of 17 /17
Sadržaj Instalacija Skidanje ambalaže i niveliranje Spajanje struje i vode Prvi program pranja Tehničke karakteristike Čišćenje i održavanje perilice Isključivanje dotoka vode ili struje Čišćenje perilice-sušilice i ladice za deterdžent Čišćenje posude za deterdžent Kontrola vrata i bubnja Čišćenje pumpe Kontrola gumenog crijeva za dovod vode Mjere opreza i savjeti Opća sigurnosna upozorenja Sistem raspoređivanja rublja unutar bubnja Odlaganje ambalaže Opis perilice rublja i pokretanje programa Upravljačka ploča Lampice Pokretanje programa Programi Push&Wash+Dry Tabela sa programima pranja Dodatne opcije Podešavanje temperature Podešavanje ciklusa sušenja Dodatne opcije Deterdžent i rublje Posuda za deterdžent Program za izbjeljivanje rublja Pripremanje rublja za pranje Posebni odjevni predmeti Rješavanje problema Servis

Sadržaj Čišćenje posude za deterdžent Čišćenje pumpe Mjere

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sadržaj Čišćenje posude za deterdžent Čišćenje pumpe Mjere

UPUTSTVO ZA UPOTREBUSadraj Instalacija Skidanje ambalae i niveliranje Spajanje struje i vode Prvi program pranja Tehnike karakteristike išenje i odravanje perilice Iskljuivanje dotoka vode ili struje išenje perilice-sušilice i ladice za deterdent išenje posude za deterdent Kontrola vrata i bubnja išenje pumpe Kontrola gumenog crijeva za dovod vode Mjere opreza i savjeti Opa sigurnosna upozorenja Sistem rasporeivanja rublja unutar bubnja Odlaganje ambalae Opis perilice rublja i pokretanje programa Upravljaka ploa Lampice Pokretanje programa Programi Push&Wash+Dry Tabela sa programima pranja Dodatne opcije Podešavanje temperature Podešavanje ciklusa sušenja Dodatne opcije Deterdent i rublje Posuda za deterdent Program za izbjeljivanje rublja Pripremanje rublja za pranje Posebni odjevni predmeti Rješavanje problema Servis
Instalacija !Ovo uputstvo bi trebalo biti uvano na sigurnom mjestu zbog budue upotrebe. Ukoliko prodate ili preselite ureaj, vodite rauna o tome da ovo uputstvo ide zajedno sa ureajem kako bi se novi vlasnici informirali o rukovanju i karakteristikama. !Paljivo proitajte uputstva: sadre vane informacije o sigurnoj instalaciji i rukovanju ureajem. Skidanje ambalae i niveliranje Skidanje ambalae 1. Skinite ambalau s perilice. 2. Provjerite da li je ošteena u toku transporta. Ukoliko jeste,
kontaktirajte prodavaa i nemojte nastavljati sa instalacijom. 3. Uklonite 4 zaštitna vijka (stavljena zbog transporta) i gumeni
umetak koji se nalazi na stranjem dijelu perilice (vidi sliku). 4. Zatvorite otvore koristei plastine epove koje ste dobili s
perilicom. 5. uvajte sve dijelove: biti e vam ponovo potrebni ukoliko budete
morali ureaj preseliti na drugu lokaciju. ! Djeca se ne bi smjela igrati ambalaom. Niveliranje
1. Instalirajte ureaj na vrstu i ravnu površinu, tako da se ne naslanja na zid, namještaj ili bilo što drugo.
2. Ukoliko pod nije savršeno ravan, svaku nepravilnost moete kompenzirati tako da stegnete ili popustite podesive prednje noice (vidi sliku); nagib mjeren u odnosu na gornju plou perilice, ne smije prei 2°.
Ispravno niveliranje vaše perilice doprinosi njenoj stabilnosti , izbjegavaju se vibracije i pretjerana buka i pomicanje u toku rada. Ukoliko je postavljena na tepih, podesite nogice na taj nain da ostane dovoljno prostora za ventilaciju ispod ureaja. Spajanje struje i vode Spajanje crijeva za dovod vode 1. Spojite crijevo za dovod vode na slavinu za hladnu vodui koristei
spoj s navojem ¾ col (vidi sliku). Prije spajanja, pustite vodu da tee sve dok ne bude potpuno ista.
2. Spojite crijevo za dovod vode na ureaj, tako tako da ga spojite na odgovarajui ulaz koji se nalazi sa gornje desne strane na stranjoj strani ureaja (vidi sliku).
3. Vodite rauna o tome da crijevo nije pritisnuto ili savijeno.
! Pritisak vode u slavini mora biti u okviru vrijednosti koje su naznaene na tablici s Tehnikim karakteristikama (vidi slijedeu stranicu). ! Ukoliko crijevo za dotok vode nije dovoljno dugako, pozovite specijaliziranu trgovinu ili ovlaštenog servisera. ! Nemojte instalirati ve korištena crijeva. ! Koristite crijevo koje ste dobili s perilicom. Spajanje crijeva za izbacivanje vode Spojite crijevo za izbacivanje vode, bez presavijanja, na odvodni kanal ili na zidni odvod koji mora biti izmeu 65 i 100 cm od poda. Kao alternativu, moete ga staviti na rub umivaonika ili kade i uvrstiti vodilicom koju ste dobili sa ureajem (vidi sliku). Slobodni kraj crijeva ne smije biti pod vodom. !Ne preporuujemo upotrebu produetaka za crijevo; ukoliko je to zaista neophodno, produetak mora biti istog promjera kao i originalno crijevo i ne smije prei 150 cm u duini.
