9
LJETNI TURIZAM LJETNI TURIZAM ALPA ALPA ili ili ...svatko ima ...svatko ima svoje veselje... svoje veselje...

LJETNI TURIZAM ALPA

  • Upload
    jabari

  • View
    71

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LJETNI TURIZAM ALPA. ili ...svatko ima svoje veselje. ALPE. ALPE. keltska riječ Alp = visoka planina od Ligurskog mora do Panonske nizine 1 200 km širina od 135 do 260 km. DIO I.: FRANCUSKA. Chamonix i okolica. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: LJETNI TURIZAM ALPA

LJETNI TURIZAM LJETNI TURIZAM ALPAALPA

iliili

...svatko ima svoje ...svatko ima svoje veselje...veselje...

Page 2: LJETNI TURIZAM ALPA

ALPEALPE

Page 3: LJETNI TURIZAM ALPA
Page 4: LJETNI TURIZAM ALPA

ALPEALPE

keltska riječ Alp = visoka planinakeltska riječ Alp = visoka planina od Ligurskog mora do Panonske od Ligurskog mora do Panonske

nizine 1 200 kmnizine 1 200 km širina od 135 do 260 kmširina od 135 do 260 km

Page 5: LJETNI TURIZAM ALPA

DIO I.: FRANCUSKADIO I.: FRANCUSKA

Page 6: LJETNI TURIZAM ALPA
Page 7: LJETNI TURIZAM ALPA

Chamonix i okolicaChamonix i okolica

Page 8: LJETNI TURIZAM ALPA
Page 9: LJETNI TURIZAM ALPA