Broj Num. 0025844 II. ljetni Broj Num. semestar ¥ kolske godine 2018/2019 Smjer-grupa:

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Broj Num. 0025844 II. ljetni Broj Num. semestar ¥ kolske godine 2018/2019 Smjer-grupa:

 • Broj

  Num. 0025844 II. ljetni semestar Školske godine 2018./2019. Smjer-grupa: opća agronomija

  Ime i prezime nastavnika

  (Cognomen magistri)

  Naslov kolegija ( Index lectionum)

  Sati tjedno Nastavnik potvrđuje

  uredno pohađanje

  obveza

  Uspjeh na pojedinim ispitima

  ECTS bodovi

  Potvrda o upisu i ovjeri semestra

  pr ed

  av an

  ja

  vj ež

  bi

  se m

  in ar

  a

  Izv.prof.dr.sc. S. Talić

  BIOKEMIJA 20 Upisan u zimski-ljetni semestar šk.g. 2018/2019 kao II. semestar studija II. 2019. godine

  BIOKEMIJA 10 - 3

  Prof.dr.sc. N.Herceg

  TEMELJI UZGOJA BILJA 45

  TEMELJI UZGOJA BILJA 12 3 6

  Izv.prof.dr.sc. D.Petrović

  AGRARNA BOTANIKA 30

  AGRARNA BOTANIKA 30 - 6

  Prof.dr.sc. M.Mesić

  AGROKLIMATOLOGIJA 20

  AGROKLIMATOLOGIJA 10 - 3

  Izv. prof.dr.sc. D. Šaravanja

  OSNOVE POLJOPRIVREDNOG

  STROJARSTVA

  22

  OSNOVE POLJOPRIVREDNOG

  STROJARSTVA

  8 - 3

 • Broj ..........zimski semestar

  Num.0025844II. ljetni semestar Školske godine 2018./2019. Smjer-grupa: opća agronomija

  Ime i prezime nastavnika

  (Cognomen magistri)

  Naslov kolegija ( Index lectionum)

  Sati tjedno Nastavnik potvrđuje

  uredno pohađanje

  obveza

  Uspjeh na pojedinim ispitima

  ECTS bodovi

  Potvrda o upisu i ovjeri semestra

  pr ed

  av an

  ja

  vj ež

  bi

  se m

  in ar

  a

  Izv.prof.dr.sc. Z.Knezović

  BIOMETRIKA 29 Upisan u zimski-ljetni semestar šk.g. 2018./2019 kao II.semestar studija II. 2019. godine

  BIOMETRIKA 26 5 6

  Doc.dr.sc. V. Vasilj

  MIKROBIOLOGIJA 24

  MIKROBIOLOGIJA 6 - 3

  Ž.Žulj,prof. A.Pehar,prof.

  ENGLESKI JEZIK NJEMAČKI JEZIK

  30 30

  0

  ENGLESKI JEZIK NJEMAČKI JEZIK

  - -

  - -

 • Broj ..........zimski semestar

  Num. 0025844 IV. ljetni semestar Školske godine 2018/2019 Smjer-grupa: opća agronomija

  Ime i prezime nastavnika

  (Cognomen magistri)

  Naslov kolegija ( Index lectionum)

  Sati tjedno Nastavnik potvrđuje

  uredno pohađanje

  obveza

  Uspjeh na pojedinim ispitima

  ECT S

  bodo vi

  Potvrda o upisu i ovjeri semestra

  pr ed

  av an

  j a vj

  ež bi

  se m

  in ar

  a

  Doc.dr.sc. P. Šaravanja

  OPĆE VOĆARSTVO 15 Upisan u zimski-ljetni semestar šk.g. 2018/2019 kao IV. semestar studija II. 2019. godine

  OPĆE VOĆARSTVO 15 - 3

  Doc.dr.sc. Perica Bulić

  VINOGRADARSTVO 15

  VINOGRADARSTVO 10 5 3

  Doc.dr.sc. ElmaSefo

  POVRĆARSTVO 30

  POVRĆARSTVO 30 - 6

  Prof.dr.sc. N.Herceg

  SPECIJALNO RATARSTVO

  30

  SPECIJALNO RATARSTVO

  28 2 6

  Prof.dr.sc. Đ.Banaj

  POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA

  25

  POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA

  5 - 3

  Izv.prof.dr.sc. A.Filipović

  ISHRANA BILJA 40

  ISHRANA BILJA 15 5 6

 • Broj

  Num.0025844IV. ljetni semestar Školske godine 2018/2019 Smjer-grupa: opća agronomija

  Ime i prezime nastavnika

  (Cognomen magistri)

  Naslov kolegija ( Index lectionum)

  Sati tjedno Nastavnik potvrđuje

  uredno pohađanje

  obveza

  Uspjeh na pojedinim ispitima

  ECTS bodovi

  Potvrda o upisu i ovjeri semestra

  pr ed

  av an

  ja

  vj ež

  bi

  se m

  in ar

  a

  Doc.dr.sc. T.Prusina

  VINARSTVO 15 Upisan u zimski-ljetni semestar šk.g. 2018/2019 kao IV. semestar studija II. 2019. godine

  VINARSTVO 15 - 3

 • Broj

  Num. 0025844 VI. ljetni semestar Školske godine 2018./2019 Smjer-grupa: opća agronomija

  Ime i prezime nastavnika

  (Cognomen magistri)

  Naslov kolegija ( Index lectionum)

