PP Nghien Cuu KH

 • View
  12

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nghien cuu Khoa hoc

Text of PP Nghien Cuu KH

 • TRNG I HC S PHM K THUT TP. H CH MINH

  TI LIU HC TP V PHNG PHP NGHIN CU TI LIU TRONG NGHIN CU KHOA HC

  TC GI: TS. NGUYN VN TUN THNG 11 NM 2011

 • Ni dung 1: Cc bc trin khai mt ti nghin cu khoa hc

  o Nhng nguyn tc cn bn gip ngi bt u lm cng tc nghin cu c th la chn mt hng i r rng, c bit l vn tm ngi hng dn khoa hc v la chn ti.

  o Cch lp mt k hoch nghin cu vch ra tng bc i v cng vic c th, c nh hng tt hn trong qu trnh nghin cu.

  Ni dung 2: Phng php tm kim ti liu tham kho khoa hc o Cch chun b cho cng tc nghin cu? o c im v u nhc im ca mi loi ti nguyn, ti liu khoa hc? o Lp chin lc tm kim, s dng tt cc cng c tm c ti liu phc

  v cho nghin cu? o nh gi v chn lc nhng ti liu c gi tr tham kho khoa hc cho ti?

  Ni dung 3: Khai thc thng tin t ti liu khoa hc o Cch c v khai thc cc ti liu khoa hc mt cch hiu qu? o Cc quy nh trch dn tham kho khoa hc? o Cch trnh by danh mc tham kho theo ng quy nh?

  Ni dung 4: Phng php vit ti liu khoa hc o Cch trnh by cc loi ti liu khoa hc khc nhau; o Cch lp k hoch vit bi; o Cch lp dn cho ti liu khoa hc; o Cc nguyn tc pht trin v trnh by tng trong bi vit khoa hc. o Cch vit mt bi bo co khoa hc?

  Ni dung 5: K thut son tho ti liu khoa hc o Cc yu cu cn bn trong nghin cu khoa hc; o Phn bit cc loi ti liu khoa hc khc nhau; o Cch tm kim c c ti liu tham kho khoa hc; o Cch khai thc thng tin t ti liu khoa hc chun b t liu cho bi vit; o Cc quy nh v c yu cu cao v cht lng trnh by ti liu khoa hc; o Cch vit mt ti liu khoa hc theo ng cc quy tc trnh by khoa hc; o S dng mc cn bn cc chng trnh son tho vn bn v trnh chiu.

 • Phn 1. Cc bc trin khai mt ti nghin cu khoa hc M u Ni chung, khng c nhng quy tc tuyt i trong phng php nghin cu v trnh by kt qu nghin cu khoa hc. Cc quy tc ny c th thay i tu chuyn ngnh, tu cp nghin cu cng nh tu ngi hng dn hoc chu trch nhim khoa hc ca ti. Mi nh khoa hc li chu nhng p lc hnh chnh, quy nh chuyn mn v thi quen nghin cu trong n v v chuyn ngnh ca mnh. Tuy nhin, vn c nhng bc c bn gip mt ngi lm cng tc nghin cu c th xy dng mt ti nghin cu t hiu qu. C th hnh dung mt l trnh thc hin nh sau:

  La chn ti Lp k hoch thc hin t vn , xy dng gi thuyt Thu thp s liu, x l thng tin Vit bo co kt qu nghin cu

  Trnh t ny cng mang tnh tng i. Bi c th c nhng ti xut pht t nhng tng mi, sau mi thu thp ti liu, trin khai thc hin. V cng c th c ti din ra theo hng ngc li, sau khi tch lu mt lng thng tin, ti liu ln c ci nhn tng qut v su sc lm ny sinh tng v ti nghin cu. Trong tng th qu trnh ny, cng tc nghin cu ti liu ng vai tr rt quan trng. khng phi l cng vic ch lm mt ln hay ch l mt qu trnh n tuyn, m c lp i lp li nhiu ln, vi nhiu mc v mc ch khc nhau.

  Khi mi bt u: gip la chn ti, nh gi phm vi cc ngun ti nguyn h tr, t vn nghin cu.

  Khi ang nghin cu: gip cng c cc lun c, lun chng, b sung cc nh gi ph bnh khoa hc.

  Khi kt thc nghin cu: gip to hnh mu, tiu chun son tho v trnh by kt qu nghin cu.

