12
Filogeneza Filogeneza Poreklo i razvoj Poreklo i razvoj č č oveka i oveka i njegovog prisihi njegovog prisihi čkog života čkog života

Psihologija filogeneza

Embed Size (px)

DESCRIPTION

filogeneza

Citation preview

Page 1: Psihologija  filogeneza

FilogenezaFilogeneza Poreklo i razvoj Poreklo i razvoj ččoveka i oveka i

njegovog prisihinjegovog prisihičkog životačkog života

Page 2: Psihologija  filogeneza

Poreklo covekaPoreklo coveka

►Starost ljudskog roda procenjuje se na Starost ljudskog roda procenjuje se na oko tri miliona godina. oko tri miliona godina.

►Najstariji poznati čovekovi ostaci Najstariji poznati čovekovi ostaci pronađeni su u jugoistočnoj Africipronađeni su u jugoistočnoj Africi..

Page 3: Psihologija  filogeneza

--U dugoj evoluciji U dugoj evoluciji

australopitek je bio australopitek je bio prelazni prelazni

tip između čoveka i tip između čoveka i životinje. životinje.

-P-Postepeno se ostepeno se

razvijao.razvijao.

Page 4: Psihologija  filogeneza

Homo habilisHomo habilis

► Iako suviše sporo, australopitek je Iako suviše sporo, australopitek je tokom milion godina evoluirao tokom milion godina evoluirao u novi tip pračoveka. u novi tip pračoveka.

►Spretni čovek Spretni čovek (homo habilis) koji je (homo habilis) koji je imao znatno veći imao znatno veći mozak. mozak.

Page 5: Psihologija  filogeneza

Homo erektusHomo erektus

►Milion godina od nastanka Milion godina od nastanka homo habilis je toliko homo habilis je toliko napredovao napredovao da se potpunoda se potpuno razlikovao od svog afričkog razlikovao od svog afričkog pretkapretka..► TTaj praktično novi tip aj praktično novi tip nazvanazvan jen je uspravni čovek uspravni čovek (homo erektus). (homo erektus).

Page 6: Psihologija  filogeneza

NeandertalacNeandertalac

► Iz roda homo erektusa Iz roda homo erektusa

izdvojio se neandertalac, izdvojio se neandertalac,

čiji su ostaci pronađeni u čiji su ostaci pronađeni u

dolini Neandertal u dolini Neandertal u

NemačkojNemačkoj..

Page 7: Psihologija  filogeneza

Homo sapiensHomo sapiens

►Pre oko 45 000 godina Pre oko 45 000 godina

pojavila se nova ljudska pojavila se nova ljudska 

vrstavrsta, kromanjonac , kromanjonac

(homo sapiens(homo sapiens).).

Imao je svest o svom Imao je svest o svom

postojanju i govorni jezik. postojanju i govorni jezik.

Page 8: Psihologija  filogeneza

Razvoj čovekaRazvoj čoveka

►Filogenetski razvoj Filogenetski razvoj čoveka se odnosi čoveka se odnosi na nastanak čoveka kao vrste, tj. na nastanak čoveka kao vrste, tj. razvoj razvoj njegovih telesnih karakteristika i njegovih telesnih karakteristika i psihičkog života.psihičkog života.

Page 9: Psihologija  filogeneza

Uslovi za FILOGENEZUUslovi za FILOGENEZU

►1.1. Rad - Rad je neophodan za

preživljavanje, pračovek pravi oruđe i menja uslove života.

Page 10: Psihologija  filogeneza

Uslovi za FILOGENEZUUslovi za FILOGENEZU

2.2. Društveni život - Iz rada proizilazi

društveni život, a život u zajednici a život u zajednici

podstiče razvoj govora.podstiče razvoj govora.

Page 11: Psihologija  filogeneza

Uslovi za FILOGENEZUUslovi za FILOGENEZU

3. 3. Razvijenost govora – Do razvitka Do razvitka

govora dolazi radi lakšeg sporazumevanja govora dolazi radi lakšeg sporazumevanja

i to je olakšalo posao. i to je olakšalo posao. Govor omogućava Govor omogućava

čovekov dalji razvoj psihičkog života.čovekov dalji razvoj psihičkog života.

Page 12: Psihologija  filogeneza

ZaključakZaključak

►Čovekov psihički život je mnogo razvijeniji nego kod ostalih vrsta upravo zbog razvijenosti govora i jezika.