of 28 /28
http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

Embed Size (px)

DESCRIPTION

trial paper 2013

Text of Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

Page 1: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

 

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 2: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

 

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 3: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

 

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 4: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

 

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 5: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

 

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 6: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

 

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 7: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

 

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 8: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

 

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 9: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

 

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 10: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

 

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 11: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

SKEMA UJIAN DIAGNOSTIK SPM TAHUN 2013

BAHASA MELAYU KERTAS 1

2 Jam 15 Min

SKEMA JAWABAN / GARIS PANDUAN UNTUK GURU

BAHAGIAN A Soalan: Gambar di bawah menunjukkan aktiviti kejiranan dalam kalangan masyarakat. Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 - 250 patah perkataan. Dimensi : Masyarakat Format : Tiada Tugasan Soalan : Murid-murid dapat menghuraikan usaha-usaha memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang dinyatakan dalam bahan rangsangan. Cadangan Isi :

1. Melibatkan diri dalam aktiviti gotong-royong – bekerjasama membersih kawasan tempat tinggal – saling berkenalan semasa bergotong-royong – lahir masyarakat yang mempunyai semangat kejiranan

2. Mengamalkan ziarah-menziarahi – jiran yang sakit atau mengadakan kenduri – membantu atau turut meraikan majlis yang diadakan – wujud masyarakat yang saling menolong antara satu sama lain yang lahir dari semangat kejiranan

3. Menganjurkan rumah terbuka – masyarakat berbagai-bagai kaum hadir – saling berkenalan – mengenali adat dan budaya kaum-kaum di negara ini – wujud rasa hormat-menghormati – masyarakat harmonis yang lahir dari semangat kejiranan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 12: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

BAHAGIAN B Soalan 1 Amalan berjimat cermat amat dituntut dalam kehidupan seharian. Sebagai pelajar, bincangkan cara-cara anda mengamalkan sikap berjimat cermat dalam kehidupan seharian. Dimensi : Diri Format : Tiada Tugasan Soalan : Murid-murid dapat menghuraikan cara-cara dia (ada saya/kita dalam ayat tapik) mengamalkan sikap berjimat cermat dalam kehidupan seharian. Cadangan Idea : 1. Membeli barang yang perlu sahaja – kitar semula 2. Membawa bekalan makanan ke sekolah. 3. Membantu keluarga berjimat cermat – membantu keluarga menanam sayur-sayuran di

sekeliling rumah. 4. Mengelakkan pembaziran – menggunakan barangan dengan cermat dan membeli mengikut

keperluan. 5. Menabung wang untuk digunakan semasa diperlukan. 6. Mengamalkan makan di rumah 7. Menggunakan air dan elektrik dengan cermat Soalan 2 Belakangan ini, masyarakat sering digemparkan oleh berita yang melibatkan kehilangan, penculikan, dan pembunuhan kanak-kanak. Sehubungan dengan itu, keluarga perlu memainkan peranan dalam memastikan keselamatan anak-anak terjamin. Huraikan peranan ahli keluarga dalam menjamin keselamatan anak-anak. Dimensi : Keluarga Format : Tiada Tugasan soalan : Murid-murid dapat menghuraikan peranan ahli keluarga dalam menjamin keselamatan anak-anak.

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 13: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

Cadangan Idea : 1. Ibu bapa dan ahli keluarga berperanan memastikan keselamatan anak-anak pada setiap masa. 2. Ibu bapa dan ahli keluarga berperanan memberi didikan kepada anak-anak tentang keselamatan

diri. 3. Ibu bapa dan ahli keluarga berperanan memberi kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak

supaya mereka berasa disayangi, dihargai dan selamat – tidak mengabaikan anak-anak. 4. Ibu bapa dan ahli keluarga berperanan tidak lalai dalam menjaga keselamatan anak-anak. Soalan 3 Kerajaan mewajibkan Dasar 1Murid 1Sukan di setiap sekolah. Tulis rencana tentang manfaat dasar tersebut kepada negara.

Dimensi : Negara Format : Rencana – tolak markah format Tiada tajuk – tolak 1 Tiada nama penulis – tolak 1 Tugasan Soalan : Murid-murid dapat menulis rencana tentang manfaat dasar 1Murid 1Sukan kepada negara Cadangan Idea : 1. Melahirkan modal insan yang bersahsiah unggul dan berkeperibadian mulia. 2. Memupuk perpaduan kaum. 3. Menyediakan pelapis dalam bidang sukan demi kecemerlangan sukan negara. 4. Meningkatkan ekonomi negara melalui penganjuran pertandingan-pertandingan sukan. 5. Melahirkan rakyat yang sihat fizikal dan mental.

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 14: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

Soalan 4 Krisis kekurangan makanan yang berlaku di rantau ini dapat ditangani secara berkesan melalui kerjasama antara negara serantau. Bincangkan kerjasama yang dapat dilakukan oleh Malaysia dengan negara-negara jiran untuk menangani krisis tersebut.

Dimensi : Antarabangsa Format : Tiada Tugasan Soalan : Murid-murid dapat menyenaraikan bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh Malaysia dengan negara-negara jiran untuk menangani krisis makanan di rantau ini. Cadangan Idea : 1. Setiap negara di dunia mengadakan program makanan masing-masing - satu deklarasi perlu

dikeluarkan dalam negara yang bernaung di bawah panji PBB – setiap negara yang memiliki tanah pertanian mesti mengusahakan sektor ini – persefahaman seperti ini akan membantu setiap negara dalam usaha untuk mengerjakan sumber pertanian ini.

2. Malaysia / negara-negara jiran / negara maju boleh membuat pelaburan berkaitan dengan sektor pertanian di negara-negara membangun – pelaburan boleh dilaksanakan dalam sektor pertanian – negara-negara membangun mempunyai sumber tanah dan buruh – perkara ini akan mengurangkan kos.

3. Malaysia / negara-negara jiran / negara maju boleh menyuntik modal pinjaman kepada negara-negara membangun untuk mengusahakan sektor pertanian – cara ini membolehkan negara-negara membangun mempunyai peruntukan yang mencukupi dalam usaha membangunkan pertanian di negara mereka sendiri.

4. Malaysia / negara-negara jiran / negara maju boleh berkongsi menyediakan kepakaran dalam sektor pertanian – pakar-pakar boleh memberikan nasihat dan tunjuk ajar untuk mengusahakan dan memajukan sektor pertanian dengan lebih cekap – membolehkan pulangan yang lumayan

5. Malaysia / negara-negara jiran / negara maju boleh berkongsi teknologi / pelbagai mesin yang canggih berkaitan dengan sektor pertanian – mesin tersebut boleh mengurangkan kos buruh – mesin-mesin ini juga menambah produktiviti pertanian.

6. Malaysia/ negara-negara jiran / negara maju menyalurkan bantuan kemanusia kepada negara serantau yang menghadapi masalah makanan – bencana alam.

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 15: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

5

Soalan 5

Membaca karya sastera dapat menyemai perasaan cinta akan negara, menambahkan ilmu pengetahuan dan memberikan pengajaran kepada pembaca. Bincangkan.

Dimensi : KOMSAS Format : Tiada Tugasan Soalan : Murid-murid dapat menghuraikan bagaimana karya-karya sastera memupuk semangat cinta akan negara , menambahkan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan pengajaran . Murid-murid dikehendaki mengemukakan contoh relevan yang dipetik dari mana-mana bahan karya sastera sama ada dalam bentuk puisi, cerpen atau novel. Murid-murid dibenarkan memasukkan isi lain tanpa menggugurkan ketiga-tiga saranan isi yang telah diberikan (hurup ditebalkan) Cadangan Idea : 1. Menyemai perasaan cinta akan negara

‐ Isi cerita menaikkan semangat ‐ Ucapan atau kata-kata menimbul rasa ingin berjuang ‐ Semangat perjuangan watak dalam karya menyuntik keberanian, semangat patriotic. ‐ Kekejaman dan kerakusan penjajah yang terdapat dalam karya

2. menambahkan ilmu pengetahuan

‐ dalam karya terdapat pelbagai ilmu – sejarah, geografi, sains ‐ ilmu dalam karya jadi panduan ‐ tindakan watak dalam cerita boleh memberi ilmu kemanusiaan dan pengalaman berguna

kepada pembaca

3. memberikan pengajaran ‐ peristiwa, tindakan watak, dan isi boleh dijadikan panduan kepada pembaca

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 16: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

SKEMA UJIAN DIAGNOSTIK SPM TAHUN 2013

PANDUAN PEMARKAHAN - B.MELAYU KERTAS 2 1103/2

Soalan 1 Markah penuh 30:

