Mga Pang Ugnay

  • View
    829

  • Download
    118

Embed Size (px)

Text of Mga Pang Ugnay

Inihanda ni: Bb. Marilyn B. Balabag

Pangatnig-Ang bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng salita,parirala, sugnay at pangungusap.At o pati Kung Habang sana Kundi subalit ngunit Sapagkat maging at Sanhi ng saka kasi Ngunit para dahil Ni pagkat

Pangatnig-Ang bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng salita,parirala, sugnay at pangungusap. Uri ng Pangatnig: 1. Panubali-ito ay ginagamit sa mga pangungusap na nagsasaad ng walang katiyakan. Hal. Pag sakali kung disin 2. Panlinaw-ito ay ginagamit upang linawin ang nasabi na. Hal. Anupat kaya kung

4. Pananhi- ito ay sumasagot sa tanong na bakit. Nagsasaad ito ng kadahilanan. Hal. Kasi paano dahil sapagkat 5. Paninsay- ito ay ginagamit sa pangungusap na ang isa ay sinasalungat ng ikalawa. Hal. Kahit habang subalit datapwat 6. Panapos- ito ay ginagamit sa pagsasaad ng wakas ng pagsasalita. Hal. Upang at sa wakas nang sa lahat ng ito

Pagsasanay: Bilugan ang pangatnig sa pangungusap. 1.Magdasal ka muna bago kumain. 2.Magdala ka ng jaket at baka mabasa ka ng ulan. 3.Masaya si Joan kasi nakapasa siya sa eksam. 4.Saan ka pupunta, sa Palawan o sa Davao? 5.Nagbabasa ako samantalang ikaw ay naglalaro.

I. PANGATNIG PANUTO: Isulat ang angkop na pangatnig para sa bawat pangungusap. Mamili mula sa mga nasa ibaba. Huwag umulit ng sagot. ngunit kaya samantala maging dahil sa upang kapag kung o at 1. Masipag ____________ matulungin na bata si Jose. 2. Mag-aral kang mabuti _________________ tumaas ang mga grado mo. 3. Umiiyak si Cora ____________ napagalitan siya ng kanyang ama. 4. Ano ang mas gusto mo, adobo ___________

ngunit dahil kung

kaya sa o

samantala upang at

maging kapag

6. Nagkasakit si Mario ___________ hindi na siya nakadating sa salu-salo. 7. Masama ang pakiramdam ni Eric ____________ pumasok pa rin siya. 8. Maganda ang mga tanawin ______________ Boracay. 9. Mamahalin kita _______________ sino ka man. 10. _______________ sinimulan natin ang isang bagay ay sikapin nating tapusin ito.

Pang-angkop- ay nag-uugnay sa isang salita at sa salitang tinuturingan. 1.g ginagamit kung ang huling titik ng sinusundang salita ay nagtatapos sa n. hal. ibong lumilipad 2. -ng- ginagamit kung ang huling titik ng sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig. (a,e,i,o,u) Hal. masayang daigdig 3. na- ginagamit kung ang huling titik ng

Pagsasanay: Gumamit ng wasyong pang-angkop sa pangungusap. Isulat sa patlang. 1.Ang buo___ daigdig ay tahanan ng bawat tao. 2.Dapat nati___ pangalagaan ang mga hayop at halaman. 3.Malakas at matalino ang mga bago___ henerasyon ng mga kabataan. 4.Tayo ay may maitutulong sa Ina___

II. Pang-angkop: Hanapin at bilugan ang pariralang nangangailangan ng pangangkop sa bawat pangungusap. Gamitan maram Maam ito ng wastong pang-angkop.i o

Hal. ng ng hayop sa kagubatan. 1.May malaki___pakinabang ang kagubatan. 2.Ang mga tao___may malasakit ay pagpapalain. 3.Ayaw mo ba___ matawag ___makakalikasan? 4.Pairalin ng bawat isa ang puso___

Pang-ukol- ay nagdurugtong ng pangngalan sa iba pang mga salita sa pangungusap. Hal. Sa, mga laban kaylaban sa para sa para kay Kay,kina dahil kay dahil sa dahil kina Alinsunod sa alinsunod kay tungkol kay tungkol sa tungkol kina ayon sa ayon kay Ayon kay Manny Villar, tutulungan niya ang mga mahihirap. Ang niluluto ko ay para sa aking nanay.

Pagsasanay: Gamitin sa pangungusap ang mga pang-ukol sa ibaba. 1.Laban sa 2.Laban kay 3.Para sa 4.Para kay 5.Mula sa 6.Mula kay 7.Tungkol sa 8.Tungkol kay 9.Dahil sa 10.Dahil kay

III. Pang-ukol: Bilugan ang pang-ukol na angkop sa pangungusap. 1.(Ayon sa, Tungkol sa) nagbabagong ugali ng mga kabataan ang pinag-uusapan ng mga matatanda. 2. Matapat na panunungkulan ang makabubuti (para kay, para sa) lahat. 3.Ang protestang pinaghahandaan ay (laban sa, laban kay) pagtaas ng gasolina. 4.(Para sa, Para kay) Joshua ang niluluto ni nanay. 5.Ang pagpatay ay (labag sa, labag kay) utos ng Diyos at batas ng tao. 6.Ang palabas ay (tungkol kay, tungkol kina)

I. Kopyahin sa kuwaderno ang pangatnig sa pangungusap. 1.Gusto kong sumama sa fieldtrip subalit hindi pumayag ang aking ina. 2. Magdala ka ng jaket at baka mabasa ka ng ulan. 3. Masaya si Joan kasi nakapasa siya sa eksam. 4. Saan ka pupunta, sa Palawan o sa Davao? 5. Nagbabasa ako samantalang ikaw ay naglalaro. 6. Masarap magtampisaw sa dagat kapag Mayo dahil mainit ang panahon.

II. Gumamit ng wastong pang-angkop sa pangungusap. Isulat sa kuwaderno ang wastong sagot. 1. Ang buo___ daigdig ay tahanan ng bawat tao. 2. Dapat nati___ pangalagaan ang mga hayop at halaman. 3. Malakas at matalino ang mga bago___ henerasyon ng mga kabataan. 4. Ang mayaman___ lalaki ay gusting-gusto ng mga kababaihan. 5. Ang pangarap ___ inaasam natin ay matutupad. 6. Si Anna ay masunurin__ bata.

III. Piliin ang pang-ukol na angkop sa pangungusap. Isulat sa kuwadrno ang sagot. 1. (Ayon sa, Tungkol sa) nagbabagong ugali ng mga kabataan ang pinag-uusapan ng mga matatanda. 2. Matapat na panunungkulan ang makabubuti (para kay, para sa) lahat. 3. Ang protestang pinaghahandaan ay (laban sa, laban kay) pagtaas ng gasolina. 4. (Para sa, Para kay) Joshua ang niluluto ni nanay. 5. Ang pagpatay ay (labag sa, labag kay) utos ng Diyos at batas ng tao. 6. Ang bata ay nadulas (dahil sa, dahil kay) nakakalat na saging sa sahig.

IV. Gamitin sa pangungusap ang mga pang-ugnay sa ibaba. habang Laban kay Para sa ngunit Mula sa Mula kay maging na -ng -g