Click here to load reader

Nghien Cuu Nhan Hang Rieng

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

quản trị thương hiệu

Text of Nghien Cuu Nhan Hang Rieng

 • THI QUEN S DNG

  NHN HNG RING SIU

  TH CA NGI TIU DNG Thng 10.2012

  Copyright W&S Company Limited - 2012

 • Copyright W&S Company Limited - 2012

  Thng tin nghin cu

  Thi gian kho st : 28.09 3.10.2012

  Tng mu : 305

  Gii tnh : Nam / N

  tui : T 19 tui tr ln

  Khu vc nghin cu : Tp. H Ch Minh v H Ni

  iu kin nghin cu : i siu th trong vng 3 thng v bit n nhn hng

  ring ca cc siu th.

  Mc ch nghin cu : Tm hiu thi quen s dng nhn hng ring siu th ca

  ngi tiu dng (NTD).

  2

 • Copyright W&S Company Limited - 2012

  NI DUNG BO CO

  1. Thng tin v nhn hng ring ca siu th

  2. Tm tt kt qu kho st

  3. Bo co chi tit

  4. Kt lun

  5. Thng tin p vin

  3

 • Copyright W&S Company Limited - 2012

  1. Thng tin v nhn hng ring ca siu th

  Nhn hng ring l hng ha do cc nh bn l (siu th) trc tip t hng cc cng ty gia cng theo yu

  cu v mu m, tiu chun cht lng nn tit gim ti a cc chi ph trung gian, tip th. V vy, sn phm

  ca nhn hng ring thng c gi bn thp hn so vi sn phm cng chng loi ca cc thng hiu

  khc.

  Ti Vit Nam, cc doanh nghip hot ng trong lnh vc bn l (siu th) cng dn a ra cc chin lc

  theo xu hng ton cu, vi cuc cch mng ang ngy cng n r trong th trng bn l mang tn nhn

  hng ring.

  in hnh nh Big C, Co.opmart hay Metro, cc siu th ln c vn u t trong hay ngoi nc u ln

  lt tung ra th trng nhng nhn hng ring nhm p ng nhu cu mua sm ca ngi tiu dng, cng

  nh a dng ha danh mc hng bn ca mnh.

  Theo Nin gim 2012 ca Hip hi cc nh sn xut nhn hng ring, cc nhn hng ring t mc tng

  trng doanh thu 5.1% v tng 23.6% th phn tnh theo n v bn ra vo nm 2011. Theo xu hng tiu

  dng tit kim ca th gii, ngi tiu dng Vit Nam cng bt u cn nhc la chn cc sn phm ca

  nhn hng ring cho nhu cu mua sm ca mnh.

  4

 • Copyright W&S Company Limited - 2012

  Theo kt qu kho st, Siu th hin l knh mua sm ph bin nht ti hai thnh ph H Ch Minh v H

  Ni, chim n 97.6%. T l ngi mua sm thng xuyn ti ch chim t l thp hn, vi 82.8%.

  Nhng ngi tham gia kho st cho bit mc i siu th trung bnh l khong 1 ln/ tun.

  Trong cc i tng thng i siu th v bit n nhn hng ring th:

  81.0% i tng bit n nhn hng ring v c mua s dng.

  19.0% cc i tng c bit n nhn hng ring nhng khng mua s dng.

  Hn mt na ngi c nghin cu thnh thong mua cc sn phm l nhn hng ring ti siu th v s

  dng.

  Nhn hng ring ti siu th Big C c t l nhn bit cao nht, vi tng nhn bit t n 97.4%. y l

  kt qu ht sc kh quan cho cc nhn hng ring ca Big C v theo l thuyt, nhn bit trn 90% c

  nh gi l rt tt.

  5

  2. Tm tt kt qu kho st

 • Copyright W&S Company Limited - 2012

  Theo m hnh phn tch nhn t, kt qu thu c 2 nhm khch hng c trng:

  Nhm 1: Nhm quan tm gi c v mu m

  Nhm 2: Nhm quan tm qung co v cht lng sn phm.

  Nhng ngi tham gia kho st cho bit cha thc s tin tng vo cc yu t ca sn phm mang nhn

  hng ring.

  C hn 80% ngi tiu dng tham gia kho st u tin s dng nhn hng ring v cc sn phm ny c

  gi r hn sn phm cng loi. L do th hai l V mun dng th (59.9%).

  Khi c hi v vic la chn cc sn phm mang nhn hng ring, sn phm c tin tng nhiu nht l

  Bnh m (62.3%), tip n l Thc phm ti sng (41.7%), Bt git (38.9%), Thc phm ng lnh

  (37.7%)

  6

  2. Tm tt kt qu kho st

 • 3. Bo co chi tit

  7

 • 8

  A IM MUA SM HNG HA

 • 9

  C tt c 373 p vin ti hai thnh ph H Ni v H Ch Minh c hi v ni mua sm thng xuyn ca

  h, v 305 ngi cho bit h c i siu th trong 3 thng gn y (chim 97.6%).

  Bn cnh knh phn phi truyn thng l ch, ngi tiu dng c kho st ngy cng quan tm n cc

  knh hin i nh: siu th, siu th in my, trung tm thng mi

  Siu

  th

  97.6%

  Ch

  82.8%

  3.1 a im mua sm hng ha

  33.2%

  55.5%

  61.7%

  82.8%

  97.6%

  Ca hng tin li

  Trung tm thng mi

  Siu th in my

  Ch

  Siu th

 • Copyright W&S Company Limited - 2012

  N = 305, p vin c i siu th trong vng 3 thng gn y

  1 ln/ tun l mc thng xuyn i siu th

  ca 305 ngi tham gia kho st.

  N c mc mua sm ti siu th thng xuyn

  hn vi 2 3 ln/ tun. Trong khi , Nam ch i

  khong 2 3 ln / thng.

  Ngi dn ti Tp. H Ch Minh thng i mua

  sm ti siu th khong 1 ln /tun. Ngc li,

  NTD ti khu vc H Ni c mc i thng

  xuyn hn, t 2 3 ln / tun.

  3.2 Mc thng xuyn i siu th

  4.3%

  11.5%

  26.6% 28.2%

  23.0%

  6.6%

  Mi ngy 4-6 ln /

  tun

  2-3 ln /

  tun

  1 ln / tun 2-3 ln /

  thng

  1 ln /

  thng

  34.0% 33.3%

  Mi ngy 4-6 ln /

  tun

  2-3 ln /

  tun

  1 ln / tun 2-3 ln /

  thng

  1 ln /

  thng

  H Ch Minh H Ni

  27.0% 29.9%

  Mi ngy 4-6 ln /

  tun

  2-3 ln /

  tun

  1 ln / tun 2-3 ln /

  thng

  1 ln /

  thng

  Nam N

  10

 • Copyright W&S Company Limited - 2012 11

  29.4% 30.6%

  33.3%

  40.0%

  Mi ngy 4-6 ln /

  tun

  2-3 ln /

  tun

  1 ln / tun 2-3 ln /

  thng

  1 ln / thng

  19-22 tui 23-29 tui 30-39 tui Trn 40 tui

  31.1%

  28.6%

  26.2%

  Mi ngy 4-6 ln /

  tun

  2-3 ln /

  tun

  1 ln / tun 2-3 ln /

  thng

  1 ln /

  thng

  Di 7.000.000 VND 7.000.000-15.000.000 VND

  Trn 15.000.000 VND

  Vi cc nhm tui khc nhau, mc thng xuyn i siu th cng khc nhau. tui t 40 tui tr ln

  c tn sut i siu th cao hn cc nhm tui cn li (4 - 6 ln / tun). Cc nhm tui t 19 n 39 i siu

  th dao ng t 2 - 3 ln / thng n 2 - 3 ln / tun.

  Mc thu nhp gia nh t di 7 triu thng i siu th t 1 ln / tun. Trong khi , nhm thu nhp trn

  7 triu c thng mua sm ti siu th khong 2 - 3 ln / tun.

  3.2 Mc thng xuyn i siu th

 • Copyright W&S Company Limited - 2012 12

  NHN BIT NHN HNG RING SIU TH

 • Trong 373 ngi tham gia kho st c n 305 ngi c bit n nhn hng ring (81.8%).

  Trong nhm bit sn phm mang nhn hng ring th c n 81.0% c bit v s dng nhn hng ring.

  Trong , n gii bit v s dng nhn hng ring nhiu hn nam gii.

