57
Psihologija nastavnika Uloge, kompetencije, znanja i veštine

Psihologija nastavnika

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Psihologija nastavnika

Psihologija nastavnika

Uloge, kompetencije, znanja i veštine

Page 2: Psihologija nastavnika

Psihologija primenjena u obrazovanju

Page 3: Psihologija nastavnika

Paradoks nastavničkog poziva:

• Ljudi prošlosti oblikuju ljude budućnosti i za duštvo budućnosti koje se ubrzano menja

Druga dilema

• Davne 1892, Viljem Džejms na jednom skupu nastavnika rekao «psihologija je nauka, a podučavanje umetnost i nauka nikada nije direktno uticala na stvaranje neke umetnosti» i zatim «poznavanje psihologije ne garantuje da će neko biti dobar nastavnik»

•  James, W. (1983). Talks to Teachers on psychology, Cambridge, Harvard university Press, str. 23-24

Page 4: Psihologija nastavnika

• Svaka osoba ima više različitih uloga• Neke su uloge se ne mogu izbeći, neke su socijalno

propisane (biti učenik), neke uloge možemo birati (profesiju – profesionalne uloge)

• Ali i one zavise od okruženja, da li će se ispoljiti i kako• Pojedinci i ustanove imaju različlita očekivanja od

različitih uloga• Različite osobe se različito ponašaju u istoj ulozi• Iste osobe se jedna prema drugoj različito ponašaju

kad su u različitim ulogama• Očekivanja od uloga nekad mogu biti u međusobnom

konfliktu• Osoba u ulozi može pokazivati različiti stepen

identifikacije sa samom ulogom

Page 5: Psihologija nastavnika

Slično možemo analizirati uloge jednog nastavnika

Vrste uloga: 1.propisana ili normativna 2.uobičajena ili tradicionalna Podela uloga s obzirom na njihov saznajni status: 1.stručna koncepcija uloge 2.saznata ili naučena uloga 3.zamišljena uloga 4.realizovana uloga 5.opažena uloga VELIKI PROBLEM AKO SU ULOGE U RASKORAKU!

Page 6: Psihologija nastavnika

Nastavničke profesionalne uloge

• I nastavnička uloga u užem smislu (nastavnik kao predavač)

• II motivaciona uloga nastavnika

• III uloga procenjivača, evaluatora

• IV saznajno dijagnostička uloga

• V regulator socijalnih odnosa u razredu kao grupi

• VI uloga partnera u afektivnoj interakciji

Page 7: Psihologija nastavnika

• Nastavnik kao predavač• Prenosi informacije, izlaže gradivo• Vodi proces nastave

• Nastavnik kao organizator nastave• Postavlja cilj časa• Planira vreme• Planira materijal

• Nastavnik kao partner u pedagoškoj komunikaciji– Postavlja pitanja, podstiče interakciju, modeluje diskusije, povezuje sa

vanškolskim iskustvom

• Nastavnik kao stručnjak za oblast– Model intelektualnog ponašanja– Banka podataka

1. Nastavnička uloga u užem smislu

Page 8: Psihologija nastavnika

Pedagoška interakcija

• Komunikacija: verbalna i neverbalna

Page 9: Psihologija nastavnika

Prikaz mogućeg rastura u toku predavanja

1. Prezentovano je učenicima...

2. Da li su registrovali?

3. Da li su razumeli?

4. Da li su usvojili?

5. Mogu li to primeniti?

6. Mogu li stvoriti nova znanja?

Page 10: Psihologija nastavnika

Komunikacija neverbalna

• Istraživanja su identifikovala 10 osnovnih kategorija neverbalnih elemenata: Fizička pojava, gestikulacija, telesni pokreti, lice, oči, dodir, glas, prostor, okruženje i vreme.

Fizička pojava: neki ljudi se privlače, neki ne. Dostupna istraživanja ukazuju da nastavnici ili učenici koji se opažaju kao fizički atraktivni pre će biti birani za buduće komunikacije nego oni koji su manje privlačni (Richmond, 1997).

