Raspored Nastave Ljetni Sem Sale Tekuci

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tamo neke sale super stvar haha

Text of Raspored Nastave Ljetni Sem Sale Tekuci

UNIVERZITET U SARAJEVU

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: VA (322 mjesta)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45P

Elektrini krugovi 1

Prof. dr N. BehliloviP

Inenjerska matematika 2

Prof. dr H. FatkiP

Inenjerska matematika 2

Prof. dr H. FatkiP Inenjerska fizika 2Red.prof.dr H.amiP

Tehnike programiranja

Prof. dr Juri

3.10,00 10,45P

Elektrini krugovi 1

Prof. dr N. BehliloviP

Inenjerska matematika 2

Prof. dr H. FatkiP

Inenjerska matematika 2

Prof. dr H. FatkiP Inenjerska fizika 2Red.prof.dr H.amiP

Tehnike programiranja

Prof. dr Juri

4.11,00 11,45P

Elektrini krugovi 1

Prof. dr N. BehliloviP Elektroniki elementi i

sklopoviDoc.dr S. HuseinbegoviP

Tehnike programiranja

Prof. dr JuriP Inenjerska fizika 2Red.prof.dr H.amiP

Operativni sistemi

Prof. dr S Ribi

5.12,00 12,45P

Elektrini krugovi 1

Prof. dr N. BehliloviP Elektroniki elementi i

sklopoviDoc.dr S. HuseinbegoviP

Tehnike programiranja

Prof. dr JuriP

Inenjerska matematika 2

Prof. dr H. FatkiP

Operativni sistemi

Prof. dr S Ribi

6.13,00 13,45P

Vjerovatnoa i statistika

Prof. dr A. Muratovi-RibiP Elektroniki elementi i

sklopoviDoc.dr S. HuseinbegoviP

Tehnike programiranja

Prof. dr JuriP

Inenjerska matematika 2

Prof. dr H. FatkiP

Operativni sistemi

Prof. dr S Ribi

7.14,00 14,45P

Vjerovatnoa i statistika

Prof. dr A. Muratovi-RibiP

Inenjerska matematika 2

Prof. dr H. FatkiP

Tehnike programiranja

Prof. dr JuriP Matematika logika i

teorija izraunljivosti

Prof. dr JuriP

Tehnike programiranja

Prof. dr Juri

8.15,00 15,45P

Vjerovatnoa i statistika

Prof. dr A. Muratovi-RibiP

Inenjerska matematika 2

Prof. dr H. FatkiP Matematika logika i

teorija izraunljivosti

Prof. dr JuriP

Tehnike programiranja

Prof. dr Juri

9.16,00 16,45P Matematika logika i

teorija izraunljivosti

Prof. dr Juri

10.17,00 17,45

11.18,00 18,45

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: MA (154 mjesta)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45P

Operaciona istraivanja

Prof. dr JuriP

Razvoj mobilnih aplikacijaDoc.dr V. OkanoviP Automati i formalni jeziciProf. dr H. upi

3.10,00 10,45P

Operaciona istraivanja

Prof. dr JuriP

Razvoj mobilnih aplikacijaDoc.dr V. OkanoviP Automati i formalni jeziciProf. dr H. upi

4.11,00 11,45P

Operaciona istraivanja

Prof. dr JuriP

Razvoj mobilnih aplikacijaDoc.dr V. OkanoviP Automati i formalni jeziciProf. dr H. upi

5.12,00 12,45P Objektno orijentirana

analiza i dizajn

Prof.dr . onkoP Ugradbeni sistemiProf.dr S.Konjicija

6.13,00 13,45P Objektno orijentirana

analiza i dizajn

Prof.dr . onkoP Ugradbeni sistemiProf.dr S.Konjicija

7.14,00 14,45P Objektno orijentirana

analiza i dizajn

Prof.dr . onkoP Osnove raunarskih mreaDoc.dr K.Hajdarevi

8.15,00 15,45P Osnove raunarskih mreaDoc.dr K.Hajdarevi

9.16,00 16,45P Osnove raunarskih mreaDoc.dr K.Hajdarevi

10.17,00 17,45

11.18,00 18,45

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: S0 (70 mjesta)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45P Kvaliteta

