Mga uri ng Pang-uri

 • View
  578

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Mga uri ng Pang-uri

 1. 1. PANALANGIN Ama namin, sumasalangit Ka, Sambahin ang ngalan Mo Mapasaamin ang kaharian Mo, Sundin ang loob Mo Dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw. At patawarin Mo kami sa aming mga sala, Para nang pagpapatawad namin, Sa mga nagkakasala sa amin. At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso,At iadya Mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat Iyo ang kaharian, at kapangyarihan, At ang kadakilaan, magpakailanman. Amen.
 2. 2. Magandang umaga sa ating lahat.
 3. 3. Ano kaya ang maiambag nila sa ating lipunan ?
 4. 4. DALAWANG URI NG PANG-URI PALARAWAN PAMILANG
 5. 5. AFP nagluksa sa 44 na nasawi sa SAF Naka half-mast ang mga bandila sa lahat ng military station sa bansa sa loob ng limang araw para sa 44 pulis na namatay sa sagupaan sa Mamasapano Maguindano laban sa BIFF at MILF. Buong kabayanihang nakipaglaban ang mga SAF at binigyang-pugay ang mga ito at ipinagluksa ang pagkamatay ng mga magigiting na pulis na sinakripisyo ang kanilang buhay para sa bansa.
 6. 6. 1. Naka half-mast ang mga bandila sa lahat ng Military station sa bansa. 2. 44 na pulis ang napatay sa sagupaan sa Mamasapano. 3. Sa loob ng limang araw naka half-mst ang bandila. 4. Binigyang- pugay ang mga nasawing opertiba ( PNP-SAF) 5. Ipinagluksa ntin ang pagkamatay ng magigiting na pulis.
 7. 7. Panuto: Alamin kung anong uri ng Pang-uri ang nasa bawat bilang. 1. mapagkumbaba 2. libu-libo 3. dakilang tao 4. masalimuot 5. labing-walo 6. kaunti 7. limang sako 8. bulaklakin 9. mapalad 10. maalinsangan
 8. 8. Takdang-aralin: Gumawa ng isang pagbabalita tungkol sa Sitwasyon ng ating Ekonomiya . Kinakailangang napapalooban ito ng mga Pang-uring Palarawan at Pamilang at salungguhitan ang mga ito. Isulat sa buong papel.
 9. 9. MARAMING SALAMAT !!!
 10. 10. Acknowledgement Reference: Gabay sa Pag-aaral Fili 206 Pagtataya at Pagtuturo sa Pakikinig at Pagsasalita na tinipon ni Gng. Ginalyn Carbonilla sa taong 2014-2015.
 11. 11. Inihanda ni: Melissa Arabe Deligero BSEd 301
 12. 12. - kapag nagsasaad ng hugis, kulay, anyo at katangian. Mga Halimbawa: 1. Hugis-puso ang kanyang mukha. 2. Rosas ang kulay ng mga bulaklak. 3. Malamig ang simoy ng hangin. 4. Si Liza ay masunurin. 5. Malaki ang gastos ng mag-asawa sa kanilang kasal.
 13. 13. - kapag nagsaad ng tiyak o di tiyak na bilang. Mga Halimbawa: 1. Dalawa ang klima ng ating bansa: tag-ulan at tag-araw. 2. Limang sako ng bigas ang binili ni nanay. 3. Di- mabilang ang kaban ng palay na inani sa ating mga bukid.