20
Na kineskom tržištu ima prostora za Podravkine proizvode (6) Studenac – vrhunska kvaliteta u novom dizajnu (8-9) LIST DIONIČKOG DRUŠTVA ‘PODRAVKA’ KOPRIVNICA GODINA XLIX, Broj 1943, Petak 16. srpnja 2010. Podravski motivi za pamćenje

Podravski motivi za pamćenje...NOVINE DIONIČKOG DRUŠTVA PODRAVKA PODRAVKA, prehrambena industrija, d.d. Koprivnica Za izdavača: Dijana Jendrašinkin Urednica: Ines Banjanin Redakcija

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Podravski motivi za pamćenje...NOVINE DIONIČKOG DRUŠTVA PODRAVKA PODRAVKA, prehrambena industrija, d.d. Koprivnica Za izdavača: Dijana Jendrašinkin Urednica: Ines Banjanin Redakcija

Na kineskom tržištu ima prostora za Podravkine proizvode (6)Studenac – vrhunska kvaliteta u novom dizajnu (8-9)

L I S T D I O N I Č K O G D R U Š T VA ‘ P O D R AV K A ’ K O P R I V N I C A

G O D I N A X L I X , B r o j 1 9 4 3 , P e t a k 1 6 . s r p n j a 2 0 1 0 .

Podravski motivi za pamćenje

Page 2: Podravski motivi za pamćenje...NOVINE DIONIČKOG DRUŠTVA PODRAVKA PODRAVKA, prehrambena industrija, d.d. Koprivnica Za izdavača: Dijana Jendrašinkin Urednica: Ines Banjanin Redakcija
Page 3: Podravski motivi za pamćenje...NOVINE DIONIČKOG DRUŠTVA PODRAVKA PODRAVKA, prehrambena industrija, d.d. Koprivnica Za izdavača: Dijana Jendrašinkin Urednica: Ines Banjanin Redakcija

PODRAVKA 03

NOVINE DIONIČKOG DRUŠTVA PODRAVKA

PODRAVKA, prehrambena industrija, d.d. Koprivnica

Za izdavača: Dijana Jendrašinkin

Urednica: Ines Banjanin

Redakcija lista: Ines Banjanin, Boris Fabijanec, Berislav Godek, Vjekoslav Indir, Dijana Jendrašinkin, Mladen Pavković

Lektura: Ivana Korošec Vujica

Grafička priprema i dizajn: www.borisbenko.com

Naklada: 8.000 primjeraka

Adresa: Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica

Telefoni: 048/651-220 (urednik) 048/651-505 (novinari)

Faks: 048/621-061

List ‘Podravka’ čitajte i na www.www.podravka.com

Tisak: Kersch Offset

IMPRESSUM

Drage Podravkašice i Podravkaši,ljeto je u srpnju pokazalo svoju sunčanu stranu i temperatura je,

kako klimatska, tako i ona radna, dose-gla svoje maksimume. Često se prilikom susreta u hodniku ili liftu jedni drugima žalimo na vrućine, baš kao što smo se pri-je pola godine žalili na hladnoću. I onda netko zaključi – eto, ljeti nam je vruće, zimi zima i nikada zadovoljni. Takva je ljudska priroda i uvijek težimo k neče-mu drugačijemu, ali ne mora značiti da je drugačije uvijek i bolje. Sjetila sam se prošlogodišnjeg godišnjeg odmora na moru… i baš dok se približi vrijeme po-vratka kući, razmišljam kako bih ostala barem još dva dana ili možda zauvijek… Ipak, sigurna sam da bi mi već nakon nekog vremena dosadilo i more i sunce i ljeto, kao što dosadi sve što se ne mi-jenja. Zato možemo biti sretni što živimo u podneblju u kojemu možemo iskusiti pravu zimu sa snijegom do koljena. Istina je da su nezaboravne i one ranojutarnje radosti kad otkrijemo da nam je auto za-trpan i da ralica još nije prošla, ali i to je dio zimske idile, kao što su i ove vrućine dio ljeta.Bez obzira kako bilo, treba imati na umu da u svakom trenutku, bez obzira gdje smo i što radimo, postoji netko kome je lošije nego nama, kao što postoji i netko kome je bolje. Zato treba znati prihvatiti situaciju kakva je i znati se nositi s njome, mada se čini lakše reći, nego provesti u djelo.Do kolektivnog godišnjeg odmora ko-jega će vjerujem koristiti svi zaposlenici kojima to poslovne obaveze dopuštaju, preostalo je još dva tjedna, a u ovom ćemo se broju novina podsjetiti na pro-

tekle događaje iz naše radne okoline i naravno, najaviti one nadolazeće. Već na uvodnim stranicama nastojimo vam pre-nijeti atmosferu Podravskih motiva koji su iz godine u godinu sve bogatiji različitim sadržajima za odrasle, ali i aktivnostima posebno namijenjenima djeci. Kako je Podravka osjetljiva na probleme s kojima se mogu susresti djeca, a u ovom se slu-čaju odnose na boravak malih pacijenata u bolnici, financijski je podržala projekt Klinike za dječje bolesti Zagreb, o čemu više doznajte na 11. stranici.Podravka je ove godine bila jedan od izla-gača na IX. međunarodnom sajmu robe široke potrošnje održanom u kineskom gradu Ningbo. Znači li to da će od sada potrošači na kineskom tržištu moći kupo-vati naše proizvode, možete pročitati na 6. stranici naših novina.

Od ostalih događanja, na narednim stranicama možete pronaći više o redovnoj godišnjoj i izbornoj

Skupštini Društva kemičara i tehnologa Koprivnice koja se početkom mjeseca održala u Podravki te upoznati mlade i iznimno uspješne članove Šahovskog športskog kluba Podravka. Naša je župa-nija već tradicionalno organizirala Dan povrća, a prošloga je tjedna započeo i otkup pšenice.Još vas samo podsjećam da okušate sreću u nagradnoj igri koju Podravkina mesna industrija Danica priređuje za sve Podravkaše, a više o pravilima igre, kao i o nagradama možete doznati iz oglasa na 19. stranici.Sljedeći broj lista „Podravka“ izlazi 30. srp-nja, a do tada nastojte iskoristiti ljetne dane i uživati u svemu što volite.

UvodnikPiše: Ines Banjanin, glavna urednica

Cjenik oglasnog prostora u listu ‘Podravka’

(1/1)oglasni prostor cijele stranice200 x 275 (+3) mm2.000,00 kn

(1/2)oglasni prostor polovice stranice80 x 231 mm ili 165 x 115 mm1.000,00 kn

(1/3)oglasni prostor na zadnjoj stranici108 x 150 mm700,00 kn

(1/4)oglasni prostor četvrtine stranice80 x 110 mm500,00 kn

Page 4: Podravski motivi za pamćenje...NOVINE DIONIČKOG DRUŠTVA PODRAVKA PODRAVKA, prehrambena industrija, d.d. Koprivnica Za izdavača: Dijana Jendrašinkin Urednica: Ines Banjanin Redakcija

PODRAVSKI04

Podravski motiviza pamćenjeOvogodišnji Podravski motivi

unatoč recesiji i smanjenom budžetu bili su sadržajniji no

ikada, a jedan od razloga je partnerska ruka koju je Podravka pružila Turističkoj zajednici grada. To je istaknuto na sve-čanom zatvaranju tradicionalne mani-festacije koja je u tri dana održavanja okupila desetak tisuća posjetitelja te je zabilježeno u brojnim medijima koji su objavili pozitivno intonirana izviješća o 16. po redu Podravskim motivima.Podravka, a posebno njezini promo-tori kulinarstva zaslužni su za nekoliko atraktivnih sadržaja Podravskih mo-tiva. Tako je već udomaćena i dobro prihvaćena maxi palačinka ove godi-

ne dosegla više od 500 metara za što je utrošeno preko 2000 palačinki i 50 kg Podravkine miješane marmelade. Pojedena je u vrlo kratkom roku, baš kao i Dolcelin slatki dvorac od muffin-sa u kojeg su domaći kuhari u suradnji s kolegama iz Hrvatskog kuharskog saveza ugradili 1000 kolačića. Izrada dvorca privukla je veliku pažnju po-sjetitelja izložbe kolača koja je po prvi puta priređena u gradskom parku. Ta novina naišla je na opće odobravanje, baš kao i ovogodišnja degustacija je-gera. Umjesto razvlačenja dugačkog jegera koje je predstavljalo svojevrsnu atrakciju, ali je na žalost uz sebe veza-lo i nemile scene, jeger se dijelio na 10

punktova. Kuhari, među kojima su bili i Vilibald Kovač te koprivnički gradona-čelnik Zvonimr Mršić dali su novo ruho Podravkinom jegeru, spravljajući ga po domaći na roštilju i rašljama te kuha-nog u vinu. Jeger su dijelile i djevojke u zanimljivim crveno-bijelim kockastim haljinama najavljujući tako novi dizajn Daničinih mesnih proizvoda.

Podravka je posebno razveseli-la najmlađe koji su u Lino i Kvi-ki kutku mogli crtati, oslikavati

svoja lica, skakati u školici te uživati u sladoledu, Leroviti i Čokolino napitku. Veliku radost priredili su im Vilibald, Maja, Adrijana, Petar, Jurica, Dino iDuje, pjevači iz showa Hrvatska traži zvijezdu

Piše: Jadranka Lakuš, Snimio: Berislav Godek

Čokoladni i bijeli muffinsi u spretnim rukama promotora

kulinarstva izrasli su u slatki dvorac

Page 5: Podravski motivi za pamćenje...NOVINE DIONIČKOG DRUŠTVA PODRAVKA PODRAVKA, prehrambena industrija, d.d. Koprivnica Za izdavača: Dijana Jendrašinkin Urednica: Ines Banjanin Redakcija

MOTIVI 05

> Ovogodišnji Podravski motivi unatoč recesiji i smanjenom budžetu bili su sadržajniji no ikada, a jedan od razloga je partnerska ruka koju je Podravka pružila Turističkoj zajednici grada

koji su s djecom igrali graničara, skakali u Kviki školici, slikali medvjedića i dije-lili svoje potpise. Lino i Kviki kutak bio je stalno ispunjen dječjim smijehom i veseljem, a osim djece zadovoljstvo su iskazivali i rodite-lji pozdravljajući novi dobro osmišljeni sadržaj za djecu na Podravskim motivi-ma. Komplimente je dobio i Studenac gemišt kutak, posebice zahvaljujući entuzijazmu vinogradara iz udruga Fran Galović Koprivnica i Sveti Vid Dragano-vec koji su uz svoja vina promovirali ge-mište s najboljom mineralnom vodom. Uz najbolje gemište posjetitelji su mogli degustirati i pogačice s čvarcima.

Podravski motivi ostat će zapam-ćeni i po iznimnim izložbama doajena naive i krajolika hrvatske

naive, otvorenima u Gradskoj vjenčao-ni i Galeriji Koprivnica, po odličnim na-stupima kulturno-umjetničkih društa-va u dvorišču Podravske hiže, posebice Zagrebačkog folklornog ansambla dr Ivana Ivančana te po atraktivnim sta-rim obrtima među kojima je izuzetnu pažnju izazivao po prvi puta prikazani vunarsko-vlaknarski stroj. Kad se tome doda uspjeli Hrvatsko-mađarski gos-podarski sajam koji je u Svilarsku ulicu privukao brojne posjetitelje te koncert Vilibalda Kovača i njegovih prijatelja kojeg je unatoč prekida izazvanog ki-šom oduševljeno pratilo nekoliko tisu-ća gledatelja, očito je da je Turistička zajednica grada Koprivnice vrlo uspješ-no priredila veliku manifestaciju.

Vili, Jurica, Petar, Maja, Dino, Duje i Adrijana već su dokazali da dobro pjevaju, a u Lino i Kviki kutku je pred radoznalim dječjim očima trebalo pokazati i umješnost crtanja

Palačinka do palačinke i eto rekorda od 501 metra

Podravkin jeger po domaći su spravljali članovi Hrvatskog kuharskog saveza

Page 6: Podravski motivi za pamćenje...NOVINE DIONIČKOG DRUŠTVA PODRAVKA PODRAVKA, prehrambena industrija, d.d. Koprivnica Za izdavača: Dijana Jendrašinkin Urednica: Ines Banjanin Redakcija

NOVOSTI06

Sagledajući trenutnu gospodarsku situaciju na tržištu Kine, može se za-ključiti kako je potencijal kineskog

tržišta bez premca u svijetu sa stopama rasta gospodarstva od preko 10 posto. To je jedno od gospodarstava u svijetu koje nije zahvaćeno gospodarskom krizom. Stoga je IX. međunarodni sajam robe ši-roke potrošnje u Kini bio prilika za izravno istraživanje tržišta, prikupljanje informaci-ja na licu mjesta te ostvarivanje niza po-slovnih kontakata.Prema riječima direktora sektora Tržište prekooceanskih zemalja Ivana Hegeduša, Podravka je ove godine bila jedan od izla-gača na IX. međunarodnom sajmu robe široke potrošnje (CICGF) koji se u lipnju održao u kineskom gradu Ningbo u pro-vinciji Zhejiang. Zajednički nastup hr-vatskih gospodarstvenika organizirala je Agencija za promicanje izvoza i ulaganja, u suradnji s Ministarstvom gospodarstva rada i poduzetništva, HGK i Veleposlan-stvom NR Kine u Zagrebu.- Jedan od ciljeva sudjelovanja na ovom sajmu bio je učiniti korak dalje u pristu-pu kineskom tržištu i u tome smo uspje-li. Osim što smo predstavili Podravkin asortiman, ostvarili smo niz poslovnih kontakata, primjerice s predstavnicima nekoliko kineskih tvrtki, ali i velikih inter-nacionalnih lanaca poput Metroa. Tre-nutno traju pregovori za ulazak u Metro u Kini pa pripremamo ponudu, a osim toga, u interesu nam je pronaći i distribu-

tera naših proizvoda. Sljedeći korak bit će prilagodba proizvoda u kategorijama za koje su poslovni parteri iskazali svoj inte-res, a tu je prvenstveno riječ o kategoriji dječje hrane i dodataka jelima. Potencijal kineskog tržišta dobro nam je poznat, a kineski se potrošači sve se više okreću internacionalnim proizvodima, posebice europskim. Takav trend nama ide na ruku i trebalo bi svakako ustrajati u pokušaji-ma ulaska na tržište Kine, budući da je naša velika prednost internacionalna poznatost naših marki. Sve velike kom-panije imaju svoju proizvodnju u Kini, što je također jedna od zanimljivih tema za buduće razgovore, ali naš sljedeći korak za sad je priprema projekta kroz analizu provedenog istraživanja.

Prema riječima direktorice tržišta Australije i Dalekog istoka Jadranke Janić, zanimanje za proizvode bilo

je veliko, a ostvareni su i kontakti s poten-cijalnim partnerima te susreti s predstav-nicima vladinih institucija. - Ovakav način organizacije zajedničkog nastupa smatramo izuzetno korisnim, pr-venstveno zbog toga što nas posjetitelji sajmova daleko ozbiljnije doživljavaju, jer na takvim manifestacijama ne predstav-ljamo svoju kompaniju, nego i Hrvatsku, a takav je način opet koristan i za pro-micanje turizma. Kroz zajedničko izlaga-nje predstavnici izlagača se međusobno upoznaju, dolazi do razmjenjivanja infor-macija i kontakata, stvaraju se prijatelj-

stva, a ne doživljavaju se međusobno kao konkurenti. Tržište Kine je toliko veliko da ima mjesta za sve. Nakon svakog takvog zajedničkog izlaganja potrebno je i po povratku sa sajmova organizirati susrete izlagača, omogućiti razmjenu informacija i povezivanje kompanija.Izlaganje na sajmu u Ningbou za Po-dravku nije prvi susret s tržištem Kine, jer Podravka je prije nekoliko godina samo-stalno izlagala svoje proizvode na sajmo-vima prehrane u Hong Kongu, Pekingu i Šangaju. Po povratku iz Kine zaključeno je kako na tako velikom tržištu s mnogo-brojnom populacijom i uz veliku ponudu etabliranih proizvođača s organiziranom proizvodnjom u Kini te ponudom proi-zvoda iz svih krajeva svijeta, ima mjesta i za hrvatske proizvode. Gledajući isku-stva iz ranijih godina, buduća suradnja s potencijalnim partnerima mogla bi uro-diti pozitivnim pomacima, a Podravkini proizvodi naći svoje mjesto na policama internacionalnih lanaca i domaćih super-marketa. Nastup Podravke u Kini iskoristili su i mar-keting manageri Igor Šulj i Marina Balent koji su obišli trgovačke lance i na licu mje-sta uvjerili se u pozicioniranost prehram-benih proizvoda na policama trgovina.

Na kineskom tržištu ima prostora za Podravkine proizvode

> Jedan od ciljeva sudjelovanja na CICGF sajmu bio je učiniti korak dalje u pristupu kineskom tržištu i u tome smo uspjeli

Page 7: Podravski motivi za pamćenje...NOVINE DIONIČKOG DRUŠTVA PODRAVKA PODRAVKA, prehrambena industrija, d.d. Koprivnica Za izdavača: Dijana Jendrašinkin Urednica: Ines Banjanin Redakcija

NOVOSTI 07

Protekle subote u Koprivnici su uspješno održani šesti po redu Dani povrća Koprivničko-križevačke županije. Iako je tog dana bilo izrazito vruće, promotivno-prodajna izložba

svježeg i prerađenog povrća na kojoj se na koprivničkom Zrinskog trgu predstavilo dvadesetak proizvođača iz Koprivničko-križevačke županije zainteresirala je veliki broj posjetitelja. Ova manifestacija već tradicionalno se održava s ciljem promicanja vrijed-nosti razvoja domaće proizvodnje i prerade povrća, a događanja na njoj obuhvaćaju promotivno-prodajnu izložbu, stručna predavanja i obilazak poljoprivrednih površina zasađenih povrćem. Organizatori ovogodišnjeg Dana povrća bili su Koprivničko-križevačka županija, Grad Koprivnica, žu-panijske službe Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu služ-bu, Podravka d.d., Hrvatsko agronomsko društvo - Agronomsko društvo Koprivnica, Udruga proizvođača povrća Koprivničko-križevačke županije i PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja. Dan povrća Koprivničko-križevačke županije održavao se i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljo-privrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Svečano otvorenje Dana povrća Ko-privničko-križevačke županije održano je na prostoru središnjeg gradskog trga u Koprivnici uz promotivno-prodajne štandove proizvođača. Tom pri-godom izlagačima i gostima prigodnim riječima obratili su se predsjednik Organizacijskog odbora Zdravko Matotan, načelnica Odjela za zaštitu bilja u Hrvatskom zavodu za poljoprivrednu savjetodavnu službu Lada Bičak, savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Ivan Ho-dalić, gradonačelnik Grada Koprivnice i saborski zastupnik Zvonimir Mršić te župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren koji je i otvorio promotivno-prodajnu izložbu. Istovremeno s promotivno-prodajnom izložbom, u dvorani Pučkog otvorenog učilišta održao se i stručni skup na temu „Suvremene tehnologije gnojidbe povrća i zaštite od štetočina”.

Redovna godišnja i izborna Skupština Društva kemičara i teh-nologa Koprivnice na kojoj je rezimiran dosadašnji rad Društva unatrag pet godina održana je u konferencijskoj dvorani Po-

dravkine poslovne sedmerokatnice. O radu Društva izvijestila je dosadašnja predsjednica Sanja Zagorščak, voditeljica Podravkinog centralnog mikrobiološkog laboratorija. Ona je podsjetila na sve provedene aktivnosti, od stručnih predavanja za članove u Koprivnici do stručnih ekskurzija u Hrvatskoj i inozemstvu. Posebno je apostrofirala rad na razvoju nekoliko uspješnih suradnji sa srodnim društvima iz bližeg okruženja koji je rezultirao međusobnim posjetima i razmjenama iskustava. Predsjednica radnog predsjedništva dr. sc. Jasmina Ranilović, direk-torica Podravkine službe Kontrole kvalitete, naglasila je da je Društvo ostvarilo sve svoje zacrtane ciljeve pri čemu je posebno istaknula veli-ku podršku koju Podravka pruža svim aktivnostima Društva. Skupština je dala razrješnicu dosadašnjem rukovodstvu te u novi sastav Uprav-nog odbora izabrala: Nadu Knežević, Tanju Paveli, Natašu Kemić Ma-tijević, Martinu Barešić, Helenu Tomić Obrdalj, Bojanu Rener, Renatu Zorko, Nadu Zupan-Šporčić i Maju Vidaković. U Nadzorni odbor izabrali su Jasminu Ranilović, Milicu Buhin i Sanju Zagorščak. Na svojoj prvoj sjednici Upravni odbor će iz svojih redova izabrati predsjednika, tajnika i blagajnika društva u naredni četverogo-dišnji mandat. Novoizabranom blagajniku također će svi članovi ovog Društva uplatiti i godišnju članarinu od 70,00 kn. Po završetku Skupštine održano je predavanje dr. sc. Gordane Hajduk na temu: Simbiotički učinak probiotičkog soja Bifidobacterium ani-malis subsp. Lactis BB-12 i inulina u dehidriranom dijetetskom proi-zvodu na bazi pšenične krupice.

U silosima Podravke u Koprivnici započeo je ovogodišnji otkup pšenice pa smo se uvjerili kako se na službenom teretnom ulazu u Podravku stvaraju kolone traktora s prikolicama koji dovoze prve količine pšenice. Otkupna cijena još nije poznata, no kao što doznajemo od direktora Po-dravkine službe Nabave primarnih sirovina Zlatka Đelekovčana, Podravka će pšenicu otkupljivati samo s područja Koprivničko-križevačke županije sve dok bude ponuđenih količina. Prvenstve-no se očekuje prihvat pšenice s ugovorenih tri tisuće hektara zasijanih ovom kulturom. Temeljem tih ugovornih odnosa u silosima bi se trebalo naći od petnaest do šesnaest tisuća tona pšenice. Tome treba pridodati i oko dvije tisuće tona od ostalih proizvođača, tako da bi se ukupno u silosi-ma smjestilo oko osamnaest tisuća tona pšenice ovogodišnjeg uroda. (V. I.)

Dani povrća Koprivničko-križevačke županije

Društvo kemičara i tehnologa Koprivnica

Otkup pšenice

Piše: Vjekoslav Indir, Snimio: Berislav Godek

Snimio: Berislav Godek

Piše: Vjekoslav Indir, Snimio: Berislav Godek

Page 8: Podravski motivi za pamćenje...NOVINE DIONIČKOG DRUŠTVA PODRAVKA PODRAVKA, prehrambena industrija, d.d. Koprivnica Za izdavača: Dijana Jendrašinkin Urednica: Ines Banjanin Redakcija

vrhunska kvaliteta u novom dizajnuStudenac STUDENAC08

Page 9: Podravski motivi za pamćenje...NOVINE DIONIČKOG DRUŠTVA PODRAVKA PODRAVKA, prehrambena industrija, d.d. Koprivnica Za izdavača: Dijana Jendrašinkin Urednica: Ines Banjanin Redakcija

STUDENAC 09

Od početka svibnja na policama trgo-vina i u kafićima možete pronaći novi Studenac. Dizajn pakiranja je osvježen

– promijenjene su etikete, boje zatvarača i PET ambalaža, ali su zadržani i neki prepoznatljivi elementi; lipicaner kao simbol Lipika i 1875. kao godina kada započinje punjenje mineralne vode u Lipiku za bečki dvor.Povijest lipičke mineralne vode seže i daleko pri-je – prvi pisani trag o mineralnoj vodi i njezinom korištenju pojavio se 1708. godine, kada su po-stojala četiri izvora mineralne vode. Sredinom 18. stoljeća vlasnici termalnih izvora mijenjali su se, od baruna Franje Trenka kao velikog ljubite-lja vina, koji je kao vlasnik izvora mineralne vode već tada razblaživao vina ohlađenom izvor-skom vodom pa do obitelji grofa Jankovića, čiji potomak utemeljuje i kupalište te gradi nove zgrade u Lipiku.

Jedina hrvatska mineralna voda s nagradom „Superior Taste Award“Podravka je 27. svibnja u Bruxellesu primila na-grade Superior Taste Award za nekoliko svojih proizvoda. Nagradu dodjeljuje International Taste & Quality Institute (iTQi) za vrhunsku kva-litetu i superioran okus proizvoda. Studenac je ocijenjen s tri zvjezdice, što je najviša moguća ocjena te je time svrstan u kategoriju iznimnih proizvoda hrane i pića. Osim toga, ovime je Stu-denac postao prva i jedina hrvatska mineralna voda s takvim priznanjem. Značaj ove nagrade je izniman, s obzirom da proizvode ocjenjuje 120 vrhunskih gastro-nomskih stručnjaka i somelijera iz 12 najvećih europskih kulinarskih udruženja. Testiranje se provodi na način da članovi žirija ocjenjuju proizvode prema nekoliko kriterija pritom ne znajući o kojem se proizvodu radi, a sve s ciljem postizanja neovisnog i objektivnog ocjenjivanja proizvoda.Ovo priznanje izniman je uspjeh, s obzirom da se svake godine na testiranje prijavljuje oko 900 proizvoda iz 60-ak zemalja, a tek 10-15% uspije osvojiti maksimalne tri zvjezdice.

Studenac – garancija dobrog gemištaOd 11. lipnja do 11. srpnja trajala je medijska

kampanja kojoj je cilj bio promovirati Stu-denac kao idealnu vodu za gemište. Naime, ranije provedena blind testiranja pokazala su da je većina degustatora Studenac ocijenila kao najbolji izbor kad je u pitanju miješanje mineralne vode s vinima.