Spajanje struje Prije nego što spojite ureaj na struju, provjerite slijedee: • da li utinica ima uzemljenje koje je u skladu sa vaeim normama; • da li je utinica u stanju podnijeti maksimalnu snagu ureaja koja je navedena na tabeli s Tehnikim
karakteristikama (u tablici); • da li je napon u okviru vrijednosti koje su navedene na tabeli s Tehnikim karakteristikama (u
tablici); • da li utinica odgovara utikau ureaja. Ukoliko ne odgovara, zamijenite utinicu ili utika.
! Perilica-sušilica se ne smije instalirati na otvorenom, ak ni u nadkrivenim prostorima. Vrlo je opasno ostaviti ureaj izloen kiši, oluji ili drugim vremenskim neprilikama. ! Kada je ureaj instaliran, utinica mora biti lako dostupna. ! Nemojte koristiti produne kablove ili višestruke utinice. ! Kabel za ne smije nikada biti presavijen ili pritisnut. ! Kabel za dovod struje moe zamijeniti jedino ovlašteni serviser. Upozorenje! Proizvoa se odrie svih odgovornosti ukoliko se navedena pravila ne poštuju. Prvi program pranja Nakon instalacije, a prije prve upotrebe, obavite jedan program pranja sa deterdentom i bez rublja, koristei program „ Auto Clean“ ( vidi išenje perilice-sušilice).
Tehnike karakteristike Model XWDA 751680 Dimenzije
Širina 59,5 cm Visina 85 cm Dubina dubina
Kapacitet od 1 do 7 kg za programe pranja od 1 do 5 kg za programe sušenja
Elektrino napajanje
vidi tablicu sa tehnikim karakteristikama koja se nalazi na perilici
Spajanje na vodu
maksimalni pritisak 1 MPa (10 bar) minimalni pritisak 0,05 MPa (0,5 bar) kapacitet bubnja 52 litara
Broj okretaja centrifuge do 1600 okretaja u minuti Test program u skladu sa direktivamom 50229
Pranje: Program 8: temperatura 60°C; 7kg rublja Sušenje: manje teine (2kg) bi
trebale biti sušene na razini Ukupno bi se trebalo sastojati od 2 plahte, 1 jastunica i 2 runika: ostatak rublja bi se trebao sušiti na
razini
Ova perilica je u skladu sa slijedeim direktivama Europske Unije: -2004/108/EC (Elektromagnetska kompatibilnost) -2006/95/CE (Niski Napon) -2012/19/EU
išenje i odravanje perilice Iskljuivanje iz struje i iskljuivanje dotoka vode • Iskljuite dotok vode nakon svakog pranja. Ovime ete smanjiti trošenje hidraulinog sistema i
sprijeiti curenje. • Iskljuite ureaj iz struje dok ga istite i tokom odravanja.
išenje ureaja • Vanjski i gumeni dijelovi vaše perilice se mogu istiti mekom krpom natopljenom u mješavini mlake
vode i sapuna. Nemojte koristiti otopine i abrazivna sredstva. • Perilica-sušilica ima program „Auto Clean“ za interne dijelove koji se
mora koristiti bez rublja u bubnju. Za maximalni uinak moete koristiti ili deterdent (10% od koliine potrebne za lagano prljavu odjeu) ili specijalne aditive za pranje perilice-sušilice. Preporuujemo pokretanje programa za išenje nakon svakog 40. ciklusa pranja. Za pokretanje programa pritisnite tipke A i B zajedno 5 sekundi (vidi sliku). Program e automatski poeti i trajati e oko 70 minuta. Za zaustavljanje programa pritisnite tipku START/PAUZA.
išenje posude za deterdent Da izvadite posudu pritisnite polugu (1) i povucite posudu prema van (2) (vidi sliku). Operite je pod mlazom vode; ovo treba esto ponavljati. Kontrola vrata i bubnja perilice • Uvijek ostavite vrata perilice malo otvorena kako se unutar perilice ne bi stvarali neugodni mirisi.
išenje pumpe Ova perilica rublja ima samoišeu pumpu kojoj ne treba nikakvo odravanje. Ponekad, mali predmeti (npr. novii, gumbi) mogu upasti u pretkomoru koja štiti pumpu a koja se nalazi na niem dijelu iste. ! Provjerite da li je ciklus pranja završio i iskljuite ureaj iz struje.
Kako prii pretkomori: 1. Uklonite panel sa prednje strane perilice pritiskom u sredinu i
povlaenjem prema dolje na obje strane dok ga potpuno ne moete odstraniti (vidi sliku);
2. Odvrnite poklopac u pravcu suprotnom kretanju kazaljki na satu (vidi sliku); malo vode moe iscuriti. To je sasvim normalno.
3. Detaljno oistite unutrašnjost; 4. Vratite poklopac nazad i zašarafite ga; 5. Vratite panel nazad, vodei rauna da kukice uu u svoja leišta,
prije nego što panel nalegne na ureaj.
