Pang-uri (Grade 1)

  • View
    3.817

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kaantasan ng Pang-uri Kwento: Lola-Lola

Text of Pang-uri (Grade 1)

  • 1. Paghahawan ng Balakid

2. dapithapon malapit nang maggabi 3. tungkod baston 4. kinuhit kinalabit 5. nirarayuma pananakit ng katawan madalas na sakit ng mga matatanda 6. Mga Bagong salita dapithapon-malapit nang maggabi tungkod- baston kinuhit- kinalabit nirarayuma- pananakit ng katawan - madalas na sakit ng mga matatanda 7. GOLD 8. Presentation 9. Mahaba ang tungkod ni Lola. Mas mahaba ang tungkod ni Lola-Lola kaysa sa tungkod ni Lola. 10. Mabagal si Lola. Mas mabagal si Lola-Lola kaysa kay Lola. 11. Matanda si Nanay. Mas matanda si Lola kaysa kay Nanay. Pinakamatanda si Lola-Lola. 12. Tahimik si Nanay. Mas tahimik si Lola kaysa kay Nanay. Si Lola-Lola ang pinakatahimik sa kanilang tatlo. 13. Mahaba ang tungkod ni Lola. Mas mahaba ang tungkod ni Lola-Lola kaysa sa tungkod ni Lola. 14. Mabagal si Lola. Mas mabagal si Lola-Lola kaysa kay Lola. 15. Matanda si Nanay. Mas matanda si Lola kaysa kay Nanay. Pinakamatanda si Lola-Lola. 16. Tahimik si Nanay. Mas tahimik si Lola kaysa kay Nanay. Pinakatahimik si Lola-Lola kaysa kay Lola. 17. Mahaba ang tungkod ni Lola. Mas mahaba ang tungkod ni Lola-Lola kaysa sa tungkod ni Lola. Mabagal si Lola. Mas mabagal si Lola-Lola kaysa kay Lola. Matanda si Nanay. Mas matanda si Lola kaysa kay Nanay. Pinakamatanda si Lola-Lola. Tahimik si Nanay. Mas tahimik si Lola kaysa kay Nanay. Si Lola-Lola ang pinakatahimik sa kanilang tatlo. 18. Ginagamit ang mas kapag naghahambing ng dalawang pangngalan. Ginagamit ang pinaka kapag naghahambing ng tatlo o mas marami pang pangngalan. 19. Guided Practice 20. Mahaba ______________ ang krayola. _______________ ang ruler kaysa krayola. _____________ ang sinturon. 21. Marami _____________ tao sa seremonya ng mga magtatapos. _______________ tao sa marathon kaysa sa seremonya ng magtatapos. _____________ tao sa libing ng dating Pangulong Cory Aquino. 22. Malamig _________________ sa Baguio. ____________________ sa Amerika kaysa sa Baguio. 23. Mataas _____________ ang Mt. Arayat. _____________ang Mt. Apo kaysa Mt. Arayat. 24. Maikli __________ ang stapler. ___________ ang nail cutter kaysa stapler. ____________ ang paper clip. 25. Assimilation 26. Science Math 27. Ms. Philippines, 4th Runner Up Ms. Mexico, Ms. Universe 28. WAKAS Inihanda ni: Pauline Ruth T. Battung Student Teacher ng Grade 1-Loro Ikalawang Semestre AY 2010-2011