elektrine energije

Doc. dr S. SmakaP Biomedicinski

signali i sistemi

Doc.dr D.BokoviT Matematika logika i

teorija izraunljivostiGrupa RI 3T

Inenjerska matematika 2Grupa RI 4

3.10,00 10,45P Kvaliteta

elektrine energije

Doc. dr S. SmakaP Biomedicinski

signali i sistemi

Doc.dr D.BokoviT Matematika logika i

teorija izraunljivostiGrupa RI 3T

Inenjerska matematika 2Grupa RI 4

4.11,00 11,45P Kvaliteta

elektrine energije

Doc. dr S. SmakaP Biomedicinski

signali i sistemi

Doc.dr D.BokoviT Matematika logika i

teorija izraunljivostiGrupa RI 2T

Elektrini krugovi 1Grupa 2

5.12,00 12,45T Matematika logika i

teorija izraunljivostiGrupa RI 2T

Elektrini krugovi 1Grupa 1T

Elektrini krugovi 1Grupa 2

6.13,00 13,45T

Inenjerska matematika 2Grupa 2T

Inenjerska matematika 2Grupa RI 2P Metodologija in. projekt.

Prof.dr M.KapetanoviT

Elektrini krugovi 1Grupa 1T

Elektrini krugovi 1Grupa 3

7.14,00 14,45T

Inenjerska matematika 2Grupa 2T

Inenjerska matematika 2Grupa RI 2P Metodologija in. projekt.

Prof.dr M.KapetanoviT

Elektrini krugovi 1Grupa 4T

Elektrini krugovi 1Grupa 3

8.15,00 15,45T

Inenjerska matematika 2Grupa 1T

Inenjerska matematika 2Grupa RI 3P Metodologija in. projekt.

Prof.dr M.KapetanoviT

Elektrini krugovi 1Grupa 4

9.16,00 16,45T

Inenjerska matematika 2Grupa 1T

Inenjerska matematika 2Grupa RI 3T Metodologija in. projekt.

10.17,00 17,45

11.18,00 18,45

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: EE1 (54 mjesta i 13 raunara)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45T/LEnergetska ekonomika

3.10,00 10,45TLEnergetska ekonomika

4.11,00 11,45TVjerovatnoa i statistika

Grupa RI 1TVjerovatnoa i statistika

Grupa RI 3LEnergetska ekonomika

5.12,00 12,45TVjerovatnoa i statistika

Grupa RI 1TVjerovatnoa i statistika

Grupa RI 3LEnergetska ekonomika

6.13,00 13,45T/L

Inenjerska ekonomikaLEnergetska ekonomika

7.14,00 14,45T/L

Inenjerska ekonomikaL

Metodologija

inenjerskog projektovanjaT/L

Metodologija

inenjerskog projektovanja

8.15,00 15,45T/L

Projektovanje i automatizacija EE postrojenjaT/L

Inenjerska ekonomika/

Elektrina postrojenjaL

Metodologija

inenjerskog projektovanjaT/L

Metodologija

inenjerskog projektovanja

9.16,00 16,45T/L

Projektovanje i automatizacija EE postrojenjaT/L

Elektrina postrojenjaL

Metodologija

inenjerskog projektovanjaT/L

Praktikum

elektroenergetike 2

10.17,00 17,45T/L

Projektovanje i automatizacija EE postrojenjaL

Metodologija

inenjerskog projektovanjaL

Osnove mehatronikeT/L

Praktikum

elektroenergetike 2

11.18,00 18,45L

Osnove mehatronikeL

Metodologija

inenjerskog projektovanjaL

Osnove mehatronikeT/L

Praktikum

elektroenergetike 2

12.19,00 19,45L

Osnove mehatronikeL

Metodologija

inenjerskog projektovanjaL

Osnove mehatronike

13.20,00 20,45L

Osnove mehatronike

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: EE2 (54 mjesta)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45P

Elektrina postrojenja

Prof. dr R. GaanoviP Projektovanje i automatizacija EE postrojenjaProf. dr R. GaanoviP Elektroenergetski

sistemi 2

Doc. dr S. SmakaTVjerovatnoa i statistika

Grupa RI 2

3.10,00 10,45P

Elektrina postrojenja

Prof. dr R. GaanoviP Projektovanje i automatizacija EE postrojenjaProf. dr R. GaanoviP Elektroenergetski

sistemi 2

Doc. dr S. SmakaTVjerovatnoa i statistika

Grupa RI 4TVjerovatnoa i statistika

Grupa RI 2

4.11,00 11,45P

Elektrina postrojenja

Prof. dr R. GaanoviP Projektovanje i automatizacija EE postrojenjaProf. dr R. GaanoviP Elektroenergetski

sistemi 2

Doc. dr S. SmakaTVjerovatnoa i statistika

Grupa RI 4

5.12,00 12,45T

Inenjerska ekonomikaT Prenaponi ikoordinacija izolacije

6.13,00 13,45T

Inenjerska fizika 2Grupa 4T Matematika logika i

teorija izraunljivostiGrupa RI 1T

Inenjerska ekonomikaT Prenaponi ikoordinacija izolacije

7.14,00 14,45T

Inenjerska fizika 2Grupa 4T Matematika logika i

teorija izraunljivostiGrupa RI 1T

Inenjerska ekonomika

8.15,00 15,45

9.16,00 16,45

10.17,00 17,45

11.18,00 18,45

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: 0-01 (S1) (96 mjesta)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45PEnergetska ekonomikaProf. dr A.MuharemoviP