  13

  19.0% 81.0%

  C bit v cha tng s dng

  C bit v c s dng qua

  3.3 Ngun thng tin bit n

  39.6%

  60.4%

  C bit v s dng nhn hng ring

  Nam

  N

  N = 305 N = 247

 • Thnh thong l mc mua nhn rng ring ph bin nht ca ngi tiu dng (chim 47.4%).

  Nhm c thu nhp h gia nh di 15 triu ng thng Thnh thong mua cc sn phm ca nhn hng

  ring. Trong khi , nhm c mc thu nhp h gia nh trn 15 triu ng thng xuyn mua cc sn phm

  ny s dng.

  14

  3.4 Mc mua sn phm mang nhn hng ring

  4.4%

  8.2%

  11.7%

  39.7%

  42.4%

  48.9%

  55.9%

  49.4%

  39.4%

  Di 7 Triu

  T 7 - 15 triu

  Trn 15 triu

  Thnh thong Thng xuyn Rt thng xuyn

  8.5%

  44.1% 47.4%

  Rt thng

  xuyn

  Thng

  xuyn

  Thnh thong

 • Cc sn phm nhn hng ring ca siu th Big C c NTD nhn bit tt nht so vi cc siu th khc.

  Trong , WOW l nhn hng ring c nhn bit u tin v tip theo cao nht.

  Siu th Co.opmart c tng nhn bit tt th hai vi nhn hng ring cng tn l Co.opmart. ng th 3

  l sn phm mang tn Aro ca siu th Metro.

  15

  3.5 Mc nhn bit v cc nhn hng ring siu th

  1.3%

  0.3%

  0.0%

  6.9%

  14.4%

  44.9%

  Khc

  Vinatexmart

  Lotte Mart

  Metro

  Co.opmart

  Big C

  2.6%

  0.7%

  1.0%

  8.5%

  13.8%

  26.6

  %

  4.9%

  11.1%

  43.0%

  34.4%

  66.2%

  97.4%

  Nhn bit u tin Nhn bit tip theo Tng nhn bit

 • Copyright W&S Company Limited - 2012 16

  S DNG NHN HNG RING SIU TH

 • a s ngi tiu dng mua v s dng nhn hng ring v Gi r (81.8%) v Mun dng th (59.9%).

  17

  4.9%

  7.3%

  8.1%

  9.3%

  11.3%

  12.1%

  16.6%

  18.2%

  28.7%

  36.8%

  38.9%

  59.9%

  81.8%

  Mua thay th sn phm thng hay

  mua

  Qung co rng ri

  Mu m p

  V tr trng by hp l

  Chng loi hng phong ph d la

  chn

  Nhiu ngi s dng nn s dng theo

  Nhn vin bn hng gii thiu

  By bn qu nhiu

  c tng km, khuyn mi hp dn

  Nhn hng ca siu th nn tin cy

  Sn phm c cht lng

  Mun dng th

  Gi r hn

  3.6 L do mua s dng Theo gii tnh

  Gi r hn (80.2%)

  Mun dng th (63.0%)

  c tng km, khuyn mi

  hp dn (50.6%)

  Gi r hn (79.2%)

  Mun dng th (62.3%)

  Nhn hng ca siu th nn

  tin cy (50.9%)

 • 19-22

  19 - 22 tui

  V gi r

  V mun dng th

  V nhn hng ca siu th nn tin cy

  V c tng km, khuyn mi hp dn

  23 - 29 tui

  V gi r

  V mun dng th

  30 - 39 tui

  V gi r

  V nhn hng ca siu th nn tin cy

  Trn 40 tui

  V nhn hng ca siu th nn tin cy

  V c tng km, khuyn mi hp dn

  V sn phm c cht lng

  3.6 L do mua s dng Theo tui

  18

 • 19

  1. Gi c

  2. Nhiu khuyn mi hp dn

  3. Sn phm tin cy

  4. Mu m p

  Nhm 1

  1. Qung co nhiu

  2. An ton v sinh thc phm

  3. c by bn rng r

  4. Sn phm a dng

  5. Hng cht lng

  Nhm 2

  3.2

  3.41

  3.43

  3.48

  3.49

  3.59

  3.73

  3.77

  3.82

  3.82

  Sn phm tin cy

  An ton v sinh thc phm

  Hng cht lng

  c by bn rng ri

  M