of 24 /24
Krunoslav Bešvir - Moramo dati najbolje od sebe na poslu 4 i 5 8 9 13 Lista Skupine radnika pobijedila na izborima za Radničko vijeće 45 godina najmodernijeg industrijskog laboratorija u Hrvatskoj Podravkaši najbolji sportaši grada Koprivnice Broj 1959 GODINA L Petak 1. travnja 2011. List dioničkog društva “PODRAVKA” KOPRIVNICA Podravka najpotentnija prehrambena industrija u Hrvatskoj

Podravka najpotentnija prehrambena industrija u Hrvatskojpodravka-cdn.azureedge.net/repository/files/0/3/03cf3d... · 2014. 6. 25. · Podravka, prehrambena industrija, d.d. Koprivnica

 • Upload
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Podravka najpotentnija prehrambena industrija u...

 • Krunoslav Bešvir - Moramo dati najbolje od sebe na poslu

  4 i 5 8 9 13Lista Skupine radnika pobijedila na izborima za Radničko vijeće

  45 godina najmodernijeg industrijskog laboratorija u Hrvatskoj

  Podravkaši najbolji sportaši grada Koprivnice

  Broj 1959GODINA L

  Petak 1. travnja 2011.List dioničkog društva

  “PODRAVKA” KOPRIVNICA

  Podravka najpotentnija prehrambena industrija u Hrvatskoj

 • CJENIK OGLASNOG PROSTORAU LISTU PODRAVKA

  1/1oglasni prostor stranice

  210x300 mm4.000 kn

  1/2oglasni prostor stranice

  210x150 mm2.000 kn

  1/4oglasni prostor stranice

  105x150 mm1.000 kn

  1/8oglasni prostor stranice

  105x75 mm500 kn

  Piše: Boris Fabijanec, glavni urednik

  Uvodnik

  Impressum

  Poštovani čitatelji,po uzoru na velike svjetske kom-panije poput BMW-a ili General Motorsa na današnji dan Uprava Po-dravke je donijela odluku o dodatnom nagrađivanju svojih vjernih radnika. Iznosi koji će svaki radnik ponaosob do-biti još uvijek se marljivo izračunavaju u računovodstvu, ali šuška se da je riječ o nekoliko tisuća eura. Ovakvu odluku pozdravila je i hrvatska Vlada te na za-tvorenoj sjednici odlučila da se odriče svih davanja i poreznih obaveza kako bi Podravkin radnik u punom smislu osje-tio punoću fi nancijske nagrade. Ipak je Podravka tvrtka od državnog interesa. Od izvora vrlo bliskih Podravkinoj Upra-vi saznajemo da će se taj novac ravno-pravno raspodijeliti već na plaći za ožu-jak. Također, jedan od glavnih razloga takve odluke Uprave je nedavni neoče-kivani priljev velike količine novca u ra-znim valutama iz zemlje i inozemstva.Jesam vas, ipak je danas 1. travanj, ma-kar ovo malo prije napisano uopće ne zvuči loše.No, ajmo se mi vratiti u našu sirovu re-alnost. Održani su izbori za Radničko vijeće i pobijedila lista Skupine radni-ka. Od milja nazvana Matijina gomilica održala je lekciju svim sindikatima koji su godinama bili nedodirljivi u Podravki. I dok razni mediji već špekuliraju i vide u toj pobjedi razno-razne političke ma-

  NOVINE DIONIČKOGDRUŠTVA PODRAVKAPodravka, prehrambenaindustrija, d.d. Koprivnica

  Za izdavača: Korporativne komunikacije

  Urednik: Boris Fabijanec

  Redakcija lista: Ines Banjanin, Boris Fabijanec, Berislav Godek, Vjekoslav Indir, Dijana Jendrašinkin, Mladen Pavković

  Lektura: Ivana Korošec Vujica

  Grafi čka priprema i dizajn:Studio za dizajn, Podravka

  Naklada: 8.000 primjeraka

  Adresa: Ante Starčevića 32,48000 Koprivnica

  Telefoni: 048/651-505

  e-mail: [email protected]

  List “Podravka“ čitajte i nawww.podravka.com

  Tisak: Koprivnička tiskarnica

  kinacije, poznajući Matiju Hlebara uvje-ren sam da će on sa svojim pajdašima učiniti sve kako bi se popravila radnička krvna slika u Podravki. Možda čak uspije dogovoriti i ono napisano na početku uvodnika. Ipak živimo u državi gdje je sve moguće. Ponekad sam sebi dosa-dim u mojim stalnim optimističkim na-stojanjima da svijet oko sebe gledam u pozitivnom smislu. No, ne mogu si po-moći jer sam naprosto takav bez obzira na to što danas živimo u prilično lošem vremenu kada se ljudi sve više otuđuju, zatvaraju u sebe, kada dobiti osmijeh na nečijem licu postaje gotovo nemoguća misija. Međutim, ako izgubimo i ono malo duha što nam je još preostalo, gdje ćemo doći? Krize i recesije dolaze i prolaze, a mi ostajemo na vjetrometini svih tih gospodarsko-političkih vjetrova. Sve mi možete uzeti, ali dušu ne – rekao je jedan moj dobar prijatelj pa i vama dragim čitateljima preporučujem da se toga držite.Opet moram pohvaliti moje favorizira-ne poljske Podravkaše. Ta ekipa zaista je neumorna, a to su, što je najvažnije, prepoznali i poljski potrošači te je osvo-jeno još jedno prestižno priznanje. Sva-ka čast.Pozdrav od srcaP.S. Još jednom upozoravam, danas je 1. travanj pa pripazite da vas netko ne zafrkne.

 • 4 RAZGOVOR

  Nakon završetka Ekonomskog fa-kulteta u Zagrebu, 1998. godine zapošljavam se kao pripravnik u Podravki, u Sektoru vanjske trgovine, radeći na poslovima pripreme izvoza za tržište Poljske. Još tijekom pripravnič-kog staža počeo sam raditi u marketin-gu kao product manager za program dječje hrane, a jedno kratko vrijeme prije odlaska na rad u naše poduzeće u Bosni i Hercegovini radio sam i u Službi komuniciranja s tržištem. Tijekom jed-nogodišnjeg boravka u BiH, radeći kao voditelj marketinga, pokrenuli smo prve marketinške kampanje Podravke na tom važnom tržištu. Polovicom 2001. godine imenovan sam direktorom našeg novo-osnovanog poduzeća u Srbiji gdje sam radio pet i pol godina. Potom se vraćam u Koprivnicu i vodim Sektor tržišta jugo-istočne Europe, a nepune dvije godine poslije, postavljanjem nove Podravkine organizacije temeljene na poslovnim programima, preuzeo sam posao di-rektora Poslovnog programa hrana. U listopadu 2009. godine imenovan sam članom Uprave Podravke. Moram reći kako mi je oduvijek bila želja raditi za Podravku, tvrtku koja je otkad mi sežu sjećanja sastavni i važan dio mog života

  Krunoslav Bešvir, član Uprave Podravke

  Bez obzira na dobre rezultate i dalje moramo dati najbolje od sebe na posluRazgovarao: Vjekoslav Indir, Snimio: Berislav Godek

  i života moje obitelji - govori Krunoslav Bešvir član Uprave Podravke zadužen za područje marketinga i razvoja.

  Brojni projekti izdvajaju Podravku od drugih i pokazuju snagu kompanijePodravka je oduvijek bila poz-nata po originalnim proizvodima i marketinškim konceptima koji su je izdvajali od drugih. Kakva je situacija danas?- Da, slažem se kako su inovacije, proi-zvodne i komunikacijske, oduvijek bile naša snaga. Ulažemo veliki trud da one to budu i danas kada je okruženje u kojem poslujemo izuzetno konkuren-tno, kako u Hrvatskoj, tako i na brojnim inozemnim tržištima. Presudno je da potrošači i nadalje zauzimaju središnje mjesto u našim promišljanjima i našem radu. Trudimo se prepoznati njihove potrebe, za njih razvijamo nove proi-zvode, ulažemo u medijsku komunika-ciju ... Uvažavajući vrijeme u kojem ži-vimo, nastojimo kroz nove tehnologije, posebice Internet i društvene mreže, doprijeti i do mlađih potrošača koji na drugačiji način, sa sve manjim utjeca-jem televizije, stvaraju sliku o proizvodi-

  ma i brandovima. Spomenuti ću nekoliko projekata koji nas izdvajaju od drugih i koji pokazuju snagu naše Podravke, i stručnu snagu i snagu naših robnih marki. Recimo, upravo ovih dana u kategoriji žitarica, kao svojevrsna ekstenzija Lino dječje hrane, pod marketinškim konceptom „Lino Mix & play“, na tržište su krenula tri inovativna proizvoda kakve u svojoj ponudi nema niti jedan konkurent kako u Hrvatskoj, tako ni na inozemnim trži-štima. Posebno je važno da je uz izvr-sne proizvode pripremljena i zanimljiva komunikacija kojom želimo naše mlade potrošače, one od devet do četrnaest godina, dodatno vezati uz Lina. Nada-lje, u posljednjih godinu dana imali smo dosta inovacija u programu Vegete. Iz-dvojit ću liniju Vegeta mix proizvoda, za sada prisutnu na tržištu Austrije, koji su jedinstveni proizvodi i naš odgovor na klasične začine poput crvene pa-prike, papra, češnjaka... Naši potrošači koji vole slatko zasigurno su primijetili marmeladu od aronije koju smo prvi lansirali na tržište u skladu s trendovima i inovacijama koje se javljaju na razvije-nim tržištima. Ima toga još, no zaključit ću odgovor o tome kako se i koliko iz-dvajamo od drugih s Coolinarikom, najposjećenijim kulinarskim portalom u regiji.

  Coolinarika je brand u virtualnom prostoru

  Recite nam nešto više o njoj?- Coolinarika je važan Podravkin pro-jekt, nešto po čemu se razlikujemo od drugih. Podravka je bila prva kompani-ja koja je pokrenula ozbiljan kulinarski portal i puno u njega uložila. Na sreću, ljudi su prepoznali otvorenost Coolina-rike prema svima koji vole kulinarstvo i kuhinju. Promjenama koje smo napra-vili zadnjim redizajnom znatno raste broj posjetitelja naše stranice. Dojmljiv je podatak da je tijekom posljednja tri mjeseca, od redizajna portala, bilo pre-

 • 5RAZGOVOR

  ko stotinu milijuna pregleda stranica. Znatno je porastao i broj registriranih korisnika, recepata kojih sada ima pre-ko sedamdeset i pet tisuća, fotografi ja, komentara naših posjetitelja. Sve su to pokazatelji koji su nedostižni brojnim kulinarskim portalima u regiji. Važno je da veliki broj onih koji posjećuju Coo-linariku znaju da je to razvila Podravka. Jednostavno, Coolinarika je Podravkin odgovor na nove trendove i zahtjeve ljudi, ona je postala brand u tom virtu-alnom prostoru i prva je asocijacija sva-kome tko želi pronaći neko kulinarsko rješenje, a ne listaju mu se kuharice.

  Moramo ulagati u proizvodnju kako bismo Podravki omogućili budući rast i razvoj U stručnim krugovima se smatra, u na-jmanju ruku, jednako važnim izgrad-nja branda kao i izgradnja tvornice. Kako vi to komentirate?- Ne bih se u potpunosti složio s tom tvrdnjom jer sam uvjerenja kako snaga branda i lojalnost potrošača predstavlja snažniju osnovu opstanka kompanija od posjedovanja proizvodnih kapaci-teta. Vrijeme u kojemu živimo je takvo da konkurencija među proizvođačima postaje sve veća i veća, a dostupnost tehnologija i spremnost kompanija na suradnju je veća no ikada. Ponovit ću kako se u današnje vrijeme tvrtke po-najviše razlikuju po snazi svojih proizvo-da i robnih marki te po lojalnosti potro-šača koje imaju. Mislim da u tom svijetlu Podravka ima veliki kapital. Znamo da je Podravka snažna i prepoznatljiva robna marka na prostorima jugoistočne Euro-pe i šire, Vegeta je naš najjači i najpo-tentniji brand, a isto tako i robne mar-ke poput Lina, Eve, Dolcele i drugih su marke od povjerenja potrošača koji ih rado kupuju. To držim našom velikom snagom i konkurentskom prednošću.No, kako je Podravka proizvodna tvrtka i najveći dio naših proizvoda proizvo-dimo u našim tvornicama jasno je da u proizvodne kapacitete i tehnologije moramo kontinuirano ulagati, uvoditi novu opremu kako bismo i u budućem vremenu zadržali status tvrtke koja po-stavlja trendove. Naši konkurenti, redom velike svjetske kompanije, dodatno nas na to tjeraju svojim novitetima koje nude potrošačima. Zbog toga, unatoč novim tvornicama i tehnologijama koje imamo, od Vegete i juha do dječje hra-

  ne, pića i Belupa, mi moramo ulagati u proizvodnju kako bismo Podravki omogućili budući rast i razvoj.