Kontrola crijeva za dovod vode Provjerite crijevo za dovod vode barem jednom godišnje. Ukoliko vidite na njemu pukotine, odmah ga zamijenite: u toku pranja, pritisak vode je vrlo jak i napuklo crevo moe lako puknuti. ! Nikada nemojte koristiti ve upotrebljavana crijeva. Mjere opreza i savjeti ! Ova perilica-sušilica je dizajnirana i napravljena u skladu sa svim meunarodnim sigurnosnim standardima. Slijedee informacije vam dajemo radi vaše sigurnosti i potrebno ih je sve paljivo proitati. Opa sigurnosna upozorenja • Ovaj ureaj je namijenjen samo za za kunu upotrebu. • Ovaj ureaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizikih, osjetilnih ili
mentalnih sposobnosti ili one osobe koje nemaju iskustva i znanja samo ako su nadgledane ili upuene u sigurnu upotrebu ovog ureaja i razumiju mogue opasnosti. Djeca se ne smiju igrati perilicom. išenje i odravanje ureaja ne smiju izvoditi djeca bez nadzora.
• Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici. • Predmete koji su bili natopljeni uljem, acetonom, alkoholom, benzinom, kerozinom, sredstvom za
uklanjanje mrlja, terpentinom, voskom i sredstvom za uklanjanje voska, potrebno ih je oprati u vruoj vodi s veom koliinom deterdenta prije sušenja u sušilici.
• Odjevni predmeti od gumene pjene (latex pjene), kape za tuširanje, vodootporni materijali, odjevni predmeti s gumenim porubom ili postavom, jastuci punjeni spuvom, ne smiju se sušiti u perilici.
• Omekšivai i slini proizvodi, smiju se koristiti iskljuivo u skladu sa uputstvima proizvoaa omekšivaa.
• Posljednja faza programa sušenja, vrši se bez toplog zraka (faza hlaenja) kako bi se odjevni predmeti rashladili i kako ne bi bili ošteeni. UPOZORENJE: nemojte zaustavljati sušilicu prije kraja programa sušenja. Ukoliko to ipak uradite, izvadite brzo rublje i raširite ga kako bi se moglo brzo rashladiti.
• Nemojte dodirivati perilicu dok ste bosi ili dok su vam ruke ili noge mokre. • Nemojte vui kabel kako biste izvukli kabel iz utinice na zidu. Povucite za utika. • Nemojte otvarati posudu za deterdent dok perilica radi. • Nemojte dodirivati vodu koja izlazi iz perilice jer moe biti vrlo vrua. • Nemojte na silu otvarati vrata perilice. Tako moete oštetiti sigurnosni mehanizam za zatvaranje
koji je namjenjen da sprijei sluajna otvaranja. • U sluaju kvara, ni u kom sluaju nemojte dirati unutrašnje dijelove perilice kako biste je pokušali
sami popraviti. • Uvijek drite djecu dalje od perilice dok radi. • U toku rada, vrata perilice postaju vrlo vrua. • Ukoliko je morate premjestiti, uinite to uz pomo dvoje ili troje ljudi i uradite to vrlo paljivo.
Nikada nemojte to pokušavati sami uraditi, jer je perilica vrlo teška. • Prije stavljanja rublja u perilicu, provjerite da li je bubanj prazan. • U toku sušenja, vrata perilice postaju vrlo vrua. • Nemojte sušiti rublje koje je oprano zapaljivim otopinama. (npr. Trihloroetilenom) • Nemojte sušiti odjevne predmete od gumenih spuvi ili slinih materijala. • Provjerite da li je slavina za vodu u toku sušenja otvorena. • Djeca mlaa od 3 godine bi trebala biti što dalje od ureaja osim ako nisu pod stalnim nadzorom. • Uklonite sve predmete iz depova kao što su upaljai i šibice.
Sistem rasporeivanja rublja unutar perilice Prije svake faze centrifuge, kako bi se izbjegle pretjerane vibracije i kako bi se rublje unutar perilice rasporedilo jednoliko, bubanj se kontinuirano vrti brzinom malo veom od brzine centrifuge programa pranja. Ukoliko, nakon nekoliko pokušaja, rublje i dalje nije rasporeeno pravilno, bubanj rotira smanjenom brzinom. Ukoliko je rublje izrazito loše rasporeeno, perilica i dalje rasporeuje rublje umjesto da zapone sa centrifugom. Kako bi se rublje što bolje rasporedilo, predlaemo da miješate zajedno manje i vee odjevne predmete. Odlaganje ambalae • Odlaganje ambalae: poštujte lokalne standarde kako bi se ambalaa mogla reciklirati. • Europski zakon 2012/19/EU o Odlaganju elektrine i elektronske opreme, zahtijeva da se stari kuni
aparati ne bacaju zajedno s drugim otpacima. Stari kuni aparati moraju se sakupiti odvojeno kako bi se poboljšala reciklaa materijala od kojih su napravljeni i kako bi se smanjio njihov utjecaj na ljudsko zdravlje i ivotnu sredinu. Poseban simbol precrtane kante na vašem ureaju vas podsjea na ovu obavezu, a to je da kada elite da bacite svoj stari ureaj, morate se pobrinuti da se odvojeno odveze. Za sve dodatne informacije o tome kako i gde da bace svoj stari ureaj, potrošai mogu kontaktirati javni servis koji se bavi ovim problemom ili svog prodavaa.
Opis perilice rublja i pokretanje programa Upravljaka ploa
POSUDA ZA DETERDENT: u nju se dodaju deterdent i aditivi (vidi „Deterdent i rublje“). ON/OFF tipka: slui za paljenje i gašenje perilice rublja. PUSH & WASH+DRY tipka: ( vidi Programi pranja). Tipka za ODABIR PROGRAMA: slui za podešavanje programa pranja.Tokom programa pranja tipka se ne okree . Tipke i indikatori OPCIJA: slue za odabir raspoloivih opcija. Indikator koji odgovara odabranoj opciji ostaje upaljen. Tipka za odabir TEMPERATURE: podešava temperaturu ili pranje hladnom vodom (vidi Personalizacija). Tipka za odabir VREMENSKOG SUŠENJA : pritisnite za odabir eljenog vremena sušenja. Odabrano vrijeme sušenja se prikazuje pomou indikatora. Tipka za odabir SENZORSKOG SUŠENJA : pritisnite za odabir eljene razine sušenja. Odabrana razina sušena se prikazuje pomou indikatora. Indikatori FAZE PRANJA: slue za praenje faze pranja. Osvjetljene indikatorske lampice pokazuju u kojoj je fazi progres. Indikator zakljuanih vrata: pokazuje da li se vrata mogu otvoriti ili ne (vidi iduu stranicu) Tipka za START/PAUZU pokree ili trenutno zaustavlja ciklus pranja. Napomena: Da pauzirate ciklus pranja u progresu, pritisnite ovu tipku, odgovarajui indikator e treperiti narandasto, dok e indikator za podešeni ciklus pranja nastaviti fiksno svjetliti.
Ako signal ZAKLJUANA VRATA nije prikazan vrata se mogu otvoriti (priekajte oko 3 minute). Da biste pokrenuli ciklus pranja sa toke na kojem je zaustavljen, pritisnite tipku ponovo.
Standby Ova perilica-sušilica, u skladu sa ovim zakonima koji se odnose na štednju elektrine energije, ima automatski standby sistem koji se aktivira 30 minuta nakon što se ne koristi. Pritisnite kratko tipku ON- OFF i priekajte da se perilica ponovo aktivira. Potrošnja u fazi iskljuenosti: 0,5W Potrošnja u fazi mirovanja: 8W Indikatorske lampice Lampice vam pruaju vane informacije. Evo kakve informacije one daju: Program pranja u toku: Kada je odabran eljeni program pranja i kada on zapone, indikatori se pale jedan po jedan kako bi pokazali koja je faza programa u tijeku: Tipke i indikatori opcija Kada je funkcija odabrana, odgovarajui indikator e se upaliti. Ukoliko odabrana opcija nije kompatibilna s odabranim programom, indikator e treperiti i funkcija se nee aktivirati. Ukoliko odabrana opcija nije kompatibilna s nekom prethodno podešenom, indikator e treperiti zajedno sa zvunim signalom ( 3 x ), i ostati e aktivirana samo posljednja odabrana opcija; upaliti e se indikator za aktiviranu funkciju.
Zakljuana vrata Kada je indikator upaljen, vrata perilice su zakljuana kako bi se sprijeilo otvaranje; provjerite da li je indikator ugašen prije otvaranja vrata (priekajte priblino 3 minute). Da biste otvorili vrata u toku ciklusa pranja , pritisnite tipku START/PAUZA; vrata se mogu otvoriti ako je indikator zakljuanih vrata ugašen. Pokretanje perilice Brzo programiranje 1. Stavite rublje u perilicu. Otvorite vrata perilice. Ubacite rublje, pazei da ne prekoraite
maksimalnu dozvoljenu koliinu rublja prikazanu u tabeli sa programima i ciklusima pranja. 2. Dodajte deterdent. Izvucite ladicu za deterdent i dodajte deterdent u odgovarajui odjeljak kao
što je opisano u „Deterdent i rublje“. 3. Zatvorite vrata
4. Pritsinite „PUSH & WASH + DRY“ tipku za pokretanje programa pranja.
Tradicionalno programiranje 1. Upalite perilicu-sušilicu pritiskom na tipku ON/OFF. Svi indikatori e se upaliti na nekoliko sekundi
zatim samo indikator za odabrani program e ostati upaljen i indikator za START/PAUZU e treperiti. 2. Stavite rublje u perilicu i zatvorite vrata. 3. Pomou programatora odaberite program pranja. 4. Podesite temperaturu pranja (vidi Personalizacija). 5. Podesite program sušenja ako je potrebno (vidi Personalizacija). 6. Dodajte deterdent i aditive za pranje (vidi Deterdent i rublje). 7. Odaberite eljene opcije. 8. Pokrenite program pranja pritiskom na tipku START/PAUZA i odgovarajui indikator e biti upaljen
zeleno. Da poništite odabrani program pranja, pauzirajte perilicu pritiskom na START/PAUZA tipku i odaberite novi program.
9. Na kraju ciklusa pranja indikator END e se upaliti. Vrata mogu biti otvorena onog trenutka kada se
indikator ZAKLJUANA VRATA ugasi ( priekajte oko 3 minute ). Izvadite vaše rublje i ostavite vrata vaše perilice otvorena da bi ste bili sigurni da se bubanj kompletno osušio. Ugasite perilicu- sušilicu pritiskom na tipku ON/OFF.
