of 12/12
ฉบับที531 วันอาทิตย์ที15 มิถุนายน .. 2014 สมโภชพระตรีเอกภาพ (ปี A) พระเจ้าทรงรักโลก ยน 3:16

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2014

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

สารวัดฯ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 ฉบับที่ 531 ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2014

Text of สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์...

 • 531 15 .. 2014

  ( A)

  3:16

  531 15 .. 2014

  ( A)

  3:16

 • 1.

  ( .. 325) 1. 2. 3. ( ) 4. , ,

  . 15 .. - 10.00 .

  - , , , , , , - . - - - , - , , - - - , , , , , , , ,

  ( A) 3:16-18

  2 11

 • . 15 .. C.Ss.R.

  08.00 . C.Ss.R. - - - - - - , . . . , - , , - , , - . .15 .. - 10.00 . -

  . , , - - - - , - - -

  5. - . 1. 2. 3. 4.

  3 10

 • 2 1. 2. (Charismata) 2. ( 3:16) 1.

  ( A) 15 .. 2014

  . 14 .. 18.00 . , -

  - - , , - - - - - .15 .. - 08.00 . .

  - , , - , - , - , - , - , - - - 4 9

 • www.facebook.com/Charlongrath Sang Karat 22 2014

  . 15:25-26

  2. ( 3:16) ! 3. !

  8 5

 • 3.

  ( 3:18) ( 9:39) ?

  10 !

  !

  6 7

 • 3.

  ( 3:18) ( 9:39) ?

  10 !

  !

  6 7

 • www.facebook.com/Charlongrath Sang Karat 15 2014

  . 15:25-26

  2. ( 3:16) ! 3. !

  8 5

 • 2 1. 2. (Charismata) 2. ( 3:16) 1.

  ( A) 15 .. 2014

  . 14 .. 18.00 . , -

  - - , , - - - - - .15 .. - 08.00 . .

  - , , - , - , - , - , - , - - - 4 9

 • . 15 .. C.Ss.R.

  08.00 . C.Ss.R. - - - - - - , . . . , - , , - , , - . .15 .. - 10.00 . -

  . , , - - - - , - - -

  5. - . 1. 2. 3. 4.

  3 10

 • 1.

  ( .. 325) 1. 2. 3. ( ) 4. , ,

  . 15 .. - 10.00 .

  - , , , , , , - . - - - , - , , - - - , , , , , , , ,

  ( A) 3:16-18

  2 11

 • .15 .. 10.00 . ,

  , , , / . 16 .. . 17 ..

  ( 22 ) 9.00 9.45 . ()

  13 13

  3:16

  531 15 .. 2014

  ( A)

  12

  010203040506070809101112