  Podravka na godišnjoj razini lansira desetke novih i inoviranih proizvodaDakle, rekoste da naši brandovi pred-stavljaju našu najveću snagu. Kako dolazimo do novih proizvoda i kako se odlučujemo pod kojim brandom ćemo ih ponuditi potrošačima?- Da, naši brandovi su naša najveća snaga zajedno sa svima nama koji radimo u Podravki i sa svim znanjem kojega Podravkaši imaju. Govorio sam o tome da jako dobro poznamo naše potrošače pa proizvode koje razvija-mo prilagođavamo okusu koji njima najviše odgovaraju. Nositelji našeg tr-žišnog razvoja su marketinški timovi u centrali koji usko surađuju s razvojnim timovima i sa našim suradnicima po inozemnim tržištima. Nerijetko su ini-cijative i ideje koje dolaze s tržišta one koje se i realiziraju u vidu novih pro-izvoda. Upravo ta spremnost da pre-poznamo potrebe potrošača i s druge strane želja da uvažimo potrebe trži-šta, predstavlja kvalitetu Podravkinog rada. Odluku o tome pod kojim ćemo brandom lansirati određeni proizvod donosimo u okviru strategije branda i kategorija, ali i ovisno o tržištu i tržišnoj snazi pojedinih naših brandova..

  Što još možemo očekivati od Podrav-kinih razvojnih timova?- Niz je novih projekata u pripremi, raz-mišljamo što činiti u godinama ispred nas tako da sve to predstavlja izazov našim kolegama u razvoju. Jako je važ-no da postoji dobra suradnja marke-tinga i razvoja, da razvojni timovi razu-miju i prepoznaju potrebe potrošača, da su upoznati sa svim događanjima koja se odvijaju na tržištu i da u svom radu slijede smjernice koje defi nira kompanija. Visoka je stručnost ljudi koji rade u Podravkinom razvoju što nam omogućuje stvaranje tolikoga broja novih proizvoda, nerijetko una-toč različitim ograničenjima s kojima se susrećemo. Podravka na godišnjoj razini lansira desetke novih i inovira-nih proizvoda što potvrđuje snagu i naših razvojnih timova, ali i cijele naše kompanije. Zahtjevi koji se stavljaju pred razvojne timove su veliki, od njih očekujemo inovacije i proizvode koje

  će nam omogućiti rad u desetljećima ispred nas.

  Moramo biti sposobni ulagati u naše proizvode i brandove

  Kako Podravka odgovara na nove trendove u prehrani?- Trendovi u prehrani usmjereni su na prirodnost, zdravlje, na niži sadržaj soli i šećera u proizvodima, na funkcionalne dodatke... Rekao bih da dobro prepo-znajemo trendove, želimo biti prvi koji će ih ponuditi potrošačima i nerijetko u tome uspijevamo. Posebno bih izdvo-jio koncept natur proizvoda, za sada vidljiv pod markom Vegeta natur, koji je lansiran na brojnim tržištima i kojima Podravka daje rješenje potrošačima koji posebnu pažnju pridaju proizvodima toga profi la. S druge strane još prije par godina lansirali smo funkcionalne vode pod markom Studena koji su predstav-ljali novitet na tržištu i potaknuli konku-renciju na slične aktivnosti. Ušli smo i u kategoriju žitarica za doručak koja utje-lovljuje karakteristike tzv. zdrave hrane i koja bilježi iznadprosječne stope rasta. Znamo kako se mijenjaju potrošači i njihove navike potrošnje i želimo u našem asortimanu nuditi adekvatna rješenja.

  Iz svega što ste rekli zaključujemo da se dobro nosimo s našim konkuren-tima na tržištima, da imamo snagu za daljnji uspješan razvoj. Što nam treba da bismo bili još uspješniji?- Ovo je dobro pitanje. Rekao bih kako svi moramo biti svjesni da je Podravka snažna tvrtka koja posluje na mnogo tr-žišta, ne samo u Hrvatskoj. A da bismo bili uspješni i osvajali inozemna tržišta moramo biti sposobni ulagati u naše proizvode i brandove. U tom dijelu još uvijek zaostajemo za našim glavnim konkurentima, onim velikim i uspješ-nim stranim tvrtkama, jer nemamo potrebnu razinu profi tabilnosti koja bi nam omogućila intenzivnija ulaganja što je pretpostavka za daljnji rast. Da-kle, bez obzira na solidne rezultate koje ostvarujemo i nadalje moramo podiza-ti efi kasnost rada, racionalno ulagati i u proizvodnju i u marketing, dati najbolje od sebe na poslu kojeg obavljamo. Sve to moramo činiti da bismo se približi-li standardima poslovanja koje imaju najuspješnije tvrtke u ovom segmentu. Podravka za to ima potencijala.

 • 6 NOVOSTI

  U organizaciji HGK-Županijske ko-more Koprivnica i Podravke, našu tvrtku su posjetili srpski gospo-darstvenici predvođeni predsjednikom Privredne komore Srbije Milošom Buga-rinom. Uz domaćine Podravkaše, pred-vođene predsjednikom Uprave Mirosla-vom Vitkovićem, svojevrsni domaćini bili su i predsjednik HGK Nadan Vidošević te potpredsjednik hrvatskog Sabora Josip Friščić. Goste iz Srbije Vitković je opširno upoznao s poviješću, rezultatima, proi-zvodima, misijom i vizijom Podravke te tom prigodom naglasio kako je naša tvrt-ka jedna od vodećih prehrambenih kom-panija u regiji koja ima svoja poduzeća ili predstavništva u 20-ak zemalja svijeta te da se njezini proizvodi mogu naći na više od 500.000 prodajnih mjesta. Uz to, go-voreći o investicijama, Vitković je rekao kako je u zadnjih 10 godina u Podravku uloženo više od 200 milijuna eura. Pose-ban naglasak tijekom prezentacije prvi čovjek Podravke je stavio na srpsko trži-šte te, između ostaloga istaknuo:- Od 2001. godine Podravka ima ponov-

  Visoka gospodarska delegacija iz Srbije posjetila Podravku

  Podravka najpotentnija prehrambena industrija u HrvatskojPiše: Boris FabijanecSnimio: Berislav Godek

  no svoje poduzeće u Srbiji gdje danas radi oko 80-ak zaposlenika koji su svi, osim jednoga, Srbi. Na tom našem foku-siranom tržištu bilježimo vrlo dobre po-slovne rezultate za koje su najzaslužniji, naši prepoznatljivi proizvodi i naravno, kvalitetni ljudi i potrošači u Srbiji Podrav-ku smatraju domaćom kompanijom.O gospodarskim potencijalima i razvoj-nim planovima Koprivničko-križevačke županije koja je inače jedna od razvije-nijih u Hrvatskoj, nazočne na sastanku je upoznao pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Marijan Štimac te tom prigodom nagla-sio kako će se ove godine nastaviti radovi na auto-cesti Zagreb – Koprivnica.- Podravka nije najveća prehrambena industrija u Hrvatskoj, ali je ona najpo-tentnija prehrambena industrija u Hrvat-skoj. Njezina snaga je u internacionalnim brandovima, ona ima mogućnost dife-renciranja svojih aktivnosti po tržištima, ima snažan pregovarački potencijal na domaćem tržištu te kvalitetne i radišne ljude. Tu snagu treba sačuvati i Podravki danas, prije svega, treba mir – rekao je nakon prezentacija Nadan Vidošević.Posebno impresioniran prezentacijama bio je Miloš Bugarin koji je priznao da je dugogodišnji vjerni potrošač Podravki-nih proizvoda, ali da nije znao koliki po-tencijal ima Podravka.- Ovo što sam čuo tijekom prezentacije o Podravki je za mene bio praznik za oči i uši jer u kriznim vremenima ostvariti do-bit od preko 10 milijuna eura za svaku je pohvalu. Podravka ima vrlo dobru viziju i misiju koja se bazira na brendiranim pro-izvodima i sve većom politikom izvoza. Meni je veliko zadovoljstvo što gostujem

  u ovako velikoj i uspješnoj kompaniji, a i dobro je znati kako Podravka želi još više i kvalitetnije nastupati na srpskom tržištu i to ne samo u prodajnom segmentu, već i u zajedničkim poslovima sa našim gospodarstvenicima – rekao je Miloš Bugarin.Bivši župan te današnji potpredsjednik Sabora i prvi čovjek HSS-a Josip Friščić dobro je upoznat s poslovanjem kom-panija, ali je i ovom prigodom naglasio kako Podravka treba biti uzor ostalim hrvatskim kompanijama jer više od 50 posto prodaje ostvaruje na inozemnim tržištima. - Dakle, domaću pamet i kvalitetne pro-izvode imamo te smatram da država mora ostati u vlasničkoj strukturi Po-dravke i zbog toga su na ovom sastan-ku predstavnici države u Nadzornom odboru doktorica Karmen Antolić i Ni-kola Gregur. Naime, zalagao sam se da Podravka bude proglašena tvrtkom od državnog interesa i dalje ću se zalagati da politika mora biti podrška gospodar-stvu, otvarati vrata i zbog toga su ovakvi sastanci potrebni kako bi se kroz zajed-ničke dogovore i poslovne razgovore stvarala nova i kvalitetnija gospodarska povezanost – rekao je Josip Friščić te u tom kontekstu istaknuo kako Hrvatska i Srbija moraju gospodarski bolje surađi-vati kako bi zajednički mogli nastupiti na tržištima istočnih zemalja koja imaju veliki potencijal.Nakon sastanka održana je konferencija za novinare, a gosti iz Srbije imali su pri-gode i razgledati Tvornice Vegete i juha te se tom prilikom uvjeriti kako se i na koji način proizvodi najpoznatiji brand Podravke – Vegeta.

 • 7NOVOSTI

  Da Podravka postaje primjer ostalim kompanijama pokazao je i drugi po redu Dan investi-tora što ga je koprivnička prehram-bena kompanija organizirala za sve predstavnike investicijskih i mirovin-skih fondova te analitičare koji prate Podravkino poslovanje. Naime, kako se moglo čuti, Podravka je postavila visoke standarde u komunikaciji izme-đu tvrtke i investicijske javnosti te su rijetki oni koji će slijediti ili pak, biti ta-kvim primjerom. -Želimo biti potpuno otvorena i tran-

  Nadzorni odbor Podravke d.d. usvojio je revidirane rezultate po-slovanja Grupe Podravka za 2010. godinu. Kako je istaknuto, ostvarena neto dobit Grupe Podravka u 2010. godini iznosi 84,2 milijuna kuna, nakon izvršenih korekcija za izvanredne stavke u iznosu od 66,9 milijuna kuna (ugovorni odnos s OTP Bank Nyrt. od 21 milijun kuna, uskla-đenja vrijednosti obveznica od 34,2 mi-lijuna kuna te isplaćenih otpremnina u iznosu od 12,5 milijuna kuna).Prodaja SPP Prehrana i pića iznosila je 2.778,1 milijuna kuna te je u usporedbi s 2009. godinom niža za 2%. Spomenu-ti pad prodaje posljedica je niže razine prodaje SPP Prehrana i pića na tržištu Hr-vatske (-7%), na kojem su u cijeloj 2010. godini izraženi nepovoljni trendovi u gospodarstvu, pad ekonomske aktivnosti i porast prodaje jeftinijih proizvoda i trgo-vačkih robnih marki. Pripremljeni projekti

  Dan investitora u Podravki

  sparenta kompanija čiji rad investitori mogu u potpunosti pratiti. Zbog toga smo odlučili kako nam je cilj dati im uvid u rad kompanije, buduće smjer-nice i očekivanja. Na takvom „zdravom odnosu“ želimo temeljiti rad sa svim zainteresiranim dionicama. – napo-menula je članica Uprave Podravke Lidija Kljajić.Drugi Dan investitora okupio je u Podravki predstavnike Interkapitala, Zagrebačke banke, KD Investmentsa, Hypo Alpe Adria Banke, PBZ Investa, Allianz ZB društva za upravljanje ob-

  veznim mirovinskim fondom, Raiff e-isen obveznog mirovinskog fonda, Raiff eisen consultinga, Erste plavog obveznog mirovinskog fonda i Erste Banke. Predstavljeni su im rezultati poslovanja Grupe Podravke te buduća očekivanja. Uprave Podravke i Belupa na čelu s predsjednicima Miroslavom Vitkovićem i Stanislavom Biondićem investitorima su bile domaćini. Pre-zentaciju o Grupi Podravka s nagla-skom na Prehranu i pića održala je članica Uprave Lidija Kljajić, dok je uvodno o Belupu govorio predsjednik Uprave Stanislav Biondić, pokazatelje na inozemnim tržištima pojasnio je član Uprave Hrvoje Kolarić, a Belupovu novu strategiju koja bi uskoro trebala zaživjeti predstavila je članica Uprave Branka Perković. Podravka je i ovaj put, nesumnjivo pokazala značaj koji ima na gospodarskom polju jer pitanja za članove Uprava nije nedostajalo. Tako su fi nancijske pokazatelje, ali i trenu-tačno stanje te planove za budućnost, uz predsjednike komentirali i članovi Uprave Podravke Lidija Kljajić, Ma-rin Pucar, Miroslav Repić i Krunoslav Bešvir. Gosti su posjetili i tvornicu Dječ-je hrane te Galeriju naivne umjetnosti u Hlebinama gdje su razgledali izložbu pijetlova iz Podravkinog fundusa.

