22
ВАСПИТНИ СТИЛОВИ НАСТАВНИКА

Vaspitni stilovi nastavnika

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Vaspitni stilovi nastavnika

ВАСПИТНИ СТИЛОВИ НАСТАВНИКА

Page 2: Vaspitni stilovi nastavnika

ПЕДАГОШКИ АУТОРИТЕТ

• Питање, како се успешно може обликовати добар педагошки однос и како да учитељ помогне ученику у учењу, а да та помоћ буде прихваћена са поверењем намеће тему АУТОРИТЕТА.

• Учитељ може да испуни своју улогу у образовању и васпитању тек онда када је стекао ПОВЕРЕЊЕ и ПОШТОВАЊЕ својих ученика.

• То подразумева да заслужујe поверење и поштовање

О Капетане, мој капетане !

Page 3: Vaspitni stilovi nastavnika

“ЧИНИ КАКО ПРОПОВЕДАШ”

• Ауторитет се стиче када ученик препозна жељу (спремност) свог учитеља да се ангажује за њега, види његову компетентост и осeти његову истинску искреност .

• То је извесно само када је у сагласју оно што учитељ говори и оно што чини.

Page 4: Vaspitni stilovi nastavnika

ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ

знање вештине Морални ставови и понашање

Врлине

стрпљење благонаклоност Праведност и добронамерност

Page 5: Vaspitni stilovi nastavnika

ШТА ЈЕ ВАСПИТНИ СТИЛ ?

• То је извесно лични израз наставника у избору и комбиновању наставних метода, облика и средстава и његов доминантан, карактеристичан однос према ученицима

• Кључно питање је колико такав однос наставника( његов стил понашања ) утиче на активност ученика на часу и његов свеукупни развој.

Page 6: Vaspitni stilovi nastavnika

САВРЕМЕНИ НАСТАВНИКСАВРЕМЕНИ НАСТАВНИК

Наставник мора да зна да није више само извор знања већ он постаје све више водитељ, медијатор, посредник и саветник ученика

-најважнији задатак са којим се сусреће наставник је подстаћи и одржати учешће свих ученика у раду цео школски час, да би се постигли жељени педагошки циљеви.

Page 7: Vaspitni stilovi nastavnika

ВОЂЕЊЕ- као одлика стилаВОЂЕЊЕ- као одлика стила

Вођење се данас полако мења у сарадничко или тимско вођење.

Наставник ствара, партнерске односе са ученицима и мотивационо делује у учионици и разреду.

(Проналази оригиналне начине да пренесе своје одушевљење)

О Капетане, мој капетане !

Page 8: Vaspitni stilovi nastavnika

Које васпитне стилове наставника препознајемо у свакодневној наставној пракси?

Пoчев од истраживања Kurta Lewina до данас:

Aуторитарни Демократски

Емоционални Aнархични

Page 9: Vaspitni stilovi nastavnika

ВАСПИТНИ СТИЛОВИ НАСТАВНИКА

Ауторитарни наставник

- традиционални учитељ: мото-ред-рад-дисциплина

- одређује шта и како се ради

- држи предавања а ученици записују

- поставља јасна правила и надзире их

- дисциплину остварује претњама и казнама

- он говори док ученици углавном ћуте- цени послушност - оцењује искључиво он

Page 10: Vaspitni stilovi nastavnika

ЕФЕКТИ:

-искључује ученика- агресивност /притајена или отворена што су

старији/- чести конфликти- смањење блискости- незадовољство односом -напетост и сукоби међу децом-не развија се свесна дисциплуна-страх

Page 11: Vaspitni stilovi nastavnika

Демократски наставник

Са ученицима се договара о садржају и начину рада – уважава предлоге ученика

-Развојно-подстицајни стил-користи дијалошку методу наставе-објашњава своје одлуке и изражава мишљење-комуникација је двосмерна-пита ученике за мишљење-подстиче самопоштовање и самопоуздање ученика-пријатељски је усмерен на ученике- подстиче ученике на процену и самопроцену

Page 12: Vaspitni stilovi nastavnika

ЕФЕКТИ

-узајамно поштовање и разумевање- поштовање утврђених правила- задовољство у односима- Нема тензија услед такмичарског приступа

(важно је да сви стигну до циља а не ко ће први - развој одговорности и аутономије - доживљај сигурности и прихваћености- Поверење и објективност- Развија се креативност (Brainstorming)

Page 13: Vaspitni stilovi nastavnika

Емоционални наставник

-усмерен на ученика и његово опажање-ствара позитивну социо-емоционалну климу-сматра да задовољнији ученик боље учи-показује пуно топлине и позитивних осећања-подстиче сарадничке односе-ученици брину једни о другима-ученици воле његову наставу

Page 14: Vaspitni stilovi nastavnika

ЕФЕКТИ

- задовољство у односима- опуштена атмосфера- доживљај сигурности и прихваћености- емпатијски однос – брину једни о другима- Потреба сталне емотивне потврде не

подстиче самосталност ученика - ученици су “везани” за њега

Page 15: Vaspitni stilovi nastavnika

Анархични Laissez-faire наставник

-немоћ, попустљивост- линија мањег отпора- потпуно препуштање избора и одлука-без преузимања одговорности с позиције

одраслог-није узор нити модел социјалног понашања-слободан стил рада, заокупљен собом-ради без пуно енергије

Laissez-faire- равнодушан

Page 16: Vaspitni stilovi nastavnika

ЕФЕКТИ

-недостатак усмерења- егоцентричност- склоност ризичном понашању- непоштовање правила, агресивност- доживљај небриге-није подстицајан

Page 17: Vaspitni stilovi nastavnika

ЗАКЉУЧАК

У пракси ретко срећемо овако издиференциране стилове.

Обично имамо комбинацију стилова, али треба да тежимо ка доминацији

ДЕМОКРАТСКОГ /развојно-подстицајног/ ВАСПИТНОГ СТИЛА.

Page 18: Vaspitni stilovi nastavnika

Аутократско вођење отежава рад , док демократско, партнерско, емоционално, сарадничко, колегијално, партиципирајуће и хуманистичко подстиче васпитно-образовни процес у школама.

Ако желимо да имамо истинско демократско друштво, Ако желимо да имамо истинско демократско друштво, морамо пре свега демократизовати школу, јер у морамо пре свега демократизовати школу, јер у школама почиње демократизација сваког друштва.школама почиње демократизација сваког друштва.

Page 19: Vaspitni stilovi nastavnika

Што би паметан рекао...

Page 20: Vaspitni stilovi nastavnika

Зашто не би унели дозу хуманости, достојанства и пристојности и не дај Боже

мало хумора...

Page 21: Vaspitni stilovi nastavnika

И НЕ ЗАБОРАВИТЕ..

Page 22: Vaspitni stilovi nastavnika

НЕМА ТАКО ДОСАДНЕ ЛЕКЦИЈЕ КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ УЧИНИТИ ЗАНИМЉИВОМ