Click here to load reader

PROA - Apsorberi zvuka

 • View
  38

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sound Absorption all you need to know.

Text of PROA - Apsorberi zvuka

 • Prostorna akustikaApsorberi zvuka

 • Primena spsorbera zvukaKontrola vremana reverberacijeSmanjenne nivoa buke u bunim prostorijamaPriguenje frekvencija rezonansi u akustiki malim prostorijamaEliminisanje kasnih refleksija (eho)Poveanje akustike izolacije izmeu prostorijaSmanjenje nivoa buke u installacionim kanalima i cevima

 • Apsorberi zvukaPodela prema nainu rada: porozni rezonatorski panelni

 • Apsorberi zvukaKarakteristika koeficijenta apsorpcije i frekvencijska podruja efikasnog rada

 • Apsorberi zvuka

 • Porozni apsorberi

 • Porozni apsorberiProstiranje zvuka kroz pore poroznog materijala dovodi do gubitka dela akustike energije.

  Gubitak nastaje usled viskoznog trenja u porama materijala i termikog efekta.

  Da bi mehanizam apsorpcije bio efikasan pore moraju biti meusobno povezane struktura sa otvorenim porama. Ovakvi apsorpcioni materijali se mogu produvati.

 • Porozni apsorberiMaterijal sa zatvornim poramaMaterijal sa otvornim porama dobar apsorber

 • Porozni apsorberiMineralna vunaAkustika penaVrste materijala

 • Porozni apsorberiVrste materijalaReciklirani materijaliodea, pena, drvo, metal. plastika, gumaAzmafon - fino raeljana pamuna vlakana povezana smolom

 • Porozni apsorberiApsorpcija beskonano debelog sloja Za mineralnu vunu potreban je sloj debljine oko 90 cm - poroznost materijala

 • Porozni apsorberiApsorpcija sloja debljine 11 cm (morska pena)Strmiji pad na niskim frekvencijama, neravna karakteristika

 • Porozni apsorberiUticaj debljine materijalaKod tankog sloja deo energije se reflektuje od zida

 • Porozni apsorberiPodaci proizvoaa - Uticaj debljine materijala

 • (frekvencija 1 kHz; A-debljina 4,5 cm, B-debljina 2 cm/j/)Porozni apsorberiUticaj upadnog ugla zvunih talasa

 • Porozni apsorberiUticaj poloaja materijala u odnosu na zid (reflektujuu povrinu)

 • Porozni apsorberifrekvencija - 950 Hz

  etvrtina talasne duine 9 cmTanak sloj tkanine na razliitim rastojanjima od zida

 • Porozni apsorberiTanak sloj tkanine udaljen 9 cm od zida

 • Porozni apsorberiPorozni apsorber debljine 2,5 cm na razliitim rastojanjima od zida.

 • Porozni apsorberiObloga ispred apsorpcionog materijala (tanka ploa, folija, tkanina)Koeficijent transmisijeZa f = 4 kHz, =45i =0,5 treba da bude ms= 46 g/m2,a za =0,8 treba da bude ms= 23 g/m2.Ovo moe biti samo tanka folija.

 • Porozni apsorberiObloga ispred apsorpcionog materijala tanka folijaKoeficijent transmisije

  (%)f ms580810556203713028340227501856015170121809390629542

 • Porozni apsorberiObloga ispred apsorpcionog materijala perforisana tanka ploaAko je 20% onda perforisana ploa nema uticaja

 • Porozni apsorberiPorozan zatitni gipsani sloj i mikroporozna membrana

 • Porozni apsorberiZaveseUticaj teine [Beranek]Uticaj nabiranja [Harris]

 • Porozni apsorberiTepisiApsorpcija zavisi od tipa tepiha i njegove osnove [Beranek]