  Piše: Dijana Jendrašinkin, Snimio: Berislav Godek

  Nadzorni odbor usvojio revidirane rezultate Grupe Podravka za 2010. godinu

  i inovacije u proizvodnom portfelju, uz oporavak gospodarstva Europske unije, pozitivno su djelovali na prodaju SPP Pre-hrana i pića na inozemnim tržištima gdje je prodaja navedenog SPP-a porasla za 3%.SPP Farmaceutika ostvarilo je prodaju u iznosu od 744,2 milijuna kuna što pred-stavlja pad prodaje od 1% u odnosu na 2009. godinu. Ovaj pad proizlazi iz niže razine prodaje na tržištu Hrvatske (-6%), temeljem pada prodaje lijekova na recept (-7%) i bezreceptnih proizvo-da (-8%). HZZO je u lipnju 2010. godine usvojio novu Osnovnu i Dopunsku listu lijekova sa sniženim cijenama velikog broja lijekova te je posljedica takve odlu-ke niža razina prodaje lijekova na recept na domaćem tržištu. Dodatni udar na prodaju SPP-a Farmaceutika u Hrvatskoj je slabija prodaja bezreceptnih proizvo-da koja je posljedica recesije i smanjenja

  osobne potrošnje. Operativni troškovi Grupe Podravka niži su za 4%, odnosno 133,6 milijuna kuna u odnosu na isto raz-doblje prošle godine. Budući da operativ-ni troškovi padaju već drugu godinu za-redom, može se zaključiti da su uvedeni mehanizmi kontrole troškova učinkoviti, posebno u dijelu općih i administrativnih troškova. Naime, opći i administrativni troškovi zabilježili su u 2010. godini zna-čajan pad od 52,6 milijuna kuna (-18%) te su smanjili svoj udio u ukupnim operativ-nim troškovima sa 8,8% na 7,6%. Iako je u 2010. godini Grupa Podravka ostvarila nižu prodaju od prošlogodišnje, ostvareni su značajni pozitivni pomaci na svim razinama profi tabilnosti što je rezultat unapređenja poslovnih procesa i racionalnijeg upravljanja troškovima. Istodobno je nastavljeno poboljšanje po-slovanja, rezultat kojega je daljnji porast profi tabilnosti SPP-a Prehrana i pića.

 • 8 AKTUALNO

  Završeni su šesti po redu izbori za Radnička vijeća u Grupi Podravka. Prema pristiglim zapisnicima o prethodnim rezultatima postignuti su slijedeći rezultati.U Podravki je glasovalo je 2088 radnika od ukupno 3219 radnika upisanih u po-pis birača. Liste kandidata su dobile slije-deći broj glasova: Lista skupine radnika dobila je 980 glasova, zajednička lista Nezavisnog sindikat Podravke i Sindika-ta radnika koncerna Podravke osvojila je 390 glasova, a lista Sindikat PPDIV do-bila je 609 glasova. Time su u Radničko vijeće Podravke izabrani: Matija Hlebar, Davor Vrbek, Tomislav Grabušić, Martina Marđetko – Vuković, Krunoslav Hirjanić, Slavko Prosenjak, Tatjana Bago, Marija

  Lista Skupine radnika pobijedila na izborima za Radničko vijećePiše: Vjekoslav IndirSnimio: Berislav Godek

  U Križevcima je organiziran 5. Sajam poslova Hrvatskog zavoda za zapo-šljavanje, Područne službe Križevci, a pod pokroviteljstvom Koprivničko-križe-vačke županije i Grada Križevaca. Sajam poslova namijenjen je nezaposlenim oso-bama, tražiteljima zaposlenja, poslodavci-ma, studentima, maturantima,učenicima završenih razreda osnovnih škola te oso-bama koje žele graditi karijeru s područja Koprivničko-križevačke županije. Prilika je to bila za susret svih sudionika sa trži-štu rada koji su tu mogli ostvariti direktnu komunikaciju. Sajam je ujedno bio mjesto na kojemu su bile pružene i informacije o mogućnostima obrazovanja te cjeloži-

  Podravka na Sajmu poslova u KriževcimaPiše: Vjekoslav Indir, Snimio: Damir Katančić

  votnog učenja sve u cilju zapošljavanja. Predstavilo se tu pedesetak poslodavaca sa područja Koprivničko-križevačke žu-panije te predstavnika institucija koje se bave problematikom zapošljavanja. Među njima bila je i Podravka Grupa koja je kao i prijašnjih godina na sajmu nastupila na za-

  jedničkom izložbenom prostoru sa Belu-pom i Danicom. Na pultovima poslodavci su prikupljali informacije od potencijalnih zaposlenika ujedno predstavljajući i svoje potrebe za zapošljavanjem. Tako je pristi-glo i stotinjak prijava za posao u Podravki i nešto manje za Belupo. Organiziran je i okrugli stol na temu „Na-cionalni plan poticanja zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu“.

  Betlehem, Ivica Vaganić, Zvonimir Sta-nin, Zdenka Maslak, Vesna Ketterer, Ivan Gašparić, Marijan Slukić i Gordana Babić.U lipičkom Studencu glasovalo je 74 radnika od ukupno 115 radnika upisa-nih u popis birača. Lista Sindikat PPDIV dobila je 70 glasova. U Radničko vijeće Studenca izabrani su: Josip Delorenci, Dragan Bursik i Zdravko Družinec.U umaškoj Tvornici Povrće glasovanje je održano 15. ožujka, a glasovalo je 49 radnika od ukupno 55 radnika upisanih u popis birača. Lista Sindikat PPDIV do-bila je 39 glasova te je time u Radničko vijeće Povrća izabran Drago Radetić.U Belupu je glasovalo 597 radnika od ukupno 895 radnika upisanih u popis birača. Liste kandidata su dobile sljede-ći broj glasova: Nezavisna lista dobila je 170 glasova, zajednička lista Nezavisnog sindikat Podravke i Sindikata radnika koncerna Podravke osvojila je 100 glaso-va, a Sindikat PPDIV dobio je 304 glasova. Tako su u Radničko vijeće Belupa izabra-ni: Željko Dragec, Tomislav Šumiga, Ivan Stanković, Miljenko Čorić, Suzana Lisjak, Josip Požgaj, Marija Kovačić, Ivica Carek i Dubravko Barić.U Danici je glasovalo 473 radnika od ukupno 789 radnika upisanih u popis birača. Liste kandidata su dobile slijede-ći broj glasova: Nezavisna lista dobila je 186 glasova, lista Sindikata radnika kon-cerna Podravke osvojila je 127 glasova, dok je Sindikat PPDIV dobio 151 glasova.

  U Radničko vijeće Danice izabrani su: Damir Jakupec, Darko Tetec, Zdravko Sabolić, Romano Andrašić, Vesna Čelig, Željko Hren, Alen Radić, Zlatko Talan i Danijel Kolarić. U Kalnika u Varaždinu glasovanje je odr-žano 25. ožujka, a glasovalo je 106 rad-nika od ukupno 153 radnika upisanih iz popis birača. Lista Sindikat PPDIV dobila je 93 glasova. U Radničko vijeće Kalnika izabrani su: Stjepan Rožić, Andrej Aviro-vić, Božica Lukač, Damir Brezovec i Slav-ko Medved.

  Podravka Poljska je nedavno primila čak dva priznanja za uspješno poslo-vanje – „Dijamanti Forbesa” i „Gazela Business”. Nedugo nakon toga uslijedilo je novo priznanje. Podravkini proizvodi – Ve-geta Specijali Klasik i Natur linija nagrađeni su nagradom „Pro-izvod godine”. Ova nagrada dodjeljuje se na temelju istraži-vanja potrošača u kojem je su-djelovalo 5.000 konzumenata. Logo koji se nalazi u prilogu je izuzetno popularan u Poljskoj i dobivanjem ove nagrade Podravka je u mogućnosti ga komunicirati kako na pakiranju, tako i u medijima.Ovo je još jedan izuzetno veliki uspjeh za Podravku u Poljskoj i samo potvrđuje kako su tamošnji Podravkaši vrlo dobro trasira-li poslovni put na kojemu treba ustrajati. (B.F.)

  Još jedan uspjeh poljskih Podravkaša

 • 9REPORTAŽA

  45 godina najmodernijeg industrijskog laboratorija u HrvatskojPiše i snimio: Vjekoslav Indir

  Još davne 1966. godine useljen je u novosagrađeni objekt Sektor za istra-živanje i razvoj koji je tako dobio nove uvijete za rad. Od tada do današnjih dana zgrada je to našeg Instituta, čije ime nosi i danas. Tada su nastali pet laboratorija: kontrolni, fi zikalni, mikrobiološki, istražni i poluindustrijski. U Podravkinim novina-ma iz te godine Vladimir Trojak, tadašnji direktor tog sektora o očekivanjima od novih laboratorija rekao je:-Svrha im je daljnje unapređenje naše proizvodnje, prvenstveno usvajanjem novih proizvoda, kao i stalna svakodnev-na kontrola sirovina i gotovih proizvoda. Namjera je bila da se u kontrolnom la-boratoriju vrši svakodnevna kontrola ulaznih sirovina, kao i ostalog materijala te gotovih proizvoda, a fi zikalni je trebao biti servis za sve ostale. U mikrobiološ-kom su se tada vršile i analize potrebne za proizvodnju na bazi mesa. U istraživač-kom su se tada smjestili tehnolozi koji su radili na unapređenju tehnologije proi-zvodnje i uvođenja novih proizvoda. Po-luindustrijski laboratorij je bio zadnja faza institutskog rada za pojedini proizvodni ciklus koji se je uvodio u proizvodnju. U stvari zamišljen je kao jedna mala proi-zvodna linija. Po navedenoj organizaciji , a i opremljenosti, Institut je bio među najmodernijima u cijeloj prehrambenoj industriji toga vremena. Tome u prilog ide da je preko osamdeset posto opreme nabavljeno u inozemstvu u što su ulazili najprecizniji instrumenti za sva moguća mjerenja.

  Danas u prostornom smislu stanovnici zgrade nekadašnjeg Instituta su u pedeset postotnom dijelu Služba Kontrole kvalite-te, u trideset i pet postotnom dijelu Služ-be Razvoja proizvoda, Razvoj senzorike i nutricionizma, Dizajn i razvoj ambalaže, Ekologija, dok petnaestak posto prostora zauzima Sektor Proizvodnje, sa Službom Razvoj tehnologije i Investicijski projekti. Dakle, mogli bismo reći, da su većina da-našnjih stanovnika zgrade Instituta bašti-nici nekadašnjeg Sektora Istraživanje i ra-zvoj. Danas na žalost, nisu dio jedinstvene cjeline kao što je to bilo nekada zamišlje-no. Zanimljiva je činjenica da se Podravka i njezino Istraživanje i razvoj, što se u biti odnosi na nekadašnji Institut, još uvijek nalazi na popisu znanstvenih ustanova Ministarstva znanosti, obrazovanja i špor-

  ta Republike Hrvatske pa je uz Visoko gos-podarsko učilište iz Križevaca predstavnik Koprivničko-križevačke županije. Ova či-njenica potencijalno otvara mogućnost prijave znanstvenih programa i projekata pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Od službe Kontrole kvalitete preko četrdeset posto zaposlenih je u zgradi instituta, u okviru Centralnog fi zikalno kemijskog laboratori-ja, Centralnog mikrobiološkog laboratori-ja i odjela Dokumentacije, registracije i za-konodavstva. Upravo u tim laboratorijima i odjelu radi najobrazovaniji kadar službe Kontrole kvalitete: tri doktora znanosti, šest magistara struke i znanosti, deset diplomiranih inženjera i inženjera struke, većinom iz prehrambene i kemijske teh-nologije. Uspoređujući ovu obrazovnu

  strukturu zaposlenika Kontrole kvalitete koji danas rade u zgradi Instituta (14%), on nadilazi postotak visokoobrazovnog stanovništva u Hrvatskoj od 12%, a udio doktora znanosti od 2,2%, daleko nadma-šuje udjel u radno aktivnom stanovništvu Hrvatske od 0,23%, upoznala nas je dr. sc. Jasmina Ranilović, direktorica službe Kon-trole kvalitete.Sama zgrada Instituta prije par godina iznutra je renovirana. Obilazeći je, ušli smo u Centralni fi zikalno-kemijski labora-torij s puno mjernih, visoko sofi sticiranih uređaja, odgovornih za kontrolu kemij-skih i fi zikalnih opasnosti u hranu. Kada smo se zaputili u Centralni mikrobiološki laboratorij odgovoran za kontrolu bio-loških opasnosti u hrani, dočekala su nas zatvorena vrata. Pozvonili smo, obukli su nas u bijelu kutu, stavili smo navlake na cipele, dobili kapu i tek tada smo, u skladu sa dobrom mikrobiološkom praksom mo-gli iz hodnika zaviriti i vidjeti kako izgleda-ju i ti laboratoriji. I tu je svugdje vidljiva vi-soka tehnologija i marljiv rad Podravkinih stručnjaka. Upoznaju nas, da zbog speci-fi čnosti posla, oni sami uzimaju i uzorke sirovina i gotovih proizvoda te ih zatim analiziraju. Na kraju našeg susreta s dje-latnicima službi današnjeg Instituta, uvje-rili smo se da se osnovna ideja i namjera prilikom osnivanja sektora Istraživanje i razvoj, nastavila do današnjih dana, no najviše od svega golicala nas je činjenica, što Institut i danas još uvijek ima status znanstvene ustanove kako je to zamišlje-no i prije četrdeset i pet godina kada je i useljen u novoizgrađenu zgradu. Ipak čini se, kako danas taj potencijal nije dovoljno iskorišten.

 • 10 INTERNACIONALI

  Piše i snimio: Boris Fabijanec

  Poduzeće Podravka d.o.o. Ljublja-na osnovano je 1974. godine kao predstavništvo Podravke d.d., pre-hrambene industrije sa sjedištem u Ko-privnici. Godine 1991. kada je Slovenija postala samostalna država, predstavniš-tvo Podravke u Ljubljani se preoblikovalo u trgovačko poduzeće Podravka d.o.o. Ljubljana u 100 posto vlasništvu matič-nog poduzeća. Danas u Sloveniji radi 37 Podravkaša.

  Vegeta, Fant i Dječja hrana još uvijek imaju status lidera tržištaPodravka je jedan od rijetkih proizvođa-ča s područja bivše Jugoslavije koji je na slovenskom tržištu uspio održati veći dio asortimana i uspješno poslovanje, una-toč jakoj domaćoj i stranoj konkurenciji. Slovenski potrošači Podravku doživljava-ju kao kompaniju sa visoko kvalitetnim proizvodima i dobrim ugledom kod po-slovnih partnera. Na slovenskom tržištu Podravka je prisutna sa sljedećim kate-gorijama: Podravka jela, Dodaci jelima – univerzalni i specijalni, Slastice i snack, Dječja hrana, Povrće i kondimenti. Voće i čaj, Mesni proizvodi – Podravkina mesna industrija Danica te asortiman Lagrisa. Ulaskom Slovenije u Europsku uniju trži-šte robe široke potrošnje se je potpuno otvorilo, što znači i sve veću ponudu, ali i veću cjenovnu konkurenciju. Unatoč sve većoj stranoj konkurenciji koja intenzivno obrađuje kako potrošače tako i trgovce i jakoj potpori slovenskog potrošača do-

  Podravka d.o.o. Ljubljana

  Velika lojalnost i vjernostslovenskih potrošača prema Podravki

  maćoj proizvodnji, Vegeta, Fant i Dječja hrana Lino još uvijek imaju status lidera tržišta. Važno je naglasiti da je Podravka u Sloveniji, odmah nakon Hrvatske, prisutna s najvećim asortimanom.

  Unatoč gospodarskoj krizi Podravka raste na slovenskom tržištu-Slovenija je sjajno tržište za Podravku jer tamošnji potrošači su nam izuzetno lojalni i jako vjerni te zahvaljujući tome iz godine u godinu na slovenskom tržištu postiže-mo odlične poslovne rezultate. Lojalnost i privrženost našim brandovima slovenskih potrošača je vrlo velika i skidam im kapu te sam im duboko zahvalan što su toliko lojalni i odani Podravki. Naše poduzeće je zapravo servis Podravkine centrale i mi-slim da ova slovenska ekipa Podravkaša posao radi sjajno. Naime, ovo poduzeće vodim tri godine i prvi puta u poslovnoj karijeri dolaskom u Ljubljanu nisam birao suradnike. Moram naglasiti da tako dobar i motiviran tim nisam imao niti onda kada sam si sam birao suradnike. Ovo je izu-zetno homogen, mlad i stručan tim koji se i inače druži izvan radnog vremena, ali vrlo dobro zna ocijeniti – služba je služba, družba je družba. Koliko je ovaj slovenski tim dobar najbolje dokazuju prodajni re-zultati jer svake godine u odnosu na pret-hodnu rastemo nekoliko posto. Primjera radi, prošle godine je općenito potrošnja u Sloveniji zbog sveopće gospodarske krize pala 5 do 7 posto, a mi smo rasli 4 posto. Smatram da je to sjajan rezultat za to malo tržište na kojemu je gotovo sva svjetska konkurencija u prehrambenoj

  branši – ističe direktor Podravke d.o.o. Ljubljana Davor Švarc.

  Danas potrošač nije više kralj nego tiraninSlovenija je tržište gdje Podravka kao kompanija možemo pratiti trendove koji će neminovno doći i do ostalih tržišta u regiji jugoistočne Europe. Nedavno je na jednoj prezentaciji potrošačkih trendova u Sloveniji rečeno da danas potrošač nije više kralj nego tiranin. Agencija je jed-nostavno htjela reći da je danas bitnije nego ikad slušati potrošača, prilagođava-ti se tržištu i stvarati potrebu za proizvo-dima tvrtke. Obzirom da je danas uspjeh u bilo čemu teško očekivati ukoliko ne-dostaje ljudski faktor te motivirani i zado-voljni zaposleni, zadnjih godina su slo-venski Podravkaši uz konsolidaciju svih bitnih čimbenika poslovanja, intenzivno radili i na stvaranju tima što je dobra baza da u postizanju ciljeva budu i više nego uspješni. Stoga sve pohvale idu na adresu tima Podravka Slovenija koji s neskrivenim optimizmom smatraju da ostvarenje ambicioznih planskih veličina mora biti njihov realni cilj, a već po tradi-ciji očekuju da će i u nekim kategorijama zacrtane planove i prebaciti. Sa zadovolj-stvom možemo ustvrditi da su slovenski Podravkaši na pravom poslovnom putu i da ono što je za Podravku danas najveće bogatstvo u Sloveniji (uz zaposlene) – a to su brandovi, ne smije se devalvirati. Naime, desetljećima su brojni Podravkaši sustavno i uporno izgrađivali uspješnu priču o Podravki u Sloveniji.

 • Učenici vukovarske OŠ Antuna Ba-uera dočekali su ekipe Sportskih novosti i Podravke sa stotinjak crteža medvjedića Lina u sportskim po-zama. Na zidovima dugačkog hodnika koji povezuju školu sa sportskom dvo-ranom prikazali su Linove poduhvate u različitim sportskim disciplinama, a u predvorju je podignut pravi mali Lino oltar u čijem središtu je ponosno stajala dječjim rukama izrađena Lino maskota. U ruci je držao vučedolsku golubicu, prepoznatljivi simbol Vukovara i njego-ve okolice. Nasmiješeni Linov lik s golu-bicom našao se i na bedževima koji su podijeljeni gostima. A njih je bilo više nego je itko očekivao. Ranije najavlje-nim odbojkašicama Ani Starčević i Ivani

  Da Lino višebojac potiče zajedniš-tvo i druženje djece i njihovih nastavnika te promiče fair play, najbolje je potvrdio primjer zabilježen u četvrtak 17. ožujka u Kostreni. Tamošnja osnovna škola izabrana je za domaćina Lino višebojca i bez obzira na to koliko je svaki učenik želio ući u ekipu za natjeca-nje ili pokazati svoje kulturno umjetničko stvaralaštvo nastavnici i učenici povukli

  OŠ Antun Bauer

  Lino zagrlio vučedolskugolubicu

  Lino višebojac u OŠ Kostrena

  Cijela škola kandidira za Lino fair play trofej

  Piše: Jadranka LakušSnimke: Sportske novosti

  Piše: Jadranka LakušSnimke: Sportske novosti

  Džamarija i nogometašu vinkovačke Ci-balie Mladenu Bartoloviću u posljednji tren pridružio se i boksač Vedran Đi-palo, a bio je tu i dugo djeci posebno drag Vilibald Kovač. Doista jaka ekipa za školsku radost u gradu heroju.

  Ana, kojoj je cijela dvorana pjesmom čestitala rođendan, odmah se prihva-tila mjerenja skokova u dalj, Ivana je asistirala u rukometu, Vedran je oda-brao košarku, Vilibald je uz himnu Lino višebojca malim Vukovarcima poklonio i jednu pjesmu Bon Jovia, a za Mladena se odmah znalo da će savjetovati male

  su prekrasan potez. Dio svojih mjesta ustupili su vršnjacima iz riječke OŠ Pećine koja je do prije koju godinu bila njihova matična škola, a koja bez obzira na činje-nicu da je pohađaju i učenici s posebnim potrebama nema adekvatnu sportsku dvoranu. Mala OŠ Pećine ne može sama biti domaćin Lino višebojca, ali je pruže-na ruka Kostrenjana dala priliku njenim učenicima da uživaju u nezaboravnoj atmosferi i pokažu svoju kreativnost. Mali Riječani došli su u Kostrenu obojenih lica, u crveno-bijelim dresovima i s brojnim transparentima. Jedan ogromni plijenio je pažnju ne samo zbog veličine nego i sadržaja. Na njemu je uz medvjedića Lina bila i čestitka Podravki za nagradu za najbolju kompaniju dobivenu u Poljskoj. Podravkašima koje je predvodio Denis Starčević direktor regije Primorje zaigra-lo je srce zbog ove neočekivane dječje pohvale.A osim što su ostavili dobar dojam u gledalištu, učenici OŠ Pećine doprinijeli su i simpatičnom uvodnom programu

  te neizvjesnim sportskim natjecanjima. Posebice je zanimljivo bilo kod dječaka jer su čak njih trojica na kraju imala 120 bodova. Za pripetavanje je izabran ru-komet. Najprije je ispao Antonio Horvat učenik šestog razreda iz OŠ Kostrena, da bi zatim tek u sedmom pokušaju osmaš Marko Husain iz Rijeke nadmašio šestaša Davida Rajnovića iz Kostrene. Marko se tako na pobjedničkom postolju pridružio Emi Bellulovich, učenici šestog razreda, također iz OŠ Pećine. Pehare su im uru-čili legendarni hrvatski vaterpolisti Zoran Roje i Samir Barač, trener i igrač riječkog Primorja.Kostrenjani su pak osvojili nagradu za najbolji literarni uradak koja je pripala Vidu Arbanasu, i najmasku koju je osvo-jila vrckava Brigita Bedi. Njihovi učenici Dragan Bender, četrnaestogodišnjak vi-sok čak 195 centimetara, koji je u košarci pobijedio Samira Barača i nasmijana Ana Marija Ivanković koja je u rukometu bila uspješnija od Zorana Roje, nagrađeni su slatkim paketima Podravke.

  nogometaše. Da je to jako dobro radio potvrđuje činjenica da je ukupna pobjednica Va-nesa Uhlarnik upravo u nogometu sku-pila najveći broj bodova. Uz Mladenove savjete tome je pomogla i činjenica što već par godina trenira nogomet. Kod dječaka je pobijedio Domagoj Živković i to sa čak 150 bodova iako se ne bavi nikakvim sportom. Domagoj je imao veliku želju za pobjedom, podršku s tri-bina, a nastavnik tjelesnog omogućio im je i dobre pripreme. Uz pobjednike, Lino višebojac dugo će pamtiti i Ana-Mari Kolak koja je primila nagradu za najbolju priču o svom svi-jetu, Stjepan Božić koji je u izvođenju penala nadmašio Mladena Bartolovića, Josipa Špadijer koja se imala priliku u košarci ogledati s Anom Starčević te Andrijana Nikolić, Tijana Radić,Sara Bajić i Martina Rajić koje su nagrađene za naj-maštovitiju navijačku skupinu.

 • 12 KULTURA

  Pred prepunom dvoranom Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama održan je drugi po redu Festival hrvatske šansone Zvonimir Golob, kojega je organizirala Udruga branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata Podravke u suradnji s Općinom Hlebine, a pod po-kroviteljstvom Ministarstva kulture Repu-blike Hrvatske i Koprivničko – križevačke županije. Na festivalu su nastupali: Hrvo-je Hegedušić, Ksenija Erker, Kostadinka Velkovska i Toni Eterović, Mladen Medak Gaga, Mirko Švenda Žiga, Alen Slavica, Darko Domijan, Boris Babarović, Ivica Pe-pelko, Lada Kos i Lela Margitić, Elvira Voća i Stjepan Mihaljinec, grupa Stidljiva lju-bičica, Mladen Burnać, Gordana Evačić, Paola Jusić, Azzurro, Igor Brešan, Stjepan Križan, Nano Prša, Mirjana Pospiš, Mario Filipi, Ivan Martić, Hrvoje Novinc, Tajana Tolić i Ivo Kovač Kaj, dok je voditelj bio Siniša Kovačić.Otvarajući ovu kulturno-zabavnu manife-

  Poznati koprivnički sudac Ivan Pobi nedavno je objavio prvu zbirku pjesama pod nazivom „Cvatnja do oplodnje“ u kojoj se nalaze pjesme nadahnute djetinjstvom, domoljubljem, prirodom i ljepotom Podravine. Posebna vrijednost tih pjesama je u snazi podrav-ske kajkavštine jer Pobi piše „onak kak se doma govori, onak kak se doma misli“.- Pjesme sam počeo pisati prije nekoliko godina, ali sam ih osjećao od rane mla-

  Izložbom akvarela ispred restorana pre-hrane Podravke u Koprivnici predstavi-la se križevačka slikarica Katica Augu-stinović. Dvadesetak akvarela prikazuju motiv mora, cvjetne motive i sakralne objekte koji odišu bogatstvom kolorita s blagim nijansama. Njezine vedute slikovi-te Betine, motivi uvala, maslinika, borova ili kamenite obale uzdigla je na razinu po-etskog zapisa. Katica ( Kaja ) Augustino-vić članica je Podravkine likovne sekcije, Križevačkog likovnog kruga te Likovnog ateljea Križevci. Sudjelovala je na brojnim skupnim izložbama i kolonijama. (A.V.)

  Festival hrvatske šansone Zvonimir Golob u Hlebinama

  Prva zbirka pjesama suca Ivana Pobija

  Izložba akvarela Katice AugustinovićPiše: Vjekoslav IndirSnimio: Berislav Godek

  Piše: Boris Fabijanec

  staciju koprivničko-križevački župan Dar-ko Koren,iz među ostaloga, je naglasio da je baš dobro što se festival održava u jednom ovakvom ekskluzivnom prosto-ru, tim prije što posjetitelji koji su došli iz raznih krajeva Hrvatske usput mogu razgledati i slike naših istaknutih naivnih umjetnika, od Generalića pa do Podrav-kinih pijevaca koji su tu trenutačno izlo-ženi.Zadovoljstvo nimalo nije krio Hrvoje He-gedušić. Naime, on je od organizatora primio “Veliku zlatnu plaketu UBIUDR” za cjelokupni rad na šansoni. Nagradu mu je uručio predsjednik UBIUDR-i Mladen Pavković, dok je predstavnik Hrvatskog društva skladatelja, poznati kompozitor Ante Pecotić, Hegedušiću uručio prigod-no Priznanje ovoga društva.- Na prvom festivalu šansone posvećen velikom Zvonimiru Golobu na kojemu sam i sam sudjelovao, ova je nagrada UBIUDR Podravka uručena Arsenu Dedi-ću. Zbog toga sam neizmjerno sretan što ste odlučili da ja budem drugi dobitnik ovog priznanja, a poglavito sam ponosan što sam nagradu primio u Hlebinama,

  dosti. Moja zbirka namijenjena je širokoj uzrasnoj dobi, „od kolijevke do groba“ jer ako su pjesme napisane, onda nešto zauvijek ostane – ističe Pobi.Iskreno priznajem jako volim kajkavski izričaj, posebice podravski jer me uvijek vraća u neke sretnije dane kada ljudi nisu bili opterećeni ponajviše sami sobom, kao što je to danas. Pobijeva zbirka za-ista ima široki raspon pjesama različitih tematika, a meni je jedna posebno zape-la za oko. Zove se – Žalosna vrba.

  Ne podsjeća na ništa drugosamo na suze koje teku dugo.Od njenog boljeg hlada nema,stoji nepomično ko da drijema.

  odakle su i moji korijeni – kazao je Hege-dušić.Vrijednost ove manifestacije je i u tome što je cjelokupni prihod s festivala daro-van u humanitarne svrhe za životne po-trebe Hendrika, dvanaestogodišnjeg sli-jepog dječaka, o kojemu skrbi samohrani otac, inače hrvatski ratni vojni invalid.

 • 13SPORT

  Zajednica sportskih udruga Grada Koprivnice održala je tradicio-nalno proglašenje najuspješnijih sportašica, sportaša i sportskih ekipa Grada Koprivnice za 2010. godinu. Sve-čano proglašenje održano je na Grad-skim bazenima Cerine gdje su poslije svečanosti predstavljene i novootvore-ne prostorije teretane i sale za aerobik na prvom katu bazenske zgrade. Pro-glašenje je okupilo i veliki broj pred-stavnika brojnih koprivničkih sportskih klubova i udruga. Nagrade i priznanja dodijelili su koprivnički gradonačelnik Zvonimir Mršić i predsjednica Zajed-nice športskih udruga Grada Koprivni-ce Jasmina Stričević. Čestitajući svima na postignutim uspjesima, koprivnički gradonačelnik Mršić, između ostaloga, istaknuo je i pozvao sportašice i spor-taše da svojim primjerom mladim ge-neracijama pokazuju kako je vrijedno i važno dio svog slobodnog vremena provoditi aktivno trenirajući, natjecati

  U nedavnom razgovoru s čla-nom Uprave Podravke Kruno-slavom Bešvirom, osvrnuli smo se i na aktualni trenutak RK Podravka Vegeta koji je defi nitivno u funkciji promocije naših brandova. Komenti-rajući to, Bešvir je rekao:

  - Rukometni klub Podravka Vegeta predstavlja instituciju Grada Koprivni-ce, a isto tako je blisko i usko vezan i uz samu Podravku. Tako je već deset-ljećima i ta snaga koju RK predstavlja u hrvatskom ženskom rukometu je vrijednost koju mi želimo zadržati i dalje je razvijati. Marketinška snaga RK ogleda se u prisutnosti koju on ima u medijima, u pozitivnim rezultatima koje postiže i gdje smo u hrvatskim

  Podravkaši najbolji sportaši Grada Koprivnice

  I s manje novca možemo ostvarivati dobre rezultate

  Piše: Vjekoslav IndirSnimio: Berislav Godek

  Piše: Vjekoslav IndirSnimio: Berislav Godek

  se, reprezentirati svoj grad i sponzora te svoju generaciju na sportskim terenima. Kuglačica Željka Orehovec osvajačica dvije brončane medalje na Svjetskom prvenstvu najbolja je sportašica Kopriv-nice. Hrvač Ivan Lončarić osvajač trećeg mjesta na Prvenstvu Mediterana naj-bolji je sportaš. Najbolje sportske eki-pe su Nogometni klub Slaven Belupo i Rukometni klub Podravka Vegeta. Za

  najperspektivniju sportašicu izabrana je mlada Podravkina golmanica Ivana Kapitanović. Najperspektivniji sportaš je šahist Podravke Jurica Srbiš. Bernarda Ritoša i Klub Latica izabrani su za najbo-lje u kategoriji sportaša s invaliditetom. Dugogodišnjem sportskom djelatniku i predsjedniku Nogometnog kluba Teh-nika Stipi Relji pripala je godišnja nagra-da za razvoj sporta.

  okvirima dominantni već dvadesetak godina. Posebno je važna prisutnost našeg kluba i na inozemnim tržišti-

  ma, gdje smo ove godine nastupima u Ligi prvakinja igrali u Mađarskoj, Ru-siji i Sloveniji. U svakoj od tih zema-lja rukomet je popularan sport, uta-kmice su prenošene na nacionalnim televizijama što mjereno vrijednošću novca koju takav prijenos znači daje dodatno opravdanje za Podravkino ulaganje u sport. Tu su i nastupi u Re-gionalnoj ligi na tržištima jugoistočne Europe koja su Podravki od poseb-nog značaja. U tim zemljama voli se rukomet i prate ga mediji što je nama itekako važno. I za kraj važno je reći kako smo značajno smanjili ulaganja u rukomet sukladno trenutku u ko-jem se Podravka nalazi. Postavili smo si realne ciljeve i vjerujem da će godi-na ispred nas pokazati kako možemo i s manje novca ostvarivati dobre re-zultate koji će opravdati ulaganja koja imamo na zadovoljstvo naših navija-ča i svih Podravkaša.

 • 14 NOVOSTI

  Tvornica juha i Vegete je od veli-kog je značaja za Podravku te nas ta važna činjenica obvezuje da uložimo dodat-ne napore na realizaciji svih potrebnih pretpostavki za ostvarenje još boljih re-zultata ove tvornice.Od vremena izgradnje i preseljenja na novu lokaciju pa do danas, ova je tvornica dostigla visoki industrijski ra-zvoj što se, između ostaloga, ogleda i u složenosti procesa, broju zaposlenih i visini investicijskih ulaganja, čime je prerasla okvire uobičajene Podravkine tvornice već je postala visoko razvijena industrijska cjelina. Zbog toga je od 1.

  U sklopu manifestacije Koprivnič-ki klimatski tjedan od 21. ožujka do 27. ožujka Društvo kemičara i tehnologa Koprivnica obilježilo je Svjet-ski dan voda (22. ožujak) prigodnim pre-davanjem na temu „Voda kao čimbenik održivog razvoja“. Predavanje je održano u Gradskoj vijećnici, a predavač je bio dipl. ing. Daniel Fišter, član DKTK i zamje-nik voditelja odjela Ekologije Podravke. Ovo je prvo predavanje DKTK organizira-no za širu javnost grada Koprivnice.U predavanju se govorilo o zaštiti vode u okviru održivog razvoja. Zaštita vode i vodnih resursa je jedan od osnovnih

  Tvornica juha i Vegete

  Novim načinom i modelom rada do boljih rezultata

  Obilježavanje Svjetskog dana voda u organizaciji Društva kemičara i tehnologa Koprivnice

  Piše: Branka Rušec-Sobota, Snimio: Berislav Godek

  ožujka ove godine u primjeni nova or-ganizacija Tvornice juha i Vegete koja sada ima tri odjela, umjesto dosadaš-njih šest. Svrha organizacijskih promje-na je podizanje stupnja efi kasnosti or-ganizacije rada na što višu razinu, čime je omogućeno jednostavnije, kvalitet-nije i brže upravljanje svim poslovnim procesima u tvornici. Drugi važan korak prema ostvarenju zacrtanih ciljeva, bio je izbor i imenovanje tima, odnosno nositelja poslovnih funkcija u tvornici. Poštujući kriterije potrebnih stručnih znanja i kompetencija te dosadašnje rezultate u radu, za direktora Tvornice juha i Vegete imenovan je Marijan Stan-

  čec, a ostali članovi novog tima su: Ne-vio Tompić, voditelj Odjela proizvodnje; Dražen Krolo, voditelj Odjela logistike i Miro Kukec, voditelj Odjela energetike i održavanja.Naime, znamo da proizvodni tim Tvor-nice juha i Vegete, kao i u ostalim tvorni-cama, sačinjavaju svi njeni zaposlenici. Za efi kasnost organizacije su važni svi, kao nositelji poslovnih aktivnosti i sudi-onici u poslovnim procesima, ali i svaki je pojedinac iznimno bitan jer svojim ra-dom doprinosi krajnjem rezultatu. Me-đutim, za stvaranje pobjedničkog tima, pored kvalitetne organizacije rada (ra-cionalnog broja i rasporeda poslovnih funkcija) i kvalitetnih kadrova, potrebna je još i njihova kvalitetna međusobna povezanost, kao i snažna motivacija za postizanje što boljih rezultata. Odgo-vornost za dostizanje navedenog cilja leži, prije svega, na menadžerima prve linije, tj. na direktoru i njegovim prvim suradnicima, a odmah nakon toga do-laze voditelji pogona itd. Treba priznati da ne postoji univerzalna formula po kojoj bi neki formalni tim prerastao u pobjednički. No, u slučaju ovog tima želim istaknuti dvije važne stvari koje ga izdvajaju od prosječnih timova: po-zitivna volja svih uključenih da aktivno doprinose ostvarenju zadanih rezultata i proaktivna otvorena suradnja.

  područja zaštite okoliša. Iako su količine vode na Zemlji vrlo velike, zalihe upotre-bljive pitke vode su relativno male, svega 0,8 posto ukupnih količina vode, koje su osim toga nejednako raspoređene. Hr-vatska ima relativno velike zalihe pitke vode, ali one nisu neograničene. Da je voda postala ozbiljan globalni problem govori i inicijativa UN da se do 2015. go-dine prepolovi broj ljudi koji nemaju pri-stup zdravoj vodi ili si je, zbog siromaštva, ne mogu priuštiti. Zbog toga je nužno zaštiti pitku vodu kako bi je imali dovolj-no za potrebe u budućnosti. Zaštita vode moguće je na dva osnovna načina:

  1. racionalnijom upotrebom vode – recir-kulacija vode2. sprečavanjem onečišćavanja – proči-šćavanjem vodaOsim takvih „velikih“ zahvata postoji niz mjera koje može primijeniti svako na osobnoj razini. Osnovno je razviti svijest svakoga da je zaliha vode ograničena te da je nužna štednja vode i racionalizacija njene potrošnje.

 • 15OBAVIJESTI, OGLASI

  PODRAVKINRESTORANJELOVNIK ZATRAVANJ

  04.04.2011. ponedjeljakVarivo vojnički grah, salata

  05.04.2011. utorak Juneći paprika, kukuruzni žganci, salata

  06.04.2011. srijedaVarivo špinat, kobasica pečena, pire krumpir

  07.04.2011. četvrtak Svinjetina u grašku, pirjana riža, salata

  08.04.2011. petakPohani oslić, krumpir slani, salata

  11.04.2011. ponedjeljakVarivo grah s kiselom repom, rolana lopatica

  12.04.2011. utorakUmak Bologneze, tijesto špageti, salata

  13.04.2011. srijedaKuhana junetina, umak od rajčice, pire krumpir

  14.04.2011. četvrtakPečena piletina, mlinci, salata

  15.04.2011. petakJuha, prženi oslić, grah salata

  Odjel PRIGODNE PRODAJE organizira prodaju proizvoda Danice d.o.o, uz mo-gućnost plaćanja na tri rate. Na ponudi je:USKRŠNJI PROGRAMRolana šunka VP (cijela) po cijeni od 48,71 kn/kgRolana lopatica VP (cijela) po cijeni od 36,90 kn/kgVrat svinjski dimljeni BK VP po cijeni od 49,82 kn/kgLopatica dimljena s kostima SK VP (cije-la 3 – 4 kg) po cijeni od 30,75 kn/kgSMRZNUTI PROGRAM- Danburger, pakiranje 3 kg – 111,93 kn/pakiranje- Danburger Vegeta twist 4 kg – 130,00 kn/pakiranjeDansteak, pakiranje 2,94 kg – 98,40 kn/pakiranjeĆevapčići, pakiranje 3 kg – 129,15 kn/pakiranjePljeskavica, pakiranje 3 kg – 98,40 kn/pakiranjeSVJEŽE MESOJuneće meso paket 10 kg po cijeni od 455,10 kn- lopatica bez kosti 2,50 – 2,60 kg - vrat s kostima + podlopatica 2,70 – 2,80 kg- prsa 1,40 – 1,45 kg- rebra 2,15 – 2,25 kg- potrbušina 1,40 – 1,05 kg Juneći but bez kosti, pakiranje 5 kg – 246,00 kn/pakiranjePaket “D”, pakiranje 10 kg – 498,20 kn/pakiranje- but BK – juneći 7 kg- leđa – juneća 3 kgSvinjetina francuska obrada – 29,52 kn/kgSvinjetina milanski rez – 31,98 kn/kgCijepana polovica svinjska (U) – 15,99 kn/kgBut bez kosti – svinjski, pakiranje 5 kg – 178,35 kn/pakiranjeKare svinjski, pakiranje 5 kg – 169,15 kn/pakiranjeCijepana polovica svinjska (E) – 17,22 kn/kgZainteresirani radnici mogu se predbi-lježiti najkasnije do 8.04. na tel 651 781 ili 651 954 i na e mail: [email protected]: Podjela će se vršiti 14.04. od 13.30 do 15. 30 sati ispred skladišta 163 (preko puta dvorišta Galantpleta), Kolodvorska 1.AKCIJSKA PRODAJA PIVAOdjel PRIGODNE PRODAJE organizira prodaju piva:Tuborg limenka 0,33l - 6 Pack (6 kom)Cijena 4 Packa (24 kom) – 112,00 kn + 2 GRATIS !!!Rok upotrebe 02.05.2011.Plaćanje na 3 rate putem ustega na plaći.Prodaja će se vršiti 5. 04. od 13.00 do 15. 30 sati ispred skladišta 163(preko puta dvorišta Galantpleta), Kolodvorska 1.

  Obavijest o prodaji proizvoda Danice d.o.o.OBAVIJEST O PRODAJI SIREVAOdjel PRIGODNE PRODAJE organizira prodaju SIREVA proizvođača Vindije – Varaždin, uz mogućnost plaćanja na tri rate. Na ponudi su slijedeći proizvodi:VARAŽDINEC cca 1,5 kg - 44,28 kn/kgTILZIT cca 2,5 kg - 44,28 kn/kgEDAMAC cca 2,5 kg p- 44,28 kn/kg- VARAŽDINSKI TRAPIST cca 1.3kg -52,58 kn/kg- Tvrdi sir BOVODUR 250 g – 17,52 kn/kom- Tvrdi sir CAPRODUR 250 g – 17,52 kn/kom- Tvrdi sir OVIDUR 250 g – 17,52 kn/kom- Meki sir BELVI cca1,25 kg – 44,28 kn/kg- Meki sir GRABANCIJAŠ kantica 1 kg – 41,82 kn/komZainteresirani radnici mogu se predbi-lježiti najkasnije do 8.04. na tel 651 781 ili 651 954 i na e mail: [email protected]: Podjela će se vršiti 13.04. od 14.00 do 15. 30 sati ispred skladišta 163(preko puta dvorišta Galantpleta), Kolodvorska 1.OBAVIJEST O PRODAJI RIBEOdjel prigodne organizira prodaju smr-znute ribe uz mogućnost plaćanja na tri rate. Na ponudi su :Lignja patagonica cijela (nečišćena), pakiranje 3 kg – 87,00 kn /pakiranjeOslić bez glave, pakiranje 3 kg – 84,00 kn /pakiranjeFile oslića , pakiranje 3 kg – 114,00 kn /pakiranjePanirani riblji štapići, pakiranje 3 kg – 79,50 kn /pakiranjePanirana lignja kolutići, pakiranje 3 kg – 115,50 kn /pakiranjeŠkarpina bez glave, pakiranje 3 kg – 104,70 kn /pakiranjeSkuša, pakiranje 3 kg – 65,97 kn /paki-ranjePapalina, pakiranje 6 kg – 60,00 kn /pa-kiranjePlodovi mora, pakiranje 3 kg – 126,00 kn /pakiranjeMorski pas odrezak, pakiranje 3 kg – 85,50 kn /pakiranjeHobotnica, pakiranje cca 3 kg – 135,00 kn/kg Panirano meso raka, pakiranje 3 kg – 105,00 kn /pakiranjePastrva ,svježa, pakiranje cca 3 kg – 102,00 kn /pakiranjeFile soma smrznuti, pakiranje 3 kg – 105,00 kn/pakiranjeŠaran, svježi, 3 kg i više – 17,99 kn / kgTolstolobik srebrni, 5 kg i više – 12,00 kn / kgZainteresirani radnici mogu se predbi-lježiti najkasnije do 8.04. na tel 651 781 ili 651 954 i na e mail: [email protected]: Podjela će se vršiti 13.04. od 14.00 do 15. 30 sati ispred skladišta 163(preko puta dvorišta Galantpleta), Kolodvorska 1.

 • 16 MOZAIK

  Piše: Jadranka Lakuš

  Popularni kulinarski show Master-chef koji je osvojio milijune TV gledatelja širom svijeta započeo se emitirati i u Hrvatskoj. Već u prvoj epizodi show je pokazao da je riječ o ozbiljnom kulinarskom natjecanju u ko-jemu nije dovoljno samo dobro skuhati jelo, već se očekivanja šire i na mnoge druge kriterije koji se očekuju od pravih amaterskih gastro stručnjaka. Jedin-stvena TV kuhinja u svom prvom krugu okupila je natjecatelje koji su odlučili uživati u gastronomiji u potpunosti, približiti joj se korak bliže i pokazati svoj talent i kreativnost. Od 1500 kandida-ta samo je 100 pristupnika audicijama dobilo jedinstvenu priliku predstaviti se stručnom žiriju reality showa Master-chef Hrvatska u kojemu su Tomislav Gretić, Mate Janković i Radovan Marčić. Vrhunski majstori kuhinje, gastronomi i kritičari nekoliko su dana ocjenjivali kulinarske sposobnosti natjecatelja koji u ograničenom vremenu moraju pri-premiti jela od namirnica koje su sami

  Hrvatski Masterchefovi kuhaju s Vegetom donijeli. Pred strogim očima stručnjaka, kulinarski uradak trebalo je pripremiti, dekorirati, servirati i prezentirati, a uz

  vizualni dojam važno je bilo i zadovoljiti nepca članova žirija. Kroz 13 tjedana Masterchef će proći audicijske emisije, selekciju najprije na 50 natjecatelja, zatim 20, te eliminacijski krug kroz koji ćemo dobiti prvog hrvat-skog Masterchefa. Do te titule i pobje-de vodit će ih niz zahtjevnih zadataka i izazova, utrke s vremenom, vlastitom kreativnošću i natjecateljskim duhom konkurencije s kojom moraju i surađiva-ti u timu. Testirat će se njihova osjetila, vještine i domišljatost, a uz njih ćemo ispred ekrana proći malu školu kuhanja za velike majstore.Kreativni reality show prikazuje NovaTv od ponedjeljka do petka u 21.45 sati. Voditeljica je poznata novinarka Jasna Nanut, a ruku podrške dale su brojne poznate hrvatske kompanije. Među nji-ma je i Podravka, pa će svoju umješnost u pripremanju kulinarskih specijaliteta natjecatelji pokazivati koristeći i različite Podravkine proizvode, poput nezaobi-lazne Vegete, pekmeza od šljiva i Po-dravka rajčica. Uz to, u počasnom žiriju

  jedne emisije bit će i urednica Coolina-rike Karmela Karlović.

  Pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma lokalni tjednik Podravski list organizirao je akciju – Biramo najbolji restoran Podravine i Prigorja. Komisija na čelu s predsjednikom Dra-gutinom Jeđudom obišla je 21 restoran u našoj županiji te za najbolje proglasi-la Podravsku klet i kalnički Planinarski dom.- Nadam se da će vam ovo priznanje Podravskog lista i Ministarstva turizma dati daljnji poticaj da još neke detalje poboljšate u svome radu bez obzira na to što su vremena za restoratere teška. Imate veliki potencijal i napravite za go-ste najviše što možete – rekao je Dragu-tin Jeđud predajući plaketu voditeljici Podravske kleti Blaženki Barčanec.Zahvaljujući se na dobivenom prizna-nju direktor Podravkinog ugostiteljstva

  Podravska klet najbolji restoran Podravine i PrigorjaPiše i snimio: Boris Fabijanec

  Branko Takač je rekao:- Ovo je druga nagrada koju smo dobili u kratkom vremenu jer smo nedavno po 14. put ušli među 100 najboljih hr-vatskih restorana. No, ova nagrada nam

  je posebno draga jer dolazi od doma-ćih poznavatelja ugostiteljske struke. U svakom slučaju, oba priznanja nas oba-vezuju da razinu usluge zadržimo, a i dodatno unaprijedimo.

 • 17KUHAR I RECEPT

  Kuhar Božidar Đurinčić preporučuje:Đurđevački odrezakSastojci:-svinjski but iz paca (rasola) 0,80kg-domaća podravska kuhana šunka 0,20kg-šampinjoni 0,20 kg-Fant umak za pečenje -Vegeta crvena paprika

  Priprema:Odrezak popržimo na masnoći s obje strane,dodamo narezane šampinjone i šunku narezanu na rezance. Kratko popržimo te prelijemo Fant umakom za pečenje koji smo pripremili prema uputi na ambalaži. Serviramo na tanjur uz ječmenu kašu i krokete od Cmok smjese u obliku po želji. Dobar tek!

  Božidar Đurinčić je šef kuhinje hotela Picok u Đurđevcu, jedinog hotela u ovom dijelu Podravine s četiri zvjez-dice. Od djetinjstva je želio postati kuhar pa je zbog toga propustio priliku da uz redovne treninge ostavi upečatljiviji trag u sportskoj karijeri na nogometnim terenima tadašnje Jugoslavije. Draža mu je bila ku-hinja. Po završenoj srednjoj ugostiteljskoj školi počinje raditi kao pripravnik kuhar u društvenoj prehrani tadašnjeg Bilokalnika u Koprivnici. Poslije završenog vojnog roka zapošljava se u Grozdu tadašnjem ugo-stiteljskom poduzeću, a najduže ostaje u hotelu Podravina premda je radio u svim restoranima tog poduzeća. Po povratku iz Domovinskog rata radi po Jadranskoj obali kao kuhar i šef kuhinje te se 2005. godine vraća s u Podravinu, gdje radi u nekoliko restorana kao šef, a od 2008. u hotelu Pi-cok.

  Gdje ste i kada stekli prvo iskustvo u kuhinji i po čemu ga najviše pamtite?- Moje prvo zaposlenje još davne1983. i ulazak u kuhinju koja je u to vrijeme spre-mala 800 obroka sigurno je nezaboravni trenutak, a ako se tome doda činjenica da su te obroke spremale kuharice koje su bile s velikim radnim iskustvom, iako bez ili samo s polu kvalifi kacijom, na mene kao mladog i jedinog muškog kuhara gledalo se s određenom dozom nepovjerenja, ali i s puna očekivanja s obzirom na završenu školu.

  Koje je vaše najveće dosadašnje priznan-je, uspjeh? - Priznanje! Ako ste mislili na opipljiva priznanja, mislim da su ona u našem po-slu sporedna stvar, premda sigurno ima kolega koji se ne bi složili sa mnom, ali ja

  smatram da najveće priznanje dolazi od zadovoljnog gosta, a najveći uspjeh kada taj gost izrazi divljenje i poštovanje tvojem radu u kuhinji i na tanjuru, ma kojeg profi la bio taj gost.

  Koja jela najviše volite pripremati i za koga? - Ja sebe smatram tradicionalnim kuha-rom, premda bih vam na to pitanje trebao opširnije odgovoriti. Naime, u kuharstvu ja sam lokal patriota, naša gastronomska tradicija u svakoj našoj regiji neiscrpno je bogatstvo i inspiracija za svakog kuhara. Volim pripremati podravska jela u svim kombinacijama i raznim varijacijama za uži krug prijatelja, a i za poznate goste volim otkritvati svoje tajne.

  Bez kojih namirnica ili začina ne možete zamisliti dan u kuhinji?- Svaka kuhinja je škrinja malih tajni, ne samo šefa već i ekipe kuhara koja stoji iza svakog dobrog šefa kuhinje koji je dobar koliko je jaka njegova ekipa. I kvaliteta hra-ne ovisi o mirodijama i začinima, no mi smo danas u povlaštenom položaju s obzirom na čitavu paletu Podravkinih proizvoda bez kojih ne možete zamisliti dan u kuhinji. Sigurno je na prvom mjestu Vegeta i pro-izvodi pod brendom Vegeta. U šali volim reći - jelo bez Vegetinih dodataka, isto je što i poljubac bez brkova.

  Preferirate li modernu ili tradicionalnu kuhinju? - Već sam spomenuo da volim tradicional-nu kuhinju. To ne znači da sve ostalo pa bilo to i moderno izbjegavam ili ne volim, no činjenica je da gosti koji posjećuju naš hotel i traže domaća stara jela koja u pra-vilu moramo malo prilagoditi modernijem načinu pripreme. No, i tu nam uvelike po-maže Podravkina paleta proizvoda

  Koju svjetsku kuhinju smatrate najzanim-ljivijom? - Osobno nemam svjetsku kuhinju koja mi je najzanimljivija, ali volim segmente nekoliko kuhinja kao što su Mađarska radi svoje tradi-cionalne pikantnosti. Naravno, tu odmah je meksička, francuska radi svojih umaka, tali-janska ima svoje specifi čnosti i kada se sve to spoji dobije se zanimljiva kombinacija no ne dovoljno dobra da meni bude zanimljivi-ja od naše domaće kuhinje.

  Vaš idealni ručak ili večera, od predjela do deserta? - To naravno ovisi o profi lu gostiju i prilici za koju se treba pripremiti spomenuti ručak ili večera. Ako je u pitanju ručak za prijatelje i moju obitelj to svakako počinjemo s bistrom juhom od kokoši s domaćim rezancima i je-trenim okruglicama, zatim za mene kraljica peradi pečena guska s ječmenom kašom i krumpirom , svježom salatom i digankom od maka ili oraha. No, ako je to u našem ho-telu sigurno bi počelo s hladnim predjelom podravska kuhana šunka, prezvušt,mladi svježi sir ,vrhnje,ribani hren,krem podravska juha,đurđevački i starogradski odrezak i za desert kukuruzna zlevanka .

  Vaš savjet početnicima u kuhinji?- Kao mentor i član komisije pri Obrtničkoj komori bojim se da većina mladih ulazi u ku-hinju bez jasnog cilja i želje da jednog dana zamjene i nastave ono što smo mi naslijedili od naših prethodnika. No, nisu oni tome kri-vi, krivce treba tražiti negdje drugdje, a svi mladi koji su ušli u taj svijet umjetnosti znaj-te da volja i upornost donosi zadovoljstvo i uspjeh, a kolege koje tamo zateknete spre-mni su vam pomoći da nađete pravi put u sve ljepote ovog zanimanja.

  i j d l i d

  smjese u obliku po želji. Dobar tek!

  K j j t k k hi j t t j ik k h

 • 18 ZAPOSLENICI

  Četrdeset godišnji radni vijek mar-ljiva Roza Kovačić, procesni rad-nik u tvornici Kokteli, započela je davne šezdeset i sedme godine. Prvi posao joj je bio sezonski na Danici - okopavanje paprike. Kako se je otvarala jedna tvrtka, točnije tvornica sladoleda u Njemačkoj, ona je zajedno sa supru-gom otišla tamo i ostala punih trinaest godina. - Podravka nas je zvala tko hoće ići, a kako smo bili sirotinja, odlučili smo se da idemo. I tako smo šezdeset i devete otišli za Njemačku. Kada sam se vratila bilo je teško naći bilo kakav posao pa sam jedno dvije godine radila kod jed-ne liječnice gdje sam čistila - prisjeća se

  Roza Kovačić, procesni radnik

  Na Koktelima sam našla svoj mir i ugodni radni ambijentPiše: Vjekoslav Indir, Snimio: Berislav Godek

  ona svojih početaka.Ponovni povratak u Podravku bio je u Belupo, na kozmetiku. Iz Belupa došla je u tadašnju pivovaru. Kako joj je muž radio na Voću, i ona se je također zapo-slila u toj tvornici. - Jednog dana kada sam išla na Voće po supruga da zajedno idemo na ga-blec našao se tamo gospodin Bakliža te pitao kaj ta ženska treba. A moj suprug kaže: Pa trebala bi posla, radno mjesto. On je odmah rekao neka dođem kod njega i za tjedan dana sam već radila na Voću.Radeći na raznim poslovima u Voću, kako ona kaže, izgubila je i zdravlje, ali je poslije oporavka nastavila raditi dalje

  pa i u drugim našim tvornicama.- Svugdje mi je bilo super i svuda su me uvijek lijepo primali. Slali su me tako na Linoladu pa i u staru tvornicu Dječje hrane, ali i u novu na Danici. Iako mi je najljepše bilo raditi na Linoladi, nije mi se ostvarila želja da tamo i ostanem. Jednog dana su mi samo rekli da osta-jem tu na Koktelima, a ja rekoh super i hvala majci Božjoj, jer tu sam si našla svoj mir i ugodni radni ambijent. Tu nije teški posao, iako moraš dosta brzo radi-ti, uz to ima jako puno razumijevanja za nas radnike i tu je puno sloge. Nakon ozljeda i stresova koje sam doživjela prije, na Koktelima sam stvarno pronaš-la svoj mir - ponavlja nam Roza. Poradi svojih ozljeda probala je otići i u invalidsku mirovinu, no nije imala sve potrebite uvjete, razmišljala je i da ide u prijevremenu mirovinu. Kako je navršila pedeset i devet godina života, nada se da će iduće godine otići u zasluženu starosnu mirovinu.- Nekada je u Podravki bilo jako lijepo, ljudi su bili složniji, nije nitko nikoga omalovažavao, svi smo bili kao jedna obitelj. No, na žalost to nije dugo tra-jalo, onda se je sve to izgubilo, a zbog čega ne znam. Svi su se otuđili. Neka-da kad si vidio da se nešto dešava, svi smo odmah priskočili u pomoć. Danas mogu reći da ponovno te sloge sve više ima tu na Koktelima i to mi je dra-go vidjeti. Današnji posao radnika u Po-dravki u odnosu na prije s vremenom se je sve više olakšao. Dolazile su sve nove i novije mašine s kojima je teški rad nestajao. Iako je puno toga prošla nije klonula duhom, a niti izgubila vjeru u bolju bu-dućnost Podravke.- Jako vjerujem današnjem predsjed-niku Uprave Podravke gospodinu Mi-roslavu Vitkoviću da je on osoba koja može sve to pokrenuti da bude kao ne-kada. Vjerujem da on ima znanja, snage i volje da to napravi. Mislim također da će puno učiniti i Matija Hlebar - zaklju-čuje ona na kraju našeg razgovora. Njezina zadnja želja, a koju bi htjela da joj se još ostvari, je odlazak iz kompa-nije s otpremninom. Bila bi joj to lijepa uspomena na Podravku.

 • 19RAZGOVOR

  Martin Čihaček je počeo raditi u Podravki - Lagris Češka 2002. godine kao putnik da bi 2005. godine postao prodajni menadžer. Dvi-je godine kasnije širi mu se opseg poslo-vanja te je zadužen za jednu cijelu pro-dajnu regiju, a u travnju 2010. godine s mjesta key accounta postaje direktor Prodaje Podravke – Lagris Češka. Dakle, Martinova karijera je zapravo ogledni primjer kako bi trebao izgledati razvojni put jednog mladoga i perspektivnoga menadžera. O svom poslu kaže:

  Martin Čihaček, direktor Prodaje Podravka - Lagris Češka

  U prodaji se ne pita za radno vrijemePiše i snimio: Boris Fabijanec

  - Kada sam prihvatio novi i zahtjevan posao imao sam osjećaj da neću uspje-ti sve na vrijeme odraditi jer, vjerujte mi, u prodajnom segmentu ima zaista jako puno posla. No, taj posao izuzetno volim i vrlo sam zadovoljan pozicijom i izazovima koje taj posao nosi, ali još uvi-jek imam osjećaj da nemam vremena ni za što drugo osim za posao. Defi nitivno ima puno posla, velike su to brige i nije jednostavno, ali istovremeno velika je nagrada kada postignete zacrtane cilje-ve i kada uspijete odraditi ono što ste

  planirali kod kupaca, a najviše kada su ljudi iz vašeg tima zadovoljni. Vrijedi se pomučiti da doživite taj uspjeh.

  Koliko ljudi je pod vašom kompeten-cijom i kakvi su vam prošlogodišnji prodajni rezultati?- U prodaji radi 31 zaposlenik, a kada govorimo o postignutim rezultatima u 2010. godini onda taj segment treba-mo gledati količinski i fi nancijski. Koli-činski smo u odnosu na 2009. godinu ostvarili 100 posto, a fi nancijski smo za jedan posto kraći. Tu bih želio naglasi-ti kako je prošla gospodarska godina u Češkoj bila prilično krizna, recesija je učinila svoje. Bili su veliki pritisci i izazovi na tržištu, te smatram da sa postignu-tim rezultatima objektivno moramo biti zadovoljni.

  Znači li to da tu krizu ćemo u Češkoj osjećati i u ovoj godini?- Smatram da će ova godina biti znat-no lakša nego prošla, optimistički i pozitivno gledam na nju, ali već se u Češkoj razmišlja o povećanju PDV-a u 2012. godini. Mediji puno o tome pišu i naravno da će taj PDV imati kod po-trošača utjecaja na potrošnju i prodaju prehrambenih proizvoda. Poznavajući češki mentalitet koji je prilično šparan, uvođenjem većega PDV-a možemo samo očekivati pad potrošnje i bojim se kako bi to moglo negativno se refl ekti-rati i na naše prodajne rezultate.

  Dobro Martine, kako u svim tim gospodarskim oscilacijama vidite budućnost Podravke?- Po sadašnjoj aktualnoj strategiji koju nam je odobrila koprivnička Uprava Podravke krenuli smo s investicijama u nove proizvode i u ovom trenutku to je defi nitivno ispravan put. Pad u prodaji nekih starih proizvoda uspješno nado-knađujemo prodajom novih, tu poseb-no mislim na paletu proizvoda Natur te Lagris tjesteninu. Kada se nađete u situ-aciji u kojoj je danas Podravka u Češkoj, onda mislim da smo pronašli optimalan put kako da u krizno vrijeme dođemo do zacrtanoga cilja. Dakle, određene prodajne padove u nekim segmentima uspješno kompenziramo prodajom no-vih proizvoda – rekao je na kraju razgo-vora Martin.

 • 20 FEFERON

  Kemijski element: MuškaracKemijski simbol: Mu (uuu)Otkrio: Ne zna seAtomska težina: Optimalna 85 kg, prosječna 100 kg, česta 120 kg Učestalost pojavljivanja elemenata: Nalaze se gdje treba i ne treba, kad ih trebaš – nikad ih nema, a kad ih ne trebaš – ne možeš ih se riješiti. Fizička svojstva: Do dvadesete – koža prirodno zategnuta, poslije dvadesete koža postaje premala, pogotovo u predjelu trbuha.Inertan, pretežno bezopasan.Uz mamu – stabilan.Lak za manipulaciju i lako savladiv, pogotovo sexom.Lijen. Puno priča – malo radi. Kemijska svojstva: Izuzetno dobro se spaja sa tekućinama, pogotovo pivom, ali i drugim alkoholima. Dugo ne reagira, a onda eksplodira, međutim bez ikakvih posljedica. Sklon je vezivanju masti na sebe. Izuzetno burno reagira kad mu se promijeni program tijekom prijenosa utakmice, ali opet, to se može riješiti (vidi fi zička svojstva). Najčešća upotreba: Nepresušni fi nancijski izvor. Rame za plakanje. Lijeći depresiju jer ga se uvijek može optužiti da je kriv za sve. Do tridesete – za pokazivanje, poslije tridesete – za nošenje stvari iz dućana i taxiranje. Izvršeni pokusi: Između žene i tekme uz pivu – uvijek bira ovo drugo.Između žene i kartanja sa dečkima uz pivu – uvijek bira ovo drugo.Kad dolazi punica, uvijek je u ribolovu.Zapravo, uvijek je u ribolovu.Opasnost: Potpuno bezopasan element. Lako se kontrolira daljinskim i bocom piva. U krajnjoj nuždi prisustvo golog ženskog tijela potpuno ga blokira. U blizini punica neobjašnjivo mijenja boju i raspoloženje, ali izostaje reakcija. Nikad ne radi pravu stvar u pravo vrijeme.

  Našavši se na službenom putu za 50 rođendan svoje supruge Haso joj pošalje čestitku: S 20 godina bila si kao ružin pupoljak, s 30 si bila kao čokolada, s 40 kao šampanjac, a s 50 si stara baba! Dobivši čestitku Fata se malo oneraspoloži, a onda sjedne i napiše Hasi odgovor: Pupoljak nisi ubrao ti, čokoladu si podijelio s najboljim prijateljem, šampanjac su pili svi, ali zato sa starom babom spavaš samo ti!

  Pita mali Ivica tatu:- “Tata, što je to pijanac?”- “Sine... Vidiš li one dvije gredice na ogradi? Eto, pijancu se čini da su tamo 4 gredice.”- “Ali tata, ja vidim samo jednu gredicu.”

  Kemijski element: Žena Kemijski simbol: Že Otkrio: Adam Atomska težina: Optimalna 60 kg, ali postoje izotopi koji variraju od 40 do 250 kg. Učestalost pojavljivanja elemenata: Veće količine se mogu naći u urbanim sredinama, ali se kemijski čišći primjerci mogu naći u udaljenim brdskim područjima. Fizička svojstva: Površina obično premazana bojom i kremom. Javlja se u svim agregatnim i drugim stanjima. Proključa odjednom, zamrzne se bez razloga. Topi se ako se primjeni odgovarajući postupak. Kemijska svojstva: Lako se spaja sa zlatom, srebrom i drugim plemenitim i poluplemenitim metalima, te sa dragim kamenjem. Apsorbira velike količine skupih materijala. Može eksplodirati iznenada, bez prethodnog upozorenja i bez poznatog razloga. Ne otapa se u vodi, ali joj se prijemčivost znatno povećava ako se natopi kvalitetnim alkoholom. Najefi kasniji je poznati element na upijanje novca. Element je koji se vrlo rijetko nalazi u djevičanskom čistom stanju. Najčešća upotreba: Prije svega kao ukras, naročito u otmjenim vilama i skupim sportskim automobilima. Odličan je medikament za relaksaciju i vrlo efi kasno sredstvo za čišćenje. Izvršeni pokusi: Pocrveni kad se zatekne bez ambalaže. Pozeleni kad se stavi pored boljeg uzorka. Opasnost: Vrlo je opasan element, osim u rukama stručnjaka, koji ima odgovarajući alat. Ilegalno je imati više od jedne, iako se može posjedovati i više, pod uvjetom da se drže na različitim lokacijama i pazi da elementi ne dođu u direktni dodir.

  Najnovija izvješća sa netom završenih istraživanja

  Za 50 rođendan

  Pijanac

 • 21MOZAIK

  Mirko Švenda ŽigaSusret s...Piše: Mladen Pavković, Snimio: Berislav Godek

  Nitko od moje obitelji ne može bez Vegete

  Sve popularniji pjevač Mirko Švenda Žiga vrlo je dobro poznat i kopriv-ničkoj publici. U našem je gradu već održao nekoliko samostalnih konce-rata, poglavito u sklopu kulturne manife-stacije „Podravski motivi“, a čest je gost i humanitarnih priredbi koje organizira Udruga branitelja, invalida i udovica Do-movinskog rata Podravke.- Uvijek rado dođem u Podravinu. I uvijek me iznenadi s koliko simpatija i odušev-ljenja Podravci prihvaćaju međimurske pjesme koje najčešće izvodi sa svojim

  Bandistima – rekao je.Vjerujemo da su mnogi na ovogodišnjem natjecanju Dora Hrvatske radio-televizije itekako navijali i glasali za Žigu, ali, iako je prema ocjenama publike pobijedio u nekoliko večeri, ipak nije uspio. - Lani sam pokušao osvojiti Doru i otići na Euroviziju s jednom pjesmom Miroslava Škore. Bio sam drugi, i ostao – doma. Ove godine propozicije su se promijenile, vjerovao sam u svoje glasovne moguć-nosti, a naravno i u publiku, ali ispao sam u samoj završnici. Je li mi žao? Žao mi je,

  ali tu se ništa ne može. I ja bih se poput Jacquesa Houdeka mogao žaliti na što-šta u svezi ovoga natjecanja, ali neću. Pobjednici ovogodišnje Dore želim sve najbolje.Kada smo ga pitali kako to da je u jednoj emisiji ostao gotovo „bez glasa“, odgo-vorio je:- Neki su mislili da je to propagandni trik. Međutim, stvarano sam promukao kada mi je to najmanje trebalo. Liječnici su mi uspjeli povratiti glas gotovo pred samu emisiju, ali otkrit ću vam tajnu da sam upotrebljavao i neke Belupove lije-kove…Čujemo da volite i dobro jesti, da ste pravi gurman. Volite li nešto posebno i iz Podravkine kuhinje?- Naravno. Nitko od moje obitelji ne može bez Vegete, ali meni su ukusni i dragi vaši mesni proizvodi, od goveđeg gulaša pa do nekoliko vrsta odličnih kobasica. Podravka se osobito ističe i paštetama. Kad sam jednom boravio u Podravki i iznenadio sam se brojem proizvoda koje proizvodi vaša kompanija. Svi manje-više znaju za juhe i Vegetu, a meni su rekli da proizvodite oko tisuću različitih proizvo-da, od prehrambenih, do farmaceutskih. Pohvalio bih također i vaše ugostiteljske objekte Pivnicu i Podravsku klet u koje često dolazim kada sam u ovome kraju. Posluga je dobra, a izbor jela još bolji!

  Piše: Jadranka Lakuš

  Dugovječnu dilemu muškaraca da li se ženama više sviđa macho ili pa-pučar ovih dana na zabavni način pokušavaju razriješiti novine 24sata i So-undset radijska mreža. Uz potporu spon-zora među kojima je i Podravka krenuli su u potragu za hrvatskim machopapu-čarima, odnosno muškarcima spretnim u kućanskim poslovima koji su ponosni na pomaganje svojim suprugama, odnosno partnericama i koji se ne srame s drugima podijeliti svoju okretnost u čišćenju i po-spremanju doma, kuhanju, brizi o djeci.Zabavni show kojemu je radni podnaslov Prvo svjetsko natjecanje muškaraca u ku-ćanskim poslovima, održava se u zagre-bačkom Avenue Mallu, a skraćena snim-ka objavljuje se na 24 sata.tv. Do sada su

  Fant pomaže machopapučarimaodržana tri natjecanja sa po četiri kandi-data, a posljednje koje će dati četvrtog fi nalistu bit će u subotu 26.ožujka. Potom slijedi veliko fi nale 2. travnja čiji pobjed-nik dobiva vrlo zanimljivu nagradu- kri-stalnu papuču i putovanje za suprugu i njezinu majku.

  Dosadašnji kandidati pokazali su zavidnu spretnost u čišćenju kupaonice, glačanju ženskih košulja, korištenju kućanskih apa-rata, a posebice u pripremanju punjene paprike. Kuhanje im je olakšao Fant koji je bitno skratio vrijeme pripreme ovoga jela.

 • 22 MOZAIK

  Po ne znam koji puta naša tvrtka je pokazala da nema bez razloga sim-bol – srce. Deveteročlana obitelj Kuhar živi bez struje u samo 28 četvornih metara male klijeti u vinogradu nedale-ko od Bakovčica, u neljudskim uvjetima. Za njih je Podravka organizirala vrijednu donaciju sa mnogobrojnim proizvodima koji su najviše razveselili najmlađe Kuha-re.- Hvala svima, a najviše Podravki. Lijepo je znati da na ovom svijetu još ima dobrih ljudi koji su spremni pomoći – skromno je izjavio glava obitelji Valent Kuhar na-kon uručenja donacije.

  Podravkino veliko srce za KuharovePiše: Boris FabijanecSnimio: Berislav Godek

  Zaista nestvarno djeluje da u 21. stoljeću tako brojna obitelj može živjeti i preživ-ljavati u takvim nehumanim uvjetima.

  Ljudima je pomoć prijeko potrebna pa se nadamo da će se oko rješavanja njihovog slučaja više uključiti i lokalna zajednica.

  Nakon duge i teške bolesti 28. ožujka preminuo je u 75.-oj go-dini Ivica Gaži, predsjednik pr-vog Nadzornog odbora Podravke. Ivica Gaži rođen je 19. studenoga 1936. go-dine u Hlebinama. Tijekom bogate po-litičke karijere obnašao je mnogobrojne

  In memoriam

  Preminuo Ivica Gaži, predsjednik prvog Nadzornog odbora Podravke

  funkcije, među ostalim, bio je prvi pred-sjednik Hrvatske gospodarske komore, saborski zastupnik, ministar poljoprivre-de i šumarstva, župan zagrebačke župa-nije itd. Što se pak tiče Podravke, Gaži je 14. listopada 1992. godine imenovan za člana Upravnog odbora, a 4. prosinca

  1995. godine postao je i predsjednik pr-voga Nadzornog odbora Podravke. Tu je dužnost obnašao do kraja 1997. go-dine. Ivica Gaži je bio izuzetno lucidan i pomalo vizionarski nastrojen političar i gospodarstvenik pa je tako u svom inaguracijskom govoru tijekom 5. Skup-štine dioničkog društva Podravka d.d., kada je izabran za predsjednika Nadzor-nog odbora, između ostaloga, rekao:- Bilo je teško u ovim burnim vremeni-ma odrediti poziciju ovakvog koncerna, a u nemirnim gospodarskim vodama trebalo je sačuvati brod za vremena koja dolaze, jer mnogi gospodarski sustavi u Republici Hrvatskoj nisu preživjeli. Po-dravkino srce obilježava ukupan krvo-tok državnog gospodarstva te Podravka mora imati, a i ima utjecaj na kreiranje državne politike. Razvoj, dugoročnost i stabilnost zaposlenja u Podravki treba i dalje njegovati, a za dividendu treba biti strpljiv i dionice odrađivati u sklopu okruženja u kojem živimo.Ove riječi izrečene su 4. prosinca 1995. godine, a i 15 godina kasnije su i te kako aktualne.Ovom prigodom izražavamo sućut su-pruzi Sofi ji. Ivica, neka ti je laka hrvatska gruda koju si toliko volio.

 • U sklopu specijaliziranih sajmova Crotour, Vinovita, Inga, Hotel& Ga-stroteh koji su se prošloga tjedna održavali na Zagrebačkom velesajmu Podravkini gastro-promotori održali su dvodnevne ciljane prezentacije za piz-zerije i restorane. Tako su gastro-kupci iz sjeverozapadne i središnje Hrvatske te Sla-vonije imali prigode detaljnije se upoznati s brojnim Podravkinim proizvodima nami-

  Tisuće dječaka i djevojčica maštaju o tome da uđu u svlačionice svo-jih sportskih idola, da se upoznaju s popularnim zvijezdama, slikaju sa slav-nima.... Samo rijetkima takvi snovi se i ostvare. Lucija Vuković iz Šibenika i Ivan Vujević iz Rijeke mogu se ubrojiti među malobrojne koji su najskrovitije želje pre-tvorili stvarnost. Prošlogodišnji pobjed-nici Lino višebojca poželjeli su prisu-stvovati utakmici Totenhama i upoznati igrače popularnih Spursa, predvođene hrvatskim reprezentativcima Modrićem, Pletikosom, Čorlukom i Kranjčarom. Po-dravka, Sportske novosti i HT omogućili su im i više od toga. Osim na utakmicu Premier shipa protiv West Hama koju su pratili iz VIP lože, Ivana i Luciju odveli su i u kamp Totenhama. Tu su upoznali Ba-lea, kojega je Vedran Čorluka kao pravi domaćin izvukao s masaže čim je čuo da

  Uspješne gastro prezentacije na Zagrebačkom velesajmu

  Lino ostvario snove Lucije i Ivana

  jenjenim gastro tržištu te značajnim pred-nostima koje ti proizvodi imaju u odnosu na konkurenciju. Uz to, Podravkini gosti na prezentacijama te brojni posjetitelji Velesajma mogli su degustirati odlično pripremljena jela, a posebno velika gužva oko prezentacijskog prostora Podravke je bila tijekom priprema i pečenja ukusnih pizza koje naši promotori nisu naprosto stigli peći. Pizze su nestajale u „roku keks“.

  - Zbog dobre hrane smo ovdje jer mislim da je budućnost hrvatskog ugostiteljstva i restoraterstva kvaliteta proizvoda. Po-dravka je svoje ime i brand izgradila na kvaliteti, od takve poslovne politike ni-smo niti nećemo odstupiti. Znam da su danas teška vremena i da se svi vi borite za svakog gosta i u toj vašoj težnji želimo vam pomoći kako bi zajednički našli ba-lans između cijene i kvalitete – poručio je nazočnima direktor Podravkinog Gastra Marko Csik.Uz već tradicionalnu i neupitnu kvalitetu, odlika Podravkinih proizvoda je i jedno-stavna priprema te značajna ušteda ener-gije i vremena za pripremu mnogobrojnih jela i delicija.Inače, odlično organizirana dvodnevna prezentacija je pokazala i vrlo dobru su-radnju Podravke i Hrvatskog kuharskog saveza na čijem izložbenom prostoru su gastro prezentacije održane. (B.F.)

  Piše: Jadran