Page 11: Psihologija nastavnika

Gestikulacija

Svaki pokret ruku i/ili ramena se kvalifikuje kao gestikulacija, mada se svi ti pokreti ne moraju opažati kao poruka, tj imati smisla.

Istraživanja u kontekstu podučavanja pokazuju da se nastavnici razlikuju po stepenu gestikulacije a učenici izveštavaju da uče više od nastavnika koji više gestikuliraju.

Page 12: Psihologija nastavnika

Pokreti tela

Gestikulacija je deo šire kategorije Pokreti tela. Ova klasa neverbalnog ponašanja se odnosi na trenutno kretanje nastavnika u odeljenju (kao što je hodanje i naslanjanje)

Učenici izveštavaju ta uče više od nastavnika koji hodaju kroz učionicu, od onih koji sede ili stoje na podijumu (Richmond et al., 1987)

Eksperimentalna istraživanja ukazuju da nastavnici koji se naslanjaju ka učenicima uspešnije podučavaju nego nastavnici koji stoje naslonjeni od učenika (Kelley & Gorham, 1988)

Page 13: Psihologija nastavnika

Facijalna ekspresija

Istraživanja svedoče da učenici više uče od nastavnika koji se često smeju u odnosu na nastavnike koji to ne rade (Richmond et al., 1987)

Slično, istraživanja pokreta očiju nastavnika dok drži nastavu pokazuju da učenici izveštavaju da uče više od nastavnika koji je uspostavio kontakt ovima a manje od nastavnika koji samo gledaju u tablu ili svoje beleške (Richmond et al., 1987).

Page 14: Psihologija nastavnika

Nastavnik kao motivator

Page 15: Psihologija nastavnika

Abraham Maslov u školskom kontekstu

• Maslov: hijerarhija motiva• Važno za školu: potreba

za uvažavanjem mora da bude zadovoljena da bi mogla da se razvije potreba da se zna i razume (potrebe nedostatka-potrebe razvoja)

Samoaktualizacija

Estetske potrebe

Potreba da se zna i razume

Uvažavanje

Pripadanje

Sigurnost, bezbednost

Fiziološke potrebe

Page 16: Psihologija nastavnika

Relevantno za školu: • Školska situacija zasićena informacijama o

uspehu/neuspehu – to svakako utiče na percepciju sebe. Važno kako se daje fidbek (Blumenfeld, 1992), najveće motivaciono dejsto imaju nastavnici koji interpretiraju uspeh uloženim trudom (Hunter i Barker, 1989)

• Wigfield, 1995: školski uspeh se najuspešnije predviđa na osnovu informacija o stepenu uverenosti učenika da mogu postići uspeh i o njegovom vrednovanju akademskog uspeha

(uspešnije nego kada imamo informaciju o sposobnostima)

Page 17: Psihologija nastavnika

Lična uverenja učenika o uzrocima ne/uspeha

Stabilni uzroci Prolazni uzroci

Unutrašnji Lokus kontroleUspeh

Neuspeh

Sposobnost

“pametan sam”

“glup sam”

Trud

“trudio sam se”

“nisam se trudio”

Spoljašnji lokus kontroleUspeh

Neuspeh

Težina zadatka

“bilo je lako”

“bilo je teško”

Sreća

“imao sam sreću”

“nisam imao sreće”

Page 18: Psihologija nastavnika

Pripisivanje neuspeha nedostatku sposobnosti

• neuspeh

• nemam sposobnosti• ne mogu na to da utičem• nisam odgovoran• posramljenost• ne trudim se novi neuspeh

Page 19: Psihologija nastavnika

Naučena bespomoćnost

Kad ljudi počnu da veruju da na dogadjaje i ishode u svom životu ne mogu da utiču (da ih kontrolišu, da je izvor kontrole van njih, a njihov život zavisi samo od spoljnih

okolnosti) oni razvijaju naučenu bespomoćnost Ishodi:• Motivacioni - neće ni da pokuša, jer očekuje neuspeh• Kognitivni - gubi šansu da vežba, razvija veštine,

sposobnosti i napreduje• Emotivni - razvija depresivnost, apatijuJednom uspostavljena, naučena bespomoćnost teško se

menja, posebno kod dece sa teškoćama u učenju. Učenici koji vide neuspeh u ovom svetlu, manje i ređe će tražiti pomoć jer veruju da im niko i ništa ne može pomoći.

