Raspored Nastave Ljetni Sem Sale Tekuci

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tamo neke sale super stvar haha

Text of Raspored Nastave Ljetni Sem Sale Tekuci

UNIVERZITET U SARAJEVU

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: VA (322 mjesta)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45P

Elektrini krugovi 1

Prof. dr N. BehliloviP

Inenjerska matematika 2

Prof. dr H. FatkiP

Inenjerska matematika 2

Prof. dr H. FatkiP Inenjerska fizika 2Red.prof.dr H.amiP

Tehnike programiranja

Prof. dr Juri

3.10,00 10,45P

Elektrini krugovi 1

Prof. dr N. BehliloviP

Inenjerska matematika 2

Prof. dr H. FatkiP

Inenjerska matematika 2

Prof. dr H. FatkiP Inenjerska fizika 2Red.prof.dr H.amiP

Tehnike programiranja

Prof. dr Juri

4.11,00 11,45P

Elektrini krugovi 1

Prof. dr N. BehliloviP Elektroniki elementi i

sklopoviDoc.dr S. HuseinbegoviP

Tehnike programiranja

Prof. dr JuriP Inenjerska fizika 2Red.prof.dr H.amiP

Operativni sistemi

Prof. dr S Ribi

5.12,00 12,45P

Elektrini krugovi 1

Prof. dr N. BehliloviP Elektroniki elementi i

sklopoviDoc.dr S. HuseinbegoviP

Tehnike programiranja

Prof. dr JuriP

Inenjerska matematika 2

Prof. dr H. FatkiP

Operativni sistemi

Prof. dr S Ribi

6.13,00 13,45P

Vjerovatnoa i statistika

Prof. dr A. Muratovi-RibiP Elektroniki elementi i

sklopoviDoc.dr S. HuseinbegoviP

Tehnike programiranja

Prof. dr JuriP

Inenjerska matematika 2

Prof. dr H. FatkiP

Operativni sistemi

Prof. dr S Ribi

7.14,00 14,45P

Vjerovatnoa i statistika

Prof. dr A. Muratovi-RibiP

Inenjerska matematika 2

Prof. dr H. FatkiP

Tehnike programiranja

Prof. dr JuriP Matematika logika i

teorija izraunljivosti

Prof. dr JuriP

Tehnike programiranja

Prof. dr Juri

8.15,00 15,45P

Vjerovatnoa i statistika

Prof. dr A. Muratovi-RibiP

Inenjerska matematika 2

Prof. dr H. FatkiP Matematika logika i

teorija izraunljivosti

Prof. dr JuriP

Tehnike programiranja

Prof. dr Juri

9.16,00 16,45P Matematika logika i

teorija izraunljivosti

Prof. dr Juri

10.17,00 17,45

11.18,00 18,45

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: MA (154 mjesta)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45P

Operaciona istraivanja

Prof. dr JuriP

Razvoj mobilnih aplikacijaDoc.dr V. OkanoviP Automati i formalni jeziciProf. dr H. upi

3.10,00 10,45P

Operaciona istraivanja

Prof. dr JuriP

Razvoj mobilnih aplikacijaDoc.dr V. OkanoviP Automati i formalni jeziciProf. dr H. upi

4.11,00 11,45P

Operaciona istraivanja

Prof. dr JuriP

Razvoj mobilnih aplikacijaDoc.dr V. OkanoviP Automati i formalni jeziciProf. dr H. upi

5.12,00 12,45P Objektno orijentirana

analiza i dizajn

Prof.dr . onkoP Ugradbeni sistemiProf.dr S.Konjicija

6.13,00 13,45P Objektno orijentirana

analiza i dizajn

Prof.dr . onkoP Ugradbeni sistemiProf.dr S.Konjicija

7.14,00 14,45P Objektno orijentirana

analiza i dizajn

Prof.dr . onkoP Osnove raunarskih mreaDoc.dr K.Hajdarevi

8.15,00 15,45P Osnove raunarskih mreaDoc.dr K.Hajdarevi

9.16,00 16,45P Osnove raunarskih mreaDoc.dr K.Hajdarevi

10.17,00 17,45

11.18,00 18,45

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: S0 (70 mjesta)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45P Kvaliteta