1. Isi - 20 markah 2. Bahasa - 10 markah

(a) Isi – 20 markah (b) Panduan mengira perkataan

Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan • Nama khas • Perkataan berulang • Penggunaan kata sendi di dan ke • Angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan • Gelaran • Peribahasa • Kata ganda

(c) Kira dan tandakan jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja sebelum diperiksa (d) Periksa jawapan calon setakat 120 perkataan sahaja. Yang selebihnya tidak perlu

diperiksa. (e) Beri markah bagi setiap isi yang tepat dan lengkap sahaja. (f) Pemberian markah:

Pendahuluan 2 Isi Tesurat 12 Isi Tersirat 4 Kesimpulan 2 JUMLAH 20 Isi 20 Bahasa 10 JUMLAH 30

• Bahasa baik / cemerlang = separuh markah isi + 1 • Bahasa Biasa = Separuh markah isi • Bahasa Lemah (ada kelemahan) = separuh markah isi - 1 • Jika disalin bulat-bulat perkataan demi perkataan, ayat demi ayat walaupun

jumlah perkataan kurang daripada 120 patah perkataan, berikan 0 markah. • Jika rumusan kurang daripada 120 patah perkataan, markah tidak dipotong.

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 17: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

SKEMA PEMARKAHAN Rumusan

Pendahuluan / Pengenalan [ 2 markah ] Petikan membincangkan langkah-langkah /tindakan-tindakan menghargai jasa veteran tentera di negara kita/ yang tidak ternilai. Petikan membincangkan langkah-langkah/tindakan-tindakan menghargai jasa veteran tentera.

2m 1m

Isi Tersurat (4 hingga 12 markah) Markah

S1 Program Pengiktirafan Veteran 1Malaysia dirasmikan oleh Perdana Menteri.

2m

S2 Kerajaan menyediakan rumah yang selesa pada kos yang rendah kepada veteran tentera

2m

S3 Kerajaan Memenuhi keperluan kebajikan keluarga veteran tentera. 2m S4 31 kem tentera dijadikan pusat sehenti veteran tentera 2m S5 JHEV memperkenalkan Program penempatan kerja untuk veteran

tentera. 2m

S6 Bantuan dan khidmat nasihat untuk memulakan perniagaan. 2m S7 Veteran tentera dipelawa mengikuti pelbagai latihan dan kursus 2m S8 Taklimat mengenai Azam Niaga telah diadakan. 2m S9 Veteran tentera dibekalkan dengan Kad Bekas Tentera. 2m

Isi Tersirat (4 hingga 12 markah) MarkahT1 Veteran tentera pernah mempertahankan negara daripada ancaman

musuh / Veteran tentera pernah berkorban nyawa demi negara. 2m

T2 Veteran tentera pernah menjaga keselamatan negara. 2m T3 Veteran tentera telah lama berkhidmat dalam kerajaan. 2m T4 Veteran tentera memberi perkhidmatan kebajikan kepada rakyat. 2m T5 Tugas murni veteran tentera mengekalkan kedaulatan negara. 2m T6 Veteran tentera pernah menaikkan imej negara (MALBATT, dll) 2m

2m

Kesimpulan Kesimpulannya, kerajaan hendaklah berusaha membantu veteran tentera agar kehidupan mereka terbela. Kesimpulannya, kerajaan hendaklah berusaha membantu veteran tentera.

2m 1m

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 18: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

Soalan 2

Markah penuh 35 markah dibahagikan kepada: Soalan 2(a) : 9 markah Soalan 2(b) : 9 markah Soalan 2(c) : 8 markah Soalan 2(d) : 9 markah

Perhatian bagi soalan 2(a) hingga Soalan (2d) 1. Jawapan hendaklah menggunakan ayat sendiri. 2. Jawapan hendaklah dalam ayat yang lengkap/sempurna. 3. Jika disalin bulat-bulat daripada teks dan jawapan itu betul, berikan separuh (50%) daripada markah yang diperuntukkan sahaja. Panduan Pemarkahan Soalan Pemahaman 1. Soalan 2 markah:

DESKRIPSI MARKAH - Jawapan tepat mengikut konteks/isi cukup dan ayat gramatis 2 - Jawapan kurang tepat/isi tidak cukup 1 - Jawapan tidak tepat/ salah 0 2. Soalan 3 markah:

DESKRIPSI MARKAH - Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan ayat gramatis 3 - Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis - Isi tidak cukup/kurang lengkap tetapi ayat gramatis

2

- Isi kurang lengkap dan ayat kurang gramatis 1 - Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tetapi ayat gramatis 0 3. Soalan 4 markah

DESKRIPSI MARKAH - Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan ayat gramatis 4 - Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis 3 - Isi tidak cukup/kurang lengkap tetapi ayat masih gramatis 2 - Isi kurang lengkap/kurang relevan dan ayat kurang gramatis 1 - Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tetapi ayat gramatis 0

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 19: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

Pemahaman Petikan Umum

i. Maksud rangkai kata menikmati keistimewaan

- merasai / mengecap kelebihan/kebaikan/manfaat/faedah/ -menikmati kelebihan/kebaikan/ manfaat/faedah

2m 1m

ii. Harapan kepada veteran tentera

‐ Meningkatkan taraf sosioekonomi 1m ‐ Veteran berdikari 1m ‐ Meningkatkan kedudukan moral 1m

( 2 isi cukup )

[Maksimum 3 markah]iii. Cara-cara menarik golongan remaja menyertai tentera

‐ Kerajaan mengadakan kempen menyertai tentera 1m ‐ Menawarkan skim gaji yang lebih baik 1m ‐ Menawarkan pelbagai kemudahan kepada tentera. 1m ‐ Menawarkan peluang kenaikan pangkat yang lebih luas 1m ‐ Menawarkan peluang melanjutkan pelajaran semasa berkhidmat 1m ‐ Melanjutkan had usia bersara semua anggota tentera kepada 60 tahun. 1m

(3 isi cukup) [Maksimum 4 markah]

Soalan 2 (b) Petikan Drama

(i) Masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak kampung: ‐ anak-anak sakit ‐ menghidap penyakit yang bukan-bukan ‐ mata anak Romli dan Pak Sudin tertangkup ‐ ada anak yang lumpuh ‐ ada anak yang pekak ‐ ada anak yang tolol

[Maksimum : 2 markah]

1m 1m 1m 1m 1m 1m

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 20: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

(ii) Usaha – usaha untuk mengelakkan penyakit berjangkit: P1 Sentiasa menjaga kebersihan diri. P2 Kerajaan mengetatkan kawalan di pintu masuk negara. P3 Menghapuskan haiwan atau serangga pembawa penyakit. P4 Menyuntik vaksin pada masyarakat awam, sebagai langkah pencegahan, P5 Melarang rakyat negara ini melawat negara yang ada penyakit berjangkit. P6 Kerajaan menganjurkan kempen kesedaran tentang bahaya penyakit berjangkit.

(Jawapan-jawapan lain yang sesuai boleh diterima – berasaskan pilihan jawapan yang disenaraikan)

(2 isi cukup)

[Maksimum : 3 markah]

(iii) Pengajaran dalam petikan: ‐ Kita janganlah mencemarkan alam sekitar - Tuan Dollah

mencemarkan sungai dengan najis-najis kuda yang dipeliharanya. @ agar tahap kesihatan terpelihara.

‐ Kita janganlah mengabaikan kesihatan diri – Ramai anak-anak

kampung / penduduk kampung menghidap penyakit akibat pencemaran alam sekitar yang berlaku di kampung tersebut.

[Maksimum : 2 markah]

Pengajaran dalam keseluruhan drama:

‐ Kita hendaklah mencari rezeki atau harta yang halal. Abu Lahab mengumpul harta dengan menipu orang kampung dan akhirnya mereka telah dimasukkan dalam tahanan.

‐ Kita janganlah menindas golongan yang lemah atau miskin.

Dollah dihina oleh masyarakat kampung sehingga tidak ada orang yang mahu menerima pinangannya kerana dia capik dan miskin.

‐ Kita hendaklah taat dan menunaikan perintah Allah. Maulana

1m 1m 1m 1m 1m 1m [1+1] [1+1] [1+1] [1+1]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 21: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

mengingatkan Dollah supaya mentaati Allah dan bukannya menurut nafsu.

‐ Kita hendaklah insaf dan bertaubat atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Abu Lahab dan isterinya insaf atas perbuatan mereka menipu orang kampung. Mereka berjanji akan memulangkan harta orang kampung semula.

