of 59 /59
ČIŠĆENJE ŽELUCA Pošto smo očistili debelo crevo i jetru, stvorili smo veoma dobre preduslove za poboljšanje rada drugih organa. Krv postaje čistija i zato je mnogo jednostavnije raditi sa ostalim organima. Sledeći organ koji ćemo čistiti je želudac - ne zato što je on treći po zagađenosti, nego zato što od njegovog rada zavisi zagađenost celog želudačno- crevnog trakta. Veoma je važno da se, poslečišćenja debelog creva i jetre, obezbedi normalan rad želuca. Ali, prvo malo o njegovim funkcijama. SI. 25. Veza rada želuca sa centralnim nervnlm sistemom Želudac (si. 25) je mišićna kesa i nalazi se u gornjem delu trbušne duplje. Gornji kraj želuca je spojen sa jednjakom, a donji sa dvanaestopalačnim crevom. Zidovi želuca se sastoje od debelog mišićnog sloja koji je pokriven specijalnom oblogom koja se zove epitel.

ČIŠĆENJE ŽELUCA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

book

Text of ČIŠĆENJE ŽELUCA

IENJE ELUCA

IENJE ELUCAPoto smo oistili debelo crevo i jetru, stvorili smo veoma dobrepreduslove za poboljanje rada drugih organa. Krv postaje istija izato je mnogo jednostavnije raditi sa ostalim organima.Sledeiorgan koji emo istiti je eludac - ne zato to je on trei pozagaenosti, nego zato to od njegovog rada zavisi zagaenostcelog eludano-crevnog trakta. Veoma je vano da se, posleienja debelog creva i jetre, obezbedi normalan rad eluca. Ali,prvo malo o njegovim funkcijama.SI. 25. Veza rada eluca sa centralnim nervnlm sistemom

eludac (si. 25) je miina kesa i nalazi se u gornjem delutrbune duplje. Gornji kraj eluca je spojen sa jednjakom, a donjisa dvanaestopalanim crevom. Zidovi eluca se sastoje oddebelog miinog sloja koji je pokriven specijalnom oblogom kojase zove epitel.Osnovna funkcija eluca je priprema hrane, koja dolazi u njega zadalju preradu u crevima. Zato se lui eludani sok, koji jebezbojna tenost u kojoj se nalazi sona kiselina, ferment pepsin idr. Sok obavlja mnogobrojne funkcije. Zahvaljujui visokojkoncentraciji sone kiseline, kao i posebnim materijama koje luisluzava obloga eluca, sok mo.e da uni.ti mikrobe koji izazivajubolesti, a koji su dospeli u eludac, ili da onemogui njihov rast.Osim sone kiseline i fermenata, elije eluca stvaraju posebnusluz, koja se zove mucin i koja ima vrlo veliki znaaj za normalnofunkcionisanje eluca. Mucin titi sluzavu oblogu eluca od uticajasone kiseline, a takoe, i od mehanikih i hemijskih povreda.Osnovni problem eluca je naruavanje njegove sekrecije.Promena ove funkcije eluca, koja se sastoji u poveanom nivousone kiseline (hipersekrecija), zove se gastritis sa povienomkiselinom. Ako se stvara manje sone kiseline nego to jenormalno, u pitanju je gastritis sa snienom kiselinom.Gastritis jezapaljenje sluzaste obloge eluca, a u hroninom obliku je praennaruavanjem luenja, motorne i resorpcione funkcije eluca. Akao to ve znamo, to lanano dovodi do problema sazagaenjem drugih organa.Luenje eludanog soka, kao i kompletan rad eluca, su direktnopovezani sa centralnim nervnim sistemom. Sve nae emocije seodraavaju na rad eluca.I najzad, nimalo nevanu ulogu igrajunain ishrane i puenje. Zloupotreba ljute hrane, prevelikounoenje masti i ugljenih hidrata, naruavanje reima ishrane -sve to naruava rad eluca.Na zadatak nije samo da oistimosluzokou eluca i obnovimo njegovu motoriku, nego i da izvrimopozitivan uticaj na nervni sistem.Za rad sa elucem, potrebno nam je nedelju dana.Oni kod kojihje kiselost normalna, blizu normalne ili sniena, ujutru kao iobino rade pritiskanje stomaka.Oni kod kojih je kiselost jakopoviena, umesto pritiskanja rade 5 minuta krunu masau usmeru kazaljke na satu. Cele nedelje treba piti otopljenu vodu,koja blagotvorno deluje na sluzokou eluca. Treba piti samovodu (bez ikakvih dodataka) i to onda kada smo edni.Osimtoga, treba kuvati aj od te vode. aj mora biti od kamilice ilikantariona, anajboljeje piti naizmenino, npr. ujutru kantarion,uvee kamilicu.Kako doi do otopljene vode? Vrlo prosto - zamrzavanjem vode uzamrzivau, a zatim topljenjem. Najzad, led stalno trebapripremati.Na glavni posao je - ideomotorno ienje. Kao i obino, polasata uz pratnju ritmike mizike. Koncentriemo se na eludac ipoinjemo da stvaramo vibracije eluca, prvo u pravcu "goredole",zatim "stomak-lea" i "desno-levo". Time emo poboljatisnabdevanje krvlju, obnoviti motoriku.A ta je sa nervnimsistemom? Nadam se da se italac sea da, radei saideomotornim vibracijama, ovek automatski ulazi u meditativnostanje, skidajui deo napetosti sa tela. To e delovati jakopozitivno na nervni sistem.Zagrevanje eluca rukama e, takoe,pozitivno uticati na njega, jer se time odstranjuju zapaljenjskiprocesi. Zbog toga, isto kao i sa jetrom, treba nekoliko puta nadan, staviti levu ruku na eludac, desnu na lea suprotno od eluca i drati tako 10-15 minuta.Posle nedelju dana ienja,treba povremeno, bar jedanput meseno, raditi ideomotornevibracije 20 minuta.IENJE JETREDrugi organ po znaaju, koji treba oistiti, je jetra. Jetra je takosme.tena u trbu.nu duplju da u nju dospeva sva krv iz creva. Sve to dospeva u eludano-crevni trakt (pojedena hrana, lekovi,otrovi i dr) nikako ne moe da proe pored glavne laboratorije -svojevrsne pregrade izmeu organa za varenje i unutranjostiorganizma. I tek posle prerade i promena koje su se desile poduticaje elija jetre i biokatalizatora - fermenata, svi "gosti"naputaju jetru i ulaze u krv ili ih razlae u.Teko je navestibilo kakvu funkciju organizma u kojoj ne uestvuje jetra.Prvo malo o njenim glavnim funkcijama. Nema sumnje da jetraregulie nivo aminokiselina - proizvedenih proteina i glavnih"ciglica" organizma. Proces varenja i usisavanja masti u crevimaje nemogu bez odreenih unih kiselina, koje se stvaraju uelijama jetre. Poto dou u creva sa ui, te se materijepretvaraju u emulziju kapljica masti koje dolaze sa hranom. One,takoe, pomau da ih zidovi creva apsorbuju sa produktima,varenja i raznim materijama koje se rastvaraju u mastima.Jetra stvara jednu od vanih masti - holesterin. Holesterin je,suprotno miljenju nekih prijemivih ljudi koji su negde krajemuveta uli da je on tetan, apsolutno neophodan organizmu zastvaranje membrana elija, une kiseline, polnih hormona.tetan je njegov viak, koji stvarno dovodi do bolesti.Najvanija bioloka uloga jetre je sinteza razlaganje glikogena,koji se sastoji od molekula glikoze. Zapamtite, glikoza, koja se uelijama jedini sa kiseonikom, stvara energiju. I tako se, u tokufunkcionisanja organizma, ili stvara rezerva glikoze, ili se, uzavisnosti od potreba organizma, troe njene zalihe.Covek jepojeo slatkie - koncentracija eera u krvi se podigla i jetraodmah uzima iz nje glikozu i stavlja je u "skladite" u oblikuglikogena. Obrnuto - koncentracija eera u krvi se smanjila,elije jetre odmah razlazu glikogen i unose u krv onoliko glikozekoliko je neophodno da bi se odrao konstantan nivo eera ukrvi. U zdravoj jetri se u svakom trenutku nalazi 100-300 gramaglikogena.Jedan od zadataka jetre je - izbacivanje bilirubina iz krvi. italac, koji jezaboravio, moe da se vrati na glavu u kojoj se govori o krvi. Jetra pretvarabilirubin u u i unosi ga u creva. Za pigment, koji je dospeo u creva, brinu sebakterije. One pretvaraju bilirubin u bezbojnu masu i pigmentu je kraj.Nekebolesti jetrebojeljudsku kou u uto. Uzrok tome je to jetra ne moe upotpunosti da izae na kraj sa bilirubinom i on, poto ulazi o krv u prevelikimkoliinama, boji kou.

