za ljetni semestar 2018./19. - maia.ffzg.unizg. Sveu¤†ili¥Œte u Zagrebu Filozofski fakultet Raspored

 • View
  18

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of za ljetni semestar 2018./19. - maia.ffzg.unizg. Sveu¤†ili¥Œte u Zagrebu...

 • Sveuilite u Zagreb

  Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2019./2020.

  verzija 1A

  DIPLOM_ANG1_KKS Anglistika: knjievno-kulturoloki smjer

  semestar 1 jednopredmetni studijMilton - izborno - nije se izvodilo

  Milton - izborno - nije se izvodilo

  Milton - izborno - nije se izvodilo

  Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj knjievnosti - izborno - nije se izvodilo

  Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj knjievnosti - izborno - nije se izvodilo

  Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj knjievnosti - izborno - nije se izvodilo

  pon 11:00-12:30 Prikazi amerike politike u knjievnosti i vizualnim medijima - izborno - A123

  uto 13:15-14:00 Moderni britanski roman i Britansko carstvo - izborno - A123

  uto 14:00-14:45 Predrafaelitizam - izborno - A105

  uto 17:00-17:45 Arhitekst u postmodernoj britanskoj knjievnosti - izborno - A123

  sri 13:15-14:00 Prikazi amerike politike u knjievnosti i vizualnim medijima - izborno - A105

  et 12:30-14:00 Moderni britanski roman i Britansko carstvo - izborno - A105

  et 14:00-15:30 Predrafaelitizam - izborno - A105

  et 17:00-17:45 Povijest i paradigme amerikih studija 1 - izborno - A216

  pet 11:00-12:30 Arhitekst u postmodernoj britanskoj knjievnosti - izborno - D5

  pet 14:45-16:15 Povijest i paradigme amerikih studija 1 - izborno - A105

  DIPLOM_ANG1_KKS Anglistika: knjievno-kulturoloki smjer

  semestar 3 jednopredmetni studijMilton - izborno - nije se izvodilo

  Milton - izborno - nije se izvodilo

  Milton - izborno - nije se izvodilo

  Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj knjievnosti - izborno - nije se izvodilo

  Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj knjievnosti - izborno - nije se izvodilo

  Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj knjievnosti - izborno - nije se izvodilo

  pon 11:00-12:30 Prikazi amerike politike u knjievnosti i vizualnim medijima - izborno - A123

  uto 13:15-14:00 Moderni britanski roman i Britansko carstvo - izborno - A123

  uto 14:00-14:45 Predrafaelitizam - izborno - A105

  uto 17:00-17:45 Arhitekst u postmodernoj britanskoj knjievnosti - izborno - A123

  sri 13:15-14:00 Prikazi amerike politike u knjievnosti i vizualnim medijima - izborno - A105

  et 12:30-14:00 Moderni britanski roman i Britansko carstvo - izborno - A105

  et 14:00-15:30 Predrafaelitizam - izborno - A105

  et 17:00-17:45 Povijest i paradigme amerikih studija 1 - izborno - A216

  pet 11:00-12:30 Arhitekst u postmodernoj britanskoj knjievnosti - izborno - D5

  pet 14:45-16:15 Povijest i paradigme amerikih studija 1 - izborno - A105

  DIPLOM_ANG1_LNG Anglistika: smjer lingvistika

  semestar 1 jednopredmetni studijpon 14:00-15:30 Pisanje znanstvenih tekstova 1 - A105

  sri 11:45-13:15 Sintaktike teorije - izborno - A314

  sri 15:30-17:00 Pisanje znanstvenih tekstova 1 - A105

  et 10:15-11:45 Leksikologija i leksikografija - D5

  Raspored za diplomsku nastavutablini raspored nastave za sve studijske grupe

  za zimski semestar 2019./20.

  nije se izvodilo

  nije se izvodilo

  vrijeme obrade: 13.9.2019 13:37 Sluba za informatiku stranica: 1/71

 • Sveuilite u Zagreb

  Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2019./2020.

  verzija 1A

  et 12:30-13:15 Sintaktike teorije - izborno - D5

  pet 12:30-14:00 Leksikologija i leksikografija - D5

  DIPLOM_ANG1_LNG Anglistika: smjer lingvistika

  semestar 3 jednopredmetni studijPovijesna sociolingvistika - izborno - nije se izvodilo

  Povijesna sociolingvistika - izborno - nije se izvodilo

  Povijesna sociolingvistika - izborno - nije se izvodilo

  pon 12:30-14:00 Sociolingvistika - izborno - A123

  pon 17:45-19:15 Engleski irom svijeta - izborno - A105

  uto 13:15-14:45 Pragmalingvistika - izborno - D2

  sri 09:30-11:00 Psiholingvistika - izborno - D1

  sri 11:45-13:15 Sintaktike teorije - izborno - A314

  sri 17:00-18:30 Sociolingvistika - izborno - A105

  et 11:45-12:30 Pragmalingvistika - izborno - D5

  et 12:30-13:15 Sintaktike teorije - izborno - D5

  et 13:15-14:45 Psiholingvistika - izborno - D5

  et 17:45-19:15 Engleski irom svijeta - izborno - D5

  DIPLOM_ANG1_NAST Anglistika: nastavniki smjer

  semestar 1 jednopredmetni studijGlotodidaktika - nije se izvodilo

  Glotodidaktika - nije se izvodilo

  Glotodidaktika - nije se izvodilo

  Praksa 1 - nije se izvodilo

  Praksa 1 - nije se izvodilo

  Usvajanje drugog jezika - nije se izvodilo

  Usvajanje drugog jezika - nije se izvodilo

  Usvajanje drugog jezika - nije se izvodilo

  pon 14:00-15:30 Jezik i kognicija: od teorije do primjene - izborno - A123

  DIPLOM_ANG1_NAST Anglistika: nastavniki smjer

  semestar 3 jednopredmetni studijnije se izvodilo Praksa 3 - nije se izvodilo

  pon 11:45-13:15 Dvojezinost - izborno - A314

  pon 14:00-15:30 Jezik i kognicija: od teorije do primjene - izborno - A123

  uto 09:30-12:30 Primjena kognitivne lingvistike u uenju i pouavanju drugoga jezika - izborno - A105

  et 11:00-12:30 Dvojezinost - izborno - A105

  DIPLOM_ANG1_PREV Anglistika: smjer prevoditeljstvo

  semestar 1 jednopredmetni studijuto 10:15-11:45 Prevoenje znanstvenih tekstova - A314

  uto 13:15-14:45 Prevoenje znanstvenih tekstova - A216

  uto 14:45-16:15 Teorija prevoenja - A105

  et 08:45-10:15 Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika - A123

  et 12:30-14:00 Teorija prevoenja - A123

  Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika - A302

  Prevoenje znanstvenih tekstova - A104

  et 15:30-17:00 Prevoenje znanstvenih tekstova - A104

  pet 13:15-14:45 Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika - A123

  DIPLOM_ANG1_PREV Anglistika: smjer prevoditeljstvo

  nije se izvodilo

  nije se izvodilo

  et 14:00-15:30

  vrijeme obrade: 13.9.2019 13:37 Sluba za informatiku stranica: 2/71

 • Sveuilite u Zagreb

  Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2019./2020.

  verzija 1A

  semestar 3 jednopredmetni studijPrevoenje i interkulturna komunikacija - izborno - nije se izvodilo

  Prevoenje i interkulturna komunikacija - izborno - nije se izvodilo

  Prevoenje i interkulturna komunikacija - izborno - nije se izvodilo

  Kognitivna lingvistika i prevoenje - A105

  Podruja prevoditeljske djelatnosti - A104

  pon 16:15-18:30 Podruja prevoditeljske djelatnosti - A104

  uto 13:15-14:45 Pragmalingvistika - D2

  uto 14:45-16:15 Podruja prevoditeljske djelatnosti - A314

  sri 11:00-12:30 Podruja prevoditeljske djelatnosti - A104

  sri 16:15-19:15 Podruja prevoditeljske djelatnosti - A123

  et 10:15-11:45 Leksikologija i leksikografija - izborno - D5

  et 11:45-12:30 Pragmalingvistika - D5

  et 16:15-17:45 Kognitivna lingvistika i prevoenje - A105

  pet 12:30-14:00 Leksikologija i leksikografija - izborno - D5

  DIPLOM_ANG2_KKS Anglistika: knjievno-kulturoloki smjer

  semestar 1 dvopredmetni studijMilton - izborno - nije se izvodilo

  Milton - izborno - nije se izvodilo

  Milton - izborno - nije se izvodilo

  Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj knjievnosti - izborno - nije se izvodilo

  Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj knjievnosti - izborno - nije se izvodilo

  Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj knjievnosti - izborno - nije se izvodilo

  pon 11:00-12:30 Prikazi amerike politike u knjievnosti i vizualnim medijima - izborno - A123

  uto 13:15-14:00 Moderni britanski roman i Britansko carstvo - izborno - A123

  uto 14:00-14:45 Predrafaelitizam - izborno - A105

  uto 17:00-17:45 Arhitekst u postmodernoj britanskoj knjievnosti - izborno - A123

  sri 13:15-14:00 Prikazi amerike politike u knjievnosti i vizualnim medijima - izborno - A105

  et 12:30-14:00 Moderni britanski roman i Britansko carstvo - izborno - A105

  et 14:00-15:30 Predrafaelitizam - izborno - A105

  et 17:00-17:45 Povijest i paradigme amerikih studija 1 - izborno - A216

  pet 11:00-12:30 Arhitekst u postmodernoj britanskoj knjievnosti - izborno - D5

  pet 14:45-16:15 Povijest i paradigme amerikih studija 1 - izborno - A105

  DIPLOM_ANG2_KKS Anglistika: knjievno-kulturoloki smjer

  semestar 3 dvopredmetni studijMilton - izborno - nije se izvodilo

  Milton - izborno - nije se izvodilo

  Milton - izborno - nije se izvodilo

  Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj knjievnosti - izborno - nije se izvodilo

  Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj knjievnosti - izborno - nije se izvodilo

  Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj knjievnosti - izborno - nije se izvodilo

  pon 11:00-12:30 Prikazi amerike politike u knjievnosti i vizualnim medijima - izborno - A123

  uto 13:15-14:00 Moderni britanski roman i Britansko carstvo - izborno - A123

  uto 14:00-14:45 Predrafaelitizam - izborno - A105

  uto 17:00-17:45 Arhitekst u postmodernoj britanskoj knjievnosti - izborno - A123

  sri 13:15-14:00 Prikazi amerike politike u knjievnosti i vizualnim medijima - izborno - A105

  et 12:30-14:00 Moderni britanski roman i Britansko carstvo - izborno - A105

  et 14:00-15:30 Predrafaelitizam - izborno - A105

  et 17:00-17:45 Povijest i paradigme amerikih studija 1 - izborno - A216

  nije se izvodilo

  nije se izvodilo

  pon 15:30-16:15

  nije se izvodilo

  vrijeme obrade: 13.9.2019 13:37 Sluba za informatiku stranica: 3/71

 • Sveuilite u Zagreb

  Filozofski fakultetRaspored za diplomsku nastavu zimski semestar 2019./2020.

  verzija 1A

  pet 11:00-12:30 Arhitekst u postmodernoj britanskoj knjievnosti - izborno - D5

  pet 14:45-16: