De Tai Nghien Cuu Khoa Hoc

  • View
    4.503

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of De Tai Nghien Cuu Khoa Hoc

ti nghin cu khoa hc

LI CM N

**** hon thnh bi vit ca mnh, u tin em xin chn thnh cm n gio vin hng dn l c Hong N Thy Lin, ging vin chuyn nghnh ha hu c khoa ha trng H Quy Nhn, hng dn tn tnh, gip em tm ra hng i ng ca ti. Em xin gi li cm n n cc thy c trong khoa to c hi cho em c tip cn, thm nhp ti, to mi iu kin thun li v thi gian v vn tm ti ti liu c lin quan. Gip em hon thnh ti nhanh nht v tt nht.

Sinh vin

Sinh vin thc hin: Nguyn Th Thu Hin

1

ti nghin cu khoa hc

PHN 1: M U----I- L DO CHN TI. -----

T nm 2006 2007 sch gio khoa ha hc theo chng trnh ci cch c trin khai trn phm vi ton quc. Lp 12 ch mi thc s trin khai trn din rng trong nm 2009. Tuy nhin mi sch gio khoa ha hc mi d l cp no hay lp no, u yu cu vic dy v hc ha hc tp trung nhiu hn ti vic hnh thnh k nng hnh ng cho HS. Ngoi nhng kin thc k nng c bn cn t c, HS cn phi ch nhiu n vic hnh thnh cc k nng vn dng kin thc, nht l kin thc thc tin. ng thi vi vic i mi chng trnh sch gio khoa l i mi kim tra, nh gi. Vic nh gi kt qu hc tp ca HS hin nay ang c i mi theo hng a dng ha v hnh thc, ni dung v phng php. Do vy cu hi v bi tp ha hc cn c bin son theo tinh thn: Tng cng cu hi trc nghim khch quan, bi tp c knh hnh, bi tp c ni dung gn vi thc t sn xut, i sng v cng ngh ... Mt khc nh ta bit ha hc l mt mn khoa hc va mang tnh l thuyt, va mang tnh thc nghim. Dy v hc ha hc khng ch dng li k nng truyn t v lnh hi kin thc m phi bit t chc v rn luyn cc k nng thc hnh cho HS bi thc hnh ha hc c vai tr rt quan trng: V mc tiu, cc hot ng thc nghim c chuyn t vic khuyn khch quan st v m t chnh xc cc hin tng xy ra sang thc hnh pht hin, xut, gii quyt vn , lm tng cng tnh thc tin ca mn hc, to ra v duy tr hng th hc tp ha hc, pht trin k nng hp tc, cch t duy khoa hc c trng ca ha hc cho HS v cho php nng cao hiu qu dy hc. Mc d cc gi thc hnh tng so vi SGK c nhng cha p ng nhu cu , mc tiu ca chng trnh mn hc, bi khu t chc cn ngho nn, h thng cu hi lin quan cn hn ch, cha phong ph a dng di nhiu hnh thc. Cu hi trc nghim rn luyn k nng thc hnh l hnh thc cu hi mang tnh sng to, phn nh mt cch r rng, thc t, rng ri kh nng t duy, c sng to, c quan st, kh nng ghi nh v nhy ca HS. Vi Bi tp trc nghim rn luyn kin thc ca tng chng hin nay dc ph bin rng ri nh trong qu trnh hc, trong kim tra nh gi, trong sch v, i bo, internet,....Nhng cn Cu hi trc nghim nhm rn luyn kin thc, k nng thc hnh l cha ph bin, rt t thm ch khng c sch, cc trang web cp, quan tm tht s n mng ny.Sinh vin thc hin: Nguyn Th Thu Hin 2

