of 48 /48
PENSYARAH : PN. SITI HAMIDAH BAHASA MELAYU

Bahasa Melayu- unsur asing dalam bahasa melayu sem 1

Embed Size (px)

Text of Bahasa Melayu- unsur asing dalam bahasa melayu sem 1

  • 1. PENSYARAH :PN. SITI HAMIDAHBAHASA MELAYU

2. NURUL IZZATULPG SITI SYAZWANIKAYLLY LOURDES JULIUSNICHOLSON RECHELLY MAJIANI NEECSONAHLI KUMPULAN 3. BAB 5UNSUR ASING DALAMBAHASA MELAYU5.1) LATAR BELAKANG PEMINJAMANBAHASA ASING5.2) BAHASA SUMBER PEMINJAMANBAHASASANSKRITBAHASA ARABBAHASA PARSIBAHASA DAERAHINDONESIABAHASA CINABAHASA TAMILBAHASAPORTUGISBAHASABELANDABAHASAINGGERIS 4. 5.1 LATAR BELAKANGPEMINJAMAN BAHASAMenerima pengaruh bahasa asing sejak zaman BahasaMelayu kuno lagi Abad ke7 - dipengaruhi oleh Bahasa SanskritBila agama Islam bertapak di Kepulauan Melayu menerimapengaruh Bahasa ArabBila bangsa Eropah datang menerima pengaruh bahasa-bahasaeropah Portugis Belanda Inggeris 5. Bahasa Melayu bersifat dinamik Mudah menerima pengaruh bahasa asingMembolehkan Bahasa Melayu terus hidup dan berkembang sejajardengan pengedaran zamanPeminjaman bahasa asing secara tidak langsung telah memperkayakosa kata Bahasa MelayuPeminjaman kata bahasa asing dilakukan melalui : Peminjaman terus- Dilakukan dengan menyesuaikan ejaan dan sebutansesuatu kata asing dengan sistem bahasa Melayu- Contohnya :- Character ~ karakter Peminjaman penterjemahan- Dilakukan dengan mengambil makna atau konsepperkataan asing itu, kemudian diberi padanannyadalam perkataan melayu- Contohnya :- Paper work ~ kertas kerja 6. Kelebihan peminjaman penterjemahan Mempertahankan ketulenan bahasa MelayuPeminjaman Terus perlu dilakukan apabila : Suatu perkataan bahasa asing itu tiada padananmakna dalam bahasa Melayu @ ; Kata terjemahan Melayunya tidak membawamakna dan konsep asal kata bahasa sumber 7. Sebab bahasa Melayu perlu meminjam perbendaharaan kata bahasaasing:i. Keperluan untuk menamakan sesuatu benda,konsep @fenomena baharu kerana bahasa melayu tidak mempunyaiperkataan yang sesuai untuk menjelaskan hal tersebutBenda,Konsep @ Fenomena Bahasa SumberSyurga dan negara Bahasa SanskritTaubat dan sabar Bahasa ArabNakhoda dan temasya Bahasa ParsiCamca dan gincu Bahasa CinaBola dan minggu Bahasa PortugisTelevisyen dan tender Bahasa Inggeris 8. ii. Perkataan bahasa Melayu tidak menepati maksud bahasa asingBahasa asing Bahasa melayuFungsi PerananOrganisasi PertubuhanDoktor TabibPolis Mata-mataiii. Sikap mengagungkan bahasa asing sehingga perkataan bahasaMelayu dianggap lapuk @ tidak bergayaBahasa inggeris Bahasa melayuStandard dan realiti Piawai dan kenyataan 9. iv. Kekerapan penggunaan perkataan asing yang lebih tinggiberbanding dengan penggunaan perkataan dalam bahasa melayusehingga menjadikan sesuatu perkataan dalam bahasa asing lebihmudah diingati dan difahamiBahasa Inggeris Bahasa MelayuPsikologi dan statistik Ilmu jiwa dan perangkaanv. Mengatasi masalah sinonimBahasa Arab Bahasa MelayuRiyak-sikap suka menonjol nonjolkanamalan yang baik supaya dipuji ,dipandang mulia @ salah satucara untuk mencari pangkat @namaSombong 10. Peminjaman bahasa biasanya berlaku kerana pertembunganbudaya, contohnya ; Perniagaan dan perdagangan Peperangan dan penjajahan politik Penghijrahan dan persahabatan Pendidikan dan penyebaran agama Unsur-unsur bahasa Melayu yang diambil oleh bahasa Melayu : Bunyi bahasa asing Sistem tulisan Imbuhan Kosa kata umum Istilah Peribahasa Struktur ayat 11. 5.2 BAHASA SUMBERPEMINJAMANBahasa-bahasa asing yang menjadi sumber pinjaman bahasa Melayu : Sanskrit Arab Parsi Bahasa daerah IndonesiaBahasa jawaBahasa sundaBahasa bajarBahasa minangkabau Cina Tamil Portugis Belanda Inggeris 12. BAHASA SANSKRIT Pengaruh bahasa Sanskrit berlaku pada zaman Bahasa Melayu Kuno pada abad ke-7hingga abad ke-13 Dibawa oleh pedagang India yang berdagang di Kepulauan Melayu Disebarkan oleh sami atau pendeta agama hindu dan buddha Pengaruh bahasa Sanskrit juga meresap ke dalam bahasa Melayu menerusi epik Hinduyang berjudul Ramayana dan Mahabharata. Penemuan 4 buah batu bersurat abad ke7 pada zaman kerajaan Melayu Srivijayamenjadi Bukti Konkrit pengaruh bahasa Sanskrit Tulisan Palava yang berasal daripada Skrip Grantha tercatat pada batu-batu bersurat Aspek-aspek bahasa melayu yang dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit : Kosa kata Imbuhan Sistem bunyi 13. Pengaruh Bahasa Sanskrit Terhadap Kosa KataBahasa MelayuBidang Contoh Kosa KataPemelajaran Bahasa,bicara,guru,kata,sastera,siswaSifat dan keadaan Cinta,dahaga,duka,merdu,mesra,setia,sukaTubuh manusia Bahu,hasta,kepala,lidah,nadi,sendiBarang perniagaan Guni,harga,harta,kasturi,kapas,suteraWaktu Dinihari,hari,masa,purnama,senja,tadiBarang leburan dan perhiasan Emas,mutiara,permata,raksa,suasa,timahPerkakas Gergaji,jala,keranda,kecapi,kendi,petiHubungan kekeluargaan Ayah,isteri,janda,saudara,saudari,suamiBunga dan tumbuhan Angsana,melati,melur,seroja,terataiNegara dan kebesaran raja Maharaja,mahkota,menteri,paduka,puteraAgama dan falsafah Dewa,dewata,dosa,neraka,pahala,puasaIstilah abstrak Asmara,bahaya,bencana,rahsia,usahaAlam semulajadi Angkasa,bumi,bayu,cahaya,suria,tanah 14. Imbuhan yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit melibatkan:Pengaruh Bahasa Sanskrit Terhadap Imbuhan Bahasa MelayuBentuk Imbuhan Imbuhan Maksud Contoh PerkataanAwalaneka- fungsi ekabahasa,ekafungsi,ekawarnadwi- dua dwibahasa,dwibulanan,dwifokusmaha- besar mahaguru,maharaja, mahasiswapra- sebelum pramerdeka,prasejarah,prasarjanaswa- sendiri swasta,swadaya,swalayan,swatenagatata- cara,kaedah tatabahasa,tataacara,tatatertibtuna- tidak mempunyai tunaanggota,tunakarya,tunatertibAkhiran-wanangkasawan,jutawan,hartawan,karyawan-man seniman,budiman-wati olahragawati,peragawati,seniwati-nita biduanita Imbuhan Awalan Imbuhan Akhiran 15. PengaruhBahasasanskritterhadapbunyibahasamelayu Bunyi bahasa Sanskrit yang dipinjam :/dw/ Dwibulanan/sw/ Swasta/sy/ syurga 16. BAHASA ARAB Pengaruh bahasa arab meresap ke dalam bahasa melayu dengan kedatanganIslam ke Alam Melayu 2 arah kemungkinan kedatangan Islam ke Kepulauan Melayu: Timur Merujuk kepada Negara China Menurut Syed Naquib Al-Attas pengembara Cina sudah ada penempatan orang Islam di SumateraTimur pada tahun 674M Kewujudan berpunca daripada kekacauan politik yang berlaku di chinapada zaman Raja Hi-Tsung Barat Merujuk kepada Tanah Arab @ dari Parsi dan India Terbukti