of 26 /26
DEPARTMENT OF MALAY (DOM) JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk Komunikasi Antarabangsa Malay for International Communication (MLCOM)

JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

  • Author
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of JABATAN BAHASA MELAYU Program Bahasa Melayu untuk

“OFFICE OF MLCOM”Malay for International Communication (MLCOM)
PENGENALAN
• Ditubuhkan pada lima tahun yang lalu (2014) • Terdapat tujuh orang pensyarah tetap sebagai tenaga
pengajar (MLCOM), iaitu Prof Madya Dr. Faridah binti Nazir (Ketua Jabatan), Dr Mohamad Zuber bin Ismail, Dr Arina binti Johari, Encik Ismail bin Jaafar, Dr Julaina binti Nopiah, Dr Nurul Jamilah binti Rosly, Dr Nora’ Azian binti Nahar dan Dr Suhaizi bin Suhaimi.
• Terdapat seorang tenaga pengajar sambilan, iaitu Puan Norliza binti Omar
TENAGA PENGAJAR MLCOM
DR MOHAMAD ZUBER BIN ISMAIL
BIDANG SASTERA
BIDANG LINGUISTIK DAN KOMUNIKASI
BIDANG LINGUISTIK DAN KOMUNIKASI
BIDANG LINGUISTIK DAN KOMUNIKASI
PUAN NORLIZA BINTI OMAR
SUBJEK YANG DITAWARKAN
ANTARABANGSA BMCO 1102 PENGENALAN KEPADA SASTERA DUNIA BMCO 1103 PENGENALAN KEPADA LINGUISTIK BMCO 1104 BAHASA MELAYU UNTUK PENULISAN
AKADEMIK BMCO 1105 KOMUNIKASI KHALAYAK DAN PENGUCAPAN
AWAM BMCO 1106 KOMUNIKASI PENULISAN 1 BMCO 1107 PENGENALAN KEPADA KEUSAHAWANAN BMCO 2101 KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA BMCO 2102 SOSIOLINGUISTIK BMCO 2103 ANALISIS KEKHILAFAN BAHASA BMCO 2104 PERHUBUNGAN ANTARABANGSA BMCO 2105 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BMCO 2106 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU BMCO 2107 PRAGMATIK DAN WACANA
KOD SUBJEK NAMA SUBJEK BMCO 2999 KAEDAH PENYELIDIKAN BMCO 3101 SEMANTIK DAN LEKSIKOLOGI BMCO 3102 KESANTUNAN BERBAHASA BMCO 3103 KOMUNIKASI PENULISAN 2 BMCO 3104 BAHASA DAN SASTERA DALAM MEDIA BMCO 3105 MEDIA DIGITAL DAN KOMUNIKASI BMCO 3106 KRITIKAN DALAM SASTERA BMCO 3109 LATIHAN INDUSTRI BMCO 4101 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI BMCO 4102 BAHASA DAN MASYARAKAT BMCO 4103 ETIKA SOSIAL, PROTOKOL DAN KOMUNIKASI BMCO 4104 KOMUNIKASI KORPORAT BMCO 4105 KOMUNIKASI PENGANTARAAN KOMPUTER BMCO 4106 TERJEMAHAN BMCO 4999 PROJEK TAHUN AKHIR
LALUAN KERJAYA
PEGAWAI PENTADBIR
29 MAC 2018
28 APRIL 2018
15-18 JANUARI 2019
KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS, PUSTAKAWAN, KETUA KELAS DAN PENOLONG
KETUA KELAS 12 JANUARI 2019 DI SK PARIT KEROMA DARAT, MUAR DAN 19 JANUARI 2019
DI SK PARIT BAKAR TENGAH MUAR
PROGRAM JELAJAH BAHASA TELUSURI BUDAYA 20-24 MAC 2019 DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
KOTA MALANG INDONESIA
Lawatan ke Panti Asuhan Muhammadiyah, Kota Malang, Indonesia
Lawatan ke Panti Asuhan Muhammadiyah, Kota Malang, Indonesia
Lawatan ke SMA Negeri 3, Kota Malang Indonesia
PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR -BRUNEI -TURKI
• Terlibat aktif dalam program pertukaran pelajar.
PERTUKARAN PELAJAR KE UNIVERSITAS AIRLANGGA INDONESIA JANUARI-JUN 2019
PERANCANGAN AKTIVITI AKAN DATANG
• Lawatan ke RTM, Astro • Program ke Homestay, Lonek, Negeri Sembilan (Kursus Kaedah Penyelidikan
Bahasa Melayu) • Lawatan ke Parlimen Kuala Lumpur (Kursus BM Kerjaya Sains Sosial) • Lawatan Ke Institut Terjemahan Kuala Lumpur (Kursus BM Kerjaya Sains Sosial) • Program Khidmat Masyarakat • Program Mobiliti ke universiti luar negara yang menawarkan kursus Bahasa
Melayu
Yang Kurik Itu Kundi, Yang Merah Itu Saga, Yang Cantik Itu Budi,
Yang Indah Itu Bahasa.
Dr MOHAMAD ZUBER BIN ISMAIL
Dr ARINA BINTI JOHARI
ENCIK ISMAIL BIN JAAFAR
DR JULAINA BINTI NOPIAH
Puan norliza binti omar
KARNIVAL KESIHATAN HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH 29 MAC 2018
KEM KEPIMPINAN DI SEKOLAH RENDAH PARIT BAKAR TENGAH, MUAR 28 APRIL 2018
KEM MOTIVASI3-4 MEI 2018
Nihongo Partners Malay Immersion Programme 15-18 Januari 2019
Kursus kepimpinan pengawas, pustakawan, ketua kelas dan penolong ketua kelas 12 januari 2019 di sk parit keroma darat, muar dan 19 januari 2019 di sk parit bakar tengah muar
Program Jelajah Bahasa Telusuri Budaya 20-24 Mac 2019 di Universitas Brawijaya Kota Malang Indonesia
Gambar-gambar Program Jelajah Bahasa Telusuri Budaya
PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR-Brunei-Turki
Pertukaran pelajar ke universitas airlangga Indonesia Januari-jun 2019
Perancangan aktiviti akan datang