Elektrotehniki materijaliProf. dr H. amiP

Raunarske arhitekture

Prof. dr. N. NosoviP

Digitalna elektronikaDoc. dr S. Huseinbegovi

3.10,00 10,45PEnergetska ekonomikaProf. dr A.MuharemoviP

Elektrotehniki materijaliProf. dr H. amiP

Raunarske arhitekture

Prof. dr. N. NosoviP

Digitalna elektronikaDoc. dr S. Huseinbegovi

4.11,00 11,45PEnergetska ekonomikaProf. dr A.MuharemoviP

Elektrotehniki materijaliProf. dr H. amiP

Raunarske arhitekture

Prof. dr. N. NosoviP

Digitalna elektronikaDoc. dr S. Huseinbegovi

5.12,00 12,45T

Linearni sistemi aut. upr./

Osnove sistema aut. upr.

6.13,00 13,45T

Linearni sistemi aut. upr./

Osnove sistema aut. upr.

7.14,00 14,45

8.15,00 15,45P

Modeliranje i simulacijaDoc. dr. B. Laevi

9.16,00 16,45P

Modeliranje i simulacijaDoc. dr. B. Laevi

10.17,00 17,45P

Modeliranje i simulacijaDoc. dr. B. Laevi

11.18,00 18,45

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: 0-02 (26 mjesta i 26 raunara)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45T

Tehnike programiranja

Grupa RI 1/AT

Tehnike programiranja

Grupa 1/BT

Tehnike programiranja

Grupa RI 4/A

3.10,00 10,45T

Tehnike programiranja

Grupa RI 1/AT

Tehnike programiranja

Grupa 1/BT

Tehnike programiranja

Grupa RI 4/AT

Tehnike programiranja

Grupa RI 2/B

4.11,00 11,45T

Tehnike programiranja

Grupa RI 2/AT

Tehnike programiranja

Grupa RI 3/AT

Tehnike programiranja

Grupa RI 4/BT

Tehnike programiranja

Grupa RI 2/BT

Tehnike programiranja

Grupa 4/B

5.12,00 12,45T

Tehnike programiranja

Grupa RI 2/AT

Tehnike programiranja

Grupa RI 3/AT

Tehnike programiranja

Grupa RI 4/BT

Tehnike programiranja

Grupa 2/BT

Tehnike programiranja

Grupa 4/B

6.13,00 13,45T

Tehnike programiranja

Grupa 1/AT

Tehnike programiranja

Grupa RI 3/BT

Tehnike programiranja

Grupa 3/AT

Tehnike programiranja

Grupa 2/B

7.14,00 14,45T

Tehnike programiranja

Grupa 1/AT

Tehnike programiranja

Grupa RI 3/BT

Tehnike programiranja

Grupa 3/AT

Tehnike programiranja

Grupa 3/B

8.15,00 15,45T

Tehnike programiranja

Grupa 2/AT

Tehnike programiranja

Grupa RI 1/BT

Tehnike programiranja

Grupa 4/AT

Tehnike programiranja

Grupa 3/B

9.16,00 16,45T

Tehnike programiranja

Grupa 2/AT

Tehnike programiranja

Grupa RI 1/BT

Tehnike programiranja

Grupa 4/A

10.17,00 17,45

11.18,00 18,45

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: 0-03 (36 mjesta)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45T

Optimalno upravljanjeP Principi

sistemskog inenjeringa

Doc.dr A. TahiroviP

Mehatronika

Prof.dr J. VelagiP

Elektronika TK 2

Prof.dr N. HadimejliP Napredni TK protokoli

i mree nove generacijeProf.dr S. Mrdovi

3.10,00 10,45P

Optimalno upravljanje

Prof. dr S. KonjicijaP Principi

sistemskog inenjeringa

Doc.dr A. TahiroviP

Mehatronika

Prof.dr J. VelagiP

Elektronika TK 2

Prof.dr N. HadimejliP Napredni TK protokoli

i mree nove generacijeProf.dr S. Mrdovi

4.11,00 11,45P

Optimalno upravljanje

Prof. dr S. KonjicijaP Principi

sistemskog inenjeringa

Doc.dr A. TahiroviP

Mehatronika

Prof.dr J. VelagiP

Elektronika TK 2

Prof.dr N. HadimejliP Napredni TK protokoli

i mree nove generacijeProf.dr S. Mrdovi

5.12,00 12,45P

Optimalno upravljanje

Prof. dr S. KonjicijaP Praktikum mikrora.

