31

Upisi u ljetni semestar

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poznavanje stranog jezika oduvijek je bilo bitno za svakog profesionalca, suvereno vladanje stranim jezicima osobito je važno danas, kada je Hrvatska na pragu ulaska u Europsku uniju Svatko tko je internacionalno aktivan svjestan je važnosti znanja jezika, a oni koji posluju s domaćim tržištem ubrzo će se naći na internacionalnom tržištu i u situaciji da brzo, kvalitetno i na ugodan način moraju usavršiti svoje znanje jezika i brzo nadoknaditi možda i godine nekorištenja stranog jezika. Dobro znanje stranih jezika, osobito engleskog, te znanje o tome kako se najbolje predstaviti i komunicirati u međunarodnom poslovanju preduvjet je uspješnog poslovanja. To vrijedi za tvrtke, ali i za pojedince koji žele uspjeti u karijeri. Pavuna d.o.o. nudi fleksibilne i individualne tečajeve i seminare u skladu s potrebama svakog klijenta. Individualni pristup koji njegujemo, učenje stranog jezika pretvara u ugodno vrijeme, ali prije svega u vrlo korisno utrošeno vrijeme. PRIJEVODI I TEČAJEVI STRANIH JEZIKA Za najbolje predstavljanje, komuniciranje i razvijanje u međunarodnom poslovanju. Usmeni i pisani prijevodi na više od 25 jezika. Grupni, redovni i individualni tečajevi stranih jezika. usmeni prijevodi na sastancima, konferencijama, poslovnim putovanjima, tijekom telefonskih razgovora pisani prijevodi web stranica, promidžbenog materijala, cjenika, brošura, letaka, privatnih i poslovnih dokumenata, ugovora, po potrebi s ovjerom sudskog tumača redovni, individualni ili konverzacijski tečajevi engleskog, njemačkog, talijanskog, ruskog, francuskog, španjolskog, slovenskog i ruskog (specijalizirani poslovni tečajevi, mjestom, vremenom i satnicom u potpunosti prilagođeni Vašim potrebama)

Citation preview

Page 1: Upisi u ljetni semestar
Page 2: Upisi u ljetni semestar
Page 3: Upisi u ljetni semestar

Europska unija je nadnacionalnazajednica europskih država nastala1951. godine između šest država –Belgije, Francuske, Njemačke, Italije,Luksemburga i Nizozemske. Formalnoje uspostavljana 1. studenog 1993.stupanjem na snagu Ugovora oEuropskoj uniji. EU danas ima 27država članica.

Page 4: Upisi u ljetni semestar

Zemlje članice Europske unije

1. Austrija

Austrija je srednjoeuropska država koja na sjeveru graniči s Njemačkom i Češkom, na

istoku sa Slovačkom i MaĎarskom, na jugu sa Slovenijom i Italijom, te na zapadu sa

Švicarskom i Lihtenštajnom. Austrija je savezna republika i dijeli se na devet saveznih

država (Bundesländer): Gradišće, Koruška, Donja Austrija, Gornja Austrija, Salzburg,

Štajerska, Tirol, Vorarlberg, Beč. Austrija je članica organizacije Ujedinjenih naroda od

1955. godine, a Europske unije od 1995. godine.

Službeni jezik Austrije je njemački jezik, ali u svakodnevnom životu najveći dio ljudigovori dijalektom koji pripada ili bavarsko-austrijskoj ili, u Vorarlbergu, alemanskoj

grupi dijalekata.

Page 5: Upisi u ljetni semestar

Kraljevina Belgija država je u zapadnoj Europi, graniči s Nizozemskom na

sjeveru, Njemačkom na istoku, Luksemburgom na jugoistoku i Francuskom na

jugozapadu, te izlazi na Sjeverno more. Belgija je dobila ime po keltskom plemenu

imena Balgae te od rimske provincije na sjeveru Galije – Gallia Belgica.

Belgija je od samog početka jedan od najvećih zagovarača političke i ekonomske

integracije Europe i jedna je od zemalja potpisnica Pariškog ugovora iz 1951. o

osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik.

Bruxelles je glavni grad Belgije i službeno sjedište Europske komisije, Parlamenta i

Vijeća Europske unije.

Službeni jezici Belgije su nizozemski, francuski i njemački.

2. Belgija

Page 6: Upisi u ljetni semestar

Bugarska država nalazi se u jugoistočnoj Europi. Glavni grad Bugarske je Sofija.

Graniči s Grčkom na jugu, Turskom na jugoistoku, Srbijom na zapadu, Makedonijom

na jugozapadu i Rumunjskom na sjeveru. Na istoku izlazi na Crno more.

Od 2007. godine članica je Europske unije.

Službeni jezik je bugarski. Bugarski jezik pripada južnoslavenskoj jezičnoj skupini i

najbliži je makedonskome jeziku (u Bugarskoj se smatra da je makedonski jezik druga

varijanta bugarskog jezika).

3. Bugarska

Page 7: Upisi u ljetni semestar

Cipar je otočna zemlja u istočnom Sredozemlju.

Cipar je dugo bio raskrižje Europe, Azije i Afrike, i još uvijek su prisutni mnogi tragovi drevnih civilizacija. Glavne gospodarske aktivnosti otoka su turizam, trgovačka

mornarica, izvoz odjeće i farmaceutskih proizvoda, te poslovne usluge. Cipar je 1992. potpisao Ugovor o pridruživanju EU, a punopravni član postao je 1. svibnja 2004.

Zahtjev za članstvo službeno je predan 1990., a 31. ožujka 1998. u Londonu su službeno započeli pregovori koji su završeni 2003. potpisivanjem Ugovora iz Atene.

Raspravljajući o zahtjevu za članstvo, Europsko vijeće, održano u Luksemburgu od 12. do 13. prosinca 1997., htjelo je da u pregovorima sudjeluju i predstavnici južnog dijela otoka. Turska se usprotivila takvoj mogućnosti. Na istom je zasjedanju Europsko vijeće

odbilo zahtjev Turske za ulazak u EU.

Službeni jezici Cipra su grčki i turski.

4. Cipar

Page 8: Upisi u ljetni semestar

Danska - najmanja nordijska zemlja. Danska je dio Skandinavije, na sjeveru Europe, graniči s Njemačkom. Prije nego što su je nastanili Skandinavci, Danska je bila

dom Keltima. Danska je postala članicom EU zajedno s Ujedinjenim Kraljevstvom i Irskom 1. siječnja 1973., nakon referenduma na kojem se 63,3% birača izjasnilo za

ulazak u EU.

Zanimljivost: Danska je zemlja s 8 jezika, od kojih je 7 živih, a za jednog nije poznato da itko njime govori, pa se smatra izumrlim, to je putnički danski (rodi, rotwelsch).

Danski je nacionalni jezik u Danskoj i Grenlandu, a njemački standardni i ferojski, regionalno službeni u Danskoj.

Popis jezika: danski, danski znakovni jezik, ferojski, grenlandski kalaallisut(grenlandski inuktitut), jutski, njemački standardni, putnički danski, švedski.

5. Danska

Page 9: Upisi u ljetni semestar

Republika Estonija je država na sjeveroistoku Europe, na obali Baltičkog mora i Finskog zaljeva. Graniči s Rusijom na istoku i Latvijom na jugu, a od Finske je odvaja

Finski zaljev.

Estonija je članica Europske unije i NATO-a od 2004. godine.

Estonski jezik službeni je jezik Republike Estonije s oko 1,1 milijun izvornih govornika, uglavnom u toj državi te u susjednoj Finskoj.

Estonski jezik pripada finskoj grani ugro-finskih jezika. Iako je kroz povijest bio pod utjecajem susjednih jezika švedskog, latvijskog i ruskog, s njima ne dijeli indoeuropsko

podrijetlo. Postoji vrlo velika razina razumljivosti izmeĎu govornika finskog i estonskog jezika.

6. Estonija

Page 10: Upisi u ljetni semestar

Republika Finska je nordijska država u sjeveroistočnoj Europi, ograničena Baltičkim

morem na jugozapadu, Finskim zaljevom na jugoistoku i Botničkim zaljevom na

zapadu. Finska ima granice sa Švedskom, Norveškom i Rusijom. Ålandski Otoci, uz

jugozapadnu obalu su pod Finskom vrhovnom vlašću dok uživaju ekstenzivnu

autonomiju. 1995. godine Finska je postala članicom Europske unije.

Finci pripadaju ugrofinskoj skupini naroda i govore finskim jezikom.

Uz finski službeni jezik je i švedski.

7. Finska

Page 11: Upisi u ljetni semestar

Francuska Republika je država u zapadnoj Europi, s nekoliko prekomorskih teritorija i

otoka. Kontinentalna Francuska graniči s

Belgijom, Luksemburgom, Njemačkom, Švicarskom, Italijom, Monakom, Andorom i

Španjolskom. Francuska je jedna od zemalja osnivačica Europske Unije i svojim

teritorijem najveća članica.

Francuski jezik je jedan od romanskih jezika koji se prvenstveno koristi u Francuskoj i

njenim prekomorskim departmanima i teritorijima, u Belgiji (uz flamanski i

njemački), Luksemburgu (uz luksemburški i njemački), Monaku i Švicarskoj (uz

njemački, talijanski i retoromanski), u Kanadi (poglavito u pokrajini Québec) te u

bivšim francuskim i belgijskim kolonijama. Njime se koristi 77 milijuna stanovnika na

Zemlji kao prvim jezikom i 52 milijuna ljudi kao drugim jezikom, pa je s ukupno 129

milijuna frankofona (prema procjeni iz 1999. godine) po brojnosti govornika francuski

jezik deseti na svijetu.

8. Francuska

Page 12: Upisi u ljetni semestar

Grčka je država u jugoistočnoj Europi. Nalazi se na obali Egejskog mora, Jonskog

mora i Sredozemnog mora. Graniči s Albanijom, Makedonijom, Bugarskom i Turskom.

Grčka je prva zemlja koja je sa Zajednicom potpisala Ugovor o pridruživanju.

MeĎutim, proces pridruživanja usporen je izmeĎu 1967. i 1974. kad je na vlast došla

diktatura koja je naglo prekinula pregovore s Europskom zajednicom.

Grčki jezik je jedan od šest helenskih jezika, indoeuropske jezične porodice.

9. Grčka

Page 13: Upisi u ljetni semestar

Irska je otočna europska država, graniči s Velikom Britanijom. Prema ustavnom

ureĎenju Irska je parlamentarna demokracija, podjeljena je na 26 grofovija, a glavni

grad je Dublin. Članica je Europske Unije od 1973.

Irski ili irski gaelski jezik jedan je od dva službena jezika u Republici Irskoj. Pripada

keltskoj grani indoeuropskih jezika i najstariji je u toj grupi. Iako je ovaj jezik, sa

brojnim dijalektima, nekada govorila cjelokupna irska populacija, danas ga u

svakodnevnom govoru upotrebljava svega 30-tak tisuća Iraca, koji mahom žive u

zapadnim dijelovima zemlje. Od 1922. g. bio je obvezan jezik u državnim školama. No

polaganom gašenju irskog jezika je išlo na ruku i odluka političkog vrha zemlje da, kao

službeni jezik komunikacije u Europskoj uniji, Irska koristi engleski jezik. Od 1.

siječnja 2007., irski je jedan od službenih jezika Europske unije.

10. Irska

Page 14: Upisi u ljetni semestar

Italija je država na jugu Europe. Sastoji se od poluotoka i dva velika otoka na

Sredozemnom moru, Sicilije i Sardinije. Jedina kopnena granica joj se nalazi na

sjeveru, na Alpama, gdje graniči s Francuskom u zapadnom dijelu, Švicarskom na

sjeverozapadnom dijelu, Austrijom na sjevernom dijelu, te Slovenijom na

sjeveroistočnom Dijelu. Uz kopnene granice ima i morsku granicu s Hrvatskom.

Neovisne države San Marino i Vatikan nalaze se potpuno okružene državnim

područjem Talijanske Republike. Italija je 1957. godine bila jedna od utemeljiteljica

EU.

Talijanski jezik je romanski je jezik, uže italo-dalmatske skupine. Govori ga oko 62

milijuna ljudi, od kojih većina živi u Italiji. Talijanski je peti po redu jezik na svijetu

koji se uči u školama (poslije engleskog, francuskog, španjolskog i njemačkog).

11. Italija

Page 15: Upisi u ljetni semestar

Latvija, često zvana i Letonija, je pribaltička europska država. Graniči s Estonijom na

sjeveru, Rusijom na istoku, Bjelorusijom na jugoistoku, te Litvom na jugu. Na zapadu

izlazi na Baltičko more.

U hrvatskim izvorima, pored oblika Letonija i Latvija, nailazimo i na starije oblike

Letonska te Lotiška.

Punopravna članica Europske unije Latvija je postala je 1. svibnja 2004.

Latvijski jezik spada u grupu baltičkih jezika i službeni je jezik u Latviji, no u Latviji

više ljudi govori ruski (81%) nego latvijski (29%).

12. Latvija

Page 16: Upisi u ljetni semestar

Litva je država na sjeveroistoku Europe, na obali Baltičkog mora. Graniči na sjeveru s

Latvijom, na jugoistoku s Bjelorusijom, na jugu s Poljskom te na jugozapadu s

Rusijom. Litva je najveća baltička država. U srednjem vijeku bila je jedna od

najmoćnijih država istočne Europe. Tijekom 15. stoljeća sklopila je savez s Poljskom

što se danas vidi po vjerskom sastavu – Litva je jedina baltička država u kojoj su

stanovnici najvećim dijelom rimokatolici. Od 1. svibnja 2004. Litva je članica

Europske unije. Osim toga, članica je Europskog vijeća, NATO-a i Ujedinjenih naroda.

Službeni jezik Litve je litavski. Litavski jezik, zajedno s latvijskim i izumrlim

staropruskim spada u baltički ogranak indoeuropske jezične skupine. Njime govori oko

3 600 000 Litavaca u Litvi i do pola milijuna u SAD-u (Chicago) i drugim iseljeničkim

državama.

13. Litva

Page 17: Upisi u ljetni semestar

Luksemburg je država u zapadnoj Europi. Graniči s Njemačkom na istoku, Francuskom

na jugu i Belgijom na zapadu i sjeveru. Zametak današnjeg Luksemburga nastao je još

963. kada je grof Siegried dobio u posjed utvrdu Lützenburg. Luksemburg je 1659.

morao Francuskoj odstupiti lorenski dio vojvodstva, pa je izmeĎu 1689. i 1697. čitav

teritorij bio pod francuskom vlašću. Od 1714. bio je dio Nizozemske te ponovno u

posjedu Habsburgovaca, a 1795. opet ga je priključila Francuska. Odlukom Bečkog

kongresa Luksemburg je 9. rujna 1815. postao autonomno veliko vojvodstvo.

Luksemburg je jedan je od 6 država osnivača Europske unije.

Službeni jezici: luksemburški, njemački i francuski. Luksemburški jezik je mješavina

francuskog i moselsko-franačkog njemačkog dijalekta.

14. Luksemburg

Page 18: Upisi u ljetni semestar

MaĎarska je republika u Srednjoj Evropi, a graniči sa Slovačkom, Ukrajinom,

Rumunijom, Srbijom, Hrvatskom, Slovenijom i Austrijom. Površina MaĎarske je

93.030 km², dok broj stanovnika prema popisu iz 2001. iznosi 10.198.315, uglavnom

maĎarske nacionalnosti. Glavni grad je Budimpešta. MaĎarska je postala članica

Europske Unije 1. svibnja 2004. godine.

MaĎarski jezik pripada ugro-finskoj jezičnoj skupini i službeni je jezik u MaĎarskoj i

vojvodini te u tri Slovenske općine: Hodoš, Dobrovnik i Lendava. Pored toga,

maĎarskim se govori i u dijelovima Rumunjske, Slovačke, Ukrajine, Hrvatske i

Austrije, ali u njima nema status službenog jezika.

15. MaĎarska

Page 19: Upisi u ljetni semestar

Republika Malta otočna je država u Sredozemnom moru. Ova država sastoji se od

nekoliko otoka i otočića, od kojih su tri naseljena. Najveći otok je Malta na kojem živi

najveći dio stanovništva zemlje. Ova zemlja u kojoj živi manje od pola milijuna

stanovnika je, s obzirom na površinu, jedna od najgušće naseljenih zemalja svijeta.

Malteško otočje nalazi se nedaleko od Sicilije (Italija), te manje od 300 km od obale

Afrike. Od 21. rujna 1964. Malta je neovisna od Velike Britanije, a od 1. svibnja 2004.

članica Europske unije.

Malteški jezik je semitski jezik iz afrazijske obitelji jezika. Najsličniji je arapskom, a

danas ga govori oko 330 000 tisuća ljudi.

16. Malta

Page 20: Upisi u ljetni semestar

Nizozemska je zemlja koja čini dio Kraljevine Nizozemske. Nalazi se u Zapadnoj

Europi a graniči s Njemačkom na istoku i Belgijom na jugu. Glavni grad Nizozemske

je Amsterdam, a sjedište vlade je u Haagu. Karipski otoci Bonaire, Sint Eustatius, te

Saba takoĎer čine dio posebne općinske jedinice unutar zemlje. Nizozemska je jedna od

zemlja osnivača prvo Europske zajednice za ugljen i čelik, a kasnije i drugih zajednica:

Europske ekonomske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju.

Nizozemski jezik pogrešno zvan i holandski, prema nizozemskoj regiji Holandiji, iz

čijih se narječja nizozemski književni jezik (donjonjemački standardni jezik)

prvenstveno razvio, ubraja se kao i njemački jezik u germansku granu indoeuropskih

jezika. Nizozemski jezik se većinom koristi u Nizozemskoj, Belgiji te nekim bivšim i

sadašnjim nizozemskim kolonijama. Varijanta nizozemskog koja se koristi u Belgiji

ponekad se naziva flamanskim jezikom.

17. Nizozemska

Page 21: Upisi u ljetni semestar

Njemačka je demokratska parlamentarna savezna država, koja se sastoji od 13 saveznih

država i tri samostalna grada pokrajine. Glavni grad je Berlin i u njemu su smješteni

parlament (Bundestag) i vlada (Regierung). Najveća je europska zemlja po broju

stanovnika te ima najsnažnije europsko gospodarstvo. 1950. Federalna Republika

Njemačka postala je članicom Vijeća Europe. Iste je godine objavljen Schumanov plan

sa ciljem ostvarivanja zajedničke proizvodnje ugljena i čelika u Francuskoj i

Njemačkoj. Inicijativa je imala dobar odjek meĎu drugim država, što je dovelo do

stvaranja Europske zajednice za ugljen i čelik. Njemački jezik pripada grupi

zapadnogermanskih jezika i njime govori 90 milijuna ljudi u 38 država svijeta. Naziv

gornjonjemački jezik je sinonim za općeprihvaćeni književni i standardni njemački

jezik.

18. Njemačka

Page 22: Upisi u ljetni semestar

Poljska je država u srednjoj Europi. Graniči s Njemačkom na zapadu, Češkom na

jugozapadu, Slovačkom na jugu, Ukrajinom na jugoistoku, Bjelorusijom na

istoku, Litvom na sjeveroistoku, te Rusijom (tj. ruskim teritorijem Kalinjingradska

oblast) i Baltičkim morem na sjeveru. Ime Polska, koje se pojavljuje sredinom 11.

stoljeća, dolazi od drevnog slavenskog plemena Polanie ("Oni koji žive na

polju", doslovno Poljaci), koje se naselilo u nizinama izmeĎu Odre i Visle nakon pada

Rimskog Carstva, u 5. stoljeću. Poljska je 16. prosinca 1991. godine potpisala Europski

ugovor koji je stupio na snagu 1994. godine. Članicom EU postala je 1. svibnja 2004.

Poljski jezik je službeni jezik Republike Poljske. Zajedno sa

češkim, slovačkim, lužičnosprskim i drugim jezicima čini skupinu zapadnoslavenskih

jezika.

19. Poljska

Page 23: Upisi u ljetni semestar

Portugal je država na zapadu Europe, na istoku i sjeveru graniči sa Španjolskom, a na zapadu i jugu izlazi na Atlantski ocean. me Portugal, samo po sebi otkriva dijelove rane

povijesti ove zemlje - ono potiče od rimskog imena Portus Cale, moguće mješavine grčkog i latinskog imena koje znači "Lijepa luka". Portugal je postao kraljevina

1139.g., a prvi kralj je bio Afonso I. Portugalski. Portugal je tijekom 15. i 16. stoljeća proširio svoj utjecaj. Slavne osobe tih stoljeća su: Fernando Magellan koji je oplovio

svijet, Bartolomeo Diaz koji je dospio do Rta dobre nade i istočnog kraja Afrike, Vasco da Gama i ostali. Krajem 16. stoljeća, Portugal je prvi put u povijesti izgubio

nezavisnost, našavši se pod vlašću Španjolske čime je počelo propadanje Portugala kao velesile. Službeni zahtjev za članstvo u Zajednici Portugal je predao 1977., a Europska je zajednica dala pozitivno mišljenje. Pregovori su završeni 1985., a članom je postao 1. siječnja 1986. Portugalski jezik je romanski jezik kojim se služi oko 200 milijuna

ljudi. Službeni je jezik u Brazilu i Portugalu, te nekim afričkim zemljama.

24. Portugal

Page 24: Upisi u ljetni semestar

Republika Češka je država u Srednjoj Europi koja graniči s Poljskom na sjeveroistoku, Slovačkom na jugoistoku, Austrijom na jugu i Njemačkom na zapadu i

sjeverozapadu. Glavni grad Češke je Prag. Današnja Češka sastoji se od dvije povijesne regije, Češke i Moravske, te dijela treće povijesne regije, Šleske. Češko ministarstvo

vanjskih poslova objavilo je 1993. da se u svim meĎunarodnim situacijama osim službenih dokumenata kao engleski naziv države treba koristiti Czechia u svijetu se i

dalje koristi naziv "Czech Republic". Republika Češka potpisala je Europski sporazum 4. listopada 1993., a zahtjev za članstvo u Uniji predala je 1996. Pregovori se otvaraju 31. ožujka 1998., a dovršeni su potpisivanjem Ugovora iz Atene. Postaje članicom 1.

svibnja 2004.

Češki jezik je nacionalni jezik Češke. Specifičnog češkog jezika je postojanje jasne opreke izmeĎu pisanog i govorenog jezika koji se koristi u neslužbenoj i poluslužbenoj

usmenoj komunikaciji.

20. Republika Češka

Page 25: Upisi u ljetni semestar

Rumunjska je država u jugoistočnoj, djelomično u srednjoj Europi.

Rumunjski jezik je najrašireniji po broju govornika, najsnažniji iz grane

istočnoromanskih jezika. Materinji je jezik za oko 23.351.000. ljudi, a ima status

službenog jezika u Rumunjskoj, Moldaviji i Autonomnoj Pokrajini Vojvodini (uz

srpski, hrvatski, maĎarski, slovački i rusinski).

Rumunjski jezik ima više dijalekata meĎu kojima su

moldavski, vlaški, transilvanijski, banatski i bajaški.

27. Rumunjska

Page 26: Upisi u ljetni semestar

Republika Slovačka (slovački: Slovenská republika) država je u Srednjoj Europi, koja

graniči sa Češkom na sjeverozapadu, Poljskom na sjeveru, Ukrajinom na istoku,

MaĎarskom na jugu i Austrijom na jugozapadu. Republika Slovačka nastaje 1. siječnja

1993. nakon odvajanja od Republike Češke. Slovačka postaje članicom 1. svibnja 2004.

Slovački jezik je službeni je jezik Republike Slovačke. Slovački se, kao skupina

dijalekata, izdvojio iz kasnoga praslavenskoga još u 10. stoljeće. Prije 10. stoljeća

panonski Slaveni sjeverno od Drave su govorili jezikom južnoslavenskih karakteristika.

21. Slovačka

Page 27: Upisi u ljetni semestar

Republika Slovenija je podalpska, a manjim dijelom i sredozemna i panonska država na

jugu Srednje Europe, koja na zapadu graniči s Italijom, na sjeveru s Austrijom, na

sjeveroistoku s MaĎarskom, na istoku i jugu s Hrvatskom, a na jugozapadu ima izlaz na

Jadransko more.

Slovenija je članica Ujedinjenih naroda, a od 1. svibnja 2004. i Europske Unije i saveza

NATO.

Slovenski jezik je službeni jezik u Sloveniji, a govori se još i u Austriji i Italiji.

22. Slovenija

Page 28: Upisi u ljetni semestar

Kraljevina Španjolska suverena je europska država, po ustavnom ureĎenju

parlamentarna monarhija. Od 1986. godine članica je Europske Unije.

Španjolski jezik pripada meĎu pet najvećih jezika svijeta. Spada u skupinu

indoeuropskih romanskih jezika, užu podskupinu kastiljskih jezika. Najrašireniji je

jezik u svijetu poslije kineskog.

23. Španjolska

Page 29: Upisi u ljetni semestar

Kraljevina Švedska je država na sjeveru Europe, na obali Baltičkog mora. Na kopnu

graniči s Norveškom na zapadu te s Finskom na sjeveroistoku, dok je s Danskom na

jugozapadu spojena Oresundskim mostom. Švedska ima i isključivo morsku granicu s

Estonijom, Latvijom, Litvom, Poljskom, Njemačkom i Rusijom. Švedska je četvrta

zemlja po veličini u Europi i zauzima jugoistočni dio Skandinavskoga poluotoka.

Glavni grad je Stockholm.

Švedska je članica Europske unije od 1. siječnja 1995.

Standardni švedski jezik se naziva Rikssvenska (državni švedski) ili högsvenska (visoki

švedski) i najčešći je govorni naziv u Švedskoj i Finskoj. MeĎu jezikoslovcima je pak

rašireniji izraz standardsvenska (standardni švedski).

25. Švedska

Page 30: Upisi u ljetni semestar

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske je država u zapadnoj

Europi, obično poznata kao Ujedinjeno Kraljevstvo, ili manje točno kao Velika Britanija ili

Britanija. Ujedinjeno je Kraljevstvo nastalo nizom Zakona o uniji (Act of Union), koji su

ujedinili Englesku, Škotsku i Wales sa Sjevernom Irskom, regijom na otoku Irskoj.

Članicom EU Velika Britanija postala je 1973.

Engleski jezik je nastao iz jezika germanskih plemena koja su se u kasnom starom vijeku

naselila na jugoistoku otoka Velike Britanije. S razvojem britanskog kolonijalnog

carstva, u područjima koja je kolonizirala njen je jezik postajao dominantan, a često i

službeni. U Sjedinjenim Američkim Državama na saveznoj razini ne postoji službeni

jezik, ali de facto službeni jezik je engleski.

26. Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Irske

Page 31: Upisi u ljetni semestar

U P I S I U T I J E K U ! ! !

grupni tečajevi engleskog, njemačkog, talijanskog, fran

cuskog, španjolskog, slovenskog za djecu i odrasle

individualni tečajevi specijalizirani tečajevi poslovnog

engleskog specijalizirani tečajevi poslovnog

njemačkog konverzacijski tečajevi engleskog konverzacijski tečajevi njemačkog igraonica na njemačkom jeziku igraonica na engleskom jeziku

poduke i instrukcije pripreme za državnu maturu

tečajevi za tvrtke