Programi Push & Wash+Dry Ova funkcija omoguava pokretanje automatskog progrma pranja i sušenja ili kad je perilica-sušilica iskljuena i bez prethodnog pritiska na ON/OFF tipku ili nakon ukljuivanja perilice bez aktiviranja bilo koje tipke i/ili selektora/menija ( u protivnom, Push & Wash+Dry funkcija e biti deaktivirana ). Za pokretarnje Push & Wash+Dry ciklusa pritisnite i drite predvienu tipku 2 sekunde. Indikator pokazuje da je program poeo. Ovaj program je idealan za odjeu od pamuka ili sintetike, zato što pere na temperaturi od 30° i maximalnoj brzini centrifuge od 1000 okretaja. Tokom ciklusa sušenja maksimalna temperatura je 60°C. Na kraju ciklusa zaostala vlaga e biti ista kao da je sušeno na razini . Maksimalna preporuena teina rublja je 3,5 kg. (trajanje programa 210´). Kako to radi ? 1. Ubacite rublje ( pamuk i/ili sintetiku ) i zatvorite vrata. 2. Dodajte deterdent i aditive. 3. Pokrenite program pritiskom i dranjem Push & Wash+Dry tipke 2 sekunde. Odgovarajui indikator
e biti zelen i vrata zakljuana (simbol ZAKLJUANA VRATA e se upaliti). Napomena: pokretanje programa pranja uz Push & Wash+Dry tipku pokree automatski program pranja i sušenja koji se ne moe dodatno podešavati preporuen za rublje od pamuka i sintetike.
4. Automatski program moe biti korišten samo za pranje, bez sušenja . Pritisnite tipku Push &
Wash+Dry i zatim tipku sušenja i indikator razine e se iskljuiti. Maksimalna teina rublja samo za pranje je 3,5kg (trajanje programa 50’). Program se ne moe dodatno podešavati. Da biste otvorili vrata prilikom rada automatskog ciklusa, pritisnite tipku START/PAUZA ; ako je simbol za zakljuana vrata ugašen vrata se mogu otvoriti samo u fazi pranja. Pritisnite tipku START/PAUZA ponovo da pokrenete program pranja od toke gdje ste ga prekinuli.
5. Kada je program završen, indikator END e se upaliti.
Tablica programa pranja Pr
Su še
nj e
M ax
te i
na za
O m
ek ši
va
Iz bj
el jiv
an je
Specijalni programi 1 Sport 30° 600 3 - - 3,5 55’ 2 Tamno 30° 800 2,5 - - 4 70’ 3 Anti-mirisno
(Pamuk) 60° 1000 3,5 - - 3,5 110’
3 Anti-mirisno (Sintetika)
4 Osjetljivo 30° 0 1 - - 1 80´ 5 Vuna: za
vunu,kašmir itd. 40° 800 1,5 - - 1,5 70’
6 Brzi 30’ 30° 800 3 - - 3 30’ Standarni programi 7 Bijelo pamuno
rublje sa predpranjem: ekstremno prljavo bijelo rublje
90° 1600
5 - 7 170’
8 Standardni program za pamuk 60° (1): teško prljavo bijelo rublje i rublje otpornih boja
60° (Max 90°)
60° 800
3 - - 3,5 110’
10 Obojeno rublje (2) 40° 1600 5 - - 7 100’ 11 ECO pamuk 20°:
malo prljavo bijelo rublje i rublje osjetljivih boja
20° 1600 5 - - 7 170’
12 ECO sintetika 20° 800 5 - - 7 120’ Automatski programi 13 Wash&Dry 45’ 30° 800 1 - - 1 45’ 14 AirFresh - - 1,5 - - - - - 30’ Djelimini programi
Ispiranje/Izbjeljivanje - 1600 1 - - 7 50’
Centrifuga + Izbacivanje vode
- 1600 5 - - - - 7 10’
Duina programa koja je prikazana na displayu ili u ovom uputstvu je samo procjena koja je izraunata na osnovu standardnih uvjeta rada. Pravo trajanje programa moe varirati ovisno o faktorima kao što su temperatura i pritisak vode, korištena koliina deterdenta, koliina i vrsta rublja koje se pere, ravnotea rublja u bubnju i eventualno odabrane dodatne opcije pranja. Za sve Institute koji se bave testiranjem: 1) Test program pranja je u skladu sa direktivom EN50229: podesiti program pranja 8, sa temperaturom od
60°C. 2) Dui program za pamuk: podesite program 10 sa temperaturom od 40°C.
Personalizacija Podešavanje temperature Pritisnite tipku za podešavanje TEMPERATURE kako biste vrijednost koju elite (vidi Tabelu sa
programima). Temperatura moe biti sniena ili moete podesiti pranje hladnom vodom . Perilica- sušilica e vas automatski sprijeiti da odaberete temperaturu koja je vea od maksimalne podešene za svaki program pranja. ! Iznimka: ako je odabran program 8, temperatura se moe podesiti do 90°C. Podešavanje ciklusa sušenja Mogua su dva razliita tipa sušenja: Vremensko i Senzorsko.
Pritisnite tipku za VREMENSKO SUŠENJE da biste podesili eljeno trajanje sušenja: 40' – 90' – 120' – 150' – 180'. Kada je tipka prvi put pritisnuta, odabrano vrijeme e biti minimalno vrijeme za odabrani program sušenja. Kada ureaj zapone sa fazom sušenja, ponovo pritisnite tipku za VREMENSKO SUŠENJE kako biste smanjili podešeno vrijeme sušenja. Indikatori e prikazati novo vrijeme trajanja sušenja i preostalo vrijeme e ukljuivati vrijeme koje je ve isteklo.