melalui Hikayat Acheh yang menyatakan bahawa Islammemasuki Sumatera Utara kira-kira tahun 1112M Dengan kedatangan mubaligh Islam yang bernama Syeikh AbdullahArif 17. Sambungan Pertapakan Islam di Kepulauan Melayu menyebabkan proses pengislamanpenduduk berjalan dengan pesat Golongan yang giat mengislamkan penduduk tempatan: Pendakwah Alim ulama Pedagang islam Pihak pemerintah (golongan istana) juga memeluk agama Islam menyebabkanproses pengislaman berjalan dengan lancar dan mudah Proses pengislaman juga berlaku dalam institusi perkahwinan Proses pengislaman bukan sahaja mengubah kepercayaan dan agama penduduktetapi juga memberi kesan terhadap : Budya Sastera Bahasa Aspek bahasa melayu yang dipengaruhi Bahasa Arab : Tulisan Kosa kata Struktur ayat Bunyi Imbuhan 18. Pengaruh Bahasa Arab Terhadap Tulisan Bahasa MelayuTercipta aksara Jawi yang membolehkan orang menulis BahasaMelayuDikenali sebagai tulisan JawiSejenis tulisan yang menggunakan abjad Arab dan 6 abjadtambahan yang dicipta oleh orang melayu sendiriDitulis dari kanan ke kiriTidak mempunyai huruf besar @ huruf kecilBentuk huruf akan berubah apabila ditulis secara tunggal @berantai / bersambungKarya-karya sastera Melayu dan kitab-kitab yang berkaitandengan agama Islam dapat dihasilkan dalam bentuk tulisan denganadanya tulisan Jawi 19. Pengaruh Bahasa Arab Terhadap Kosa KataBahasa MelayuBidang Contoh Kosa KataAgamabaligh,doa,hadis,haji,imam,islam,kiblat,mufti,munafik,murtad,nabi,rasul,umrah,zakatIlmuahli,ayat,falsafah,hikayat,ilmu,jawab,khatam,kamus,sejarah,soal, tabib,takwim,tarikhPerasaan DanFikiranakal,faham,fikir,hajat,ikhlas,insaf,kabul,khuatir,maksud,mustahil,nafsu,nasihat,niat,yakinHukumanadil,batal,hakim,halal,haram,hukum,kadi,mahkamah,mansuh,sah,tertib,wajib,zalimAdatfitnah,hormat,karib,kaum,kerabat,maaf,maruah,nikah,salam,sedekah,tahniah,takziah,umatBenda DanKejadianakhirat,dunia,haiwan,insan,jubah,jasad,jubah,kubah,nur,roh,salji,wajah,wilayah,wujud 20. Pengaruh Bahasa Arab Terhadap Struktur AyatBahasa MelayuTerlihat menerusi penggunaan Ayat songsang Ayat pasif Akibat pengaruh bahasa Arab , berlakunya pendepanan katakerja atau menghasilkan ayat songsang Contohnya:Bahasa Melayu Biasa Akibat Pengaruh Bahasa Arabdia duduk di atas batu itu setelahmenghabiskan kerjanyaduduklah dia di atas batu itusetelah menghabiskan kerjanya 21. Pengaruh Bahasa Arab Terhadap Bunyi Bahasa MelayuBunyi Contoh Kata/dh/ dhaif, dharab,hadhirat,mudharat,haidh/dz/ dzahir, dzuhur, dzalim,adzab,lafadz,tahfidz/f/ fajar, fikir,daftar,kafir,arif ,takrif/gh/ ghaib, ghairah,loghat,maghrib,baligh,tabligh/kh/ khasiat, khidmat,akhbar,ikhlas,fasakh,tarikh/q/ qadar,qunut, iqamat,istiqamah,wuquf,buraq,siddiq/sy/ syarat, syiar,asyik,masyarakat,nusyuz/th/ thabit, thalatha,ithnin,mithal,bahath,hadath,hadith/z/ zikir, zuriat,bazir,khazanah,majaz,mumaiyiz 22. Pengaruh Bahasa Arab Terhadap Imbuhan Bahasa Melayu Bahasa Melayu meminjam 6 imbuhan akhiran bahasa arab , iaitu :ImbuhanAkhiranKegunaannya Contoh Kata-ah digunakan untuk membentuk kata nama perempuan hajah,muslimah,ustazah,qariah,solehah,-at membentuk kata nama yang bermaksud jamakperempuanhadirat,mukminat,muslimat,musyrikat-I membentuk kata adjektif yang bermaksud sifat atauciri yang terkandung dalam kata dasar. digunakan pada kata dasar yang berakhir denganhuruf konsonanabadi,amali,azali,insani,jasadi,mithali,imani-iah membentuk kata adjektif yang mengandungi maknasifat yang terkandung dalam kata dasaralamiah,batiniah,insaniah,jahiliah,lahiriah-in membentuk kata nama yang bermaksud jamak lelaki hadirin,muslimin,mukminin,musyrikin-wi membentuk kata adjektif yang bermaksud sifat atauciri yang terkandung dalam kata dasar. digunakan pada kata dasar yang berakhir denganhuruf vokalduniawi,kimiawi,maknawi,manusiawi,nabawi,sejarawi,ukhrawi 23. BAHASA PARSIDikaitkan dengan pengaruh agama Islam yang bertapak di alamMelayuPeresapan kosa kata bahasa Parsi berlaku sezaman dengan masuknyaunsur-unsur bahasa ArabBahasa Parsi lebih tertumpu dalam lapangan Kesusasteraan MelayuDalam pemerintahan,kosa kata bahasa Parsi digunakan untukgelaran raja-raja melayu dan upacara penabalan raja-raja melayuMenurut Engku Ismail,terdapat 184 patah perkataan bahasa Parsiyang diambil,antaranya:Agar,andai,anggur,baju,bandar,banjir,bazar,bius,cogan,cokmar,daftar,dewan,dram,firasat,firman,gandum,garam,gusti,istana,jam,johan,juadah,kahwin,kamar,kapur,kismis,kurma,laksa,lawak,medan,nakhoda,nisan,nobat,pahlawan,pasar,peri,pesona,piala,pinggan,rebana,rubah,saudagar,seluar,seruling,sudah,syahbandar,takhta,taman,temasya,teraju,trompet 24. Imbuhan bahasa Parsi yang dipinjam oleh bahasa Melayu ialahawalan bi-Awalan ini bererti tidak dan digunakan untuk membentukkata adjektifPenggunaan imbuhan ini terbatas walaupun telah diusahakanuntuk mempopularkannya dalam istilah-istilah sains danteknologiAntara penggunaan awalan bi- ialah :Lazim bilazim (tidak lazim)Adab biadab (tidak beradab)Tara bitara (tiada tara/bandingan)Sambungan 25. BAHASA BAHASA DAERAHINDONESIABahasa Melayu dipengaruhi oleh bahasa serumpun dari daerah-daerahIndonesia (Malaysia terletak ditengah-tengah Kepulauan Indonesia) 26. SambunganBahasa Melayu menyerap kosa kata bahasa-bahasaDaerah Indonesia supaya peranannya sebagai linguafranca menjadi lebih mantapPenyerapan bahasa-bahasa Indonesia kedalam bahasaMelayu melalui proses penghijrahanAntara bahasa-bahasa daerah Indonesia yangmempengaruuhi bahasa Melayu ialahBahasa JawaBahasa SundaBahasa BanjarBahasa Minangkabau 27. Bahasa JawaFaktor penyerapan bahasa JAWA ialah tamadun orang Jawa yangtinggiBahasa Jawa turut mempengaruhi aspek tulisan Terbukti dengan terjumpanya batu bersurat di Joreng yangbertarikh 1179M & di Padang Lawas pada 1213M yangmenggunakan skrip kawi (tulisan bahasa Jawa kuno)Penyebaran bahasa Jawa melalui:Kesusasteraan jawaKerjasama kebahasaanKehadiran kesusasteraan moden indonesiaKomunikasi massaAntara bahasa Jawa yang dipinjam oleh bahasa Melayu ialah:Awet,ayu,bagus,beres,bibit,calon,cerdas,dadar,duda,enak,garing, gembleng,jerok,kaget,keringat,ketara,lakon,lempeng,lontong,lolos, lumayan,lumrah,matang,pamer,pasrah,perabot,peria,pinggir,prihatin, sering,soto,tulen,wali,waras,wenang 28. Bahasa SundaDitutur oleh penduduk Jawa BaratTerkandung dalam Bahasa Nusantara dan dikategorikan sebagaibahasa golongan Jawa yang mempunyai hubungan