Click here to load reader

Nghien cuu khoa hoc 2015

 • View
  693

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Nghien cuu khoa hoc 2015

 • 1

  MC LC

  A. PHN M U ................................................................................................... 2

  1. L do chn ti ............................................................................................... 2

  2. Mc ch nghin cu ......................................................................................... 4

  3. i tng v khch th nghin cu .................................................................... 4

  4. Phng php nghin cu .................................................................................... 5

  5. Phm vi nghin cu ........................................................................................... 5

  6. Kt cu ti ........................................................................................................... 5

  B. NI DUNG ........................................................................................................... 6

  CHNG 1: C S L THUYT ......................................................................... 6

  1.1. Xu hng mua sm trc tuyn ..................................................................... 6

  1.2. Cc ti nghin cu trc y .................................................................. 8

  CHNG 2: THC TRNG V GII PHP CA VN NGHIN CU ......... 10

  2.2. Tng quan v th trng thng mi in t ................................................. 10

  2.2.1. Cc khi nim v Thng mi in t .............................................................. 10

  2.2.2. Th trng thng mi in t Vit Nam ...................................................... 10

  2.2.3. Cc thng tin thu thp c t kt qu iu tra ................................................ 11

  2.3. Trnh t tin hnh nghin cu .................................................................... 19

  2.3.1. Xy dng m hnh v thit k thang o .......................................................... 19

  2.3.2. Lp bng hi v thc hin kho st ................................................................. 20

  2.4. Kt qu nghin cu ................................................................................... 20

  2.4.1 Kt qu kim nh tin cy ca thang o ........................................................ 20

  2.4.2 Kt qu phn tch cc nhn t khm ph EFA ................................................... 22

  2.4.3 Kt qu phn tch hi quy ................................................................................. 24

  C. KT LUN V KIN NGH ............................................................................. 26

  Ph lc ...................................................................................................................... 28

 • 2

  A. PHN M U

  1. L do chn ti

  Ngy nay, vi s bng n mnh m ca cng ngh thng tin, cc hot ng

  giao dch, mua bn trc tuyn ngy cng c nhiu ngi quan tm, bit n - c

  bit l ngi tiu dng trn a bn H Ni v ang tr thnh xu hng mua sm mi

  ca ngi Vit. Vn t ra cho cc nh kinh doanh lnh vc ny l bng cch no

  m bo c hiu qu, tc l phi xc nh cc nhn t tc ng c nhng gii php

  thch hp nhm thu ht ngi tiu dng chn mua sm qua loi hnh thng mi in

  t ngy cng nhiu. l l do nhm chng em quyt nh nghin cu v ti:

  PHN TCH CC NHN T NH HNG N XU HNG MUA SM

  TRC TUYN CA NGI TIU DNG TI TP. H NI.

  Theo nghin cu ca ICTnews v tnh hnh ph cp Internet nm 2014, trong

  sut 17 nm tr li y, Vit Nam l quc gia c tc tng trng Internet nhanh

  nht th gii. Cc chuyn gia nhn nh, thi gian trc tuyn ca ngi tiu dng cng

  lu th c hi cc lnh vc nh thng mi in t hay cc dch v trc tuyn pht

  trin cng cao, c bit l th trng giu tim nng nh Vit Nam.

  Cng theo bo co ca NetCitizens Vit Nam, tui trung bnh s dng

  Internet ti Vit Nam l 29, thp hn tui trung bnh ca dn s l 36. Ch c

  khong 25% ngi dng Internet trn 35 tui.S lng ngi cao tui s dng Internet

  rt thp, ch t khong 2 triu ngi.

 • 3

  Biu 1: Biu th hin tui ca ngi s dng Internet so vi tng dn s

  Theo trnh hc vn v ngh nghip, khong 54% s ngi s dng Internet

  c trnh Cao ng, i hc tr ln. cc th ln, s lng ngi s dng

  Internet c trnh hc vn cao hn so vi cc a phng khc.Mt phn ba s ngi

  s dng Internet l sinh vin hc sinh. Nhn chung, 70% ngi s dng Internet l b

  phn tr thc, nhn vin vn phng, cn li l cng nhn, ni tr, tiu thng bun bn

  nh, ch ca hng

  Biu 2: Biu th hin ngh nghip ca nhng ngi s dng Internet

 • 4

  Do , nhm khch hng mc tiu ca hnh thc mua sm trc tuyn, cc trang

  thng mi in t s tp trung ch yu vo 2 nhm i tng l nhn vin vn phng

  v sinh vin. V vy, nhm nghin cu quyt nh chn 2 nhm i tng ny tin

  hnh kho st. y l nhm i tng am hiu cng ngh, c trnh v bit nm bt

  thng tin.

  2. Mc ch nghin cu

  Cc nghin cu v hnh thc mua sm trc tuyn Vit Nam cn cha nhiu

  nn nhm thc hin ti ny vi mong mun s ng gp mt phn no lm t

  liu nghin cu cho cc nhm nghin cu sau ny khi mun tm hiu su hn v hnh

  thc mua sm trc tuyn. Nghin cu a ra cc yu t tc ng n vic mua sm

  trc tuyn ca ngi tiu dng trn a bn thnh ph H Ni. Vi bin c lp l cc

  yu t c cp m hnh nghin cu, bin ph thuc l xu hng mua sm trc

  tuyn ca ngi tiu dng s cho thy u l yu t chnh tc ng n xu hng

  mua sm trc tuyn v yu t no l quan trng. T a ra mt s nhng gi v

  chnh sch cho cc cng ty, cc doanh nghip ang hot ng trong lnh vc thng

  mi in t.

