Funkcionalna anatomija srca

 • View
  274

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Funkcionalna anatomija srca

 • Funkcionalna anatomija srca

  Damnjanovi Ivana

 • etvorokomorno srce

  Srce ptica i sisara je etvorokomorno.

  Leva pretkomora

  Desna pretkomora

  Leva komora

  Desna komora

 • Leva i desna strana srca

  Leva i desna strana srca funkcioniu kao pumpe.Leva pumpa oksigenisanu krv (bogatu kiseonikom) kroz telo.Desna strana pumpa dezoksigenisanu krv u plua.
 • Komore i pretkomore

  Zidovi pretkomora su tanji-pumpaju krv samo do komora;Zidovi komora su deblji (posebno leve komora)-pumpaju krv do svake elije u telu.
 • Zalisci

  Nalaze se izmeu komora i pretkomora i usmeravaju krv.Sa leve strane dvolisni, sa desne trolisni.
 • Tok krvi kroz srce

  Vazduh koji udiemo odlazi u plua gde se krv oksigenie.Oksigenisana krv naputa plua preko 4 plune vene koje se ulivaju u levu pretkomoru.
 • Iz leve pretkomore krv odlazi u levu komoru.Iz leve komore polazi AORTA koja se grana na manje arterije, potom na kapilare.Svaka elija biva snabdevena kiseonikom.
 • Tkivni kapilari prelaze u vene na putu ka desnoj pretkomori (gornja i donja uplja vena).Pretkomora se nastavlja na desnu komoru.PLUNOM ARTERIJOM krv iz desne komore odlazi u plua gde se oksigenie.
 • Polumeseasti zalisci

  Nalaze se izmeu desne komore i plune arterije, kao i izmeu leve komore i aorte.
 • Mali i veliki krvotok

  Mali krvotok: tok krvi od desne komore, preko plua do leve pretkomore;Veliki krvotok: tok krvi od leve komore, preko tkiva, do desne pretkomore.
 • Free Template From Demplates.com

  Free Template From Demplates.com

  Hvala na panji !!!