ti nghin cu khoa hc

V nhng l do nu trn m ti, di s hng dn ca c Hong N Thy Lin ging vin chuyn nghnh ha hu c khoa ha trng HQN quyt nh thm nhp ti: Xy dng cu hi trc nghim rn luyn kin thc, k nng thc hnh ha hc lp 12 THPT (ban cbn). Hy vng ti ny s lm hnh trang cho bn thn trong s nghip ging dy v c th gp mt phn nh trong qu trnh i mi phng php dy hc ha hc, bc u hon thin v pht trin hn na hot ng dy hc ha hc cp THPT. y l mt mng ti kh, su rng, thc s mi, i hi s am hiu su sc kin thc k nng thc hnh cng nh s hiu bit v k nng ra trc nghim, nn em rt b ng v gp khng t kh khn trong qu trnh lm ti. Tuy rt c gng song do ....... v thi gian c gii hn nn ti khng trnh khi mt s thiu st. Em rt mong nhn c kin ng gp ca cc thy c v cc bn sinh vin ang quan tm n ti ny. II- MC CH V NHIM V NGHIN CU 1. Mc ch nghin cu ca ti: Nghin cu xy dng h thng cu hi trc nghim khch quan rn luyn kin thc k nng thc hnh ha cho chng trnh ha hc lp 12 THPT (ban c bn). Son tho mt s cu hi trc nghim. 2. Nhim v nghin cu ca ti: Nghin cu l lun dy hc ha hc trng THPT: Nghin cu v a ra c s l lun v kim tra, nh gi kt qu hc tp ca hc sinh, c bit ch n k thut xy dng cu hi trc nghim khch quan rn luyn kin thc, k nng thc hnh ha lp 12. Nghin cu gio trnh: Nghin cu ni dung chng trnh sch gio khoa ha hc lp 12 (ban c bn) ni chung v nm bi thc hnh ha ni ring. Trn c s xy dng mc tiu cn t c trong dy hc v mc ni dung kin thc hc sinh cn c. Ngoi chng trnh sch gio khoa, em tham kho thm mt s ti liu tham kho, ha hc ng dng s 2 v s 4 nm 2008, intenet, mt s t liu c lin quan khc.......... III- PHNG PHP NGHIN CU. Nghin cu l thuyt: c v tham kho nhng ti liu c lin quan tm hiu nhng c s l lun cn thit cho ti. T a ra nhng dng bi tp trc nghim v chn mt s bi tp trc nghim ha hc nhm rn luyn kin thc, k nng thc hnh cho hc sinh. S dng mt s phn mm: Science Helper For MS Word..Sinh vin thc hin: Nguyn Th Thu Hin 3

ti nghin cu khoa hc

IV- GI THIT KHOA HC Nu c mt h thng cu hi son tho mt cch khoa hc theo phng php trc nghim khch quan v thc hnh ha ph hp vi mc tiu dy hc v ni dung kin thc th GV c th bao qut c tnh hnh hc tp ca HS, rn luyn cho HS nhiu thao tc tin hnh th nghim cng nh kin thc c lin quan.T c th nh gi chnh xc v khch quan kt qu hc tp ca HS. Mt khc cng pht huy nng lc t duy, kh nng nm bt v lu tr thng tin cho HS. Nhng kin thc m HS lnh hi c khng mang tnh l thuyt sun, m mang tnh thc tin, khoa hc, gp phn nng cao cht lng dy v hc. V- I TNG V PHM VI NGHIN CU . 1. i tng nghin cu: Nghin cu l lun chung ca ti, xy dng mt s cu hi rn luyn kin thc, k nng thc hnh ha hc cho hc sinh lp 12 THPT (ban c bn). 2. Phm vi nghin cu: Chng trnh ha hc 12 THPT (ban c bn). VI- CU TRC CA TI PHN 1: M U PHN 2: NI DUNG NGHIN CU Chng : C s l lun ca vic kim tra - nh gi trong qu trnh dy hc ha hc trng THPT. 1. Khi nim v kim tra nh gi. 2. Mc ch, ngha ca cng tc kim tra nh gi: 3. Yu cu s phm ca vic kim tra nh gi: 4. Cc phng php v k thut kim tra nh gi. Chng : Nghin cu gio trnh. - Cc cu hi trc nghim v kin thc v k nng thc hnh ha hc chng trnh lp 12 (ban c bn). - Mt s cu hi trc nghim v nhng im ch trong k nng thc hnh khi lm th nghim. Chng III: Cc cu hi trc nghim =============

DANH MC CC T VIT TTTHPT GV HS TTSP SGK : : : : : Trung hc ph thng Gio vin Hc sinh Thc tp s phm Sch gio khoa4

Sinh vin thc hin: Nguyn Th Thu Hin

ti nghin cu khoa hc

PHN 2: NI DUNG NGHIN CU---------

CHNG I: C S L LUN CA VIC KIM TRA NH GI TRONG QU TRNH DY HC HA HC TRNG THPT.1. Khi nim v kim tra nh gi: nh gi l qu trnh hnh thnh nhng nhn nh, phn on v kt qu cng vic, da vo s phn tch nhng kt qu thu c i chiu vi nhng mc tiu, mc tiu chun ra nhm xut nhng quyt nh thch hp ci thin thc trng, iu chnh, nng cao cht lng v hiu qu cng vic. Kim tra nh gi c hiu l s tc ng ca ngi kim tra i vi ngi hc nhm thu c nhng thng tin cn thit nh gi. nh gi c ngha l xem xt mc ph hp ca mt tp thng tin thu thp c vi mt tp hp cc tiu ch thch hp ca mc tiu xc nh nhm a ra quyt nh no (J.M. Deketle). 2. Mc ch, ngha ca cng tc kim tra nh gi: Ty tng trng hp vic kim tra nh gi c th c cc mc ch khc nhau. - Kim tra kin thc, k nng nh gi trnh xut pht ca ngi hc c lin quan n vic rn luyn kin thc, k nng thc hnh ha lp 12 (ban c bn). - nh hng hot ng chim lnh kin thc cn dy. - Kim tra nhm mc ch nh gi thnh tch, kt qu hc tp. 3. Yu cu s phm ca vic kim tra nh gi: - m bo tnh khch quan trong qu trnh nh gi. - m bo tnh ton din. - m bo tnh thng xuyn v h thng. - m bo tnh pht trin. 4. Cc phng php v k thut kim tra nh gi. Cc hnh thc trc nghim khch quan: a. Trc nghim ng sai: u im - C th a ra nhiu ni dung trong mt thi gian ngn - D bin son - Chim t ch ca trang giy. Nhc im - Xc sut chn c phng n ng cao - Khuyn khch hc sinh hc vt - Ph thuc vo ch quan ca hc sinh v ngi chm. Phm vi s dng - Kim tra vn nhanh - Khng tm c phng n cho cu hi nhiu la chn.

