of 43 /43
BAHASA MELAYU November/Disember 2006

BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

BAHASA MELAYU

November/Disember 2006

Page 2: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

ISI KANDUNGAN

Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu 3A

Page 3: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

PENGENALAN

Apakah dikir? Irama yang berulang-ulang Perulangan suku kata

Sangat membantu dalam pembelajaran bahasa Boleh melibatkan kanak-kanak daripada pelbagai peringkat

umur Boleh sentiasa diulang, banyak memberikan peluang untuk

kanak-kanak berlatih bertutur dengan tepat

(Sonja Dunn, 1999)

Page 4: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

PENGENALAN

Kurangnya kawalan terhadap irama (rhythm) merupakan halangan yang amat ketara terhadap kepetahan dan kefahaman pada setiap tahap pembelajaran

Penguasaan irama dianggap sebagai kekunci kepada penguasaan bahasa.

(Adams C., 1979)

Page 5: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

OBJEKTIF

● Mendengar dan menyatakan apa yang didengar

● Bertutur dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila

● Membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan murid

● Menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul

Page 6: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

SUKATAN PELAJARANE-THEMES BAHASA MELAYU

1A 1B

Huruf-huruf A – ZPerkataan dengan permulaan huruf A-ZDikir

Perbendaharaan kata bertemaGabungan huruf KVNombor 1-10Dikir

Page 7: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

2A 2B

Huruf-huruf A – ZPerkataan dengan permulaan huruf A-ZGabungan huruf KV Pertuturan bertatasusilaNombor 1-10

Perbendaharaan kata bertemaPuisi bertema Pertuturan bertatasusilaGabungan huruf KVKNombor 11-20Tatabahasa

SUKATAN PELAJARANE-THEMES BAHASA MELAYU

Page 8: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

3A 3B

Perbendaharaan kata bertemaPuisi/lagu bertema Pertuturan bertatasusilaSuku kata terbuka “ng” “ny”Gabungan huruf KVKTatabahasa

Perbendaharaan kata bertemaPuisi/lagu bertema Pertuturan bertatasusilaSuku kata tertutup “ng” Gabungan huruf KVKBunyi diftongBunyi bertindihTatabahasa

SUKATAN PELAJARANE-THEMES BAHASA MELAYU

Page 9: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

BAHASA MELAYU 1A Membaca

Menyatakan nama huruf Membunyikan huruf Mengenal perkataan

Menulis Mengenal bentuk huruf Koordinasi mata dan tangan yang betul

Bertutur Dikir

Page 10: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

BUNYI HURUF

a b c d e è f

g h i j k l

m

Page 11: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

BUNYI HURUF n o p q r s t

u v w x y z

Page 12: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

1A: BENTUK HURUF

Aktiviti (1) Tunjukkan gambar objek (software) yang

menyerupai bentuk huruf yang hendak diperkenalkan. (A)

Kanak-kanak membina bentuk huruf daripada anggota badan, surat khabar, dll.

Page 13: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

1A: BENTUK HURUF

Aktiviti (2) Ulang pelajaran lepas dengan ringkas. Tunjukkan patung huruf. Kanak-kanak menyentuh. Kanak-kanak mencari huruf dengan mata

tertutup.

Page 14: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

1A: NAMA HURUF

Aktiviti (1) Sediakan beberapa kad huruf yang berlainan. Imbas kad. Kanak-kanak hanya memberi respon kepada

huruf tertentu.

Page 15: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

1A: NAMA HURUF

Aktiviti (2) Kanak-kanak berpasangan. Guru tunjuk kad huruf (tanpa bercakap). Kanak-kanak memberitahu pasangannya huruf

yang ditunjukkan. Pasangannya mencari huruf daripada kad.

Page 16: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

1A: BUNYI HURUF

Aktiviti (1) Kanak-kanak bernyanyi (lagu fonik) Tunjukkan pergerakan

Aktiviti (2) Sertakan kad huruf semasa nyanyian Hentikan nyanyian daripada sistem bermultimedia

semasa bunyi fonik.

Page 17: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

1A: BUNYI HURUF

Aktiviti (3) Tunjukkan beberapa kad huruf kecil. Guru membimbing kanak-kanak menyatakan

bunyi huruf. Guru sediakan beberapa set kad huruf kecil di

sekitar bilik darjah. Kanak-kanak mendapatkan huruf.

Page 18: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

1A: BUNYI HURUF

Aktiviti (4) Kanak-kanak menyatakan bunyi huruf apabila

ditunjukkan kad huruf.

Page 19: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

1A: MENGENAL PERKATAAN

Aktiviti (1) Tunjukkan gambar/objek, nyatakan perkataan

Apakah ini?

Apakah ini?

Ini bola.

Page 20: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

1A: MENGENAL PERKATAAN

Aktiviti (2) Tunjukkan gambar kemudian perkataan.

Apakah ini?

Apakah ini?

Ini bola.

Page 21: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

1A: MENGENAL PERKATAAN

Aktiviti (3) Tunjukkan kad perkataan.

Siapa ada bola?

Siapa ada bola?