dekat denganBahasa Melayu dan Bahasa MaduraAntara kosa kata bahasa Sunda yang meresap dalam bahasa Melayu :Kata Pinjaman BahasaSundaMaknanya Dalam BahasaMelayuAjengan Orang TerkemukaButuh PerluHalimun Kabus,tidak Dapat DilihatMolor Tidur (Bahasa Kasar)Pincut Pikat HatiTahapan Tingkatan,pangkatTimburu Cemburu 29. Bahasa BanjarDitutur oleh penduduk Kalimantan SelatanBahasa Banjar banyak dipengaruhi oleh bahasa Melayu dan bahasaJawaBanyak kosa kata bahasa Banjar dan bahasa Melayu yang sama dansering dikenali Bahasa Melayu BanjarContohnya:Baju,bakar,bantal,dapur,duduk,gigi,gula,makan,mandi,mayat,nakal,nyaring,panas,rambut,sarung,tangan,tikar,dan tuang 30. SambunganKosa kata bahasa Banjar yang menerima pengaruh bahasa Jawadan menyerap kedalam bahasa Melayu, antaranya ialah:Kata Pinjaman Bahasa BanjarYang Dipengaruhi Bahasa JawaMaknanya Dalam Bahasa Melayuanyar baruawak tubuhbanyu airkancing menutup pintukuyuk anjinglanggar suraumaling pencurisugih kayawadah tempat 31. Bahasa MinangkabauDituturkan oleh penduduk kawasan Sumatera Barat dan Barat RiauKaum Minangkabau di Malaysia menetap di Negeri SembilanAntara kata pinjaman bahasa Minangkabau ialah :Kata Pinjaman Dari BahasaMinangkabauMaknanya DalamBahasa Melayuacak-acak terburu-burubagar bakarcangah bukadongkak lompatjilam jilatmumuk reput,burukpondik angkuh,sombongrumbing sumbingudo kakakwalak letak 32. BAHASA CINA Perhubungan orang Melayu dan orang Cinamenyebabkan bahasa Cina meresap kedalam bahasaMelayuSebahagian besar kosa kata bahasa Melayu yang dipinjamdaripada bahasa Cina terdiri daripada dialek daerahSelatan ChinaKata pinjaman bahasa Cina yang terdapat dalam bahasaMelayu mengekalkan bunyi dan makna asal walaupunsesetengahnya telah berubah maknaSambungan 33. BidangKata PinjamanDaripadaBahasa CinaMakna DalamBahasa MelayuBudaya Dan Senicap goh mei(capgome)hari besar cinakungfu seni pertahanan diriPeralatanteko sejenis cerekdrpd tembikartanglung lantera kertasManusia Panggilanabah ayah,bapaamoi anak perempuan/gadisMakanan Dan Minumankopi o air kopi yang tidak bersusukuaci biji tembikai yang dikeringkansamsu sejenis minuman keras (arak)Pakaian Dan Barangantocang kepang rambutgincu bahan utk mewarnai bibirkoyok sejenis penampal berubat 34. BAHASA TAMILPenyerapan bahasa Tamil ke dalam bahasa Melayu amatsedikitSesetengah pinjaman merupakan pinjaman ataspinjamanBanyak perkataan Tamil dipinjam dari bahasa Yunani Portugis Sanskrit Parsi Inggeris 35. SambunganKata pinjaman bahasa Tamil kebanyakkan mengalami prosespenyesuaian fonologi sebelum diterima sebagai kosa katabahasa MelayuAntara penyesuaian yang dimaksudkan ialah: Melenyapkan penggandaan konsonankappal kapal Menggantikan vokal /a/ dengan /e pepet/kadai kedai Menggantikan konsonan /v/ dengan konsonan /b/atau /w/vagai bagai Menggantikan vokal /u/ dengan vokal /o/kulam kolam Menggantikan vokal panjang di hujing perkataandengan bunyi geseran glotis atau hentian glotisAyyaa ayah 36. BAHASA PORTUGISBermula apabila kuasa Barat berjaya menakluki Melaka pada 1511 Bahasa Portugis kreol dibawa ke Melaka tetapi tidak dapatmenggantikan bahasa Melayu pasar kerana bahasa Melayu pasardigunakan oleh pelbagai