Slika 23. Jetra i luenje ui 1 - jetra; 2 - unimehur; 3 - dvanaestopalano crevo; 4 - pankreasPosebnu panju zasluuje luenje ui. Ba je u ta koja odstranjuje izorganizma vie od 40 sastojaka, koji su uli u jetru i koji su u njoj preraeni.Ve navedeni bilirubin je jedan od njih. Zu ulazi u uni mehur i iz njega seregulie njeno luenje u dvanaestopalano crevo, u zavisnosti od potrebaorganizma. Glavna funkcija .ui je uni.tavanje kiselosti sadraja koji dolazi iz eluca, stvaranje emulzije masti, unitavanje bakterija truljenja,aktiviranje motorike creva. Ovo nije ni izbliza potpun spisakosnovnih funkcija jetre.Ovaj mali izlet u glavnu hemijsku laboratoriju organizma jeneophodan da bi italac shvatio koliko ovekovo zdravlje zavisi odstanja njegove jetre i kako je va.no da se u njoj uspostavi red ida se ona oisti.PROBLEMI SA JETROMPoto kroz jetru prolazi celokupna krv, koja dolazi iz creva, jasnoje da, ako u crevima postoje zastojni procesi, krv sadri velikukoliinu toksina, pa se njima preoptereuje i jetra. Toksini sepostepeno kupe u meuelijskom prostoru jetre, pa i tamonastaju zastojni procesi.Stvaranje kamenja je jedna od glavnih patologija jetre i unogmehura. Viak glavnih sastojaka ui - bilirubina, kalcijuma iholesterina - dovodi do stvaranja odgovarajueg kamenja -bilirubinskog, holesterinskog, kalcijumovih. Ali esto su u kamenuprisutne sve tri komponente.U zavisnosti od preovlaivanja neke od komponenti, kamenoviimaju razliitu boju: holesterin daje utu boju, kalcijum - crnu,bilirubin mrku ili tamno zelenu.I vrstoa kamenja zavisi odnjihovog sastava. U veini sluajeva kamenje je meko, lepljivo,neki put pliva u ui. Najtvre je kamenje koje sadri kalcijum,ono je najopasnije.U zavisnosti od oblika kamena, on moe, u veoj ili manjoj meri,da oteuje unutranje zidove unog mehura ili unih puteva ujetri.Praktino, svi ljudi imaju kamenje, u veoj ili manjoj meri,ali, prirodno, vea koliina izaziva zapaljenja i zastojne procese.Sto je kamenje vee i tvre, vee su i neprijatnosti.Uzrok stvaranja kamenja je diskinezija unog mehura i unihputeva - naruavanje procesa kontrakcija ili motorike miia unog mehura :li unih puteva. Ta diskinezija je, po pravilu,povezana sa funkcionisanjem centralnog nervnog sistema, saendokrinim sistemom. Nervoza je jedan od estih uzroka. Drugi uzrok jenedostatak kretanja.Interesantno je da ene imaju est puta vie problemasa unim mehurom nego mukarci. I to nije sluajno. ene imaju grudnodisanje, tj. diu grudima, a mukarci trbuno. Zahvaljujui trbunom disanju,mukarci stalno dijafragmom, u izvesnom stepenu, masiraju trbunu duplju.Postoji jo jedan uzrok stvaranja kamenja - poremeen reim ishrane.Prekomerna upotreba masti i ugljenih hidrata u duem vremenskom periodumoe da dovede do vika holesterina i to e dovesti do stvaranja kamenja.Ali, jo vie holesterinskog kamenja se moe obrazovati kada se jakoogranii upotreba ivotinjskih masti, koje sadre holesterin. Stvar je u tome to jetra proizvodi mnogo vi.e holesterina nego to upotrebljavamo sahranom. Pri velikom ograniavanju, na primer, upotrebe mlenih masti ilijaja, jetra je primorana da jako povea produkciju holesterina, a posledicatoga je - kamenje. esto ljudi, koji nastoje da omrave, ograniavajuupoptrebu masti i postaju, zbog toga, rtve formiranja kamenja.Simptomi jake zagaenosti ili patologije jetre su:*=> oseaj teine ili bola ispod desnog rebra posle jela;o esto oseanje munine, podrigivanje, esti zatvori, naduvenosttrbuha;*=> jeza i slabost posle jela;o este glavobolje;*=> alergijske reakcije;*=> bolovi u ramenima;o esta nervoza;*=> uti nokti na nogama;*=> jako pogoranje vida;o bol na desnoj strani ela Iznad obrve;~> uta koa i beonjae;o gorina u ustima.Ako postoji bilo koji od navedenih simptoma treba obaveznoobratiti panju na jetru i odmah preduzimati mere. Pre svega,treba obaviti ienje.POSTUPAK IENJAPodseam da je princip koji predlaem - odstranjivanje zastojnihprocesa iz organizma. Isti je i sa jetrom. Obezbedite za ienjejetre dve nedelje (to je srednje trajanje, za svakoga je toindividualno). U tom periodu treba jesti malo, ee nego obino,5-6 puta na dan, ali, naravno, umanjiti koliine obroka. Zato jeto potrebno? Svaki unos hrane je povezan sa aktiviranjem unogmehura i luenjem ui. To aktiviranje je potrebno da bi seizbacilo kamenje. Zatim, nekoliko puta na dan treba zagrevatijetru. Stvar je u tome to se veina kamenja sastoji preteno odholesterina. Toplota ga otapa i ono slobodno prolazi kroz unekanale ne izazivajui spazme.Na koji nain zagrevati jetru?Prvi nain je - pomou zagrejanogtermofora (sa vodom ili elektrinog), koji treba staviti tamo gdese nalzi jetra i drati 10-15 minuta. Jo je poznati lekar A. S.Zalamov govorio o koristi ovakvog postupka. "Ako hoe dabude zdrav stavi topao termofor na oblast jetre posle svakogobroka."Drugi nain, koji proizvodi isti efekat, a po mommiljenju ak i bolji, je stavljanje ruku na oblast jetre. Leva rukase stavlja na oblast jetre, a desna na lea, nasuprot jetri, i drese u tom poloaju 10-15 minuta. Toplota ruku bolje prodire u teloi, osim toga, jetra iz ruku dobija i energiju, to je za nju veomakorisno. Toplota, pored reenog, ublaava zapaljive procese ujetri i unom mehuru.Sledea mera je - piti tenost koja pospeuje izbacivanje ui.Svako jutro na te srca treba progutati kaiku maslinovog ulja ipojesti 1/4 grejpfruta. Takoe, dobro je u toku dana popiti 2-3ae aja za u, koji se moekupitibez problema, alinajboljijeaj od ipka (ljudi sa poveanom kiselinom treba da se uzdre odovoga). I, razume se, svako jutro pritiskati eludac 5 minuta.Svenavedene mere su odlina priprema za ideomotorno ienjejetre.

Slika 24. Poloaj jetreIdeomotorno ienje jetre radimo svakog dana po pola sata.Prethodno ispritiskavi ceo stomak, pripremimo ritmiku muziku ipoinjemo da stvaramo ideomotorne pulsacije. Za to se, prvo,oputamo, zatim se koncentrisemo na jetru (si. 24), zamiljajuikako se ona skuplja i iri u taktu muzike. Poinjemo te pulsacije upravcu, recimo, "gore-dole" i to radimo oko 10 minuta. Zatim,mali odmor, pa ponovo pulsacije u pravcu "lea-stomak", takoe10 minuta. Jo. jedan kratki odmor, pa pulsacije u pravcu "levodesno",10 minuta.Dobro je ako jedno od planiranih zagrevanjauradite pre poetka ideomotornog ienja.Najboljevreme za ideomotorno ienje je vee, kada je jetranajaktivnija. Zapravo, vreme njene aktivnosti je od 23-3 satanou. Ali nije obavezno raditi u to vreme, dobro je i uvee od 8-9.U principu, nije velika greka ni ako se radi danju.Posle dve (tri, etiri) nedelje ovakvog ienja, uzimajui u obzirvanost jetre za organizam, neophodno je da se ona odrava udobrom stanju i, kao .to sam ve govorio, radi svakodnevno sanjom. Stvaranje vibracija u tri pravca u toku 20 minuta sasvim jedovoljno da se ona odr.i u formi. Naravno, vie nije potrebno pitiposebne ajeve, ali toplota iz ruku jedanput na dan je uvekkorisna.UTICAJ MISLI NA ORGANIZAMEvo ta ja, na primer, ne razumem:Dua i telo su nerazdvojno spojeni, zatoih onda njihova bliskost nije zatitila odsmrtnog neprijateljstva?GeteDanas je jasno da se misli mogu prenositi od jednog ovekadrugom slino radiotalasima, koji se prenose od jedne stanice dodruge. Eksperimenti sa ljudima, koji su se odvijali podupravljanjem i kontrolom u toku ivota dva pokolenja, potkrepljenisu neobinom demonstracijom K. Bakstera nad biljkama:dokazano je da energija misli lako prolazi kroz prepreke kojezadravaju sve druge poznate oblike zraenja (debele table olova,betona i si).Ali najneobicnija osobina misli - to je ta strana stvaralaka irazorna snaga koju one poseduju. Nijedna kua nije sagraenaako prethodno nije zamiljena i ako nije postojala kao zamiljenprojekat. Nijedna bomba nije baena iz aviona, ako prethodnonije razraena u hemijskoj laboratoriji i na tablama za crtanjeoruara. Nijednog lekara, pesnika, naunika, operskog pevaanije stvorila priroda, svi se oni raaju kao deaci i devojice kojimnogo i dugo razmiljaju o svojoj buduoj ulozi, a zatim sebepretvaraju u ono to su zamislili - koliko mogu, naravno.Snagazamiljanja je snaga stvaranja - loeg ili dobrog. Ako zagaujemookolinu - to je rezultat zagaenosti naeg zamiljanja. Mi smo istotako mogli da zamislimo svet koji nam je potreban kao svet dobrai lepote - i da stvorimo za sve nas okru.enje prijateljstva i lepote.FIZIOLOKE OSNOVEOvde se neu detaljno zadr.avati na fiziolokim procesima koji seodvijaju u organizmu prilikom procesa miljenja. Moj zadatak jeda ematski prikazem put misli da bi italac mogao da razumezato misli izazivaju tako snane promene u telu.PUT MISLIAko zamislite kriku limuna, posle nekog vremena, u ustima e sepojaviti pljuvaka. Kao to vidite, misli su izazvale fiziolokepromene u obliku stvaranja pljuvake. Ili, naprimer, dok se seatenekog znaajnog dogaaja iz vaeg ivota, srenog ili nesrenog, srcemoe da pone bre da vam kuca, moe da vam se promeni pritisak, davam se proire ili skupe zenice. To je, takoe, uticaj misli na fiziologiju.Podsvest stvara sve signale koji upravljaju organizmom (si. 15) i alje ihu malu oblast mozga - hipotalamus.

Slika 15. Formiranje podsvesnih signala upravljanja organizmom injihov prenos u mozakHipotalamus pamti sva emocionalna preivljavanja, meu njima istresove, i upravlja hipofizom, koja regulie rad celog endokrinogsistema, koji stvara hormone.Hormoni utiu na sve ivotnefunkcije organizma, meu njima i na krvne sudove, koje iri iliskuplja. Osim toga, hipotalamus uestvuje i u upravljanjuimunobiolokim sistemom.Imunobioloki sistem je prirodna zatita organizma, namenjenaunitavanju naih "neprijatelja" - virusa, bakterija, mikroba,zloudnih elija. Negativne emocije prvenstveno menjaju koliinuhormona u krvi, koje stvara endokrini sistem, a to je destabiliuifaktor praktino za sve sisteme organizma: eludano-crevnitrakt, urinarni sistem, polni sistem, krvotok i druge.Meupoznatim hormonima naveu adrenalin, estrogen, kortizon.Naprimer, nedostatak kortizona dovodi do sledeih poremeaja:ir u elucu, kona oboljenja, tromnoflebitis (upala vena),problemi sa teinom i dr. Osim toga, naruavanje hormonskeravnonee utie na titnu lezdu, to ponovo izaziva psihikudestabilizaciju, tj. stvara se zatvoreni krug.Ortodoksna medicina prilikom leenja esto, pokuava danadoknadi nedostatak hormona. To pomae samo neko vreme, azatim stanje moe da se pogora, jer se organizam navikava na"dodatke" i lezde se "ulenje" i proizvode jo manje hormona.Negativne emocije preko hipotalamusa takoe slabe imuni sistemi ine da organizam postaje prijemiv za "neprijatelje", meunjima i elije raka.RAD PODSVESTIDa bih bolje objasnio uticaj misli na telo, malo u se vie zadratina radu nae podsvesti.Podsvest upravlja svim ivotnimprocesima: mi ne mislimo kako da se regulie krvni pritisak, nastvaranje eludanog soka ili varenje hrane, tj. ne koristimo za tosvest.Veina naih svakodnevnih poslova se obavlja, takoe,podsvestno, na primer hodanje, ivenje, upravljanje automobilom.Svest, naravno, takoe, upravlja telom - mi svesnopodiemo ruku, ili pokreemo glavu, ili svesno neto govorimo, AHpostoji, takoe, i delovanje svesti na telo kroz podsvest. Ovdemolim za posebnu panju.SVEST I PODSVEST. EMOCIJE I SLIKENa si. 16 su ematski prikazana uslovna vratanca izmeu svesti ipodsvesti. Kroz njih se vri uzajamno delovanje svesti i podsvesti.Kada smo zamiljali limun i izazvali luenje pljuvake, to je bilodelovanje svesti na telopreko podsvesti.Kada neto oseamointuitivno, to je, obrnuto, uticajpodsvesti na svest.I to su vieotvorena "vratanca" vee je uzajamno delovanje. Otvaranjevratanaca regulie se uticajem leve i desne polovine mozga.Levapolovina se aktivira kada je neophodna logika, racionalizacija.Desna dominira kada se ovek bavi stvaralakim radom, kadamisli u slikama.