baziranih sistemaProf. dr A. AkamoviP Strukture i reimi

rada EE sistema

Prof.dr S. KresoP

Numerika grafika i animacija

Prof. dr. S. Rizvi

6.13,00 13,45P

Tehnologije televizije

Doc. dr. E. TurajliP Praktikum mikrora.

baziranih sistemaProf. dr A. AkamoviP Strukture i reimi

rada EE sistema

Prof.dr S. KresoP

Numerika grafika i animacija

Prof. dr. S. Rizvi

7.14,00 14,45P

Tehnologije televizije

Doc. dr. E. TurajliP Strukture i reimi

rada EE sistema

Prof.dr S. KresoP Napredna poglavlja

u analizi IP saobraajaDoc.dr. E. Turajli

8.15,00 15,45P

Tehnologije televizije

Doc. dr. E. TurajliP Napredna poglavlja

u analizi IP saobraajaDoc.dr. E. Turajli

9.16,00 16,45

10.17,00 17,45

11.18,00 18,45

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: 0-13 (32 mjesta)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45P Projektovanje

mikropeocesor. sistemaProf.dr S. KresoP Napredne elektronike komponente i strukture

Prof. dr A. AkamoviP

Komutacioni sistemi

Prof.dr M. krbiP

Statistika teorija signala

Doc.dr A. Begovi

3.10,00 10,45P Projektovanje

mikropeocesor. sistemaProf.dr S. KresoP Napredne elektronike komponente i strukture

Prof. dr A. AkamoviP

Komutacioni sistemi

Prof.dr M. krbiP

Statistika teorija signala

Doc.dr A. Begovi

4.11,00 11,45P Projektovanje

mikropeocesor. sistemaProf.dr S. KresoP Napredne elektronike komponente i strukture

Prof. dr A. AkamoviP

Komutacioni sistemi

Prof.dr M. krbiP

Statistika teorija signala

Doc.dr A. Begovi

5.12,00 12,45P Dinamika fluida i

toplotnih sistemaProf. dr . ikaloP Kompresija

slike i videa

Doc.dr. E. TurajliT

Napredne elektronikekomponente i struktureP Komunikacijski

protokoli i mree

Prof.dr S. Mrdovi

6.13,00 13,45P Dinamika fluida i

toplotnih sistemaProf. dr . ikaloP Kompresija

slike i videa

Doc.dr. E. TurajliP Komunikacijski

protokoli i mree

Prof.dr S. Mrdovi

7.14,00 14,45P Dinamika fluida i

toplotnih sistemaProf. dr . ikaloP Komunikacijski

protokoli i mree

Prof.dr S. Mrdovi

8.15,00 15,45

9.16,00 16,45

10.17,00 17,45P

Poslovni modeli u TK

Doc. dr. K. Huseinovi

11.18,00 18,45P

Poslovni modeli u TK

Doc. dr. K. Huseinovi

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: 0-15 (12 mjestai 6 raunara)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45

3.10,00 10,45

4.11,00 11,45

5.12,00 12,45LElektromotorni pogoni

LElektrine maine 2

6.13,00 13,45LElektromotorni pogoni

LElektrine maine 2

7.14,00 14,45LElektromotorni pogoni

LElektrine maine 2

8.15,00 15,45LElektromotorni pogoni

LElektrine maine 2

9.16,00 16,45LElektromotorni pogoni

LElektrine maine 2

10.17,00 17,45LElektromotorni pogoni

LElektrine maine 2

11.18,00 18,45

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: 1-01 (S5) (56 mjesta)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45P