keturunan masyarakatPengaruh bahasa Portugis terhadap bahasa Melayu amat terbatasAntara kosa kata bahasa Melayu yang dipinjam daripada bahasaPortugis ialah :Armada,baldi,bangku,bendera,bola,bomba,dadu,garpu,gereja,jendela,kapitan,kebaya,keju,kemeja,lampu,meja,mentega,minggu,nanas,paderi,palsu,peluru,roda,sekolah,tembakau,tuala 37. BAHASA BELANDAKejayaan Portugis dalam lapangan perdagangan menarik minat Belandauntuk mencari peluang perniagaan (1595-1601)Belanda berjaya merampas Melaka daripada Portugis pada tahun 1641 Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 telah meletakkan Kepulauan Melayudibawah penguasaan Inggeris dan BelandaBelanda menyebarkan bahasa Belanda sebagai bahasa pemerintah danbahasa perdaganganBanyak kosa kata bahasa Belanda telah meresap kedalam bahasaMelayu, antaranya ialah:Balkoni,buncis,dansa,dinas,duit,engsel,jongos,kamar,kantor,kemendur,komentar,kontan,korupsi,kronis,kursus,laci,ongkos,pabrik,pam,pas,permisi,rokok,senapang,wesel,dan wortel. 38. BAHASA INGGERIS Pengaruh bahasa Inggeris mula meresap kedalam bahasa Melayu pada abad ke-18 Faktor-faktor yang menyebabkan bahasa Inggeris begitu berpengaruh terhadapbahasa Melayu ialah: Dasar bahasa pihak pemerintah Inggeris yang mengutamakan bahasa Inggeris Bahasa Inggeris dijadikan bahasa rasmi Pendidikan Inggeris yang meningkatkan jumlah penutur bahasa Inggeris Bahasa Inggeris berperanan sebagai bahasa antarabangsa Perancangan bahasa Melayu yang menyerap istilah bahasa Inggeris Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar untuk mengajar Sains dan Teknologi Pengaruh media cetak dan elektronik Pengaruh bahasa Inggeris dapat ditinjau dari aspek Kosa kata Imbuhan Bunyi Tulisan Nahu 39. Pengaruh Bahasa Inggeris Terhadap Kosa KataBahasa MelayuPeminjaman kosa kata bahasa Inggeris bagi meningkatkankeupayaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmuAntara kata pinjaman daripada bahasa Inggeris ialah :Aiskrim,agensi,audit,automatik,bas,basikal,beg,botol,buku,caj,cek,coklat,demokrasi,deposit,doktor,ekonomi,ekspres,elaun,enjin,gelas,fesyen,filem,fokus,fungsi,gelas,global,gosip,graf,habitat,hero,hipokrit,idea,imej,import,jaket,joging,kabinet,kelas,klinik,kolej,lampu,lesen,lirik,lori,majistret,mekanik,misteri,muzik,nitrogen,nuklear,objek,oksigen,opera,organ,paip,pensel,pistol,plastik,polis,publisiti,radio,resit,saman,sepana,simen,skandal,snuker,sisoal,stesen,tayar,teknologi,tiub,toleransi,tuisyen,unik,universiti,vakum,van,virus,wayar,wisel,wiski,woksyop,x-ray,yis,yogurt,yoyo,zink,zon dan zoo 40. PENGARUH BAHASA INGGERIS TERHADAPPERIBAHASA MELAYUBahasa Melayu juga meminjam peribahasa daripada bahasa InggerisBahasa Melayu Bahasa Inggerisbeban kerja work loadbulan madu honey moonulat buku book wormbawah tanah undergroundduit poket poket moneyhitam putih black and whitelayar perak silver screenpencakar langit skyscraperperang dingin cold wardi mana ada kemahuan di situada jalanwhere theres a will theres a waylangkah mayatku over my dead body 41. PENGARUH BAHASA INGGERIS TERHADAPIMBUHAN BAHASA MELAYUProses peminjaman imbuhan diperhebatkan dan berlakudengan terancangProses peminjaman berlaku dalam 2 bentuk : Imbuhan