH OFFICE WILL BE CLOSED MONDAY FEB. 15

  VĂN PHÒNG GIÁO XỨ SẼ ĐÓNG CỬA THỨ HAI ngày 15 tháng 2

  LA OFICINA ESTARA CERADA LUNES 15 de febrero

 • February 7 2016 - Page 3

  St. Barbara Catholic Church www.saintbarbarachurch.org

  Truong ToLoan, Cindy Olis, Reyna Men- dez, Thanh Pham, Thomas Myers, Dani Araujo, JJ Mendez, Araujo Family, Fred Gonzalez, Mike Gonzalez, Lucy Sanchez, Tom Williams, Travis Johnson

  Huismans, Pamela Hall, Timothy Padilla.

  Lord Jesus Christ, Redeemer of the world, you have shouldered the burden of our weakness and borne our sufferings in your own passion and death. Hear this prayer for our sick brothers and sister whom you have redeemed. Strengthen their hope of salvation and sustain them in body and soul, for you live and reign for ever and ever. Amen.

  God, our shelter and our strength, you listen in love to the cry of your people: hear the prayers we offer for our departed brothers and sisters. Cleanse them of their sins and grant them the full- ness of redemption. We ask this through Christ our Lord. Amen.

  Phaolo Nguyen Ai, Keith Thomas , Becky Brewer, Joe Phanning, Phaolo Nguyen Quyet, Giuse Steven Phu Tran, Maria Nguyen Tran Mai, Lucille Walker, Gi- oanAna Pham Thi Thao, Maria de la Luz Juarez, Juan Gonzalez, Theresa Nguyen Thanh Tin, Giuse Richard Dang.

  MASS SCHEDULE FOR ASH WEDNESDAY

  February 10th, 2016 6:30 AM - Vietnamese

  8:15 AM - English 9:30 AM -English (School Mass)

  11:00 AM - Spanish

  12:00 PM - Vietnamese 4:00 PM - English

  5:30 PM - Vietnamese 7:30 PM - Spanish (Church)

  7:40 PM - Spanish (Parish Hall)

  We will have second collection on the weekend of February 20-21, 2016 for the Church in Latin America/Eastern Europe. Envelopes will be at the pews and in the vestibules.

  embrace the Lenten journey,

  and find your life transformed A en on Married Couples! Valen ne’s Day is just around the corner. The ques on is what to get your spouse to show your love and commitment. How about a weekend away from work, kids, housework and cooking? If you are a er a memorable Valen ne’s with your spouse, then a Worldwide Marriage

  Encounter weekend is for you. The next weekend is Feb- ruary 12- 14, 2016. For more informa on, please contact Jim and Cheryl at 949-551-9156 or John and Maggie Lee at 714-837-5136. If you prefer sign up at our website at ocwwme.org

  The Diocese of Orange invites you to audition for the newly reformed Diocesan Choir, under the direction of Dr. John Romeri, Director of Cathedral Music Ministry at Christ Cathedral. Auditions will be held on Christ Cathe- dral campus beginning Monday, February 1st. The Dioce- san Choir will provide music for many of the special dioc- esan celebrations and is seeking singers with excellent musical skills and a heart for ministry! For more infor- mation or to schedule an audition time please contact Lauren McCaul, Cathedral Music Administrator – lmccaul@christcathedralparish.org or (714) 971-5529.

 • February 7, 2016 - Page 4

  St. Barbara Catholic Church www.saintbarbarachurch.org

  Thông điệp Mùa Chay của ĐGH Phanxicô với những việc làm thực thi lòng thương xót

  Ngày 4 tháng 10 (tưởng niệm Thánh Phanxicô Assisi) và mang tựa đề “Ta muốn lòng thương xót, chứ không muốn của lễ” (Mt 9:13), “Các việc thương xót trên đường Năm Thánh” Thông điệp có ba phần: • “Maria, hình ảnh của một Giáo Hội phúc âm hóa vì Mẹ được phúc âm hóa”

  • “Giao ước của Thiên Chúa với nhân loại: lịch sử của lòng thương xót” • “Những việc làm của lòng thương xót” “Những người thực sự nghèo là những người tỏ ra là mình không biết mình như vậy,” Đức Thánh Cha Phanxicô viết. “Họ tự coi mình giàu có, nhưng thực sự họ là những người bần cùng nhất nhất trong những người bần cùng. Chẳng qua là vì họ làm nô lệ cho tội lỗi, điều mà dẫn dắt họ sử dụng sự giàu có và quyền lực không phải để phụng sự Thiên Chúa và tha nhân, mà kiềm chế trong tâm hồn họ ý thức sâu sắc rằng họ cũng chỉ là những kẻ ăn mày cùng khổ.” Sự mù quáng như vậy thường được kèm theo bởi những ảo tưởng tự hào về quyền tuyệt đối của chính chúng ta, mà ở đó phản ảnh đường lối nham hiểm của ma quỷ, “bạn sẽ nên như Thiên Chúa” (Sáng thế ký 3: 5) đó là gốc rễ của mọi tội lỗi. Ảo tưởng này có thể tương tự như vậy lợi dụng những hình thức xã hội và chính trị, như đã được thể hiện bởi các hệ thống độc tài toàn trị của thế kỷ XX, và, trong thời đại của chúng ta, bởi những nghiên cứu tư tưởng của tư duy và khoa học kỹ thuật độc quyền, điều mà sẽ không thích hợp với Thiên Chúa và khiến con người thành nguyên liệu thô sơ để khai thác. Ảo tưởng này cũng có thể được nhìn thấy trong những cấu thành tội lỗi liên quan đến một mô hình phát triển sai lầm dựa trên những ngẫu tượng của tiền bạc, dẫn đến sự thiếu quan tâm về số phận của những người nghèo về phía những cá nhân và xã hội giàu có hơn; họ đóng kín nhà mình, không thèm nhìn thấy những người nghèo khó. “Đối với tất cả chúng ta, vào lúc Mùa Chay trong Năm Thánh này là thời điểm thuận lợi để khắc phục sự tha hóa tồn t