Osnove telekomunikacija

Prof.dr M. HadialiP Telekomunikacione

tehnike 1

Prof.dr M.HadialiP

Vjetaka inteligencija

Prof.dr Z. AvdagiP Kriptografija

i sigurnost sistema

Prof.dr N.BehliloviP Raunarski algoritmi

u bioinformaticiProf.dr Z. Avdagi

3.10,00 10,45P

Osnove telekomunikacija

Prof.dr M. HadialiP Telekomunikacione

tehnike 1

Prof.dr M.HadialiP

Vjetaka inteligencija

Prof.dr Z. AvdagiP Kriptografija

i sigurnost sistema

Prof.dr N.BehliloviP Raunarski algoritmi

u bioinformaticiProf.dr Z. Avdagi

4.11,00 11,45P

Osnove telekomunikacija

Prof.dr M. HadialiP Telekomunikacione

tehnike 1

Prof.dr M.HadialiP

Vjetaka inteligencija

Prof.dr Z. AvdagiP Kriptografija

i sigurnost sistema

Prof.dr N.BehliloviP

Data mining

Prof. dr . onko

5.12,00 12,45P

Osnove telekomunikacija

Prof.dr M. HadialiP Telekomunikacione

tehnike 1

Prof.dr M.HadialiP

Antene i prost. talasaDoc.dr. M. HasanoviP Tehnologija pristupnih

beinih mrea

Doc.dr. E. TurajliP

Data mining

Prof. dr . onko

6.13,00 13,45P

Antene i prost. talasaDoc.dr. M. HasanoviP Tehnologija pristupnih

beinih mrea

Doc.dr. E. TurajliP

Data mining

Prof. dr . onko

7.14,00 14,45P Prenaponi ikoordinacija izolacije

Prof.dr S. arimamoviP

Antene i prost. talasaDoc.dr. M. Hasanovi

8.15,00 15,45P

Sistemi za pod. odluivanjuProf.dr Z. AvdagiP Prenaponi ikoordinacija izolacije

Prof.dr S. arimamoviT Matematika logika i

teorija izraunljivostiGrupa RI 4

9.16,00 16,45P

Sistemi za pod. odluivanjuProf.dr Z. AvdagiP Prenaponi ikoordinacija izolacije

Prof.dr S. arimamoviT Matematika logika i

teorija izraunljivostiGrupa RI 4

10.17,00 17,45P

Sistemi za pod. odluivanjuProf.dr Z. Avdagi

11.18,00 18,45

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: 1-02 (12 mjesta i 6 raunara)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45LElektrini krugovi 1L Prenaponi ikoordinacija izolacije

3.10,00 10,45LElektrini krugovi 1L Prenaponi ikoordinacija izolacije

4.11,00 11,45L Prenaponi ikoordinacija izolacijeLElektrini krugovi 1

5.12,00 12,45L Prenaponi ikoordinacija izolacijeLElektrini krugovi 1

6.13,00 13,45LElektrini krugovi 1LElektrini krugovi 1L Prenaponi ikoordinacija izolacijeLElektrini krugovi 1

7.14,00 14,45LElektrini krugovi 1LElektrini krugovi 1LElektrini krugovi 1LElektrini krugovi 1

8.15,00 15,45LElektrini krugovi 1LElektrini krugovi 1LElektrini krugovi 1LElektrini krugovi 1

9.16,00 16,45LElektrini krugovi 1LElektrini krugovi 1LElektrini krugovi 1LElektrini krugovi 1LElektrini krugovi 1

10.17,00 17,45LElektrini krugovi 1LElektrini krugovi 1LElektrini krugovi 1LElektrini krugovi 1LElektrini krugovi 1

11.18,00 18,45

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: 1-03 (40 mjesta)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45P Projektovanje

sistema na ipuProf. dr A. AkamoviP

Energetska elektronika

Prof.dr N.HadimejliP

Identifikacija sistema

Doc.dr B. LaeviP Mikrovalni

komunikacijski sistemi

Prof.dr V. Lipovac

3.10,00 10,45P Projektovanje

sistema na ipuProf. dr A. AkamoviP

Energetska elektronika

Prof.dr N.HadimejliP

Identifikacija sistema

Doc.dr B. LaeviP Mikrovalni

komunikacijski sistemi

Prof.dr V. Lipovac

4.11,00 11,45P Projektovanje

sistema na ipuProf. dr A. AkamoviP

Energetska elektronika

Prof.dr N.HadimejliP

Identifikacija sistema

Doc.dr B. LaeviP Mikrovalni

komunikacijski sistemi

Prof.dr V. Lipovac

5 .12,00 12,45P Proizvodnja

elektrine energije

Doc.dr. S. SmakaP Mikrovalni

komunikacijski sistemi

Prof.dr V. Lipovac

6.13,00 13,45P Proizvodnja

elektrine energije

Doc.dr. S. SmakaP Mikrovalni

komunikacijski sistemi

Prof.dr V. Lipovac

7.14,00 14,45P

Robotika I

Doc. dr.B. LaeviP Proizvodnja

elektrine energije

Doc.dr. S. SmakaP Praktikum

elektroenergetike 2Prof. dr H. Zildo

8.15,00 15,45P

Robotika I

Doc. dr.B. LaeviP Praktikum

elektroenergetike 2Prof. dr H. Zildo

9.16,00 16,45P

Robotika I

Doc. dr.B. LaeviT Praktikumelektroenergetike 2

10.17,00 17,45T Praktikumelektroenergetike 2

11.18,00 18,45

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: 1-04 (28 mjesta i 14 raunara)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

