Click here to load reader

Boja zvuka

  • View
    362

  • Download
    15

Embed Size (px)

Text of Boja zvuka

Boja zvuka

Boja zvukaSvaki je likovni materijal u likovnom smislu instrument koji ima specifinu vizuelnu zvunost.(nepoznat autor)

Prikaz izlobe, oglednog asa Boje zvukaesti razred

Autor: Hajnalka oki

Kako doivljavamo svet oko sebe?

Na ulni sistem oveka istovremeno deluju razni nadraaji koji u svesti izazivaju odgovarajue oseaje.VIDSLUHMIRISUKUSDODIRNa oveka najvie deluje ono to vidi a znatno manje ono to uje.

Prijemnici oko i uhoSluni nerv prenosi zvune nadraaje do centra za sluh u kori velikog mozga u kome se stvara oseaj zvuka.Oko prima svetlosne talase, pretvara ih u nadraaj,koji se prenose u mozak i tu nastaje slika.

I boja i zvuk su talasne prirodePostoje dva glavna tipa talasa

Mehaniki talasi, gde spadaju zvuni talasi Zvuk je promena pritiska koja se iri kroz neku materiju na pr. vazduh a unuter nje vibriraju njegovi molekuli.

Elektromagnetni talasi, gde spadaju svetlosni talasiBoja je svetlosni talas odreene talasne duine koje oko registruje kao odreenu boju .

Svojstva tonaZvuk koji ima pravilne alikvote nazivamo ton sve ostalo su umovi.Svaki ton ima svoju: visinu jainu -glasnost trajanje boju Svaka boja ima tri svojstva: ton ime boje valer koliina svetlosti intenzitet zasienost, intenzitet

Zvuk boja - boja zvukaUz osnovni ton zvuka pojavljuje se itav niz tiih tonova koji mu daju karakteristinu boju i punou.To je ono to razlikuje violinu od trube iako se na njima odsvira ton jednake visine, glasnoe i trajanja.Svaki likovni materijal ima svoju boju i karakteristike koji ima specifinu vizuelnu zvunostTo je ono to razlikuje liniju iste duine,debljine i toka povuene kredom ili etkicom.

Svaka likovna tehnika ima svoj karakter

Linija olovkom je blaga , ugljenom je mekana, perom je otra i sl.boja moe biti i puna , nena, intenzivna ili jaka, akvarelom je vazduasta a kredom rastresita, meka, uljane boje daju sjaj a tempere su mat i td.Skulpture zavisno od materijala u kojem se radi mogu delovati toplo, grubo,

Svaki muziki instrument ima svoj karakter

Tonovi instrumenata mogu biti meki,blagi,puni, prodorni,neni,otri Violina ima nean,bogat i moan zvuk Truba ima prodoran zvukFlauta ima mek i prijatan ton

Umetnici muzike i likovne umetnosti esto koriste slinosti dva podrujaevo primeraVasilij KandinskiModest MusorgskiRuski slikar koji je 1928. godine naslikao apstraktne slike prema muzikim motivima Musorgskog.Ruski kompozitor koji je 1874.godine napisao kompoziciju Slike sa izlobe podstaknut izlobom arhitekte Viktora Hartmana.

Velika Kijevska kapijaViktor Hartman-arhitektaVasilij Kandinski-slikar

Modest Musorgski-kompozitor

Prvi zadatakDoivljaj boje tona muzikog instrumenta

Drugi zadatakDoivljaj kompozicijeetri godinja dobaA.Vivaldija

Izloba radova postavljana u martu 2015. g. u holu kole

.

Search related