Slika 16. Uslovna "vratanca" izmeu svesti i podsvestiEmocije dovode, takoe, do aktiviranja desne polovine mozga.Uticaj na "vratanca" je sledei: to je aktivnija desna polovina"vratanca" se vie otvaraju, to je aktivnija leva polovina mozgaona se zatvaraju. Drugim recima, otvaranje vrata u podsvest jemogunost otkrivanja unutranjih rezervi organizma.Razne psihoterapije koje se primenjuju u svetu i kojeomoguavaju razvoj stvaralakih sposobnosti i drugih ovekovihmogunosti usmerene su na aktiviranje desne polovine mozga idublje pronicanje u podsvest.itaocu sada mora biti razumljivoda svaka misao ispunjena emocijama lake dolazi do podsvesti i,prema tome, snanije utie na telo. Setite se nekog dogaaja u ivotu kada ste se jako uzbudili, kada su vam se osuila usta. Etovam prostog primera uticaja emocionalne misli na fiziologiju tela.Isto se dogaa i kad mislimo u slikama.Slika, takoe, otvara "vratanca", utoliko vie ukoliko je slikasjajnija. Naprimer, slikovito seanje na neki tragian dogaajprouzrokuje hlaenje ruku i nogu. Ili, slikovito seanje na erotskidogaaj moe 1 da izazove uzbuenje. Negativne misli,nespokojstvo, preivljavanje, strah, sve su to svojevrsneemocionalno obojene misli. I, takoe, vrlo esto slikovite.Recimo,takva negativna misao je "uvreda". Ona na prvi pogled ne izgledakao jako oseanje, ali s vremenom ona "prodire" u podsvest i radisvoj "crni" posao i u toku vremena moe da dovede do ozbiljnihoteenja u organizmu. Jasno je da jaa emocija jae "udara"telo, ali ako je kratka, recimo nekoliko sati na dan, organizampomou sistema samoregulacije moe da se oporavi.Emocija,koju dugo nosimo, bez obzira na to to je slaba, podrivaorganizam i dovodi do ozbiljnih bolesti. Ali, ovde, takoe, trebapraviti razliku meu ljudima.Ljudi sa razvijenijom i aktivnijom desnom polovinom mozga suoseajniji, senzitivniji, ali i podloniji uticaju negativnih misli iemocija nego ljudi sa razvijenijom levom stranom mozga.U istovreme, ljudi sa razvijenijom desnom stranom mozga su sposobnijiza ivot usled boljeg kontakta sa podsveu i mogu bre dapomognu sebi, da se spasu od posledica negativnog miljenja.Ibrnuto, kod ljudi sa razvijenijom levom stranom mozga, zbogslabog kontakta, usporen je proces prodiranja negativnih misli uorganizam i u skladu sa tim usporen je i proces oslobaanja odnjih.Dobar dokaz uticaja misli na organizam je izraz ovekovog lica.Obratite panju na lica zlih, ravih ljudi - ona tano odraavajuunutranje stanje svojih sopstvenika. Nervozne, psihikinestabilne ljude karakterie brz hod, odseni pokreti. Ljudi punistraha su malo pogrbljeni, pogureni, zbog unutranje elje da sesakriju. Na taj nain telo se izraava mislima, preko ideomotornihimpulsa, koji dolaze iz podsvesti za vreme miljenja.Nije tekodosetiti se da je kod ljudi sa razvijenijom desnom polovinommozga to izraavanje jae.Toliko, ukratko, o vezi misli i fiziologije, to je veoma vano, jer jepovezano sa otkrivanjem unutranjih rezervi organizma pomouupravljanja sopstvenom energijom.ENERGETSKE OSNOVEMALO LIRSKO ODSTUPANJE ZA SKEPTIKEPod pretpostavkom da ovu knjgu mogu da itaju i skeptici, elimda njih radi napravim malo odstupanje.Prvo, ko je skeptik? To jeovek koji misli u stereotipima i opteprihvaenim normama, kojesu stvorene u drutvu: ako vas boli glava treba da uzmetetabletu, stres se odstranjuje alkoholom ili, takoe, tabletama,viak teine se skida dijetom.Pokuajte da kaete skeptiku da sesvi ti problemi mogu resiti pomou preraspodele energije snagommisli. Nee poverovati.Skeptik - to je ovek koji nee i ne moeda izae iz okvira stereotipnog shvatanja sveta. Po pravilu, takviljudi mogu da budu dobri izvrioci, ali ne i stvaraoci, tvorci neegnovog. Uzroci skepticizma su esto u dominaciji leve polovinemozga, pa samim tim i loeg kontakta sa podsveu. Ali, ovdeobrnuto, informacije teko prelaze iz podsvesti u svest. Drugimrecima - slaba je Intuicija.esto me pitaju zato na moje kursevedolazi vie ena. ene su intuitivnije, tj. vie im je razvijena desnapolovina mozga. Zato one tano oseaju ta im je potrebno.Meu njima je manje skeptika.Uspeh u ivotu, po pravilu, zavisi od ravnotee razvijenosti leve Idesne polovine mozga. Znai, potrebna je i logika i intuicija.enasa dobrom logikom moe da postigne mnogo. Isto tako,mukarca sa dobrom intuicijom oekuje uspeh.esto mi sedogaalo da se sretnem i radim sa rukovodiocima velikihpreduzea, sa vodeim naunicima, vrhunskim izvoaima. Svi suoni obdareni dobrom logikom, intuicijom i senzibilni su.Kod menese, na Univerzitetu za bioenergetiku u Petrogradu, obuavalomnogo lekara i to su, po pravilu, bili napredni lekari, koji sukasnije uspeno primenjivali bioenergetsko znanje, koje su stekli.Poto dalji materijal u ovoj knjizi malo odstupa od stereotipnogshvatanja sveta, elim da se obratim skepticima.Dragi skeptici! Potrudite se da pogledate oko sebe. Svet nijesamo materija, nije samo ono .to se moe otrgnuti, iupati,pomirisati. Postoji i drugi svet - nevidljiv, svet energije, vibracija,koji tako jako deluje na nas da vam je teko da to zamislite.I akobar malo nauite da razumete taj svet i da njime upravljate, ivote vam postati interesantniji, raznovrsniji i sreniji.ovek, kojiveruje samo u materijalni svet, mnogo ograniava i osiromaujesvoj ivot. U ivotu je uvek tako: ako ne veruje - ne dobija.Ne veruje u mua - bie lo porodini ivot.Ne veruje u sebe - nee imati uspeha u ivotu..Ne veruje u metodu - nee uspeti da je iskoristi.Oni skeptici koji itaju ove redove nisu vie beznadeni. Uprotivnom, oni ne bi otvorili ovu knjigu. I ja se nadam da e imova knjiga pomoi da krenu pravim putem.Verujem u vas,skeptici!

DEJSTVO MISLI NA DALJINUDa li ste nekad razmiljali o tome, dragi itaoci, da kompjuter imamnogo zajednikog sa na.im mozgom? U kompjuter moemo dasmestimo koliko hoemo informacija i da ih zatim, po potrebi,izvlaimo na ekran i koristimo u razne svrhe. Informacije seuvaju u memoriji racunara - na disku, u kodiranom obliku.Istose deava i u oveku.Vi ve znate da ovek nije samo fiziko telo, nego ienergoinformacioni objekat koji u svom biopolju ima masurazliitih uestanosti koje nose informacije o svemu u oveku.Sada zamislite da prvi put vidite napoznatog oveka. Vae oi,kao prijemnik informacija, skener svoje vrste, prihvataju togoveka ka bioinformacioni objekat i alju tu informaciju ukodiranom obliku u jednu od memorijskih elija. Zatim, kadabudete hteli da se setite tog oveka, informacija o njemu seizvlai iz elije i ponovo pretvara u lik. Dubina pamenja zavisi,pre svega, od interesovanja, koje je taj ovek u svoje vremeizazvao kod vas. Jer je interesovanje, takoe, emocija, koja,takoe, pojaava efekat.Isto se odnosi i na pamenje predmeta.Svi predmeti, i uopte sav materijalni, svet imaju svoje biopolje,svoje frekvencije.I sada smo doli do neeg vrlo vanog.Ako ste se setili nekog oveka ili predmeta i ako ste ga predstavilisebi, pred vama se nee pojaviti samo lik, ve i biopolje togoveka ili predmeta sa svim njegovim frekvencijama. I ono evriti energetsko dejstvo na vas.Seate li se primera sa traginimdogaajem? Tako se, sa bioenergetske take gledanja, toobjanjava time to pri seanju na tragini dogaaj stupamo ukontakt sa biopoljem tog dogaaja ili sa njegovim frekvencijama,a one utiu na nae biopolje, pa time i na nae telo.Isto je i saerotskom epizodom. Ali ne samo da lik izvuen iz elije deluje nanas, mi takoe delujemo na njega.U parapsihologijl postoji, takozvani, "zakon fantoma". On glasi:"Ako u nekoj taki u prostoru zamislite lik ili prikaz (fantom) togobjekta (na prlmer oveka), u toj takl se Javlja blopolje togobjekta, koje Ima direktnu vezu sa tim objektom."Na tom zakonuse zasniva rad sa energijom na rastojanju sa bolesnima Itelepatija.Ne moraju se posedovatl neke posebne sposobnosti dabi se Izvrio uticaj mislima na neki objekat. Delovanje misli Jeutoliko Jae ukoliko su one jae emocionalno obojene, to Je vieovek koncentrisan na njega.U trenutku zlobe ovek poveava snagu delovanja misli nekolikoputa. Svako od vas Je, verovatno, osetio u ivotu delovanjeIjutitog oveka, koji se nalazi u blizini. Takva oseanja se moguosetlti i kada se nalazite daleko od oveka koji vam eli zlo.Razlika Je samo u tome to u tom sluaju neete shvatiti odaklevam takvo osecanje. ovek, koji na vas misli sa ljubavlju Ipotovanjem, slae vam isceljujuu energiju. Na taj nain semeu nama, ljudima, stalno obavlja energolnformaclonafazmena.MISAONI OBRASCIDelovanje misli se razlikuje meu sobom. Postoje prosta misaonadejstva (1) (si. 17), kada jednostavno mislimo o oveku sljubavlju ili Ijutlto, ali naa misao ne nosi nikakvu Informaciju Isloena misaona dejstva, kada mi ne samo to mislimo o oveku,nego mu i .elimo ne.to. Naprimer, moemo da elimo oveku dauspeno poloi ispit ili da ozdravi. To e ve biti sloeni misaoniobrazac (2), t). nae misli prenose informaciju, isto kao prilikomemitovanja radio i televizijskog programa. Ona se usauje ubiopolje oveka na koga mislimo I stvarno poinje da pomae ilida nanosi tetu, u zavisnosti od elja onoga ko ih emltuje.Misaoni obrasci mogu neko vreme samostalno da ive u prostoru, to zavisi od toga kolika je bila koncentracija I koliko je bilaemocionalna prilikom njihovog formiranja.