  S tht ng l khng c nhng quy tc tuyt i trong mi trng hp. Nhng iu khng c ngha l khng c nhng quy tc cn tun theo. Cch tt nht l c nhiu, tm hiu nhiu bit c nhng quy tc cng tn ti song song, xen k, c nhng mi lin h, rng buc nhau, c th a ra c s la chn ph hp nht trong tng hon cnh, tng tnh hung thc t. Trong phm vi gio trnh ny:

 • cc bc La chn ti v Lp k hoch thc hin s c cp trong cc trang tip theo ca phn 1 ny (ch yu dnh cho i tng sinh vin);

  cc bc t vn , xy dng gi thuyt v Thu thp s liu, x l thng tin ph thuc vo mi chuyn ngnh hp, s ch cp nhng nguyn tc c bn phn 1 ny m khng c nhng bi hc ring;

  mt s cng on quan trng trong qu trnh thc hin ti nghin cu khoa hc, lin quan n vic nghin cu ti liu, s c cp trong cc phn 2 v 3;

  bc Vit bo co kt qu nghin cu s c cp trong cc phn 4 v 5; La chn ti Mt trong nhng thao tc u tin ca vic trin khai mt ti nghin cu khoa hc

  l... la chn ti. i vi nh nghin cu, cc ti thng c la chn qua kinh nghim v kin thc tch lu c, t trong bi cnh yu cu v mt chuyn mn, qun l hoc nhu cu thc t ca x hi. i vi sinh vin, hc vin cao hc v nghin cu sinh, ngoi vic la chn ti h cn phi chn (hoc c ch nh) ngi hng dn khoa hc.

  Ngi hng dn khoa hc Vic la chn ngi hng dn khoa hc khng hon ton ph thuc vo ti nghin

  cu c la chn. C hai kh nng kt hp: chn ngi hng dn trc, chn ti sau; hoc ngc li,

  chn ti trc ri mi tm ngi hng dn ph hp. Nhng rt thng thng, nht l trong hon cnh Vit Nam hin nay, mt ti nghin cu lm kho lun/lun vn/lun n thng c xc nh sau khi c ngi hng dn khoa hc.

  La chn ngi hng dn nh th no? Ni chung trong nghin cu khoa hc, khng c ngi thy l tng cho mi sinh vin,

  v mi ngi u c tnh cch, s thch, phng php lm vic ring bit. iu bn cn lm l tm c ngi thy ph hp, sn sng hng dn mnh i sut con ng hc lm nghin cu khoa hc.

  Cch tt nht l trc khi tip xc vi ngi bn nh la chn, hy tm hiu k v tiu s khoa hc ca h cng nh nhng c im c tnh, phng php lm vic, quan im khoa hc, kinh nghim chuyn mn, ch nghin cu u tin, v.v. ng thi, cn trang b cho mnh nhng tng c bn v mt ti nghin cu m mnh quan tm (qua nghin cu ti liu, tm hiu thc t hoc ch n gin l mt ti trong danh sch u tin nghin cu ca ngi cn gp).

  Khi chun b sn sng, hy xin hn gp trnh by nguyn vng. n tng bn to ra trong bui gp mt c th l mt yu t quan trng trong quyt nh ca ngi thy. C th bn c nhn hng dn ngay. Cng c th bn s nhn c mt li khuyn... nn lm vic vi mt ngi thy khc, v cng chnh bn l ngi quyt nh, sau khi cn nhc mi yu t, c nn thay i nh hay l tip tc kin tr thuyt phc.

  Quan h thy - tr trong nghin cu khoa hc Nhng phm cht m mt sinh vin nghin cu khoa hc nn c l giu c tng

  tng, giu sng kin, nhit tnh v kin tr. Biu hin r rng nhng phm cht ny s

 • gip cho ngi thy hng dn hiu c hc tr ca mnh hn, v iu hin nhin l c ch cho s tin trin ca ti nghin cu.

  Ngi thy hng dn s hiu mnh cn lm g gip sinh vin thc hin tt ti nghin cu: la chn i tng, rn luyn phng php, t vn nghin cu ti liu, x l s liu, v.v. Nhng chnh sinh vin lun phi l ngi ch ng trong cng vic ca mnh, khng nn th ng, li, trng ch hon ton vo s ch nh ca thy, v ngi thy ch nh hng, dn dt m khng lm thay cho sinh vin.

  Trong qu trnh thc hin, cn duy tr u n nhng bui lm vic nh k theo di tin nghin cu, xc nh nhng kt qu t v cha t, a ra hng gii quyt nhng vng mc xy ra, tho lun nhng bc i k tip, v.v. Mt lm vic thay i tu lnh vc v ti, nhng ni chung khong t hai n ba tun mt ln l va , v ng vt qu bn tun. Lch gp qu dy hoc gp m khng c ni dung/kt qu g mi m th thng s v ch, thm ch bt li cho s tin trin ca ti. Khi lm vic nh k, sinh vin cng khng nn t ra qu nht nht m cn c s t tin ng mc.