Pritisnite tipku za SENZORSKO SUŠENJE da biste postavili eljenu razinu sušenja:
Suho za ormar : pogodno za rublje koje moe biti pospremljeno u ormar bez peglanja.
Suho za vješalicu : idealno za odjeu koja ne mora biti sasvim osušena.
Suho za peglanje : pogodno za odjeu koju e nakon sušenja trebati peglati. Preostala vlaga smanjuje nabore, kako bi ih se lakše uklonilo. Ukoliko imate više rublja za pranje i sušenje nego što je to naznaeno (vidi Tablicu programa pranja), obavite pranje, i kada je program pranja gotov, podijelite odjeu u grupe i vratite dio
natrag u bubanj. Zatim pratite upute koje su dane za ciklus Samo sušenje. Ponovit proceduru za ostatak rublja. Period hlaenja je uvijek dodan na kraju svakog ciklusa. Napomena: ukoliko su ugašeni svi indikatori za sušenje, ureaj nee obaviti ciklus sušenja. Samo sušenje
Pritisnite tipku za pokretanje samo ciklusa sušenja. Nakon odabira eljenog programa
(kompatibilnog sa vrstom rublja), pritisnite tipku za iskljuivanje faze pranja i poetak faze sušenja na najvišoj razini za odabrani program. Razina sušenaj i trajanje se mogu podesiti i
mijenjati pritiskom na , . Dodatne opcije Razliite funkcije pranja kod ove perilice-sušilice e vam pomoi postii eljene rezultate, svaki put. Kako biste aktivirali odreenu funkciju: 1. pritisnite tipka koja odgovara odreenoj funkciji 2. funkcija je ukljuena kada je odgovarajui indikator upaljen.
Napomena: - ako odabrana funkcija nije kompatibilna sa odabranim programom pranja, odgovarajui indikator
e treperiti i funkcija nee biti aktivirana. - Ako odabrana opcija nije kompatibilna sa ranije odabranom opcijom, indikator e treperiti
popraen zvunim signalom (3x), i samozadnja odabrana opcija e biti aktivirana; indikator koji odgovara odabranoj opciji e se upaliti.
Ukanjanje mrlja Ova opcija omoguava da se odabere vrsta mrlje tako da se ciklus optimalno prilagodi za uklanjanje mrlja. Slijedee vrste mrlja mogubiti odabrane:
! Vrijeme trajanja ciklusa pranja varira ovisno o vrsti odabrane mrlje.
Pritisnite ovu tipku za smanjivanje brzine centrifuge.
Ekstra ispiranje Ova opcija poveava efikasnost faze ispiranja i optimalno uklanjanje deterdenta iz rublja. Posebno se preporuuje za osjetljivu kou.
Deterdent i rublje Ladica za deterdent Dobri rezultati u pranju takoer ovise o pravoj mjeri deterdenta: stavljanje previše deterdenta nee uvijek doprinjeti efikasnijem pranju a moe doi i do skupljanja deterdenta unutar perilice i doprinjeti zagaenju okoliša. ! Nemojte koristiti deterdent za runo pranje jer stvara previše pjene. ! Koristite deterdent u prahu za bijelo pamuno rublje, za pretpranje i za pranje na temperaturama iznad 60°C. ! Pratite uputstva sa ambalae deterdenta. Otvorite posudu za deterdent i dodajte deterdent i aditive na slijedei nain: Odjeljak 1: Deterdent za pretpranje (prašak) Prije nego što dodate deterdent, budite sigurni da ste izvadili dodatnu posudicu 4. Odjeljak 2: Deterdent za pranje (prašak ili tekui) Ukoliko koristite tekui deterdent, preporuljivo je da pokretni dio plastike A (dodatak) koristite za ispravno doziranje. Ako koristite deterdent u prahu dodajte ga u odjeljak B. Odjeljak 3: Razni aditivi (omekšivai itd..) Omekšiva ne smije prelaziti „max“ razinu oznaenu na centralnoj pregradi. Dodatni odjeljak 4: Izbjeljivanje Program za izbjeljivanje Ubacite dodatnu posudicu 4 (dodatak) u odjeljak 1. Prilikom dodavanja izbjeljivaa nemojte prekoraiti nivo „max“ koji je oznaen na centralnoj pregradi.
Ukoliko elite prati rublje sa izbjeljivaem, dodajte ga u dodatnu posudicu 4 i podesite program . ! Klasini izbjeljiva bi se trebao upotrebljavati samo kod otpornih bijelih tkanina, a osjetljivi izbjeljiva se moe upotrebljavati i kod obojenog rublja i sintetike i vune. Pripremanje rublja za pranje • Podijelite svoje rublje imajui u vidu:
-vrstu tkanine /simbol na etiketi odjee. -boju: odvojite obojene odjevne predmete od bijelih.
• Ispraznite depove i provjerite da li na odjei ima labavih gumba. • Nemojte prekoraivati ogranienja u teini koja navedena u „Tablici programa pranja“ a odnose se
na teinu odjee dok je suha.