Slika 17. Prosta (1) i slo.ena (2) uzajamna misaona dejstvaNa tom polju su interesantne praktine vebe uesnika na mojimkursevima "Bioenergetska terapija" na Institutu za alternativneterapije.Uesnici u mislima stvaraju energetsku kuglicu i zatim poinjuda je prebacuju sa dlana na dlan. Nekim uesnicima se deava dakuglica sasvim odleti. To se deavalo, po pravilu, kod jakih uesnika,koji su uspeli da unesu u tu kuglicu toliko energije da je ona, dospevido drugih vibracija u prostoru, napustila domaina koji ju je stvorio.Zato treba biti oprezan prilikom stvaranja sloenih misanihobrazaca, jer su oni izvor programa dejstva.Zamislite da pesimistiki mislite o svojim planovima. Ti misaoni obrascidospevaju u prostor i, poto tamo poive neko vreme, poinju dadeluju na one ljude od kojih zavisi ostvarivanje tih planova. Rezultatje da ste vi sami doveli do svog neuspeha.Misaoni obrasci pozitivnih,optimistikih misli privlae pozitivne okolnosti, koje vode uspehu. Akone verujete u sebe, vi, takoe, formirate misaoni obrazac o svomneverovanju, koji, iako nije energetski mnogo jak, ima dugotrajnodejstvo. I taj misaoniobrazac se usauje u biopolje va.ih poznanika i roaka i izazivakod njih oseanje da vi ne verujete u sebe i oni e se u skladu satim ponaati prema vama.Svojim mislima i misaonim obrascima mi se usaujemo i uomota biopolja predmeta. U tom sluaju, stepen uzajamnogdejstva mnogo zavisi od toga kakav je predmet u pitanju i odsinhronizacije nae energije i energije predmeta. U svakomsuaju, dolazi do uzajamnog dejstva u veem ili manjem stepenui zato moramo da budemo dovoljno obazrivi. Predmeti, koji senahrane naom energijom i programima, mogu kasnije da nam ihvrate. To je dobro, ako su u pitanju pozitivni programi, ali ako sunegativni? ...Posebno dobro "upijaju" energiju predmeti odprirodnih materijala - drvo, drago kamenje, minerali, a najjaevoda.Trudite se, takoe, da za vreme jela budete dobroraspoloeni. Ako za vreme jela psujete ili imate negativneemocije, vi ete ih "pojesti" zajedno sa hranom. Hrana, kao iostali predmeti, upija psihiku energiju.

RUILAKA SNAGA NEGATIVNIH MISLIU prethodnim poglavljima trudio sam se da objasnim uticaj naih misli na telo, na okolinu, fizioloki i bioenergetskl mehanizam.Nadam se da ste shvatili kakva Je snaga zatoena u naim mislima. U ovoj glavi elim da govorim o konkretnim negativnim mislima i o njihovom uticaju na funkcije organizma.Ml oseamo dejstvo stresa ne samo u tom momentu kada pre.ivljavamo odreeni dogaaj, koji doprinosi formiranju negativnih emocija, nego i svaki put, kad ga se seamo.Vi ve znate odakle to dolazi: faktor stresa, koji iskrsava, utie na nas skoro isto kao i sam stres. Najrasprostranjeniji, i onaj koji nosi stres, je uvreda.UVREDAMnogim ljudima na dui lee uvrede, koje su se skupljale godinama. U odraslom oveku, esto, postoji gorina dejlh pre.vljavanja i neki bolan dogaaj on pamti celog ivota do najsitnijih pojedinosti. To mo.e biti uspomena, koja je povezana sa nedostatkom ljubavi roditelja, sa neprihvatanjem od druge dece ili uitelja, sa nekim konkretnim ispoljavanjem surovosti.Ljudi, u kojima ivi takva uvreda, esto u sebi ponavljaju te dogaaje i to se nekiput dogaa godinama, ak I onda kada oni koji su ih uvredili vie nisu ivi.Uvreenost - to je nain da se likvidira ve Izvrena nepravda, emocionalno suprotstavljanje, neprihvatanje neega to se ve desilo, emocionalni sukob sa nekim dogaajemilipojavom, koji su se desili u prolosti. U toj borbi vi ste osueni na poraz poto u datom trenutku pokuavate da uradite nemogue * da Izmenlte prolost Oseanje uvreenostl, ak I kad Je zasnovano na stvarnoj nepravdi, ne donosi ni zadovoljstvo ni korist I u toku vremena postaje emocionalna navika. Osim toga, hronlno oseanje uvreenosti neizbeno dovodi do samosaaljenja.Stvorena navika da se vreamo i da se saaljevamo izaziva potcenjivanja sopstvene linosti. Sa skrivenom uvreenou vi jednostavno niste u stanju da zamislite sebe kao samostalnog, nezavisnog oveka, oveka koji veruje u sebe, ne moete da budete gospodar svoje sudbine. Ovde treba rei da oseanje uvreenosti kod vas ne izazivaju ljudi, dogaaji ili okolnosti. To je vaa sopstvena reakcija na njih. Samo vi moete da joj budetegospodar, samo ste vi u stanju da je kontroliete, istina ako budete uspeli da shvatite da oseanje uvreenosti i aljenja sebe ne vodi srei i uspehu, ve porazu i stradanjima.Misaoni obrazac uvreenosti se usauje u omota biopolja oveka i izaziva slabljenje njegovog imunolo.kog sistema i moe dovesti do takvih bolesti kao to je rak, infarkt, bolesti .eluca i jednjaka.Sreui se sa ljudima koji su bolovali od takvih bolesti, uverio sam se, ne jedanput, da je duboko zapretana i dugo noena uvreenost, bila jedan od glavnih uzroka njihovih bolesti. Ako trudna ena nosi u sebi dugotrajnu uvreenost, taj misaoni obrazac moe da se usadi u omota biopolja deteta i da posle, u toku vremena, izazove kod njega ozbiljnu bolest.esto me pitaju: "Ako je duevno stanje uzrok skoro svih bolesti, zato boluju deca, i to ak od ozbiljnih bolesti?"Evo vam uzroka - prenos negativnih programa sa majke na dete za vreme trudnoe.Postoji jo jedan uzrok, mnogo redi - prouzrokovan karmom, ali o tome emo govoriti kasnije.Sakrivena uvreenost, kao uostalom i sve druge negativne emocije, koje se dugo nose, ima odreeno mesto u mozgu, ili takozvano "arite".U Rusiji su vrena psihofizioloka ispitivanja, kojima je razjanjeno da e se, ako se specijalnim elektrodama nadrauju odreene oblasti u mozgu, uvek aktivirati negativne emocije, koje odgovaraju tim oblastima. Ako ovek nosi u sebineku uvredu, prilikom delovanja na odreenu oblast njegovog mozga, ta emocija e se aktivirati i ovek e osetiti veoma jaku uvreenost. Slian fenomen se javlja, uvek, kada se deluje ba na tu oblast u mozgu.Isto se dogaa i sa drugim emocijama."arite" (si. 18) se aktivira i kada se ovek seti dogaaja koji je u svoje vreme, izazvao tu emociju. Prirodno, pri tome se oko "arita" poveava energija koja utie na biopolje oveka izobliavajui ga.