‐ Kita janganlah mencari kesenangan dan kemewahan dengan

memperdaya orang lain – Abu Lahab dan isterinya hanya mementingkan kekayaan sahaja sehingga sanggup memujuk dan memperdaya orang kampung supaya menjual tanah kepada Dolah.

‐ Kita hendaklah menyebarkan ilmu yang kita miliki kepada orang

lain – Intan Siti Rahimah ingin mengajar anak-anak orang kampung untuk berkongsi ilmu dengannya.

‐ Kita janganlah mudah terpedaya dengan pujukan orang lain –

Penduduk kampung menjual tanah mereka setelah dipujuk oleh Abu lahab dan isterinya.

‐ Kita janganlah mempercayai / terpengaruh dengan kepercayaan

khurafat – Dolah menggunakan azimat yang diberikan oleh Tuk pawang dan khidmat Jin tanah untuk mendapatkan kekayaan

[Maksimum : 2 markah]

[1+1] [1+1] [1+1] [1+1] [1+1] [1+1]

Soalan 2(c) - Prosa Klasik

(i) maksud rangkai kata apa gunanya menyimpan.

- tiada faedahnya menjaga / mengekalkan - tiada faedahnya menyimpan - apa gunanya menjaga / mengekalkan [maksimum 2 markah]

(ii) Tindakan-tindakan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa

‐ memarahi Si Kembang Cina ‐ bertanyakan sebab Si Kembang Cina berbuat sedemikian ‐ menyuruh Si Kembang Cina menyediakan hidangan istimewa untuk

2m 1m 1m 1m 1m 1m

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 22: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

Awang Sulung – talamnya beralaskan kain kuning ‐ menyuruh Si Kembang Cina mengambil buyung suasa berisi air masin ‐ menyuruh Si Kembang Cina merasa air tersebut ‐ memberi amaran kepada Si Kembang Cina ‐ Menunjal muka Si Kembang Cina

(2 isi cukup) [Maksimum : 3 markah]

(iii) Yang wajar saya lakukan

P1 menasihati jurumudi agar melayan semua manusia secara bersopan /baik P2 mengadukan perkara tersebut kepada Tuan Puteri Dayang Seri Jawa P3 menghidangkan makanan yang baik seperti tetamu lain P4 memarahi jurumudi P5 memberitahu jurumudi akan identiti Awang Sulung yang sebenar

(Jawapan-jawapan lain yang sesuai boleh diterima – berasaskan pilihan jawapan yang disenaraikan)

(2 isi cukup) [Maksimum : 3 markah]

1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m

Soalan 2(d) Puisi

(i) Maksud: perkara susah menjadi senang

- sesuatu hal/ masalah / kesulitan dapat diselesaikan dengan mudah - perkara yang susah dapat diselesaikan dengan mudah - sesuatu hal/ masalah / kesulitan dapat diselesaikan dengan senang

[Maksimum : 2 markah]

(ii) Pada pendapat anda, mengapakah kita dilarang menangguh-nangguhkan

pekerjaan yang telah diamanahkan kepada kita?

P1 untuk mengelakkan berlakunya kerugian P2 agar kerja yang dilakukan tidak bertimbun / tidak menjadi beban / dapat diselesaikan dengan segera P3 agar tidak membazirkan masa P4 kita tidak tahu apakah yang berlaku pada masa hadapan yang menghalang kita untuk bekerja.

2m 1m 1m 1m 1m 1m 1m

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 23: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

P5 untuk menghindari sifat tidak bertanggung jawab / tidak berdisiplin dalam pekerjaan / tidak mematuhi waktu bekerja @ peraturan kerja P6 untuk menghindari sifat pemalas P7 untuk mengelakkan bekerja pada saat akhir yang akan menjejaskan kualiti kerja / produktiviti

(Jawapan-jawapan lain yang sesuai boleh diterima – berasaskan pilihan jawapan yang disenaraikan)

(2 isi cukup) [Maksimum : 3 markah]

(iii) Dua nilai murni dalam gurindam:

- Kesederhanaan – mengamalkan sifat sederhana dalam kehidupan - Kebijaksanaan – bertindak dengan bijaksana - Ketelusan – peribadi yang baik dijadikan amalan - Baik hati – sentiasa bertimbang rasa dan bersimpati

[Maksimum : 4 markah]

1m 1m 1m 1+1 1+1 1+1 1+1

Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

Markah penuh 30 markah dibahagikan kepada:

Soalan 3(a) : 6 markah Soalan 3(b) : 6 markah Soalan 3(c) : 6 markah Soalan 3(d) : 6 markah Soalan 3(e) : 6 markah

Perhatian bagi soalan 3(a) 1. Berikan 1 markah bagi setiap ayat yang betul. 2. Tolak ½ markah bagi kesalahan ejaan/ jalan bahasa/ tanda baca daripada keseluruhan soalan. 3. Frasa berkenaan digunakan sebagai peribahasa, berikan 0 markah. 4. Perkataan digunakan sebagai nama khas, berikan 0 markah. 5. Sengaja menambah atau menukar imbuhan, berikan 0 markah 6. Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih tolak ½ markah bagi setiap ayat. 7. Jika semua perkataan digunakan dalam satu ayat, berikan pertimbangan sebagai satu ayat. 8. Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya. 9. Isi tidak jelas, tolak ½ markah pada ayat tersebut.

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 24: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

Jawapan 3(a)

(i) kelihatan

Maksud : dapat dilihat, tampak, pada lahirnya, rupanya, diketahui, jelas, ternyata.

(ii) penglihatan

Maksud : kuasa untuk melihat, kebolehan melihat, apa yang dipandang, perihal melihat

(iii) kekurangan

Maksud : tidak mempunyai atau mendapat sesuatu yang diperlukan, perihal atau keadaan kurang ( tidak mencukupi ), jumlah yang kurang atau yang menjadikan sesuatu tidak genap, cacat cela, ketidaksempurnaan, kelemahan

(iv) pengurangan

Maksud : perihal atau perbuatan mengurangi atau mengurangkan, penyusutan.

(v) kepanasan

Maksud : perihal panas, kehangatan, tersangat panas atau kena panas

(vi) pemanasan

Maksud : perihal memanasi atau memanaskan . [ 6 markah]

Soalan 3b

(i) Mereka diminta menyusun kerusi sebelum acara sukan

bermula di padang sekolah.

Jawapan :

Sebelum acara sukan bermula mereka diminta menyusun kerusi di padang sekolah

Diminta mereka menyusun kerusi sebelum acara sukan bermula di padang sekolah

Sebelum acara sukan bermula di padang sekolah mereka diminta menyusun kerusi

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 25: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

ii) Encik Hashim telah membeli rumah banglo di Cameron

Highlands dengan duit titik peluhnya sendiri.

Jawapan : Telah membeli rumah banglo Encik Hashim di Cameron

Highlands dengan duit titik peluhnya sendiri

Dengan duit titik peluhnya sendiri Encik Hashim telah membeli rumah banglo di Cameron Highlands Telah membeli rumah banglo di Cameron Highlands Encik Hashim dengan duit titik peluhnya sendiri

iii) Gadis dari Brunei Darussalam itu diperisteri oleh Encik Halim

sebulan yang lalu Jawapan :

Diperisteri oleh Encik Halim gadis dari Brunei Darussalam itu sebulan yang lalu

Dari Brunei Darussalam gadis itu diperisteri oleh Encik Halim sebulan yang lalu.

[ 6 markah]

Soalan 3c

Kesalahan Ejaan kontek - konteks bertanggung jawab - bertanggungjawab istemewa - istimewa Kesalahan Imbuhan penghidupan - kehidupan bina - membina memain - memainkan

[ 6 markah]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 26: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

Soalan 3d

Kesalahan kata/ istilah

kuat - lebat intensif - insentif ditemui - didapati

Kesalahan tatabahasa

antara sebab-sebab - antara sebab / sebab-sebab kerajaan putuskan - diputuskan oleh kerajaan ke mahkamah - di mahkamah

[ 6 markah]

Soalan 3e

(i) Bara yang digenggam perlu menjadi arang / genggam bara api biar jadi arang.