1.08,00 08,45

2.09,00 09,45

3.10,00 10,45

4.11,00 11,45

5.12,00 12,45

6.13,00 13,45

7.14,00 14,45

8.15,00 15,45

9.16,00 16,45

10.17,00 17,45

11.18,00 18,45

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: 1-11 (15 mjesta i 15 raunara)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45

3.10,00 10,45

4.11,00 11,45

5.12,00 12,45

6.13,00 13,45

7.14,00 14,45

8.15,00 15,45

9.16,00 16,45

10.17,00 17,45

11.18,00 18,45

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: 1-13 (15 mjesta i 15 raunara)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

1.08,00 08,45

2.09,00 09,45L Sistemi za podrku

odluivanjuL Sistemi za podrku

odluivanju

3.10,00 10,45L Sistemi za podrku

odluivanjuL Sistemi za podrku

odluivanju

4.11,00 11,45L Sistemi za podrku

odluivanjuL Operaciona istraivanjaL Sistemi za podrku

odluivanju

5.12,00 12,45L Sistemi za podrku

odluivanjuL Operaciona istraivanjaL Sistemi za podrku

odluivanju

6.13,00 13,45L Operaciona istraivanja

7.14,00 14,45L Operaciona istraivanja

8.15,00 15,45L Operaciona istraivanja

9.16,00 16,45L Operaciona istraivanja

10.17,00 17,45

11.18,00 18,45

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: 1-15 (25 mjesta i 25 raunara)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45T

Operativni sistemi

Grupa RI 2/AT

Operativni sistemi

Grupa RI 4/BPOptimizacioni algoritmi

Prof.dr. Samir Ribi

3.10,00 10,45T

Operativni sistemi

Grupa RI 2/AT

Operativni sistemi

Grupa RI 4/BPOptimizacioni algoritmi

Prof.dr. Samir Ribi

4.11,00 11,45T

Operativni sistemi

Grupa RI 1/AT

Operativni sistemi

Grupa RI 3/BT

Operativni sistemi

Grupa RI 4/APOptimizacioni algoritmi

Prof.dr. Samir Ribi

5.12,00 12,45T

Operativni sistemi

Grupa RI 1/AT

Operativni sistemi

Grupa RI 3/BT

Operativni sistemi

Grupa RI 4/A

6.13,00 13,45T

Operativni sistemi

Grupa RI 3/A

7.14,00 14,45T

Operativni sistemi

Grupa RI 3/A

8.15,00 15,45T

Operativni sistemi

Grupa RI 2/B

9.16,00 16,45T

Operativni sistemi

Grupa RI 2/B

10.17,00 17,45T

Operativni sistemi

Grupa RI 1/B

11.18,00 18,45T

Operativni sistemi

Grupa RI 1/B

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: 1-20 (12 mjesta i 6 raunara)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45

3.10,00 10,45

4.11,00 11,45

5.12,00 12,45

6.13,00 13,45

7.14,00 14,45

8.15,00 15,45

9.16,00 16,45

10.17,00 17,45

11.18,00 18,45

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: 1-22 (12 mjesta i 12 raunara)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45

3.10,00 10,45

4.11,00 11,45

5.12,00 12,45

6.13,00 13,45

7.14,00 14,45

8.15,00 15,45

9.16,00 16,45L

Vjetaka inteligencijaL

Vjetaka inteligencijaL

Vjetaka inteligencijaL Raunarski algoritmi u

bioinformaticiL Raunarski algoritmi u

bioinformatici

10.17,00 17,45L

Vjetaka inteligencijaL

Vjetaka inteligencijaL

Vjetaka inteligencijaL Raunarski algoritmi u

bioinformaticiL Raunarski algoritmi u

bioinformatici

11.18,00 18,45L

Vjetaka inteligencijaL

Vjetaka inteligencijaL

Vjetaka inteligencijaL Raunarski algoritmi u

bioinformaticiL Raunarski algoritmi u

bioinformatici

12.19,00 19,45L

Vjetaka inteligencijaL

Vjetaka inteligencijaL

Vjetaka inteligencijaL Raunarski algoritmi u

bioinformaticiL Raunarski algoritmi u

bioinformatici

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: 2-01 (S9) (66 mjesta)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45P

