Click here to load reader

Mga Pang-ugnay sa mga Ideya o Pagtukoy sa mga Referensya

  • View
    1.291

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Mga Pang-ugnay sa mga Ideya o Pagtukoy sa mga Referensya

  • 1. Group 2

2. Mga Pang-ugnay sa mga Ideya o Pagtukoy sa mga Referensya 3. Ang mahusay na pagsasa ayos ng mga ideya ay sa pamamagitan ng direktang pagtukoy sa mga referensya na maaaring anaforik, eksoforik, kataforik. Anaforik ang referensya kung binanggit na sa simula o unahan o kaya ay muling pagtingin 4. Eksoforik naman ito ay kung hindi binanggit sa unahan o sa simula kaya naman tinitingnan ngayon ang referent o tinutukoy na maaaring pahiwatig Kataforik ito kung kabaliktaran ng anaforik dahil hindi pa tinutukoy upang mapanabik o mapanghawakan ang atensyon o interes ng tagapagpahiwatig 5. Tatlong Paraan ng Direktang Pagtukoy sa mga Referensya 1. paggamit ng pangngalan o panghalip na tumutukoy sa nasabi nang pangngalan o panghalip 2. pag-uulit ng ginamit nang salita 3. paggamit ng salita o parirala na tulad ang kahulugan sa uang paggamit 6. Pagbibigay-diin o Emfasis Nasa pagbibigay ng diin nakabase ang kapangyarihan ng wika sapagkat dito isinasaad ang hangad na tindi ng dating at epekto ng mga salita sa kinauukulan. Malakas ditong ipinapahayag ang pinaka importanteng idea sa paggamit ng tono o boses. 7. Dalawang Uri ng Emfasis Pangkalahatan (General)- ito ay nagbibigay diin sa pangungusap at bihira itong gamitin. Ispisifik o pantangi (Special )- ito ay karaniwang gamitin sa mga itinuturing na mhahalagang salita o parirala o sugnay sa loob ng pangungusap 8. Maraming salamat sa pakikinig.

Search related