(ii) Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung / masuk kandang kambing mengembek masuk kandang kerbau menguak

(iii) Sediakan payung sebelum hujan

[ 6 markah]

Panduan pemarkahan bagi Soalan 4. (a) i) Jawapan berdasarkan sebuah novel yang dipelajari ii) Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap. iii) Beri 2 markah bagi setiap peristiwa dan huraian iv) Beri 1 markah bagi peristiwa tanpa huraian v) Beri 0 markah bagi huraian tanpa peristiwa vi) Markah isi maksimum 4 markah vii) Markah bahasa maksimum 3 markah viii) Markah bahasa diberi secara impression Baik : 3 markah Sederhana : 2 markah Lemah : 1 markah ix) Jika calon menjawab dan markah isi 0, beri 1 markah untuk bahasa x) Jika calon tidak menjawab, beri 0 markah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 27: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

[Maksimum : 7 markah] (b) i) Jawapan berdasarkan dua buah novel yang dipelajari ii) Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap iii) Beri 1 markah bagi setiap pernyataan dan 2 markah bagi huraian/contoh iv) Beri 1 markah bagi setiap pernyataan tanpa huraian v) Markah isi maksimum 6 markah vii) Markah bahasa maksimum 2 markah viii) Markah bahasa diberi secara impression Baik : 2 markah Lemah : 1 markah vii) Jika calon menjawab dan markah isi 0, beri 1 markah untuk bahasa viii) Jika calon tidak menjawab 0 markah [Maksimum : 8 markah] 4a) Jawapan Novel Azfa Hanani

Masalah Watak Sampingan Cara / Peristiwa Masalah Azfa Hanani menyesuaikan diri dengan keluarga Datin Maziah

Tengku Marzan Di Hotel Universe, Tengku Mazran mengajar Azfa Hanani cara-cara bertutur, makan dan bergaul dengan Datin Maziah

Masalah kesempitan hidup untuk meneruskan persekolahan

Tengku Marzan Meminta Azfa Hanani menyamar sebagai Tengku Murni dan seterusnya dibawa tinggal bersama-sama Datin Maziah dan Azfa Hanani dapat meneruskan persekolahan

Novel Kembara Amira Masalah Watak Sampingan Cara / Peristiwa

Amira bersedih kerana sahabat baiknya Jacinta pengsan

Prof. Zaidah Prof. Zaidah memeluk dan membelai Amira untuk mententeramkan Amira

Jacinta tidak berpuas hati kerana masih belum menemui batu kuarza

Itai Itai membawa Amira ke sungai yang pernah menghanyutkannya untuk mencari emas dan emas itu dihadiahkan kepada Jacinta sebagai ganti batu kuarza.

Soalan (b) Azfa Hanani 1. Persoalan ketaatan kepada agama.

Azfa Hanani sering berdoa dan membaca al – Quran kepada arwah ibu bapanya .

2. Persoalan ketabahan seorang gadis remaja menghadapi kehidupan yang penuh ranjau. Azfa Hanani dibesarkan oleh Pak Long Madi yang kurang berada.Dia juga tabah menghadapi liku – liku hidup di rumah banglo milik keluarga baharunya.

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 28: Perak Trial SPM 2013 Bahasa Melayu [BE21A640].pdf

13 SULIT 1103/2

3. Persoalan keberanian menghadapi risiko.

Azfa Hanani, seorang gadis yang baru berumur 17 tahun tetap berani mengambil risiko menyamar sebagai Tengku Murni untuk membantu sepupunya.

4. Persoalan kegigihan menimba ilmu pengetahuan. Sikap ini ditonjolkan Azfa Hanani, walaupun berasal daripada keluarga miskin dia gigih belajar dengan tujuan untuk membaiki masa depan keluarga dan hidupnya.

Kembara Amira 1. Persoalan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya.

Persoalan ini digambarkan melalui sikap Profesor Zaidah yang sanggup meninggalkan kerjanya demi mencari Amira di Gunung Gua Gajah.

2. Persoalan perkahwinan kedua menimbulkan konflik jiwa dalam diri anak-anak. Perkara ini dipaparkan melalui konflik jiwa yang dialami oleh Jacinta kerana tidak dapat menerima kehadiran ibu tirinya yang dikahwini oleh bapanya setelah kematian ibu kandungnya. Konflik ini telah menyebabkan Jacinta selalu mengelak daripada berjumpa dengan keluarganya.

3. Persoalan kegiatan manusia yang merosakkan alam sekitar. Hal ini dapat dibuktikan melalui kerakusan manusia yang melakukan pembalakan haram dan penerokaan khazanah hutan untuk mencari emas.

4. Persoalan kecintaan terhadap alam sekitar. Persoalan ini digambarkan melalui sikap dingin Tau terhadap kehadiran orang luar ke kawasan Bukit Mat Raya kerana risau kawasan tersebut akan musnah.

TAMAT SKEMA JAWAPAN

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly