of 15 /15
Funkcionalna anatomija srca Damnjanović Ivana

Funkcionalna anatomija srca

Embed Size (px)

Text of Funkcionalna anatomija srca

Page 1: Funkcionalna anatomija srca

Funkcionalna anatomija srca

Damnjanović Ivana

Page 2: Funkcionalna anatomija srca
Page 3: Funkcionalna anatomija srca

Četvorokomorno srce• Srce ptica i sisara je četvorokomorno.

Leva pretkomora

Desna pretkomora

Leva komora

Desna komora

Page 4: Funkcionalna anatomija srca

Leva i desna strana srca

• Leva i desna strana srca funkcionišu kao pumpe.

• Leva pumpa oksigenisanu krv (bogatu kiseonikom) kroz telo.

• Desna strana pumpa dezoksigenisanu krv u pluća.

Page 5: Funkcionalna anatomija srca

Komore i pretkomore• Zidovi pretkomora su tanji-pumpaju krv samo

do komora;• Zidovi komora su deblji (posebno leve

komora)-pumpaju krv do svake ćelije u telu.

Page 6: Funkcionalna anatomija srca

Zalisci• Nalaze se između komora i pretkomora i

usmeravaju krv.• Sa leve strane dvolisni, sa desne trolisni.

Page 7: Funkcionalna anatomija srca

Tok krvi kroz srce

• Vazduh koji udišemo odlazi u pluća gde se krv oksigeniše.

• Oksigenisana krv napušta pluća preko 4 plućne vene koje se ulivaju u levu pretkomoru.

Page 8: Funkcionalna anatomija srca

• Iz leve pretkomore krv odlazi u levu komoru.

• Iz leve komore polazi AORTA koja se grana na manje arterije, potom na kapilare.

• Svaka ćelija biva snabdevena kiseonikom.

Page 9: Funkcionalna anatomija srca
Page 10: Funkcionalna anatomija srca
Page 11: Funkcionalna anatomija srca

• Tkivni kapilari prelaze u vene na putu ka desnoj pretkomori (gornja i donja šuplja vena).

• Pretkomora se nastavlja na desnu komoru.

• PLUĆNOM ARTERIJOM krv iz desne komore odlazi u pluća gde se oksigeniše.

Page 12: Funkcionalna anatomija srca

Polumesečasti zalisci

• Nalaze se između desne komore i plućne arterije, kao i između leve komore i aorte.

Page 13: Funkcionalna anatomija srca

Mali i veliki krvotok

• Mali krvotok: tok krvi od desne komore, preko pluća do leve pretkomore;

• Veliki krvotok: tok krvi od leve komore, preko tkiva, do desne pretkomore.

Page 14: Funkcionalna anatomija srca
Page 15: Funkcionalna anatomija srca

Free Template From Demplates.comFree Template From Demplates.com

Hvala na pažnji !!!