Soalan Perc Pqs Spm Perak

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/10/2019 Soalan Perc Pqs Spm Perak

  1/17

  Percubaan SPM Perak 2014 PQS 5227/1

  Lihat halaman sebelah]

  5227/1 2014Hak Cipta Terpelihara SMK Bukit Merchu SULIT

  A

  ]20[

  :31

  13.

  A

  B

  C

  D

  :1-22-2..

  I

  II

  III

  IV-

 • 8/10/2019 Soalan Perc Pqs Spm Perak

  2/17

  SULIT 5227/1

  Lihat sebelah]

  5227/1 2012 SULIT

  2

  AIII

  BIIIV

  CIIIIV

  DIIV

  A

  B

  C

  D

  2......

  A

  B

  C

  D

  ()

  (.......)

 • 8/10/2019 Soalan Perc Pqs Spm Perak

  3/17

  SULIT 5227/1

  Lihat sebelah]

  5227/1 2012 SULIT

  3

  5X

  A

  B

  C

  D

  ( .)

  ......6

  A

  B

  C

  D

  7

  I

  II

  III

  IV

  X

 • 8/10/2019 Soalan Perc Pqs Spm Perak

  4/17

  SULIT 5227/1

  Lihat sebelah]

  5227/1 2012 SULIT

  4

  AIII

  BIIII

  CIIIV

  DIIV

  8

  I

  II

  III

  IV

  AIII

  BIIIV

  CIIIIV

  DIIV

  9

  A

  B

  C

  D

 • 8/10/2019 Soalan Perc Pqs Spm Perak

  5/17

  SULIT 5227/1

  Lihat sebelah]

  5227/1 2012 SULIT

  5

  31 )(

  A

  B

  C

  D

  33

  3

  A

  B

  C

  D

  A

  B

  C

  D

 • 8/10/2019 Soalan Perc Pqs Spm Perak

  6/17

  SULIT 5227/1

  Lihat sebelah]

  5227/1 2012 SULIT

  6

  3

  A

  B

  C

  D

  41

  A

  B

  C

  D

  4

  A

  B

  C

  D

  16

  A

  B

  C

  D

 • 8/10/2019 Soalan Perc Pqs Spm Perak

  7/17

  SULIT 5227/1

  Lihat sebelah]

  5227/1 2012 SULIT

  7

  17

  ""

  A B

  C

  D

  38

  I

  II

  III

  IV

  AI

  II

  III

  BI

  II

  IVCI

  III

  IV

  DIIIIIIV

 • 8/10/2019 Soalan Perc Pqs Spm Perak

  8/17

  SULIT 5227/1

  Lihat sebelah]

  5227/1 2012 SULIT

  8

  20

  A

  B

  C

  D

  3

  A

  B

  C

  D

 • 8/10/2019 Soalan Perc Pqs Spm Perak

  9/17

  SULIT 5227/1

  Lihat sebelah]

  5227/1 2012 SULIT

  9

  B80][

  1(a)

  :

  ]2

  [

  .

  i)

  ]2

  [

  .

  ii(

  ]2

  [

  .

  iii)

  : iv)

  () ))

  ()]4[ ))

 • 8/10/2019 Soalan Perc Pqs Spm Perak

  10/17

  SULIT 5227/1

  Lihat sebelah]

  5227/1 2012 SULIT

  10

  : (b)

  ]2

  [

  . i(

  ]4[

  . ii)

  ]4[

  . iii)

  :

  .()

 • 8/10/2019 Soalan Perc Pqs Spm Perak

  11/17

  SULIT 5227/1

  Lihat sebelah]

  5227/1 2012 SULIT

  11

  : (a) 2

  ]2

  [

  i(

  ]2

  [

  . ii)

  ]2[

  . iii)

  : iv)

  (

  ) ()

  ( )]4

  [ ()

  ) :5(

 • 8/10/2019 Soalan Perc Pqs Spm Perak

  12/17

  SULIT 5227/1

  Lihat sebelah]

  5227/1 2012 SULIT

  12

  : (b)

  ]2[

  . i(

  ]2[

  . ii)

  ]2

  [

  . iii)

  ]4[

  . iv)

  : :

  ()

 • 8/10/2019 Soalan Perc Pqs Spm Perak

  13/17

  SULIT 5227/1

  Lihat sebelah]

  5227/1 2012 SULIT

  13

  ]2

  [

  ]2

  [

  :

  ) )

  ()

  (i) (a) 3

  ]2[.

  .

  (ii)

  ]2[

  .

  (iii)

  ]2

  [

  .

  (b)

  ]4[

  .

  .

  (c)

  ][

  .

  (d)

 • 8/10/2019 Soalan Perc Pqs Spm Perak

  14/17

  SULIT 5227/1

  Lihat sebelah]

  5227/1 2012 SULIT

  14

  ]4

  [

  :

  i(

  ii)

  (a) 4

  ]2[ i)

  (b)

  ]2

  [ ii)

  ]4[-

  (iii

  ]4

  [

  i( (c)

  ]4[ . (d)

 • 8/10/2019 Soalan Perc Pqs Spm Perak

  15/17

  SULIT 5227/1

  Lihat sebelah]

  5227/1 2012 SULIT

  15

  . (a) 5

  ]2[

  .

  .() (b)

  ]4[

  . i(

  ][

  . ii)

  "

  :

  "

  -56.

  (c)

  ]2

  [

  . i)

  ][

  . ii)

  : iii)

  ][

  (a)

  ][

  (b)

 • 8/10/2019 Soalan Perc Pqs Spm Perak

  16/17

  SULIT 5227/1

  Lihat sebelah]

  5227/1 2012 SULIT

  16

  ]2

  [

  i( (a) 6

  ]4

  [

  .

  (ii

  ]4

  [

  . i( (b)

  ][ (ii

  ]4

  [

  . i( (c)

  ]4

  [

  (ii

  KERTAS SOALAN TAMAT

  KERTAS JAWAPAN UNTUK BAHAGIAN A

  (Lorekkan jawapan yang betul )

  NAMA :.

  TINGKATAN :..

  1.11.

  2.

  A B C D

  A B C D

  A B C D

  A B C D

 • 8/10/2019 Soalan Perc Pqs Spm Perak

  17/17