 • Akustiki razonatori

 • Akustiki rezonatoriU praktinoj primeni se koriste kao:

  pojedinani razonatori (razmeteni daleko jedan od drugog) Helmholcovi rezonatori

  spojeni rezonatorski sistemi

  rezonatorski sistemi sa procepom

 • Helmholc-ov rezonatorEfekat unoenja apsorpcionog materijala u komorufrekvencijarezonanseekvivalentna duina vrata

 • Perforisana ploaSpojeni akustiki razonatorifrekvencija rezonanseprocenat perforacije

 • Perforisana ploa - Izraunavanje procenta perforacije Spojeni akustiki razonatori

 • Perforisana ploa - primer iz prakseSpojeni akustiki razonatori

 • Akustiki razonatori sa procepom

 • Akustiki razonatori sa procepom

 • Akustiki razonatori sa procepom

 • Akustiki razonatori poloaj apsorpcionog materijalamaterijal najmanje efikasan, mala brzina esticamaterijal efikasniji ali je aktivan mali deo materijala koji otpada na otvoreceo materijal efikasan ali mora biti neto deblji nego u sluaju b).

 • Viestruki akustiki razonatori

 • Akustiki razonatori praktini primer 1

 • Akustiki razonatori praktini primer 2

 • Akustiki razonatori praktini primer 3

 • Akustiki razonatori praktini primer 4

 • Mehaniki (membranski) razonatori

 • Mehaniki razonatori

 • Mehaniki razonatoriNaini savijanja membrane (panela, ploe) na razliitim frekvencijama zvunih talasa koji je pogaaju

 • Mehaniki razonatoriNaini promene frekvencije razonanse

 • Apsorberi veoma niskoh frekvencija bas komore (bass traps)

 • Optimalna dubina: /4Bas komora (bass trap) princip rada i konstrukcije

 • Bas komora (bass trap) detalj izrade

 • Dubina bas komore (/4) i frekvencije pojaane apsorpcije (n+1) (/4)

  f Hz/4[m]f (3/4)mf (5/4)mf (7/4)m204,380100140302,8690150210402,14120200280501,72150250350601,43180300420701,22210350490801,07240400560900,952704506301000,863005007001250,69375625675

 • Dubina: /4Bas komora (bass trap) sa priguenom membranom

 • Princip rada Zvuk (1) pogaa membranu (2), koja vibrira konvertujui zvuni pritisak u kretanje estica vazduha (3). estice vazduha gube brzinu usled kretanja kroz unutranji apsorber i komoru (5).Bas komora (bass trap) sa priguenom membranom

 • 60 cm x 60 cm x 18 cm60 cm x 60 cm x 30 cmBas komora (bass trap) sa priguenom membranomPraktina realizacija

 • Dubina: samo 10 cmBas komora (bass trap) sa elinom ploom i priguenjem od apsorpcionog materijala

 • Princip radaZvuk (1) pogaa plou (2), koja vibrira kao klip (3) savlaujui krutost poroznog apsorpcionog materijala (4) montiranog na krutu podlogu (8). Porozni materijal oteava savijanje ploe na viim rezonansama i apsorbuje nie srednje frekvencije kao i srednje frekvencije koje se savijaju oko ivica ploe (6) kroz perforirani (7) metalni okvir. Bas komora (bass trap) sa elinom ploom i priguenjem od apsorpcionog materijala

 • Bas komora (bass trap) sa elinom ploom i priguenjem od apsorpcionog materijalaPraktina realizacija

 • Porozni materijali postavljeni na zidovima i u uglovima prostorije imaju malu apsorpciju na niskim frekvencijama, jer je u blizini graninih povrina brzina estica ili pomeranje vazduha pri ovim velikim talasnim duinama malo.Bas komora (bass trap) od poroznog materijala

 • Apsorberi promenljivih karaktersitika

 • Primeri primene akustikih apsorbera

 • Razonatori ugraeni u zidove nekih starih crkava u Danskoj i vedskoj

 • Dvostruki rezonatori u staroj crkvi u Pleterju (Slovenija)

 • ***********************************************************************

Search related