Adviesrapport Getlogic definitief - Weebly Het!merkbare!vanGetlogic:!adviesrapport!afstudeerstage!//!

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Adviesrapport Getlogic definitief - Weebly...

 •   Het  merkbare  van  

   

     

  Adviesrapport  afstudeerstage    

                                     

    Heerenveen,  september  2013      

  Student               Bedrijf   Naam  Anneke  van  Zwol             Naam  Getlogic   Studentnummer  169536             Adres  Hoge  der  A  12   Studie  Bachelor  Communicatie           PC  +  Plaats  9712  AC  Groningen   Instelling  NHL  Hogeschool           Telefoon  050  76  76  008   Telefoon  06  50  47  81  27             E-­‐mail  info@getlogic.nl   E-­‐mail  anneke_van_zwol@hotmail.com         Website  www.getlogic.nl    

  Stagebegeleider           Afstudeerdocent   Naam  Edwin  Tiben             Naam  Albert  Steenstra   Functie  Directeur             Functie  Docent  communicatie   Telefoon  06  21  28  35  26             Telefoon  06  51  58  68  82   E-­‐mail  edwin.tiben@getlogic.nl           E-­‐mail  a.steenstra@nhl.nl  

 • Het  merkbare  van  Getlogic:  adviesrapport  afstudeerstage  //   2  

  Samenvatting     Getlogic   is   een   bedrijf   dat   gespecialiseerd   is   in   het   ontwerpen   en   ontwikkelen   van   innovatieve  websites   en   webapplicaties.       Onderwerp  &  aanleiding   Er  is  weinig  zicht  op  het  imago  van  Getlogic.  Getlogic  zou  graag  willen  weten  hoe  hun  merk  er  momenteel  voor   staat.  Welk  beeld  hebben  de  stakeholders  van  het  bedrijf?  En  sluit  dit  beeld  aan  bij  het  gewenste   imago  van   Getlogic?  Daarnaast  is  het  belangrijk  dat  Getlogic  haar  identiteit  onderzocht  en  vastgesteld  wordt.     Het  doel  van  dit  onderzoek  is  inzicht  krijgen  in  zowel  de  huidige  als  de  gewenste  situatie  met  betrekking  tot  de   identiteit   en  het   imago  van  Getlogic   volgens  haar   interne  en  externe   stakeholders,   zodat  er  een  passend  en   goed  onderbouwd  advies  kan  worden  gegeven  over  de  te  nemen  maatregelen  ter  optimalisatie  van  het  imago.   De  adviesvraag  van  het  communicatieadvies  dat  volgt  uit  dit  onderzoek  luidt:  “Hoe  kan  communicatie  ingezet   worden  om  het  imago  van  Getlogic  te  optimaliseren?”  De  hoofdvraag  van  dit  onderzoek  luidt  daarbij:  “Hoe  is   het  gesteld  met  de  huidige  en  gewenste  situatie  met  betrekking  tot  de  identiteit  en  het  imago  van  Getlogic?”     Onderzoeksmethode  &  -­‐resultaten   Het  onderzoek   is  opgesteld  volgens  de  GAP-­‐methode  van  Van  der  Grinten.  Aan  het  einde  worden  eventuele   verschillen  (gaps)  tussen  de  genoemde  onderdelen  geconstateerd.     De   gewenste   identiteit   De   gewenste   identiteit   (het   ideaalbeeld   van   het   management)   is   onderzocht   door   middel  van  kwalitatief  onderzoek.  Er  zijn  gesprekken  gevoerd  met  het  management  van  Getlogic  en  de  interne   documenten  zijn  geanalyseerd.  De  positionering  van  Getlogic  is  voornamelijk  webdevelopment  en  het  vertalen   van   techniek   naar   marketing,   om   zo   bedrijven   te   helpen   hun   business   te   vergroten   door   middel   van   innovatieve  software.  Getlogic  belooft  de   (potentiële)  klant  online  succesvol   te  maken  en  wil  graag  een  plek   bemachtigen   in  de   top  10  maatwerk-­‐softwareontwikkelaars   van  Nederland.  Opvallend   is   echter  dat   er  nooit   duidelijk  een  missie  en  een  visie  opgesteld   zijn.  