Zbog toga je u suradnji s agencijom Bruketa & Žinić napravljena kampanja usmjerena tipičnim „gemištarcima“ i s

vrlo jednostavnom idejom – ne postoji krivi ge-mišt. Vječna pitanja o tome u kojem je omjeru najbolje miješati mineralnu vodu i vino te koja

je prava čaša za gemišt time su kroz ovu kam-panju dobila svoj odgovor. Glumačku ekipu TV spota činilo je 5 glumaca i jedan konj. Valja na-pomenuti kako nitko od njih nije profesionalni glumac, jer je cilj bio pronaći likove koji će što re-alnije utjeloviti različite vrste gemišta. Konj (pravi lipicaner) se u tom društvu našao s ciljem po-vezivanja Studenca s Lipikom. Glumci su se bez obzira na nedostatak iskustva vrlo brzo uživjeli u svoje uloge, za razliku od lipicanera, kojeg nije bilo lako uvjeriti da se mora propeti na zadnje noge u točno željenom trenutku.

Evo što o ideji za kampanju kažu u agenciji Bruketa & Žinić:„Kroz razgovore s potrošačima koje smo proveli tijekom izrade komunikacijske strategije pojavio se izuzetno zanimljiv detalj koji je postao inspiracija za cijeli kreativni koncept – postoji ne-brojeno puno različitih gemišta, odnosno različitih omjera vina i mineralne, a pri tome su svi jednako točni. Za razliku od vina koja se moraju servirati na određenoj temperaturi, u određenim čašama te uz određenu hranu, gemišt je daleko jednostavnije i “otvorenije” piće. Kakav god smiješate, dobar je i točan. “Gemi-

štarci” nerijetko imaju svoju omiljenu mješavinu (omjere) i tu najčešće konzumiraju, a svaka od tih mješavina kroz godine je dobila svoje kolokvijalno ime. Pa tako imamo fiftače, sportske, škropece, olimpijske, turbo, prst-prst i nebrojene druge gemište koji se potpuno ravnopravno pojavljuju na stolovima. Iz ovih simpatičnih gemištarskih imena nastali su karakteri koji ih u kampanji simboliziraju i čine simpatično i duhovito mješovito društvo kakvo se može pronaći na svakom dobrom roštilju, lo-kalnom kafiću ili prijateljskom druženju.“

> Studenac dobitnik nagrade Superior Taste Award za vrhunsku kvalitetu i superioran okus proizvoda

> Glumačka ekipa TV spota se bez obzira na nedostatak iskustva vrlo brzo uživjela u svoje uloge

Page 10: Podravski motivi za pamćenje...NOVINE DIONIČKOG DRUŠTVA PODRAVKA PODRAVKA, prehrambena industrija, d.d. Koprivnica Za izdavača: Dijana Jendrašinkin Urednica: Ines Banjanin Redakcija

Zaposlenicima koji idu na gablec u Podravkin restoran prehra-ne trenutno je na ponudi izbor takozvanih hladnih gableca u koje spadaju različite salame, sirevi, jogurti i druge kombinaci-

je jela za koja nije potrebna priprema u kuhinji. Razlog je tome uređenje kuhinje u kojoj su se pripremali topli obroci i za koju je odlučeno da se renovira i obnovi modernom opremom. Nabavljena je većim djelom potpuno nova oprema koja će se do početka kolovoza montirati u novouređenu kuhinju na postojećoj lokaciji stare kuhinje. Tu su u tijeku najveći građe-vinski radovi. Izvodi se kompletno građevinsko uređenje uz postavljanje svih novih pratećih instalacija. Danas je to mje-sto potpuno neprepoznatljivo, no vrlo brzo postat će moder-na kuhinja koja će odgovarati svim propisanim standardima, a nabavljenom opremom jamčit će vrhunsku kvalitetu pri-premljenih gableca. S instalacijom opreme i puštanjem u rad Podravkaše će po-vratkom s kolektivnog godišnjeg odmora dočekati i novi je-lovnik. Trebala bi se tako u ponudi naći i nova jela koja se u

dosadašnjoj kuhinji nisu mogla pripremati. U svakom pogle-du, to je hvalevrijedna investicija Uprave naše kompanije u poboljšanje standarda Podravkaša, koju s nestrpljenjem oče-kujemo da se privede kraju.

NOVOSTI10

Prošlog mjeseca završeno je jednogo-dišnje ocjenjivanje kojim je odabra-no 100 vodećih restorana i njihovih

recepata kao svojevrsni gastronomski vo-dič za 2010/11. godinu. Već tradicionalno tu su se našli i naši restorani Podravska klet, Starigrad i Pivnica Kraluš, Koprivnica. Kako je pojasnila Marina Andrilović, voditeljica ugostiteljskih objekata, ocjenjivanje se pro-vodilo na dva načina.- Prvi dio glasovanja mogao se obaviti glasovanjem na stranicama www.ga-stronaut.hr gdje se isključivo s jednog računala moglo tijekom godine glasovati samo jednom. Drugi dio provodio se pu-tem anketnih upitnika koje su ispunjavali ugostitelji iz više od 2500 restorana u Hr-vatskoj, rekla je Marina.Na riječkom Trsatu održana je prezentacija 15. izdanja knjige „100 vodećih hrvatskih restorana i njihovi recepti – 2010./11“. Na 240 stranica reprezentativne knjige pred-stavljeni su restorani koje su gosti izabrali kao objekte koje vrijedi preporučiti. Opi-

sano je i što u njihovoj okolici vrijedi vi-djeti te priloženi recepti njihovih kućnih specijaliteta. Tom prilikom dodijeljene su plakete i naljepnice Restaurant Croatica za 100 vodećih hrvatskih restorana koji su izabrani. Što se tiče naše Podravske kleti, gurmani i zaljubljenici u ovu podravsku ljepoticu sad imaju razlog više za dolazak. Osim smirujućeg pogleda na Koprivnicu i podravsku ravnicu, koji se pruža iz Kle-ti, može se uživati i u njezinoj bogatoj gastronomskoj ponudi i specijalitetima podravske kuhinje od kojih izdvajamo: Biftek s lisičkama, Gorički gulaš, Hrbat od vepra u sjeckanoj masti, Teleći kotlet s vrganjima.U ponudi Pivnice Kraluš dominira doma-ća kuhinja Podravine i Prigorja s nekoliko specifičnih jela koja idu uz pivo. Preporu-ka je svakako: Punjena puretina sa svje-žim sirom i Teletina na pekarski način kao specijaliteti podravske kuhinje za glavno jelo te Pita “Kraluš” za desert. (V. I.)

100 vodećih restorana i njihovih recepta

Gableci uskoro iz nove i moderne kuhinje Piše: Vjekoslav Indir, Snimio: Berislav Godek

Page 11: Podravski motivi za pamćenje...NOVINE DIONIČKOG DRUŠTVA PODRAVKA PODRAVKA, prehrambena industrija, d.d. Koprivnica Za izdavača: Dijana Jendrašinkin Urednica: Ines Banjanin Redakcija

SPONZORSTVO 11

Podravka je odlučila podržati projekt unapređenja klinič-ke prehrane u Klinici za dječje bolesti Zagreb, u kojoj su 8. srpnja predstavljeni prvi rezultati projekta pod nazi-

vom „Unapređenje kliničke prehrane“. Podravka se zajedno s još četiri velike kompanije koje su-djeluju u ovom projektu, obavezala financijski poduprijeti unapređenje kliničke prehrane u KDB Zagreb, budući da se bolesnici s poremećajima prehrane često suočavaju s po-teškoćama poput usporenog oporavke od bolesti, opće sla-bosti imuniteta i drugih komplikacija. To se posebice odnosi na djecu koja dugoročno snose posljedice loše i nedostatne prehrane, a KDB Zagreb na ovaj je način uz potporu snažnih kompanija demonstrirala novi pristup u liječenju bolesnika te modernizirane smjernice za cjelokupnu hrvatsku medicinsku javnost.Najveći je uspjeh postignut uključivanjem nutricionistice/dijetetičarke u već postojeći tim za pružanje nutritivne pot-pore pedijatrijskim bolesnicima. Time je osigurana još kvali-tetnija zdravstvena njega pacijenata u Klinici za dječje bolesti Zagreb. Inače, ovo je prvi ovakav tim u Hrvatskoj osnovan prema preporukama Vijeća Europe čije standarde slijedi ve-ćina europskih zemalja, a rezultati projekta, prema riječima

voditeljice Referentnog centra za dječju gastroenerologiju i prehranu prof.dr.sc. Sanje Kolaček, dali su razloge za zadovolj-stvo, jer je u samo godinu dana ostvarena većina ciljeva.

Pokretanjem ovog projekta Klinika za dječje bolesti Za-greb dobila je veliko priznanje struke uvrštenjem u mul-ticentrični projekt ESPEN-a pod nazivom „Pothranjenost

– učestalost i učinci kod hospitalizirane djece u Europi.

