Szybka Nauka Prakt Yczne Cwiczenia Fragment

 • View
  876

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Szybka Nauka Prakt Yczne Cwiczenia Fragment

 • 1. Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment penej wersji pod tytuem: "Szybka nauka - praktyczne wiczenia" Aby przeczyta informacje o penej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl Data: 18.12.2006 Tytu: Szybka nauka praktyczne wiczenia (fragment utworu) Autor: Pawe Sygnowski Projekt okadki: Marzena Osuchowicz Korekta: Sylwia Fortuna Skad: Anna Grabka Internetowe Wydawnictwo Zote Myli Netina Sp. z o. o. ul. Daszyskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www.ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.
 • 2. SPIS TRECI WSTP......................................................................................4 WICZENIA PAMICIOWE................................................................8 WICZENIA POSZUKIWAWCZE.........................................................14 WICZENIA GRAFICZNE.................................................................33 WICZENIA RNE......................................................................56 WICZENIA TEKSTOWE.................................................................60 WICZENIA NA MYLENIE..............................................................67 ODPOWIEDZI.............................................................................82 ZAKOCZENIE............................................................................89 BIBLIOGRAFIA............................................................................92
 • 3. SZYBKA NAUKA PRAKTYCZNE WICZENIA kliknij po wicej str. 4 Pawe Sygnowski WSTP Niniejszy e-book jest specjaln pozycj. Jego gwnym zadaniem jest zwikszenie Twoich moliwoci umysowych poprzez wykonywanie okrelonych rodzajw wicze. Na pewno syszae ju, e trening czyni mistrza. Tak samo jest z naszym umysem. Jeli nie bdziemy go cigle zaprzgali do nowych zada i wicze, to z czasem zacznie si zajmowa jedynie biernym funkcjonowaniem, a wtedy bdzie nam bardzo trudno przestawi go na tor szybkiej i efektywnej pracy. Skoro signe po tego e-booka, to masz okrelone skojarzenia z pojciem szybkiej nauki. Dla wielu ludzi to pojcie moe i faktycznie oznacza rne rzeczy. Podczas gdy dla jednej osoby miar szybkiej nauki moe by nauczenie si na pami w cigu kilku minut dugiego wiersza, to dla kogo innego moe to by zapamitanie rozkadu caej talii kart. Co ciekawe, obie osoby mog mie zupen racj. Sekretem szybkiej nauki jest przede wszystkim wiedza o tym, jak naley korzysta z naszego umysu. Jednake to nie wszystko. Sama wiedza nie wystarczy, naleaoby j zastosowa w praktyce. W tym momencie moe doj do niemiych rozczarowa, gdy dotychczas nasz umys pracowa na wolnych obrotach, a tu nagle z dnia na dzie karze mu si pracowa kilkakrotnie szybciej. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski
 • 4. SZYBKA NAUKA PRAKTYCZNE WICZENIA kliknij po wicej str. 5 Pawe Sygnowski Naturaln reakcj jest reakcja obronna, a wic opr, co skutkuje problemami z zastosowaniem tej wiedzy, ktra sprawi, e nasza nauka wreszcie stanie si szybka i efektywna. Chcc przeciwdziaa temu bardzo powszechnemu zjawisku powsta ten e-book. Znajdziesz tutaj wiczenia, ktrych stosowanie zaowocuje diametralnym zwikszeniem i polepszeniem Twoich moliwoci umysowych, co przeoy si na waciwie, praktyczne wykorzystanie teoretycznych informacji o szybkim uczeniu si. Taktyka korzystania z tego e-booka jest banalnie prosta. Rb wiczenia, ktre tutaj znajdziesz. Niewane w jakiej kolejnoci, ale po prostu je wykonuj. Chodzi tutaj tylko i wycznie o to, aby poprzez wykonywanie tyche wicze zacz trenowa swj umys. Struktura tego e-booka take nie jest skomplikowana i opiera si na dwch faktach, ktre prosz aby mia na uwadze w czasie lektury. Po pierwsze: nie znajdziesz tutaj adnej teorii, , opinii, czy czegokolwiek innego, co nie jest praktycznym wiczeniem. Znajdziesz tutaj tylko i wycznie zadania do wykonania. Jeli czujesz, e potrzebujesz wanie takich teoretycznych informacji, to signij po e-booka pt. Szybka nauka dla wytrwaych [www.szybka-nauka.zlotemysli.pl], gdzie znajdziesz ca mas stosownych informacji. Po drugie: nie znajdziesz tutaj wszystkich wicze jakie istniej i s pomocne, czy wskazane w trenowaniu Twojego umysu. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski
 • 5. SZYBKA NAUKA PRAKTYCZNE WICZENIA kliknij po wicej str. 6 Pawe Sygnowski wiczenia w tym e-booku s rne: niektre s banalnie proste, niektre piekielnie trudne, a ju na pewno s bardzo rnorodne. Dla uatwienia zostay podzielone na kilka rozdziaw. W kadym z nich znajdziesz tylko takie wiczenia, ktre maja co ze sob wsplnego. Chodzi tutaj o uczynienie z e-booka bardzo przejrzystego i jasnego zbioru poszczeglnych rodzajw wicze. Ponadto niektre wiczenia mog sprawi Ci wiele problemw i oto wanie chodzi:). Jeli jednak uznasz, e wiczenie jest za trudne i nie potrafisz go rozwiza, to zajrzyj do rozdziau ODPOWIEDZI na kocu e-booka, tam znajdziesz rozwizania niektrych wicze [tylko tych, ktre zawieraj w swojej treci nastpujce zdanie: Jeli masz jaki problem z tym wiczeniem, to zajrzyj do rozdziau ODPOWIEDZI na kocu e-booka.]. W zwizku z tym, e w e-booku nie da si zawrze wszystkich, moliwych wicze, postanowiem nie tworzy e-booka z kilkoma setkami wicze, liczcego ok. tysica stron, gdy mija si to z celem samego e-booka, jakim jest rozpoczcie lub kontynuowanie Twojej przygody z trenowaniem umysu. Mam cich nadziej, e po przeczytaniu jakiej czci tego e-booka, signiesz przynajmniej po niektre pozycje zawarte w bibliografii, a tre wicze stanie si dla Ciebie inspiracj do opracowania wasnych [tak, to jest moliwe i nawet banalnie atwe, jeli tylko zapoznasz si ze struktur niektrych wicze z tego e-booka]. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski
 • 6. SZYBKA NAUKA PRAKTYCZNE WICZENIA kliknij po wicej str. 7 Pawe Sygnowski Wanie dlatego t pozycj naley traktowa jako co w rodzaju przegldu dostpnych wicze. A wic: poka mi jak najwicej rodzajw istniejcych wicze, naucz mnie wykorzystywa je w praktyce, a co do caej reszty, to pozostaw mi woln rk. Majc na uwadze tego typu postaw, napisaem tego e-booka. To tyle wprowadzenia. Wierz, e zaakceptujesz niecodzienn form tego e-booka i wykorzystasz zaprezentowane w nim wiczenia dla swoich potrzeb. Sowem: chciabym, aby ten e-book speni Twoje oczekiwania i aby okaza si nieocenion pomoc w trenowaniu umysu. Staraem si przedstawi wszystkie wiczenia jak najprociej. Chciaem, eby wykorzystanie ich nie sprawio nikomu wikszych trudnoci. Jeli pojawi si niejasnoci w kwestii jakiegokolwiek wiczenia, czy te nie bdziesz do koca pewien, jak je zastosowa w swoim przypadku, to nie wahaj si i napisz bezporednio do mnie na adres: P.Sygnowski@zlotemysli.pl. Bardzo chtnie odpowiem na Twojego maila i doo wszelkich stara, aby rozwiza Twj problem. Z pozdrowieniami oraz yczeniami owocnej lektury! Pawe Sygnowski Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski
 • 7. SZYBKA NAUKA PRAKTYCZNE WICZENIA kliknij po wicej str. 8 Pawe Sygnowski WICZENIA PAMICIOWE Wszystkie ponisze wiczenia naley wykonywa tylko i wycznie W PAMICI bez korzystania z jakiejkolwiek pomocy. 1. Wykonuj obliczenia najduej jak potrafisz wedle nastpujcego schematu: 2 x 2 = 4; 4 x 2 = 8; 8 x 2 = 16 ... itd. 2. Podnie liczb dwa do kwadratu, nastpnie uczy tak samo z uzyskanym w ten sposb wynikiem, czyli 2 x 2 = 4; 4 x 4 = 16; 16 x 16 = 256 ... itd. 3. Oblicz z jak najwiksz iloci miejsc po przecinku wynik dzielenia: 17 : 31. 4. U jak najwicej wyrazw zaczynajcych si od litery C i koczcych si liter A np. CUKINIA. 5. Pomn: 36 X 837. 6. U jak najwiksza liczb zda, w ktrych wszystkie wyrazy bd rozpoczynay si od litery D, np. Drewno droeje. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Sygnowski