elektrine energije

Doc. dr S. SmakaP Biomedicinski

signali i sistemi

Doc.dr D.BokoviT Matematika logika i

teorija izraunljivostiGrupa RI 3T

Inenjerska matematika 2Grupa RI 4

3.10,00 10,45P Kvaliteta

elektrine energije

Doc. dr S. SmakaP Biomedicinski

signali i sistemi

Doc.dr D.BokoviT Matematika logika i

teorija izraunljivostiGrupa RI 3T

Inenjerska matematika 2Grupa RI 4

4.11,00 11,45P Kvaliteta

elektrine energije

Doc. dr S. SmakaP Biomedicinski

signali i sistemi

Doc.dr D.BokoviT Matematika logika i

teorija izraunljivostiGrupa RI 2T

Elektrini krugovi 1Grupa 2

5.12,00 12,45T Matematika logika i

teorija izraunljivostiGrupa RI 2T

Elektrini krugovi 1Grupa 1T

Elektrini krugovi 1Grupa 2

6.13,00 13,45T

Inenjerska matematika 2Grupa 2T

Inenjerska matematika 2Grupa RI 2P Metodologija in. projekt.

Prof.dr M.KapetanoviT

Elektrini krugovi 1Grupa 1T

Elektrini krugovi 1Grupa 3

7.14,00 14,45T

Inenjerska matematika 2Grupa 2T

Inenjerska matematika 2Grupa RI 2P Metodologija in. projekt.

Prof.dr M.KapetanoviT

Elektrini krugovi 1Grupa 4T

Elektrini krugovi 1Grupa 3

8.15,00 15,45T

Inenjerska matematika 2Grupa 1T

Inenjerska matematika 2Grupa RI 3P Metodologija in. projekt.

Prof.dr M.KapetanoviT

Elektrini krugovi 1Grupa 4

9.16,00 16,45T

Inenjerska matematika 2Grupa 1T

Inenjerska matematika 2Grupa RI 3T Metodologija in. projekt.

10.17,00 17,45

11.18,00 18,45

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: EE1 (54 mjesta i 13 raunara)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45T/LEnergetska ekonomika

3.10,00 10,45TLEnergetska ekonomika

4.11,00 11,45TVjerovatnoa i statistika

Grupa RI 1TVjerovatnoa i statistika

Grupa RI 3LEnergetska ekonomika

5.12,00 12,45TVjerovatnoa i statistika

Grupa RI 1TVjerovatnoa i statistika

Grupa RI 3LEnergetska ekonomika

6.13,00 13,45T/L

Inenjerska ekonomikaLEnergetska ekonomika

7.14,00 14,45T/L

Inenjerska ekonomikaL

Metodologija

inenjerskog projektovanjaT/L

Metodologija

inenjerskog projektovanja

8.15,00 15,45T/L

Projektovanje i automatizacija EE postrojenjaT/L

Inenjerska ekonomika/

Elektrina postrojenjaL

Metodologija

inenjerskog projektovanjaT/L

Metodologija

inenjerskog projektovanja

9.16,00 16,45T/L

Projektovanje i automatizacija EE postrojenjaT/L

Elektrina postrojenjaL

Metodologija

inenjerskog projektovanjaT/L

Praktikum

elektroenergetike 2

10.17,00 17,45T/L

Projektovanje i automatizacija EE postrojenjaL

Metodologija

inenjerskog projektovanjaL

Osnove mehatronikeT/L

Praktikum

elektroenergetike 2

11.18,00 18,45L

Osnove mehatronikeL

Metodologija

inenjerskog projektovanjaL

Osnove mehatronikeT/L

Praktikum

elektroenergetike 2

12.19,00 19,45L

Osnove mehatronikeL

Metodologija

inenjerskog projektovanjaL

Osnove mehatronike

13.20,00 20,45L

Osnove mehatronike

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: EE2 (54 mjesta)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45P

Elektrina postrojenja

Prof. dr R. GaanoviP Projektovanje i automatizacija EE postrojenjaProf. dr R. GaanoviP Elektroenergetski

sistemi 2

Doc. dr S. SmakaTVjerovatnoa i statistika

Grupa RI 2

3.10,00 10,45P

Elektrina postrojenja

Prof. dr R. GaanoviP Projektovanje i automatizacija EE postrojenjaProf. dr R. GaanoviP Elektroenergetski

sistemi 2

Doc. dr S. SmakaTVjerovatnoa i statistika

Grupa RI 4TVjerovatnoa i statistika

Grupa RI 2

4.11,00 11,45P

Elektrina postrojenja

Prof. dr R. GaanoviP Projektovanje i automatizacija EE postrojenjaProf. dr R. GaanoviP Elektroenergetski

sistemi 2

Doc. dr S. SmakaTVjerovatnoa i statistika

Grupa RI 4

5.12,00 12,45T

Inenjerska ekonomikaT Prenaponi ikoordinacija izolacije

6.13,00 13,45T

Inenje

Search related