Podravka podržava projekt unapređenja kliničke prehrane kod najmlađih pacijenata

Page 12: Podravski motivi za pamćenje...NOVINE DIONIČKOG DRUŠTVA PODRAVKA PODRAVKA, prehrambena industrija, d.d. Koprivnica Za izdavača: Dijana Jendrašinkin Urednica: Ines Banjanin Redakcija

NOVOSTI12

Prvo mjesto za projekt „žlice“ u IndijiDirektorica Podravkine službe Dizajn

i ambalaža Renata Tomerlin pred-stavljala je Hrvatsku na edukacij-

skom programu o ambalaži održanom u lipnju u Indiji. Na prijedlog Hrvatskog instituta za ambalažu i tiskarstvo, a pod pokroviteljstvom Svjetske organizacije za ambalažu, Renata Tomerlin dva je tjedna boravila u Mumbaiju.Edukacijski program trajao je od 8. do 19. lipnja i pohađalo ga je 14 sudionika iz osam zemalja (Latvija, Turska, Nigerija, Gana, Južnoafrička R., Šri Lanka i Indija).- Predavanja su se održavala cjelodnev-no, a osim toga organizirani su bili kvizovi provjere znanja, on-line treninzi s Institu-tom za ambalažu iz Velike Britanije, po-sjeti tvornicama ambalaže te grupni rad na projektima, koji su kasnije analizirani i vrednovani. U svakom slučaju, mogu reći da je edukacijski program bio ispunjen različitim aktivnostima i jedno iznimno vri-jedno iskustvo, rekla je Renata.Rad na zadanom projektu, Renati i njezi-nom timu donio je i prvo mjesto, a zadatak je bio osim ambalaže i pakiranja za zadani proizvod odrediti ciljnu skupinu, cijenu, osmisliti marketinški pristup, predložiti rje-šenje transporta, pozicije na polici… - Zadatak mojeg tima bio je izraditi projekt

- ambalažu za set od 6 žlica od kokosovog drveta. Dvojba je bila hoćemo li projekt usmjeriti kao da je riječ o suveniru iz Indi-je ili uporabnom predmetu. Odlučili smo predstaviti žlice kao indijski suvenir koji će ujedno biti i funkcionalan i osmislili stalak od kokosovog oraha te ambalažu od pri-rodnih materijala uz dodatnu knjižicu s re-ceptima za jela s kokosom. Žiri, kojega su činili voditelj katedre za industrijski dizajn, predstavnik firme koja se bavi kartonskom ambalažom te direktor Instituta za amba-lažu u Mumbaiju, odlučili su tom projektu dodijeliti prvo mjesto, kaže Renata, dodav-ši, kako je zanimljivo bilo raditi na projektu „žlice“ koja je u ovom slučaju bila izravna poveznica s Podravkom.

Program se sastojao od nekoliko te-matskih cjelina koje su ambalažu prikazale kao kompleksan proizvod.

Obuhvaćeni su novi trendovi u amba-lažnim materijalima, tehnikama i teh-nologijama, vrsta ambalaže za pojedine sektore (prehrambeni, farmaceutski, koz-metički…), značaj kontrole kvalitete, stro-jeva, uređaja i opreme za ambalažnu indu-striju pa do utjecaja ambalaže na okoliš.- Najzanimljivije su bile rasprave koje smo vodili svakodnevno nakon predavanja i razmjenjivali iskustva iz struke o različitim

vrstama ambalaže za određene proizvode. U Indiji još uvijek u ambalažnoj industriji nema primjene zakonskih obaveza kao u zemljama Europske unije, nije obavezna aplikacija ambalažnih znakova, čak ni bar kod nije obavezan na ambalaži. Međutim, veliki internacionalni brandovi koji su pri-sutni u brzorastućim tržištima poput Indi-je, vode računa o ambalaži i podižu razinu kvalitete te unose propise. Indijski institut za ambalažu također ulaže iznimne napo-re u kontrolu kvalitete, testiranje te zdrav-stvenu ispravnost ambalaže.Osim što je sudjelovanje na takvom edu-kacijskom programu prilika za naučiti ne-što novo o drugim zemljama, Renata je domaćinima i ostalim sudionicima pred-stavila Hrvatsku, ali i Podravku. - Bila je ovo prilika za naučiti mnogo toga, jer je program uistinu bio edukativan, a svi sudi-onici došli su s puno znanja pa se razmjena iskustava pokazala vrlo korisnom. Ostali smo u kontaktu i dalje razmjenjujemo pitanja i iskustva vezana uz naš posao. Osim toga, imala sam priliku upoznati barem jedan mali djelić Indije i vratila sam se s iznimno pozi-tivnim iskustvima, jer iako bi se Indija mogla opisati kao siromašna zemlja, ljudi su gosto-ljubivi i ono što daju, daju od srca pa tako i svoje znanje.

U Indiji se govore 24 jezika i to svakim od tih 24 jezika govori ba-rem milijun ljudi.

Šah je izumljenu Indiji.

Indija ima najveći broj poštanskih ureda na svijetu.

Najveći posloda-vac na svijetu su Indijske željeznice, koje upošljavaju više od milijun ljudi.

Indija je najmno-goljudnija zemlja u kojoj se govori engleski jezik.

Page 13: Podravski motivi za pamćenje...NOVINE DIONIČKOG DRUŠTVA PODRAVKA PODRAVKA, prehrambena industrija, d.d. Koprivnica Za izdavača: Dijana Jendrašinkin Urednica: Ines Banjanin Redakcija

HOBI 13

Jurici Srbišu i Matiji Ostoviću prvo mjesto na turniru Alpe-Adria

Zanimljivim hobijem protiv stresa

Neki od zaposlenika naše kompa-nije poput primjerice Andreje Bedeničec, uistinu imaju zanimlji-

ve hobije. Ona se bavi izradom različitih predmeta od stakla. Pozvala nas je jedno popodne da se i sami uvjerimo u te njezi-ne majstorije. Prvo je rekla da je već duže vrijeme na bolovanju, a onda je krenula priča o tome kako su nastale vaze, pepe-ljare i štošta drugo što se može napraviti od stakla.- Istina, već sam duže vrijeme na bolova-nju. Neki će se možda i začuditi kad pro-čitaju da vas zovem i da se bavim ovim hobijem u slobodno vrijeme, a možda i misle da bih trebala raditi, odnosno biti na svom radnom mjestu – majstorice na stroju za vakumiranje trajne i polutrajne robe u Mesnoj industriji na Danici gdje sam zaposlena tri godine. Bolujem od jedne teške bolesti, ali čvrsto vjerujem da ću se izliječiti pa da što manje mislim o tim svojim crnim danima, kad god imam vremena posvećujem se izradi predmeta

od stakla. U tome joj, kaže, iznimno po-maže i suprug. On je zaposlen u “Kopriv-nica-plinu”, a u slobodno vrijeme raznim bojama oslikava zidove, osobne automo-bile i drugo. - Kad izradim neku vazu, pepeljaru ili slično, obično mi suprug pomaže oko boja, pa smo tako neke predmete i zajedno oslikali. No najradosnija sam kad u svomu tome na određeni način sudjeluje i naša kćerkica kojoj su četiri godine. Eto, tako pokušavam odagnati misli od bolesti, stresa i svega drugog što uz to ide, rekla je.- Tek prije nekoliko mjeseci primljena sam na neodređeno radno vrijeme. Kad sam saznala za to, bila sam neizmjerno sretna, ali tu sreću za sada je pomutila teška bo-lest. Po prirodi sam optimist, vjerujem u čuda pa i u to da ću se čim prije vratiti na posao kao zdrava osoba.Andreji je želja da njezine radove vide i ostali radnici Podravke. Stoga će, kako smo saznali, ispred restorana uskoro pri-rediti i svoju prvu izložbu.

Članovi ŠŠK Podravka Jurica Srbiš i Matija Ostović osvojili su prvo mjesto na juniorskom šahovskom prvenstvu zemalja i regija Alpe-Adria održanom u lipnju u talijanskom mjestu

Pordenone u sjevernoj Italiji.Jurica i Matija sa 7 su godina upisali Šahovsku školu ŠŠK Podravka kod trenera Vedrana Bačija, što je bio početak strelovitog uspona jedne mlade talentirane koprivničke šahovske generacije koja je kasnije postigla niz sportskih uspjeha. Do danas u kadetskoj kon-kurenciji zajedno su 6 puta osvajali naslov pojedinačnih prvaka Hrvatske te nekoliko drugih i trećih mjesta.Zajedno, s također vrlo talentiranim kadetima Petrom Frčkom i

Ivanom Orehovcem, čine prvu momčadsku postavu ŠŠK Podrav-ka koja je u zadnjih pet godina četiri puta osvajala naslov držav-nog klupskog prvaka, a jednom naslov vice prvaka Hrvatske. Sva četvorica tri su godine zaredom do 2009. g. osvajali naslov mom-čadskih školskih prvaka države.Jurica i Matija od 2005. g. sudjeluju i na raznim međunarodnim šahovskim natjecanjima te na EP i SP u šahu. Najveći Matijin pojedinačni međunarodni uspjeh je osvajanje 9. mjesta na EP-u do 14 godina u Italiji 2009., dok je Jurica osvojio prvo mje-sto 2008. g. u Crnoj Gori na turniru kadetskih prvaka država bivše Jugoslavije.

