Click here to load reader

Fizika zvuka

  • View
    140

  • Download
    12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fizika zvuka. Uradile:Dianora Travica i Lea Leticija Vukić, 8.e. Što je zvuk?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Fizika zvuka

Meunarodni dan ivota

Fizika zvukaUradile:Dianora Travica i Lea Leticija Vuki, 8.eto je zvuk?Zvuk je sve to ujemo. Moe biti neugodan i ugodan. Dakle, to moe biti nekakva melodija ili pak buka, tropot itd.To sve ovisi o takozvanim frekvencijama. Frekvencije mogu biti pravilne i nepravilne. Zvuk nastaje titranjem izvora zvuka, iri se u takozvanim zvunim valovima te mu se jaina odreuje u db (decibelima). Odreena jakost nekog zvuka moe natetiti ovjeku.

Kakav zvuk moe biti?Zvuk moe biti uhu ugodan ili neugodan. Ugodan zvuk nastaje nizanjem pravilnih i jednakih frekvencija :

Zvuk takoer moe biti neugodan. On nastaje slaganjem nepravilnih frekvencija(broj titraja u odreenom intervalu) :

Brzina zvukaBrzina zvuka jest brzina kojom se iri zvuni val.

Dopplerov efektDopplerov efekt jest efekt koji je otkrio Christian Doppler. Govori o tome da je nor.visina tona drugaije kada sluamo automobil koji nam se pribliava od one kada sluamo automobil koji se udaljava:

Rezonancija

Rezonancija je u fizici pojava koja nastaje kod sustava koji prisilno titra kada se pri odreenoj frekvenciji pobude postie maksimalna amplituda titranja.

Zanimljivosti...-Buka teti, ak i ubija.-Glazba s mnogo tehnoloki proizvedenih zvukova (techno, electro) ini ljude umornima i razdraljivima.-Slualice ine djecu gluhima.-Prirodni zvuk i tiina iznimno su dobri za detoksikaciju od otrovnih tvari.-Zvuk lijei! Postoje razne terapije zvukovima. Njime se lijei demencija i autizam.Jeste li ita zapamtili?1) to je zvuk?2) Kako nastaje zvuk?3) Mjerna jedinica zvuka jest...4)Kakve su to pravilne, a kakve nepravilne frekvencije?5)to zna o tzv. Doppleovom efektu ?6) to je rezonancija?Hvala na panji

Search related