of 25 /25
NEKONVENCIONALNA ALTERNATIVNA BIOMASA I PRAKSA

BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ......

Page 1: BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

NEKONVENCIONALNAALTERNATIVNABIOMASAI PRAKSA

Page 2: BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

© Copyright Polytechnik Biomass Energy

Da li ste znali?

- Zagađeni vazduh uzrokuje više smrti globalno nego sve bolesti/ratovi/sukobi zajedno- USA- uzrokuje 5 miliona smrtnih slučajeva/godišnje i košta $1,2 triliona

- 750 Gt leda za 5 godinaizgubio Grenland

Page 3: BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

© Copyright Polytechnik Biomass Energy

Biomasa kako je poznajemo

StandardizovanaSertifikat kvalitetaČista, homogenaSuva < 35% WFinih dimenzija G30/50Malo pepela < 1,0% AKomercijalizovana

CepaniceSečka

Pelet

NAJČEŠĆE JE SINONIM ZA DRVO!

Page 4: BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

© Copyright Polytechnik Biomass Energy

Kružna ekonomija – PRILIKA

Energija je neizbežna stavka u svim proizvodima industrije Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje

resursima Često je sam energent nusproizvod vaše proizvodnje

Izvor: Zero Waste Europe

• Ostatak koji ne može da se reciklira

• Kraj životnog veka

Page 5: BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

© Copyright Polytechnik Biomass Energy

Izvori biomase – plasman biomase

Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada starih, korišćenih drvnih proizvoda

Bolnice Toplane Turistički kompleksi Staklenici

Page 6: BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

© Copyright Polytechnik Biomass Energy

Alternativna biomasa - praksa

Šumski ostatak, panjevi, granje, lišće, pilanski ostatak, ostatak sa zelenih površina

Kompost takođeNema tržišni plasman Kora

W > 50%A > 3-10%Hd

MulticiklonESPČišćenje

Page 7: BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

© Copyright Polytechnik Biomass Energy

Alternativna biomasa - praksa

Miskantus

Slama

Malata

Ljuska suncokreta

W 5-80%A > 3-10%S Cl

N K

KatalizatoriMulticiklonESPĆišćenje

+drvo Optimum

Skladištenje

Page 8: BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

© Copyright Polytechnik Biomass Energy

Alternativna biomasa - praksa

Pileći stajnjak

Konjski stajnjak

Otpresak voća

Ljuska kafe

W 5-80%A > 3-10%S Cl

N K

KatalizatoriMulticiklonESPĆišćenje

+drvo Optimum

Page 9: BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

© Copyright Polytechnik Biomass Energy

Alternativna biomasa - praksa

Salix viminalis

Staro drvo, ambalaža

Orezina vinove loze

W 5-60%A > 3-10%S Cl

N Metali?As, Pb, Cr, Al, F, Cd, Hg, Mn, Zn

KatalizatoriMulticiklonESPĆišćenje

PCB Halogeni

Vrlo slična svojstva drvetu.

Page 10: BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

© Copyright Polytechnik Biomass Energy

Pepeo - nečistoće

KamenjeMetaliOpekaKatranŠljakaEmisije

Page 11: BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

© Copyright Polytechnik Biomass Energy

Oštećenja

korozija

pucanje materijala

zastoji u radu

naslage

Page 12: BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

© Copyright Polytechnik Biomass Energy

Rešenje

> 150 tipova biomase ispitano

Pouzdanost

Kvalitet

Dugotrajnost

8 rešenja sagorevanja

100 tipova ložišta

VIŠE tipova biomase

6 radnih medijuma

MINIMALNEemisije štetnih

gasova

Ƞ > 86 %teška biomasa

INTELIGENTNO sagorevanje

MINIMALNI troškovi O&M

Page 13: BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

© Copyright Polytechnik Biomass Energy

FGRSA

FGR PApreheated

FGR PApreheated

Ash

Zone 1 Zone 2 Zone 3

FGRSA

FGRTA

Ash

Zone 4

Fuel

Residence time before entering the

super heater3.4 to 6 seconds!

Gasification

Combustion

No heat extraction until the gases arecompletely combusted !

Rešenje - ložište

Page 14: BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

POLYTECHNIKBIOMASS ENERGY

Page 15: BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

© Copyright Polytechnik Biomass Energy

O nama

Porodična firma Sedište u Austriji Prvi kotao u 1965 150 - 200 MW godišnje > 3,000 referentnih postrojenja ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Postrojenja krojena prema potrebi investitora 8 različitih rešenja sagorevanja Više od 100 različitih ložišta Kotlovi od 300 kW - 30 MW th

Radni medijumtopla/vrela voda| para | termalno ulje| vazduh | vreli gasovi

Energane od 200 kWe - 20 MWe(organik ili parni Rankine ciklus)

Kogeneracija - Trigeneracija

Page 16: BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

© Copyright Polytechnik Biomass Energy

Specijalisti za sagorevanje

Topla/vrela voda Termoulje

Vreli gasoviPara

Page 17: BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

© Copyright Polytechnik Biomass Energy

Proizvodnja-izgradnja-servis

Page 18: BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

Kako izgleda?

Silos

ESP

TU kotao

ECO 1&2

MulticiklonLuvo

Ložište

Ormani

EP, pumpe, hladnjak, primar

Page 19: BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

© Copyright Polytechnik Biomass Energy

Kozmetika i CHP 4.81 MW – 620 kWe

Page 20: BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

© Copyright Polytechnik Biomass Energy

PILANA i CHP- 4.8 MW – 900 kWe

Page 21: BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

© Copyright Polytechnik Biomass Energy

PELET i CHP - 14 MW – 2 MWe

Page 22: BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

© Copyright Polytechnik Biomass Energy

BANJA i CHP – 6.5 MW – 1,100 kWe + 4 MW HW

Page 23: BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

© Copyright Polytechnik Biomass Energy

DRVNA INDUSTRIJA i CHP – 14 MW – 2 MWe

Page 24: BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

© Copyright Polytechnik Biomass Energy

TOPLANA i CHP – 32.2 MW – 7.5 MWe + 10 MW

Page 25: BIOMASA - Balkan Green Energy News · Povećanje konkurentnosti svodi se na upravljanje ... Prehrambena industrija Drvna industrija Papirna industrija Poljoprivredna industrija Prerada

© Copyright Polytechnik Biomass Energy

Para - 13.5 MW