of 32 /32
3 2 1 1

Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

Embed Size (px)

Text of Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

Page 1: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

321

1

Page 2: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

Psikologi Pendidikan

(1) Abidah Aqilah Mohd Noor (P82654)

(2) Nik Dilalah Nuha Nik Razi (P82683)

(3) Hibatullah Zamri (P83423)

Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

Dr. Norhayati Mohd Noor

2

Page 3: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

Pengenalan

Perkembangan Fizikal dan

Bahasa

TeoriPeranan guru dan Implikasi

3

Page 4: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

4

Page 5: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

• Setiap manusia yang normal akan mengalami perkembangan fizikal dan bahasa sejak mereka dilahirkan sehinggalah menjadi remaja, dewasa dan tua. Sebagai seorang pendidik dan pengajar seharusnya mengambil tahu dan peka dengan perubahan perkembangan terhadap kanak-kanak agar dapat membantu mereka berkembang dengan sempurna.

• DEFINISI PERKEMBANGAN:Ditakrifkan sebagai perubahan kualitatif iaitu perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi perubahan yang nyata berlaku memperlihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang terlebih dahulu (Zainuddin, 2008).

• Perkembangan dan pertumbuhan merupakan sesuatu aspek yang berbeza. Pertumbuhan diertikan sebagai ialah peningkatan jumlah dan ukuran yang bersifat kuantitatif, iaitu boleh diukur dan dibezakan dengan pandangan mata kasar manusia (Wong, Khairuddin, Maridah, Rashinawati dan Azlina, 2013).

5

Page 6: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

Definisi Perkembangan Fizikal :

Perkembangan fizikal merujuk kepada perubahan saiz fizikal, kadar pertumbuhanbahagian-bahagian badan, fungsi anggota-anggota badan dan perawakan manusia(Woofolk & Margets, 2007). Semasa membesar, kanak-kanak akan mengalamiperubahan dalam ketinggian, berat badan dan menjadi lebih kuat serta dapatmelibatkan diri dalam aktiviti fizikal yang lebih kompleks.

Definisi Perkembangan Bahasa :

Perkembangan bahasa kanak-kanak bermaksud pemerolehan bahasa ibunda kanak-kanak berkenaan (Tay Meng Guat, 2006).

Perkembangan bahasa adalah sebuah proses bermula dari awal kehidupan manusia,ketika seorang kanak-kanak mulai menguasai bahasa denga belajar perkembanganbahasa anak-anak bermula dari yang sederhana sampai yang kompleks (ZulkifliYaakob,2007).

6

Page 7: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

Perkembangan hasil interaksi di antara kematangan dan pembelajaran.

Corak dan aturan perkembangan hampir sama tetapi kadar perkembangan manusia berbeza untuk setiap individu.

Pertumbuhan dan perkembangan yang berterusan.

Perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan beransur daripada keadaan umum kepada keadaan yang lebih spesifik.

Proses perkembangan mengikut aturan.

Menurut Haliza Hamzah, Joy N. Samuel dan Rafidah Kastawi (2008) dalam buku ‘Perkembangan Kanak-kanak untuk Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun’ , terdapat 5 prinsip perkembangan kanak-kanak.

7

Page 8: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

• Menurut Haliza Hamzah dan Joy N. Samuel (2009) baka merujuk kepada ciri-ciri biologi atau gen-gen yang diperturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya.

• Contohnya perkembang bentuk badan, ketinggian, rambut dan juga warna mata. Baka juga boleh mempengaruhi penyuburan mental dan intelektual.

Baka

• Menurut Haliza Hamzah dan Joy N. Samuel (2009), persekitaran pula merujuk kepada semua pengalaman seseorang individu yang dihadapi sebelum dan selepas lahir, di rumah, bersama jiran, sekolah, masyarakat serta semua tempat di mana individu tersebut berada.

Persekitaran

Menurut Rohani Abdullah (2001), terdapat lima aspek perkembangan kanak-kanak iaitu faktor baka dan faktor persekitaran.

8

Page 9: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

Individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu perkembangan fizikal (pertumbuhan fizikal akan terhenti apabila seseorang mencapai kematangan).

Semasa pembesaran badan kanak-kanak akan mengalami perubahan dalam ketinggian, berat badan, menjadi lebih kuat dan dapat melibatkan diri dalam kegiatan fizikal yang lebih kompleks.

Perubahan- perubahan ini mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak secara langsung dan tidak langsung (Hurlock, 1978).

Perkembangan fizikal menenutukan kebolehan kanak-kanak melakukan sesuatu, misalnya keupayaan mereka bersaing dengan rakan sebaya dalam sukan atau permainan.

Walaupun bentuk dan saiz tubuh manusia lebih banyak disebabkan oleh pengaruh bukan kebakaan. (Iklim/pemakan/Dll)

Namun baka merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan aspek fizikal seseorang. Contoh : Warna mata, warna kulit, Ketinggian, DSB.

9

Page 10: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

• Contohnya, kanak-kanak dapat mengawal kepalanuaterlebih dahulu kemudian diikuti dengan tangan dankaki.

Dari arah kepala dan berunsurke kaki

• Contohnya, seorang bayi selepas kelahiran akancuba untuk mencapai objek yang dilihatnya tetapigagal (pada awalnya).

Dari arah tengah badan danberterusan ke luar

• Sebagai contoh, insiden terhantuk.Kebolehan akan bertambah

jelas dan spesifik

• Kaki dan tangan akan mencapai tahapperkembangan maksimum.

Aspek berbeza akanberkembang pada tahap yang

berbeza

Menurut Robert Havighurst (2000), prinsip asas dalam perkembanganfizikal bermula dari :-

10

Page 11: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

Steinberg (1995) memperlihatkan bahawa kanak-kanak melaluisatu siri peringkat perkembangan bahasa semasa mereka menguasaibahasa ibundanya (BI). Menurut beliau peringkat perkembangan bahasakanak-kanak dimulai dengan peringkat vokalisasi (6 bulan-11 bulan),holofrasa (10 bulan- 18 bulan), telegrafik (18 bulan ke atas) dan diakhiridengan peringkat perkembangan ayat-ayat kompleks (4-5tahun).

11

Page 12: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

Peringkat Perkembangan Perkembangan Bahasa

Vokalisasi (6 bulan-11 bulan)

Bayi belum pandai bercakap tetapi berupaya mengeluarkan berbagai-bagai bunyi melalui mulutnya.

Holofrasa (10 bulan- 18 bulan)

kanak-kanak sudah mulamenuturkan kata pertamanya,pada peringkat ini kanak-kanak mencapai keinginannya dengan mengucapkan satu kata sahaja.

Telegrafik (18 bulan ke atas)

Kanak-kanak hanya menggunakan ucapan yang ringkas untuk menyampaikan hasrat mereka. Kebanyakan kanak-kanak mula menghasilkan pertuturan dua dan tiga kata sahaja.

Ayat-ayat kompleks (4-5tahun)

Kecekapan penuh. Secara umumnya kanakkanakyang normal pada peringkat ini dapat menguasai elemen-elemen sintaksis bahasa ibundanya. Namun,perbendaharaan kata-katanya masih kurang sehinggalah terus berkembang apabila memasuki alam persekolahan.

(Vijayalechumy a/p Subramaniam, 2005)

12

Page 13: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

Teori2 Perkembangan

Fizikal

TeoriKematangan

Arnold Gesell

TeoriPerkembangan

Robert Havighrust

TeoriPengulangan

G. Stanley Hall

Bahasa & Kognitif

TeoriBehavioris

B. F. Skinner

Teori Mentalis

Noam Chomsky

TeoriInteraksionalis

Halliday

13

Page 14: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

Teori Kematangan Arnold Gesell

• Perbezaan individu dalam kepantasan pertumbuhan dikawal sepenuhnyaoleh mekanisme genetik dalaman.

• Persekitaran : sosial dan budaya mempengaruhi perkembangan sesorangsejak lahir yang cuba mempengaruh dan menggalakkannya berkelakuandalam cara yang sewajarnya.

14

• Kematangan individu dipengaruhi oleh 2 faktor : bakadan persekitaran yang menjadi penggerak utamakepada pertumbuhan dan perkembangan fizikalkanak-kanak. (Fizi Apis, 2010).

Page 15: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

PERINGKAT KEUPAYAAN CADANGAN PERMAINAN

PERTAMA

(lahir-1 tahun)

Umur 1 bulan: tangisan berlainan untuk menyatakan kehendak yang berbeza seperti tangisan lapar

berlainan dengan tangisan menarik perhatian;

Umur 4 bulan: mata boleh bergerak mengikut gerakan objek;

Umur 6 bulan: dapat menggenggam objek;

Umur 7 bulan: boleh duduk dan merangkak;

Umur 12 bulan: boleh berdiri dan memegang objek tinggi.

Penerokaan permainan.

KEDUA

(1-2 tahun)

Kematangan fizikal dan mental mula meningkat, mula memahami makna ‘jangan’ dan pada umur 2

tahun mampu untuk berjalan tetapi dengan bantuan.

Bertatih menggunakan

‘walker’.

KETIGA

(2-3 tahun)

Koordinasi mata, tangan dan kaki mula terbentuk, boleh bercakap menggunakan ayat mudah dan

boleh menguruskan diri seperti makan dan memakai kasut.

Permainan ‘Play dough

and lego’.

KEEMPAT

(3-4 tahun)

Koordinasi dan kematangan fizikal semakin kukuh dan boleh menuruti arahan mudah daripada ibu

bapa.

Menunggang basikal

beroda tiga.

KELIMA

(4-5 tahun)

Proses berinteraksi terbentuk, mula bersosialisasi, mengemukakan soalan berperingkat-peringkat

dan bersedia untuk ke kelas prasekolah.

Bermain bola sepak

bersama rakan-rakan.15

Page 16: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

Teori Tugas Perkembangan Robert Havighrust

• Perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor persekitaran : keadaansekeliling seseorang kanak-kanak itu membesar. Pemberian impak bergantungkepada individu yang mencorakkan mereka. Contoh persekitaran yangmempengaruhi kanak-kanak ialah dari segi pemakanan, rakan sebaya, guru,bahan bacaan dan media elektronik (Ee Ah Meng, 1997).

16

Pemakanan Rakan Bahan

Page 17: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

PERINGKAT

HIDUP

TUGAS PERKEMBANGAN CADANGAN PERMAINAN

Bayi - awal kanak-

kanak

(lahir-2 tahun)

Bayi menjalin hubungan baik dengan ibu bapa:

Sistem deria, persepsi, fungsi motor beransur-ansur matang;

Mencapai kecerdasan deria dan memahami sifat objek.

Aktiviti bersama keluarga; Makan malam.

Pertengahan kanak-

kanak

(2-3 tahun)

Pergerakan yang pelbagai, bermain fantasi/sendiri;

Berkomunikasi dalam bahasa yang mudah;

Bercakap seorang dan mula mengawal pergerakan diri.

Bermain kereta mainan.

Prasekolah

(4-6 tahun)

Belajar peranan mengikut jantina;

Bermain dengan rakan di luar;

Perkembangan moral;

Wujud teori kendiri;

Mula bermain dalam kumpulan.

Melibatkan kanak-kanak dengan aktiviti

seharian ibu bapa di rumah.

Sekolah Rendah

(6-12 tahun)

Mula menguasai 3M;

Mengasah kemahiran permainan dan kemahiran hidup

Aktiviti ko-kurikulum.

Awal Remaja

(12-18 tahun)

Kematangan fizikal;

Peringkat operasi formal;

Mula panda mengawal emosi;

Aktiviti yang lebih mencabar minda mereka

untuk berfikir secara kreatif, kritis dan

inovatif. 17

Page 18: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

PERINGKAT HIDUP

TUGAS PERKEMBANGANAkhir Remaja

(18-22 tahun)

Cuba memperoleh autonomi daripada ibu bapa;

Mula membentuk identiti;

Mematuhi nilai moral masyarakat;

Mula memilih kerjaya yang sesuai.

Awal Dewasa

(22-34 tahun)

Keintiman dalam pergaulan, berkahwin, mendidik anak/generasi baru;

Memantapkan profesion serta wujud gaya hidup sendiri.

Pertengahan Dewasa

(34-60 tahun)

Berkemahiran dalam pekerjaan dan menjadi ketua;

Memupuk kebahagiaan dalam rumah tangga, mengasihi keluarga dan mengumpul harta;

Terlibat dalam kerja amal.

Akhir Dewasa

(60-75 tahun)

Bersara, lebih menumpukan masa kepada kerja amal dan ibadat;

Menjalani kehidupan hari tua, mensyukuri nikmat dan takdir Tuhan.

Tua

(75 – meninggal dunia)

Menangani masalah kesihatan, mengenang zaman silam dan menanti saat kematian18

Page 19: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

Teori Pengulangan G. Stanley Hall

• Kematangan baka, saraf dan fizikal kanak-kanak menentukan keupayaankanak-kanak untuk menguasai sesuatu kemahiran

• Ibu bapa yang cakna akan tahap perkembangan anak-anak akanmembantu : mempelbagaikan aktiviti yang boleh membantupertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka secara semula jadidan sempurna

19

• Fokus kepada psikologi genetik dan pendidikan : setiapindividu akan melalui proses perubahan dari segi dayapemikiran dan deria fizikal selaras denganperkembangan minda dan tubuh badan (tanpapaksaan).

Page 20: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

Peringkat Perkembangan

1 (lahir-7 tahun)

Naluri ingin tahu yang tinggi;

Mendorong untuk melakukan sesuatu yang baru;

Mempunyai potensi dalam menguasai penerokaan persekitaran.

2 (8-11 tahun)

Tingkah laku yang negatif mula terbentuk;

Contoh: Tidak menghormati orang lain dan menunjukkan kelakuan nakal;

Kemahiran membuat keputusan masih belum berkembang;

Gemar bersosial.

3 (12-22 tahun)

Dapat mengesan jantina mereka;

Dapat membuat kesimpulan dalam kewajipan atau tanggungjawab yang sebenar bagi

melaksanakan tingkah laku yang betul;

Cenderung kepada tingkah laku positif;

Tahu membezakan yang baik mahupun buruk apabila tahap kematangan dapat dicapai;

Mampu untuk membuat sesuatu keputusan tetapi perlukan kawalan daripada ibu bapa.20

Page 21: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

Teori Perkembangan Bahasa & Kognitif

21Behavi

oris

: B. F.

Ski

nner

• Pembelajaran bahasa

berlaku dengan memberi

galaka ndan ganjaran

setiap kali kanak-kanak

dapat meniru / menyebut

apa yang diajar

• Pengaruh dalam bentuk

bahasa dan bukan

membantu mereka

menguasai bahasa

dengan lebih cepat.

Manakala peneguhan

yang diberi akan

merangsang kanak-kanak

mengulang-ulang

percakapannya

Menta

lis : N

oam

Cho

am

sky • Manusia dilahirkan dengan

alat pemerolehan bahasa

yang bersifat universal.

• Otak manusia telah

dilengkapkan dengan

bahasa sejagat yang dikenali

sebagai LAD

• Proses PB semua kanak-

kanak boleh dikatakan

sama

• Proses PB tidak ada

kaitannya dengan

kecerdasan

• Proses PB tidak

oleh motivasi atau emosi

kanak-kanak

• Tatabahasa yang dihasilkan

Inte

raks

ionalis

: H

alli

day

• Kognitif sahaja tidak

menjelaskan pnguasaan

bahasa kanak-kanak kerana

kognitif mereka hanya

membolehkan mereka

mentafsir makna tapi tidak

menjamin tafsiran tersebut

boleh dinyatakan /

dilahirkan dalam bentuk

bahasa

• PB : alat interaksi yang

melibatkan mental dan

linguistik. Mempunyai 3

prinsip

• 1 : Makna adalah lebih

diutamakan dalam

komunikasi bahasa.

Page 22: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

Implikasi

22

Perkembangan Fizikal

Perkembangan Bahasa

PERANAN

GURU

Page 23: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

ImplikasiPerkembangan Fizikal

23

Page 24: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

2 hingga 6 tahun

24

Guru-guru dinasihatkan agar membantu kanak-kanak setakat yang perlu.

Bantuan yang berlebihan akan mengalakkan pergantungankanak-kanak kepada ibubapa/guru & menimbulkan perasaan

kurang yakin.

Elakkan membanding antara mereka keranatahap perkembangan mereka berbeza.

Guru harus menyediakan aktiviti bermain seperti permainan bola dan berlari dan mengambilkira perkembangan otot, khususnya otot-

otot kecil yang belum sempurna.

Page 25: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

7 hingga 12 tahun 25

Guru boleh menyediakan aktiviti-aktiviti yang lasak untuk kanak-kanak lelaki seperti bola

sepak manakala permainan bola jaring untukpelajar perempuan.

Kanak-kanak boleh diajar bermain alat-alat muzik dan aktiviti-aktiviti seperti

melukis.

Aktiviti senaman dan pemakanan yang sesuai perlu diterapkan agar saiz, berat badan dan

rakan sebaya tidak akan menimbulkan sebarang masalah sosial dan penyesaian.

Page 26: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

Implikasi Perkembangan Bahasa

26

Page 27: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

Menggunakan bahan bantu mengajar yang menarik

Contohnya : Kanak-kanakmenggunakan bahan maujud sepertibatu, guli, batang aiskrim dalammatematik.

27

KANAK KANAK YANG BERUMUR 2-7 TAHUN

Page 28: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

Arahan yang diberikan haruslah pendek dandisertai dengan contoh

Contohnya : arahan untuk beratur di luarkelas/bagaimana untuk menjalankan sesuatuaktiviti. Guru boleh membuat demonstrasi kepada anakmurid

28

KANAK KANAK YANG BERUMUR 2-7 TAHUN

Page 29: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

Kanak-kanak padaperingkat ini sukaruntuk memahami

sesuatu perkataan darisudut pandangan

orang lain

Contohnya :penjelasannilai atau nasihatharus diberikandalam ayat yang mudah untuk pelajarmemahaminya.

29

Pengalamanpembelajaranyang pelbagai

dan tidak hanyatertumpu aktiviti

di dalam bilikdarjah

Contohnya : membuatlawatan ke Zoo Negara , Pusat SainsNegara.

Page 30: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

30

KANAK-KANAK BERUMUR 7-11 TAHUN

• Teruskan penggunaan bahan konkrit terutamanyauntuk mempelajari kemahiran yang baru.

-Penggunaan bahan-bahan yang ada di sekeliling kanak-kanak.

• Contohnya : model tiga dimensi(3D) sepertihaiwan,tumbuhan dan lain-lain.

• Beri peluang kepada pelajar untuk memanipulasi danmenguji objek-objek yang diajar.

- Bimbing kanak-kanak untuk berfikir secara kreatif dan kreatif.

• Contohnya : menjalankan eksperimen- keperluan cahaya matahariuntuk proses fotosintesis.

Page 31: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

• Pastikan pembentangandan pembacaan adalahringkas dan tersusun di samping untukmeningkatkan kemahiranberbahasa.

• Contohnya : Mulakan bacaandengan buku yang mudahkepada yang lebihkompleks.Beri peluang kanak-kanak memberikan pendapat.

31

KANAK-KANAK BERUMUR

11 TAHUN KE ATAS

• Beri peluang kepada kanak-kanakuntuk menggunakan bahasa.

• Contohnya : galakkan pembentangan di dalam kelas.beri peluang kepada kanak-kanak memberi idea.

Page 32: Perkembangan Fizikal & Bahasa Kanak-Kanak

32

Sekian,Terima Kasih