AP 10 Mga Isyung Pang-Ekonomiya

  • View
    3.060

  • Download
    50

Embed Size (px)

Text of AP 10 Mga Isyung Pang-Ekonomiya

Mga Isyung Pang-Ekonomiya ng Daigdig

Mga Isyung Pang-Ekonomiya ng Daigdig

GlobalisasyonIsang kaparaanan kung paano nagigingglobalo pangbuongmundoang mga lokal o pampook o kaya pambansang mga gawi o paraan.