  Sati tjedno Nastavnik potvrđuje

  uredno pohađanje

  obveza

  Uspjeh na pojedinim ispitima

  ECTS bodovi

  Potvrda o upisu i ovjeri semestra

  pr ed

  av an

  ja

  vj ež

  bi

  se m

  in ar

  a

  Doc.dr.sc. D.Petrović

  OSNOVE AGROEKOLOGIJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

  17 Upisan u zimski-ljetni semestar šk.g. 2018./2019 kao VI. semestar studija II. 2019. godine

  Izv.prof.dr.sc. R.Ćorić

  OSNOVE AGROEKOLOGIJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

  8 5 3

  Doc.dr.sc. I. Spužević ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVOM

  15 10 5 3

  Doc.dr.sc. M. Jukić Grbavac

  MLJEKARSTVO 16 10 4 3

  Doc.dr.sc. P. Ivanković IHTIOLOGIJA 14 10 6 3

  Izv.prof.dr.sc. I. Ostojić BOLESTI I ŠTETNICI HORTIKULTURNOG BILJA

  18 8 4 3

  Prof.dr.sc. S. Ivanković OSNOVE HRANIDBE DOMAĆIH ŽIVOTINJA

  25 5 3

  Dr.sc.A. Filipović, izv.prof. Doc.dr.sc. A. Mandić

  UVOD U EKOLOŠKU POLJPRIVREDU

  15 15 3

  ZAVRŠNI RAD

  STRUČNA PRAKSA

 • Broj

  Num.0025844II. ljetni semestar Školske godine 2018/2019 Smjer-grupa: prehrambena tehnologija

  Ime i prezime nastavnika

  (Cognomen magistri)

  Naslov kolegija ( Index lectionum)

  Sati tjedno Nastavnik potvrđuje

  uredno pohađanje

  obveza

  Uspjeh na pojedinim ispitima

  ECTS bodovi

  Potvrda o upisu i ovjeri semestra

  pr ed

  av an

  ja

  vj ež

  bi

  se m

  in ar

  a

  Izv.prof.dr.sc. I. Odak

  KEMIJA II 45 Upisan u zimski-ljetni semestar šk.g. 2018./2019 kao II semestar studija II. 2019. godine

  KEMIJA II 45 15 8

  Izv.prof.dr.sc. Lj.Kvesić

  MATEMATIKA II 30

  MATEMATIKA II 30 - 5

  Doc.dr.sc.J.Đogić INŽENJERSKA TERMODINAMIKA

  45

  INŽENJERSKA TERMODINAMIKA

  30 - 6

  Izv.prof.dr.sc. D.Šaravanja

  ELEMENTI STROJEVA 45

  ELEMENTI STROJEVA 30 - 6

  Prof.dr.sc M.Obad

  OSNOVE INFORMATIKE 30

  OSNOVE INFORMATIKE 15 - 3

 • Broj ..........zimski semestar

  Num.0025844II. ljetni semestar Školske godine 2018/2019 Smjer-grupa: prehrambena tehnologija

  Ime i prezime nastavnika

  (Cognomen magistri)

  Naslov kolegija ( Index lectionum)

  Sati tjedno Nastavnik potvrđuje

  uredno pohađanje

  obveza

  Uspjeh na pojedinim ispitima

  ECTS bodovi

  Potvrda o upisu i ovjeri semestra

  pr ed

  av an

  ja

  vj ež

  bi

  se m

  in ar

  a

  Ž.Žulj,prof A.Pehar,prof.

  ENGLESKI JEZIK II NJEMAČKI JEZIK II

  15 Upisan u zimski-ljetni semestar šk.g. 2018/2019 kao II. semestar studija II. 2019. godine

  ENGLESKI JEZIK II NJEMAČKI JEZIK II

  15 - 2

  Izv.prof.dr.sc. M.Ćorluka

  TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

  -

  TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

  30 - -

 • Broj ..........zimski semestar

  Num.0025844IV. ljetni semestar Školske godine 2018/2019 Smjer-grupa: prehrambena tehnologija

  Ime i prezime nastavnika

  (Cognomen magistri)

  Naslov kolegija ( Index lectionum)

  Sati tjedno Nastavnik potvrđuje

  uredno pohađanje

  obveza

  Uspjeh na pojedinim ispitima

  ECTS bodovi

  Potvrda o upisu i ovjeri semestra

  pr ed

  av an

  ja

  vj ež

  bi

  se m

  in ar

  a

  Prof.dr.sc. D.Čačić Kenjerić

  ZNANOST O PREHRANI 45 Upisan u zimski-ljetni semestar šk.g. 2018/2019 kao IV semestar studija II. 2019. godine

  ZNANOST O PREHRANI - - 5

  Doc.dr.sc. V. Vasilj

  MIKROBIOLOGIJA HRANE 45

  MIKROBIOLOGIJA HRANE 30 - 6

  Izv.prof.dr.sc. J. Pleadin

  KONTROLA KAKVOĆE HRANE

  45

  KONTROLA KAKVOĆE HRANE

  45 - 6

  Izv.prof.dr.sc. L.Jakobek

  AMBALAŽA I PAKIRANJE HRANE

  30

  AMBALAŽA I PAKIRANJE HRANE

  15 - 4

  Prof.dr.sc. S.Ivanković

  SIROVINE ANIMALNOG PODRIJETLA

  30

  SIROVINE ANIMALNOG PODRIJETLA

  15 - 4