Click here to load reader

Nghien cuu xay_dung_phan_mem_chuyen_doi_du_lieu_do_cua_may_do_toa_do_3d_qm333_mitutuyo_thanh_cac_du_lieu_thiet_ke_tu_dong_phuc_vu_thiet_ke_cac_chi_tiet_3d_5626

 • View
  501

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Nghien cuu...

 • 1. B CNG THNG VIN NGHIN CU C KH BO CO TNG KT TI NGHIN CU KHOA HC CNG NGH CP B NM 2007 Tn ti:Nghin cu xy dng phn mm chuyn i d liu o ca my o to 3D QM333 MitutUyo thnh cc dliu thit k t ng phc v thit k cc chi tit 3D K hiu : 05.07.RD.BS/H-KHCN C quan ch qun : B Cng Thng C quan ch tr ti : Vin Nghin cu C kh Ch nhim ti : Nguyn ng Hiu 6822 28/4/2008 H Ni - 2007
 • 2. B CNG THNG VIN NGHIN CU C KH BO CO TNG KT TI NGHIN CU KHOA HC CNG NGH CP B NM 2007 Tn ti: Nghin cu xy dng phn mm chuyn i d liu o ca my o to 3D QM333 MitutUyo thnh cc d liu thit k t ng phc v thit k cc chi tit 3D K hiu : 05.07.RD.BS/H-KHCNTh trng n v Ch nhim ti(K tn, ng du) (K, ghi r h tn) Nguyn ng Hiu H Ni - 2007
 • 3. MC LCMC LC............................................................................................................. 1DANH SCH CC THNH VIN THAM GIA................................................ 2LI NI U ...................................................................................................... 3Chng I. TNG QUAN...................................................................................... 4 1.1 Tnh hnh nghin cu v h thng thit b o nc ngoi ............. 4 1.2.Tnh hnh nghin cu v h thng thit b o trong nc. ............ 7 1.3. Mc tiu ca ti. .......................................................................... 8 1.4. Gii hn ca ti. .......................................................................... 9Chng II. C S L THUYT ....................................................................... 10 2.1. Gii thiu chung v my o 3D QM333 Mitutoyo........................ 10 2.1.1 Cu to: .................................................................................... 10 2.1.2 Mt s hnh nh v tnh nng tin hnh o trn my 3D:........ 11 2.2. Phn mm CAD/CAM v cc ngn ng lp trnh ......................... 11Chng III. PHNG PHP THC HIN ...................................................... 13 3.1. Thu thp d liu. ............................................................................ 13 3.2. Chuyn i d liu v thc hin gia cng ..................................... 13Chng IV. KT QU ....................................................................................... 15 4.1. Thu thp d liu. ............................................................................ 15 4.2. Chuyn i d liu v lm trn m hnh ....................................... 15 4.2.1. Chuyn i d liu .................................................................. 15 4.2.2. Lm trn m hnh.................................................................... 21 4.3. Thc hin gia cng......................................................................... 22 4.4. Nhn xt, nh gi.......................................................................... 35Chng V. KT LUN V XUT............................................................. 37TI LIU THAM KHO................................................................................... 38PH LC ............................................................................................................ 39 P.1. Kt qu o. ..................................................................................... 39 P.2. Chng trnh my tnh................................................................... 48 P.3. Bn v 03 chi tit o th ................................................................ 51LI CM N ..................................................................................................... 52 1