  La chn ti (tt.) ti nghin cu

  Nhng yu t nh hng n vic la chn ti Khi la chn ti nghin cu khoa hc, c th c nhng kh nng sau:

  ngi hng dn p t mt ti m mnh ang quan tm, u tin trong cc nghin cu trc mt: c th ngi thy s c tm th sn sng hn khi hng dn nhng ti nh vy;

  ngi hng dn gi mt ti c cho l ph hp, c th l vi kh nng v iu kin thc t;

  sinh vin la chn mt ti trong danh sch cc ch nghin cu ca ngi hng dn: c th c c nhng vn bt buc phi nghin cu, nhng vn u tin, nhng vn a thch, hay ch n gin l nhng gi nghin cu;

  sinh vin la chn mt ti t cc tng c sn ca mnh: c th lin quan n nhng li ch, iu kin thun tin trc mt hoc kh nng, s thch nghin cu ca sinh vin;

  sinh vin v ngi hng dn tho lun vi nhau, mi ngi a ra nhng tng, l do, nh gi u nhc im ca mi vn ,... v cui cng i n mt la chn ph hp nht cho c hai: y l cch kh ph bin, li khuyn ca ngi thy gip sinh vin nh hng tt hn trong quyt nh ca mnh m khng c cm gic b p t, iu s nh hng khng t n ng c v hng th lm vic v sau;

  v.v.

 • c im ca mt ti tt C th c mt s ti i hi nhng k nng c bit hoc s u t thi gian v cng sc nhiu hn bnh thng, nhng nhn chung i vi sinh vin nghin cu khoa hc, mt ti s c kt qu tt nu nh chu lm vic mt cch c phng php, c c tm ti v... mt cht thng minh. V mt phng php, mt ti tt phi khuyn khch mt qu trnh hc tp c tnh sng to v lu di ca sinh vin v cc phng php nghin cu cng nh k thut trnh by tng v kt qu thu thp c. Mt ti nghin cu c nh gi l tt khi:

  c phm vi gii hn: v phm vi cng hp vn s cng c o su, trong khi mt vn c phm vi rng s d dn n nguy c dn tri, thiu tp trung, x l cc vn ch trn b mt;

  c tnh mi v c o: kt qu nghin cu phi mang li mt s tin b nht nh trong tri thc khoa hc chuyn ngnh, khng trng lp vi nhng kt qu, cng trnh cng b trc ;

  x l vn tng i trn vn: sao cho kt qu thu c gip rt ra nhng kt lun r rng, gp phn gii quyt hu ht cc vn c bn cn nghin cu t ra (th hin qua tn ti);

  th hin bng mt bn bo co kt qu nghin cu: cht ch trong phng php tin hnh, r rng trong phong cch trnh by v... d c.

  Do , hng n mt kt qu tt cho cng tc nghin cu, cn lu nhng im sau khi chn ti:

  kh nng thc a; kh nng truy cp cc ngun thng tin, ti liu chuyn ngnh; s h tr ca cc chuyn gia v nh chuyn mn; cc iu kin, phng tin, thit b nghin cu; nhng thi quen, yu cu, xu hng v chuyn mn v qun l; v.v.

  Tt c phi p ng yu cu c th tin hnh c ti nghin cu v t c n ch mong mun.

  Tn ti Ni dung nghin cu ca mt ti khoa hc c phn nh mt cch c ng nht trong tiu ca n. Tn ca ti cn c tnh n ngha, khc chit, r rng, khng dn n nhng s hiu lm, hiu theo nhiu ngha khc nhau hay hiu mp m. C mt s im cn lu hn ch khi t tn cho ti nh sau:

 • dng nhng cm t c bt nh thng tin cao: nh "V...", "Th bn v...", "Mt s bin php...", "Mt s vn ...", "Tm hiu v...", v.v. v cng bt nh th ni dung phn nh c cng khng r rng, chnh xc;

  lm dng nhng t ch mc ch: nhng t nh "nhm", "", "gp phn",... nu b lm dng d lm cho tn ti tr nn ri rm, khng nu bt c ni dung trng tm;

  lm dng m t hoc cch ni bng by: tiu ch quan trng trong vn phong khoa hc l n gin, ngn gn, r rng, d hiu, n ngha;

  th hin tnh cm, thin kin, quan im: mt tiu ch quan trng khc trong khoa hc, l tnh khch quan, khng ph thuc vo tnh cm, chnh kin, quan im,... v chng thng c tnh nht thi, tnh lch s trong mt thi im nht nh.

  Di y l mt s mu v cch cu to tn ti: CU TRC V D

  i

Search related