b. Trc nghim in khuyt:Sinh vin thc hin: Nguyn Th Thu Hin 5

ti nghin cu khoa hc

Nhc im Tiu ch nh gi c th khng hon ton khch quan.

u im - C th kim tra c kh nng vit v din t ca hc sinh - D bin son - Hc sinh tr li ngn gn, n nht, n tr. u im - tin cy cao - HS phi xt on v phn bit k cng khi tr li -Tnh cht gi tr tt hn -Tnh cht khch quan khi lm bi - Cu hi c tnh cht mi.

Phm vi s dng -Cc mn ngoi ng, x hi, nhn vn - Thch hp lp di.

c. Trc nghim khch quan nhiu la chn: Nhc im - Kh son cu hi - Chim nhiu trang giy kim tra - D nhc nhau khi lm bi - Khng pht huy c sng to cho HS. Phm vi s dng - Mi hnh thc kim tra nh gi - Ph hp cho vic nh gi phn loi.

* Tin trnh son tho mt bi trc nghim: a. Xc nh mc ch ca bi trc nghim: Mt bi trc nghim c th phc v nhiu mc ch, nhng bi trc nghim ch li v c hiu qu nht khi n c son tho phc v cho mt mc ch chuyn bit no . - Nu l bi trc nghim nhm kim tra nhng iu hiu bit ti thiu v mt phn no th ta son tho nhng cu hi sao cho hu ht HS u t c im ti a. - Nu nhm mc ch chun on, tm ra nhng ch mnh, yu ca HS, gip GV iu chnh phng php dy ph hp, th cc cu trc nghim c son tho sao cho to c hi cho hc sinh phm tt c mi sai lm v mn hc nu cha hc k. - Mc ch tp luyn gip cho HS hiu thm bi hc v c th lm quen vi li thi trc nghim. Tm li, ngi son trc nghim phi bit r mc ch ca mnh th mi son tho c bi trc nghim gi tr v mc ch chi phi ni dung, hnh thc bi trc nghim. b. Phn tch ni dung mn hc. Tm ra nhng khi nim quan trng trong ni dung mn hc em ra kho st trong cc cu trc nghim. Phn loi hai dng thng tin c trnh by trong mn hc (chng)Sinh vin thc hin: Nguyn Th Thu Hin 6

ti nghin cu khoa hc

+ Mt l nhng thng tin nhm mc ch gii ngha hay minh ha. + Hai l nhng khi nim quan trng ca mn hc, la chn nhng g HS cn nh. La chn mt s thng tin v tng i hi HS phi c kh nng ng dng nhng iu bit gii quyt vn trong tnh hung mi. c. Thit lp dn bi trc nghim. * S cu hi trong bi trc nghim: - S cu hi trong bi trc nghim phi tiu biu cho ton th kin thc m ta i hi HS phi c. - S cu hi ph thuc vo thi gian dnh cho bi trc nghim, nhiu bi trc nghim c gii hn trong mt khong thi gian mt tit hc hoc km hn, thi gian lm bi khng qu hai gi. - S cu hi ph thuc vo loi cu hi c s dng (lin quan n phc tp ca t duy v thi quen lm vic ca HS). * Mt s nguyn tc nn theo khi son tho nhng cu trc nghim: - Ni dung cu hi: + Nu l cu ph nh th phi in m hoc gch di ch din t s ph nh HS khi nhm. + Cu hi v cc la chn phi mang li ngha trn vn. - Phn la chn: Mi loi trc nghim u c mt s nguyn tc ring, ta ly v d i vi cu hi trc nghim khch quan nhiu la chn, c nhng nguyn tc sau: + Nn c bn n nm phng n la chn. + Ch c mt phng n ng. + Cu la chn khng nn qu ngy ng. + di cc cu tr li nn gn bng nhau. + Cc cu tr li nn c dng ng nht. Ngoi nhng phng

Search related