awalanSebahagian terserap sebagai imbuhan ; yang lainterserap sebagai sebahagian daripada kata pinjaman Imbuhan akhiranMasih belum terserap sebagai imbuhan dalamperbentukan kata ; sebahagian besar bentukimbuhan wujud dalam perkataan yang dipinjamsecara keseluruhan 42. SambunganImbuhanAwalanMaksudContohPerkataananti-menentangantipenjajah,antisosialmikro- halus ataukecilmikroekonomi,mikrosskopmulti-kepelbagaianmultibangsa,multigunapoli-pelbagaipoligami,politekniksub- sbhgian drpdkeseluruhansubseksyen,subtajuksupra- melebihi/mengatasisupranasionalultra-terlampauultramoden,ultrabunyiImbuhanAkhiran BahasaInggerisBahasaMelayuBI BM-al -al clinical klinikal-graphy -grafi topography topografi-ic -ik democratic demokratik-ism -isme idealism idealisme-logy -logi biology biologi-ity -iti mentality mentaliti Antara imbuhanawalan pinjaman Antara imbuhanakhiran pinjaman 43. PENGARUH BAHASA INGGERIS TERHADAPSISTEM BUNYI BAHASA MELAYUDaripada aspek bunyi, istilah pinjaman bahasa Inggeris telahmeningkatkan penggunaan fonem pinjaman /f/ , /v/ , dan /x//f/ fauna, flora, definisi, aktif,eksludif/v/ vaksin,video,aktiviti,revisi/x/ xenolit,xenon,xilofonPengaruh bahasa Inggeris menyebabkan perkataan bahasaMelayu mempunyai vokal rangkapMelahirkan gugus konsonan dalam kosa kata bahasa Melayu 44. VOKALRANGKAPDALAMBUNYIDANSEBUTANBAHASAMELAYU Bukan diftong kerana kehadiran vokal yangberturutan dalam vokal rangkap diucapkansebagai dua bunyi vokal yang berlainanTerdapat 6 vokal rangkap asli dalam bahasamelayu :Vokal Rangkap Contoh Perkataanai baik,cair,kain,naib,saingau baur,kaut,lauk,maung,sauhia biak,liar,kias,miang,tiapiu cium,liut,nyiur,siur,tiungua buat,luar,puas,suap,tuahui buih,duit,kuini,puisi,tuil 45. VOKALRANGKAPDALAMBUNYIDANSEBUTANBAHASAMELAYUBARUKedudukan VokalRangkapBentuk VokalRangkapContoh PerkataanAwal Kataae aedes,aerial,aerobikio iodida,iodin,ionou outputTengah Kataao kaolin,kaoliniteu feudal,leukimiaoo koordinatHujung Kataea kornea,ureaio audio,radiooa protozoa 46. GUGUSKONSONANDALAMBUNYI DANSEBUTANBAHASAMELAYUCiri sistem bunyi bahasa melayu yangketara ialah tidak ada guguskonsonanGugus konsonan /gh/, /kh/, /ng/, /ny/, dan /sy/ dalambahasa melayu asli melambangkan satubunyi konsonanBunyi gugus konsonan hadir di awalkata,tengah kata atau hujung kata 47. PENGARUH BAHASA INGGERIS TERHADAP SISTEMTULISAN BAHASA MELAYUPengaruh Bahasa Inggeris menyebabkanBahasa Melayu menerima sistem ejaanRumi sebagai tulisan untuk bahasa melayumodenAkibatnya, sistem ejaan Jawi semakinterpinggirKini ada usaha daripada kalangan pencintaBahasa Melayu untuk menghidupkankhazanah warisan melayu itu semula 48. Bahasa Melayu juga terpengaruh oleh Bahasa Inggeris dari segiNahu. Yang paling ketara ialah: Ialah AdalahKata pemeri ialah dan adalah memang tidak terdapat dalamBahasa Melayu Klasik. Namun Zaba ada menghuraikan fungsiperkataan tersebut di bukunya Ilmu Mengarang Melayu .Pengaruh lain ialah penggunaan kata Seorang Sebuah SeekorPENGARUH BAHASA INGGERIS TERHADAP NAHUBAHASA MELAYUSebagai kopula bahasa Inggeris is atau areSebagai padanan a dan an dalam bahasaInggerisDalam bahasa Inggeris a dan an digunakanuntuk bentuk tunggal suatu kata nama