Saya ada bola.

Kanak-kanak bermain “passing the parcel” menggunakan ayat-ayat tersebut.

Page 22: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

1A: MENGENAL PERKATAAN

Tambahan

Di mana?

Di mana?

Bola di mana?

Di sini.

Di sini.

Bola di sini.

Page 23: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

1A: DIKIR

Tuliskan serangkap dikir beraksi di bawah tema “Kelas saya” atau “Barang saya”.

Page 24: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

BAHASA MELAYU 2A Membaca

Mengenal perkataan Membunyikan suku kata

Menulis Menulis huruf dengan tepat

Bertutur Dikir Pertuturan bertatasusila

Mengira Mengira dan mengenal perkataan

Page 25: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

2A: MENGENAL PERKATAAN

Passing the parcel Soal dan jawab

Page 26: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

2A: SUKU KATA

Aktiviti 1 Tunjukkan kad suku kata 3 suku kata bagi satu waktu pelajaran Kaitkan setiap suku kata dengan aksi yang

sesuai.

Page 27: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

2A: SUKU KATA

Aktiviti 2 Permainan ‘angin bertiup’

Angin angin bertiup

Tiup siapa? Tiup siapa?

Tiup ……….

Page 28: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

Aktiviti 3

Dadu siapa?

Dadu siapa?

Dadu saya.

Da da da

Du du du

Dadu saya.

2A: SUKU KATA

Page 29: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

2A: MENULIS

Menulis huruf dengan tepat Kanak-kanak bergerak mengikut pergerakan

guru. Paparkan penulisan huruf melalui sistem

bermultimedia. *Kanak-kanak berlatih menulis di udara. Uji ketepatan penulisan di papan hitam.

Page 30: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

2A: MENULIS

3 kategori bentuk huruf

Page 31: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

2A: BERTUTUR

Berdikir Restoran oh restoran,Makan di restoran.Ada nasi, ada bihun,Mm…, sedap sekali!

Restoran oh restoran,Makan di restoran,Ada ikan ada udang,Mm…, sedap sekali!

Page 32: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

2A: MENGIRA

Bahan: cip bergambar.

Apakah ini? Apakah ini?

Ini nombor 5.

5 meja, 5 meja, saya ada 5 meja.

*Tukar ‘meja’ kepada perkataan mengikut gambar

Page 33: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

2A: MENGIRA

Permainan nombor Permainan “Salim kata” Contoh:

Salim kata tepuk tangan 2 kali. Salim kata tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 3 kali, dan seterusnya

Page 34: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

BAHASA MELAYU 3A Membaca

Mengenal perkataan Membunyikan suku kata

Bertutur Dikir Pertuturan bertatasusila Lagu

Tatabahasa

Page 35: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

3A: MENGENAL PERKATAAN

Penerokaan dalam bilik darjah. Bahan: 2 set kad imbasan Kad imbasan bergambar- papan hitam

Kad imbasan perkataan- objek-objek

Page 36: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

3A: SUKU KATA

Aktiviti 1 Tunjukkan 3 suku kata dengan pergerakan.

Page 37: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

3A: SUKU KATA

Aktiviti 2 Bahan: beberapa set suku kata yang diajar Lekatkan di belakang kanak-kanak. Cari ahli kumpulan dengan suku kata yang sama. Bacakan suku kata.

Page 38: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

3A: SUKU KATA

Aktiviti 3 Kanak-kanak diberikan kertas suku kata yang

berlainan. Guru menyebut satu perkataan. Kanak-kanak membentuk perkataan tersebut

dengan mencari pasangan yang betul.

Page 39: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

3A: DIKIR

Dua tangan Tepuk tepuk

Dua jari Petik petik

Dua kakiLompat lompat

Dua mataKelip kelip

Page 40: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

3A: PERTUTURAN

Pertuturan bertatasusila

“Selamat pagi, cikgu.”

“Selamat pagi, Yani.”

Page 41: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

3A: TATABAHASA

Kata arah Bahan: meja dan buku. Guru meletakkan buku di atas

meja, berkata,

T: Di atas… di atas Guru meletakkan buku di bawah meja, berkata,

T: Bukan di atas… bukan di atas

(menggeleng kepala) Guru meletakkan buku di atas meja semula, berkata,

T: Di atas… di atas (mengangguk kepala) Ulang aktiviti bagi ‘di bawah’ dan ‘di tepi’.

Page 42: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

ELEMEN TAMBAHAN Lagu 1

Angkat tangan kananAngkat tangan kiriHentak kaki cepatGeleng-geleng kepala

Gerakkan jariRapatkan lututNaikkan siku Mari kita menari

Mari kita bergembira *3 Setiap masa

Page 43: BAHASA MELAYU November/Disember 2006. ISI KANDUNGAN Pengenalan kepada dikir Objektif Sukatan pelajaran Bahasa Melayu 1A Bahasa Melayu 2A Bahasa Melayu

ELEMEN TAMBAHAN 1A:

Pantun dua kerat Dikir Lagu

2A: Pantun empat kerat Dikir Lagu

3A Dikir Lagu