of 24 /24
8:10-9:00 9:00-9:50 9:50-10:40 10:40-11:30 11:30-12:20 12:20-13:10 13:10-14:00 14:00-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00 Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Povijest 19. stoljeća P2 Demografija (P) P4 Metode društvenih istraživanja 1 (vježbe) INF Demografija (vježbe) INF Uvod u ekonomiju P3 Metode društvenih istraživanja 1 P3 Gospodarska i društvena povijest P1 Uvod u analizu modernog društva P3 Socijalna psihologija P3 Povijest 19. stoljeća P1 Uvod u arhivistiku P1 Tjelesna i zdravstvena kultura Povijest svakodnevice P1 Preddiplomski sveučilišni studij - dvopredmetni (povijest - sociologija) 1. godina Uvod u pomoćne povijesne znanosti I P2

Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Satnica HKS 2020 2021 ljetni semestar - unicath.hr

Satnica_HKS_2020_2021_ljetni_semestar.rozPonedjeljak
Utorak
Srijeda
etvrtak
Petak
Uvod u analizu modernog društva P3
Socijalna psihologija P3
Uvod u pomone
Ponedjeljak
Srijeda
Petak
Povijest 19. stoljea P1
Katoliki apsolutizam u
Epidemije, medicina i društvo kroz povijest
Suvremeni Izrael: povijest, politika i teologija
idovske draveObrazovanje za odgoj
Dijalog vjere i ateizma
Mitska bia tradicijskih vjerovanja
Sinjska alka
Psihologija glazbe
Ponedjeljak
Srijeda
Petak
Utorak Uvod u bioetiku
Povijest Crkve u srednjem vijeku P4
etvrtak
idovske drave
Sinjska alka
Politika geografija
Ustaše i Nezavisna Drava Hrvatska
Povijest Grke i Rima Hrvatski prostor u pretpovijesti i antici
P3
praksi
Ponedjeljak
Srijeda
Petak
Psihologija glazbe
Sinjska alka
Povijest svakodnevice P1
Dijalog vjere i ateizma
Mitska bia tradicijskih vjerovanja
Ustaše i Nezavisna Drava Hrvatska
Klasini jezik - latinski NZ3
Obrazovanje za odgoj
idovske drave
Ponedjeljak
Srijeda
Petak
povijesti 19. st. P11
20. st. P3
Ocjenjivanje i vrjednovanje
Etika u filmu
Utorak
Društvena povijest novog vijeka
P11
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
etvrtak
Petak
Diplomski sveuilišni studij Povijest - Stari vijek i srednji vijek 2. godina
Kršanstvo Europi P10
Hrvatsko srednjovjekovlje P10
Metodike vjebe - povijest
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
etvrtak
Petak
Drugi svjetski rat P4
Ponedjeljak
Srijeda
Petak
Teorijski sustavi u
Utorak Mozak, znanje i
Meukulturalna psihologija Kulturalna psihologija
Ponedjeljak
Srijeda
Petak
etvrtak
Uenje
MD
Psihologija glazbe
Meukulturalna psihologija Kulturalna psihologija
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Socijalni utjecaj NZ3
8:00-8:50 8:50-9:40 9:40-10:30 10:30-11:20 11:20-12:10 12:10-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 15:10-16:00 16:00-16:50 16:50-17:40 17:40-18:30 18:30-19:20 19:20-20:10
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
etvrtak
praksi
Regresijska analiza Regresijska analiza (vjebe)
9:10-10:00 10:00-10:50 10:50-11:40 11:40-12:30 12:30-13:20 13:20-14:10 14:10-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
etvrtak
Petak
Obiteljska terapija NZ4
8:10-9:00 9:00-9:50 9:50-10:40 10:40-11:30 11:30-12:20 12:20-13:10 13:10-14:00 14:00-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00
Ponedjeljak
Srijeda
Povijest 20. stoljea P4
Sinjska alka
Psihologija glazbe
Individualne razlike
Socijalna psihologija P4
Obrazovanje za odgoj
idovske drave Epidemije, medicina i društvo kroz povijest
Meukulturalna psihologija Kulturalna psihologija
Dijalog vjere i ateizma
Mitska bia tradicijskih vjerovanja
Ponedjeljak
Srijeda
Petak
praksi
Metode društvenih istraivanja 1 (vjebe) INF
Politika geografija
Psihologija glazbe
Sinjska alka
Sociologija europskih integracija NZ3
idovske drave Epidemije, medicina i društvo kroz povijest
Meukulturalna psihologija Kulturalna psihologija
Dijalog vjere i ateizma
Mitska bia tradicijskih vjerovanja
Jezik i društvo NZ3
Metode društvenih istraivanja 1
8:00-8:50 8:50-9:40 9:40-10:30 10:30-11:20 11:20-12:10 12:10-13:00 13:00-13:50 13:50-14:40 14:40-15:30 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00
Ponedjeljak
Srijeda
Petak
Politika geografija
idovske drave
Ustaše i Nezavisna Drava Hrvatska
Uvod u sociologiju politike NZ2
Odabrane teme iz
sociologije II NZ2
i adolescencije
Ponedjeljak
Srijeda
Petak
etvrtak
Ocjenjivanje i vrjednovanje
Urbana sociologija NZ2
Upravljanje osobnim financijama
Javne politike II:
Socijalna politika NZ1
Javne politike II:
Diplomski sveuilišni studij Sociologija - Upravljanje i javne politike 1. godina
Izbori i izborne kampanje
Ponedjeljak
Srijeda
Petak
Utorak
Antropološke metamorfoze digitalnog doba Sociologija u markentiškoj praksiOsnove europskog javnog prava
Diplomski sveuilišni studij Sociologija - Upravljanje i javne politike 2. godina
Informacijska sigurnost i zaštita podataka Katoliki mediji u Hrvatskoj 1945.-1990.
Sociologija migracija
Ponedjeljak
Srijeda
Petak
Engleski jezik 2 NZ1
Politika geografija
Ustaše i Nezavisna Drava Hrvatska
Obrazovanje za odgoj
idovske dravnosti
8:20-9:10 9:10-10:00 10:00-10:50 10:50-11:40 11:40-12:30 12:30-13:20 13:20-14:10 14:10-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00
Ponedjeljak
Srijeda
Petak
Individualne razlike
Psihologija glazbe
Bosna i Hercegovina: raskrije svjetova
Utorak
idovske dravnosti
Televizijsko novinarstvo AS
Etika u medijima MD
Sinjska alka
Internetsko novinarstvo
Ponedjeljak
Srijeda
Petak
Semiotika u medijima NZ4
etvrtak
idovske dravnosti
Engleski jezik 6 NZ4
Ustaše i Nezavisna Drava Hrvatska
Utorak Socijalni nauk Crkve
Ponedjeljak
Petak
1. godina
etvrtak
Meukulturalna psihologija Istraivako novinarstvo P6
Utorak
Antropološke metamorfoze digitalnog doba
Srijeda Meunarodna komunikacija NZ1
9:10-10:00 10:00-10:50 10:50-11:40 11:40-12:30 12:30-13:20 13:20-14:10 14:10-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00
Ponedjeljak
Srijeda
Petak
Upravljanje osobnim financijama
etvrtak
Strategije odnosa s javnošu NZ1
Kvalitativne metode II. (dubinske tehnike) NZ2
Utorak
Diplomski sveuilišni studij Komunikologija - Znanstveno istraivanje medija i odnosi s javnošu
1. godina
9:00-9:50 9:50-10:40 10:40-11:30 11:30-12:20 12:20-13:10 13:10-14:00 14:00-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00
Ponedjeljak
Petak
2. godina
Informacijska sigurnost i zaštita podataka Katoliki mediji u Hrvatskoj 1945.-1990.
Etika u filmu
Antropološke metamorfoze digitalnog doba
Izbori i izborne kampanje Sociologija u markentiškoj praksi
9:00-9:50 9:50-10:40 10:40-11:30 11:30-12:20 12:20-13:10 13:10-14:00 14:00-15:00 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30 17:30-18:20 18:20-19:10 19:10-20:00
Ponedjeljak
Srijeda
Petak
Etika u filmu
Upravljanje osobnim financijama
2. godina
Globalizacija i mediji AS
Antropološke metamorfoze digitalnog doba