Click here to load reader

Definicija zvuka (1) GODIN · PDF file životinja? Nastajanje zvuka (1) Zvučne oscilacije (zvuk) nastaju pod dejstvom spoljašnje sile koja izvodi iz ravnotežnog položaja čestice

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Definicija zvuka (1) GODIN · PDF file životinja? Nastajanje zvuka (1) Zvučne...

 • Definicija zvuka (1)

  Zvuk je po prirodi sastavni deo

  svakodnevnog života i deo

  čovekovog okruženja tako da

  se ponekad i ne primećuju sve

  njegove funkcije.

  Zvuk kao sredstvo komunikacije

  Govor koji nastaje kao rezultat kontrolisanog generisanja

  zvuka iz čovekovog vokalnog trakta.

  Muzika kao oblik umetničkog izražavanja čoveka.

  Nosač informacija u obliku npr. znakova upozorenja kao

  što su zvonjava telefona, zvuk automobilske sirene ili

  sirene za uzbunu.

 • Zvuk kao aktivan alat

  Korišćenje energije zvuka za izvršavanje neke operacije:

  Definicija zvuka (2)

  ultrazvučne kade za čišćenje,

  ultrazvučno zavarivanje,

  osmatranje dna ispod broda,

  ultrazvučne dijagnostičke metode u medicini,

  sistemi za aktivnu

  kontrolu (bukom protiv

  buke)...

 • Zvuk kao pasivan alat

  Definicija zvuka (3)

  Otkrivanje pojave nekog događaja “prisluškivanjem”

  izvora koji generiše zvuk:

  slušanje rada srca i pluća pomoću stetoskopa,

  osluškivanje rada ventila kod automobila,

  sistem za detekciju curenja ventila u velikim

  sistemima,

  dijagnostika stanja

  mašinskih sistema,

  ocena kvaliteta

  analizom zvučnih

  signala...

 • Definicija zvuka (4)

  Zvuk kao buka

  Veoma često zvuk

  uznemirava i ugrožava

  čoveka.

  Tehnološki razvoj društva rezultira u povećanju nivoa buke

  koju generišu mašine, fabrike, saobraćaj itd.

  Mnogi događaji praćeni

  generisanjem zvuka su

  neželjeni i neprijatni i kao

  takvi predstavljaju BUKU.

 • Definicija zvuka (5)

  Zvuk kao buka (+)

  Nivo smetnji zavisi od kvaliteta zvuka ali i od stava prema

  njemu.

  Muzika i govor su korisni zvuci za one koji ih žele slušati

  ali za neke druge mogu izgledati kao buka, posebno

  ako su glasni i ako se javljaju u vreme spavanja ili

  vođenja razgovora.

 • Definicija zvuka (6)

  Zvuk kao buka (+)

  Zvuk ne treba da bude glasan da bi predstavljao smetnju.

  Škripa poda, izgrebane ploče ili isprekidani

  zvuk kapanja vode iz slavine može biti isto

  tako ometajući kao i glasna grmljavina.

  Ocena glasnosti buke zavisi i od perioda dana.

  Veći nivoi buke su tolerantniji u toku dnevnog nego

  noćnog perioda.

 • Definicija zvuka (7)

  Zvuk kao buka (+)

  Buka koja nastaje pri probijanju zvučnog zida može

  slomiti prozore i obiti malter sa zidova.

  Buka može da ima i razorno dejstvo koje se ogleda u

  uništavanju materijalnih dobara i povređivanju osetljivih

  organa sluha.

  Ali najteži slučaj je kada buka ošteti mehanizam koji je

  namenjen za percepciju zvuka - ljudsko uvo.

 • Definicija zvuka (8)

  Zvuk je fizička pojava koja nastaje usled vremenski

  promenljivih poremećaja stacionarnog stanja elastične sredine.

  Promene položaja čestica, tzv. akustičke ili zvučne

  oscilacije, praćene su promenama akustičkog ili zvučnog

  pritiska u elastičnoj sredini oko ravnotežne vrednosti.

  ppp st 

  p[Pa=N/m2]

 • Definicija zvuka (9)

  Promene zvučnog pritiska

  su u većini slučajeva male

  u poređenju sa

  ravnotežnim vrednostima

  – statičkim pritiskom.

  Zvučni pritisak predstavlja promenljivu komponentu ukupnog

  pritiska u nekoj tački elastične sredine koja se superponira

  atmosferskom ili statičkom pritisku.

  Zvučni pritisak nastaje kao rezultat generisanja zvuka i

  prostiranja zvučnih talasa.

  ppp st 

  p[Pa=N/m2]

 • Definicija zvuka (10)

  Buka je svaki neželjeni zvuk koji pored fizičkih karakteristika

  izaziva i psihofiziološke senzacije (smeta, uznemirava,

  ugrožava).

  Buka je subjektivna kategorija, zvuk je fizička kategorija.

  ? Osnovna pretpostavka da se zvuk tretira kao buka je da

  postoji subjekt (čovek ili životinja) koji opaža zvuk i kome taj

  zvuk smeta.

  Saobraćaj ne generiše buku ako u okolini

  saobraćajnice ne postoje stambeni objekti ili stanište

  životinja?