Slika 18. Aktiviranje "arita" negativne emocijeSTRAHOd svih ruilakih emocija najjai je strah. Najraspostranjenije vrste straha su: strah od usamljenosti, bolesti, smrti, gubitka ljubavi, gubitka posla, strah za budunost. Strah blokira i materijalnu i duhovnu stranu ivota, on unitava inicijativu, entuzijazam, podriva samopouzdanje, stvara pohlepu, zlobu, razdraenost, stalno dri oveka u visokoj nervnoj napetosti.Strah je prepreka za bilo kakav poetak, jer se ranije stvara misaoni obrazac sa programom za blokiranje konstruktivnih procesa. Majin strah predstavlja veliku opasnost za dete koje se razvija. Oseajui strah za njegovo zdravlje, ona alje negativne misaone obrasce u biopolje deteta i dete stvarno poinje da boluje.Roena sestra straha je sumnja. Sumnja je manifestacija paslvnoodbranbenog refleksa, koji onemoguava nastajanje mehanizma delovanja i zato je ozbiljna smetnja za postizanje bilo kakvog cilja. ovek koji sumnja je uvek oslabljen I u sutini razoruan.Stalna sumnja u sebe dovodi do atrofije sposobnosti za dononje odgovarajue odluke. Oni, koji sumnjaju u sebe, sumnjaju u sve. Sumnja i neodlunost rasipaju ivotnu energiju i podrivaju veru u sebe i svoju budunost. Naravno, postoji i "zdrava" sumnja, koja prethodi donoenju vanih odluka.Podvrsta straha su fobije. Fobija je panian strah od nekih konkretnih situacija u .ivotu. Na primer, strah od zatvorenog prostora (voziti se liftom, biti u prostoriji bez prozora itd), strah od letenja, strah od vo.nje metroom. Poreklo takvih fobija je, po pravilu, u detinjstvu, kada je podsvest deteta najotvorenija za razne energoinformacione programe. Dovoljno je rei detetu da je opasno leteti avionom ili da se mo.e zaglaviti u liftu, da se to pretvori u fobiju za ceo .ivot. Fobije se, takoe, prenose sa majke na plod za vreme trudnoe u obliku misaonih obrazaca fobija koje ima majka.Drugim recima, veina strahova ima svoje poetke u detinjstvu ili iz vremena trudnoe. Ba u tom periodu energoinformacioni programi se lako uvlae u podsvest ili, to je isto, u omota biopolja i zatim celog .ivota deluje na ovekovo ponaanje.Strah prevenstveno deluje na funkcionisaje urinarnog sistema. Jo su stari Kinezi govorili da energija straha dovodi do bolesti bubrega.Moja praksa pokazuje da ljudi, koji imaju probleme sa bubrezima, mokranom beikom, matericom, jajnicima, koji imaju menstrualne tegobe pate, po pravilu, od nekog straha. Kad prvi put razgovaram sa pacijentom, koji ima neku od tih bolesti, uvek ga pitam da li se neega boji. Pacijent se, po pravilu, udi to ga to pitam, jer se on stvarno neega boji.Strah moe, isto tako, da izazove lavobolju, poto oni koji pateod straha esto imaju bolesne i napete miie u predelu ramena i vrata. Ta naprezanja ograniavaju cirkulaciju energije u glavi i dovode do glavobolja, nekiput do dugotrajnih glavobolja, koje se zovu migrene. I stvarno, skoro je nemogue odstraniti migrenu bez odstranjivanja napona u ramenima i vratu. Strah jako deluje na seksualnost, izaziva frigidnost kod ena i impotenciju kod mukaraca, ali vie pate mukarci. esto bolni sindromi, koji sejavljaju kod ljudi kao rezultat promene vremena ili posle kratkih stresova, izazivaju strah, naroito kod nepoverljivih ljudi.Menjajui oblogu biopolja, strah joi.e poveava bol, i ako potraje due to moe stvarno da dovede do bolesti.Seam se, u vezi s tim, sluajeva kada su mi se poznanici javljali telefonom i paninim glasom se alili na bolove u srcu, elucu i na drugim mestima, sumnjajui na bolest.Ispitujui njihovo biopolje, nalazio sam samo deformacije izazvane strahom i posle korekcije tih deformacija bolovi su trenutno prestajali. Nepoznavanje elementarnih osobina funkcionisanja organizma i njihove povezanosti sa spoljanjomv sredinom izaziva masu briga, dovodi do straha i nespokojstva. esto lekari izazivaju strah, unosei u podsvest ovakve "programe": "Imate hroninu bolest sa kojom ete morati da ivite celog ivota" ili "Ti simptomi govore o nastajanju teke bolesti". Posle takvih "prograama" oveku je teko da izae na kraj sa boleu.AGRESIVNOSTUzrok agresivnosti je - nezadovoljstvo. Poto je ta emocija veoma jaka, ona nosi veliku ruilaku snagu. Radnik, koji osea ogromnu elju da svom pretpostavljenom opali dobar amar, ali nema mogunosti da to uini, isputa "paru" kod kue, istresajui se na enu i decu. Veina slinih ljudi ne shvata da time priinjava veliku tetu svojima, upravljajui jake vibracije agresije na njihova biopolja.Nekiput se moe desiti da je ba. u tom trenutku biopolje nekog od bliskih oslabljeno zbog bolesti ili stresne situacije, tada agresija moe da nanese udar koji izaziva jaku deformaciju polja tipa "rupa". U narodu se to zove "urok". Takva jaka deformacija moe posle izvesnog vremen dovesti do ozbiljnih fizioloih ili fizikih oteenja. Ali, energija agresivnosti nije upravljena samo na druge, ne i na sebe samog. Menjajui sopstveno polje, agresivnost dovodi bolesti, kao to su ir na elucu, povieni krvni pritisak, frigidnost, impotencija, stanje stalne uznemirenosti. Za viak emocionalne "pare" treba imati ventil sigurnosti. Njegovu ulogu odlino Igraju razna fizika optereenja, peaenje, sportske Igre. A najefikasniji nain oslobaanja od agresivnosti je - umee upravljanja svojom energijom, tako da se uklone psihiki naboji.OSEANJE KRIVICEPrilino je rasprostranjeno dugotrajno noenje negativnih misli sa grizom savesti i trajnim oseanjem krivice pred nekim. Takva oseanja ne samo da izvode oveka iz ravnotee, ve i ograniavaju njegovu linu slobodu. Ljudi koji imaju oseanje krivice vrlo brzo upadaju u "mreu" svojih prijatelja, roaka, poznanika, koji se, po pravilu, trude da iskoriste takve "savesne" ljude za svoje Interese. Pozivajui se na savest, oni nastoje da upravljaju I manlpull.u takvim ljudima. Biopolje ljudi, koji imaju oseanje krivice, ima Izdueni i su.eni oblik. Fizioloki se to manlfestuje bolovima u miiima, najee celog tela, flbromlalgljom, umorom. Onima koji imaju oseanje krivice, preporuujem da se spasu toga to je mogue pre. Razume se da treba pomagati blinjima koliko je mogue, ali sve ima granice. I moraju se praviti razlike u pomoi. Jedna je stvar kada to inite zato to elite, u tom sluaju se ne treba ograniavati. Druga je stvar kada oseate nevidljiv pritisak i kada ste prinueni da pomaete. Da biste se Izbavili od tog razornog "tereta", treba Jednom za svagda da stavite do znanja svojim blinjima da vi niste njihova svojina. Vrlobrzo, posle toga, videete da vas vai roaci I poznanici vie potuju.NEPOVOLJNO MI.LJENJE O DRUGIMANepovoljno miljenje o nekom Izaziva Jak pad nivoa energije. Ako ovek ogovara, on ne nanosi traumu samo onome koga ogovara nego I sebi, Jer, pri tome, dolazi do deformacije, razaranja njegovog omotaa blopolja. Trauma, nanesena ogovaranjem, ne mora odmah da se javi na fizikom nivou, tj. ne moraju odmah da se Jave bolesti. Uvek u slinim sluajevima dolazi prvo do se jave bolesti. Uvek u slinim sluajevima dolazi prvo do negativnih promena na siunim esticama astralnog, mentalnog, duhovnog, a zatim sve prelazi na fiziko telo. I zato, kad se ovek razboli, kad mu se desi nesrea, te.ko da e se dosetiti da je uzrok ogovaranje. Ogovaranje nam skrauje ivot, utie na zdravlje i duhovnost, utie na dugovenost.U Rusiji su vrena ispitivanja kakve su slinosti meu ljudima koji dugo ive.Pokazalo se da je, osim raznovrsne ishrane i istog vazduha, glavna zajednika crta bila dobrodusnost. Dobrodusnost je nepostojanje energetskog napada na ljude i, u skladu sa tim, sopstvena neranjivost.Japanci su, na primer, dugoveni i istovremeno najutiviji narod na svetu.JA SAM ONO TO MISLIM O SEBISvaki ovek nosi u sebi lik samog sebe, poevi od fizikih podataka do umnih sposobnosti. Na primer, ovek mo.e smatrati da je zdrav ili bolestan, lep ili ruan, hrabar ili kukavica, sposoban ili nesposoban itd. do najsitnijih detalja. Drugim recima, on ima potpunu sliku samog sebe. Ali, malo ko zna da ono to on misli o sebi, on to i jeste. Razume se da je taj lik misao koju dugo nosimo u sebi, ali vi ve znate da misli koje dugo nosimo prodjru u podsvest i odatle utiu na organizam. To je tako sa fizioloke take gledanja.A sa bioenergetske take gledanja, vi trajno nosite u svom biopolju paket "programa" o samom sebi po kome ivite. Ako smatrate da ste slabog zdravlja, tako e i biti, prema tom programu. Ako smatrate da su vam bolesni bubrezi, organizam e odraditi taj "program" aljui stalno ideomotorne impulse na bubrege i oni e kroz izvesno vreme stvarno postati bolesni.esto se negativni programi o sebi vuku iz detlnjstva, kada su roditelji, grdei dete, i ne podozrevajui slali u njegovu prijemivu podsvest informacije o njegovim nedostacima. Te Informacije se akumuliraju u podsvest! ili, to je isto, u biopolju i poinju da deluju na organizam na taj nain da posle izvesnog vremena deteitd. i nosi te osobine kroz ceo ivot. "Pomo" u skladitenju negativnih programa esto pruaju roaci izjavama kao to su: "Ima lo vid, treba to ispitati", ili "Mislim da tvoji bubrezi nisu u redu". I najzad, jak uticaj na formiranje negativnog suda o zdravlju vre nekiput lekari izjavama: "To je bolest koja se komplikovano leci", ili "To je za ceo ivot".esto sam radio sa pacijentima koji su bili ubeeni da imaju neku bolest i koji su stvarno imali sve simptome te bolesti. U sluajevima kada bolest nije daleko odmakla, uspevalo mi je da simptomi te bolesti nestanu samo pomou