Page 20: Psihologija nastavnika

Naučena bespomoćnost relevantno u školi:

– Različiti nastavnici sa različitim standardima,– nepredvidivo ponašanje nastavnika, – nemogućnost kontrole nad rezultatom

– Kako izbeći (saveti nastavnicima): • Istaći pozitivno, izbegavati negativno poređenje sa drugima, • Graditi razumevanje od poznatog ka nepoznatom• Stvarati izazove, ali regulisano od strane učenika• Podučavati u Zoni narednog razvoja

Page 21: Psihologija nastavnika

Pripisivanje neuspeha nedostatku truda

neuspeh

• nisam se potrudio• mogu da utičem na to• odgovoran sam• krivica• trudim se mogući uspeh

Page 22: Psihologija nastavnika

Uverenje učitelja o uzroku neuspeha učenika

• Uverenje: Neuspeh je posledica sniženih sposobnosti, tj. snaga koje su van kontrole deteta

• Izbegava kažnjavanje i reaguje naklonošću, saosećanjem i niskim očekivanjima postignuća deteta

• Daje zadatke koji su prelaki i ne vuku dete u zonu narednog razvoja

• Deca ovakve postupke prepoznaju kao utešnu nagradu, prebrižnu pomoć, koja upućuje nenameravanu poruku: ti ovo ne možeš da naučiš

Page 23: Psihologija nastavnika

Uverenje nastavnika o uzroku neuspeha učenika

• Uverenje: sposobnosti učenika su nestabilne karakteristike podložne promeni

• Sposobnosti čine čitav repertora veština i znanja koja se razvijaju

• Trudom, radom i učenjem, znanje se može uvećati, a sposobnosti unaprediti – visoka očekivanja

• Pozitivni uticaj na učenike• Očekivanja učitelja utiču na napredovanje dece, jer

ih učitelji svojim stavom i postupcima iskazuju

Page 24: Psihologija nastavnika

Školska motivacija: spoljašnja i unutrašnja

• Spoljašnju motivaciju izgrađujemo i prepoznajemo ako je učenikovo ponašanje usmeravano nagradama i kaznama. Tako učenik uči za ocenu, da popravi ocenu (pa da mu se ukine neka kazna), za pohvalu, odlazak na more, da ne bi bio kažnjen...

• Unutrašnja motivacija znači zainteresovanost učenika za samu aktivnost, temu; ona ispunjava učenika zadovoljstvom; učenik želi da sazna više, da napreduje.

Page 25: Psihologija nastavnika

Istraživanje(Pelletier i Vallerand, 1997): uloga nastavnika u stvaranju unutrašnje motivacije kod učenika:

Uverenja nastavnika o tome kako su deca motivisana (unutrašnje, spoljašnje..) utiču na ponašanje nastavnika.

Kada veruje da su deca unutrašnje motivisana, više podržava njihov izbor i samostalnost. Kada veruje da su deca spoljašnje motivisana, više kontroliše i ograničava. U prvom slučaju ponašanja nastavnika omogućavaju razvoj unutrašnje motivacije, a u drugom se razvija spoljašnja motivacija. Tako se zatvara krug i nastavnik će smatrati da su njegovi početni utisci bili ispravni, neće primetiti da je on, svojim postupcima, stvorio razlike.

Page 26: Psihologija nastavnika

KAKO PODSTICATI MOTIVACIJU?

Page 27: Psihologija nastavnika

Podsticanje motivacije

Jačanje samopoštovanja i samopouzdanja• ključ motivacionog podsticanja učenika

• Nije dovoljno samo verbalno podržavati i podsticati učenike da se više trude.

• Važno je stvoriti realne prilike u kojima će učenici doživeti da se trud isplati, da se vredi potruditi, da postavljanje viših ciljeva ne vodi neuspehu, da je napredak moguć i da se sposobnosti mogu usavršavati.

Page 28: Psihologija nastavnika

Podsticanje spoljašnje motivacije

Potkrepljivanje:

• Pozitivno (pohvale, nagrade)• Negativno (prekori, kazne)

loše je što aktivnost nestaje čim više nema potkrepljenja i ovim se uglavnom obezbeđuje razvoj samo spoljašnje motivacije.

Page 29: Psihologija nastavnika

Kako razvijati unutrašnju motivaciju?

• Kreirati zadatke u skladu sa interesovanjima ili potrebama dece, relevantne za život dece i probleme koji ih muče; kreirati maštovite zadatke

• Oslanjati se na potencijale deteta, sve njegove sposobnosti, veštine, znanja

• Omogućavati izbor – teme rada, sa kim će se raditi, na koji način će se raditi

• Davati podržavajuću povratnu informaciju - ističe postignuto i efikasno vodi dete napred

• Ispoljavati sopstvenu unutrašnju motivaciju• Verovati da se deca mogu zainteresovati

Page 30: Psihologija nastavnika

Unutrašnja - spoljašnja motivacija

Učenik zainteresovan

Učenik ne-zainteresovan

Zadatak zanimljiv

Unutrašnja Uloga nastavnika bitna

Zadat nezanimljiv

Uloga nastavnika bitna

spoljašnja

Page 31: Psihologija nastavnika

Kada motivacija za učenjem slabi?

• Kada je cilj pretežak i deluje neostvarivo, ili je vremenski veoma udaljen (učenje stranog jezika) ili je nejasan (čemu služe integrali?)

• Kada ne smatramo usvajanje određenih sadržaja svojim, već nametnutim ciljem (ma šta će nam ovo)

• Kada doživimo veliki neuspeh

• Kada patimo od “naučene bespomoćnosti«

Page 32: Psihologija nastavnika

Nastavnik kao evaluatorTESTOVI ZNANJA

Vrste, primena i konstrukcija

Page 33: Psihologija nastavnika

Merenje uspeha u učenju

Naučno procenjivanje različitih oblika ocenjivanja ili nauka o ocenjivanju, zove se – DOKIMOLOGIJA

Naziv dao francuski naučnik Anri Pieron

Page 34: Psihologija nastavnika

Setite se svoga školovanjaSetite se situacija klasičnog ocenjivanja

Koji su problemi ovakvog oblika ocenjivanja koje ste osetili sami ili videli u toku školovanja?

Razmislite i napišite na listu papira

Page 35: Psihologija nastavnika

Slabosti klasičnog ocenjivanja - nastavnik1. Različit odnos prema važnosti pojedinih delova gradiva.2. Ne ocenjuju samo znanje. Može se desiti da ocenjuju i

zalaganje, marljivost, interesovanje, inteligenciju, duhovitost, socijalnu inteligenciju....

3. Relativno trajne osobine nastavnika (blagi – strogi)4. Trenutno raspoloženje 5. Razlike u ponašanju u toku ispitivanja (pomažu ili ćute)6. Razlike u broju i tipu pitanja7. “Efekat kontrasta” i “halo efekat”8. Strategije ispitivanja (više učenika zajedno, po azbučnom

redu)9. Disciplinske ocene10. Vrednovanje naučne discipline i predmeta11. Obrazovanje, stručnost nastavnika12. Klima u kolektivu

Page 36: Psihologija nastavnika

Slabosti klasičnog ocenjivanja - učenik

- Trenutno opšte zdravstveno i psihičko stanje učenika/studenta

- Verbalne sposobnosti učenika/studenta, socijalna inteligencija

- Pol i izgled učenika/studenta- Prethodni ugled, “halo efekat”- Implicitna očekivanja nastavnika- Slučajno pogađanje

Page 37: Psihologija nastavnika

Zato Testovi znanja

• Određenje

• Testovi znanja ili postignuća predstavljaju najobjektivnije sredstvo za “merenje” znanja.

• Njima se utvrđuje koliko je znanja stekao neki pojedinac tokom obavljanja određene aktivnosti (predavanja, vežbi, prakse) ili određenog perioda učenja.

Page 38: Psihologija nastavnika

Prednosti ispitivanja testovima znanja

• Podjednaka i ravnomerna zastupljenost svih delova gradiva

• Dejstvo faktora sreće i slučajnosti svedeno na minimum

• Svi učenici odgovaraju na ista pitanja ili rešavaju iste zadatke

• Moguće poređenje učenika• Ocenjuje se samo stečeno i iskazano

znanje predmet školskog ocenjivanja nisu motivacija, učešće u radu, zalaganje, poltronstvo...

Page 39: Psihologija nastavnika

Nedostaci testova znanja

• ispituju, pre svega, poznavanje činjenica• viši nivoi znanja često zanemareni• ocena je zbir odgovora na sva pitanja • može biti pozitivna, čak i kada nije

usvojeno znanje iz neke oblasti (ukoliko je na zadovoljavajućem nivou odgovoreno na pitanja iz ostalih oblasti).

Page 40: Psihologija nastavnika

Klasifikacije testova znanja

1. Prema načinu i vremenu zadavanje

2. Prema kriterijumu u odnosu na koji se procenjuje znanje učenika

3. Prema načinu konstruisanja

Page 41: Psihologija nastavnika

I Podela prema vremenu i načinu korišćenja

Formativni Sumativni

vreme zadavanja

pre ili u toku podučavanja

na kraju podučavanja ili učenja

Svrha/cilj

oblikovanje nastavnog procesa i procesa učenja – potpora

učenju

procena znanja stečenog u toku procesa učenja –

validacija, evaluacija, akreditacija procesa

N/U

ocenjivanje ne ocenjuje se ocenjuje se

Page 42: Psihologija nastavnika

II Prema kriterijumu u odnosu na koji se procenjuje znanje

• Kriterijumsko ocenjivanja - zasnovano na unapred utvrđenim standardima i ciljevima koji treba da se ostvare u toku procesa podučavanja, pri čemu su kriterijumi za svaku ocenu utvrđeni unapred.

• Normativno ocenjivanje - postignuće učenika se procenjuje u odnosu na postignuće ostalih učenika.

Page 43: Psihologija nastavnika

III Podela prema načinu konstruisanja

• Baždareni i nebaždareni testovi znanja• Baždareni – standardizovani• Nebaždareni – nestandardizovani, neformalni,

nemaju određene metrijske karakteristike, • Isti “spoljašnji” izgled, različit način konstruisanja.• Razlike:

– konstruktor testa– način konstruisanja– obim gradiva– oblast primene

Page 44: Psihologija nastavnika

baždareni nebaždareni

konstruktor tim stručnjaka

(psi + pn)

predmetni nastavnik

način konstruisanja

•veliki broj pitanja iz svih oblasti•izbor oblika testa znanja •probno zadavanje (metrijske karakteristike)•konačna verzija sa zadacima različite težine

obim gradiva celokupno gradivo predmeta deo gradiva

oblast primene sve škole sa istim nastavnim planom i programom

učenici kojima predaje nastavnik koji sastavlja test

Page 45: Psihologija nastavnika

Glavi oblici testova znanja

• Testovi reprodukcije– esejski testovi– testovi dopunjavanja ili prisećanja

• Testovi prepoznavanja ili rekognicije– alternativni testovi ili testovi dvočlanog izbora– testovi višestrukog izbora– testovi sređivanja i upoređivanja

Page 46: Psihologija nastavnika

Esejski testovi

Prednost: – Učenik ima veću slobodu u izražavanju znanja i oblikovanju

odgovora.

– Mora da koristi sposobnost izražavanja, organizovanja, prosuđivanja, izdvajanja bitnog, stvaralačko ponašanje

– Bitna je celina odgovora

Mana: – Ocenjivanje odgovora u velikoj meri zavisi od subjektivnih faktora.

Objektivnost ocenjivanja može se povećati

ukoliko se u ključu navede koje elemente treba da

sadrži potpun odgovor.

Page 47: Psihologija nastavnika

Testovi dopunjavanja ili prisećanja

• Kog datuma se smenjuje jesen i zima?______________• Jadransko more je prirodna______________ veza sa

mnogim državama sveta. Većim delom obala je _______ i ________. Na mestima gde se ušlo u kopno, more je stvorilo _______, ______ i _____________.

– neophodno je aktivno znanje (ukoliko se dobro konstruiše pitanje)– lako konstruisanje zadataka– zauzimaju malo mesta i podsećaju na uobičajena školska pitanja

• Mane: – teško se može ispitati razumevanje gradiva– teškoće objektivnog ocenjivanja (učenik može dati tačan, ali

neuobičajen odgovor)– na vreme rešavanja utiče brzina pisanja

Preporuka koje se treba držati pri sastavljanju ovevrste pitanja jeste da budu precizna i da zahtevajukratke i jasne odgovore.

Page 48: Psihologija nastavnika

Alternativni testovi znanja ili testovi dvočlanog izbora

• HgO je formula za sumpornu kiselinu. DA NE• Glavni grad Belgije je Brisel T NT• Najduža reka na svetu je Nil Amazon

• Prednosti: – način odgovaranja je blizak je životu (stalno razlikovanje istinu od zablude)– vremenska ekonomičnost (brzo se sastavljaju i rešavaju),– ocenjivanje odgovora je objektivno– može se ispitati razumevanje gradiva

• Mane: – pitanja mogu biti dvosmislena (može biti i DA i NE, zavisno od uslova)– mogućnost da se pogodi odgovor je velika (50%)

Prilikom pravljenja ovih testova treba se držati nekoliko pravila:• Mora se zasnivati na tvrđenjima koja mogu biti samo tačna i netačna• izbegavanje sugestivnih reči (svim jedinim ništa, nikada),• Preuzimanje rečenica iz udžbenika (I sv rat je vođen na Balkanu)• suviše dugačkih tvrdnji, • dvostruke negacije (nije tačno da ne...) i • ujednačavanje pozitivnih i negativnih odgovora u nepravilnom rasporedu.

Page 49: Psihologija nastavnika

Testovi višestrukog izbora• Grafički prikaz socijalne strukture male grupe zove se:

– Sociometrija– Psihometrija– Sociogram– Sociometrijski metod– Sociometrijski kriterijum

• Prednosti: – "Najelastičniji" test znanja - može da zahvati

poznavanje činjenica, razumevanje i interpretaciju. – Slučajno pogađanje je manje verovatno nego kod

zadataka sa dvočlanim izborom – objektivnost ocenjivanja potpuna

• Mane: – teško sastavljanje, jer treba naći netačna, ali

prihvatljiva rešenja – potrebno je više vremena za rešavanje– Sposobni učenici mogu lako da reše

Page 50: Psihologija nastavnika

Pravila za sastavljanje testa višestrukog izbora

- Treba voditi računa da uvodni deo pitanja treba da bude duži, kako bi odgovori bili kraći. - Mesto ispravnog odgovora treba menjati u zadacima i to bez pravilnosti. - Sve alternative bi trebalo da budu ujednačene dužine

- Izbegavati negativno formulisanje zadatka

- Alternative se ne smeju preklapati ili obuhvataju

- Alternative se moraju slagati gramatički sa korenom pitanja

-Distraktori moraju po svom sadržaju i formi ličiti na tačan odgovor

- Ako ima više tačnih odgovora ili ako postoji mogućnost da nijedan odgovor nije tačan, mora se najaviti u korenu pitanja

Page 51: Psihologija nastavnika

– Pučini ___ 1. Karmen– Čajkovski ___ 2. Ivan Sunjanin– Verdi ____ 3. Pikova dama– Smetana ____ 4. Boemi– Glinka ____ 5. Prodana nevesta– Bize ____ 6. Aida

• Prednost: – može se ispitati poznavanje većeg broja činjenica, kao i odnosa među činjenicama

• Mana: – teško je sastavljanje pitanja

Svi podaci u jednom zadatku treba da budu homogeni, a mogućnost slučajnog pogađanjasmanjuje se kada kolona sa predloženimodgovorima ima više članova od kolone za koju setraže odgovori.

Testovi sređivanja i upoređivanja

Page 52: Psihologija nastavnika

FAZE IZRADE TESTOVA ZNANJA

1. određivanje namene testa znanja

(izbor predmeta, analiza nastavnog programa)

2. određivanje sadržaja testa znanja

(izbor predmeta i izbor vaspitno-obrazovnih ciljeva)

3. određivanje dužine testa znanja

4. određivanje težine testovskih zadataka

5. izbor oblika testa znanja

6. izrada testovskih zadataka

7. određivanje redosleda zadataka

Page 53: Psihologija nastavnika

Blumova taksonomija obrazovnih ciljeva

(Bloom, B. S. 1984. Taxonomy of educational objectives. Allyn and Bacon, Boston, MA)

Znanje (prepoznati, prisetiti se, utvrditi, definisati, opisati, odrediti

Razumevanje (reći svojim rečima, opisati, sumirati, predvideti, razlikovati, proceniti )

Primena (primeniti, demonstrirati, rešiti, Istražiti, modifikovati, dovesti u vezu)

Analiza (analizirati, izdvojiti, povezati, klasifikovati, porediti, zaključiti)

Sinteza (integrisati, Modifikovati, kreirati, dizajnirati)

Evaluacija(suditi, proceniti,

razlikovati)

Utv

rđiv

anje

zn

anja

Ko

nst

ruis

anje

zn

ačen

ja E

valu

acija

idej

a

Page 54: Psihologija nastavnika

Primeri pitanja koja zahvataju različite nivoe znanja prema Blumovoj taksonomiji

• ZNANJE– Šta znači reč referendum?– Kada se odigrala Kosovska bitka?– Na kojoj temperaturi ključa voda?– Koje vrste reči postoje?

• SHVATANJE– PREVOĐENJE - Koliko je vremena potrebno da voz koji se iz

tačke X kreće brzinom od 112 km/h, stigne do tačke Y koja je udaljena 285 km?

– TUMAČENJE - Kako treba organizovati učenje, ako je gradivo nepoznato (potpuno novo), obimno, ali smisleno? (globalna i partitativna metoda)

– EKSTRAPOLACIJA (PREDVIĐANJE) - Do kakvih teškoća može doći u realizaciji istraživanja, ako se zna koji su zadaci njegovih učesnika? (vezano za pripremu istraživanja, fazu prikupljanja podataka, odgovaranje ispitanika, beleženje podataka...)

Page 55: Psihologija nastavnika

• PRIMENA– Ukoliko se od mesta X do mesta Y može stići putem koji, od mesta X kreće

pravo i posle 25 km, pod pravim uglom skreće desno i nastavlja pravo 20 km do mesta X, koji bi put od mesta X do mesta Y bio najkraći i koliko bi iznosila njegova dužina?

• ANALIZA– Izdvoji zavisnu i nezavisnu varijablu u sledećem istraživačkom zadatku:– Utvrditi polne razlike u postignuću na testu sposobnosti.

• SINTEZA– Sastavi hipotezu koja pretpostavlja negativnu povezanost između vremena

učenja i dobijene ocene.• EVALUACIJA

– Ukoliko je zaključak Pera je ptica izveden na osnovu sledećih premisa:• Pera je prase.• Sva prasad su ptice.

– kakva je njegova logička valjanost?– Uporedi teorijski i praktični značaj Pavlovljevih i Torndajkovih istraživanja.

Page 56: Psihologija nastavnika

• Zadatak na času:– segmentirati odabrano gradivo na logičke

celine i uneti ih u tabelu specifikacije– proceniti važnost svake celine i u odnosu na to

predvideti odgovarajući broj pitanja– sastaviti 10 pitanja, iz odabranog gradiva, tako

da:• budu zastupljeni različiti vaspitno-obrazovni ciljevi• budu zastupljeni različiti tipovi testova znanja

(pitanja)

• Predati:– 10 sastavljenih zadataka iz gradiva– ključ za pregledanje i ocenjivanje pitanja– popunjenu tabelu specifikacije

Page 57: Psihologija nastavnika

Tabela specifikacije

nastavne oblasti

kognitivno-vaspitni obrazovni ciljevi (Blum)

znanje shvatanje primena analiza sinteza evaluacija