 • Nastajanje zvuka (1)

  Zvučne oscilacije (zvuk) nastaju

  pod dejstvom spoljašnje sile koja

  izvodi iz ravnotežnog položaja

  čestice elastične sredine i

  podstiče ih na ocilatorno kretanje

  oko ravnotežnog položaja.

  Izvor zvuka može biti svako telo koje u elastičnoj sredini

  izvodi mehaničke oscilacije i taj način izaziva poremećaj

  sredine saopštavajući pri tom energiju česticama elastične

  sredine.

  Spoljašna sila koja izaziva

  poremećaj sredine naziva se

  izvor zvuka.

 • Nastajanje zvuka (2)

  Karakteristika usmerenosti

  monopola

  Zvučnik u zvučničkoj kutiji

  Primer 1: Monopol - izvor koji emituje zvuk podjednako u

  svim pravcima: sfera čiji se prečnik povećava i smanjuje po

  sinusoidalnog zakonu. Kreira zvučni talas naizmenično

  ubacujući i uklanjajući fluid iz susedne oblasti.

  http://www.kef.com/products/monitorseries/rdm2_large_image.html

 • Nastajanje zvuka (3)

  Primer 2: Dipol - izvor koji se

  sastoji od dva monopola na

  malom rastojanju u odnosu na

  talasnu dužinu, jednake snage

  ali suprotnog faznog stava: dok

  se jedan izvor širi drugi se

  skuplja. Sfera koja osciluje

  natrag i napred ponaša se kao

  dipol – dok prednji deo gura

  fluid napred, zadnji deo ga

  usisava. Primer: neugrađeni

  zvučnik.

  Dipol ne emituje zvuk podjednako u svim pravcima. Postoje

  oblasti gde se zvuk emituje ali i oblasti gde nema emitovanja

  zvuka.

 • Karakteristika usmerenosti dipola Neugrađeni zvučnik

  Nastajanje zvuka (4)

 • Prostiranje zvuka (1)

  Kada zvučni izvor osciluje, izaziva promene gustine u

  okruženju čime se generišu zvučni talasi.

  Kada izvor osciluje u jednom

  smeru, čestice koje se

  nalaze neposredno uz izvor,

  potisnute su i na taj način se

  povećava gustina sloja

  sredine neposredno uz izvor.

  U tom sloju dolazi do

  zgušnjavanja čestica koje

  prodiru u naredni sloj,

  potiskujući njegove čestice

  ka sledećem sloju čime se

  oscilacije izvora prenose na

  daljinu, sa sloja na sloj.

 • Prostiranje zvuka (2)

  Kada izvor osciluje u

  suprotnom smeru, u sloju

  neposredno pored stvara

  se praznina koju odmah

  popunjavaju čestice

  najbližeg sloja. Na njihovo

  mesto, zbog nastalog

  razređenja, dolaze čestice

  iz susednog sloja. Na taj

  način se čestice pomeraju

  u suprotnom smeru a talas

  razređenog vazduha širi se

  koncentrično odmah iza

  talasa zgusnutog vazduha.

  Cela pojava se ponavlja čime

  nastaju zvučni talasi koji se

  prostoru kroz sredinu

  konačnom brzinom.

 • Prostiranje zvuka (3)

  Kompresije i ekspanzije

  molekula vazduha slično

  se prostiru kroz elastičnu

  sredinu.

  Prostiranje talasa se može demonstrirati kretanjem mase

  obešene preko opruge na oslonac

  Prilikom kompresije i

  ekspanzije opruge,

  promene se prostiru duž

  opruge.

  Ako se masa izvede iz ravnotežnog položaja (sabijanjem

  opruge) nastaviće da se kreće gore-dole po sinusoidalnom

  zakonu.

 • Prostiranje zvuka (4)

  Talasni front u blizini izvora ima

  geometrijski oblik samog izvora

  dok na većim udaljenostima

  uglavnom prerasta u ravan.

  Zvučni talas se može definisati kao poremećaj koji se prostire

  kroz elastičnu sredinu, prenoseći energiju s jedne lokacije na

  drugu.

  Talasni front označava površinu na kojoj

  sve čestice sredine imaju istu fazu

  kretanja.

 • Prostiranje zvuka (5)

  Zvučni talasi se mogu prostirati kroz gasovite, tečne ili čvrste

  sredine. Ne prostiru se kroz vakuum.

  longitudinalni (fluid, čvrsta sredina)

  transverzalni (čvrsta sredina)

  kombinovani (čvrsta sredina)

  VRSTE ZVUČNIH TALASA:

 • Prostiranje zvuka (6)

  LONGITUDINALNI ZVUČNI TALAS

  Pomeranje čestica u pravcu prostiranja zvučnog talasa.

  Primer: prostiranje zvučnih talasa kroz cev

  Čestice se kreću napred – nazad oko ravnotežnog

  položaja.

  Kretanje talasa: kretanje

  komprimovane oblasti levo -

  desno.

 • Prostiranje zvuka (7)

  Animacija: Sredina prikazana kao niz čestica povezanih

  oprugama. Poremećaj se prenosi sa jedne čestice na drugu,

  pretvaranjem kinetičke energije u potencijalnu i obrnuto, čim

  se prenosi energija kroz sredinu bez pr

Search related