Daarnaast  beschikt  het  bedrijf  over  een  aantal   kernwaarden   maar  hier  wordt  weinig  mee  gedaan.       De   fysieke   identiteit   De   fysieke   identiteit   (het   uiterlijk   en   gedrag   van   de   organisatie)   bestaat   uit   veel   verschillende   onderdelen.   Het   in   kaart   brengen   van   de   fysieke   identiteit   betekent   dat   er   per   onderdeel   voorbeelden   van   verzameld   dienen   te   worden.   Daarvoor   zijn   de   huidige  middelen,   interne   documenten   en   gesprekken  gebruikt.  Ook  zijn  de  omgeving  en  het  pand  van  Getlogic  bekeken.  De  huisstijl,  inclusief  logo,  wordt   door   de   gehele   organisatie,   zowel   intern   als   extern,   nog   niet   consequent   genoeg   doorgevoerd.   Qua   communicatiestrategie   is   er   nog   geen   duidelijk   beleid.   De   website,   die   dient   als   belangrijkste   communicatiemiddel,   ziet   er   goed   uit   maar   kan   inhoudelijk   nog   een   stuk   worden   verbeterd.   Getlogic   is   aangemeld  bij  veel  sociale  media-­‐kanalen,  maar  deze  worden  niet  optimaal   ingezet,  wat  een  gemiste  kans  is.   Het  pand  van  Getlogic  is  zeer  modern  en  is  centraal  gelegen  in  hartje  Groningen  Onder  de  medewerkers  hangt   een  gemoedelijke  en  informele  sfeer,  wat  welke  goed  past  bij  een  bedrijf  als  Getlogic.     De   werkelijke   identiteit   Vervolgens   is   de   werkelijke   identiteit   (de   identiteit   zoals   die   intern   gezien   wordt)   onderzocht.  De  organisatieleden   zijn   gevraagd  om  de   kernwaarden  van  Getlogic   te  beoordelen  aan  de  hand   van   een   vijfpuntsschaal.   De  medewerkers   kunnen   zich   vinden   in   de   gewenste   identiteit   zoals   geformuleerd   door  het  management  maar  de  scores  zijn  niet  uitmuntend.  Getlogic  denkt  chaotisch,   impulsief,  ongeordend   maar   welwillend   over   te   komen.   Verder   geven   de   medewerkers   zelf   aan   dat   de   klant   niet   voldoende   geïnformeerd   en   op   de   hoogte   gehouden  wordt   voor,   tijdens   en   na   een   opdracht.   De   kernwaarden:   breed   aanbod  op  het  gebied  van  webapplicaties,  continu  streven  en  ambitieus  scoren  het  best.     Het  imago  In  het  onderzoek  naar  het  imago  is  er  zowel  kwantitatief  als  kwalitatief  onderzoek  uitgevoerd.  Er  zijn   digitale   vragenlijst   en   diepte-­‐interviews   afgenomen   onder   de   belangrijkste   stakeholders:   de   huidige   klanten   van  Getlogic  en  de  overige  bedrijven  gevestigd  in  pand  Hoge  der  A  12.  Ten  aanzien  van  de  zichtbaarheid  zien   alle  stakeholders  verbetering,  vooral  als  het  gaat  om  de  eenduidigheid  en  consistentie  betreffende  de  externe   communicatie   en   de   communicatie   naar   de   klant   toe,   zoals   terugrapportage.   Het   bedrijf   is   niet   voldoende   zichtbaar  en  komt  introvert  en  weinig  zelfverzekerd  over.  De  klanten  zien  het  bedrijf  meer  als  bureaucratisch   terwijl   de   overige   bedrijven   Getlogic   meer   dynamisch   vinden.   De   website   van   het   bedrijf   wordt   door   alle  

 • Het  merkbare  van  Getlogic:  adviesrapport  afstudeerstage  //   3  

  publieksgroepen   positief   beoordeeld   maar   er   zijn   zeker   punten   voor   verbetering.   De   huisstijl   van   Getlogic   wordt   door   zowel   de   klanten   als   de   overige   bedrijven   als   onduidelijk   ervaren.   Verder   zien   de   groepen   verbetering   wat   betreft   de   openheid   en   transparantie   van   het   bedrijf   en   zien   ze   Getlogic   liever   als