Koliku teinu ima vaše rublje? 1 plahta 400-500 g
1 jastunica 150-200 g 1 stolnjak 400-500 g 1 kuni ogrta 900-1.200 g 1 runik 150-250 g Posebni odjevni predmeti Sport (program 1) dizajniran je za pranje manje prljavih tkanina sportske odjee (trenirke, kratke hlae, itd..); za najbolje rezultate preporuujemo da ne prekoraujete maksimalnu teinu koja je naznaena u „Tabeli sa programima pranja“. Takoer preporuujemo korištenje tekueg deterdenta, dodavajui koliine potrebne za pranje pola kapaciteta. Tamno: koristite program 2 prilikom pranja tamne odjee. Ovaj program je dizajniran za pranje tamnih boja tokom vremena. Preporuujemo korištenje tekueg deterdenta za najbolje rezultate. Kada odaberete funkciju sušenja, na kraju faze pranja ureaj e automatski obaviti i osjetljivu fazu sušenja
koja uva boje rublja. Na displayu e biti prikazana razina Max. teina: 2,5kg Anti-mirisni: koristite program 3 za pranje odjee sa neugodnim mirisom (npr.dim,znoj, prena hrana...).Program je dizajniran da odstrani neugodne mirise dok ouva vlakna tkanine. Odjea od sintetike ili miješano punjenje treba prati na 40°, i otporne pamune tkanine na 60°. Osjetljivo: koristite program 4 za pranje vrlo osjetljive odjee. Preporuljivo je da izvrnete odjeu prije pranja. Za najbolje rezultate koristite tekui deterdent za osjetljivu odjeu. Kada odabirete ekskluzivno vremensko sušenje, ciklus sušenja dolazi nakon ciklusa pranja koje je vrlo osjetljivo, zahvaljujui upravljanju i prikladnoj temperaturi prskalice vode. Preporuena vremena trajanja su: 1kg rublja od sintetike – 50min 1kg rublja od sintetike i pamuka – 180min 1k rublja od pamuka – 180min Razina suhoe ovisi o koliini i sastavu rublja. Vuna: Program pranja vune od ove perilice je testiran i odobren od strane THE WOOLMARK COMPANY za pranje odjee od vune namijenjene runom pranju pod uvjetom da se rublje pere prema instrukcijama sa etikete i onima izdanim od strane proizvoaa ove perilice-sušilice.(M1126) Brzi 30’: (program 6) ovaj program je namijejen pranju malo prljavog rublja na 30° (osim vune i svile) maksimalne teine 3kg u kratkom vremenu: traje samo 30min i šteti vrijeme i energiju. Obojeno rublje : Koristite program 10 za pranje rublja svjetlih boja. Program je dizajniran za dugotrajno ouvanje svijetlih boja. ECO pamuk 20° (program 11) idealan za lagano zaprljano pamuno rublje. Efikasne performanse pranja na hladnim temperaturama, koje su uporedive sa pranjem na 40°, su zajamene mehanikim kretanjima koje rade na varirajuim brzinama, sa estim vrhovima. ECO sintetika (program 12) idealan za mješovito rublje (pamuk i sintetika) normalno prljavog. Efikasne performanse pranja na hladnim temperaturama su zajamene mehanikim kretanjima koje rade na varirajuim brzinama, sa prosjenim intervalima. Wash&Dry 45’ odaberite program 13 za pranje i sušenje malo prljavog rublja (Pamuk i Sintetika) u kratkom vremenu. Ovaj program se moe koristiti za pranje i sušenje rublja ukupne teine do 1kg za samo 45min. Za postizanje optimalnih rezultata, koristite tekui deterdent i tretirajte prije pranja ovratnike i mrlje. AirFresh (program 14) idealan je za osvjeavanje odjee i otklanjanje loših mirisa, naroito dima, sa pamunog i sintetikog rublja u 30’ (max. 1,5kg) bez faze pranja.
Rješavanje problema Moe se desiti da vaša perilica-sušilica rublja ne radi. Prije nego što pozovete servis (vidi „Servis“), provjerite da li se problem moda moe jednostavno riješiti i to pregledom slijedee liste. Problem Mogui uzrok/Rješenje: Perilica-sušilica se ne pali *Nije ukljuena u struju, ili nedovoljno da bi napravila
kontakt. *Nestala je struja u kui. Ciklus pranja nee zapoeti *Vrata perilice-sušilice nisu dobro zatvorena. *ON/OFF tipka nije pritisnuta. *Tipka START/PAUZA nije pritisnuta. *Nije otvorena slavina za vodu. Perilica-sušilica nee puniti vodu *Crijevo za dotok vode nije spojeno na slavinu (indikator za prvu fazu pranja brzo treperi) *Crijevo je savijeno *Slavina za dotok vode nije otvorena *Nestala je voda u kui. *Pritisak vode nije dovoljno jak. *Tipka START/PAUZA nije pritisnuta. Perilica neprekidno puni i izbacuje vodu *Crijevo za izbacivanje vode nije podešeno izmeu 65 i
100 cm od poda (vidi „Instalacija“) *Slobodan kraj crijeva za izbacivanje vode se nalazi
uronjen u vodu (vidi „Instalacija“) *Zidni sistem za izbacivanje vode nema ventil za odušak. Ukoliko se poslije ovih provjera problem nije riješio,
zatvorite slavinu za dovod vode i pozovite Servis. Ukoliko ivite na višim katovima u zgradi, moda postoji opi problem s izbacivanjem vode zbog kojeg perilica neprekidno puni i izbacuje vodu. Za ovaj problem postoji rješenje u vidu posebnog ventila koji se moe kupiti u spcijaliziranim.
Perilica ne izbacuje vodu i ne centrifugira *Program pranja ne predvia izbacivanje vode: neki programi zahtjevaju da se runo podesi
izbacivanje vode *Presavijeno je crijevo za izbacivanje vode (vidi
„Instalacija“) *Kanal za izbacivanje vode je zapušen. Perilica dosta vibrira u toku centrifuge *Bubanj nije dobro odblokiran u toku instalacije (vidi
„Instalacija“) *Perilica nije dobro nivelirana (vidi „Instalacija“)
*Perilica je tijesno pritisnuta izmeu namještaja i zida (vidi „Instalacija“)
Perilica-sušilica curi *Crijevo za dotok vode nije dobro privršeno (vidi
„Instalacija“) *Posuda za deterdent je blokirana (za išenje iste, vidi
„išenje i odravanje perilice“) *Crijevo za izbacivanje vode nije dobro spojeno (vidi
„Instalacija“) Lampica za dodatne opcije kao i ona za *Ugasite perilicu i izvadite utika iz utinice; „start/pauzu“ trepere i jedan od indikatora priekajte otprilike 1 minutu i zatim je Faze programa i indikator za zakljuana vrata ponovo upalite. Ukoliko problem i dalje ostaju upaljeni postoji, pozovite Servis. Ima previše pjene. *Deterdent koji upotrebljavate nije za upotrebu u
perilici (mora biti naglašeno na njemu da je „za pranje u perilicama-sušilicama“ili za „runo i pranje u perilicama“)
*Stavljate previše deterdenta Push & Wash+Dry se ne aktivira *Nakon paljenja perilice druge komande su upaljene.
Ugasite perilicu i pritisnite „Push & Wash+Dry“ tipku. Perilica-sušilica ne suši *Nije ukljuena u struju, ili nedovoljno da bi napravila
kontakt. *Došlo je do nestanka struje *Vrata ureaja nisu pravilno zatovrena *Svi indikatori sušenja su iskljueni Servis Prije nego što pozovete Servis: *Provjerite da li moete sami riješiti problem (vidi „Rješavanje problema“); *Ponovo pokrenite program da vidite da li se problem sam riješio; *Ukoliko to nije sluaj, kontaktirajte ovlašteni Servisni Centar na telefonski broj koji piše na jamstvenom listu. !Zovite iskljuivo ovlaštenog servisera. Obavijestite osobu iz servisa o: *tipu problema *modelu ureaja (Mod.); *serijskom broju (S/N); Ove informacije moete pronai na tablici s podacima koja se nalazi na stranjem dijelu vašeg ureaja i na prednjem dijelu kada otvorite vrata perilice.
išenje i odravanje perilice
Mjere opreza i savjeti
Dodatne opcije
Spajanje struje
išenje ureaja
išenje pumpe
Mjere opreza i savjeti
Podešavanje temperature
! Iznimka: ako je odabran program 8, temperatura se moe podesiti do 90 C.
Podešavanje ciklusa sušenja
Pritisnite tipku za VREMENSKO SUŠENJE da biste podesili eljeno trajanje sušenja: 40' – 90' – 120' – 150' – 180'.
Kada je tipka prvi put pritisnuta, odabrano vrijeme e biti minimalno vrijeme za odabrani program sušenja.
Kada ureaj zapone sa fazom sušenja, ponovo pritisnite tipku za VREMENSKO SUŠENJE kako biste smanjili podešeno vrijeme sušenja. Indikatori e prikazati novo vrijeme trajanja sušenja i preostalo vrijeme e ukljuivati vrijeme koje je ve isteklo.
Pritisnite tipku za SENZORSKO SUŠENJE da biste postavili eljenu razinu sušenja:
Suho za ormar : pogodno za rublje koje moe biti pospremljeno u ormar bez peglanja.
Suho za vješalicu : idealno za odjeu koja ne mora biti sasvim osušena.
Suho za peglanje : pogodno za odjeu koju e nakon sušenja trebati peglati. Preostala vlaga smanjuje nabore, kako bi ih se lakše uklonilo.
Ukoliko imate više rublja za pranje i sušenje nego što je to naznaeno (vidi Tablicu programa pranja), obavite pranje, i kada je program pranja gotov, podijelite odjeu u grupe i vratite dio natrag u bubanj. Zatim pratite upute koje su dane za ciklus ...
Napomena: ukoliko su ugašeni svi indikatori za sušenje, ureaj nee obaviti ciklus sušenja.
Samo sušenje
Pritisnite tipku za pokretanje samo ciklusa sušenja. Nakon odabira eljenog programa (kompatibilnog sa vrstom rublja), pritisnite tipku za iskljuivanje faze pranja i poetak faze sušenja na najvišoj razini za odabrani program. Razina sušenaj i trajan...
Dodatne opcije
Razliite funkcije pranja kod ove perilice-sušilice e vam pomoi postii eljene rezultate, svaki put.
Deterdent i rublje
Ladica za deterdent
Rješavanje problema
Perilica ne izbacuje vodu i ne centrifugira *Program pranja ne predvia izbacivanje
vode: neki programi zahtjevaju da se runo podesi izbacivanje vode
Servis