26
DEPARTMENT OF MALAY (DOM) JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk Komunikasi Antarabangsa Malay for International Communication (MLCOM)

JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

  • Upload
    others

  • View
    47

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

DEPARTMENT OF MALAY (DOM)

JABATAN BAHASA MELAYU

Program Bahasa Melayu untuk Komunikasi Antarabangsa

Malay for International Communication (MLCOM)

Page 2: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

PENGENALAN

• Ditubuhkan pada lima tahun yang lalu (2014)• Terdapat tujuh orang pensyarah tetap sebagai tenaga

pengajar (MLCOM), iaitu Prof Madya Dr. Faridah bintiNazir (Ketua Jabatan), Dr Mohamad Zuber bin Ismail,Dr Arina binti Johari, Encik Ismail bin Jaafar, DrJulaina binti Nopiah, Dr Nurul Jamilah binti Rosly,Dr Nora’ Azian binti Nahar dan Dr Suhaizi binSuhaimi.

• Terdapat seorang tenaga pengajar sambilan, iaituPuan Norliza binti Omar

Page 3: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

TENAGA PENGAJAR MLCOM

Page 4: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

BIDANG LINGUISTIK DAN SOSIOLINGUISTIK

PROF MADYA DR FARIDAH BINTI NAZIRKETUA JABATAN

Page 5: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

DR MOHAMAD ZUBER BIN ISMAIL

BIDANG SASTERA

Page 6: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

DR ARINA BINTI JOHARI

BIDANG PRAGMATIK

Page 7: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

ENCIK ISMAIL BIN JAAFAR

BIDANG TERJEMAHAN

Page 8: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

BIDANG SEMANTIK

DR JULAINA BINTI NOPIAH

Page 9: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

DR MOHAMAD SUHAIZI BIN SUHAIMI

BIDANG LINGUISTIK DAN KOMUNIKASI

Page 10: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

DR NURUL JAMILAH BINTI ROSLY

BIDANG LINGUISTIK DAN KOMUNIKASI

Page 11: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

DR NORA’ AZIAN BINTI NAHAR

BIDANG LINGUISTIK DAN KOMUNIKASI

Page 12: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

PUAN NORLIZA BINTI OMAR

BIDANG KOMUNIKASI DIGITAL DAN KEUSAHAWANAN

Page 13: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

SUBJEK YANG DITAWARKAN

KOD SUBJEK NAMA SUBJEKBMCO 1101 PENGENALAN KEPADA KOMUNIKASI

ANTARABANGSABMCO 1102 PENGENALAN KEPADA SASTERA DUNIABMCO 1103 PENGENALAN KEPADA LINGUISTIKBMCO 1104 BAHASA MELAYU UNTUK PENULISAN

AKADEMIKBMCO 1105 KOMUNIKASI KHALAYAK DAN PENGUCAPAN

AWAMBMCO 1106 KOMUNIKASI PENULISAN 1BMCO 1107 PENGENALAN KEPADA KEUSAHAWANANBMCO 2101 KOMUNIKASI ANTARA BUDAYABMCO 2102 SOSIOLINGUISTIKBMCO 2103 ANALISIS KEKHILAFAN BAHASABMCO 2104 PERHUBUNGAN ANTARABANGSABMCO 2105 MORFOLOGI DAN SINTAKSISBMCO 2106 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYUBMCO 2107 PRAGMATIK DAN WACANA

KOD SUBJEK NAMA SUBJEKBMCO 2999 KAEDAH PENYELIDIKANBMCO 3101 SEMANTIK DAN LEKSIKOLOGIBMCO 3102 KESANTUNAN BERBAHASABMCO 3103 KOMUNIKASI PENULISAN 2BMCO 3104 BAHASA DAN SASTERA DALAM MEDIABMCO 3105 MEDIA DIGITAL DAN KOMUNIKASIBMCO 3106 KRITIKAN DALAM SASTERABMCO 3109 LATIHAN INDUSTRIBMCO 4101 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASIBMCO 4102 BAHASA DAN MASYARAKATBMCO 4103 ETIKA SOSIAL, PROTOKOL DAN KOMUNIKASIBMCO 4104 KOMUNIKASI KORPORATBMCO 4105 KOMUNIKASI PENGANTARAAN KOMPUTERBMCO 4106 TERJEMAHANBMCO 4999 PROJEK TAHUN AKHIR

Page 14: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

LALUAN KERJAYA

PEGAWAI PENTADBIR

DIPLOMATIK PEGAWAI PENTADBIR

UMUM

EDITOR

WARTAWAN

PENGACARA

PENSYARAH

GURU SEKOLA

H

PENTERJEMAH/TUKANG ALIH

BAHASA

SETIAUSAHA

PENULIS

GURU BAHASA MELAYU

IPTA

Page 15: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

PROGRAM DAN AKTIVITI MLCOM

Page 16: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

KARNIVAL KESIHATAN HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH

29 MAC 2018

Page 17: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

KEM KEPIMPINAN DI SEKOLAH RENDAH PARIT BAKAR TENGAH, MUAR

28 APRIL 2018

Page 18: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

KEM MOTIVASI3-4 MEI 2018

Page 19: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

NIHONGO PARTNERS MALAY IMMERSION PROGRAMME

15-18 JANUARI 2019

Page 20: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS, PUSTAKAWAN, KETUA KELAS DAN PENOLONG

KETUA KELAS 12 JANUARI 2019 DI SK PARITKEROMA DARAT, MUAR DAN 19 JANUARI 2019

DI SK PARIT BAKAR TENGAH MUAR

Page 21: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

PROGRAM JELAJAH BAHASA TELUSURI BUDAYA20-24 MAC 2019 DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KOTA MALANG INDONESIA

Page 22: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

GAMBAR-GAMBAR PROGRAM JELAJAH BAHASA TELUSURI BUDAYA

Lawatan ke Panti AsuhanMuhammadiyah, KotaMalang, Indonesia

Lawatan ke Panti AsuhanMuhammadiyah, KotaMalang, Indonesia

Lawatan ke SMA Negeri 3,Kota Malang Indonesia

Page 23: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR-BRUNEI-TURKI

• Terlibat aktif dalam program pertukaran pelajar.

Page 24: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

PERTUKARAN PELAJAR KE UNIVERSITASAIRLANGGA INDONESIA JANUARI-JUN 2019

Page 25: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

PERANCANGAN AKTIVITI AKANDATANG

• Lawatan ke RTM, Astro• Program ke Homestay, Lonek, Negeri Sembilan (Kursus Kaedah Penyelidikan

Bahasa Melayu)• Lawatan ke Parlimen Kuala Lumpur (Kursus BM Kerjaya Sains Sosial)• Lawatan Ke Institut Terjemahan Kuala Lumpur (Kursus BM Kerjaya Sains Sosial)• Program Khidmat Masyarakat• Program Mobiliti ke universiti luar negara yang menawarkan kursus Bahasa

Melayu

Page 26: JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

Yang Kurik Itu Kundi,Yang Merah Itu Saga,Yang Cantik Itu Budi,

Yang Indah Itu Bahasa.