uklanjanja programa o bolesti. Veina onih koji su izleeni, na taj nain, je govorila da je to neko udo. Ustvari, nema nikakvog uda, jednostavno, posle uklanjanja programa, mozak prestaje da .alje ideomotorne impulse o bolesti i simptomi nestaju.Ono to ovek misli o sebi vrlo je ozbiljno. I to se ne odnosi samo na zdravlje, ve i na druge oblasti ivota. Ako vi sebi izgledate nespretni, nezgrapni, neveti, bojaljivi, takva predstava o sebi e vas vrlo brzo pretvoriti u zatvorenog oveka. Ako mislite da je suvie teko zaraditi mnogo para, nikad vam se nee ukazati ansa da poboljate svoje finansijsko stanje.Predstava o sebi vri odluujui uticaj na ceo ovekov ivot. Zato, prvo to treba uraditi na putu ka zdravlju je - ukloniti negativno miljenje o sebi. Kako se to radi, bie opisano u sledeim glavama.Govorei o negativnim mislima koje dugo nosite u sebi, hteo sam da pokaem itaocu ivotu u celini. Ja se nisam dotakao sveg mnotva negativnih misli, prikazao sam samo neke od njih. Meutim, i druge misli sline opisanim stvaraju negativne programe i nanose tetu oveku u ovoj ili onoj meri.UTICAJ MISLI NA SUDBINUNaa sudbina - to je sve to nam se dogaa od detinjstva do mrti. Svi mi elimo da ti dogaaji budu povoljni: dobra porodica, ljubav, uspena deca, interesantna profesija, dobri odnosi na poslu, sa prijateljima, dovoljno para itd. Od ega sve to zavisi?Svakako da spoljanji uslovi, drutvena sredina, nae okruenje utiu na neki nain na nau sudbinu. Ali, sve je to samo pozadina, koja moe da bude povoljna ili nepovoljna. U osnovi, mi i samo mi smo uzrok onoga .to nam se dogaa u ivotu.Ta teza, na prvi pogled, rui uobiajeni nain miljenja. Jer je veina ljudi navikla da krivicu za svoje neuspehe i probleme prebacuje na druge. Pa iako takav nain miljenja ne samo da ne pomae da se razrei problem, nego ak donosi razoarenja, ljudi nastavljaju da ive u stereotipima, koji koe njihovo napredovanje. Dok ovek ne shvati da su njegove misli programi, koji funkcioniu, da oni odreuju njegovu budunost, njegovu sudbinu, on nee uspeti u .ivotu. Pokuau da na primerima pokaem kako kod ljudi dolazi do samoprogramiranja. Zamislite sledeu situaciju: planirali ste neki poduhvat - recimo da jednog dana u nedelji odete na izlet. Ali, nekoliko dana pre tog dana vi dobijate mnogo interesantniju, mnogo primamljiviju ponudu ba za taj dan. Vi treba da izaberete kuda ete otii. I vi birate prvo, planirano, bez obzira na to to vam je drugo interesantnije. Po pravilu, ljudi u slinim situacijama postupaju ba tako. Zato?Stvar je u tome to ste vi, kada ste planirali, stvorili misaoni obrazac izleta sa slikama odmora, istog vazduha, ume, pecanja. Taj misaoni obrazac je prodro u vau podsvest, pripremio va organizam za odlazak na izlet, ovladao vaim biem i sada je teko bilo .ta promeniti. A ako se menja, naii e se na veliko naprezanje tela.Sa bioenergetske take gledanja, planirani izlet je zapisan u obliku informacije ili programa u ovekovo biopolje i ta informacija sada utie na telo.Sve nae misli, naroito one emocionalno obojene, utiu na nae dalje ponaanje I postupke. Kada se sretnete s prijateljima, vi, naprlmer, raspravljate o cenama, kako je postalo teko lvetl, kako je malo para, da one nisu dovoljne za ivot. to ee uestvujete u takvim raspravama, vai misaoni obrasci "ivot je teak", "nedostaju ml pare" Itd. postaju sve jai. Zatim, te misli prodiru u podsvest I upisuju se u vae biopolje i poinju da ive svoj ivot, odraavaju se na va ivot i stvaraju realnost u kojoj vam stvarno nedostaje novac, u kojoj va ivot stvarno postaje teak.Uzrok neuspeha u ivotu je pesimizam i samoprogramiranje.Devojka, koja eli da se uda, a misli da je runa i nesposobna, teko e uspeti da se uda, zato to ona emituje taj "program" i ne Izaziva Interesovanje mladia koji je okruuju. Poslovni ovek koji je zapoeo neki posao i koji mnogo razmilja o tekoama i moguim neuspesima osuen je na neuspeh. Uzrok tome je to negativno samoprogramiranje utie kako na njegove postupke tako i na sve one koji imaju veze sa njegovim poslom.Seam se da ml se, poetkom 90-tih godina, u Rusiji, obratiojedan poslovni ovek iji su se poslovi razvijali jako loe I Imali su tendenciju propasti. On me je molio da mu pomognem da utie na okruenje da bi ponovo uspe.no poslovao. Rekao sam mu da njegov posao zavisi od njega, ne od okruenja. U toku razgovora se razjasnilo da je on svoje poslove predstavljao uopteno, ne konkretno, i to je bila jedna od njegovih glavnih greaka. "Programi" naih misli, koje se usauju u podsvest ili biopolje, rade kada su konkretni. Osim toga, taj poslovni ovek je suvie sumnjao u realizaciju planova, bio je nepoverljlv prema klijentima I njegovo opte raspoloenje je bilo peslmlstlko. Poeo sam da radim sa njim. Prvo smo napravili konkretan plan I razradili ga do najsitnijih detalja. Zatim sam mu odrao nekoliko individualnih seminara o programiranju misli. Posle mesec dana, Javili su se prvi pozitivni znaci u njegovom poslovanju. Posle jo jednog meseca, njegovi poslovi su sasvim prebrodili krizu I on Je kasnije postao jedan od najuspenljlh poslovnih ljudi u Petrogradu.Nedavno smo se opet sreli, njegovi poslovi su I dalje uspenl. On smatra da je na prvi susret bio prelomni trenutak u njegovom ivotu. Eto vam sjajnog primera uticaja misli na sudbinu. Ali treba obratiti panju na najpozitivniji momenat -ogromnu elju da se promeni situacija.I na tome hou detaljnije da se zadrim.Vi se seate da su nae misli snane kada su emocionalno obojene. elja je jaka emocija, motivacija, ona ini da nae misli budu snane i uz pozitivno miljenje dovodi do uspeha. esto se deava da ovek pokuava da resi neki problem, ali ne uspeva zato to se negde na dubljim nivoima podsvesti krije nedostatak elje. ovek esto ni sam nije svesan koliko je duboko u njemu skrivena motivacija. Na primer, neki ljudi ne mogu da nau posao ne zato to je to nemogue, nego zato .to podsvesno ne ele da rade. A to utie i na zdravlje. Postoje bolesnici koji podsvesno ne ele da ozdrave. Zbog nekih uzroka njima odgovara da budu bolesni ili da se nalaze u tom stanju. Oni neto dobijaju time: panju blinjih, onih koji ih okruuju, socijalnu i materijalnu pomo itd.Kada ovek ima mnogo elja - to je ve aktivna ivotna pozicija, koja, uz pozitivno miljenje, donosi oveku uspeh u ivotu. Masa elja, interesovanja i stremljenja stvara oko tog oveka ogromno biopolje, koje mu omoguava da dugo radi i da se ne zamara. Ogromno biopolje je garancija zdravlja. Ono aktivira sve sisteme organizma i nikakve bolesti ne mogu da prodru u njega. Aktivna ivotna pozicija je garancija dugovenosti, to potvruju ivoti mnogih naunika.Ako ovek nema elje - ivotna apatija, slabljenje organizma, sve se de.ava naopako. Takvi ljudi ee boluju, zamaraju se na poslu, zato to rade bez elje i esto doivljavaju neuspehe.Pre kratkog vremena sam putovao u Petrograd. Tamo sam saznao novost koja me je u poetku zapanjila. Jedan moj poznanik je umro u 48. godini. Znao sam ga odavno - nije pio, nije puio, iveo je zdravim ivotom. I najedanput - rak jetre. Svi oko njega, roaci i prijatelji, bili su u nedoumici: priznajem, ni ja u prvih 5 minuta nisam mogao da doem sebi, a zatim sam sve shvatio. Iako nije bio lo inenjer, on nije imao nikakva interesovanja u ivotu i radio je samo zato to je trebalo raditi. On nije imao elju da neto promeni nabolje, nije imao ivotni impuls. A ba taj .votni impuls nam je svima neophodan. Bez njega organizam slabi, i tada moe da se desi bilo ta ...Neki itaoci mogu da mi prigovore: a ta ako ja u ivotu nisam naao interesantan posao, neto to mi je na dui? ta ako bih hteo, ali nemam elja i stremljenja? ta onda? Dragi moji itaoci! I u tom sluaju sve zavisi od vas samih. U datom sluaju kakvim oima posmatrate svet. Na primer, dva oveka su dola u umu. Jedan je ushien raznovrsnou i lepotom drvea, naslauje se mirisom ume i pevanjem ptica i naputa .mu srean i pun snage. A drugi gleda na umu kao na drvenu grau, sirovinu za nametaj i papir i odlazi iz ume sa osecanjem dosade. Ili, recimo, ivei sa nom moemo da vidimo njene pozitivne osobine i da ne obraamo panju na njene mane. U tom sluaju ovek je srean. Ali na istu .enu se moe gledati i drugim oima, koncentriui se na mane i patiti zbog toga.ovek je takav kakav je, a opaanja mogu biti razliita. To se odnosi i na one ljude koji ne mogu da nau interesantan posao. Opet sve zavisi od toga kakvim oima gledamo na posao.Pisac V. Lobodin navodi interesantan primer u knjizi "Zdravlje i duhovnost". Nekad u mladosti on je morao da radi kao ista. Sasvim na poetku taj posao je kod njega izazvao negativna oseanja i nezadovoljstvo. Ali poto je shvatio da mora to da radi, on je taj posao ispunio sadrajem. Evo odlomka iz knjige:"Kroz pola sata ja sam ve znao da treba raditi tako da mi gomila ubreta ne zaprlja karakter zauvek. Poeo sam da istim ne odvod za ubre, nego svoju savest, nisam iznosio kante sa ubretom nego svoje bolesti. Nisam istio pod nego svoju sudbinu, nisam odvajao organsko ubre od neorganskog, nego svoje grehe iz du.Sa oduevljenjem sam istio levi bubreg i jasno oseao kako on prosto podrhtava od zadovoljstva, lopatom sam strugao kamenje iz jetre... Na kraju sam se tako oduevio i zavoleo taj posao da sam poeo ozbiljno da razmijam da li da on postane moja profesija."Ovaj smeni primer pokazuje da se svaki posao moe smislom i sadrnom i da se u njemu moe nai interes. Sve zavisi oveka.