 • 4. DANH SCH CC THNH VIN THAM GIA Hc hm, hc v,TT H v tn C quan cng tc chuyn mn1 Nguyn ng Hiu K s C Tin Vin NARIME2 L Quc Hng Thc s k thut Vin NARIME3 Nguyn Vn Min Tin s k thut Vin NARIME4 Nguyn Lm Tun Anh Thc s k thut Vin NARIME5 Nguyn Khc Truyn K s ng lc Vin NARIME 2
 • 5. LI NI U Ngy nay vi s hi nhp ca nn kinh t quc t nc ta ang c nhiuc hi c tip cn vi nhiu cng ngh my mc hin i ca th giiChng ta ang trong qu trnh cng nghip ho hin i ho t nc, cc ngnhcng nghip thit k ch to sn xut sn phm ang ngy cng pht trin. Tuynhin vic nghin cu thit k ca nc ta hin nay ch yu l lm theo mu cacc nc pht trin, i hi nm bt c cng ngh thit k ch to . Trongqu trnh thit k theo mu, vic ly mu cc chi tit c hnh dng phc tp angl vn c nhiu doanh nghip, vin nghin cu quan tm. Hin trng kinht ca nc ta cn ngho nn vic u t mua cc my mc ly mu cc chi tit3D hin i cn nhiu hn ch, ch yu cc n v nghin cu ch yu u tcc my mc ly mu c gi tr nh, n gin nh my 3D QM333 trong phmvi nghin cu ca ti. Vic nghin cu ci thin tnh nng ca dng myny ang l vn rt cn thit nng cao tnh nng ca my v ci thin,nng cao qu trnh thit k ch to gia cng chi tit. Nhm nghin cu vinnghin cu c kh xy dng, hon thin b phn mm chuyn i d liu oca my o to 3D QM333 Mitutuyo thnh cc d liu thit k t ng phcv thit k cc chi tit 3D. 3
 • 6. CHNG I. TNG QUAN1.1 Tnh hnh nghin cu v h thng thit b o nc ngoi cc nc cng nghip pht trin, cc my o 3D v cng ngh to munhanh (t ng thit k) tr thnh ph bin v ng dng trong nhiu lnh vccng nghip khun mu, to hnh nh vic ly mu sn xut t, xe my, cnhTuabin Trn th gii c nhiu hng quan tm v cho ra i nhiu th hmy o 3D v t ng thit k chi tit o v gia cng trn trung tm gia cngCNC. Di y c th k ra mt s hng ni ting chuyn cung cp thit b ong b nh: Mitutoyo, CAT3D Ta c th lit k di y mt s thit b o theo th t cc phin bn minht ca hng Mitutoyo-Nht Bn. 1.1.1. My o to 3D QM333 Mitutoyo. y l my o trong phm vi nghin cu ca ti. My o c mt s tnh nng c im: n gin, d s dng, chnh xccao ti 3m, c th kt ni PC, khng c tch hp phn mm. 4
 • 7. 1.1.2. My o to 3D Crysta-Plus M Ngoi cc tnh nng c bn nh my QM333 my o 3D Crysta-Plus Mcn c mt s tnh nng nh: C th cp nht ti my CNC c th kt ni PC vtch hp phn mm MCOSMOS, ngc li my kh s dng v chnh xc t3,5-4,5m. 1.1.3. My o to CNC Crysta-Apex C C kh nng tch hp cao v di o rng, nhanh, chnh xc cao 1,7m,tch hp PC, CNC v phn mm MCOSMOS. 5
 • 8. 1.1.4. My o to CNC 3D LEGEX Ngoi cc tnh nng nh my CNC Crysta-Apex C, my o c chnhxc cao ti 0,35m, c kh nng o nhanh ti 200mm/s tuy nhin c nhcim l mm do khng cao. Tch hp PC v phn mm MCOSMOS. 1.1.5. My o to 3D CNC CARBapex v CARBstrato a. Hnh nh v dng my CNC CARBapex. 6
 • 9. b. Hnh nh v dng my CARBstrato Loi my CARBapex v CARBstrato l dng my c chng chuyndng dng ly mu cc chi tit c kch thc ln, nh ly mu v xe t, xemyH thng c 02 cnh tay o (u o) iu khin ng b, chnh xccao. Phn mm iu khin hin i, nhiu hm chc nng thch hp cc v trca u r, thch ng cho vic o cnh gc, l hng..khng tip xc vt mu(CAD_compare) h tr cng ngh camera CCDTuy nhin do kch thc lnnn chnh xc khng cao t 25-50m. Tch hp cng PC v phn mmMCOSMOS. Cc my o c tch hp phn mm MOSMOS l cc my o cngngh cao, rt t tin, ch c cc nc tin tin trn th gii mi c iu kinkhai thc s dng.1.2.Tnh hnh nghin cu v h thng thit b o trong nc. Trong nhng nm gn y nc ta ang y mnh tin trnh cng nghipho hin i ho t nc. Vic thit k, ly mu cc chi tit 3D tr nn rt cnthit nh trong ngnh khun muPhn ln cc n v sn xut cc chi tit 3Dvn thc hin vic ly mu cc chi tit 3D theo phng php th cng (ly mubng tay). Mt s t cc n v tin phong trong nghin cu thit k, ch to nhVin NARIME, tp on Ho Pht... trang b cho mnh my o ly mu 3DQM333 Mitutoyo phc v cho vic nghin cu thit k, ch to ca mnh. 7
 • 10. Trong cc thit b o ca hng Mitutoyo th my o QM333 l my ngin v c t tnh nng nht. Hin trng ca my o ch l thc hin c vic od liu dng text c in t my ra di dng to c in trn giy. Nu ginguy