Banca Mondiala £®n Moldova - Mediul de afaceri trebuie £®mbunatatit, infrastructura judiciara si juridica

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Banca Mondiala £®n Moldova - Mediul de afaceri trebuie £®mbunatatit,...

 • Banca Mondiala

  în Moldova

  Banca Mondiala, Oficiul din Moldova Str Puskin 20/1, Chisinau

  Tel. : +373 22 200706, Fax: +373 22 237053 www.worldbank.org.md

  Martie 2006

 • 2

  O Lume fara Saracie

  Visul nostru - o Moldova fara saracie

  Obiectivul principal al Bancii Mondiale în Moldova este de a contribui la reducerea saraciei si la cresterea

  economica durabila. Tinând cont de acest obiectiv, ne exprimam satisfactia pentru colaborarea cu autoritatile si societatea civila în procesul de elaborare si realizare a unei Strategii de Crestere Economica si Reducere a Saraciei participative.

  În opinia noastra, saracia este un fenomen multidimensional; pentru combaterea ei este nevoie de o

  strategie bazata pe mai multi piloni. Atât experienta internationala, cât si starea actuala a lucrurilor în Moldova ne arata ca procesul de reducere a saraciei ar putea fi bazat pe urmatorii trei piloni:

  * Mentinerea stabilitatii macroeconomice si generarea unei cresteri economice durabile care ar duce

  la sporirea productivitatii muncii si la majorarea veniturilor. Pentru evitarea dezechilibrului macroeconomic, care duce la instabilitate, este necesar de a implementa un program macroeconomic si fiscal prudent. Mediul de afaceri trebuie îmbunatatit, infrastructura judiciara si juridica - modernizata, iar coruptia - redusa. Prestarea serviciilor publice trebuie încredintata întreprinderilor comerciale demne de încredere. Pentru a facilita dezvoltarea sectorului privat, este nevoie de o administrare publica eficienta, orientata spre necesitatile clientului. Sursele potentiale ale cresterii economice sunt: sectorul agro-industrial, tehnologia informationala, sectorul serviciilor, întreprinderile mici si mijlocii din toate domeniile. Atragerea investitiilor straine directe reprezinta o cheie spre succes.

  * Un sistem accesibil de protectie sociala orientat spre paturile realmente nevoiase. Sistemele actuale

  de protejare a celor mai vulnerabile paturi sociale, în special a unei parti a populatiei de vârsta a treia si copiilor, trebuiesc revizuite. Pentru a îndrepta resursele limitate spre paturile cu adevarat nevoiase, trebuie eliminate înlesnirile nedirijate si nefinantate care au mai ramas. Orientarea resurselor spre paturile socialmente vulnerabile va necesita informatii ample si fiabile, precum si mecanisme de administrare corespunzatoare. În multe cazuri va fi necesar de aplicat o abordare treptata. De asemenea, pentru ajutorarea celor mai saraci, ar putea fi necesar de elaborat programe auto-orientate de asistenta. Pe termen mediu si lung, însa, aplicarea mecanismelor durabile si complexe de orientare a resurselor va permite extinderea retelei de asistenta pentru a cuprinde mai multi oameni eligibili.

  * Îmbunatatirea accesului la serviciile sociale pentru paturile sarace. În sectoarele sociale, îndeosebi

  în sectorul de ocrotire a sanatatii si cel al educatiei sunt necesare reforme imediate. Obiectivul primordial al reformei în sectorul sanatatii trebuie sa-l constituie îmbunatatirea asistentei medicale primare si accesul paturilor sarace la asistenta medicala de baza, în special în zonele rurale. Reformele recomandabile ar cuprinde: restructurarea infrastructurii exagerate în vederea elibe rarii mijloacelor de la nivelul tertiar si transferarea lor la nivelul primar al asistentei medicale; redefinirea listei serviciilor medicale de baza pentru a o conforma cu resursele disponibile si axarea pe asistenta medicala primara; si legalizarea, în scopul evitarii abuzurilor, a taxelor pentru serviciile medicale, care actualmente se încaseaza în mod arbitrar si sunt împovaratoare în special pentru paturile sarace. Cheltuielile publice pentru sectorul educatiei trebuie sa fie alocate cu prioritate pentru învatamântul primar. Implementarea acestei masuri va necesita realocarea mijloacelor de la nivelul universitar la nivelul primar al sectorului educatiei; de asemenea, vor trebui întreprinse masuri menite sa sporeasca eficacitatea si sa reduca costul pe unitate; în plus, ar putea deveni necesara legalizarea taxelor încasate în mod neoficial. O atentie deosebita trebuie acordata ameliorarii calitatii apei, salubritatii si încalzirii în scoli.