MALO O KLASINOM IENJUNadam se da italac vie ni malo ne sumnja da je za dobrozdravlje i harmonian ivot neophodno ienje organizma,psihiko i fiziko. Zato emo prei na neposredno ienjeorganizma. Po.to je metoda rada sa psihom, koju predlaem, udirektnoj vezi sa ideomotornim fizikim ienjem organizma i nemoe se objasniti bez znanja o tome, prvo emo govoriti ofizikom telu.Postoji mnotvo raznih metoda za ienje organizma i sve oneimaju svoje prednosti i svoje nedostatke. U osnovi, to su metodeza ienje debelog creva, jetre, bubrega, limfe." Neu govoriti onedostacima svake metode, veina ih je, u krajnjem rezultatu,korisna i moe se primenjivati, ali sve one imaju zajednikinedostatak. Potrudiu se da to objasnim detaljnije.italac ve zna da se, kao proizvod zastojnih procesa umeuelijskoj tenosti tkiva organa, stvaraju otpaci, koji dovodedo nastajanja problema u nekom delu tog organa. Uzmimo jednuod poznatih metoda za ienje, na primer ienje jetre.Zagaenje jetre je, po pravilu, povezano sa zastojem ui,stvaranjem kamenja. Da bi se otklonilo to kamenje vri seienje pomou maslinovog ulja i soka od limuna. I to delujeefikasno, izlazi mnogo kamenja. Efekat ienja se objanjava irenjem unih kanala izmeu jetre i une kese i pojaavanjemkretanja ui, koja izbacuje nakupljeno kamenje. ienje jedobro, i sam sam ga vie puta obavljao.Ali zamislite, dragiitaoe, da se posle ovog ienja ponovo stvara kamenje. Da lije to mogue? Naravno da jeste i, vie od toga, vrlo verovatnodosta brzo. Zastoj ui i kamenje se javljaju kao rezultatpostepenog taloenja otpadaka u meuelijskom prostoru jetrenauzrok su, kao to italac ve zna, zastojni procesi u njemu. Znai,da ne bi dolo do ponovnog stvaranja kamenja, treba, prvoukloniti zastojne procese u tkivu jetre, a zatim odravati tonormalno stanje specijalnim vebama (o emu u govoriti udaljem izlaganju).Ista je situacija i sa drugim c-ganima. Da bi sesutinski resio problem ienja, neophodno je da se on resi nakljunom nivou, tj. da se uklone zastojni procesi u meuelijskomprostoru organa. Neke metode za ienje debelog creva, jetre,bubrega itd. treba primenjivati kao grube, pripremne, o emu e,takoe, biti reci.IDEOMOTORNE PULSACIJE - OSNOVA METODEPriroda je sama smislila mehanizam za uklanjanje zastojnihprocesa u meuelijskom prostoru i elijama, mehanizamoslobaanja od otpadaka. Kao to smo ve rekli, prvo - raznipotresi, hodanje, tranje, skakanje; drugo - vibracije elija i tree- sile skupljanja elija, do ega dolazi prilikom skupljanja miia.Sila vibracija elija je prilino mala. Za stvaranje potresa iskupljanja elija potrebno je redovno fiziko kretanje, to malo koradi. A tome se dodaju naprezanja od psihoemoci-onalnihporemeaja ...Nije nimalo udno to sa vremenom raste brojraznih bolesti.ta se moe preporuiti oveku da bi se izbegli zastojni procesi?Prvo to pada na pamet je bavljenje sportom, tranje, skakanje,razni pokreti, vebe. I to stvarno ne bi bio lo izlaz iz tog stanjada nema nekoliko "ali". Najhitnije je da, ako elimo da doemo doefekta, treba time da se bavimo nekoliko sati na dan, ba onakokako je to radio drevni ovek u borbi za odranje. Za savremenogoveka je to nerealno. Osim toga, postoji i druga strana fizikogoptereenja. ak i zdravom oveku sati fizikog optereenja moguda preopterete srce, da ne govorimo o bolesnim ljudima. I nakraju, postoje ljudi koji jednostavno nemogu da rade fizikevebe. To su invalidi, ljudi koji su oslabili zbog bolesti.I sada je dolo vreme da opiem metodu zbog koje sam napisaoovu knjigu. Meni se posreilo da naem nain za ienje organana najdubljem - elijskom nivou. Tu metodu mogu da koriste sviljudi, bolesni i zdravi (radi preventive), invalidi i slabi. Metoda jeprosta, prirodna i efikasna, ne zahteva mnogo vremena, alizahteva redovno upranjavanje. Kao to se, uostalom, redovnoumivamo, peremo zube, a mogli bismo to i da ne radimo, alibismo se oseali mnogo gore i jo vie bismo skratili duinu svog ivota.Ali, preimo direktno na metodu.Ako vi, dragi itaoci, uzmete u ruku visak (pare metala ilikameni, obeen na dugaku nit) za kraj niti i zamislite da sevisak izduuje, kroz nekoliko sekundi on e stvarno poeti da seizduuje. A sada zamislite da se on pomera ustranu - visak eizmeniti smer.Uradite drugi eksperiment. Skoncentriite se nakaiprst i zamislite da je u njemu poela da pulsira krv u krvnimsudovima. Kroz nekoliko sekundi prst e se zagrejati, a kroz jonekoliko sekundi vi ete stvarno jasno osetiti pulsacije. Uraditeovaj eksperimenat sa celim dlanom. Efekat e biti isti, razlika jesamo u tome to e pulsacije dlana poeti malo kasnije.Sve toje opisano se zove ideomotorni akt ili kretanje.Tana definicija reciideomotorni aktje, (gr. idea - ideja,misao, lik i lat. motor - onaj koji dovodi do kretanja), jeispoljavanje nervnih impulsa, koji obezbeuju neko kretanje ilipredstavu o tom kretanju.U medicinskoj enciklopediji pie:"Poveanje tonusa ili slabo skupljanje miia, koji uestvuju uostvarivanju kretanja, koje se javlja kod oveka prilikomzamiljanja tog kretanja". Svi ljudi imaju ideomotorne reakcije.Osim toga, zamiljanje kretanja je najjai od svih drugih oblikazamiljanja. Jo je akademik 1 Pavlov, dobitnik Nobelovenagrade, pisao: "Davno je primeeno i nauno dokazano: kadmislite o odreenom kretanju " vi ete ga nevoljno, neprimeujui, izazvati".Prilikom zamiljanja kretanja, javljaju se, ne samo miinopokretnereakcije nego, i vegetativno-vaskulame, ubrzanje pulsa,disanja. One su analogne onima koje se javljaju pri stvarnomkretanju, mada su manjeg intenziteta. I ba su te ideomotornereakcije uzete za osnovu metode.Mislim da se italac dosetio daje na krajnji cilj - stvoriti odreena kretanja unutra, u tkivimaunutra.njih organa i delova tela, da bi se uklonile zastojnepojave. A pri tome uraditi to tako da se ne potroi ogromnaenergija i vreme, drugim recima da proizvedemo rad sa najmanjenaprezanja. Zamislite da hoete da poboljate cirkulaciju tenostii krvi u koi gornjeg dela lea. Da biste to postigli vi trite,skaete, radite razne fizike pokrete i na kraju postiete to stehteli. Ako uradite masau te oblasti, dobiete jo bolje efekte i zakratko vreme. Fizikim vebama, hodanjem i tranjem, mimoemo da pojaamo cirkulaciju krvi i meuelijske tenosti utelu, moemo i masaom, ali ne moemo da delujemo direktno naunutranje organe. Istina, postoji laka masaa organa za varenjeprilikom disanja pokretima dijafragme, ali to oigledno nijedovoljno. I ba tu koristimo ideomotornu reakciju, pojaanudopunskim metodama.SNAGA PULSACIJAPoznato je da ovek, pomou popreno-prugastih miia, odravaodreeni poloaj, izvodi pomeranje pojedinih delova tela, drugimrecima moe njima svesno da upravlja. Drugi miii, glatki,obavijaju unutranje organe. Smatra se da u normalnom stanjuovek ne moe njima svesno da upravlja. Ipak, ako se koristeideomotorne reakcije to je mogue.italac e se kasnije uveriti uto, kada pone da koristi prikazanu metodu.I sad, koji tip ideomotornih kretanja izabrati da bi se izvrilonajjae dejstvo na unutranjost organizma? Pa naravno, ritmikepulsacije.Setite se, kada treba pomeriti s mesta neki teakpredmet, njega prvo zaljuljaju. Pomou ritmikog ljuljanja seizvlai auto koji se zaglavio u blatu, pokreu se Ijuljake iobavljaju mnogi drugi poslovi za koje je potrebna znatna snaga.Ljuljanje je jedna vrsta pulsacija.Osim toga, pulsacije su najprirodnije za organizam. Svaki organ,svaka elija u telu ima svoje ritmike pulsacije. Jo su drevnimudraci Indije i Tibeta tvrdili da je u osnovi svih oblika ivotapulsacija.Svaki proces u prirodi, meu njima i aktivnostovekovih organa i ljudskog organizma u celini, ima faze uspona ipadova. Sve se u prirodi potinjava ritmovima, oscilatornimprocesima.Poto smo izabrali tip ideomotornih vibracija moramoda ih pojaamo. Da bismo shvatili kako se to radi, maloodstupanje.Stvaranje ideomotornih vibracija je, na kraju krajeva, rad misli.Postoje tri glavna naina da se maksimalno pojaaju misli:koncentracija, vizualizacija, emocionalno bojenje.to se viekoncentriemo ! na predmet delovanja, to ga jasnijepredstavljamo i to vie emocija unosimo u to, delovanje je jae.Naprimer, da probamo da stvorimo vibracije u jetri. Za to trebada je zamislimo na mestu na kome se nalazi, a zatim da sekoncentriemo na nju, tj. da ispunimo prva dva uslova.italackoji se upoznao sa prvim delom knjige zna malo o radu jetre i gdese ona nalazi. Koncentracija nije kod svih ljudi ista, ali obino nijeba dobra. Sposobnost koncentracije se moe poveativitaminima. Ipak je mnogo lake koncentrisati se na pulsirajucakretanja, jer za to postoji pomono sredstvo - ritam muzike, kojimnogo olakava koncentraciju.Doi emo do ritma muzike, a zasada emo pokuati bez toga.Dakle, zamislimo da jetra pulsira. To radimo na isti nain kao tosmo radili sa prstom ili sa viskom. Zamiljamo kako se jetraskuplja i iri u pravcu "lea-stomak". Mogu se izabrati i drugipravci: "gore-dole" ili "desno-levo". Samo jasno zamiljanjepulsacija i nita vie. Ritam pulsacija se moe zadati po elji (brzoili polako), na primer: pola sekunde skupljanje, pola sekunde irenje ili: jedna sekunda skupljanje, jedna sekunda irenje. Posleotprilike 30 sekundi -1 minuta ete primetiti da je jetra poela pomalo da se pokree.Ima ljudi koji ne oseaju odmah pulsacije. To nije razlog za alost. Zakon ideomotornih kretanja je isti za sve. To to se neoseaju pulsacije ne znai da ih nema. One su, jednostavno, upoetku slabije, jer ne postoji utreniranost. Najvanije je da seodmah ne donose zakljuci o svojim sposobnostima. im ovekpone da sumnja i da se razoara u sebe, on se blokira napodsvesnom nivou. Onaj ko ne osea fizike pulsacije, ili ih oseavrlo slabo, mora da zna da e do toga doi u toku vremena,naroito kada pone da koristi muziku..Postoji i druga krajnost, ljudi oseaju pulsacije veoma jako, takoda poinje da se kree koa na stomaku. Neke ljude to plai, ali elim odmah da umirim takve ekstrasposobne - to uopte nijeopasno. Jednostavno e ienje (u datom sluaju jetre) poetimnogo bre, pa e, zbog toga, i reakcija nastupiti bre (oreakcijama je ve bilo reci), ako je, naravno, jetra dovoljnozagaena. Ali, idemo dalje.

