Click here to load reader

Mga gawaing pang industriya

  • View
    24.056

  • Download
    34

Embed Size (px)

Text of Mga gawaing pang industriya

Ang pagiging karpintero, latero, manlilikha at elektrisiyan ay mga gawaing pangkabuhayan na maaari nating pasukan. Ang iba sa gawaing ito ay nangangailan ng malaking capital. Ang karamihan ay nangangailangan ng msusing pag- aaral at pagsasaliksik. Mayroon ing nangangailangan ng mahabang pag- aaral sa paaralan.5

Mga Gawaing Pang- industriya

Gawaing Pang- industriyaGawaing KahoyGawing MetalGawaing ElektrisidadGawaing Pangkamay o Handicraft

1. Gawaing Kahoy- Marami ang mga kasanayan ang matutunan sa gawaing kahoy na kapaki-pakinabang. Angpagkakarpenteroay dapat matutunan ng mga mag-aaral hindi lamang sa panghanapbuhay kundi para sa sariling pangangailangan sa tahanan tulad ng pagkukumpuni ng mga sirang upuan, silya, lamesa, bakod at iba pa.

2. Gawaing Metal isa sa mga lawak sa Edukasyong Pangkabuhayan na napapanahon sapagkat sa ngayon ay maraming kalat na patapong metal tulad ng mga lata na maaring gamiting muli sa pagbuo ng bagong proyekto tulad ng dust pan, gadgaran, habonera, hahon ng resipi at kwardo.PagigingLATEROang hanapbuhay na maaring mapasukan ng isang may kaalaman at kasanayan sa mga gawaing may kaugnay ng metal.

3. Gawaing Pang-Elektrisidad ay isa pang mahalagang lawak sa Edukasyong Pangkabuhayan na nangangailangan ng ibayong pag-iingat. Dito makakamit ng mga mag-aaral ang batayang kaalaman at kasanayan tungkol sa elektrisidad, mga kaukulang pag-iingat at mga pangkaligtasang gawi upang makaiwas sa sakuna.

4. Gawaing Pangkamay o Handicraft- Isang lawak sa gawaing pang-industriya na ginagamit ang mga mapapakinabangan at madekorasyon na kagamitan sa pamamagitan ng mga kamay o sa paggamit ng mga payak na kagamitan. Kadalasang ginagamit din ang katagang ito sa mga tradisyunal na paggawa ng mga produkto.

Mga Halimbawa ng Gawaing Pangkamay o Handicraft ay:Pamaypay na gawa sa kawayanKwintas na gawa sa kabibeTsinelas na gawa sa yantokVase na gawa sa yantokBag na gawa sa abaka

Kahalagahan ng Gawaing Pangkabuhayan o Pang- IndustriyaAng pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga gawaing pangkabuhayan ay lubhang mahalaga. Ang isang matagumpay na gawaing pangkabuhayan ay nagsisilbing palagiang hanapbuhay sa pamayanan. Dahit dito, nakatutulong ito upang mabawasan ang mga walang hanapbuhay.

May mga pamilya ring gumagawa ng mga produktong yaring- kamay na sila ay may regular na hanapbuhay. Ito ay nakadaragdag sa kinikita ng pamilya. Nakapamumuhay sila nang maayos at maginhawa. Nasusubok din ang mga pagkamalikhain ng mga kasapi ng pamilya. Higit sa lahat, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga kasapi ng mag- anak na maipakita ang pagtutulungan at mainam na pagmamahalan.

Ano ang apat na gawaing pang- industriya?Gawaing KahoyGawing MetalGawaing ElektrisidadGawaing Pangkamay o Handicraft

Ang pagiging latero ay pwedeng pasukan kung ikaw ay magaling sa gawaing ______________.MetalKung ikaw ay magaling sa gawaing kahoy, ikaw ay pwedeng maging _______________.karpentero

Kung ikaw ay marunong magrecycle at magdesenyo, pwede mong pasukan ang anong industriya o pangkabuhayan?Gawaing Pangkamay o handicraftKinakailangan nito ng karagdagang pag- ingat dahil ito ang pinakadelikado sa lahat ng gawaing pang- industriya.Gawaing ElektrisidadKung ikaw ay magaling sa pagkukumpuni ng mga sirang bagay bagay na may kaalaman sa kahoy pwede mong pasukan ang industriyang ito.Gawaing kahoy