Aktuatori

Prof. dr J. VelagiP Linearni sistemi

automatskog upravljanja

Prof.dr M.HebiboviP

Senzori i pretvarai Prof.dr I. TurkoviP Osnove sistema

automatskog upravljanja

Prof.dr M. Hebibovi

3.10,00 10,45P

Aktuatori

Prof. dr J. VelagiP Linearni sistemi

automatskog upravljanja

Prof.dr M.HebiboviP

Senzori i pretvarai Prof.dr I. TurkoviP Osnove sistema

automatskog upravljanja

Prof.dr M. Hebibovi

4.11,00 11,45P

Aktuatori

Prof. dr J. VelagiP Linearni sistemi

automatskog upravljanja

Prof.dr M.HebiboviP

Senzori i pretvarai Prof.dr I. TurkoviP Osnove sistema

automatskog upravljanja

Prof.dr M. HebiboviT Elektroniki elementi i

sklopoviGrupa 3

5.12,00 12,45P

Inenjerska ekonomikaDoc. dr S. HanjaliT

Senzori i pretvarai

T Elektroniki elementi i

sklopoviGrupa 4T Elektroniki elementi i

sklopoviGrupa 3

6.13,00 13,45P

Inenjerska ekonomikaDoc. dr S. HanjaliT

Inenjerska matematika 2Grupa 4T Elektroniki elementi i

sklopoviGrupa 4T Elektroniki elementi i

sklopoviGrupa 2

7.14,00 14,45T

Inenjerska matematika 2Grupa 4T Elektroniki elementi i

sklopoviGrupa 1T Elektroniki elementi i

sklopoviGrupa 2

8.15,00 15,45T

Inenjerska matematika 2Grupa 3T Elektroniki elementi i

sklopoviGrupa 1

9.16,00 16,45P

Osnove optoelektronike

Prof.dr N.HadiahmetoviT

Inenjerska matematika 2Grupa 3

10.17,00 17,45P

Osnove optoelektronike

Prof.dr N.Hadiahmetovi

11.18,00 18,45P

Osnove optoelektronike

Prof.dr N.Hadiahmetovi

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: 2-02 (S10) (52 mjesta)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45P

Softver inenjering

Prof. dr. N. NosoviP Praktikum

automatike i informatike

Prof.dr S.KonjicijaP Pouzdanost i kontrola

kvaliteta softvera

Prof.dr . onkoP

Elektrine maine 2

Prof. dr . Mai

3.10,00 10,45P

Softver inenjering

Prof. dr. N. NosoviP Praktikum

automatike i informatike

Prof.dr S.KonjicijaP Pouzdanost i kontrola

kvaliteta softvera

Prof.dr . onkoP

Elektrine maine 2

Prof. dr . Mai

4.11,00 11,45P

Softver inenjering

Prof. dr. N. NosoviP Pouzdanost i kontrola

kvaliteta softvera

Prof.dr . onkoP

Elektrine maine 2

Prof. dr . Mai

5.12,00 12,45P

Nove tehnologije u EEProf. dr. S. arimamovi

6.13,00 13,45P

Nove tehnologije u EEProf. dr. S. arimamoviP

Raunarske mreeProf.dr S. Mrdovi

7.14,00 14,45P

Nove tehnologije u EEProf. dr. S. arimamoviP

Raunarske mreeProf.dr S. Mrdovi

8.15,00 15,45P

Raunarske mreeProf.dr S. Mrdovi

9.16,00 16,45P

Poslovni info. sistemi

Prof.dr F.Oruevi

10.17,00 17,45P

Poslovni info. sistemi

Prof.dr F.Oruevi

11.18,00 18,45

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: 2-03 (S8) (52 mjesta)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45P

