Nghien cuu cong_nghe_truyen_hinh_qua_giao_thuc_internet_iptv

 • View
  188

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Nghien cuu cong_nghe_truyen_hinh_qua_giao_thuc_internet_iptv

 • ti: Nghin cu cng ngh truyn hnh qua giao thc Internet (IPTV)

  Nguyn Vn Din Lp: H09VT3 I

  MC LCMC LC.............................................................................................................................ITHUT NG VIT TT.................................................................................................IVDANH MC HNH V...................................................................................................VIIDANH MC BNG BIU................................................................................................IXLI M U.......................................................................................................................1

  CHNG 1: TNG QUAN IPTV V TNH HNH PHT TRIN IPTV VITNAM...................................................................................................................................... 31.1. Gii thiu IPTV.......................................................................................................................... 31.1.1. Khi nim IPTV.......................................................................................................................31.1.2. Mt s c im IPTV............................................................................................................ 31.1.3. S khc bit gia IPTV v Internet TV................................................................................ 41.2. M hnh cu trc IPTV..............................................................................................................61.3. Tnh hnh pht trin IPTV Vit Nam................................................................................... 71.3.1. Tnh hnh pht trin dch v IPTV ca VNPT..................................................................... 71.3.2. Tnh hnh pht trin dch v IPTV ca FPT...................................................................... 111.3.3. Tnh hnh pht trin IPTV ca VTC.................................................................................. 121.4. Cc dch v cung cp bi IPTV.............................................................................................. 131.4.1. Dch v video IPTV............................................................................................................... 141.4.1.1. Dch v video qung b...........................................................................................151.4.1.2. Dch v Video theo yu cu.................................................................................... 151.4.2. Dch v m thanh IPTV........................................................................................................ 171.4.2.1. Dch v pht thanh qung b...................................................................................171.4.2.2. Dch v m nhc qung b...................................................................................... 171.4.2.3. Dch v m nhc theo yu cu................................................................................ 171.4.2.4. Dch v m nhc tr tin......................................................................................... 171.4.3. Dch v tr chi..................................................................................................................... 171.4.4. Dch v thng tin tch hp.................................................................................................... 171.4.4.1. Dch v thoi tch hp.............................................................................................181.4.4.2. Dch v Internet tch hp........................................................................................ 181.4.5. Dch v qung co................................................................................................................. 181.4.6. Dch v tng tc...................................................................................................................191.4.6.1. Ghi hnh ring t (PVR)..........................................................................................191.4.6.2. Ghi hnh ring t trn mng (nPVR).......................................................................191.4.6.3. Bnh chn v d on..............................................................................................191.4.6.4. Gio dc trn ti vi....................................................................................................201.4.6.5. Thng mi trn ti vi...............................................................................................201.4.6.6. Tng tc qua di ng.............................................................................................201.4.6.7. Tin nhn trn ti vi....................................................................................................201.4.7. Dch v truyn hnh hi ngh................................................................................................211.4.8. Dch v gia tng khc............................................................................................................ 211.4.8.1. Tin nhin SMS/MMS..............................................................................................211.4.8.2. Th in t trn ti vi............................................................................................... 211.4.8.3. Chia s truyn thng (an bum nh)......................................................................... 211.4.8.4. Ghi nht k hnh nh............................................................................................... 221.4.8.5. Quan st ton cu.................................................................................................... 22

  CHNG 2: CNG NGH TRUYN HNH TRN IP...............................................23

 • ti: Nghin cu cng ngh truyn hnh qua giao thc Internet (IPTV)

  Nguyn Vn Din Lp: H09VT3 II

  2.1. Kin trc h thng IPTV......................................................................................................... 232.2. H thng cung cp dch v IPTV............................................................................................ 242.3. Mng cung cp dch v Triple Play....................................................................................... 252.4. Cc chun nn hnh nh s dng cho IPTV.......................................................................... 262.4.1. Chun nn MJPEG v Wavelet........................................................................................... 272.4.2. Chun nn MPEG-x v H.26x..............................................................................................282.4.3. Chun nn MPEG-2.............................................................................................................. 292.4.4. Chun nn MPEG-4:.............................................................................................................302.4.4.1. Phn phi cc lung d liu.................................................................................... 312.4.4.2. H thng.................................................................................................................. 322.4.4.3. MPEG-4 Audio....................................................................................................... 332.4.4.4. MPEG-4 Visual.......................................................................................................332.4.5. Chun nn H.264/MPEG-4 Part 10/AVC.......................................................................... 342.5. Giao thc mng........................................................................................................................ 382.6. Mng truyn ti dch v IPTV................................................................................................ 422.6.1. Video Sites.............................................................................................................................. 422.6.1.1. Thit b u cui c bit........................................................................................ 422.6.1.2. Trung tm ngun hnh nh...................................................................................... 432.6.1.3. Trung tm chuyn mch hnh nh...........................................................................432.6.2. Cc yu cu v dch v Video............................................................................................... 432.6.2.1. Bng tn cao............................................................................................................432.6.2.2. Bng tn khng i xng........................................................................................ 442.6.2.3. Cht lng dch v.................................................................................................. 442.6.2.4. Thi gian i knh video qung b.........................................................................442.6.3. Hng pht hnh nh............................................................................................................ 452.6.3.1. Dch v Video lp 3.............................................................................................452.6.3.2. Kin trc chuyn tip video.................................................................................... 462.6.4. Chuyn tip truy nhp Internet........................................................................................... 482.6.4.1. Chuyn tip thoi.................................................................................................... 492.6.4.2. Kin trc truyn ti bin..........................................................................................492.6.5. Cc chc nng DSLAM........................................................................................................ 502.6.6. Cc chc nng cng truy nhp gia nh (HAG)................................................................. 512.6.6.1. S phn chia lu lng da trn cc cng vt l.................................................... 522.6.6.2. S phn chia lu lng da trn a ch MAC.........................