Sve to vodi nas do velikog rezultata nedavno ostvarenog na turniru Alpe-Adria gdje su Jurica i Matija na prve dvije plo-če predvodili hrvatsku šahovsku juniorsku reprezentaciju

starosti do 17 godina u konkurenciji 9 ekipa. Uz hrvatsku, na-stupile su reprezentacije Mađarske, Slovenije te triju talijanskih i austrijskih regija. Hrvatska reprezentacija nadmoćno je osvojila prvo mjesto s osvojenih 14 od ukupno mogućih 16 meč bodo-va. Drugi su bili Mađari, a treći Slovenci.Da je pred ovim vrhunskim mladim sportašima svijetla buduć-nost, dokazuju i njihovi nastupi u seniorskoj konkurenciji gdje nastupaju u prvoj seniorskoj postavi Kluba. Štoviše, Jurica je u stilu velikog Bobyja Fischera s nepunih 15 godina u jakoj konku-renciji starijih postao daleko najmlađi seniorski prvak Koprivnič-ko-križevačke županije.

Piše: Mladen Pavković, Snimio: Berislav Godek

Na iznimne rezultate koprivničke šahovske škole vrlo su ponosni voditelji i treneri Vedran Bači i Hrvoje Matijević, predsjednik ŠŠK Podravka

Page 14: Podravski motivi za pamćenje...NOVINE DIONIČKOG DRUŠTVA PODRAVKA PODRAVKA, prehrambena industrija, d.d. Koprivnica Za izdavača: Dijana Jendrašinkin Urednica: Ines Banjanin Redakcija

MOZAIK14

Dr. Žarko Dolinar i NK Slaven Belupo

Podravkin zbor stekao pravo nastupa na državnoj smotri

U Muzeju grada Koprivnice otvorena je velika izložba hrvatskog sporta pod nazivom ‘Žarko Dolinar i NK Slaven Belupo’. Izložba je otvorena u povodu 90. obljetnice rođenja profesora Žarka

Dolinara i 103. obljetnice osnutka HŠK Slaven. Dr. Dolinar, počasni građanin Koprivnice, osvajač je prve hrvatske svjetske sportske medalje 1939. u Kairu, a u Londonu 1954. godine postao je prvi Hrvat - svjetski prvak. - Jedini je svjetski prvak „Pravednik među narodima“, znanstvenik, profesor na pet fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Baselu, slikar, kolekcionar, nositelj or-dena Danica Hrvatska s likom Franje Bučara te hrvatski sportaš 20. stoljeća, istaknuo je u uvodu prilikom otvorenja izložbe njezin autor Branko Pleše. Prigodnim riječima velikom broju okupljenih uzvanika obratio se i za-mjenik župana Ivica Pal. On je istaknuo da iako rođeni Koprivničanac i sportaš, danas je imao priliku još nešto novo naučiti o dr. Dolinaru, razgledavajući izložene eksponate. Izložba koju svakako valja razgledati otvorila je zamjenica gradonačel-nika Koprivnice Vesna Želježnjak. U prvom dijelu izložbe možemo upo-znati život i postignuća najpoznatijeg Koprivničanca dr. Dolinara. Drugi dio izložbe posvećen je nogometnom klubu “Slaven Belupo” Koprivnica, čija prošlost započinje 30. lipnja 1907. osnivanjem „Slavena“, trećeg osnovanog nogometnog kluba u hrvatskoj povijesti. Ovaj klub bio je pokrajinski prvak Hrvatske 1920., član I. HNL od 1997., finalist hr-vatskog nogometnog kupa 2007. i sudionik više europskih natjecanja. Vezano uz ovaj nogometni klub važno je napomenuti kako su u nje-govu Upravu na netom završenoj Skupštini kluba izabrani i Podravka-ši Dražen Keleminec i Vesna Želježnjak. Na čelu kluba i dalje će njezin predsjednik biti Stanislav Biondić, predsjednik Uprave Belupa, dok je za njegovog zamjenika imenovan član Uprave Podravke Marin Pucar, a za dopredsjednike kluba Mara Bareza iz Belupa i predsjednik Uprave Po-dravke Miroslav Vitković. U Nadzorni odbor kluba imenovana je i članica Uprave Podravke Lidija Kljajić. (V. I.)

Kvaliteta Mješovitog pjevačkog zbora KUD-a Podravka dobila je još jednu službenu potvr-du. Selektor 11. županijske smotre pjevačkih zborova Robert Homen odlučio je da Podrav-kin zbor zastupa Koprivničko-križevačku župa-niju na državnoj smotri. Nastup na županijskoj

smotri, održanoj nedavno u Križevcima selek-tor je između ostalog ocijenio ovim riječima:- Zbor ima kompaktan zvuk i vrlo suveren na-stup. Izražajne interpretacije s vrlo solidnom intonacijom njihova su najveća vrijednost. Državna smotra pjevačkih zborova održat će

se u listopadu u Novigradu Istarskom, a uz Po-dravkin zbor pod ravnanjem Darije Kivač, boje Koprivničko-križevačke županije branit će i HPD-a „Kalnik“ iz Križevaca kao prošlogodišnji laureat te ženski vokalni sastav “Đurđevčice” u konkurenciji malih vokalnih sastava. (J. L.)

Odjel prigodne prodaje obavještava radnike Podravke da organizira prodaju deterdženata proizvođača SAPONIA - Osijek, uz mogućnost plaćanja na 3 rate putem ustega na plaći i to:

• Deterdžent FAKS aquamarine, pakiranje 10 kg po cijeni od 103,32 kn/pakiranje• Deterdžent RUBEL, pakiranje 10 kg po cijeni od 86,10 kn/pakiranje• Omekšivač Ornel Romance, pakiranje 5 litara po cijeni od 35,67 kn/pakiranje• Ornel 4 x concentrat Calming, pakiranje 5 litara po cijeni od 59,04 kn/pakiranje• Tipso extra, pakiranje 5 litara po cijeni od 38,75 kn/pakiranje• Likvi automat tabs 4u1 (32 kom.), pakiranje po cijeni 44,46 kn/pakiranje

Zainteresirani radnici mogu se predbilježiti najkasnije do 22.7. na tel. 651 781 ili 651 954 i na e-mail: [email protected]

Podjela deterdženta odvijat će se 28.7. od 13.30 do 15.30 sati u dvorištu Galantpleta, Kolodvorska 1.

Na osnovi statuta poduzeća Podravka d.d. i Ital-Ice d.o.o. objavljuje se prodaja rashodovanog osobnog vozila putem

JAVNE PRODAJE - ZATVORENIM PONUDAMA

Ponude se primaju svakog dana 19. 07. 2010. do 23. 07. 2010. g. u prostorijama Ital-Ice d.o.o. Poreču od 12.00 sati a mogu se poslati i poštom na adresu Ital-Ice d.o.o. M. Vlašića 47, 52440 Poreč, s naznakom “JAVNA PRODAJA”

Marka i tip vozila: RENAULT MEGANE AIR 1.9 DTI limuzina, Stanje vozila: ISPRAVNO, Inv. broj: 600005, Godina proizvodnje: 2002., Broj šasije: VF1BA1U0526753342, Početna cijena: 20.000,00 kn

Navedena vozila mogu se razgledati svakog radnog dana u dvorištu Ital-Ice d.o.o. Poreč, M. Vlašića 47 od 8.00 do 11.00 sati. Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu u iznosu 10% početne cijene. Vozila se prodaju po načelu VIĐENO-KUPLJENO bez prava na naknadne reklamacije.

Porez i sve troškove prijenosa snosi kupac (23%). Kupac koji je u nadmetanju kupio vozilo,dužan je isto platiti i preuzeti u roku tri dana od održanog nadmetanja. Nakon toga roka, a u slučaju da kupac odustane od kupnje, gubi pravo na povrat jamčevine.

Obavijest o prodaji deterdženta

Oglas za prodaju rashodovanih vozila

Page 15: Podravski motivi za pamćenje...NOVINE DIONIČKOG DRUŠTVA PODRAVKA PODRAVKA, prehrambena industrija, d.d. Koprivnica Za izdavača: Dijana Jendrašinkin Urednica: Ines Banjanin Redakcija

U ljeto smo već zakoračili, stoga i ne čudi pregršt informacija u medijima o de-bljini i mršavljenju. Često se nude sa-

vjeti kako izgubiti višak kilograma uz savršene metode i idealne dijete koje će u vrlo kratkom roku dovesti korisnika do željenog rezultata, a to je gubitak što većeg broja kilograma u što kraćem roku. Znanost podupire cilj gubitka od 5 do 10% tje-lesne mase u roku od 6 mjeseci uz obavezno održavanje postignutog rezultata u trajanju od najmanje dvije godine. Iako postoje različi-te metode mršavljenja, temeljnim pristupom i dalje se smatra promjena načina života, i to tjelovježbom i dobro isplaniranim i uravnote-ženim redukcijskim dijetama.Osnovno pravilo svih dijeta glasi da energetski unos mora biti manji od potrošnje energije kako bi došlo do gubitka tjelesne mase. U skupinu re-dukcijskih dijeta pripadaju tzv. izbalansirana dije-ta koja se temelji na unosu od 1000 do 1200 kcal na dan te individualno planirana kojoj je osnovni princip ukupni manjak od 500 kcal/dan u odno-su na prosječni dnevni unos te osobe.Vrste dijetaDijete sa smanjenim kalorijskim unosom dijele se na vrlo niskokalorijske dijete (manje od 800 kcal/dan) i niskokalorijske dijete (800 – 1500 kcal/

dan). Vrlo niskokalorijske dijete koriste se samo u slučajevima kada je potreban brz gubitak tjele-sne mase i to pod strogom kontrolom liječnika.Dijetni režimi mogu se podijeliti u nekoliko skupina s obzirom na restrikciju unosa po-jedinih makronutrijenata. Dijeta sa smanje-nim unosom masnoća podrazumijeva da je postotak ukupnih kalorija dnevnog unosa podrijetlom iz masnoća manji od 30%. Ako je taj postotak manji od 15%, tada se radi o dijeti s jako smanjenim udjelom masnoća. Ovakav dijetalni pristup smatra se učinkovitim za redukciju tjelesne mase, no problem je što sniženje postotka masnoće u prehrani dovodi do povećanja unosa kalorija iz skupine ugljiko-hidrata. Preveliki unos ugljikohidrata može do-vesti do povećane razine triglicerida i sniženja zaštitnog HDL kolesterola u krvi čime se pove-ćava rizik od kardiovaskularnih bolesti.Restrikcija ukupnog unosa ugljikohidrata na između 20 i 60 g je glavna značajka dijete sa smanjenim unosom ugljikohidrata. Atkinso-nova i South Beach dijeta su primjeri takvog dijetnog režima jer imaju strogo definirane dnevne unose ugljikohidrata.Osnovni princip dijete s niskim glikemijskim in-deksom je pridržavanje unosa uravnoteženog omjera nutrijenata i to 40% iz ugljikohidrata,

35% iz masnoća i 25% iz proteina. Takav dijetni pristup poseban naglasak stavlja na upotrebu namirnica niskog glikemijskog indeksa poput svježeg voća i povrća, a isključuje upotrebu namirnica visokog glikemijskog indeksa po-put voćnih sokova, rafiniranih žitarica i slatkiša.Dijeta s visokim udjelom proteina ograničava konzumaciju ugljikohidrata na unos između 20 i 60 g dnevno. Smanjeni unos ugljikohidra-ta nadoknađuje se povećanim unosom pro-teina i masti i upravo je ta činjenica probudila svijest o mogućim posljedicama takvog reži-ma na zdravlje.

Određene dijete mogu se svrstati u skupinu poznatih komercijalnih dijeta koje su vrlo zastupljene i popularne,

a odlikuje ih kombinacija restrikcije ukupnog kalorijskog unosa i pojedinih makronutrijena-ta. Neke se poznate dijete pridržavaju stručnih savjeta, no većina ih zastupa alternativna staja-lišta. Znanstvenici savjetuju kritičko pristupanje takvim dijetama zbog toga što ponekad pridr-žavanje ekstremnih režima prehrane može ozbiljno narušiti zdravlje. Stoga je, bez obzira na jednostavnost i nevjerojatne rezultate koje pojedina dijeta obećava, procesu mršavljenja nužno pristupiti logički uz savjetovanje i nad-zor stručne osobe.

O dijetama općenito

Piše: dipl.ing. Sandra Krstev Barać, Izvor: www.zdravobudi.hr

SAVJET LIJEČNIKA 15

> Osnovno pravilo svih dijeta glasi da energetski unos mora biti manji od potrošnje energije kako bi došlo do gubitka tjelesne mase

Page 16: Podravski motivi za pamćenje...NOVINE DIONIČKOG DRUŠTVA PODRAVKA PODRAVKA, prehrambena industrija, d.d. Koprivnica Za izdavača: Dijana Jendrašinkin Urednica: Ines Banjanin Redakcija

COOLINARIKA16

Gastrofinancijeili kako naribati kredit?

Autor: tracy - http://tracy.coolinarika.com/

Prihvaćanje materijalnih “jestivih” dobara kao kreditnih jamstava, naziva se gastrofinancijama

Plan je bio razrađen u detalje. Bila je sa-vršena zimska noć, mračna i pusta u ravnicama oko Parme. Kad su stigli na

dogovoreno mjesto, jedan od sedmorice je vješto isključio alarmni sustav. Prvi kamion se svom brzinom zaletio u ogradu i raznio je u prvom pokušaju. Za njim je u dvorište ušao i drugi. Iznenađenog noćnog čuvara zgrabile su dvije snažne ruke i u nekoliko sekundi zave-zale za stolicu. Dva manja automobila stajala su kod ulaza, svaki sa svoje strane, kontrolira-jući eventualni dolazak zalutalog psa, biciklista ili, u najgorem slučaju, policije. Petorica su ušla u skladište i za samo pola sata obavila posao. Ukradenu robu su ugurali u dva kamiona. Kad su sa sporedne ceste krenuli prema autocesti, čestitali su si međusobno sigurni da su i ovog puta izvukli deblji kraj. Ali, na ulazu autoceste dočekalo ih je iznenađenje u obliku desetak policijskih vozila i naoružanih agenata. “Ope-racija ribež” odrađena je besprijekorno. Sad su policajci zaslužili međusobne čestitke. Sed-morica iz dva kamiona i dva automobila su uhićena, a ukradena roba vraćena vlasnicima. Radilo se ni manje, ni više, nego o parmeza-nu!! 460 kolutova parmezana u vrijednosti od 250 tisuća eura!Krađa parmezana nije novost. Od one sitne, ponekad uzrokovane pravom neimaštinom, kad se trokut parmezana uvijen u celofan spusti u džep ili torbu, do pravih arsenlupi-novskih invencija s rupama u zidu i tunelima. Kod ovih posljednjih parmezan se ne krade

kako bi se napunio trbuh, već prodao po pa-prenoj cijeni, tiskanoj u novinama kao da se radi o zlatnim polugama ili dionicama.Na početku je bilo zlato, mali žuti kamenčići koji su ostajali u situ nakon dugotrajnog ispi-ranja riječnih voda ili oni iskopani slijedeći ta-janstvene putanje zlatnih žila u zemljinim ge-ološkim slojevima. Divlja povijesna razdoblja obilježena “zlatnom groznicom”. U drugim zemljopisnim širinama zlato su zamijenili tvr-di, svjetlucavi kamenčići ili dijamanti. Oduvijek je kao vrijednost za razmjenu služila zemlja, kasnije nekretnine, u nekim zemljama stoka. Međutim i neke namirnice, rijetke i skupocje-ne, u određenim razdobljima i podnebljima služile su čovjeku pri razmjeni. Kavijar i šafran poput zlatnog praha. Danas nam se čini da je to bilo davno, prije investicijskih banaka, eura, dionica, kreativnih financija, raznih Madoffa i subprime kredita. Međutim, kad su prije nekoliko godina, ti, uglavnom apstraktni pojmovi, počeli puštati vodu na sve strane, čak su se i banke odlučile vratiti starim vrijednostima, koje se mogu vi-djeti, izmjeriti metrom, pa čak i - pojesti!Talijanske banke su počele s izdavanjem kredita na temelju sira Parmigiana reggiana. Tako banka Credem iz grada Reggija odo-brava kredite do 80% vrijednosti jamstva, u ovom slučaju parmezana. Budući da uglavnom posluje

na području u kojem se parmezan proizvodi, izgradila je između gradova Modene i Reggio dva ogromna blindirana skladišta, neku vrstu Ford Knoxa, gdje se umjesto dijamantnih ogrlica, umjetničkih djela i novčanica, čuvaju kolutovi slavnog ribanca. U njima 440 tisuća kolutova provodi posljednje dvije godine sušenja. Njihova se vrijednost procjenjuje na 132.000.000 eura. Točno tako, 132 milijuna eura! Svaki kolut vrijedi oko 300 eura i ima uti-snuti broj, poput novčanica.

Današnje prihvaćanje materijalnih “jestivih” dobara kao kreditnih jam-stva, što su uostalom radili još stari

Rimljani, naziva se gastrofinancijama. Osim parmezana, kao polog bankama savršeno odgovaraju skupe namirnice koje očekuje dugo vrijeme dozrijevanja. Na primjer, crna vina, kad se za bocu Barola ili Bordeauxa koja će biti pretočena iz bačvi tek za koju godinu, pišu čekovi prepuni nula. Slično je i s whiskeyjem. Određeni broj škotskih desti-lerija koje su se našle u financijskom škripcu, odlučio je izdati dionice na vrijednost whi-skeyja koji je tek stavljen u bačve na dozri-jevanje. Postoje i tzv. “balzamički krediti”, u kojima se za jamstvo uzima skupi balzamič-ki ocat podvrgnut dugogodišnjem procesu nastanka.

