24
8:10-9:00 9:00-9:50 9:50-10:40 10:40-11:30 11:30-12:20 12:20-13:10 13:10-14:00 14:00-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00 Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Povijest 19. stoljeća P2 Demografija (P) P4 Metode društvenih istraživanja 1 (vježbe) INF Demografija (vježbe) INF Uvod u ekonomiju P3 Metode društvenih istraživanja 1 P3 Gospodarska i društvena povijest P1 Uvod u analizu modernog društva P3 Socijalna psihologija P3 Povijest 19. stoljeća P1 Uvod u arhivistiku P1 Tjelesna i zdravstvena kultura Povijest svakodnevice P1 Preddiplomski sveučilišni studij - dvopredmetni (povijest - sociologija) 1. godina Uvod u pomoćne povijesne znanosti I P2

Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

8:10-9:00 9:00-9:50 9:50-10:40 10:40-11:30 11:30-12:20 12:20-13:10 13:10-14:00 14:00-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Povijest 19. stoljećaP2

Demografija (P)P4

Metode društvenih istraživanja 1

(vježbe)INF

Demografija (vježbe)INF

Uvod u ekonomijuP3

Metode društvenih istraživanja 1P3

Gospodarska i društvena povijestP1

Uvod u analizu modernog društvaP3

Socijalna psihologijaP3

Povijest 19. stoljećaP1

Uvod u arhivistikuP1

Tjelesna i zdravstvena

kultura

Povijest svakodneviceP1

Preddiplomski sveučilišni studij - dvopredmetni (povijest - sociologija)1. godina

Uvod u pomoćne

povijesne znanosti IP2

Page 2: Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

9:00-9:50 9:50-10:40 10:40-11:30 11:30-12:20 12:20-13:10 13:10-14:00 14:00-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Preddiplomski sveučilišni studij Povijest1. godina

Povijest 19. stoljećaP1

Prvi svjetski rat

Uvod u arhivistikuP1

Gospodarska i društvena povijestP1

Katolički apsolutizam u

Habsburškoj monarhiji

UtorakTjelesna i zdravstvena

kultura

Uvod u pomoćne

povijesne znanosti IP2

Povijest 19. stoljećaP2

Strani jezik - EngleskiP2

Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska

Epidemije, medicina i društvo kroz povijest

Suvremeni Izrael: povijest, politika i teologija

židovske državeObrazovanje za odgoj

karakteraMeđukulturalna psihologija Kulturalna psihologija

Dijalog vjere i ateizma

Mitska bića tradicijskih vjerovanja

Politička geografija

Četvrtak

Bosna i Hercegovina: raskrižje svjetova

Sinjska alka

Psihologija glazbe

Page 3: Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

8:10-9:00 9:00-9:50 9:50-10:40 10:40-11:30 11:30-12:20 12:20-13:10 13:10-14:00 14:00-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Preddiplomski sveučilišni studij Povijest2. godina

Utorak Uvod u bioetiku

Fenomen kršćanstvaHistoriografija IP4

Povijest Crkve u srednjem vijekuP4

Četvrtak

Psihologija glazbe

Suvremeni Izrael: povijest, politika i teologija

židovske države

Sinjska alka

Bosna i Hercegovina: raskrižje svjetova

Politička geografija

Međukulturalna psihologija Kulturalna psihologija

Dijalog vjere i ateizma

Epidemije, medicina i društvo kroz povijest

Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska

Povijest Grčke i RimaHrvatski prostor u pretpovijesti i antici

P3

Obrazovanje za odgoj

karaktera

Prvi svjetski rat

Mitska bića tradicijskih vjerovanja

Katolički apsolutizam u

Habsburškoj monarhiji

Teorije odgoja i obrazovanja u

praksi

Page 4: Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

8:10-9:00 9:00-9:50 9:50-10:40 10:40-11:30 11:30-12:20 12:20-13:10 13:10-14:00 14:00-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Uvod u psihologiju

djetinjstva i adolescencijeSocijalni nauk Crkve

Psihologija glazbe

Sinjska alka

Bosna i Hercegovina: raskrižje svjetova

Povijest svakodneviceP1

Politička geografija

Prvi svjetski rat

Gospodarska i društvena povijestP1

Dijalog vjere i ateizma

Mitska bića tradicijskih vjerovanja

Epidemije, medicina i društvo kroz povijest

Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska

Klasični jezik - latinskiNZ3

Kulturna povijestNZ3

Hrvatska

historiografijaNZ3

Katolički apsolutizam u

Habsburškoj monarhijiČetvrtak

Preddiplomski sveučilišni studij Povijest3. godina

Obrazovanje za odgoj

karaktera

Suvremeni Izrael: povijest, politika i teologija

židovske države

Međukulturalna psihologija Kulturalna psihologija

Filozofija povijesti

Utorak

Page 5: Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

8:10-9:00 9:00-9:50 9:50-10:40 10:40-11:30 11:30-12:20 12:20-13:10 13:10-14:00 14:00-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Diplomski sveučilišni studij Povijest1. godina

Modernizacija i društvo: teme iz svjetske

povijesti 19. st.P11

Upravljanje osobnim financijama

Srednjovjekovna društvaP2

Povijesna topografija srednjovjekovne

SlavonijeP2

Živjeti u Hrvatskoj u drugoj polovici

20. st.P3

Srednjovjekovna Crkva

P11

Republika Hrvatska i europske

integracije

P11

Uvod u digitalnu

humanistikuP5

Četvrtak

Informacijska sigurnost i zaštita podataka

Ocjenjivanje i vrjednovanje

znanjaKatolički mediji u Hrvatskoj 1945.-1990.

Etika u filmu

Osnove europskog javnog prava Antropološke metamorfoze digitalnog doba

Utorak

Uvod u religije svijeta Etika pamćenja

Društvena povijest novog vijeka

P11

Intelektualna povijest ranog novog vijeka

P11

Samostalna Hrvatska

i Domovinski ratP11

Izbori i izborne kampanje

Page 6: Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

8:20-9:10 9:10-10:00 10:00-10:50 10:50-11:40 11:40-12:30 12:30-13:20 13:20-14:10 14:10-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Diplomski sveučilišni studij Povijest - Stari vijek i srednji vijek2. godina

Kršćanstvo EuropiP10

Hrvatsko srednjovjekovljeP10

Metodičke vježbe - povijest

Page 7: Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

8:20-9:10 9:10-10:00 10:00-10:50 10:50-11:40 11:40-12:30 12:30-13:20 13:20-14:10 14:10-15:10 15:10-16:00 16:00-16:50 16:50-17:40 17:40-18:30 18:30-19:20 19:20-20:10

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Nacionalna kultura u europskom

kontekstu

Metodičke vježbe - povijest

Diplomski sveučilišni studij Povijest - Suvremena povijest2. godina

Drugi svjetski ratP4

Page 8: Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

9:10-10:00 10:00-10:50 10:50-11:40 11:40-12:30 12:30-13:20 13:20-14:10 14:10-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Deskriptivna statistikaP1

Biološka psihologija IIP1

Percepcija

Četvrtak Socijalni nauk Crkve Deskriptivna statistika (vježbe)Psihologija glazbe

Teorijski sustavi u

psihologijiP5

Uvod u akademski studijP5

UtorakMozak, znanje i

obrazovanje

Preddiplomski sveučilišni studij Psihologija1. godina

Međukulturalna psihologija Kulturalna psihologija

Page 9: Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

9:00-9:50 9:50-10:40 10:40-11:30 11:30-12:20 12:20-13:10 13:10-14:00 14:00-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Četvrtak

Učenje

MD

Psihologija adolescencijeNZ4

Neeksperimentalna

kvantitativna

metodologijaNZ4

Modeli analize varijanceP5

Modeli analize varijance (S+V)P5

Psihologija glazbe

Neeksperimentalna

kvantitativna

metodologijaP1

EmocijeP1

UtorakMozak, znanje i

obrazovanje

Preddiplomski sveučilišni studij Psihologija2. godina

Međukulturalna psihologija Kulturalna psihologija

Page 10: Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

8:10-9:00 9:00-9:50 9:50-10:40 10:40-11:30 11:30-12:20 12:20-13:10 13:10-14:00 14:00-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

ČetvrtakDiferencijalna

psihologija (S)

PetakMjerenje u psihologijiNZ3

Socijalni utjecajNZ3

Praktikum iz metodologijeP5

Psihopatologija IIP5

Diferencijalna psihologijaP5

Psihologija radaP5

Preddiplomski sveučilišni studij Psihologija3. godina

Page 11: Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

8:00-8:50 8:50-9:40 9:40-10:30 10:30-11:20 11:20-12:10 12:10-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 15:10-16:00 16:00-16:50 16:50-17:40 17:40-18:30 18:30-19:20 19:20-20:10

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

PetakZdravstvena psihologijaP5

Izradba psihologijskog istraživanjaP1

Psihologijski intervjuNZ4

Klinička psihodijagnostika 2NZ4

Psihološko savjetovanjeP5

Klinička psihodijagnostika 1P1

Teorije odgoja i obrazovanja u

praksi

Kognitivna psihologija Didaktika

Diplomski sveučilišni studij Psihologija1. godina

Regresijska analiza Regresijska analiza (vježbe)

Page 12: Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

9:10-10:00 10:00-10:50 10:50-11:40 11:40-12:30 12:30-13:20 13:20-14:10 14:10-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Metodičke vježbe - psihologija

Preventivni programi: izradba,

izvođenje i vrednovanjeP6

Osnove kognitivno-bihevioralne terapijeP6

Projektivne tehnikeP2

Pisanje psiholoških nalaza i mišljenjaP6

Diplomski sveučilišni studij Psihologija2. godina

Dijagnostički kriteriji u kliničkoj praksiP2

Obiteljska terapijaNZ4

Procjena i poticanje socijalne

kompetencijeNZ4

Psihološko forenzično vještačenjeP6

Primjena muzikoterapije kod djece i

odraslih s teškoćama komunikacijeP6

Page 13: Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

8:10-9:00 9:00-9:50 9:50-10:40 10:40-11:30 11:30-12:20 12:20-13:10 13:10-14:00 14:00-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00

Ponedjeljak

Srijeda

PetakUvod u ekonomijuP1

Metode društvenih istraživanja 1P1

Povijest 20. stoljećaP4

DemografijaP4

Metode društvenih istraživanja 1

(vježbe)INF

Demografija (vježbe)INF

Četvrtak

Politička geografija

Prvi svjetski rat

Bosna i Hercegovina: raskrižje svjetova

Sinjska alka

Psihologija glazbe

Individualne razlike

Uvod u analizu modernog društvaP4

Socijalna psihologijaP4

UtorakTjelesna i zdravstvena

kultura

Preddiplomski sveučilišni studij Sociologija1. godina

Obrazovanje za odgoj

karaktera

Suvremeni Izrael: povijest, politika i teologija

židovske državeEpidemije, medicina i društvo kroz povijest

Međukulturalna psihologija Kulturalna psihologija

Dijalog vjere i ateizma

Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska

Mitska bića tradicijskih vjerovanja

Page 14: Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

9:00-9:50 9:50-10:40 10:40-11:30 11:30-12:20 12:20-13:10 13:10-14:00 14:00-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Teorije odgoja i obrazovanja u

praksi

Individualne razlike

Metode društvenih istraživanja 1AS

Uvod u urbanu sociologijuAS

Metode društvenih istraživanja 1 (vježbe)INF

Politička geografija

Psihologija glazbe

Sinjska alka

Prvi svjetski rat

Bosna i Hercegovina: raskrižje svjetova

Sociologija europskih integracijaNZ3

Četvrtak

Utorak

Obrazovanje za odgoj

karaktera

Suvremeni Izrael: povijest, politika i teologija

židovske državeEpidemije, medicina i društvo kroz povijest

Međukulturalna psihologija Kulturalna psihologija

Dijalog vjere i ateizma

Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska

Mitska bića tradicijskih vjerovanja

Jezik i društvoNZ3

Uvod u sociologiju kultureNZ3

Metode društvenih istraživanja 1

(vježbe) gr2NZ4

Preddiplomski sveučilišni studij Sociologija2. godina

Page 15: Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

8:00-8:50 8:50-9:40 9:40-10:30 10:30-11:20 11:20-12:10 12:10-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Individualne razlike

Psihologija glazbe

Sinjska alka

Bosna i Hercegovina: raskrižje svjetova

Politička geografija

Prvi svjetski rat

Obrazovanje za odgoj

karaktera

Suvremeni Izrael: povijest, politika i teologija

židovske države

Preddiplomski sveučilišni studij Sociologija3. godina

Epidemije, medicina i društvo kroz povijest

Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska

Uvod u sociologiju politikeNZ2

Odabrane teme iz

sociologije IINZ2

Mitska bića tradicijskih vjerovanja

Međukulturalna psihologija

Odabrane teme iz sociologije

II

ČetvrtakUvod u psihologiju djetinjstva

i adolescencije

Utorak

Metodologijska

radionicaINF

Europska modernizacija

komparativna analizaINF

Europska modernizacija

komparativna analizaINF

Europska modernizacija

komparativna analizaINF

Središnje teološke teme

Kulturalna psihologija

Dijalog vjere i ateizma

Page 16: Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

8:10-9:00 9:00-9:50 9:50-10:40 10:40-11:30 11:30-12:20 12:20-13:10 13:10-14:00 14:00-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Četvrtak

Etika u filmu

Informacijska sigurnost i zaštita podataka Katolički mediji u Hrvatskoj 1945.-1990.

Ocjenjivanje i vrjednovanje

znanja

Javno pravo i sustav javne upraveP5

Urbana sociologijaNZ2

Urbana sociologija

(seminar)NZ2

Regresijska analizaNZ2

Sociologija upravljanja II

Upravljanje institucijama

javnog sektora (seminar)NZ2

Sociologija upravljanja II

Upravljanje institucijama

javnog sektoraNZ2

Društveni aspekti hrane i prehrane

Upravljanje osobnim financijama

Javne politike II:

Socijalna politikaNZ1

Javne politike II:

Socijalna politika

(seminar)NZ1

Regresijska analizaINF

Osnove makroekonomijeINF

Utorak

Uvod u religije svijeta Etika pamćenja Sociologija migracija

Osnove europskog javnog prava Antropološke metamorfoze digitalnog doba Sociologija u markentiškoj praksi

Diplomski sveučilišni studij Sociologija - Upravljanje i javne politike1. godina

Izbori i izborne kampanje

Page 17: Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

8:10-9:00 9:00-9:50 9:50-10:40 10:40-11:30 11:30-12:20 12:20-13:10 13:10-14:00 14:00-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Sociologija stanovanjaP3

Metodičke vježbe - sociologija

Upravljanje osobnim financijama

Etika u filmu

Četvrtak

Društveni aspekti hrane i prehrane

Utorak

Uvod u religije svijeta Etika pamćenja

Antropološke metamorfoze digitalnog doba Sociologija u markentiškoj praksiOsnove europskog javnog prava

Diplomski sveučilišni studij Sociologija - Upravljanje i javne politike2. godina

Informacijska sigurnost i zaštita podataka Katolički mediji u Hrvatskoj 1945.-1990.

Sociologija migracija

Izbori i izborne kampanje

Page 18: Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

9:00-9:50 9:50-10:40 10:40-11:30 11:30-12:20 12:20-13:10 13:10-14:00 14:00-15:10 15:10-16:00 16:00-16:50 16:50-17:40 17:40-18:30 18:30-19:20 19:20-20:10

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Tjelesna i zdravstvena

kultura

Preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija1. godina

Engleski jezik 2NZ1

Radijsko novinarstvoNZ1

Radijsko novinarstvo

(vježbe)NZ1

Sinjska alka

Bosna i Hercegovina: raskrižje svjetova

Politička geografija

Prvi svjetski rat

Vizualna komunikacija

Psihologija glazbe

Četvrtak Osnove statistike

Individualne razlike

UtorakKulturalna psihologijaInternetsko novinarstvo

Mitska bića tradicijskih vjerovanja

Epidemije, medicina i društvo kroz povijest

Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska

Obrazovanje za odgoj

karakteraSuvremeni Izrael: povijest, politika i teologija

židovske državnosti

Dijalog vjere i ateizma

Interpersonalna

komunikacijaMD

Tiskano novinarstvoMD

Uvod u odnose s javnošćuNZ3

Page 19: Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

8:20-9:10 9:10-10:00 10:00-10:50 10:50-11:40 11:40-12:30 12:30-13:20 13:20-14:10 14:10-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Vizualna komunikacija

Prvi svjetski rat

Politička geografija

Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska

Individualne razlike

Psihologija glazbe

Preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija2. godina

Epidemije, medicina i društvo kroz povijest

Bosna i Hercegovina: raskrižje svjetova

Utorak

Obrazovanje za odgoj

karakteraSuvremeni Izrael: povijest, politika i teologija

židovske državnosti

Dijalog vjere i ateizma

Umijeće govora (govorne vježbe)AS

Televizijsko novinarstvoAS

Engleski jezik 4INF

Jezična kultura i izražavanjeMD

Etika u medijimaMD

Četvrtak

Novi mediji i web tehnologijeINF

Sinjska alka

Internetsko novinarstvo

Mitska bića tradicijskih vjerovanja

Kulturalna psihologija

Page 20: Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

8:10-9:00 9:00-9:50 9:50-10:40 10:40-11:30 11:30-12:20 12:20-13:10 13:10-14:00 14:00-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija3. godina

Semiotika u medijimaNZ4

Povijest i teorija kazalištaNZ4

Četvrtak

Politička geografija

Prvi svjetski rat

Vizualna komunikacija

Obrazovanje za odgoj

karakteraSuvremeni Izrael: povijest, politika i teologija

židovske državnosti

Dijalog vjere i ateizma

Sinjska alka

Individualne razlike

Psihologija glazbe

Bosna i Hercegovina: raskrižje svjetova

Engleski jezik 6NZ4

Marketinško komuniciranjeNZ4

Psihologija masovnog

komuniciranjaNZ4

Epidemije, medicina i društvo kroz povijest

Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska

Utorak Socijalni nauk Crkve

Kulturalna psihologijaInternetsko novinarstvo

Mitska bića tradicijskih vjerovanja

Page 21: Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

9:10-10:00 10:00-10:50 10:50-11:40 11:40-12:30 12:30-13:20 13:20-14:10 14:10-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00

Ponedjeljak

Petak

Upravljanje osobnim financijama

Diplomski sveučilišni studij Komunikologija - Interkulturalna komunikacija i novinarstvo

1. godina

Mediji i politikaP4

Etika u filmu Društveni aspekti hrane i prehrane

Četvrtak

Informacijska sigurnost i zaštita podataka Katolički mediji u Hrvatskoj 1945.-1990.

Međukulturalna psihologijaIstraživačko novinarstvoP6

Utorak

Uvod u religije svijeta Etika pamćenja

Antropološke metamorfoze digitalnog doba

SrijedaMeđunarodna komunikacijaNZ1

Izbori i izborne kampanje Sociologija u markentiškoj praksi

Page 22: Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

9:10-10:00 10:00-10:50 10:50-11:40 11:40-12:30 12:30-13:20 13:20-14:10 14:10-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Međunarodna komunikacijaNZ1

Teorije i istraživanje javnog mnijenjaNZ1

Upravljanje osobnim financijama

Etika u filmu Društveni aspekti hrane i prehrane

Četvrtak

Informacijska sigurnost i zaštita podataka Katolički mediji u Hrvatskoj 1945.-1990.

Strategije odnosa s javnošćuNZ1

Kvalitativne metode II. (dubinske tehnike)NZ2

Utorak

Uvod u religije svijeta Etika pamćenja

Diplomski sveučilišni studij Komunikologija - Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću

1. godina

Antropološke metamorfoze digitalnog doba

Izbori i izborne kampanje Sociologija u markentiškoj praksi

Page 23: Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

9:00-9:50 9:50-10:40 10:40-11:30 11:30-12:20 12:20-13:10 13:10-14:00 14:00-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00

Ponedjeljak

Petak

Međureligijski dijalog

AS

Diplomski sveučilišni studij Komunikologija - Interkulturalna komunikacija i novinarstvo

2. godina

Mediji i obrazovanjeAS

Upravljanje osobnim financijamaČetvrtak

Društveni aspekti hrane i prehrane

Informacijska sigurnost i zaštita podataka Katolički mediji u Hrvatskoj 1945.-1990.

Etika u filmu

SrijedaGlobalizacija i medijiAS

Antropološke metamorfoze digitalnog doba

Utorak

Uvod u religije svijeta Etika pamćenja

Izbori i izborne kampanje Sociologija u markentiškoj praksi

Page 24: Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

9:00-9:50 9:50-10:40 10:40-11:30 11:30-12:20 12:20-13:10 13:10-14:00 14:00-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Izbori i izborne kampanje Sociologija u markentiškoj praksi

Etika u filmu

Upravljanje osobnim financijama

Mediji i obrazovanjeAS

Diplomski sveučilišni studij Komunikologija - Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću

2. godina

Društveni aspekti hrane i prehrane

Globalizacija i medijiAS

Krizno komuniciranjeAS

Četvrtak

Informacijska sigurnost i zaštita podataka Katolički mediji u Hrvatskoj 1945.-1990.

Antropološke metamorfoze digitalnog doba

Utorak

Uvod u religije svijeta Etika pamćenja