Pang uri by meekzel

  • View
    234

  • Download
    22

Embed Size (px)

Text of Pang uri by meekzel

Slide 1

Ma. Eleizel Gaso Tagapag-ulatHaponMagandang1

MASUNGIT ANG PANAHON12

Masungit ang panahon. Maiitim ang mga ulap. Malamig ang hangin. Gumuguhit manaka-naka ang matatalim na kidlat sa langit. Napakatahimik ng buong paligid. Walang maririnig na mahihinang huni ng mga ibon. Humahanap ng mga ligtas na silungan pati mga hayop. Madilim ang paligid. Babagsak na ang malakas na ulan.13 MasungitNapakatahimik

Maiitim Matatalim

Mahihina MadilimMalakas

PANG- URIAng pang- uri ay salitang nagsasaad ng katangian o uri ng tao, hayop, bagay, lunan, atbp., na tinutukoy ng pangngalan o panghalip na kasama nito sa loob ng pangungusap. Ang pang-uri ay nagsasaad ng katangian o mga salitang naglalarawan. Maaari itong salitang-ugat at panlaping makauri.

51. Pang- uring nagbibigay-turing sa PangngalanHalimbawa:

1. Ang mabait na bata ay pinagpala.

2. Ang batang makulit ay aking kapatid.

3. Ang masunuring bata ay kinagigiliwan ko.

62. Pang- uring Nagbibigay-turing sa PanghalipHalimbawa:

1. Kayong mayayabang ay iniiwasan ng mga kaibigan.

2. Kaming mababait ay binibiyayaan ng Diyos.

3. Magtatagumpay kayong matatalinong mag-aaral.

3. Pang-uring maaaring paksa ng isang Pangungusap

Halimbawa:

1. Ang mababait ay pinupuri ng marami.2. Ang matatapang ay hindi nagpapatalo sa laban.3. Ang mapagkunwari ay kinamumuhian ko.

4. Pang-uring maaaring isang kaganapangpansimuno ng isang pangungusap.Halimbawa:

1. Malamig ang gabi. 2. Marumi ang kanyang damit.

3. Puti ang kanyang bestida.

9

Pang-uring maaaring nagsasaad ng bilang sa salitang binibigyang-turing nito.Halimbawa:

1. Ang tatlong itlog ay nabasag.2. Apat ang pumasa sa pagsusulit.3. Ikalimang ranggo ang iyong kapatid.Ang pang-uring ginamit na panuring ay iniuugnay sa pangngalan o panghalip sa pamamagitan ng mga pang-angkop.Mga Halimbawa:1. Nasa grasya ng Diyos ang banal na tao.2. Magandang tanawin ang kanyang iginuhit na larawan.3. Malamang pata ng baboy ang ipinaksiw niya.

Gawain:Isulat kung PP kung ang pang-uring nasa panaklong ay panuring sa pangngalan, PH kung panuring ng panghalip, PN kung pangngalan, KP kung kagamitang pansimuno at PB kung nagsasaad ng bilang

____1. (Masayahin) ang mga Pilipino.____2. (Mapagkawanggawa sila.____3. Ang (malamig) na hangin ay dumampi sa aking pisngi.____4.Sila ay (maunawain).____5. (Mahusay) na pintor sa Juan Luna.____6. (Masinop) siya sa gamit.____7. Mapapalad ang (mabubuti)____8. (Tatlong) itlog ang binili ko.____9. Pinagpapala ang mga (kapus-palad).____10. May (malambot) na puso para sa bata si Vanessa.Gawain:Isulat kung PP kung ang pang-uring nasa panaklong ay panuring sa pangngalan, PH kung panuring ng panghalip, PN kung pangngalan, KP kung kagamitang pansimuno at PB kung nagsasaad ng bilang

____1. (Masayahin) ang mga Pilipino.____2. (Mapagkawanggawa) sila.____3. Ang (malamig) na hangin ay dumampi sa aking pisngi.____4.Sila ay (maunawain).____5. (Mahusay) na pintor sa Juan Luna.____6. (Masinop) siya sa gamit.____7. Mapapalad ang (mabubuti)____8. (Tatlong) itlog ang binili ko.____9. Pinagpapala ang mga (kapus-palad).____10. May (malambot) na puso para sa bata si Vanessa.Gawain:Isulat kung PP kung ang pang-uring nasa panaklong ay panuring sa pangngalan, PH kung panuring ng panghalip, PN kung pangngalan, KP kung kagamitang pansimuno at PB kung nagsasaad ng bilang

KP 1. (Masayahin) ang mga Pilipino.PH 2. (Mapagkawanggawa) sila.PP 3. Ang (malamig) na hangin ay dumampi sa aking pisngi.PH 4.Sila ay (maunawain).PP 5. (Mahusay) na pintor sa Juan Luna.PH 6. (Masinop) siya sa gamit.KP 7. Mapapalad ang (mabubuti)KB 8. (Tatlong) itlog ang binili ko.PP 9. Pinagpapala ang mga (kapus-palad).PP 10. May (malambot) na puso para sa bata si Vanessa.Kayarian ng Pang-uri

Mapapangkat sa apat na kayarian ang mga pang-uri:

Payak

Maylapi

Inuulit

Tambalan1. PayakAng pang-uri ay nasa payak na kayarian kapag binubuo ng isang salita o salitang-ugat.Halimbawa:1. Ganda2. Lungkot3. Tigas

2. MaylapiItoy pinagsamang panlapi at salitang-ugat.Halimbawa:1. Maganda2. Malungkot3. Matigas

3. InuulitAng salita ay maaaring inuulit ng buo o inuulit na ganap. Maaari ring bahagi lamang ng isang salitang-ugat o tinatawag na parsyal ang pag-uulit. Halimbawa:Pag-uulit na Ganap:(ang) puti-puti puting-puti maputing-maputi maputi-putiPag-uulit na Di-ganap:(ang) liliit maliliit

4. TambalanAng pang-uri ay tambalan kung itoy binubuo ng pinagsamang dalawang salita na maaaring may ikatlong kahulugan o mananatili ang kahulugan.

Halimbawa:

Karaniwang kahulugan Taus-pusobigyang-yamanBayad-utanghilis-kalamayPatalinghagang kahuluganKalatog-pingganngising-asoBulang-gugokapit-tuko

GAWAIN:Isulat ang pang-uri sa loob ng tamang kahon ayon sa kayarian nito.

isip-bata sobra abot-kamay tuloy-tuloy antukin bukod-tangi

payapa magalang gutom iba-iba bigay-todo mahiyain

kasimbait Una dakila kabit-kabit bukas-loob kasintibay

Luma pantay-pantay taos-puso mapanukso punit-punit masuwerte

puro malas palabiro araw-araw PANG-URING PAYAKPANG-URING TAMBALANPANG-URING MAYLAPI PANG-URING INUULITPANG-URING PAYAK

Sobra payapa gutomUna dakila lumaPuro malas totoo

PANG-URING MAYLAPI

Antukin magalang Mahiyain Kasimbait kasintibay mapanukso masuwerte palabiro Makabago nakahanda

nakahanda

PANG-URING INUULIT

Tuloy-tuloy Punit-punit Iba-iba Araw-arawKabit-kabit Yuta-yutaPantay-pantay kaakit-akit

PANG-URING TAMBALAN Isip-bata bukas-loobAbot-kamay taos-puso Bukod-tangi urong-sulongBigay-todo balat-sibuyas

KailananMay tatlong kailanan ang mga pang-uri:

IsahanDalawahan Maramihan1. IsahanAng pang-uri ay isahan kung nagsasaad ito ng isang bilang ng salitang binibigyang-turing o inilalarawan. Halimbawa:1. Maligayang pamilya ang pamilyang malusog.2. Kapalagayang-loob ko siya.3. Pang-iniksyon iyan.

2. DalawahanNasa kailanang dalawahan ang pang-uri kung itoy nagbibigay- turing sa dalawa.Halimbawa:1. Magkasing-ganda sina Kris at Ana.2. Magkasimputi ang damit nina Janice at Jenny.3. Kapwa nurse ang anak niya.

3. MaramihanMaramihan ang kailanan ng pang-uri kung itoy nagbibigay-turing o naglalarawan ng higit sa dalawa. Halimbawa:1. Matatamis na mga prutas.2. Magagandang binibini ang aking nakita kagabi.3. Magagalang na mga mag-aaral ang sumalubong sa akin sa FUHS.GAWAIN 3Isulat sa patlang ang titik I kung ang kailanan ng pang-uring may salungguhit ay isahan, D kung ito ay dalawahan, at M kung ito ay maramihan.

_____ 1. Ang dalawang manlalaro ng basketbol ay magsingtangkad. _____ 2. Ang limang turista ay umakyat sa mataas na bundok. _____ 3. Malulusog ang mga alagang hayop ni Mang Berting. _____ 4. Mahapdi pa rin ang sugat ni Henry sa tuhod. _____ 5. Si Juan ay kasingkupad ni Jerry magtrabaho. _____ 6. Ang mga mag-aaral ni Ginang Romero ay magagalang. _____ 7. Kapwa malikhain ang kambal na sina Lauren at Louise. _____ 8. Ang gamot na ininom ni Maricel ay mabisa. _____ 9. Hindi sanay sa maginaw na klima ang mga hayop. _____ 10. Maaanghang ang mga ulam dito sa Bikol.GAWAIN 3Isulat sa patlang ang titik I kung ang kailanan ng pang-uring may salungguhit ay isahan, D kung ito ay dalawahan, at M kung ito ay maramihan.

D 1. Ang dalawang manlalaro ng basketbol ay magsingtangkad. I 2. Ang limang turista ay umakyat sa mataas na bundok. M 3. Malulusog ang mga alagang hayop ni Mang Berting. I 4. Mahapdi pa rin ang sugat ni Henry sa tuhod. D 5. Si Juan ay kasingkupad ni Jerry magtrabaho. M 6. Ang mga mag-aaral ni Ginang Romero ay magagalang. D 7. Kapwa malikhain ang kambal na sina Lauren at Louise. I 8. Ang gamot na ininom ni Maricel ay mabisa. I 9. Hindi sanay sa maginaw na klima ang mga hayop. M 10. Maaanghang ang mga ulam dito sa Bikol.MARAMING SALAMAT28