8
5ULIT 1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 September 2011 2H jam YAYASAh PERAK JABATAN PELAJARAM PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Ml PERAK TAHUN 2011 BAHASA MELAYU KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA 1. Kertas soalan ini mengandungi empat soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawapan bagi Soalan 2(b), Soalan 2(c), Soalan 2(d) dan Soalan 4 berdasarkan teles Komponen Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5. 4. Jawapan boleh dilulis dalam tulisan Rumi atau Jawi. Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak. 1103/2 [Lihat sebelah SULIT Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di ...Bahasa Melayu Kertas 2 September 2011 2H jam YAYASAh PERAK JABATAN PELAJARAM PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Ml PERAK TAHUN 2011 BAHASA MELAYU

  • Upload
    others

  • View
    25

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dapatkan Skema di ...Bahasa Melayu Kertas 2 September 2011 2H jam YAYASAh PERAK JABATAN PELAJARAM PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Ml PERAK TAHUN 2011 BAHASA MELAYU

5ULIT

1103/2

Bahasa

MelayuKertas 2

September2011

2H jamYAYASAh PERAK

JABATAN PELAJARAM PERAK

PEPERIKSAAN PERCUBAAN

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Ml PERAK TAHUN 2011

BAHASA MELAYU

KERTAS 2

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

1. Kertas soalan ini mengandungi empat soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Jawapan bagi Soalan 2(b), Soalan 2(c), Soalan 2(d) dan Soalan 4 berdasarkan telesKomponen Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5.

4. Jawapan boleh dilulis dalam tulisan Rumi atau Jawi.

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak.

1103/2 [Lihat sebelahSULIT

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 2: Dapatkan Skema di ...Bahasa Melayu Kertas 2 September 2011 2H jam YAYASAh PERAK JABATAN PELAJARAM PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Ml PERAK TAHUN 2011 BAHASA MELAYU

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 3: Dapatkan Skema di ...Bahasa Melayu Kertas 2 September 2011 2H jam YAYASAh PERAK JABATAN PELAJARAM PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Ml PERAK TAHUN 2011 BAHASA MELAYU

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 4: Dapatkan Skema di ...Bahasa Melayu Kertas 2 September 2011 2H jam YAYASAh PERAK JABATAN PELAJARAM PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Ml PERAK TAHUN 2011 BAHASA MELAYU

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 5: Dapatkan Skema di ...Bahasa Melayu Kertas 2 September 2011 2H jam YAYASAh PERAK JABATAN PELAJARAM PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Ml PERAK TAHUN 2011 BAHASA MELAYU

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 6: Dapatkan Skema di ...Bahasa Melayu Kertas 2 September 2011 2H jam YAYASAh PERAK JABATAN PELAJARAM PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Ml PERAK TAHUN 2011 BAHASA MELAYU

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 7: Dapatkan Skema di ...Bahasa Melayu Kertas 2 September 2011 2H jam YAYASAh PERAK JABATAN PELAJARAM PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Ml PERAK TAHUN 2011 BAHASA MELAYU

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 8: Dapatkan Skema di ...Bahasa Melayu Kertas 2 September 2011 2H jam YAYASAh PERAK JABATAN PELAJARAM PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Ml PERAK TAHUN 2011 BAHASA MELAYU

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com