Click here to load reader

Nghien cuu bạc hà1

 • View
  260

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Nghien cuu bạc hà1

 • LY TRCH V KHO ST THNH PHN HA HC CA TINH DU BC H (MENTHA ARVENSIS) GIO VIN HNG DN

  TS. NGUYN TRNG TUNThS. PHM QUC NHIN LUN VN I HCSINH VIN THC HIN

  TN LONG DY - 2096740KHOA KHOA HC T NHINB MN HA HC

 • TM TTNI DUNG

 • TNG QUANGBc h thng gi l Bc h nam, nt nm, ch phic hom(Ty)Tn ng ngha: field mint, corn mint, japaniese mint, japanese pepermint (Anh), menthe champtre, menhte des champs, pouliot thym (Php).Tn khoa hc Mentha arvebsis L.,Thuc h lamiaceaM t:Bc h l loi cy tho sng lu nm. Thn mm, hnh vung. L mc i, phin l hnh bu dc, mp c kha rng u. Hoa mc vng k l, cnh hoa hnh mi mu tm hay hng nht. Nn phn bit hai loi sau:

  GII THIU CY BC HAlocasia odora Mentha arvebsis L

 • TNG QUANGGII THIU CY BC H Phn b: vng n i m Chu u v cn nhit i Chu . Vit Nam thng gp ni c kh hu mt m nh Sa Pa, Sn H (Lai Chu), M Cang Chi (Yn Bi), Mng Lng (Ngh An) Mt s loi bc h ph bin nh:

 • TNG QUANGCNG DNG CA CY BC HTrong thuc dit cn trngTrong thc phmTrong m phmTrong dc phm

 • TINH DU BC HL mt cht lng c mu vng nht, thanh mt v c v tThnh phn, tnh cht ca tinh du Bc h thay i ty thuc vo loi ging v ni gieo trng Thnh phn ch yu l menthol, menthone, menthone, Limonene, piperitone, pulegone TINH DU BC HTNG QUANG

 • THC NGHIM

 • THC NGHIM