Elektromotorni pogoni

Prof. dr . MaiP

Napredne Web tehnologije

Doc.dr. V. OkanoviP Praktikum

elektrotehnike i elektronike

Prof. dr A.Akamovi

3.10,00 10,45P

Elektromotorni pogoni

Prof. dr . MaiP

Napredne Web tehnologije

Doc.dr. V. OkanoviT

Inenjerska matematika 2Grupa RI 1P Praktikum

elektrotehnike i elektronike

Prof. dr A.Akamovi

4.11,00 11,45P

Elektromotorni pogoni

Prof. dr . MaiT

Inenjerska matematika 2Grupa RI1

5.12,00 12,45T

Elektromotorni pogoniP

Web tehnologije

Doc.dr. V. OkanoviT

Inenjerska fizika 2Grupa 3

6.13,00 13,45T

Elektromotorni pogoniP

Web tehnologije

Doc.dr. V. OkanoviT

Inenjerska fizika 2Grupa 3T

Inenjerska fizika 2Grupa 1

7.14,00 14,45P

Osnove mehatronike

Prof. dr M. KapetanoviP

Web tehnologije

Doc.dr. V. OkanoviT

Inenjerska fizika 2Grupa 2T

Inenjerska fizika 2Grupa 1

8.15,00 15,45P

Osnove mehatronike

Prof. dr M. KapetanoviT

Inenjerska fizika 2Grupa 2

9.16,00 16,45P

Osnove mehatronike

Prof. dr M. KapetanoviP Napredna poglavlja

iz procesiranja signala

Doc.dr E. TurajliP

Kvalitet usluge u TK mreamaProf.dr. N. Behlilovi

10.17,00 17,45T

Osnove mehatronikeP Napredna poglavlja

iz procesiranja signala

Doc.dr E. TurajliP

Kvalitet usluge u TK mreamaProf.dr. N. Behlilovi

11.18,00 18,45P Napredna poglavlja

iz procesiranja signala

Doc.dr E. TurajliP

Kvalitet usluge u TK mreamaProf.dr. N. Behlilovi

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: 2-06 (30 mjesta)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45

3.10,00 10,45

4.11,00 11,45

5.12,00 12,45

6.13,00 13,45

7.14,00 14,45

8.15,00 15,45

9.16,00 16,45

10.17,00 17,45

11.18,00 18,45

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: 2-11 (14 mjesta i 14 raunara)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45L

Robotika 1

3.10,00 10,45L

MehatronikaL

Robotika 1

4.11,00 11,45L

MehatronikaL

Robotika 1

5.12,00 12,45L

AktuatoriL

MehatronikaL

Robotika 1

6.13,00 13,45L

AktuatoriL

MehatronikaL

Robotika 1

7.14,00 14,45L

Aktuatori

8.15,00 15,45L

Aktuatori

9.16,00 16,45L

Aktuatori

10.17,00 17,45L

AktuatoriL

Mehatronika

11.18,00 18,45L

Mehatronika

12.19,00 19,45L

Mehatronika

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: 2-13 (10 mjesta)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

1.08,00 08,45

2.09,00 09,45

3.10,00 10,45

4.11,00 11,45

5.12,00 12,45

6.13,00 13,45

7.14,00 14,45

8.15,00 15,45

9.16,00 16,45

10.17,00 17,45

11.18,00 18,45

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: 2-15 (12 mjesta i 12 raunara)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45L

Ugradbeni sistemiL

Praktikum automatike i informatikeL

Ugradbeni sistemi

3.10,00 10,45L

Ugradbeni sistemiL

Praktikum automatike i informatikeL

Ugradbeni sistemi

4.11,00 11,45L

Ugradbeni sistemiL

Praktikum automatike i informatikeL

Ugradbeni sistemi

5.12,00 12,45L

Ugradbeni sistemiL

Praktikum automatike i informatikeL

Ugradbeni sistemi

6.13,00 13,45L

Ugradbeni sistemiL

Praktikum automatike i informatike

7.14,00 14,45L

Ugradbeni sistemiL

Praktikum automatike i informatikeL

Ugradbeni sistemi

8.15,00 15,45L

Ugradbeni sistemiL

Praktikum automatike i informatikeL

Ugradbeni sistemi

9.16,00 16,45L

Praktikum automatike i informatike

10.17,00 17,45L

Praktikum automatike i informatike

11.18,00 18,45L

Praktikum automatike i informatike

12.19,00 19,45L

Praktikum automatike i informatike

13.20,00 20,45L

Praktikum automatike i informatike

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: 2-22 (14 mjesta i 7 raunara)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45

3.10,00 10,45

4.11,00 11,45

5.12,00 12,45

6.13,00 13,45

7.14,00 14,45

8.15,00 15,45

9.16,00 16,45

10.17,00 17,45

11.18,00 18,45

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014-15 (ljetni semestar) SALA: 2-26 (12 mjesta i 12 raunara)PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAK

2.09,00 09,45

3.10,00 10,45

4.11,00 11,45

5.12,00 12,45

6.13,00 13,45

7.14,00 14,45

8.15,00 15,45

9.16,00 16,45

10.17,00 17,45

11.18,00 18,45

12.19,00 19,45

13.20,00 20,45

k. 2014/15 god. (ljetni semestar) 10.2.2016