ISHRANAPoto znam da mnoge ljude interesuje problem ishrane, elimmalo da se zadrim na toj temi. Jeste li primetili, o tome imaonoliko miljenja koliko je knjiga napisano na tu temu? esto,jedno miljenje potpuno negira drugo i na kraju nemajedinstvenog gledita. Ali to je prirodno, jer ljudska fiziologija jonije potpuno izuena.I da li je znaaj ishrane za oveka takoveliki? Moe li ishrana da bude korisna ili tetna?Hou odmah dakaem: za zdravog oveka, kod koga dobro funkcionie sistemsamoregulacije, kod njega je unutranje stanje organizmapostojano, ishrana nema tako veliki znaaj, kao kod oveka saraznim poremeajima zdravlja. Po mom miljenju, za zdravogoveka je vana raznovrsna ishrana da bi to je mogue vierazliitih sastojaka ulo u organizam - belanevine, masti, ugljenihidrati, vitamini. to se tie mesa ve sam rekao ta o tomemislim, smatram da ga sa godinama treba jesti manje, ali ga sene treba sasvim odrei, naravno ako postoji elja. Treba uvekoslukivati svoj organizam.Ja sam pristalica ishrane u odreeno vreme. Na organizam ivi uskladu sa ritmom - kosmikim, dnevnim, svojim bioritmom. I akoste nauili eludac da dorukujete, ruate i veerate, uvek u istovreme, on e u to vreme luiti neophodne materije, fermente zapreradu i apsorpciju hrane. I to je veoma vano, naravno akopostoji apetit. Ako ga nema, bolje je ne jesti - mudri organizamvam stavlja na znanje da se treba odmoriti od hrane.ude me izjave nekih ljudi: "Jedite ne po reimu, nego kadapostoji elja!" Pa, to se tie elje, to je razumljivo, ali zato nepo reimu? Uzgred, kada dete nee da jede uzrok je drugi. Ako sedete sve vreme kree i dobija radost od tog kretanja, ono dobijadovoljno energije iz kosmikih tokova. Zato se deava daorganizam deteta nee viak energije i koi apetit. Roditelji,esto, pokuavaj! da nateraju dete da jede. To je pogreno. Istaje stvar i sa vodom. Ako ste edni pijte, ako niste - zato biste?Poznajem ljude koji su se naitali literature o jogi i piju ponekoliko litara vode na dan, iako nisu edni. Treba razumeti da jejoga za istok, za Indiju, gde je toplo i ljudi se u toku dana mnogoznoje i zato im je potrebno mnogo tenosti. Ali ovde, na zapadu,nije toplo i viak tenosti samo preoptereuje bubrege. Uvek sedrite pravila:sluaj svoj organizam.Ja sam za to da sepridravamo podeljene ishrane.Podeljena ishrana je ishrana kod koje se belanevine i ugljenihidrati jedu odvojeno. Stvar je u tome to za apsorpcijubelanevina i ugljenih hidrata organizam stvara razliite fermentekoji prilikom meanja ne deluju ba dobro jedni na druge. Zato jepoeljno da se meso i riba jedu sa povrem, a ne sa krompirom ilitestom. Najzad, teko je uvek se drati tog pravila; esto nejedemo kod kue nego u restoranu, u gostima. Ali kad god jemogue drite se tog pravila.Sve nabrojano vai i za coveka koji nije zdrav. Ali u tom sluaju, uzavisnosti od bolesti, treba drati i odreene dijete. To je, esto,ograniavanje uzimanja jakih pia, turije, prenog, slatkia.Ishrana bolesnog coveka mnogo zavisi od kiselo-bazne ravnoteekrvi - PH.Kod zdravog coveka PH treba da bude izmeu 7,4 i 7,8. Kodbolesnih ljudi PH mo.e da se menja, kako na baznu stranu (PH 9-10), tako i na kiselu (PH 4-6). Ako je PH pomeren na baznustranu, ne treba jesti voe, poto ono ima bazni karakter i moedovesti do pogoranja. Ako je organizam pomeren na kiselustranu, trudite se da ne jedete meso, ribu i druge kiseleproizvode. Jednostavan nain za odreivanje PH u krvi udomaimuslovima je posmatranje beonjae pri irom otvorenimkapcima. Kod normalnog PH beonjaa je ruiasta, ako je krvkisela beonjaa je bleda, ako je bazna - jasno crvena.Nekoliko reci o ishrani gojaznih. Prvo i prvo, ja sam apsolutnoprotiv bilo kakvih dijeta za smanjenje teine. Razmislite sami,poveana teina je rezultat poremeaja u razmeni materija uorganizmu, drugim recima nedovoljno "sagorevaju" masti i vodase zadrava u telu. Zar se moe smanjenjem koliine hrane Ilinekom dijetom poboljati razmena materija? U principu, ako sesmanji koliina hrane, teina se moe smanjiti, ali to jeprivremeno, posle izvesnog vremena teina e se vratiti.Problemsa teinom ima, takoe, svoje mentalne uzroke. Tome trebadodati da je osoba sa poveanom teinom iskompleksirana zbogtoga, to je, takoe, jedan od mentalnih uzroka.Vebe, pometodi koja je opisana u ovoj knjizi, reguliu teinu onako kakose regulie ceo organizam i to je brz i prirodan nain. Po pravilu,uesnici kursa su slabili 4-5 kilograma, ako je teina bila iznadnormalne i to samo zbog ienja organizma. Ali postoje ispecijalne vebe za to.SANSan - to je ustvari obnavljanje energije koja je potroena u tokudana. U zavisnosti od energetske konstitucije, svakom oveku jepotreban razliiti broj sati sna. Ljudi sa visokim frekvencijamabiopolja, osetljiviji, imaju potrebu za duim snom - 9-10 sati. Ljudimasa niskim frekvencijama dovoljno je 6-7 sati. Naravno, postoje raznaodstupanja na ovu ili onu stranu. Nekima je potrebno 12-13 sati,druga granica je 4-5 sati. To se objanjava time to ljudi sa visokimfrekvencijamabretroe energiju i njima je potrebno vie vremenada je obnove, a ljudi sa niskim frekfencijama je obnavljaju bre.Uzrok nesanice je u tome to za vreme nekog stresa ili nervnograstrojstva ovek izvesno vreme nije mogao normalno da spava.Poto je bio uznemiren, program nesanice se uvrstio u njegovojpodsvesti, te organizam i dalje uporno odrauje taj program. Zatoneki ljudi godinama pate od nesanice i nikakvi lekovi ne pomau.To je razumljivo, jer lekovi ne ukidaju programe.Energetskevebe za ispravljanje biopolja i unitavanje negativnih programadostabrzodovode do normalizacije sna. Osim toga, san kodveine, onih koji su ovladali metodom, postaje dubok kao koddeteta. A to je veoma vano, jer dubina sna govori o njegovomkvalitetu. Interesantno je da su rnnogi polaznici kursa primetili dasu poeli da spavaju mnogo manje, sada im je dovoljno 4-5 sati.To pokazuje koliko je jaka energetika. Istina, u vreme usvajanjametode, oni koji su imali probleme sa zdravljem su na poetku,obrnuto, spavali vrlo mnogo. Posle obnavljanja organizmapotreba za snom se smanjila.IZBACIVANJE NEGATIVNOSTI IZ PODSVESTII poslednji pravac - to je posebna metoda, jednostavna i vrloefikasna. Ona se sastoji iz dva dela.U prvom delu vizualizujete, zamiljate jasno negativnost od kojehoete da se spasete. Na primer, bojite se vonje liftom. Zamislitesebe u liftu i potrudite se da stvarno osetite strah to je moguejae. Zato je ovo potrebno?Seate se, svaka negativnost ima upodsvesti svoje "arite". I kada zamiljate situaciju povezanu saodreenom negativnou, to "arite" se aktivira i oko njega sepoveava energija. I tu energiju treba odstraniti.Po.to ste zamislili aktivirano "arite" udahnite duboko kroz nos,istovremeno zami.ljajui da udisanjem izvlaite energiju iz"arita". Zatim, izdahnite kroz usta zamiljajui da je tanegativna energija, takoe, iza.la kroz usta u prostor. Zatim,vizualizujemo kako "sagoreva" taj oblai energije. Ovo trebaponoviti nekoliko puta. Pomou ovog postupka mi, u izvesnomstepenu, smanjujemo delovanje "arita" liavajui ga energijekojom se hrani. Isto treba uraditi i sa drugim negativnostima.Na primer, neki ovek vas je uvredio. Zamislite tog oveka iponite da oseate uvredu, to je mogue jae. Posle toga,sprovedite opisani postupak.U drugom delu obrnuto, zamislite situaciju kakva elite da bude.Takoe, jasno i slikovito. U primeru sa liftom vizualizujte da sevozite liftom i da se uopte ne bojite, naprotiv, oseate radost iponosni ste to ste se izbavili od tog straha.U primeru sauvredom, zamislite oveka koji vas je uvredio i zamiljajte da nesamo to niste uvreeni, nego ste mu zahvalni za pouke u ivotu,potujete ga i imate pozitivan odnos prema njemu. Pozitivni likovipotiskuju negativne i jo vie slabe "arita".Za oba dela nije potrebno vie od 15-20 minuta i oni su utolikoefikasniji ukoliko je vie emocionalno obojeno nae ponaanje.Metoda se moe primenjivati odvojeno za reavanje bilo kakvihproblema koji su povezani sa negativnostima u podsvesti, a meunjima su i puenje i alkoholizam.Na prvi pogled, ova metoda je vrlo jednostavna i nije lienamistike. Ipak, opit sa njenom primenom pokazuje da je ona vrloefikasna.Evo jednog od takvih primera.Jedan slubenikpogrebnog preduzea, 40 godina, od detinjstava je patio odmnogih strahova. Pokuao je razna psihoterapeutska leenja,meu njima psihoanalizu i hipnozu. Proputovao je mnogozemalja. Nikakvog poboljanja.Kada mi je doao sa svojimproblemom preporuio sam mu da primenjuje kod kue ovuprostu metodu za likvidaciju "arita". Radio je 30 minuta svakogdana i jedanput meseno dolazio kod mene radi korekcija.Rezultat je zaprepastio ak i mene. Posle mesec dana od strahovanije bilo ni traga. "Sve u svemu, potroio sam na razna leenjavie od 50 hiljada dolara, rekao mi je, a ovde za mesec dana iskoro besplatno uspeo sam da izleim sam sebe."IZBACIVANJE INFORMACIJA IZ PODSVESTI POMOU CRTEAU produetku razgovora o radu sa psihom, elim da vam kaemne.to o drugoj interesantnoj mogunosti automatskog kontakta sapodsveu - preko crtea.Setite se, kada ste se sedei za stolom koncentrisali na neke misli, apri ruci vam je bila olovka ili pero, vi ste nesvesno crtali nekezamiljene figure, linije, krive. Ili ste radili to isto kada ste razgovaralisa nekim telefonom i bili zaneti razgovorom. Stvar je u tome toduboka koncentracija neim ili na nekoga, naroito kada je tQpredmet vaeg interesovanja, dovodi oveka automatski u stanjetransa. I ruka poinje da preko olovke ili pera izraava naprezanjakoja su prisutna za vreme razmiljanja ili razgovora. To vaorganizam ne dozvoljava taloenje negativnosti u podsvest i koristeisluaj (pisaljka u ruci) izvlai negativnosti na hartiju.Na primer,razgovarate telefonom i predmetrazgovorau izvesnoj meri odluujevau sudbinu. Vi se, naravno, uzbuujete, a ruka uporno, krozpisaljku, prenosi to uzbuenje na hartiju.Ili: razmiljate opredstojeem ispitu, pomalo ga se bojite, a ruka ne dozvoljava da tajstrah prodre u podsvest i prenosi ga na hartiju.Kada slikaju svoje slike slikari su ustvari, takoe, u stanju transa injihova su dela rezultat direktnog kontakta sa podsveu. Nijesluajno to karakter slike odraava sutinu umetnika, njegovounutranje stanje, probleme, stanje radosti ili ljubavi.Kada seposmatraju platna slikara, moe se, bez greke, rei ta mu je bilona dui u trenutku stvaranja slike.Uzgred, informacija, koju umetnik prikazuje na platnu, moe, zatim,da deluje nakupcaslike. Moete da se dosetite kako deluje slika,koja odraava unutranje probleme umetnika. Ali, mnoge slike imajuisceljujue dejstvo, ako ih je stvorio duevan umetnik, koji prenosina platno uzviena oseanja ljubavi i dobrote.Ako ste uzbueni, ako doivljavate stres, uzmite u ruku olovku ihartiju. Ili, ako znate da je neka negativnost duboko u vaojpodsvesti usredsredite se na nju, nastojte da je predstavitemaksimalno jasno, naravno emocionalno, uzmite olovku i hartiju i,dok ste skoncentrisani na tu negativnost, omoguite svojoj ruci da seslobodno kree po hartiji. Deo vae negativnosti e izai na hartiju.Posle toga ne zaboravite da spalite hartiju.Ova naa sposobnost da se preko ruke ostvari kontakt sa podsveupostala je osnova za metodu koju je razradio moj uenik, naunik, fiziariz Petrograda A. Budza.Metoda, koja je uspela da steknepopularnost, se zove "Meditativna grafika harmonizacija linosti". Toje harmonizacija oveka pomuu mogunosti izvlaenja negativnostiiz podsvesti i razvijanja stvaralakih sposobnosti.Jednostavnostmetode je u tome to specijalna tehnika omoguava izvlaenjeinformacija sa razliitih nivoa podsvesti ili biopolja: sa etarskog,astralnog, mentalnog, karmikog.Kao to ste ve shvatili, uspeh u upravljanju sobom zavisi jako odkontakta sa sopstvenom podsveu. Kada se obezbedi kontaktmoemo da izvlaimo svaku informaciju iz podsvesti, pa inegativnu, i da unosimo u nju kakve hoemo programe.Uopisanoj metodi kontakt se lako uspostavlja, prvenstvenoautomatski, za vreme vebi,prilikomkorienja ranijepripremljenog idealnog lika samog sebe i simbola. Osim toga,mogu se koristiti pomone metode, kao to je likvidacija "arita"i izvlaenje negativnosti na hartiju.Rad sa psihom je dui nego safizikim telom i zahteva strpljenje, ali za to se dobija zdravlje,radna sposobnost, aktivnost i oseanje unutranje ravnotee.