Page 17: Podravski motivi za pamćenje...NOVINE DIONIČKOG DRUŠTVA PODRAVKA PODRAVKA, prehrambena industrija, d.d. Koprivnica Za izdavača: Dijana Jendrašinkin Urednica: Ines Banjanin Redakcija

COOLINARIKA 17

Heljdini cvjetići

> NotsoevilCool chef mjeseca svibnja 2010.

Notsoevil nas je osvojila sa svojim prepoznatljivim receptima pretež-no u “vege” stilu, pomalo neobičnim namirnicama koje često koristi u kuhinji i svojim vedrim fotkama.

Priprema: 1. Nasjeckajte suhe brusnice, prelijte ih ocijeđenim sokom naranče i ostavite da omekšaju.

2. Za to vrijeme prosijte brašno sa sodom bikarbonom te mu dodajte šećer, malo cimeta i soli.

3. Grublje usitnite listiće badema.

4. Od brašna, ulja i vrhnja umijestite tijesto. Kad se smjesa poveže, dodajte joj brusnice u soku i umijesite ih u tijesto.

5. Podijelite tijesto na dva dijela i u pokrivenoj posudi ostavite ga da odstoji oko 30 min. u hladnjaku.

6. Na pobrašnjenoj podlozi tijesto premijesite te svaki dio razvaljajte na debljinu oko 3 mm.

7. Kalupom režite oblike po želji i slažite ih u tepsiju za kolače obloženu pek papirom.

8. Kekse pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180°C oko 8-10 min.

Sastojci: 50 g suhih brusnicapola naranče300 g heljdinog brašna1 žličica sode bikarbone40 g smeđeg šećeramalo cimetana vrh noža soli100 g badema u listićima75 ml maslinovog ulja150 ml sojinog vrhnja3-4 žlice heljdinog brašna za razvaljati tijesto

Vrijeme pripreme: 1h i 10 min.

Energetska vrijednost na 100 g: 358 kcal / 1496 kJ

Posluživanje: Heljdine kolačiće poslužite uz topli ili hladni napitak po želji

Savjet: Ohlađene keksiće možete čuvati u limenoj kutiji na suhom i hladnom mjestu i do 15-ak dana

Fini keksići iz heljdinog brašna, s bademima i

brusnicama. Bez glutena – za prijateljicu koja

boluje od celijakije. Bez maslaca i jaja – to tako,

zbog mog hira :)

Page 18: Podravski motivi za pamćenje...NOVINE DIONIČKOG DRUŠTVA PODRAVKA PODRAVKA, prehrambena industrija, d.d. Koprivnica Za izdavača: Dijana Jendrašinkin Urednica: Ines Banjanin Redakcija

Gradsko društvo Crvenog križa KoprivnicaHrvatski zavod za transfuzijsku medicinu RH - Zagreb

Kalendar akcija DDK Srpanj 2010.

19.07. ponedjeljak12.00 - 16.00 Podravka juhe i Vegeta

20.07. utorak09.00 - 12.00 Crveni Križ13.00 - 17.00 Crveni Križ

21.07. srijeda08.00 - 12.00 Komunalac

22.07. četvrtak12.00 - 16.00 Podravka Starčevićeva

23.07. petak08.00 - 12.00 HŽ

Na 32. godišnju skupštinu KLA Podravka održanu 3. srp-nja u Podravkinoj konferencijskoj dvorani odazvali su se predstavnici mnogih klubova liječenih alkoholičara Hr-

vatske pa je ukupno prisustvovalo stotinjak uzvanika.Održan je kratak kulturno-umjetnički program na kojem je nastu-pio Crkveni zbor mladih “Eshaton” iz Močila, a svoje literarne rado-ve kazivala su dva člana Literarne sekcije KUD-a Podravka.Na brojne aktivnosti proteklog jednogodišnjeg razdoblja osvrnula se Katarina Budaj, dostručna djelatnica kluba, a zatim dosadašnji predsjednik Mladen Kovačić. Na skupštini je za novog predsjednika izabran Darko Brezak, za do-predsjednicu Snježana Lončarić, a za rizničarku Božica Vukajlović.Najsvečaniji dio skupštine bila je dodjela priznanja za apstinen-ciju: jedno za tri godine, dva za četiri godine, jedno za pet godi-na, dva za deset godina i dva za petnaest godina.Prisutni gosti iz različitih dijelova Hrvatske obratili su se skupu s mnogo pohvalnih riječi za djelovanje KLA Podravka, a na kraju je u ugodnom raspoloženju održan i domjenak. (D. Š.)

Zlatnu povelju Matice hrvatske za Sabrana djela Frana Galovi-ća 1-6 na Glavnoj skupštini Matice hrvatske u Čitluku uručio je predsjednik Matice Igor Zidić Ogranku Matice hrvatske Kopriv-nica te glavnom uredniku Milivoju Solaru, uredniku Božidaru Petraču i uredniku Biblioteke Draženu Ernečiću. Ogranak Matice hrvatske Koprivnica Zlatnu povelju Matice hr-vatske posvećuje preminulim članovima Predsjedništva kopriv-ničkog Ogranka – mr. Stanku Laušu, dr. Janku Križaniću i pot-predsjedniku Ogranka prof. Slavku Fijačku. Na ediciji su surađivali i akademski slikar Zlatko Kauzlarić Atač, prof. dr. Mijo Lončarić i Draženka Jalšić Ernečić. Glavni sponzori i pokrovitelji projekta su Ministarstvo kulture RH, Podravka, Belupo i Muzej grada Koprivnice.Dobivena Zlatna povelja Matice hrvatske najveće je priznanje koje je Ogranak primio i ujedno sjajan uvod u obilježavanje 20. obljetnice rada 2011. godine. Ovo je najveći i najznačajniji knjiž-ni, nakladnički pa i kulturološki projekt koprivničkog Ogranka te vrhunski koprivnički i podravski kulturni proizvod.

MOZAIK18

Godišnja skupština KLA Podravka

Zlatna povelja Ogranku Matice hrvatske Koprivnica

Page 19: Podravski motivi za pamćenje...NOVINE DIONIČKOG DRUŠTVA PODRAVKA PODRAVKA, prehrambena industrija, d.d. Koprivnica Za izdavača: Dijana Jendrašinkin Urednica: Ines Banjanin Redakcija
Page 20: Podravski motivi za pamćenje...NOVINE DIONIČKOG DRUŠTVA PODRAVKA PODRAVKA, prehrambena industrija, d.d. Koprivnica Za izdavača: Dijana Jendrašinkin Urednica: Ines Banjanin Redakcija

Mladen Pavković izlaže fotografije u koprivničkom muzeju

Turnir odbojke na pijesku Cerine Studena Open

U prostorijama Muzeja Grada Ko-privnice u ponedjeljak 2. kolo-voza u 19 sati bit će otvorena sa-

mostalna izložba fotografija novinara i publicista Mladena Pavkovića – “Pozna-ti pred objektivom”. Bit će izloženo oko stotinjak crno bijelih fotografija pozna-tih hrvatskih i svjetskih likovnih, kazališ-nih, filmskih i glazbenih umjetnika, te sportaša, koje je autor fotografirao prije svega za potrebe brojnih intervjua koje je objavljivao u raznim novinama, časo-pisima i knjigama.Pavković je do sada priredio više od pedesetak samostalnih izložbi i to ne samo u Hrvatskoj, već i u Mađarskoj, Austriji, Sloveniji i drugdje.Sve izložene fotografije darovat će Mu-zeju Grada Koprivnice, organizatoru izložbe, koju će uz prigodan program svečano otvoriti Darko Koren, župan Koprivničko– križevačke županije.Izložba će se moći razgledati tijekom kolovoza.

Izvrsnom organizacijom Koprivničke udruge za rekreativni sport i gradskog poduzeća Trg na sun-čalištu Gradskih bazena Cerine u Koprivnici u pe-tak i subotu završilo je ovogodišnje natjecanje u turniru odbojke na pijesku Cerine Studena Open. Odigrane su vrlo zanimljive odbojkaške utakmice u kojima su u muškoj konkurenciji najuspješniji bili odbojkaši ekipe „Ne znamo“. U ženskoj kon-kurenciji prvakinje su odbojkašice ekipe „Kifulja“. Najboljima su pripale nagrade organizatora koje su im po završetku natjecanja uručili direktorica Trga Martina Golčić i Zdenko Perošić iz Koprivnič-ke udruge za rekreativni sport.

CRTA: Ivan Haramija - Hans

Na fotografiji: naslovna stranica kataloga Pavkovićeve izložbe