  3. i tng v khch th nghin cu

  Cng ngh thng tin ngy cng pht trin, ko theo l nhiu dch v pht

  trin theo. Thng mi in t l mt trong nhng lnh vc giu tim nng trong s

  nhng dch v .Chnh v th, nhm i tng m thng mi in t hng ti l

  nhn vin vn phng v sinh vin.y l nhm i tng am hiu cng ngh, c trnh

  v bit nm bt thng tin. Sinh vin l nhng ngi tr tui, ham thch ci mi, yu

  thch cng ngh, thng xuyn cp nht cng nh nm bt tro lu.Nhn vin vn

  phng l nhng ngi tip xc nhiu vi my tnh, c thi gian tip cn vi

  internet.Tuy nhin, h khng c thi gian nhiu cho vic mua sm. V vy, nhm

  nghin cu quyt nh chn 2 nhm i tng ny tin hnh kho st.

  H Ni l ni tp trung ng dn c, l thnh ph pht trin, cng l ni m

  nhm nghin cu ang cng tc.Chnh v th, ti hng n nhng ngi tiu dng

  trn a bn thnh ph H Ni thun tin hn trong qu trnh nghin cu.

 • 5

  4. Phng php nghin cu

  C nhiu phng php nghin cu khc nhau c s dng trong khi nghin

  cu. Tuy nhin, trong ti ny, nhm nghin cu s dng kt hp nhiu phng

  php

  - Phng php nghin cu ti liu: s dng cc nghin cu ca nhng ngi i

  trc lm thng tin trong qu trnh thc hin.

  - Phng php iu tra: s dng 200 phiu iu tra tin hnh thu thp d liu

  cho cuc nghin cu.

  - Phng php tng kt kinh nghim: tham kho kin ca gio vin hng dn

  v nhng ngi c kinh nghim.

  - Phng php lng ha bng SPSS

  - Phng php phn tch tng hp.

  5. Phm vi nghin cu

  ti c thc hin nhm tm ra cc nhn t nh hng n xu hng mua

  sm trc tuyn ca ngi tiu dng, v c tin hnh kho st i tng c kinh

  nghim mua sm trc tuyn ti khu vc H Ni vi hai nhm i tng l nhn vin

  vn phng v sinh vin ti cc trng i hc, cao ng.

  6. Kt cu ti

  Chng 1: C s l thuyt

  Chng 2: Thc trng v gii php ca vn nghin cu

 • 6

  B. NI DUNG

  CHNG 1: C S L THUYT

  1.1. Xu hng mua sm trc tuyn

  Theo nh ngha ca t in kinh doanh ( business dictionary), xu hng mua

  sm hay xu hng tiu dng c xem nh l thi quen hay hnh vi v mua sm hng

  ha dch v, v n c cp n nhng ni dung bao gm chn loi sn phm

  mua, cch thc mua v ni mua. Xu hng mua sm biu th xu hng ca ngi tiu

  dng trong vic thc hin mt hnh vi tiu dng. Hnh vi mua sm ca con ngi l

  mt qu trnh nhn thc nhu cu n quyt nh mua, chu nh hng bi nhiu yu t

  v b tc ng bi mt s nhn t nh vn ha, yu t x hi, yu t c nhn v yu t

  tm l.(Kotler & Ammstrong 2007).

  Mua sm trc tuyn l mt qu trnh m khch hng mua trc tip hng ha

  hoc dch v t mt ngi bn trong mt thi gian xc thc thng qua Internet, qu

  trnh ny khng qua dch v trung gian, y chnh l mt dng ca thng mi in t.

  Mua sm trc tuyn mang li li ch cho c ngi mua v ngi bn v phng din

  tm kim khch hng, thng qua sn phm , qu trnh tng tc v phn phi sn phm.

  Ngi bn nhn c thanh ton nhanh chng t pha ngi mua thng qua Internet

  v khng phi tn chi ph u t h thng phn phi. i vi ngi mua th c th

  mua hng bt c u, bt k thi gian no, ngay c khi nh v tip cn cc nh cung

  cp xa.

  Thng thng, mi ngi mua u c mt khon thu nhp gii hn, mt trnh

  hiu bit nht nh v sn phm v kinh nghim mua hng. Trong nhng iu kin

  nh vy, ngi mua s phi quyt nh chn mua nhng sn phm no, ca ai, vi s

  lng bao nhiu v chn mua theo hnh thc dch v nh th no nhm ti a ha s

  tha mn hay tng li ch ca h khi tiu dng cc sn phm .

  Tng li ch ca khch hng l ton b nhng li ch m khch hng mong i

  mi sn phm hay dch v nht nh, c th bao gm li ch ct li ca sn phm, li

 • 7

  ch t cc dch v km theo sn phm, cht lng v kh nng nhn s ca nh sn

  xut, uy tn v hnh nh ca doanh nghip,...

  nh gi ng xu hng la chn mua sn phm qua mng trc tuyn ca

  ngi tiu dng, ngoi vic xem xt mc m mt sn phm c th tha mn mong

  mun ca ngi mua, tc l nhng li ch m sn phm c th em li cho h, cn

  nh gi thng qua mc tin li khi mua trc tuyn; chng loi, mu m hng bn

  trc tuyn; mc tin tng ca ngi tiu dng khi mua hng trc tuyn; mc

  ch v gi, nh gi v vic khuyn mi khi mua hng trc tuyn.

  tin li l kh nng, thi lch s v mc nhanh chng trong vic mua

  hng. Ngi mua khng tn cng sc, thi gian i li, c th mua mi lc mi ni;

  hng ha d thy d tm; vic mua hng nhanh chng d dng; khng b nhn vin ca

  hng lm phin v khng ngi khi khng mua hay hy n hng.

  Phong ph v mu m, a dng v chng loi, hng ha lun y , ngun gc

  xut x, thng hiu r rng l nhng iu m thu ht ngi ti

Search related