  Banca Mondiala acorda o importanta majora proiectelor si actiunilor întreprinse în legatura cu cei trei

  piloni mentionati pentru a combate saracia în Moldova. Implementarea activitatilor respective se face prin sustinerea bugetului în baza operatiunilor strategice (credite pentru ajustari structurale), prin proiecte în agricultura, sectorul energetic, educatie, sanatate, dezvoltarea comunitatilor, precum si prin sustinerea sectorului privat în general. În plus, Banca este disponibila sa joace un rol central în actiunile de coordonare a donatorilor si asistentei tehnice.

 • 3

  TABLA DE MATERII

  REZUMATUL PORTOFOLIULUI DE PROIECTE ............................................................................................. 4

  PROIECTE BIRD/AID.................................................................................................................................................... 5 PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE ..........................................................................................................5 PROIECTE ÎN CURS DE PREGATIRE...................................................................................................................11 PROIECTE ÎNCHEIATE ............................................................................................................................................11

  PROIECTE CFI...............................................................................................................................................................15

  PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE ........................................................................................................15 PROIECTE ÎNCHEIATE ............................................................................................................................................16

  ASISTENTA TECHNICA / GRANTURI.................................................................................................................17

  PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE ........................................................................................................17 PROIECTE ÎN CURS DE PREGATIRE...................................................................................................................19 PROIECTE ÎNCHEIATE ............................................................................................................................................20

  RAPOARTE SI PUBLICATII.....................................................................................................................................26

  INSTRUIREA ECONOMICA-PUBLICA ...............................................................................................................27

  PARTENERIATUL CU SOCIETATEA CIVILA.................................................................................................27

  CENTRUL DE INFORMARE PUBLICA ...............................................................................................................27

  ADUNARILE GRUPULUI CONSULTATIV .........................................................................................................27

  INSTITUTUL BANCII MONDIALE (IBM) ...........................................................................................................28

  GRUPUL BANCII MONDIALE (INFORMATII GENERALE) ......................................................................28

  GRUPUL BANCII MONDIALE ( STRUCTURA)................................................................................................28

  CONDITII DE ÎMPRUMUT ALE BANCII MONDIALE ..................................................................................29

  ECHIPA BANCII MONDIALE ÎN MOLDOVA ...................................................................................................30

 • 4

  REZUMATUL PORTOFOLIULUI DE PROIECTE

  de la aderarea Moldovei la Banca Mondiala, 1992: (situatie la 31martie, 2006)

  TOTAL PROIECTE 68 ? BIRD/AID? 30 ? CFI? 6 ? AT/Granturi? 32 Proiecte în curs de implementare 24 ? BIRD/AID? 12 ? CFI? 4 ? AT/Granturi? 8 Proiecte în curs de pregatire 8 ? BIRD/AID? 4 ? AT/Granturi? 4 Proiecte încheiate 36 ? BIRD/AID? 14 ? CFI? 2 ? AT/Granturi? 20 SUMAR FINANTARE PE TARA US$ mil. ? Angajamente? 613.36 ? Disbursate? 436.65 ? Nedisbursate? 88.01

 • 5

  MOLDOVA - BANCA MONDIALA: PROGRAM DE COOPERARE

  Martie 2006

  PROIECTE BIRD/AID PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE

  1. Proiectul Ameliorarii Competitivitatii

  Suma : US$ 4,9M credit AID si US$4,9M grant AID Cofinantare: Guvernul Japoniei – US$ 4,5M Disbursari: US$ 0,6 M Obiectiv: A ajutora Moldova în sporirea competitivitatii întreprinderilor prin ameliorarea

  climatului de afaceri, punerea la dispozitia întreprinderilor a standardelor adecvate, serviciilor de testare si ameliorare a calitatii.

  Statut: În vigoare din 12 februarie 2006 Data încheierii: 12/31/2009 Conducator de proiect: Dna Irina Astrakhan, tel.: +1 202 458-8243, iastrakhan@worldbank.org; (Oficiul

  din Moldov