Bahasa Melayu : Kebudayaan Melayu

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/9/2019 Bahasa Melayu : Kebudayaan Melayu

  1/12

  KEBUDAYAAN MELAYU

  TAKRIF

  CARA HIDUP KUMPULAN MANUSIA ATAU MASYARAKAT

  ORANG MELAYU

  SOSIOLOGI

  CARA HIDUP YANG MENJADI KEPUNYAAN BERSAMA

  KALANGAN ORANG MELAYU

 • 8/9/2019 Bahasa Melayu : Kebudayaan Melayu

  2/12

  KONSEP BUDAYA

  BAHASA INGGERIS DI SEBUT SEBAGAI CULTURE

  CARA HIDUP MANUSIA

  ETIMOLOGI PERKATAAN BUDAYA

  BUDI + DAYA = BUDAYA

  ASLI,PERTAMA,SEJATI DI

  PANDANG

  SEMPURNA,MENYENANG

  KAN ,DIMULIAKAN

  ERTI AKAL,JALAN

  FIKIRAN, CIPTAAN

  ATAU BIKINAN

  SEGALA PENGHASILAN

  MASYARAKAT MANUSIA

  , DALAM PELBAGAI

  BENTUK, SAMA ADA

  DAPAT DI LIHAT ATAU

  TIDAK

 • 8/9/2019 Bahasa Melayu : Kebudayaan Melayu

  3/12

  KONSEP YANG BERKAITAN DENGAN

  BUDAYA

  TAMADUN

  @PERADABAN

  KEMAJUAN

  FIKIRAN @ AKAL

  BUDI

  CARA BERFIKIR,

  BERKELAKUAN,BERTINGKAH LAKU

  DAN SEBAGAINYA

 • 8/9/2019 Bahasa Melayu : Kebudayaan Melayu

  4/12

  DALAM BAHASA INGGERIS, CULTURE

  BERASAL DARIPADA BAHASA LATIN , IAITU CULTURA

  BAHASA MANDARIN WEN HUA

  BAHASA ARAB THAQAFAH

  PERKATAAN CULTURE DITERJEMAHKAN DENGAN MAKSUD BUDAYA,SEDANGKAN KEBUDAYAAN IALAH TERJEMAHAN DARIPADACULTURAL.

  KEBUDAYAAN BERASAL DARIPADA PERKATAAN BUDDHAYAH

 • 8/9/2019 Bahasa Melayu : Kebudayaan Melayu

  5/12

  CIRI-CIRI

  KEBUDAYAAN

  BERSIFAT DINAMIK

  MENERIMA DAN

  MENOLAK UNSUR

  TERTENTU

 • 8/9/2019 Bahasa Melayu : Kebudayaan Melayu

  6/12

  BERSIFAT DINAMIK

  Perubahan kebudayaan selaras dengan

  perkembangan masyarakat

  Kebudayaan bersifat statik iaitu tidak

  mengalami sebarang perubahan

 • 8/9/2019 Bahasa Melayu : Kebudayaan Melayu

  7/12

  Gerak kuasa pertama ialah gerak kuasa yang

  menolak dan menentang perubahan

  Gerak kuasa kedua ialah gerak kuasa yang

  menarik kemasukan idea baru.

  MENERIMA DAN

  MENOLAK UNSURTERTENTU

 • 8/9/2019 Bahasa Melayu : Kebudayaan Melayu

  8/12

  Kebudayaan diwarisi dari generasi ke generasi.

  Contoh : Adat perkahwinan yang diwarisi oleh

  nenek moyang seperti malam berinai, khatam

  quran dan bersanding.

  KEBUDAYAANDIWARISI

 • 8/9/2019 Bahasa Melayu : Kebudayaan Melayu

  9/12

  Sama ada dalam bentuk seni bina, peralatan

  dan budaya bukan kebendaan seperti

  kepercayaan, adat resam dan pantang larang.

  Contoh : Seni bina rumah dahulunya dalam

  bentuk sederhana, setelah adakesinambungan muncul rumah yang berbagai

  bentuk.

  PROSES

  KESINAMBUNGAN

 • 8/9/2019 Bahasa Melayu : Kebudayaan Melayu

  10/12

  FUNGSI KEBUDAYAAN

  MERAPATKAN JURANG ANTARA KAUM.

  MEWUJUDKAN SATU KESATUAN DAN

  KESELARASAN.

  MENANAM NILAI-NILAI KEBANGSAAN.

  MENJADI AMALAN PADA PERINGKAT

  RASMI DAN TERTINGGI.

 • 8/9/2019 Bahasa Melayu : Kebudayaan Melayu

  11/12

  JENIS DAN BENTUK KEBUDAYAAN

  Tegahan daripada

  melakukan

  sesuatu

  sistem nilai yang

  erhubung cara-cara

  berfikir, pegangan hidup

  serta amalan sesbuah

  masyarakat

  Sesuatu yg diyakini

  dan dipercayai

  Berkait rapat

  dengan agama Islam

  Nilai individu

  Nilai keluarga

  Nilai Masyarakat

  Nilai

  &Etika

  Kepercayaan

  Pantang

  Larang

  Adat

  istiadat

 • 8/9/2019 Bahasa Melayu : Kebudayaan Melayu

  12/12

  Peralatan permainan

  Sebagai alat hiburan, alat merapatkan silaturahim

  Gasing, wau, batu seremban

  Peralatan senjata

  Dipelihara sebagai alat keseniaan Melayu

  Sebagai alat pertahanan dan alat penyembelihan

  Pakaian

  Identiti pakaian yang tersendiri bagi melambangkan nilaibudaya

  Direka bersesuaian dengan adat istiadat

  Pakaian raja dibuat dari sutera yang bermutu

  Baju kurung, Baju melayu, Kebaya